2007. 08. 05.

 

A BOLDOG HÁZASSÁG ALAPJAI
2. RÉSZ
 

Bor Ferenc – 2007. 05. 13. Szekszárd
Az ott elhangzott tanítás korrektúrázott változata. 
 

 

A házassághoz a vonzalom vezet, majd ezt követi a szövetség megkötése. Sorrendben így jönnek egymás után az események.

A házasság a legszorosabb kapcsolat két, egymást szerető személy között, amely egyben az élet továbbadásának a forrása is. A házasság tökéletes példáját láthatjuk Krisztus és a gyülekezet kapcsolatában, de a házasság minden problémájára is itt keresendő a válasz. Annak mintájára, hogy milyen Krisztus és a gyülekezet kapcsolata.

A férj feladata, hogy úgy bánjon a feleségével, miként Krisztus bánt a gyülekezettel. A feleségé pedig, hogy azt tegye, amit a gyülekezet a Krisztussal. Gyakorlatilag a házasság, a házaspárok kapcsolata fizikai szinten a szellemi dolgok kivetülése. Kép arról, hogy a Krisztus Teste hogyan is áll össze. Szimbolikus kép, hogy Krisztus személyében jön a vőlegény, és mi vagyunk a menyasszony.

A férj a ház ura. Még ma is sokszor hallom, hogy azt mondja a feleség: még nem jött haza az uram, vagy majd megkérdezem az uramat, vagy megbeszélem az urammal. Ezt a kifejezést még ma is használják. De mi a feleség titulusa? Nem fogjátok kitalálni. Ő az otthon királynője. És mi a házasság célja? Nem egyéb, mint egymás kiegészítése. Az egyik fél főzni tud, a másik barkácsolni. Persze sokszor nagyon jókat főznek a férjek is. Nem azt kell nézni, hogy a főzés kinek a reszortja, hanem az a lényeg, hogy egymást a házaspár kiegészítse. A kettő ér egyet. Miként a barátom anyukája szokta mondani, amikor nála barkácsolunk a műhelyben, vagy javítunk dolgokat, hogy ti ketten értek egyet. Mert mi ketten ’találjuk ki’, hogyan kell megjavítani valamit. A házasság is ehhez hasonlatos. Tehát a cél egymás kiegészítése és nem a versengés. Semmiképpen sem a versenyzés.

A házassághoz, ugye, hozzátartozik a gyűrű. Egy véget nem érő kör, amely emlékeztet az isteni szeretetre és emlékeztet arra az esküre, amit a párok tettek egymásnak, illetve Isten szent színe előtt. Ott vannak a tanuk is. Voltatok már tanuk esküvőn? Néhányan gondolom igen. Én soha nem tudtam, hogy mi a dolga egy tanúnak. Illetve annyit tudtam, hogy jelen kell lennie, alá is kell írnia, és egyebek, de azt nem, hogy mi végre kell a tanú ezeken kívül? A tanúknak egy fontos feladatuk van: hogy tanúskodjanak a létrejövő egység felett, és egyetértésüket adják Isten előtt arra a frigyre, ami előttük köttetett meg.

A gyülekezetnek – tehát ha templomi, azaz egyházi esküvőről van szó – még nagyobb feladata van ezzel kapcsolatban. Nemcsak annyi, hogy elmentem, puszi, azután pá, nagyon szép volt minden, és utána el vagytok felejtve. Nem! A gyülekezet feladata, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy az az egység, ami ott előttük jött létre, az szilárd, erős, boldog és virágzó legyen. Ámen. Ez egy komoly feladat, ugye? Bizony van vele teendő! Igazából ez ima munkát jelent elsősorban. Tehát imában hordozni azt a fiatal párt, akik a gyülekezet előtt, az Úr előtt kötöttek egy életre szóló házasságot.

Beszélni kell az Isten pecsétjéről. Ez az a bizonyos gigantikus erő, a tízezerszeres erő, ami a rendelkezésükre fog állni ahhoz, hogy amikor bármiben megegyeznek, az valóra váljon. Az Ámos 3,3-ban van egy ide vonatkozó fontos Ige. Ugyanígy a Máté 18,18-19 verset is említhetjük, az egy akaraton mondott ima erejét. Tehát fontos, hogy a döntéskor egységben legyen a pár, hogy most akkor házat veszünk és pirosat, vagy autót veszünk és fehéret, vagy mikrobuszt veszünk, vagy hűtőszekrényt, – és így tovább mindenben. A dolog ettől fog működni. Ha egy hajón mondjuk két kapitány lenne, akkor soha nem tudna elindulni, mert egyikük azt mondaná keletre, a másikuk pedig, hogy nyugatra hajózzanak. Egyikük lükvercbe, a másikuk előre tenné a sebességet. Tehát Ámos 3,3 szerint „Vajon járnak-é ketten együtt, ha nem egyeztek meg egymással?” Első lépés: Meg kell egyezni! Második lépés: Utána lehet csak belevágni. A férj, mint a család feje kimondja, hogy most előre. Ha szeretetben jár, kikéri a felesége véleményét, és hogyha az az Úr akaratával megegyezik, akkor figyelembe is veszi a döntésnél. De a végső szót mindig a férj mondja ki.

