2006. 12. 17.

 
MIHEZ HASONLÍTHATÓ ISTEN ORSZÁGA?

 ISTEN KIRÁLYSÁGA 3. rész
Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanítása
1995. 10. 28. 

 

A következő példabeszéde Jézusnak: Mihez hasonló Isten országa és mihez hasonlítsam azt?  

Luk. 13,19 Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain.

 

Jézus a mustármagot említi, de nem az a lényeg. A mustárt tegyük zárójelbe és vegyük csak azt, hogy mag. Mert mondhatott volna más magot is. Nem mustármag, hanem a MAG. Azt mondja Jézus, hogy Isten országa olyan, mint egy mag, amit az ember elvet a kertjében. És a mag elkezd növekedni.

Amikor az ember megkapja a szívébe, akkor romolhatatlan magként kapja, kicsi még, parányi. Eleinte nem volt-e kissé érthetetlen a számotokra, amit az Ige ír, de nem szabad eldobni, mert növekedik. Hatalmas dolog még akkor is, ha kicsiként kaptad. Hiszen Jézus azt mondja, hogy Keresztelő Szent János, aki az ó szövetségi próféták közül a leghatalmasabb volt, a leghatalmasabb, akit asszony szült, nem volt nagyobb azoknál, akik a legkisebbek a mennyek országában. (Mát. 11,11) Miért mondhatta ezt Jézus? Azért, mert Keresztelő Szent János az ó szövetségben volt a leghatalmasabb, ők pedig egy új szövetségbe készültek átlépni, amelyben Isten Szellemétől újjá lehet születni.  

Vagyis, amikor megkapjátok ezt a szent magot, akkor ti hatalmasak vagytok. Hatalmasabbak vagytok, mint Keresztelő Szent János. Ez a mag hatalmas dolgokat tud bennetek teremni. Amikor Jézus a példabeszédet mondja a megvetőről, megmagyarázza a tanítványoknak: hogy a mag Isten beszéde (az Ige), a föld az ember szíve. Vagyis dolgotok van, mert a földet nektek kell megmunkálni. Nektek kell oda belevetni Isten magját. Hogyan?

Azt mondja az Ige: a magot a földbe, a szívedbe a nyelveddel, a száddal, a szavaiddal veted el. Vagyis a megvetés módját is megmutatja. Amikor elvetitek a magot a földbe, akkor ez a mag kicsike, ne feledkezzetek el erről. Legyen ez a mag gyógyulásról szóló Ige, legyen a gazdagságról, boldogságról, békességről, bővölködésről szóló Ige, vagy bármiről. Az életed minden problémájára megtalálod az Igét a Bibliában, és el kell vetned azt a magot. Vesd el még ma! Az Igében erő van, amikor kimondod!

Abban a magban benne van az a képesség, amit az Ige ígér, és így válik valósággá. Amikor elveted a magot, még el is boronálod, és nem tudod, hogy mi lesz belőle. De az a mag tudja, mert benne van a génjében, pontosan be van programozva, arra, amire Isten teremtette. Azt a termést fogja meghozni a. Nem fordulhat elő tévedés.

Azt mondja Jézus, nézzük meg, hogy hogyan születik meg egy gyermek. A gyermek is egy magból születik, az anya méhéből. Ott fejlődik napról-napra 9 hónapig, és akkor kijön a napvilágra. Azt mondta: ha nem úgy fogadjuk Isten országát, mint a gyermek, akkor nem mehetünk be oda.

Amikor elveted a szívedbe, tudnod kell, hogy magot ültettél. Időt kell hagynod, hogy kikeljen, felnövekedjen és közben sok más dolgot is kell tenni. Az emberek gyakran elkövetnek egy nagy hibát. Megvallják az örömüzenetet (Igét)! ezzel elvetették a magot. Egy hét múlva körülnéznek: még semmi látszata a gyógyulásnak, se a bővölködésnek, megvannak még a családi problémáik is. Ilyenkor két dolgot szoktak kijelenteni: - Á, úgy látszik, nekem ez nem működik! vagy azt, hogy: - Ezek szerint ez mind nem igaz! Ez még súlyosabb kijelentés! Mind a két esetben vesztesek lesznek.

Nem értik az emberek, hogy Isten királyságát magként kapjuk. Vagyis nem rögtön, nem azonnal gyümölcsözik. És ez bizony nagyon sokakat meglopott már az egészségtől, gyarapodástól. 

Amikor Jézus visszajön, mit fog nézni? Talál-e hitet! Ki nem adta föl a hitét? A hitetlenkedők számára az jön a valóságba, amit kimondanak. Nekem nem működött, mégsem volt igaz... Úgy is lesz.

Hogyan tudod működtetni Isten királyságának törvényeit? Először meg kell ismerni. Jézus erről sokat tanít, sok példabeszédben. És akkor fogod tudni működtetni, akkor leszel hatékony, ha ezeket megérted és megismered. (Márk 9,23) 

Mát. 21,21 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Bizony mondom néktek, ha VAN HITETEK és NEM KÉTELKEDTEK, ...

 

Mit ért az alatt Jézus, hogy van hitetek? Ha van hit, akkor nem kételkedtek. Bizony sokan beleesnek ebbe. Ha van hitetek, és nem kételkedtek - erre figyelmeztet bennünket. 

Mát. 21,21-22 .... nemcsak azt cselekszitek, ami a fügefán esett, hanem ha AZT MONDJÁTOK e hegynek, kelj fel és zuhanj a tengerbe, az is meglészen, (22) És amit imádságotokban kértek, mindazt MEG IS KAPJÁTOK, HA HISZTEK.

 

Azt mondja Jézus, ha van hitettek és nem kételkedtek. Nézzünk egy evangéliumi példát. Egy bélpoklos megy Jézushoz.  

Márk. 1,40 És jöve hozzá egy bélpoklos, kérvén őt és leborulván előtte és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.

 

Ennek a bélpoklosnak van-e hite, hogy Jézus meg tudja-e őt gyógyítani? Van, mert azért megy oda hozzá. Azt mondja, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Vagyis nem vonja kétségbe, hogy Jézus meg tudja őt gyógyítani, meg tudja őt tisztítani. Viszont mégis van kétsége, mert azt mondja, ha akarod. Ez a bélpoklos nem tudta, hogy Jézus őt meg akarja-e gyógyítani. Hányan vagyunk így? Elhisszük, hogy Istennek van hatalma bőséget árasztani ránk — ha akar — mondják. Isten meg tud gyógyítani egy szempillantás alatt, mert hatalma van rá. Ha akar. Hányan vannak így? Nagyon sokan. Isten tudna adni munkahelyeket — ha akar. Igen, de ránk nem adja az Úr ezt az áldást, mert ..... és akkor nagyon sok mindent előhoznak, a nagymama átkaitól kezdve a ....  

Márk. 1,41 Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtva megérinté őt, ...

 

Amikor Jézus kinyújtotta a kezeit, könyörületességre indult, de ez a bélpoklos ettől még nem tisztult meg. Azt is mondta:  

Márk. 1,41-42 ... Akarom, tisztulj meg! (42) És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozék tőle a poklosság és megtisztula.

 

Vagyis kétfázisú a dolog. Jézus rátette a kezét és kenetben áradt, a Szent Szellem teljes kenetében, felkenve gyógyításra és csodákra. A bélpoklos nem tisztult meg. Jézusnak meg kellett erősíteni: Akarom, tisztulj meg!  És amint ezt mondja vala Jézus, azonnal eltávozott tőle a poklosság. Vagyis meg kellett őt erősíteni. Mi volt itt a probléma? Ennek a bélpoklosnak megvolt a hite arra, hogy Isten meg tudja őt gyógyítani, más akadálya volt annak, hogy az áldást el tudja fogadni. Nem hitte igazán, hogy Jézus meg is akarja őt gyógyítani. Nagyon sokan vagytok így.

Évek óta gyűrjük magunkba a hitet, szívjuk magunkba az Igét. Szinte már annyi hit van bennünk, hogy hegyeket tudnánk elmozdítani, mégsem mozdulnak el a hegyek. Az áldások hit által jönnek: ha hiszel és nem kételkedsz. Sok különféle oka lehet a kételyünknek. Azt mondja Jézus, ha van hited, és nem kételkedsz, akkor nemcsak az lesz meg, ami a fügefával.

 

Figyelmedbe ajánljuk a folytatást!