2006. 03. 25.

MI A BÁLVÁNYIMÁDÁS?
 

Az Újszövetség mintegy harminc esetben tesz említést a bálványimádásról. A bálványimádást a Biblia a hústest cselekedetei között említi, amelyek tudvalevő, utálatosak Isten előtt. De mi is valójában a bálványimádás?

Röviden így lehetne meghatározni: Isten helyett más dolgok Istenként való tisztelése, imádása. Ha valaki a 2Mózes 20,4 igét önmagában értelmezi, az könnyen helytelen következtetésre juthat. Egyes tévtanok követői minden képet, szobrot eltávolítanak a lakásból, sőt szélsőséges esetben a fényképezést is tiltandónak vélik. Sohasem szabad az Igét a szövegkörnyezetéből kiragadva értelmezni, mert az könnyen tévútra vihet. A tévelygők ismét törvények alá kerülhetnek, s helytelenül mások felett is törvénykezhetnek. Kiesnek a kegyelemből és egyszerre csak átok alatt találják magukat. (Gal. 5,4) Nem mindegy, hogy milyen bibliai tanításokkal táplálkozik az ember, mert előbb-utóbb óhatatlanul olyanná válik, mint amilyen a szellemi tápláléka.

A Szentírás könyveit, leveleit csak később osztották fel fejezetekre és versekre, ezért egy adott szakasz mondanivalóját kell vizsgálni, nem pedig egy-egy igét, vagy igerészt. Az Ószövetséget egyébként is az Újszövetség tükrében kell vizsgálni. Az Isten által elrendelt szellemi kapcsokból és Isten kegyelméből kilépő nyakas emberek az okoskodásuk miatt könnyen rossz irányba haladhatnak, sőt zavart is okozhatnak, és sokakat megfertőzhetnek. (Zsid. 12,15) Ezzel bajba sodorhatják magukat és másokat is. Most nézzük meg együtt az alábbi verseket, s figyeljük meg, mit mond az Ige arról, hogy mi célból ne készítsünk képmásokat. Ha nem állunk meg a negyedik versnél, hanem folyamatosan olvassuk a szöveget, ki fog rajzolódni a válasz:

2Móz. 20,3-5 Ne legyenek néked idegen isteneid énelőttem. Ne csinálj magadnak faragott képet [szobrot], és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. NE IMÁDD és NE TISZTELD azokat…

Isten Igéje itt világosan kimondja, hogy ne készítsél magadnak képmásként semmiféle istenszobrot. Ne legyen más istened az élő Istenen kívül. Őrajta kívül senki mást ne tekints Istennek. Ne borulj le emberi kéz által alkotott képek és szobrok előtt, és ne tiszteld azokat. Tehát imádat és tisztelet céljából ne legyenek ilyen tárgyaid! Nagyon fontos ezt helyesen látni! Az Értelmező Szótár is alátámasztja az Ige ezen mondanivalóját. A bálvány szó jelentése: akit vagy amit rajongva szeret és mindennél többre becsül, vagy Istennek kijáró tisztelettel illet. Az imádat szó értelme: Istenként tisztelni.

A bálványimádás legegyszerűbben így fejezhető ki: valakit vagy valamit jobban tisztelni Istennél. Más szavakkal: valakinek vagy valaminek a túlzott imádata (ami lehet pl. egy sztár, házastárs, autó, kedvenc állat, plüssfigura, amulett, pénz, stb.). „Minden rossznak gyökere a pénz szerelme…” – figyelmezteti Timótheus a tanítványokat. (1Tim. 6,10) Ez nem azt jelenti, hogy a pénz rossz dolog lenne, s a kereszténynek ne legyen pénze, hanem a pénz túlzott imádata ellen szól, ami problémákat okozhat az életükben. Sőt, a hívők inkább bővölködjenek, de ne a pénzükben bízzanak Isten helyett!

Önmagában egy szobor vagy kép még nem bálvány! Jól néznénk ki, ha a képzőművészeti alkotásokat is likvidálni kellene egy téves értelmezés miatt. De minden lehet bálvány, ha annak minősítem. A szobrok és a falon levő képek mellett a televíziós készüléket, sőt a kedvenc fotelemet is ’előléptethetem’ a bálványok közé, ha úgy döntök, hogy azokat szeretném imádni. Tehát az ember döntésén múlik, hogy akar-e valamit Istennél jobban tisztelni, vagy sem. Ha a ’feltételezett’ bálványoktól meg kellene szabadulni, akkor az egész lakást kiüríthetnénk, mert fennállhatna annak a veszélye, hogy az ott levő tárgyak – a helytelen hozzáállás miatt – bálvánnyá válhatnának. Isten Igéje megmondja, hogy mit kell az első helyre tennünk:

Máté 6,33 Hanem KERESSÉTEK ELŐSZÖR ISTENNEK ORSZÁGÁT, és az Ő igazságát…

Márk 12,30 SZERESSED AZÉRT AZ URAT, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

Létezik egy bölcs megoldás: nem kell Istennél jobban tisztelni semmit és senkit! Mindenkor Isten legyen a rangsorunkban az első helyen! Csupán a gondolkodásmódot, s a hozzáállást kell megváltoztatni, és minden berendezési tárgy maradhat a helyén. Hagyatkozz ezen a téren is az Úr útmutatására, hisz tudott dolog, hogy Isten a fiait – ebben az új szövetségi korszakban – a Szent Szelleme által kívánja vezetni. (Róm. 8,14)

-bf-