MEGBOCSÁTÁS — EGÉSZSÉG

A közelmúltban az egyik televíziós csatorna interjút közölt egy közismert személlyel, akiről kiderült, hogy problémái vannak a megbocsátással, s ennek következtében megbetegedett. Felkeresett egy szakembert, aki megerősítette abban, hogy összefüggés van a meg nem bocsátás és az egészségi állapot között. Mi az igazság ezzel kapcsolatban?

 Igen szoros összefüggés van a szeretetben járás és az egészség között. Az új szövetség egyetlen parancsolata a szeretet parancsolata. (Ján. 13,34) E királyi törvény teljes körű, és az élet minden területére kiterjed. Itt nem a természetes emberi szeretetre gondolok – amely bármikor átcsaphat gyűlöletbe –, hanem az isteni fajta szeretetre, amelynek jellemzőit a Korinthusiaknak írt első levél 13. fejezet 4-8. verseiben olvashatjuk. Ez az igerész a ’szeretet himnuszaként’ vált ismertté, amelyet a televízióban és rádióban is sugároznak nemegyszer. Azt a keresztényt, aki hagyja az életében munkálkodni az isteni fajta szeretetet, az alábbiak jellemzik: hosszútűrő, türelmes, kedves, nem irigy, nem féltékeny, nem dicsekszik öntelten, nem beképzelt, nem büszke, nem durva, nem önző, nem sértődékeny, nem ingerlékeny, nem neheztel, figyelmen kívül hagyja a vele szemben elkövetett gonoszságot, örül a jog és az igazság érvényre jutásának, kitartó, mindent kibír, mindenkiről a legjobbat feltételezi.

A neheztelés, a zúgolódás, a sértődés, a harag, a gyűlölet, a bosszú a szeretet ösvényén kívül esik. Aki nem jár szeretetben, az kilép Isten oltalma alól, és átkerül a pusztító felségterületére, ahol sebezhetővé válik. A haragtartó, az ítélkező, a kritizáló, a pletykálkodó ember automatikusan ajtót nyit az ördögnek. A Biblia az ördögöt tolvajnak nevezi, aki „nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson”. (Ján. 10,10) Az Írások szerint a betegségek az ember örök ellenségétől, az ördögtől származnak. Isten nem teremtett betegséget, eszköztárában nincs semmilyen kór. A betegséget a sátán hozta be a világba, Ádám bukását követően. Jézus – Isten akarata szerint – betegeket gyógyított, mégpedig azokat: „akik az ördög elnyomása alatt voltak”. (Csel. 10,38) A meggörnyedt asszony is Jézushoz ment gyógyulásért, „akit a sátán megkötözött ímé, tizennyolc esztendeje”. (Luk. 13,16) Isten két évezreddel ezelőtt elküldte a Fiát azért, hogy „az ördög munkáit lerontsa”. (1Ján. 3,8) Világosan látszik tehát, hogy az ördög a pusztító, Jézus a gyógyító!

Jézus a szeretetben járásra, a gyors megbocsátásra és ellenségeink áldására tanítja népét. Miért állít bennünket a Mester ilyen, látszólag nehéz feladat elé? Mert azt szeretné, hogy mi áldottak legyünk az élet minden területen, s többek között szent egészségségben járjunk. Pál apostol azt írja, hogy az ördög munkálkodásának adunk helyet, ha zúgolódunk (1Kor. 10,10), vagy nem bocsátunk meg gyorsan az ellenünk vétőnek. (Ef. 4,26-27) Az ellenség minden lehetőséget kihasznál, hogy az embernek ártson. Az ördög meglophatja az emberek boldogságát, pénzét, egészségét. Akik nem térnek meg a hibáikból, nem térnek vissza a szeretet útjára, azok akár az életükkel is fizethetnek. (2Kor. 12,21; 1Kor. 11,30)

A vetés-aratás szellemi törvényszerűsége szerint, amit vetünk, azt fogjuk learatni. (Gal. 6,7) Ennek okán mondja Jézus: „Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket”. (Mát. 5,44) Ha megdobnak kővel, nem bölcs dolog visszahajítani, „sőt ellenkezőleg, áldást mondjatok, [] hogy áldást örököljetek”. (1Pét. 3,9) Nekünk is olyan megbocsátónak és irgalmasnak kell lennünk másokhoz, mint amilyen a mennyei Atya hozzánk. (Ef. 4,32) Biztos lehetsz abban, hogy Jézus olyat nem kér tőled, amit ne tudnál megtenni. Előfordulhat, hogy nehezedre esik megbocsátani, de ilyenkor az Úr természetfeletti módon megerősít, hogy képes légy átlépni a rajtad esett sérelmen.

Ha meg akarod őrizni az egészségedet, akkor a szeretet útján kell haladnod! Ha megítéled önmagad – azaz megvizsgálod a szeretet utadat – és szükség esetén kiigazítod magad (1Kor. 11,31), akkor elkerülheted a betegséggel járó fájdalmakat, és megtakaríthatod a gyógykezelés árát. A szeretetben járással megoldódna minden családi, munkahelyi, társadalmi és gyülekezeti probléma. Ajánlom mindenkinek Kenneth Hagin: Szeretet az út a győzelemhez című könyvét, amelyből ezek a sorok származnak. »Még az Istenben nem hívő világ embere is megértette már, hogy milyen káros hatással lehet a gyűlölet és a harag az ember egészségére. Néhány évvel ezelőtt például olvastam egy orvos — egy nagy szakmai egyesület elnöke — nyilatkozatát. Ezt a döbbenetes kijelentést tette: Valójában a szeretet a leghatalmasabb gyógyító erő, ami csak létezik. Mondott még valami érdekeset: A régi idők orvosa többet nyújtott, mint egyszerűen kezelést. Mivel otthonukban látogatta meg a betegeket, láthatta, milyen légkörben élik napjaikat. Sokszor ráláttak arra, mi okozza az emberek betegségét! Ha az emberek olyan légkörben élnek, amiben nincs szeretet és egymás iránti megértés, könnyű rájönni, miért is betegednek meg. Ez az orvos csupán az emberi szeretetről beszélt. Ha a természetes emberi szeretet ilyen hatalmas gyógyító erőt képvisel, képzeljük el, hogy milyen hatalmas gyógyító erő szabadulna fel, ha Isten szeretetében járnánk!«

A cikk főként K. E. Hagin Szeretet az út a győzelemhez című könyvére támaszkodik.

    –bf–