2006. 12. 04.

 

HOL VAN ISTEN KIRÁLYSÁGA?

 ISTEN KIRÁLYSÁGA 1. rész
Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanítása
1995. 10. 28. 

 

Nagyon fontos, hogy mi keresztények, akik újjászülettünk a Jézus Krisztusban, és Isten Szelleme van bennünk, megismerjük, hogy mit is helyezett Isten a szívünkbe. Számtalan példabeszéd van a Bibliában Isten királyságáról. Jézus is sok példabeszédet mond róla. Szeretnék pár ilyen példabeszédet kibontani, hogy megértést kapjunk arról, mit is jelent az, hogy Isten királysága bennünk van.

Jézus, amikor a földön járt, egy átmeneti időszakban szolgált. Az ÓSZ-be született bele. (Azért kellett megszületnie az ÓSZ-ben, hogy a törvényt betöltse, mert előtte ember nem volt képes erre.) És miután az ÓSZ-et betöltötte, meghalt és feltámadt, megnyitott egy új időszámítást, az új szövetség korát. Az a 33 év, amíg Ő a földön járt, s az a 3 év, amíg Ő szolgált, egy átmeneti időszak volt az ó szövetségből az új szövetségbe. Úgy beszélt az Isten királyságáról, mint ami eljövendő. Amíg itt a földön járt, Isten királysága nem jöhetett el a szívünkbe. Ennek a megvilágításában nézzük meg, Jézus hogyan tanít imádkozni minket. 

Mát. 6,9-13 Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved; (10) JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. (11) A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. (12) És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek; (13) És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen!
 

Ez az imádság nagyon sok tévedést szült. Szinte minden sorát félreértelmezik. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy így imádkozzanak [és nem azt mondta, hogy ezt imádkozzák – webmester megj.]. Kérjék az Atyától, hogy jöjjön el a Te országod ÉS legyen meg a Te akaratod. Miért, hát nem mindig Isten akarata teljesül a földön? Nem! Nagyon sok minden van a földön, ami nem Isten akaratából történik. És ennek a gyökerei az Éden Kertjébe nyúlnak vissza.

Isten Ádámot egy olyan Kertbe helyezte, ahol mindene megvolt, amire csak szüksége volt. Még az élet fájáról is ehetett volna Éva és ő. Nem nélkülöztek, nem ismerték a fájdalmat, betegséget. Ez a teljes ellátás volt Isten eredeti terve az Éden Kertben. Hangsúlyozom még egyszer: az élet fájáról, az örök élet fájáról is ehettek volna, ha azt választják. Úgy nem lett volna szükség a megváltásra. Helyette a jó és a gonosz tudásának fájáról ettek, ami a kígyó testét használó ördögnek egy nagyon ravasz cselvetése volt. Ádámot tőrbe csalta, rávette a bűnre, az engedetlenségre.

Istennek ki kellett űznie az első emberpárt az Éden Kertjéből. A bűnbeesés következményeként jött a szenvedés, a gyötrődés, a küszködés, és a betegség, a bűn, a gyűlölet, a gyilkosság és a halál. Ezek nem szerepeltek Isten tervében. Amíg ezt nem látjuk, addig nem tudunk igazán hitben imádkozni.

Nem Isten terve volt tehát a Kertből való kizáratás és a következményei, mindezt Ádám engedetlensége okozta. Mit tett ezután Isten? Isten egy újabb szövetséget kötött az emberrel. Olyan szövetséget, amelyhez Jézus Krisztust küldte el, az egyszülött Fiát, Aki megváltott minket, és Jézus megváltásán keresztül egy újabb Kertet alkotott. Ez a Kert pedig nem az Éden Kertje, ez a Kert a mi szívünkben van, ahova Isten helyezi az Ő királyságát. Ez szellemi királyság. Ha ezt a királyságot megismerjük, ugyanúgy nem látunk semmiben szükséget, mint Ádám és Éva az Éden Kertjében. Istennek ez a királysága, amiről én ma szólok, pünkösd napján jött el a Szent Szellem ereje által.

