2007. 11. 01.


BEPILLANTÁS AZ IDŐ VÉGI ESEMÉNYEKBE

Gondolatok a Góg és Magóg háborúja című DVD tanítás kapcsán

Korrektúrázott részletek Jim Sanders 2007. 08. 20-i tanításából 

 

A következő tanítások nagy segítségetekre lesznek. Nagyon különleges időkben élünk, Isten különleges csodákat tesz. A bibliai idők fontosságáról is szeretnék szólni, arról, hogy mi történik ezekben az időkben. Az idők [az Isten által elrendelt időzítés] jelentősége a most kiadott DVD-tanításból is érzékelhető. Az iszlám erők is tudják Közép-Keleten, hogy ennek az időkorszaknak a vége milyen közel van. Az iráni elnök is bejelentette, hogy Mahadi beszélt vele, és jelezte, hogy jönni fog, megjelenik. Ez jövő év (azaz 2008.) vége felé esedékes. 

A Mahadi őrizője is megjelent már a színen, egy hadsereg vezetője ő. A síta hívők vezére lesz majd az igazi Antikrisztus. Az összekötő kapcsokat kell látnunk. Az Antikrisztus az iszlám világból fog előjönni. A Dániel könyvében tíz lábujjként említett tíz vezető az iszlám világból fog majd felbukkanni. De a most megjelent DVD-ről [Perry Stone: Izrael és Góg és Magóg háborúja] ezt mind meg fogjátok érteni. Ha megnézitek, meg fogjátok azt érteni, amiről most beszélek. 

A gyülekezet elragadtatásában hiszünk, és ezt a következő – hamarosan kiadásra kerülő – DVD anyagából értitek majd meg: Az első zsenge lesz a címe. Akadémikus jellegű a tanítássor, de ha megemésztitek, sok mindent magatokhoz tudtok venni. Perry Stone tanító szolgálata által megjelent egy új DVD – Izrael és Góg és Magóg háborúja címmel. Kiskorától kezdve foglalkoztatták Perry Stone-t azok a kérdések, amelyet a tanításaiban fejt ki. A kérdései között szerepel, hogy ki lesz az Antikrisztus, és ki lesz a hamis prófétája. Ez egy intellektuális gondolatsor, amit végig lehet követni a tanítás során, és azt hiszem, hogy evvel nekünk is foglalkoznunk kell. 

Teljes mértékben bontakozik ki ez [a Bibliában megfogalmazott idővégi események] a szemünk előtt a Közel-Keleten. Jelen van már a mahadi hadsereg, a Mahadi őrizőjének a hadserege. Egy nyugati állampolgárnak ez semmit nem mond, az amerikai hadseregnek sem jelent ez talán semmit. De azt mindenki fel fogja fedezni, hogy ezt [a Bibliában leírt profetikus idővégi eseményeket] senki sem tudja leállítani. Az iszlám hívők, az ő vallásuk szerint hiszik azt, hogy az ő messiásuk [Mahadi] bemegy Jeruzsálembe, és az egész világot megtéríti az ő vallásukra. 

Két vallási csoportról van szó [az iszlámon belül], a szunita és a síta hívőkről. A síta vallású híveknek meg van engedve az ő hitük szerint, hogy képeket is imádjanak. A síta vallásúak elsősorban Iránban találhatók, Iraknak 2/3-ad része síta, Szíriának közel a fele, Libanon lakosságának 1/3 része az. A vezetőjüknek fekete turbánja van, százmilliónyi dollárral támogatták őt évekkel ezelőtt. Tehát ez egy nép, egy másik népen belül.  

A Mahadiról már szólt az iráni elnök is, és jelezte a jövetelét. A jövő év végére (2008.) teszik a megjelenését. Ez pedig a gyülekezet elragadtatása után van, ha ez lesz [Dániel könyve szerint] a hetvenedik „hét”. Az ördög, úgy tűnik, így gondolja, mert építi, készíti fel a hadseregét. Ennek a Mahadit őrző hadseregének készen kell állnia a Mahadi megérkezésére. Amikor Mahadi színre lép, bevonul Jeruzsálembe. 

A volt kelet-római birodalom részéről előjövő első hadsereg a Golán-fennsíkon semmisül meg. Ezékiel könyvének 38-39. fejezetében olvasunk erről, és ennek a háborúnak a neve: Góg és Magóg háborúja. A Mahadi hadsereg itt pusztul el, [vezetőjük] halálos sebet kap, meghal, és azután feltámad. Ez egy iszlám hadsereg, síta vallásúakból. Az északkal – ez Törökországot jelenti – mindig is harcban álltak. Az iráni hadsereg az iraki határvonalon nagy erőt képvisel, azon a részen, ahol a kurdok élnek. 

Az Amerikai Egyesült Államoknak nincs semmi a birtokában, amivel ezt az erőt semlegesíteni lehetne, de Törökországnak van egy 140 ezres csapata, amely a határon készenlétben áll, ők nem síták és nem vallásosak. Ők világi muzulmánok. Az 1920-as évek tájékán az alkotmányukat is latinul hozták meg, mert a világban [világi normák szerint] akartak inkább lenni, mint az arabokkal. A lakosság java része ezt a világi irányvonalat képviseli. Zűrzavaros helyzetek uralkodnak a térségben. 

Szaddam idejében a síták teljes elnyomásban éltek. Először a sítákat fel kellett szabadítani, ezt Isten Bush elnökre bízta, aki ezt el is végezte. Most itt az ideje, hogy az amerikaiak kivonuljanak Irakból. Bush keményfejű, mindkét házban elvesztette a választásokat, a népszerűségét, és rádöbbent vereségére, a keresztények óriási veszteséget szenvedtek el, a demokraták fölülmúlták őket, elsöprő győzelemmel. És ennek így kellett most lennie, ez mind benne van az Írásban. Ha a DVD-t végignézitek, akkor ez segítségetekre lesz abban, hogy a részleteket összeillesszétek.  

A megpróbáltatások [a következő 7 éves időciklus] középidejében az Antikrisztus Észak-Afrikába megy, Egyiptomot, Libiát és Etiópiát legyőzi ebben az időben. Etiópia pedig a volt Szudánnak az egyik részét is magába foglalja. Ott egy igen radikális iszlám csoport tevékenykedik, akik keresztényeket gyilkolnak nagy számban. 

Ezt követően az Antikrisztus összegyűjti nagy erőit, és Jeruzsálem felé indul. Két próféciát hallhatunk az anyagban, az egyik Damaszkusz a másik Gáza pusztításáról szól. Nem lehet tudni részleteiben, hogy ez hogyan történik majd, lehetséges, hogy atomerő által. A Golán-fennsíkra 7 hónapig nem lehet majd felmenni, olyan halálos fertőzés lesz, de ennek természete nem tudható pontosan. 

Utalás történik a filmben arra is, hogy Irakból miként lopkodtak ki pusztító atomfegyvereket. Most ezek Szíriában vannak. Egy szállítmányt el is fogtak, innen tudják a történetet, és ezeket kilövik majd Izraelre. Teljesen meg fog semmisülni ez a terület. Városok tűnnek el, Gáza elpusztul. 

A muszlim országoknak a vezetői, nem igazán vallásosak, de szeretik, ha uralkodhatnak. Egyiptomnak is megvan a problémája, szeretné, ha a Hamasz eltűnne a színről. Szaud Arábia szunita hívőkből áll, ott nem síták élnek, de vallási ellentétek figyelhetők meg az ott élők között. Egy igen erőteljes polgárháború zajlik a szemünk előtt. A sítáknál megengedett a képek imádata. [Ez még később fontos lesz.] Jól látható, hogy mi következik majd még a síta valláson belül.  

Három tanítással próbálkoztunk itt péntekenként, az fent van a neten is. Óriási anyagot rejt a téma, és nem haladtunk vele. Dániel könyvéből és a Jelenésekből váltogatva származnak az Igék, és most az egészet egyben meghallgathatjátok. A fenevadról szóló Perry Stone-könyv fordításával rengeteg dolog lett volna, ezért inkább azt az utat választottuk, hogy a hanganyagot meghallgathatjátok. 

Amikor az Antikrisztus bevonul Jeruzsálembe, az iszlám vallás szerint Jézus is vele jön majd, és Jézus be fogja jelenteni, hogy Ő nem Isten Fia. Nyíltan színt vall. [Az antikrisztusnak] erő és hatalom adatik majd, hogy tüzet tudjon leszólítani az égből. Igen nagy megtévesztő jelek lesznek. A keresztényeknek abban az időben semmi keresnivalójuk nem lesz a földön.  