A szeretet lényege, központi kérdése, hogy mit tehetek a másikért. Nagyon mélyen bele kellene menni ebbe is, de most csak érinteni tudjuk. Tudjátok, a házasságot Isten előtt meg lehet erősíteni. Azt hiszem, a mostani Örömhíradóban van erre egy jó példa. Szántódon volt egy 50 éves házassági évforduló, melyről fotót is mellékeltek. Ugye, milyen csodálatos az ilyesmi?

Most öt olyan dolgot sorolok fel, amely rombolja a házasságot. A fel nem ismert veszély ellen nem lehet védekezni. Tehát fel kell ismerni a veszélyt, hogy kellőképpen tudjunk védekezni ellene. Ha árvízkor a vakond megfúrja a gátat, akkor bizony jön a buzgár. Ha a gátőrök nem figyelik tüzetesen a gát állapotát, akkor azon a buzgáron átjön a víz, aztán még nagyobb mértékben jön, s végül átszakad a gát. Tehát a veszélyt, még amikor kicsi, akkor kell felismerni, hisz akkor még lehet ellene védekezni. Ezért mondom el ezt az öt pusztító dolgot:
·        önzés
·        egymás előtti titkolózás
·        a társ háttérbe szorítása
·        hanyagság
·        stagnálás-unalom

Nézzük meg mi az elhívása a feleségnek, és mi az elhívása a férjnek? Mert mindenkinek van elhívása. Mindenkinek, aki megszületetett, van valamilyen elhívása. A feleség elhívása az Ige szerint, hogy engedelmes segítőtárs legyen az igei dolgokban.

Emlékeztek, mit mondtunk az alkalom elején? A családjával kapcsolatban a férj kapja az ítéletet. Az engedelmességet nem kell azért szó szerint érteni. Ha netán azt mondaná a férj, hogy ma nem mehetsz a gyülekezetbe, – ez csak példa, nincs ilyen ugye? – akkor erre azt válaszolod, hogy de drága férjem, itt áll a Zsidó 10,25-ben, hogy el ne maradjak az egybegyülekezéstől. Úgyhogy, amit te mondasz, az nem igei, ezért elmegyek. Vagy egy durva példát hozva, ha azt közölné egy férj, hogy édes feleségem nincs pénzünk, ezért menj ki és áruld magad az utcasarkon, akkor ennek sem kell engedelmeskedni, mert ez sem igei. Tehát a feleség segítőtárs és engedelmes kell legyen az igei dolgokban.

A feleség fontossági sorrendje:
·        az első helyen egyértelműen Isten áll,
·        a második helyet a férj foglalja el,
·        a harmadik hely a gyerek(ek)é,
·        a negyedik szerepköre az otthon fenntartása és melegének megőrzése,
·        és csak az ötödik hely önmagáé ahhoz, hogy jól működjön a dolog.

Mi a férj elhívása? Az övé sokkal nehezebb. Úgy szeresse a feleségét, mint Krisztus az Egyházat. Csak igeszámot fogok mondani, hogy gyorsabban haladjunk, az Efézus 5,28 és 31., verseket otthon olvassátok ’házi feladatként’, valamint a 2Korinthus 6,14-15 igerészt. Itt arról van szó, hogy a keresztény csak kereszténnyel kössön házasságot.

Jakab 4,7-et már érintettük egyszer, de álljon itt ismét: az engedelmesség, hajlandóság = a hatalom mértékével, ez pedig egyenlő a jóléttel és a megválaszolt imákkal. Az Ézsaiás 1,19-ben azt olvassuk, hogy akik hajlandók, engedelmesek, készségesek – a föld javaival élnek. Ámen.

A János 9,31-et nem régen hozta elém az Úr. „Pedig tudjuk, hogy az Isten nem hallgatja meg a bűnösöket; hanem ha valaki istenfélő, és az Ő akaratát cselekszi, azt hallgatja meg.” Tehát, hogyha az Ő akaratát cselekedjük, akkor meghallgat bennünket. Így fordítom le a lényeget: ha engedelmesek vagyunk, akkor Isten meghallgat bennünket.

A márciusi vagy áprilisi tanításokban azt írja Kenneth Copeland, hogy volt olyan időszak, amikor imádkozott és minden olajozottan, gördülékenyen ment. Az imái megválaszolást nyertek, kijelentéseket is kapott, de bizony volt olyan időszak is, amikor pusztaságot, szárazságot érzett maga körül. Megkérdezte az Urat, hogy miért van ez így? Azt felelte az Úr, hogy kis engedetlenségek megállítják a Szent Szellem kiáradását, mozgását. Az Énekek 2,15-ben a kis rókákról van szó. A kis rókák kárt okoznak. Emlékeztek erre? Egy kis róka – egy kis kár, két kis róka – kicsit nagyobb kár, három kis róka – még nagyobb kár. Sok kis róka –tetemes kár. Egy kis engedetlenség – kis kár. Sok engedetlenség – nagy kár! Tehát az engedetlenség leállítja a Szent Szellem áradását.

Az engedelmesség nem jelentéktelen dolog. Sőt, nagyon is fontos dolog a keresztény életében. Sok pénzt lehet vele ’keresni’! Meggyőződésem, hogy a keresztények millióktól esnek el, mert nem kellően engedelmesek. Tehát jönne az áldás, de... Én úgy szoktam ezt a gyülekezetben tanítani, hogy ha valamiért imádkozol, akkor képzeld el a csőpostát. Régen a siófoki postán is működött csőposta. A csőpostába bekészíti az Úr, amit kértem, és az sutty, máris elindul felém. Igen ám, de a csövön lehetnek horpadások, amit ugye én okozok engedetlenséggel, ilyen-olyan dolgokkal. Tehát rajtam múlik, hogy a küldemény mikor ér hozzám. Isten elindította, a kérdés csak az, hogy én mikor kapom meg.

Tudjátok, hogy a szexszel lehet pénzt keresni? Nagyon sok pénzt lehet keresni vele! Vagy csak hallottátok… De én nem arra gondoltam, amikor valaki a testét áruba bocsátja. Én arra gondoltam, amikor a házaspárok engedelmesen átadják a testüket egymásnak, és nem tartják azt vissza egymástól, mert az engedetlenség. Ugye, hogy nem egyre gondoltunk? No sebaj.

Lukács 6,49-et. „Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül: amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott; és nagy lett annak a háznak romlása.” Tehát hallgatja az Igét, de nem engedelmeskedik neki, azaz nem annak alapján cselekszik.

Régen volt már szavazás, ugye? Mármint népszavazás. Hogy ne jöjjünk ki a gyakorlatból, ’szavazzunk’ a három következő kérdésben. Szerintetek mi a nagyobb vétek: a házasság előtti szex, a házastárs visszautasítása, vagy a házasságtörés? Menjünk sorba. Ki gondolja a legnagyobb véteknek a házasság előtti szexet? Senki? Jegyezd pásztor! A második vagy a harmadik közül melyik szerintetek a nagyobb bűn? Úgy látom a harmadik kapott több szavazatot. Nos, ki kell, hogy ábrándítsalak benneteket, mert Isten szemében mindegyik vétek egyforma. Ezzel csak azt szerettem volna szemléltetni, hogy a gondolkodásunkon még van mit javítani. Azt tudjuk, hogy a világi emberek – és ugye, találkozunk világi emberekkel – tagadják Istent. Nincs Isten – jelentik ki. De sajnos vannak olyan keresztények, akik – ha nem is a szavaikkal –, de a cselekedeteikkel tagadják meg Istent.

A sok válás ellenére szerintetek létezik-e életre szóló szerelem és hűség? Dicsőség Istennek sok kéz van a magasban. Én is így tartom: igen! Viszont az életre szóló kapcsolatnak van egy receptje: hűség és megbocsátó hozzáállás. Valós példát hozok fel. Egy házaspárnak volt egy „megbocsátás kelyhük” az otthonukban a megbocsátásuk nyomatékosítására. Ha valamiért összezördültek, akkor elővették ezt a megbocsátás poharat, kiitták annak tartalmát és valóban megbocsátottak egymásnak. Tehát fizikai megnyilvánulása is volt a kibékülésnek. (Hasonlatosan a vízkeresztséghez, amint szintén egy fizikai megnyilvánulása a szellemi dolgoknak.) Történt egyszer, hogy a kisgyermekük tanúja volt egyik összeszólalkozásuknak. Akkor elszaladt a kehelyért, és megkérdezte: „anyu és apu, szükségetek van erre”? Lehet gyakorolni, ha valakinek ez segít az őszinte megbocsátásban. Igyuk ki a megbocsátás poharát. Ugye a köztudatban van a békepipa, de a megbocsátás pohara ez ideig még nem jutott el idáig.