Van egy másik fajta királysága is Istennek a Biblia szerint, ez pedig az az új Jeruzsálem, amely majd akkor jön el, amikor új föld és új ég keletkezik, amikor maga Isten költözik le a földre és az Ő mennyasszonya, Jézus mennyasszonya lesz az új Jeruzsálem. Ez is Isten királysága, de fizikai, testet öltött formájában. Csodálatos pillanat lesz, amikor leszáll a földre az új Jeruzsálem.

Jézus az előbbiekben nem erről a királyságáról tanít. Amiről szól, az az isteni királyság bennünk van. Amikor a szívünkbe kerül, akkor válik lehetővé Isten számára, hogy az Ő akaratát végrehajtsa a földön, rajtunk keresztül. Isten nem avatkozhat be csak úgy a földi dolgokba saját tetszése szerint, amíg ezt a királyságot létre nem hozza a szívünkben. Vagyis eszközei és szövetségesei vagyunk ennek a királyságnak. A szövetséget minimum ketten alkotják, a szövetséges felek. Istennek SZÜKSÉGE van ezért RÁNK! Partnerek vagyunk ebben a szövetségben, FELADATUNK van, ELHÍVÁSUNK van. Hogy ezeket be tudjuk tölteni, meg kell ismernünk, hogyan működik ez a királyság, milyenek a törvényei, hogyan tudjuk működtetni. Mert Isten terve tökéletes, de hogyan tudja végrehajtani rajtunk keresztül? Ez tőlünk függ!

Munkatársai vagyunk Istennek, - tanítja az Ige, és ez így igaz -, ezért hatékonynak kell lennünk. Hogy miért mondja Jézus: Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod? Ezt nagyjából azt hiszem, értitek már. Utána az áll: Ne vígy minket a kísértetbe, szabadíts meg a gonosztól. Vida fordítása szerint, amit nagyon szerencsésnek tartok: "...hanem (ragadj meg) és vonj magadhoz a gonosztól"...

A magvető példázata a leghíresebb példabeszéd a Bibliában, a Márk Evangéliumban.  

Márk 4,14-20 A magvető az Igét hinti. (15) Az útfélen valók pedig azok, akiknek hintik az Igét, de amint hallják, azonnal eljön a sátán és elragadja a szívükbe vetett Igét. (16) És hasonlóképpen a köves helyre vetettek azok, akik amint hallják az Igét, mindjárt örömmel fogadják, (17) De nincsen őbennük gyökere, hanem ideig valók; azután ha nyomorúság vagy háborúság támad az Ige miatt, azonnal megbotránkoznak. (18) A tövisek közé vetettek pedig azok, akik az Igét hallják, (19) De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén, elfojtják az Igét, és gyümölcstelen lesz. (20) A jó földbe vetettek pedig azok, akik hallják az Igét és beveszik, és gyümölcsöt teremnek, némely harmincannyit, némely hatvanannyit, némely százannyit.

 

Öt módot említ az Ige, ahogy az ördög a szívünkből kilopja az Igét, hogy gyümölcstelenné tegyen bennünket. Nézzük egyenként. A 17-es versben említtetik a (1) nyomorúság és (2) háborúság, a 19. versben (3) világi gondok, (4) gazdagság csalárdsága és (5) egyéb dolgok kívánsága. Ezek azok a területek, ahol az ördög úgy tud bejutni az életünkbe, hogy az Igét, aminek a szívünkbe gyümölcsöt kellene hoznia, kiszedi, és ezzel gyümölcstelenné tesz minket.   

Legyen meg a te akaratod, — tanítja Jézus — miként a mennyben, úgy a földön is! A mennyben megvan Isten akarata. Ahhoz, hogy a földön is meglegyen, szüksége van ránk. Meg kell azért értenünk, mi ez a királyság.


Figyelmedbe ajánljuk a folytatást!