Történészek tanulmányozták könyveknek a tömegeit, rabbik írásait, tanulmányait, míg ez az anyag megszületett. Perry Stone híres Izraelben, ismerik őt. Ők is akarják tudni, hogy mi történik a jövőben. A keresztény népszerűségi listán Perry Stone a második. Az Úr magasztalta őt fel, felemelte. Olyan elmével áldotta meg őt Isten, hogy a lexikonnál is többet tud, és mindezt nagy sebességgel mondja el.  

A tíz nép [birodalom] nem az Európai Unióból, nem Európából fog előjönni, hanem a volt római birodalom tagállamai lesznek azok. És azok a népek, akik annak idején alkották a volt római birodalom java részét, azok ma iszlám népek, és az Antikrisztus fölöttük szerzi meg a hatalmat. 

Líbia, Etiópia és Egyiptom fölött győzelmet arat az Antikrisztus, és a többi hét pedig egyszerűen megadja magát, mert ha ezt nem teszi meg, akkor teljesen elveszti az erejét. Kényszerűségből, de összefognak. Jeruzsálemben lesz tehát egy hamis próféta, és egy iszlám Antikrisztus. 

Azt is megtudjuk a DVD tanításból, hogy mielőtt az Úr velünk együtt visszatér az elragadtatást követő hét év múltán, addig még kétszer megjelenik. Először Júda megmentése miatt jön vissza, amely Jeruzsálem és Betlehem között van, és amikor Petrába menekül a zsidó nép, akkor szintén közbelép az Úr. 

Ilyenkor, amikor ebben a helyzetben jelenik meg az Úr, akkor vérrel hintett a ruhája, mert az Antikrisztussal kellett csatáznia. Személyesen Ő maga harcol. Ezek a próféciák mind fel vannak sorolva, meg fogjátok érteni, hogy ezeknek mindnek meg is kell történnie, és meg is történnek majd. Már a szemeink előtt zajlanak az események. 

Mi most az Úr megjelenésére várunk, mert jár ezért is egy külön korona, azoknak, akik várják Őt. Megköszönjük az Úrnak a koronánkat, és elvesszük azt. Az Úrnak sok koronája van. Két különböző fajta korona létezik, az egyik a győzelmi koszorú, amit a görögöknél a győztes kapott. Ezt a fajta koronát a vének leteszik majd a trón elé, olvassuk a Jelenésekben. Jézusnak van egy másik nevű koronája is, ami az igazi győztesnek a fejdísze. Ez különbözik majd a mi koronánktól, mert Ő a királyok Királya, az uraknak Ura, és az Ő fején sok korona van, és sok jutalom és sok korona van az Úrtól. 

Minden jegyezve van rólunk a könyvekben. Például az elhullajtott könnyeink, bármi, amit megkönnyeztünk, fel vannak jegyezve egy könyvben. Sok könyv íródott rólunk! Megítéltetik az is, hogy miben hittünk, hogy mit adakoztunk: a tized, a külön adomány, mindenfajta adománynak lesz jutalma. A szánknak a szavai is megítéltetnek. A megvallott bűneink a vérrel meg vannak mosva, azok nem lesznek a könyvbe leírva, ezért hálát adunk az Úrnak. 

Mielőtt a következő gondolat, illetve tanítássorra rátérnék, még szeretném elmondani nektek, hogy már a fordítók egy következő DVD-fordításán is munkálkodnak. 

A kürtölések ünnepnapján született valószínűleg Jézus. Hét ünnep van Izraelben. A zsidó újesztendőt a kürtölésekkel kezdik – ez most a pihenés esztendeje lesz. Nagy dolog ez, mert a zsidó vallás szerint, semmi nem kerülhet az asztalukra, amit a zsidó földből zsidók termeltek. Vannak mezőgazdasági szövetkezetek ott kint is, akik nem vallásosak, ők nem tekintik ezt magukra érvényesnek. Így például az arab világból hozzák be a vallásosak ilyenkor az asztalukra az élelmet, mert ők nem ehetnek a szentelt földből ebben az évben.  

Két-három évvel ezelőtt azt mondta nekem az Úr, hogy 2008. szeptember 23-án tervezzünk egy izraeli utat. Hat nappal a zsidó újesztendő előtt indulunk. 500 szobát kötöttem le és 6 napos utunk lesz Izraelbe 2008-ban, és még az ünnepnapjuk kezdete előtt vissza kell érnünk, mert a zsidók az ünnepnapokat bent töltik a szállodákban és akkor nem lesz helyünk. Ha valóban a hetvenedik „hét” a jövő év, akkor mi másként kerülünk ki onnan. Valahol ott kell, hogy legyen ez [az elragadtatás] abban az időben. Tehát igazán nem tudja az ember, kijelentést kell, hogy vegyen, és Perry Stone-t hallgatva lehet kijelentést venni. 

Előre megírt sorrendben kellett Jézusnak a szolgálatát betöltenie, és a mai napok sorrendje is meg van írva. Az utolsó napokat éljük! Én megmondom nektek, hogy valójában olyan jelet keresek, ami megcáfolná azt, hogy az utolsó napokban vagyunk, de minden jel arra mutat, hogy azokat éljük. Nagyon tisztán látszik, hogy ott vagyunk, nem találok jelet, ami ezt megcáfolná! 

Perry Stone azt állítja, hogy ez tökéletes idő lesz az elragadtatásra, a jövő évben a kürtölések napja [az újév, amely 2008. október 1-jére esik]. És azt állítja, hogy [ha még itt maradunk] utána majd bejelenti, hogy azt nem állította, hogy akkor lesz az elragadtatás, ő csak azt mondta, hogy el tudja képzelni, hogy ez jó időpont lenne a Gyülekezet elragadtatására. 

Szeptember 28-án kell Izraelből hazarepülnünk, egy nappal a várható elragadtatás előtt el kell jönnünk. Abban a pillanatban nem tudunk ott lenni, mert nincs szállodai helyünk, tehát lehet, hogy repülőgépről történik az elragadtatásunk. 

A jövő évi utunknál nem fogunk túráskodni, csak Jeruzsálemben leszünk, ez azt jelenti, hogy sokkal olcsóbb lesz az utunk, mint valaha. Néhányan ha akarnak, utazhatnak, de legalább a fele, úgy tervezem, hogy bent marad Jeruzsálemben és imádkozik, és csak városi sétákat tervezünk. Nagy létszámmal leszünk, alkalmazkodnunk kell egymáshoz. Jelentkezzetek, ha szeretnétek jönni, mert már telnek be a helyek erre az útra. Ha nem ragadtatunk el az Úrhoz, ne kövezzetek meg engem, mert akkor is volt egy jó utunk. Ha a sátoros ünnepeket is itt töltjük lent a földön, akkor az azt jelenti valószínűleg, hogy még 7 évig itt leszünk.  

De én nem tudom elképzelni, hogy az iszlám radikális erőket még 7 évre vissza lehetne fogni. Arra figyelek, hogy mi történik Iránban és Irakban, mert ezek az alapvetően meghatározó tényezők. Az elmúlt évi háború, ami egy síta alapon nyugvó esemény volt, nagyon éles helyzetet teremtett. A síta terrorista neve Osama bin Laden, ő akar lenni a szunita Mahadi. Soha semmi más álma nem volt, mint hogy fehér lovon érkezzék. Barlangban lakik. A vallási tanok szerint azonban a síta származású Mahadi egy kútból fog előjönni, több száz éve ott várakozik, az ő hitük szerint. 

Perry Stone-t akkor érte megvilágosodás, amikor síta vallásból megtért keresztények kezdtek erről mesélni neki. És akkor döbbent meg, amikor megtudta, hogy az ő Mahadijuk az, aki [a keresztény hitvilágban] az Antikrisztus.  

Forrás:

http://www.krisztusszeretete-egyhaz.hu/index.php?content=0&inc=media.php&title=Tanítások

 
Napi Ász 2007.09.29-i számából
Úgy kezdődne, hogy visszalőnek
A közel-keleti válság katonai megoldására az elmúlt időszakban a legkülönbözőbb forgatókönyvek láttak napvilágot... Washington többször tett már diplomáciai lépéseket, hogy Iránt eltérítse nukleáris programjától. Izraelben úgy gondolják, még 2008-ban szükség lehet egy katonai akcióra, annak ellenére, hogy egyes federítések szerint Irán évekre van a nukleáris potenciál megszerzésétől.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL