2005. 01. 22.

HÁZASÉLET

 Részletek Kenneth E. Hagin:
Házasság, válás és újraházasodás c. könyvéből

 

KERESZTÉNY HÁZASOK

   »Tudjuk egymást úgy szeretni, ahogy Jézus szeretett minket, mert a Krisztus szeretete kitöltetett a szívünkbe. (Róm. 5,5) Erről ismeri meg mindenki, hogy az Ő tanítványai vagyunk, ha egymást szeretjük. (Ján. 13,35) Vizsgáljuk meg az 1Korinthus 7-et az új parancsolat fényében.
    1Kor. 7,2-3. De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje. A feleségnek adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképen a feleség is a férjének.
    Isten nem szeretné, hogy paráznaság – szexuális erkölcstelenség, tisztátalanság – találtasson bármely alakban, formában vagy divatban az Ő népe között. (Ef. 5,3) Mit tesz tehát az isteni szeretet? Az isteni szeretet ad. Az 1Korinthus 7,3 igazi értelme ez: „Ne tartsátok vissza a szexuális érintkezést egymástól.”
   Így Pál mindent, ami csak megtörténhet a házassági kapcsolatban, a szeretet törvényének fényében értelmez. Miért mondja azt a Biblia, hogy ne tartsuk vissza egymástól magunkat? Nézzük meg a következő verset.

   1Kor. 7,4. A feleség nem ura a maga testének [nincs hatalma a saját teste felett], hanem a férje [hanem a férjének van hatalma]; hasonlóképen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége [hanem a feleségének van hatalma a férj teste fölött]. 

    A tested nemcsak a tiéd. Ha keresztény vagy és házas, akkor a tested a házastársadé is. A férj teste nemcsak az övé; a feleségéé is. A feleség teste nemcsak az övé; a férjéé is. Pál ezt az Igét a szeretet tükrében értelmezi. Mit tenne az isteni fajta szeretet?  

    1Kor. 7,5. Ne fosszátok meg egymást [ne tartsátok vissza a szexuális érintkezést egymástól], hanemha egyenlő akaratból bizonyos ideig [vagyis, mindkettőtök beleegyezésével], hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra [ha mindketten beleegyeztek].

    Látjuk: Pál keresztény férjekhez és feleségekhez beszél. Azt mondja: ne vonják meg az érintkezést egymástól, hacsak nem egyetértésben, böjtölés és ima céljából.  

    1Kor. 7,5. Azután ismét együvé térjetek
[ismét érintkezzetek], hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. 

    De amikor a böjtölés és imádkozás ideje véget ért, ismét össze kell jönniük, mivel különösen ezen a területen nagy a kísértés.

   1Kor. 7,6. Ezt pedig kedvezésképpen
[engedményként – KJV] mondom, nem parancsolat szerint. (KJV = King James Version)

    Vagyis: Isten nem parancsolta meg Pálnak, hogy ezt mondja. A Szent Szellem csak megengedte neki, hogy ezt mondja, mert helyesen értelmezte ezeket a szeretet törvényének világosságában. Emlékezz, mit mond a 2. vers: „De a paráznaság miatt minden férfiúnak tulajdon felesége legyen, és minden asszonynak tulajdon férje.” Az Úr nem parancsolja meg, hogy mindenki házas legyen. Hanem azt mondja, hogy azok az emberek, akik házasok, elégítsék ki egymás szexuális szükségleteit (a sajátjaikat úgyszintén). Folytassuk az olvasást.

   1Kor. 7,7. Mert szeretném, ha minden ember úgy volna, mint én magam is; de kinek – kinek tulajdon kegyelmi ajándéka vagyon Istentől
[minden embernek megvan a megfelelő ajándéka – KJV szerint], egynek így, másnak pedig úgy.

   Pál nem ajándékokról vagy tehetségekről beszél, mint pl. a muzikalitás vagy a műszaki érzék. Az egyedülállók (a cölibátust választók) és a házasok helyzetéről beszél. Arra mutat rá, hogy mindkét állapot ajándék Istentől. Pál azt mondja: „Minden embernek megvan a megfelelő ajándéka”, és Jézus a Máté 19,11-ben ugyanezt mondja: „…Nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott.”
    A bővített Biblia fordítás azt mondja: „Kívánom, hogy minden ember úgy legyen, mint én magam is [ebben az önuralomban]. De mindenkinek megvan a maga külön ajándéka Istentől, egynek ez a fajta, másnak pedig a másik fajta.” (1Kor. 7,7) Ne vedd ki azt az Igét a környezetéből, hogy valami olyasmit mondass vele, amit nem mond. Egyszóval: Pál arról beszélt, hogy lehet valakinek olyan ajándéka, hogyha nem házasodik is meg, tökéletes elégedettségben élhet.«

NEM HÁZAS KERESZTÉNYEK 

    »Majd azokhoz beszél, akik nem házasok. Azt mondja, jobb házasnak lenni, mint szenvedélytől égni. A szeretet törvényének fényében értelmezi a helyzetet.

