2006. 12. 26.

A SZAVAK, MINT MAGOK 

ISTEN KIRÁLYSÁGA 4. rész
Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanítása
1995. 10. 28.

 

Az Igéből látjuk, hogyan működik Isten királysága. Mint egy magot, el kell vetni. Megnézzük, hogyan kell elvetni a magot. Hogyan lehet működtetni az elvetett magot, és mi Isten királyságához a kulcs. Végül, hogy mik a leggyakoribb akadályai a megvalósulásnak.  

Márk 11,23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt MONDJA ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit MOND, megtörténik, meg lesz néki, amit MONDOTT.

 

Kenneth Hagint egyszer figyelmeztette az Úr, hogy ebben az Igében háromszor áll az, hogy MONDJA és csak egyszer az, hogy HISZI. Azért, — mondta Jézus — mert szeretné felhívni a figyelmünket arra, hogy sokkal nagyobb hangsúly van azon, hogy MONDD, mint azon, hogy higgy. Mert hinni már hiszel. Nagyon sokan állunk így. Hinni már hiszünk, de nem MONDJUK. Nézzük meg: Ha valaki azt MONDJA - ez az első, mondja - ennek a hegynek, kelj fel és ugorj a tengerbe, szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit MOND, - ez itt a második, amit mond - megtörténik, meglesz néki, amit MONDOTT. Háromszor szerepel itt, megerősítésként — mondta Jézus.

Hogyan vetik el az emberek az üdvösség magját a szívükbe, hogyan lehet bekerülni Isten királyságába? Mit mond a Római levél 10,9-10 verse?  

Róm. 10,9-10 Mert ha a te SZÁDDAL vallást teszel az Úr Jézusról, és SZÍVEDBEN hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. (10) Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

 

A szívedben hiszed Jézust, száddal vallást teszel róla. Ott van a hit a szívünkben, csak KI KELL MONDANI. Hogyan lehet működtetni Isten királyságát? Ugyanígy. Azt mondja a Róma 10,17: a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által van, Isten Igéjéből van. 

Róm. 10,17 Azért A HIT HALLÁSBÓL VAN, a hallás pedig Isten Igéje által.

 

Amikor valaki elkezd nektek prédikálni Isten örök Evangéliumáról, örömüzenetéről, akkor igazából a magot adta oda nektek, bánjatok hűségesen vele. Mert hogyha igazán ott van a szívetekben, hogy: ez nekem működik, hogy ez az igazság, akkor ez örömöt szerez. Elkezdtek neki örülni belül és az öröm kiül az arcotokra. Az élő hit az arcokra van írva. És egyre többen lesznek, akikben élő hit van, de ehhez hallani és hallani és hallani kell. Nem elég egyszer.

Ha valaki reggeltől estig csodákat mesél neked, amit az ő saját szemével látott, növeli-e a hitedet, mit gondolsz? Nem. Csak inspirálja a szívedet, felgerjeszti a meglevő hitedet. Igen, ez az, én is megyek és meggyógyulok. De nem növekszik a hited tőle. NAGYOBB HITED CSAK A HALLÁSBÓL, ISTEN IGÉJÉNEK A HALLÁSÁBÓL LESZ, nincs más forrás. 

Isten Igéjéből van a hit, annak a hallásából. A legjobb, ha a saját hangodon hallod, de jó a máséval is hallani. Ezt a hitforrást fel kell fedezni, mert csak hit által tudjuk Isten királyságát működtetni, miután elvetjük a magot.

Vannak dolgok, amik Isten királyságának működését meggátolják. Az első, amit Jézus említ, a meg nem bocsátás. Azt hiszem, hogy ez nagyon sokunkat érint.  

Luk. 17,3 Őrizzétek meg magatokat: ha pedig a te atyádfia vétkezik ellened, dorgáld meg őt;...

 

Ebben nagyon jók vagyunk, mert amint valaki a legkisebbet is teszi ellenünk, azonnal megdorgáljuk őt. [Az az igazság, hogy  más szemében előbb észrevesszük a szálkát, mint a saját szemünkben a gerendát (Mát. 7,3-5). – wm. megj.] És ha megtér, ami azt jelenti, hogy odamegy, mert belátja a hibáját és bocsánatot kér, bocsáss meg néki. 

Luk. 17,3-4 ... és ha megtér, BOCSÁSS MEG néki. (4) És ha egy napon hétszer vétkezik ellened, és egy napon hétszer te hozzád tér, mondván: Megbántam; megbocsáss néki.

 

Hétszer? Hétszer jött, hétszer ugyanazt teszi veled, mind a hétszer nagyon rosszul esett, nagyon fájt, és hétszer kell megbocsátanod. Van egy másik igehely, ahol azt mondja Jézus, hogy 70x7-szer kell megbocsátanod (Mát. 18,21-22). Az olyan sok, hogy azt már nem is számolod. Jézus mondja azt, hogy bocsáss meg 70x7-szer! Ezt kéri Jézus!  

Luk. 17,5 És mondának az apostolok az Úrnak: Növeld a mi hitünket!

 

Mit mond Jézus?  

Luk. 17,6 Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag...

 

Nem azt mondja, hogy ha akkora hitetek lesz mint egy hegy, akkor ezt meg tudjátok tenni. Nem! Azt mondja, ha annyi hitetek volna, mint a mag. Mit tehetnétek?  

Luk. 17,6 ... ezt mondanátok ím ez eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe; és engedne néktek.

 

A mustármag a legkisebb mag a világon. Ha akkora hited van, mint a mustármag, mondja Jézus, akkor már van hited, és annyi egyelőre elég.

Egy mustármagnyi hited már van. És ezt a hitet akkor kaptad, amikor újjászülettél, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van benned, ami Istenben van (Róm.12,3). Ezért hiszed és mondod. Vagyis ez a mustármagnyi hit benned van. Ez elég.

Mit teszel? Azt mondod az „eperfának”: MEG NEM BOCSÁTÁS, én most hozzád szólok, te ELTŰNSZ A SZÍVEMBŐL, Jézus nevében! Isten Igéjét a szádra veszed és kimondod, abban a hitben, amid van, nem kell hozzá több. Egyszerűen le fog pattanni a szívedről a teher, a gyűlölet, a harag, a meg nem bocsátás. Kész, eltűnt. De először a mustármagnyi hiteddel ki kell mondanod, addig nem fogsz megszabadulni tőle. Azt mondja Jézus: Ezt mondanád, ímé, eperfa, szakadj ki gyökerestől és plántáltassál a tengerbe, és engedne néked.

Vagyis beszélhetsz az eperfához, beszélhetsz bármilyen problémádhoz, legyen az betegség, családi probléma, anyagi probléma, neked a PROBLÉMÁHOZ EGY MAGNYI HITTEL BESZÉLNI KELL! Ki kell mondanod! Ebben van Isten királyságának a törvénye. Elég egy mustármagnyi hit, azt elvetetted a szívedben és kimondod, beszélsz, a szádra veszed. Vagyis: ELŐSZÖR HINNED KELL, MAJD KI KELL MONDANOD, ÉS UTÁNA VÁLIK VALÓSÁGGÁ.


Figyelmedbe ajánljuk a folytatást!