2006. 12. 09.


NE AGGODALMASKODJ! 

ISTEN KIRÁLYSÁGA 2. rész
Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanítása
1995. 10. 28.

 

Mát. 6.25-26 Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok a ti éltetek felől, mit egyetek és mit igyatok; sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek. Avagy nem több-é az élet, hogynem az eledel, és a test, hogynem az öltözet? (26) Tekintsetek az égi madarakra, hogy nem vetnek, nem aratnak, sem csűrbe nem takarnak; és a ti mennyei Atyátok eltartja azokat. Nem sokkal különbek vagytok-é azoknál?

 

Mát. 6.27 Kicsoda pedig az közületek, aki aggodalmaskodásával megnövelheti termetét egy arasszal?

 

Az első érve Jézusnak az aggodalmaskodással szemben az, hogy sokkal többet jelentünk Istennek azoknál, akikről amúgy is gondot visel. A másik, hogy mit segít, ha aggodalmaskodunk? 

Mát. 6.28-29 Az öltözet felől is mit aggodalmaskodtok? Vegyétek eszetekbe a mező liliomait, mi módon növekednek: nem munkálkodnak, és nem fonnak; (29) De mondom néktek, hogy Salamon minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy.

 

Hogyan növekszik egy liliom? Benne vannak a gyökerei a földben. És a földből felveszi mindazt, amire szüksége van. Jézus ugyanígy teremtette számunkra Isten királyságát a szívünkben. Ha mi gyökeret eresztünk, HITET ERESZTÜNK, akkor onnan MINDENT MEGKAPUNK, amire szükségünk van.  

Mát. 6.30-31 Ha pedig a mezőnek füvét, amely ma van, és holnap kemencébe vetik, így ruházza az Isten; nem sokkal inkább-é titeket, ti kicsinyhitűek? (31) Ne aggodalmaskodjatok tehát, és NE MONDJÁTOK: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mivel ruházkodjunk?

 

Kihangsúlyozza: NE MONDJÁTOK. Miért olyan fontos ez? Mert amikor kimondod a félelmedet, akkor teremted meg az erejét. Akkor születik életre egy gondolat, amikor kimondod! [Jó hír viszont, hogy a ki nem mondott gondolatok elhalnak. – webmester megj.] Jézus azt mondja, ne mondjátok, hogy mit együnk és mit igyunk vagy mibe ruházkodjunk. Miért ne? Amint ezt kimondod, [te!] rögtön lehetőséget adsz arra, hogy az ördög beteljesítse.   

Mát. 6.32 Mert mindezeket a pogányok kérdezik. Mert jól tudja a ti mennyei Atyátok, hogy mindezekre szükségetek van.

 

De mit kell akkor tennünk? 

Mát. 6.33 Hanem KERESSÉTEK ELŐSZÖR ISTENNEK ORSZÁGÁT, és az Ő igazságát; és EZEK MIND MEGADATNAK néktek.

 

Ha nem így lenne, Jézus nem mondta volna. Azt mondta: Keressétek ELŐSZÖR Istennek országát, és az abban levő igazságot, mert az az igazság. Akkor ezek mind megadatnak néktek! Isten országa úgy van megtervezve a ti szívetekben, hogy ha megismeritek azokat a törvényeket, azt az igazságot, ami működteti, akkor onnan mindent elvehetünk. Isten országa így van felépítve! Ezek mind megadatnak néktek! Nem lesz hiányunk semmiből! 

Mát. 6.34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert A HOLNAP MAJD GONDOSKODIK a maga dolgai felől...

 
    Hol van neked ez az Isten országa? Jézus így szól a Luk. 17. 20-21-ben:  

Luk. 17.20-21 Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jön el az Isten országa, felele nékik és monda: Az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. (21) Sem azt nem mondják: Ímé itt, vagy: Ímé amott van; mert ímé, AZ ISTEN ORSZÁGA TIBENNETEK VAN.

 

Ez az ország, amiről Jézus itt beszél, szellemben kerül belénk, a szívünkbe [bensőnkbe]. Egy teljes ország, ahol bármit elvehetsz, amire szükséged van. Hit által működik!  

Márk. 9. 1 Azután monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy vannak némelyek az itt állók között, akik nem kóstolnak addig halált, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal.

 

Jézus Istennek erről a királyságáról szólt.    

Luk. 12.31-32 Csak KERESSÉTEK AZ ISTEN ORSZÁGÁT, ÉS EZEK MIND MEGADATNAK NÉKTEK. (32) Ne félj te kicsiny nyáj; mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.

 

Vagyis Jézus azt mondja: a ti országotok már örökötökbe van adva, a királysága bennetek van. Tetszett Neki, az Ő akarata volt. Jézus azt mondja: imádkozzatok, hogy legyen meg az Ő akarata. Tetszett az Atyának, öröme volt, ezért nekünk adta a királyságot. Szeretném, ha tudatosulna bennetek, hogy a bensőtökben egy királyság van, a SZÍVETEKBEN ISTEN KIRÁLYSÁGA és az Atya öröme van. Az Atyának tetszett! A görög eredeti szerint: Az Atyának hatalmas gyönyörűsége volt abban, hogy nektek adta ezt a királyságot.  

Luk. 6.19 És az egész sokaság igyekezik vala Őt illetni: mert erő származék belőle, és mindeneket meggyógyíta.

 

És kimenve, a sokaság, ahogy Jézust érinti, az emberek gyógyulnak. 

Luk. 6.20 Ő pedig felemelvén szemeit az Ő tanítványaira, monda: Boldogok vagytok ti szegények: mert tiétek az Isten országa.

 

Ebből származik az a téves tanítás, hogy csak az mehet be oda, aki szegény. Igaz-e ez? Ezeket a kérdéseket most tisztáznunk kell, mert mi szeretnénk bemenni Isten országába. Azt mondja Jézus: Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Mire gondolt? Ha gazdagoknak kezdett volna prédikálni, azok meghallgatták volna-e? Nem hiszem, mert a gazdagok a saját gazdagságukban jobban bíztak, mint abban, hogy Jézus elkezdte mondani, hogy majd eljön Isten országa. Nem adták fel a saját gazdagságukat, a saját gazdagságukban bíztak.

Akinek nincs semmije, mit veszíthet el? Semmit. Az örömmel meg fogja hallgatni az Evangéliumot, az örömhírt. Ezért mondja Jézus, hogy tiétek az Isten országa. Mert ti szegények, nektek úgy sincs semmitek, és ti kaptok meg mindent, mert ti elfogadjátok és megnyitjátok a szíveteket.


Figyelmedbe ajánljuk a folytatást!