    1Kor. 7,8-9. Mondom pedig a nem házasoknak és az özvegyasszonyoknak, hogy jó nékik, ha úgy maradnak, mint én is. DE HA MAGUKAT MEG NEM TARTÓZTATHATJÁK, HÁZASODJANAK MEG: mert jobb házasságban élni, mint égni.«

ÖNZŐ FÉRJ – RIDEG FELESÉG 

    »A férjeknek nagyon gyakori panasza a következő:
    – A feleségem hideg és kimért. Nem engedi, hogy közeledjek hozzá.
    Általában azt válaszolom nekik:
    – Hideg és kimért nő nincs. Ilyen nem létezik. Létezik viszont a figyelmetlen, buta, ügyetlen, kontár férfi.
    Ez itt a probléma. A férfit csak a maga érdekei és a saját kielégülése érdekli. Önző. Nem érdekli a felesége. Nem érdekli, mivel járhat a felesége kedvébe. De a szeretetet mindig a másikat teszi az első helyre. Nem az érdekel, hogy kapjak valamit; az érdekel, hogy adjak valamit az életben. „A szeretet nem keresi a maga hasznát.” (1Kor. 13,5)
    Ha kérdéseid vannak, keríthetsz magadnak egy jó keresztény könyvet a szexről, és munkálkodhatsz rajta. Nem fog magától megtörténni. Sokan hiszik, hogy ez magától jön. Nem, dolgoznod kell rajta. A jó szexuális élet egy egészséges élet. Isten ilyennek szerette volna. Fizikailag, lelkileg és szellemileg is kifizetődik majd neked. A házasságban a szex jó, és tiszta dolog. Istentől rendelt dolog. Pál azt mondja: „Tiszteletre méltó minden tekintetben a házasság, a házaságy pedig legyen szeplőtelen.” (Zsid. 13,4)
    Emlékszem egy nős testvérre, aki külön aludt a feleségétől. Harminckét éves volt, és azt mondta, hogy soha többé nem fog a feleségéhez érni. Azt mondta, a felesége olyan rideg, mint egy jéghegy. Ki akarna ágyba bújni egy jégheggyel?
    Így szóltam hozzá:
    – Hát, ez nem fog működni. Még fiatal vagy, ahogy én is. A Biblia azt mondja: ne tartsátok vissza egymástól a szexuális érintkezést, mert ha ezt teszitek, a sátán meg fog kísérteni ezen a területen. (1Kor. 7,5) Egy másik nő fog közeledni hozzád, vagy valami más történik, és sokkal sérülékenyebb leszel, sokkal valószínűbb, hogy elbuksz. A szolgálatod romba dől. A gyülekezet kettészakad. Ez így nem fog működni.
    – Nos, a feleségem a legridegebb nő, akit valaha is láttam az életben. Egyszerűen frigid, és kész.
    – Nincs frigid nő. Nem létezik.  Ami van, az az ostoba férfi, aki semmit sem tud. A felséged nem rideg, te vagy ostoba! – mondtam.
    – Igen, de te nem ismered az én feleségemet.
    – Nem ismerem, de garantálom neked, hogy nem rideg. A probléma veled van! Gyengéd vagy hozzá? Udvarolsz neki? Vagy csak a szex érdekel? – Ő csak szexet akart. Csak a maga kielégítése érdekelte, és ez lett a vége.
    – A karjaidban kell tartanod – világosítottam fel. – Ő a feleséged. Csókold meg. Mondd el neki, mennyire szereted. Megtetted ezt egyszer is?
    – Nem – mondta.
    Tudatosítottam benne, hogy nem érti, hogyan legyen a felesége kedvese, hogyan hallgassa meg őt, és hogyan összpontosítson a felesége szükségeinek betöltésére. Nem értette a gyengédség és sok más dolog fontosságát, így adtam neki egy szexről szóló keresztény könyvet és elmentem. Úgy egy hónappal később az országnak azon a részén jártam és úgy döntöttem, egy délután arra megyek, hogy lássam őket. Felhajtottam a kocsifeljárójukra, és leparkoltam. Megnyomtam a dudát, de senki nem jött ki. Megint dudáltam, aztán harmadszor is. Úgy gondoltam elmentek. Kezdtem volna elhajtani, amikor kinyílt a bejárati ajtó.
    A férfi jött ki az ajtón, kissé zilált volt.
    – Mi van veled?
    – Hagin testvér: igazad volt! Odaadtad nekem azt a könyvet, és a dolgok tényleg megváltoztak. Most a feleségem szeretne ágyba bújni velem, néha kétszer is egy nap!
    – Tizenkilenc éves volt amikor elvetted, és neki eddig soha semmi öröme vagy kielégülése nem származott a házaséletből. Megpróbálja behozni az elmúlt tizennégy évet! Menj vissza, és viseld gondját.
    Ez a férfi megtanult valamit. Együtt maradtak, és sikeresek lettek a házasságban és a szolgálatban egyaránt.«   

»Néhány évvel ezelőtt egy párnak adtunk tanácsot. A feleségem megkérdezte tőlük, mondták-e valaha is egymásnak: „Szeretlek.” Folyton csak veszekedtek. Az asszony soha nem mutatott gyengédséget a férje iránt. Így a feleségem jól megdolgozta őt. Megkérdezte tőle:
    – Szereted a férjedet igazán?
    – Ó, igen, szeretem.
    – Mondod-e neki, hogy szereted?
    – Nem – mondta.
    – Megcsókolod-e?
    – Nem – mondta.
    – Ő megcsókol-e téged?
    – Hát, néha szeretne.
    Láthatóan problémájuk volt a szeretettel. Biztos vagyok benne, hogy szerették egymást természetes módon; különben soha nem házasodtak volna össze. De nem jártak az isteni fajta szeretetben. Nem jártak Isten Igéjének a fényében.«

 -bf-

FŐOLDAL                         INTIM SZFÉRA