Mit jelent a hűség szó maga, és mit takar? Hát, nem csak a félrelépés elkerülését. Szeretetet, önfeláldozást, tiszteletet, kitartást, bátorítást jelent. Ennyi mindent foglal magába a hűség. Nos, megtörténik az egybekelés. Jönnek a mézeshetek. Jönnek a mézes évek. A statisztika szerint négy évig tart a mézes évek időszaka. Hangsúlyozom, a statisztika szerint! Amikor felszáll a rózsaszín felhő, akkor előtünedeznek a problémák és a megnyilatkozás: Úristen, kihez mentem én férjhez? Mindaddig meg, hercegednek hívtad őt!? Egyik Balaton-parti gyülekezetben van egy harminc körüli asszonyka, aki a férjét – miután megismerte Isten Igéjét – főnyereménynek titulálja. A férj nem jár a gyülekezetbe, de nem is tiltja, hogy ő elmenjen. Igei alapon tekinti a dolgokat, és amikor hazaindul, ezt mondja: megyek a főnyereményemhez, vár a főnyereményem. Egyébként az ilyen megfogalmazások nagyon hatékonyak. Emlékezzünk csak vissza arra, amikor Isten új nevet adott Ábrámnak és Szárainak, mi szerint Ábrahám „sok nép atyja” és Sára „sok nép anyja”. Ekkortól ők is így kezdték el egymást hívni. Ha jól tudom, körülbelül 25 év múltán született meg a gyermekük. Gyakorlatilag ahányszor egymást így szólították, egy jó megvallást tettek.

Tehát a mézes évek után át kellene váltani a szerelemről a szeretetre. Az agapé típusú szeretetre. Nem a csoki-máz szeretetre, az emberi szeretetre, mert ugye az könnyen leolvad. Ha napra teszed a tortát… megnézheted mi lesz belőle. Ilyen az emberi szeretet, mert az bármikor felgerjedhet az önzősége miatt. Amikor még a ’volt menyasszonyommal’ együtt jártunk – ő már nem emlékszik rá, csak én – belém ivódott ez a mondata: amikor elmúlik a szerelem, akkor jön helyébe a szeretet. Pedig abban az időben még nem jártunk gyülekezetbe. És ez így igaz. Tehát át kellene váltani. De ha nem tanítják meg az embereket, hogy hogyan tegyék, akkor nem várható el, hogy átváltsanak. Ha pedig nem tudnak átváltani, jön a göröngyös út. Dic-döc.

Mindenkinek vannak érzelmi szükségletei. Az elsődleges szeretet-nyelv – egy új fogalom előttetek a szeretet-nyelv – tölti be az érzelmi szükségleteket. Mindjárt elmagyarázom, hogy mi is ez. Jelenleg 5 szeretet-nyelvet különböztetnek meg: elismerő (építő) szavak – odaszentelt idő – ajándék – szívesség – testi érintés. Tehát ezek révén lehet kifejezni a szeretetünket a másik személy iránt. De, jó tudni, hogy ezek közül ő mire vevő… biztos, hogy nem mind az ötre. Akkor hát melyekre? Ez a jó kérdés. De elárulok egy titkot. Ha pl. kritikát kapsz a párodtól, hogy már megint nem vitted le a szemetet – akkor ebből jól látható, hogy számára a szívesség-tétel a szeretet nyelv. Vagy: ha ezt hallod, hogy az elmúlt két évben soha nem volt rám időd, hogy sétáljunk – akkor a másik fél szeretet-nyelve az együtt töltött idő. Tehát ki lehet szimatolni, hogy mi a társad vagy a gyermeked szeretet-nyelve. Mert ez ugyanúgy működik a családtagok irányába is. Kezdd el betölteni a szeretet igényeket a megismertek szerint. Ha a szeretet-nyelve az ajándékozás, akkor ajándékozz. De hiába veszel annak ajándékot, akinek a szeretet-nyelve nem az ajándék. Nem fogja olyan mértékben értékelni, mint várnád. De ha betöltöd a szeretet igényét, – valamelyikkel a fentiek közül, – akkor minden szépen helyre jön, és minden út egyenessé válik.

Ha a szeretet-tankod üres, vagy a párod szeretet-tankja üres, akkor olyan döcögve megy a házasság, mint amelyik autóból kezd kifogyni a benzin. Mi történik a gyakorlatban, amikor üres a szeretet-tank? Észreveszed a másik hibáit. Ezt követi a kis szóváltás, majd a veszekedés, netán bántalmazás, és végül a válás. Gyermekeknél az érzelmi hiány esetén bejön a pótcselekvés. Azt hiszem, ti is tudjátok, hogy sok helyütt, ahol a szülők elfoglaltak, a gyermekek zsebpénzt kapnak, és ennyivel letudják őket. Ezzel viszont nem lehet a szeretet igényüket kielégíteni, ezért fordulnak különböző pótcselekvésekhez. Az alkoholhoz, droghoz és a korai szexhez. Ezek a legveszélyesebb kategóriák. Visszatérve a házasságra. Amikor mindkét fél érzelmi igényei ki vannak elégítve, akkor új távlatok nyílnak a házasság előtt. Tehát rá kell jönnöd mi a párod szeretet-nyelve, és a szerint igyekezz betölteni a szeretet igényét.

Most következik a piros karikával jelzett, 18 éven felülieknek való téma. A házasélet. Szerintetek, foglalkozik a Biblia, Isten Igéje a házasélettel? Bizony, foglalkozik. A világ zűrzavaros módon tárja elénk ezt a dolgot. Zavaros hangok jönnek a világból a házasélettel kapcsolatban. De van egy igaz hang: Isten hangja. Ha visszatérünk az Igéhez, akkor az számunkra a legjobbat hozza. Isten a szexualitás ajándékát adta a házasság keretein belül élő nő és férfi számára. Megint kihangsúlyozom, nő és férfi számára. Tudjátok miért? Mert a világban nem mindenhol megy így… Ez ugyanakkor teljesen ellentétes a Bibliával, és ezért Isten nem tudja megáldani. Isten szemében a házastársi szexualitás szent. Isten ajándéka jóra vagy rosszra egyaránt használható, a döntés a mi kezünkben van.

Kenneth Hagin azt írja a könyvében, hogy a házaspárok szeretkezése szükséges és jó dolog, mind fizikailag, mind lelkileg, mind szellemileg, mert így töltetnek be a szükségek. A fizikai (testi), a lelki (érzelmi) és a szellemi szükségek. Isten a szexualitás ajándék-kosarába hat csomagot is betett… Ezek mind a szexualitás célját hivatottak megvilágítani. Melyek is ezek?
(1) Új élet teremtésének az öröme.
(2) Bensőséges, intim egység megteremtése, – s itt megint előjön a Krisztus és a gyülekezet közötti kapcsolat. Isten olyan szoros kapcsolatra vágyik velünk, mint amilyenre a házaspárok vágynak egymással.
(3) Egyedülálló megismerési lehetőség, hogy a házaspárok még mélyebben ismerjék meg egymást.
(4) Különleges gyönyör. Jegyezzétek fel a Példabeszédek 5,19-et „A szerelmes szarvas, és a kedves zerge; az ő emlői elégítsenek meg téged minden időben, az ő szerelmében gyönyörködj szüntelen.” Ámen. A héber szöveg körülbelül így hangzik: A te szerelmed mérgezzen meg a feleségeddel átélt gyönyörrel. A mérgezés természetesen szimbolikus értelemmel bír. Élvezd mindig az ő szerelmének extázisát. Így fejezi ki a héber. A héber nyelv sokszor érzékletesebb, de a magyar fordítás is szép.
(5) Védelem a kísértés ellen. Ha nem kielégítő a házaspárok szexuális élete, akkor már könnyen jöhet a félrekacsintgatás vagy a félrelépés. Ezek ellen is védelmet nyújt az otthon beteljesülő, boldogító szexuális élet.
(6) Vigasztalás. A 2 Sámuel 12,24 igeversre ugorjunk. Dávid fia meghalt. A felesége mérhetetlenül szomorú volt, és ha jól emlékszem, Dávid bement a feleségéhez és vele hált, így vigasztalá meg őt. Tehát a szexualitás vigasztalásra is szolgál. A bölcs feleségek megértik ezeket az Igéket. És ha dúlva-fúlva jön haza a kedves férj, mert mondjuk a munkahelyén felhúzták, ők már tudják, hogyan vezessék le a férj ingerültségét, feszültségét. Van rá orvosságuk.

A testi és a szellemi dolgok gyakran azonosképpen fejezhetőek ki. A testi, bensőséges intim egység az Úrral való szellemi egység képe. Ha nem jó a viszonyulásod a szexualitáshoz, vagy netán rendszeresen visszautasítod a párodat, vagy a testedet egy idegennek adod oda, azzal eltorzítod azt az isteni egység-képet, amit Isten szeretne bemutatni a Krisztus és az ember, Krisztus és a gyülekezet közötti kapcsolatról. Az 1Korinthus 7. fejezet, csaknem teljes egészében a házasságról szól. Pál sok mindent közöl itt.

1Kor. 7,3-4: „A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje; hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége.” Ámen. Elég szűkszavúnak tűnik így első hallásra, de a Jakab leveléből tudjuk, hogy légy az Ige cselekvője. Tehát szolgálj a testeddel a házaspárod felé. Már beszéltünk arról, hogy a testünk ajándék a társunk számára. Azt is tudjuk, hogy szeretet által működik minden. A hit is szeretet által működik. Ha nincs szeretet, nem működik a hit. A szeretet állandóan azt keresi, hogy mit adhat. Ne azt ródd fel, hogy mit kéne kapnod, hanem arra gondolj, mit adhatsz. Hogyan tudod betölteni a társad szeretet igényét? Melyik az ő jelképes szeretet-nyelve?

 Amikor valaki megkeményíti a szívét, mondjuk a párja iránt, és időnként elutasítja annak közeledését, ezzel az a baj, hogy ez a szív nem csak a párja felé keményedik meg, hanem megkeményedik Isten felé is. Ha valakire egy kicsit neheztelsz, – azt nem is mondom, hogy nem bocsátasz meg neki, mert ilyen úgy sincs közöttünk, – szóval a kis nehezteléssel is, a meg nem bocsátással is bezáródik a szív, és így gyakorlatilag zárva van Isten felé is. S akkor hogy fog Istentől hallani, áldást kapni, és a többi. Tehát ha valaki rendszeresen visszautasítja a párját ilyen-olyan kifogásokra hivatkozva, mint pl. fáj a fejem, – ami tipikus eset, ugye –, akkor ez hosszú távon problémát szül. Minden embernek vannak igényei, testi igényei is. Az nem szeretet, ha az egyik fél hagyja a másikat szenvedni.

Isten gyönyörködik a házaséletben, mert Ő rendelte el. Ő teremtette az embert, minden alkatrészével, porcikájával együtt. Egy döbbenetes dolgot mondok nektek. Hallottam egy esetet, mi szerint egy 30 év körüli hölgy és a nálánál néhány évvel idősebb férje szeretkezése közben a hölgynek Jézus megjelent látomásban. A hölgy azt mondta, hogy ez azért történt, mert Isten gyönyörködik ebben a dologban. Akkortájt erről a tanításról semmit sem tudtam, semmit sem hallottam, de most előjött bennem, hogy ez a hölgy a látomása által kapott egy megerősítést. Ezek után el tudom ezt fogadni.

Fontos dolog időt fordítani egymásra, figyelmet szentelni a másiknak és ehhez olykor gyermekmentes időt biztosítani. Ha csak 1-2 órácskát, vagy egy egész estét, attól függően, ki hogyan tudja ezt megoldani. Mert másképp nem fog működni a házasság. Vagy pedig zárható hálószoba ajtó kell. Mert egyszer csak az angyalkáitok megjelennek a legkellemetlenebb pillanatban az ajtóban, és kényelmetlen kérdést tesznek föl. Tehát ahhoz, hogy a bensőséges, intim kapcsolat megmaradjon, valamilyen módon biztosítani kell időt és nyugodt lehetőséget.

Időnként falak emelkednek a két fél közé, rossz benyomások, beidegződések miatt. A tanítás ezt úgy fogalmazza meg, hogy a feleségek adjanak maguknak engedélyt arra, hogy élvezzék a szeretkezést a férjükkel. (Mivel női tanítóról van szó, feleségeket írtam, de természetesen fordítva is áll, ha netán a férfiakban lenne gátlás). Erre még nem mindenki képes. Akár bűntudat, akár szorongás, akár régi, rossz emlék áll a héttérben, de a falaknak le kell dőlni. Még egyszer mondom: a házaspárok teste ajándék a társuk számára. Ezért nem tehetsz meg bármit a testeddel. Ha pl. Attila (a férj) nem szereti a kék hajat, akkor Adrienn ne fesse kékre a haját, mert az ő teste az Attiláé. De mondhatnám példaként a tetoválást, vagy bármi egyebet. Vagy ha a feleségem mindig frissen borotváltan szeret látni, akkor – mivel az én testem az övé –, illik, hogy én engedelmes legyek ebben. Kaptatok újat? Igen? Akkor haladjunk tovább.

A világ sajnos lealacsonyítja, sárba tiporja, és közönségessé teszi Isten ajándékát a szexualitással kapcsolatban, amit pedig Ő tisztának teremtett. Azt a divatot, azokat a ruhadarabokat, amelyekből jó nagy rész kilátszik, nem Isten tervezte. Az aktfotókat sem Ő rendelte el, vagy sorolhatnék minden olyan dolgot, ahol a női testet túlhangsúlyozzák, ill. lealacsonyítva jelenítik meg. Isten terve nem ez. De a világban, az ördög otthonosan mozog. S ő jól tudja, hogy a férfit Isten úgy teremtette, hogy a női test látványa felgerjessze őt. Ez a házaséletben nagyon fontos és szükséges is, de nem így a kinti világban. A világ sokat vétkezik ezen a területen és mi fog következni? Ítéletet kap a világ. De mi nem e-világból vagyunk, ugye? Akkor mindenki nyugodjon meg.

Hányan olvastátok már az Énekek Énekét? Ez után szerintem még többször el fogjátok olvasni, mert itt Salamon és a felesége Szulamit házaséletéről van szó, lírai formában. 15 visszaemlékezésből áll, nem időrendi sorrendben. Tehát azért nem egészen könnyű követni, mert hol múlt időben, hol jövő időben, hol jelen időben vagyunk. Mintha csak egy fényképalbumban hol a nagymamámat, hol a lányainkat, hol a dédpapát mutatnám meg nektek. Oda-vissza ugrálva az időben. De Isten bölcsessége rejlik ebben is. Ha az Énekek Énekét elolvassa egy tíz éves gyermek, fogalma sincs, hogy szexualitásról van benne szó, mert szimbólumok szövik át. A felnőtt ember már képes megérteni a szimbólumokban testet öltő szexualitást. Elmondom a javaslatomat, hogy hogyan olvassátok ezután. Szerintem egy bizonyos lap rongyos lesz a Bibliátokban. Majd a pásztor ellenőrzi.

A keleti erotika szimbólumai a bor, az alma, a méz, a gránátalma. A kert – egyes esetekben, ahol úgy illik – a női nemi szerv, a gyümölcs a férfi nemi szerv. Van egy olyan kifejezés, hogy felmászok a pálmafára, az pedig az aktusra utal. Isten Salamon és Szulamit példáján mutatja be, hogy milyen egy ideális házasélet, egy ideális házasság. Ha a fenti jelképeket a megfelelő helyen behelyettesítitek, akkor teljesen világos lesz minden. Nem ismertétek ezeket a jelképeket? Vagy sejtettétek? De biztosan nem bánjátok, hogy szót ejtettem róluk.

Na, most jön a következő probléma. Mi van akkor, ha az egyik félnek nincs kedvem hozzá. Egy biztos, hogy nagyon fájdalmas dolog – tehát lelki fájdalmat okoz – a szexuális hárítás, vagy visszautasítás. Az 1Korinthus 7,5 szerint az ima és a böjt szolgálhat csak kifogásul: „Ne fosszátok meg egymást, hanem ha közös akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, aztán ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivelhogy magatokat meg nem tartóztathatjátok.” Elolvasom, hogy a Moffat szerinti fordítás hogy hangzik. Ez egyébként megtalálható a Kenneth Hagin: „Szeretet az út a győzelemhez” könyvben (abban is van szó a házasságról). „Ne tartóztassátok meg magatokat a szexuális kapcsolattól, kivéve ha közösen úgy döntötök, hogy egy ideig így tesztek, majd ismét jöjjetek egybe és folytassátok újra a házastársi kapcsolatotokat.” Egyértelmű? Az! Tehát jöhet az igének való engedelmesség.

Nézzük meg, mi oka lehet az elutasításnak? Eltérő étvágy, mármint szexuális étvágy. Fáradtság. Vagy elképzelhető, hogy pornográfia húzódik meg a háttérben, a férj abban éli ki a vágyait, és ezért nem kívánja a feleségét. Vagy szóba jöhet ilyenkor egy harmadik személy is. Ezeket mind külön-külön is szükséges kiértékelni és megvizsgálni, és mindezeken túl a gondolkodásmódot is.

Olvastam, hogy egy házaspár jelekkel adta egymás tudomására, hogy mikor nyitottak a szeretkezésre. Vettek két különböző színű plüss állatkát. Egy kék, és egy rózsaszín színűt. A kék a férjé volt, a rózsaszínű pedig a feleségé. Amikor valamelyiküknek kedve támadt az együttléthez, kitette az állatkáját. Így nem kellett kommunikálni, nem kellett esetleg kényelmetlen helyzetbe kerülni, mégis ebből a másik fél tudta a szándékot, és ha benne volt, ő is mellé tette a saját állatkáját és boldogan éltek, míg meg nem haltak…

A megbocsátás kapcsán jut eszembe, hogy is hívják a bűnbánó tehénkét? Szabad a gazda? Bocsi-bocsi tarka. Ez lehet, hogy szállóige lesz nálunk: bocsi-bocsi tarka. Tehát a visszautasítás sebet okoz és a férfiak sokkal sebezhetőbbek, mint a nők. Mi ennek az oka? Isten több dolgot épített be a női testbe, mint a férfi testbe. A női test havonta emlékezik arról, hogy nő és megvan a szülés képessége. A férfi testben egyetlen dolog adott: képes szeretni a feleségét, képes együtt lenni a feleségével.

Itt ejtsünk szót a gondolkodásról. Ismeritek a 2Korinthus 10,5-öt? Mert akkor nem olvassuk fel. Minden gondolatot ejtsetek Jézus fogságába. A gondolkodás igen komoly hatással van a szexuális életre. Azt mondja ez az Ige, hogy ami nem Istentől van, azt vessük el, ami pedig az Úrtól való gondolat, azt öleljük át, tegyük magunkévá. A világ tele szennyes gondolatokkal, és én magam sem gondoltam volna, hogy igazából nincs nagy különbség a pornó műsor meg a romantikus regény között. Mert mind a kettő beindítja a gondolkodást, és ezzel bekúsznak a szennyes gondolatok. Az Énekek Énekében olvashatjátok, hogy Szulamit, – de szerintem Salamon is – álmodozik a társa távollétében a másik testéről. Tehát az Ige engedélyt ad arra, hogy álmodozz a házastársad testéről. De csak a házastársad testéről! Jézus kimondta az Evangéliumban: ha gonosz kívánság okával gondolsz valakire, akkor már bűnt követtél el, de a házastársad testéről nyugodtan gondolkodjál, álmodozzál. Mi lesz, ha majd hazajön a kedvesed, és hogyan fogod várni őt.

A kérdés még mindig az, hogy mi van, hogyha nincs kedvem hozzá… Hát a testem nem az enyém, tehát rendelkezésre kell, hogy bocsássam. Egy feleség a következőt tette. Felismerte ezt az igei igazságot, de nem volt a szívén a gerjedelem, a tűz, és kérte az Urat, hogy gerjesszen benne tüzet a férje iránt. Ahhoz, hogy fizikai síkon is lássa ezt, meggyújtott egy gyertyát és kérte az Urat, hogy az elméjébe gerjesszen tüzet. A második gyertyánál azért imádkozott, hogy a szívében gerjesszen tüzet. A harmadik gyertyánál pedig azért, hogy a testében gerjessze fel a tüzet. S amikor elért az ötödik gyertyáig minden rendben volt. Az imára megjött a válasz. Sok esetben a hozzáállás a probléma, mert a házaspárok nem döntötték, hogy úgy fognak viszonyulni a társukhoz, ahogy az Istennek tetsző lenne. Tehát gondolkodás, döntés és sok minden más is fontos összetevője ennek a dolognak.

Még egy gondolat is jött az Úrtól. A dörömbölés. Időnként a feleségek úgy beszélnek, hogy a férjük mindig „azt akarja”, és folyton dörömböl az ajtón. Ha ezek a hölgyek tudnák, hogy ha legalább egyszer bebocsátást nyerne a férjük, akkor nem dörömbölnének tovább. Tehát a mohóságuk egy idő múlva beállna egy normál szintre. Azért dörömbölnek, mert úgymond ki vannak éheztetve.

Megdöbbentem azon, hogy a házaspári szeretkezésre sokan kötelességképpen tekintenek. A házaspári szeretkezés nem kötelesség, hanem adósság. Adósság, bizony! Az adósságot pedig illik törleszteni és ezt az 1Korinthus 7,3-ban látjuk: „A feleségének adja meg a férj a köteles jóakaratot; hasonlóképpen a feleség is a férjének” Ámen. A görög szöveg azt mondja, hogy adósság. A köteles jóakaratot, a görögben adósság. Tehát adós vagyok a feleségemnek, a feleségem adós nekem. Miért vagyunk adósak? Mert a negyedik vers azt mondja, hogy nincs hatalmam a saját testem felett. Egyszer már érintettük, hogy az önzés komoly problémákat okoz, és hogy a házasság ellen munkálkodik.

Egy statisztikát olvastam, mi szerint a nők 40%-a nem jut el a gyönyör csúcsára. Kenneth Hagin azt írja ugyanerről, hogy nincs frigid nő, csak ügyetlen férj. Ilyenkor elő kell venni egy orvosi, anatómiai könyvet. Sokan írnak manapság erről, és meg is kell ismerni, Isten hogy rakta össze az embert. Melyik porcikája merre található. A néma szex nem jó. Meg kell beszélni a problémákat, illetve ha vannak kívánalmak. A testnek vannak kívánságai, de én azt javaslom, hogy ne adjátok be a derekatokat ennek. Az önzés folytán jön az önkielégítés, vagy az öngyilkosság (egy bizonyos része e témakörbe tartozik, egy másik része pedig betegségként kezelendő, tehát elme probléma). A test kívánságához tartozik a paráznaság, és a házasságtörés is…

Sokan azt mondják, ill. azt a hazugságot vallják, hogy Isten valami jót akar visszatartani tőlem azzal, hogy nem engedi meg, hogy házasságon kívül is kalandozzak, de ez nem igaz, mert a Zsoltár 84,11 szerint az Úr nem vonja meg a jót tőlem! Ámen! „Mert nap és pajzs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ád az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, akik ártatlanul élnek.” Tehát nem vonja meg, Ő inkább még jobbat akar, és tudja, hogy miért mondja azt, amit mond az Igében. A döntés minden esetben a miénk, mert szabad akaratunk van, hogy a saját vágyunkat teljesítjük, vagy Istennek tetsző életet élünk. Hogyha a testünk vágyait követjük, akkor két dolog történik: tudatosan elutasítjuk Istent és megbántjuk Őt. Azt hiszem, sokan elmondhatják azt azok közül, akik házasság előtt szexuális kapcsolatra léptek, hogy küszködni fognak a vágyaikkal, mert a test egyre többet és többet kíván és a házasságon kívüli szex úgysem elégít meg. Csak az Úr jelenléte elégít meg! A házasságkötést Isten a Szent Szellem pecsétjével pecsételi meg és nyomatékosítja.

 

 

A folytatás a 3. részben következik.

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL