2005. 04. 01.

JÁRVÁNY ESETÉRE 

    Mit történhet az emberrel egy járványveszély esetén? Két dolog: vagy egészséges maradsz, vagy megbetegszel. Mitől függ mindez? Attól, hogy miről gondolkodsz, miben hiszel és miről beszélsz. Ha nem fogadod el a betegséget, ellenállsz neki, egészséges maradsz. A félelemmel pedig helyt adsz a kórnak. A járvány kimenetele rajtad múlik! Ha a betegségben hiszel, arról gondolkodsz, és arról beszélsz, akkor a nyakadba fog zúdulni a baj. Amennyiben helyesen gondolkodsz, nem hiszed, hogy a betegség le tud venni a lábadról, és pozitív kijelentéseket teszel az egészségi állapotoddal kapcsolatban, akkor nyert ügyed van.
    Ha keresztény vagy építsd ki a hitedet Isten Igéjébe. Az Írásokból megtudhatod, hogy Jézus Krisztus megváltott a betegségtől is. Isten a megváltó munka során Jézusra helyezte az összes betegséget és fájdalmat, neked tehát nem kell már ezektől szenvedned. Az Újszövetség dokumentumán Jézus szent vére a pecsét, ami garancia kell, hogy legyen a számodra. Maguk az Igék győzzenek meg téged erről. Az első esetben Isten egy próféciában adta tudtul a közelgő megváltást, míg a másodikban megtörtént tényként tárja elénk a betegség alóli megszabadítást.

Ésa. 53,4-5. Pedig BETEGSÉGINKET Ő [Jézus] viselte, és FÁJDALMAINKAT hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő SEBEIVEL GYÓGYULÁNK MEG.

1Pét. 2,24. Aki [Jézus] a mi bűneinket maga vitte fel testében a [kereszt]fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: AKINEK SEBEIVEL GYÓGYULTATOK MEG.

    Ez múlt idő! Már a Kálvárián megkaptuk Krisztusban a gyógyulásunkat! A gyógyulás a miénk! Kenneth Hagin, amikor egyszer a megfázás tünetei voltak rajta, arra a kérdésre, hogy megfázott-e, így válaszolt: „Nem, nem vagyok megfázva, és nem is leszek. Az ördög próbálja rám tenni, de én nem fogadom el.” S a tünetek rögtön el is múltak. Minden a hited és megvallásod szerint fog történni. Az alábbiakban néhány esetet tanulmányozhatsz ezzel kapcsolatban. Ajánlom további olvasmányként a hit megvallásáról szóló tanításokat is. 

Egészségmegőrző megvallás

    »Egyik évben az ázsiai influenzajárvány során tartottam egy összejövetelt Los Angeles körzetében. A Los Angeles Times főcímei hirdették, hogy csupán Los Angeles körzetben kétmillió ember kapta el az ázsiai influenzát. A több száz fős gyülekezet átmenetileg negyven főre csökkent.     Valaki megkérdezte tőlem: Nem félsz?
    Nyilvánosan kijelentettem: Ez a járvány egyáltalán nem aggaszt engem. Soha nem kapom meg az ázsiai influenzát. És nem is kaptam meg.
    Miután megtettem ezt a hitmegvallást, teljesevangéliumi prédikátorok bizalmasan megkérdezték: Nem félsz ilyesmiket állítani?
    — Nem, miért?
    Azt suttogták: Nem tudod, hogy az ördög meg fogja hallani?
    — Biztos vagyok benne, hogy hallja. Pontosan azt akarom, hogy hallja. Isten miatt nem kellene mondanom, Ő már tudja. Azt akartam, hogy az ördög hallja.« 

A félelem megbetegít

»Jó pár éve elmentünk a feleségemmel meglátogatni valakit, akiről hallottuk, hogy beteg. „Ha féltek — figyelmeztetett az illető —, jobban teszitek, ha nem jöttök be. Összeszedtem valami vírust, és nagyon rossz állapotban vagyok.”
    — Ez egy cseppet se nyugtalanítson — mondtam. — Soha nem fogom elkapni.
    A feleségem viszont azt mondta: Nos, talán jobb, ha én nem megyek be. Esetleg elkapom.
    Azt mondtam, döntsön belátása szerint. Végül rászánta magát és bejött velem, de mondanom se kell, megbetegedett, ahogy meg is mondta. Felhívtam a figyelmét erre: A rossz dolgot mondtad. A hangjában bizonytalanság volt. Elbizonytalanodott. Ledöntötte a betegség, még mielőtt hazaértünk. Ilyen gyorsan elkapta.
    Ha kinyitod az ’ajtót’, az ördög alaposan el fog látni téged. Jób azt mondta: „Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esék rajtam.” (Jób 3,25) A félelemmel kinyitod az ajtót az ördögnek. Ajtót nyitsz az ördögnek, ha téves dolgot jelentesz ki, és rossz megvallást teszel.
    Aztán akadnak olyanok is, akik azt mondják: Azt hiszem, megpróbálom ezt — mert tanítást hallottak a megvallásról. Nos, ha a megvallásaid nem a hitedből jönnek, hanem csupán a fejedből — elbuksz, és az ördög alaposan el fogja látni a bajod.

   Csak amikor tudod, mit mond számodra Isten Igéje, és amikor – összhangban Isten Igéjével – vallod meg a hitedet, akkor válsz legyőzhetetlenné. Ezért ösztönzöm arra az embereket, hogy mélyedjenek el az Igében, saját érdekükben. Járj utána, mit mond a Biblia rólad, mint keresztényről! Húzd alá az összes „Őbenne”, „Krisztusban”, „Akiben” Igét, és kezdd el megvallani őket. Valld meg: „Ez az enyém, mert Krisztusban vagyok. Mivel Őbenne vagyok, enyém az egészség, a gyógyulás, a bővölködés, stb…” Amikor azért vallod meg a hitedet, mert magad meríted ki Isten Igéjéből, akkor, mivel Isten Igéjének alapjain állsz, soha nem leszel legyőzött.
    Amikor az emberek a téves megvallásaikhoz ragaszkodnak, a kétség-, kudarc- és hitetlenség megvallása kiszívja belőlük az életerőt, és lerombolja a hitüket. Negatív megvallásaik fogságban tartják őket.
    De az Isten Igéjének ismeretéből kinövekedett hit megvallása minden esetben le fogja győzni az ördögöt a küzdelemben.« 

Az Ige győzelme

»Dr. John G. Lake misszionáriusként ment el Afrikába 1908-ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópestis tört ki. Emberek százai haltak meg. Ő gondozta a betegeket és temette el a halottakat. Az orvosok megkérdezték tőle: — Mit használt Ön, hogy megvédje magát? ”Uraim — felelte Lake —, én hiszem, hogy az Élet Szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ameddig én az élet törvényének a világosságában járok, egy baktérium sem fogja rám akasztani magát. Ahelyett, hogy életben maradnának, azonnal el fognak pusztulni. Ez az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban.”«

Róm. 8,2. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.  

(A tanítás Kenneth E. Hagin Megértés arról, hogyan harcoljuk meg a hit szép harcát, és a Hitünk tápláléka napi adagokban – Tavasz című könyvek idézeteire alapul.) 

-bf-