2011.07.13.

ANYAGI GYARAPODÁS

  KENNETH COPELAND ÉS LEROY THOMPSON
(A szinkrontolmács szövege alapján.) 

9. rész 
  

KENNETH: Mindenkit köszöntök, Kenneth Copeland vagyok, a Beliver's Voice of Victory adásában. Amikor tegnap befejeztük, Leroy Thompson testvér azt mondta, sokszor említette és nagyon bekerült a szellemembe, hogy mivel Jézus Van, én vagyok. Ez nagyon megérintett.  

2Korintus 5,17-el fejeztük be: aki Krisztusban van újteremtés az a régiek elmúltak ímé ujjá lett minden. És mindez Istentől van.

Mivel Ő van, mivel Ő Úr, én új teremtés vagyok. Én Őbenne vagyok, ezért azonosítom magam azzal az Én Vagyokkal, aki benne van, mint azzal a kudarccal azonosulnék, aki Ádámban voltam. Néhány perccel ezelőtt mielőtt adásba kerültünk, a 2Korinthus 8-ik fejezetében, a 9-es vers azt mondja, hogy, tudjátok…

Thompson beszélt hozzánk arról a tényről, hogy a probléma az volt, hogy nem tudtuk. Az Úr ezt mondta neked folyamatosan, hogy nem tudják! Nem tudják az emberek, ezért figyelnünk kell, és azt mondja itt, hogy tudjátok: ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét – Isten felkentjének a mi Urunknak kegyelmét, hogy bár Ő – gazdag volt mégis érettetek szegénnyé lett, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá legyetek.

Tehát a mi személyazonosságunk az Istenséggel, amiről tegnap beszéltünk, itt van. Ezért legyünk tökéletesen tudatában az azonosságunkkal. Az Istenséggel való azonosulásunknak tudatában kell lennünk, ez teljes életünket megváltoztatja. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, hogy Ő gazdag lévén érettetek, szegényé lett, hogy ti az Ő szegénysége által, és az Ő kegyelme által ti gazdagok vagytok.

Ő van, ezért én vagyok, én gazdag vagyok!  El kell ezt kezdened, mielőtt bármid lenne. Nem várhatod meg, amíg megkapod, és aztán majd elmondod, hogy Ő gazdaggá tett engem. Ő gazdaggá tett, mielőtt tudtad volna, és el kell ezt fogadnod. Az 1János 4-et nézzük.

LEROY: Ha valaki vitatkozni akar erről, akkor ezt zárjuk most itt le.

1János 4,17 Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.

KENNETH: Nem miután a menybe megyünk, itt, ebben a világban, most.

LEROY: Ahogy Ő van! Itt van ez az Ő Van – én vagyok, ahogy Ő van, úgy vagyunk ebben a világban.

KENNETH: Ő Van, úgy vagyok én is, most itt. Az Ő életét ki tudom magamon keresztül árasztani. Hit által ki tudom árasztani Ábrahám áldását, amely Krisztus Jézuson keresztül jött hozzám, és elkezdhetem megváltoztatni belülről kifelé a körülményeimet, egészen addig, amíg el nem nyeli az adóságaimat, a betegséget, a fájdalmakat, mert Jézus elvitte a betegségeimet, elhordozta a fájdalmaimat, ezért én meggyógyultam. Gyógyult vagyok! Dicsőség az Úrnak.

LEROY: Ez nagyon erőteljes. Jézus szolgálata életkép arról, hogy mi kik vagyunk. Minden, amit Ő tett az Atyának, engedelmeskedett és megmutatta a hívőknek. Itt van az, ahogy neked kellene élned. Ez az, amit te meg tudsz tenni, és amikor azt mondta – „Mi Atyánk” – az egy erőteljes dolog.

Amikor azt mondta a „Mi Atyánk”, nem azt mondta, hogy az én Atyám, hanem a „Mi Atyánk”. És aztán a János 14-ben a 10-vers… Nagyon szeretem... Mindig ki kell hangsúlyozni az azonosságunkat vele. Jézus ezt tette.

János 14,10 Hiszed azt, hogy: Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, Aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat.

KENNETH: Ugyanígy vagyunk mi is ezzel. Így élt az Úr, mert Ő Van, én vagyok – ezt mondta. De mi is ezt mondjuk Őróla, mert Ő Van, én vagyok.

LEROY: Ugyanazt kell mondanunk, teljes mértékben. Az Apostolok cselekedetei 17-ben azt mondja az Ige, a 28-as vers: Mert mi Őbenne élünk, mozgunk és létezünk...

Itt van, azt mondja: Őbenne. Ahogy Jézus mondta: az Atyában, én az Atyában vagyok, az Atya énbennem van. Kenneth Copeland ugyanazt tudja mondani, Leroy Thompson ugyanazt mondhatja, és bármelyik hívő ugyanezt tudja mondani. És aztán az Ige végzi a munkát. Az Igét kell alkalmazni.

Jézus azt mondta: ha bennem maradtok és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek amit csak akartok és meglesz nektek. Ha benne maradtok és az Igém bennetek marad. Követeljétek azt, ami jogosan a tiétek és gondoskodom róla, hogy megkapjátok. – mondja egy másik fordítás. Őbenne élünk.             

1János 4,17 azt mondja, hogy: amint Ő van, úgy vagyunk mi is a világban, és itt az Ap. csel. 17,28 azt mondja hogy: Őbenne élünk mozgunk és létezünk.

KENNETH: 15-ik fejezet 10-es verse: Ha megtartjátok az Én parancsolataimat bennem, az Én szeretetemben maradtok, ahogy én megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az Ő szeretetében. Ő a teljes tökéletes kép.

Kép a hit emberéről, aki Istenben marad, és Isten Őbenne marad az Igéje miatt, mert megtartja az Igét, megtartja a parancsolatot, mert Isten Igéjét a szívében és a szájában tartja, és ezért, ahogy jár, minden megváltozik körülötte, és folyamatosan az Atyában való kapcsolathoz köti ez.

LEROY: Tehát Jézus egy példát akart nekünk mutatni arról az életmódról, hogy mit élhetünk, amikor az Igéje bennünk van. És mi Ádámmal azonosultunk, az Ő bukásával, ahelyett, hogy Jézussal azonosítottuk volna magunkat. Az Isteni természet, ami ott van bennünk, ott szól, bőséget szól, túláradó bőséget, ez az Isteni természet bennünk. Úgy szól, mint Isten. Ő milyen Isten? Isten a mindenható és bőségesen gazdag, Ő a növekedés, Ő a túláradás, Ő több mint elegendő. Az Ige folyamatosan beszél erről. És Jézus azt mondta, én pont olyan vagyok, mint Ő. És ott van az, amikor ott volt.

KENNETH: Azt látom itt, hogy az Ő vágya nemcsak az volt, hogy mi megmeneküljünk, hogy valaki mást üdvösségre vezethessünk. Ez az első lépés, mert e nélkül az összes többi nem működik, de nem ez volt a vége. Nem ezt tervezte Krisztus Teste számára, hanem, hogy mi legyünk a válasz a világ betegsége, szegénysége, adósága számára. Az a szörnyűség, amiben a világ él, úgy tervezte, hogy ez rajtunk keresztül áradjon a megoldás az ő problémáikra.

LEROY: Azt mondja, hogy ki akarom árasztani a menny képességeit a földre, az embereimen keresztül, hogy a világ meglássa Isten képességét, hogy az Ádámi természettől a Krisztusi természethez térjenek az emberek.

KENNETH: Amit én láttam régebben, nem vonzott oda, hanem elkezdtem menekülni tőle, és azt gondoltam, hogyha ezekhez csatlakozom soha nem lesz semmim. Ilyenek voltak a prédikátorok is.

LEROY: És a prédikátorokat mindig szegénységben tartották. Nem láttam a másik oldalt. A kenetben járni elég. Nem tudtam, hogy ott van egy kenet, egy erő, Istennek a jelenléte, és amikor érzed Isten jelenlétét, Isten ölelését… Ezt nem tudtam, csak a gyülekezeti alkalmakat láttam és ezt, hogy a prédikátor maradjon minél szegényebb. De ez teljesen különbözik attól, ami a valóság. Aztán megtudtam, amikor pásztorkodtam, hogyha az embereket helyesen tanítjuk, akkor a próféta jutalmát kapják. Tehát, hogyha ők is megtisztelik Istennek a szolgáit. Meg tanítottam az embereknek, hogy mit jelent az elhívás, és mit jelent ezzel közösséget vállalni, és a gyülekezetem ezért virágzik.

KENNETH: Emlékszem évekkel ezelőtt, volt egy hit ember J. V., aki Harlemben szolgált, egy erőmű volt hitben, erős volt nagyon. Ott volt, már szolgált, amikor még mi nem tudtunk semmit, ő hitet prédikált. Nagyon-nagyon mély szegénységből jött ki. És aztán egy ilyen mély istenhívő szellemiségbe került. Elkezdett hinni Istenben és Isten tanította őt és növekedést adott neki egy idő után, ott Harlemben, az egyik legkeményebb helyen New-Yorkban.

És a gyülekezete onnan növekedett fel, abból a környezetből. És ebben a gyülekezetben – mielőtt ő haza ment az Úrhoz – a gyülekezet tagjaié volt az összes jó munkahely New-Yorkban. Egyszer csak felkeltek. Isten ereje volt ott rajtuk és gyarapította őket.

LEROY: Ezt az Úr tette, láttam én is ezt. Figyeltem, s láttam, ahogy lecserélik a ruháikat, az autóikat, a munkájukat és örömre fordult az életükben. Láttam, ahogy Isten munkálkodik az emberek életében, szeretem ezt figyelni.

KENNETH: Mert Ő Van, én vagyok. Mi vagyok én? Az Ő Igéjének a hajtása vagyok, az Igéből származom, az Igéből születtem, nem romlandó magból, hanem romolhatatlan magból. Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. Azért az Ő magja vagyok, az Ő utódja vagyok. Az Ő családja vagyok, mert Ő Úr, én egy új teremtés vagyok. Mert Ő az én főpapom, én sikeres vagyok az imádságban.

LEROY: Micsoda hitmegvallás ez! Amikor azonosítjuk magunkat az Istenséggel ez egy erőteljes dolog. Ki kell kerülnünk a kis szűkös gondolkodásból és a szűk helyekről. És fel fog magasztalni minket a megfelelő helyre az Úr.

Itt van még egy alapelv, a teljes hit, hogy elfogadhatunk minden jó dolgot, a Forrástól, aki minden dolognak a forrása. Minden a tied lehet, ha felismered és elismered azt az erőt, ami benned van és megismered az Ő célját, és mered használni azt egy bizonyos úton. A teljességnek tudatában kell lenned az azonosságodnak az Istenséggel.

És figyeljetek: ami megfogan (tehát dolgok fognak születni benned), bizonyos dolgok, ahogy Isten Igéjén cselekszünk hitben, ez megszül dolgokat benned, ami nem történt volna egyébként, az életedben. És aztán Ő irányítani fogja ezeket a dolgokat. Amikor az Istenség térfelére kerülsz és megtanulsz így működni, természetfeletti dolgok történnek csodák és jelek, a testedben, az anyagi életedben. Tehát a szellemvilágban fogan meg és születik meg, mint az újjászületéskor.

Ahogy elmélkedtem az Igén, egyszer az Úr mutatta nekem, hogy Krisztus születése olyan, mint az újjászületés, mint a szellemi születés. Amikor egy szellemi születés indul az életünkben, megszülünk dolgokat szellemben. Természetfeletti módon megszülünk dolgokat hit által, megszüljük a gyógyulást, az anyagi dolgokat. Megfogan a szellemedben és megszületnek ezek a dolgok. Ezért kell egy bizonyos fajta érettség, hogy tudjuk ezeket irányítani.

Isten Van, ezért én vagyok, és ezek természetfeletti dolgok, amikor megszületnek benned. Amik a természetfelettibe megszületnek, tudatában kell lennünk az evvel való azonosságuknak, hogy ezeket tudjuk irányítani. Mert különben irányíthatatlanná válhatnak.

Azért van, hogy az Atya nem engedhet embereket bizonyos helyekre, mert nem tudnák ezt uralni. Ezért van, hogy vannak, akik nyernek a lottón és a szerencsejátékokban hatalmas összegeket, elvesztik az uralmat, elvesztik a feleségüket, mert nem uralják az egészet. Számukra ez csak pénz. Mi nem pénzről beszélünk, hanem pénzről és egy küldetéssel.

KENNETH: Nem működik egyébként [különválasztva], mert még mindig szegények maradnak, szegényen gondolkodnak.

LEROY: Ezért a pénzt nem tudják úgy használni, ami használna, hanem ellenük dolgozik. Tehát ez az egyetlen ok – kérdezik – hogy miért nem kaptam meg az áttörésemet, miért nincs meg az áttörésem? Kell egy bizonyos fajta szellemi felnövekedettség és egy bizalom, amit a Szent Szellem végez el benned, a szívedben és az elmédben.

Visszatérve a szegény özvegyasszony két fillérjéhez: van egy mag, amit az Úr mutat, hogy elvess, amit nem értesz, és azt mondod, hogy nem tudom megtenni. De megteszed hit által. Mert Isten nem tud megbízni téged semmivel, amíg te nem bízol meg Őbenne.

Ezt újból mondom, mert nagyon fontos. Isten kiképez téged, hogy megbízz Őbenne, azért, hogy Ő is megbízhasson tebenned, és rád bízhasson valamit. Azt mondta az Úr, ha meg tudlak bízni, s ha te megbízol bennem, akkor egy magasabb szintre viszlek. Ez így működik.

KENNETH: Tehát a bizalom a kiképzésből is jön, meg az ismeretből egyaránt. Vannak dolgok, amiket tudok rólad például és hiszem azokat. De minél többet ülök veled, és hogy hallgatom a tanításodat, minél inkább figyelek arra, amit Isten mond rajtad keresztül, annál nagyobb a bizodalmam.

A fizikai világban is így vagyunk, ha veszünk egy új eszközt, nem tudunk róla sokat, és nem tudunk annyira megbízni benne, mint később, ahogy már tudjuk használni, kezelni, egyre kényelmesebben, könnyebben.

Most már tudom, hogy mit s miért, hogyan kell csinálni, minél inkább időt töltesz Istennel és az Igéjében és engeded, hogy Ő tanítson téged és engedelmes vagy a kis dolgokban is, akkor egyre jobban tudod kezelni a nagyobb dolgokat.

LEROY: A fő dolog, amit össze kell foglalnunk: Isten semmit nem tart vissza tőled! Ahogy olvastad a 23-as Zsoltárt, látod Isten: Az Úr az én pásztorom nem szűkölködöm. És asztalt készít nekem az én ellenségeim előtt. Túlcsordul a poharam!

Ő egy Isten, és azt akarja, hogy tiéd legyen a legjobb. A családommal az elmúlt hat hónapban ezt mondogatjuk, semmi más csak a legjobb. Így keltem ki az ágyból ma, semmi más csak a legjobb fog történni velem a mai napon.

KENNETH: Minél inkább ezt hallom, minél többet hallom és kimondom ezeket, annál jobban felém fordul ez a tükör, és azt mondom: Istenem, semmi mást, csak az én legjobbamat, semmi mást, csak a legjobbat akarom Neked adni. Mert Te a legjobbat adtad nekem, én is a legjobbat adom Neked!

A reklám után vissza fogunk jönni Leroy testvérünkkel.

Szerezzétek meg ezeket a könyveket, mert életbevágóan fontos. Lépésről-lépésre le van írva benne, ahogy olvassátok ezeket a könyveket, annyira egyszerűen vannak fogalmazva. Tulajdonképpen soronként egy bizonyságot tartalmaznak Leroy és Caroline életéből, hogyan tették meg, lépésről-lépésre pontosan le van írva.

És ha te is megteszed, amit tettek, ugyanazt az eredményt kapod, mert az Úrnak engedelmeskedve tették a dolgokat. Ha megszerzitek ezeket a könyveket és elkezdtek fejlődni ebben, és a Bibliát tanulmányozzátok a gyermekeitekkel együtt… Nem lehetsz túl idős ahhoz, hogy ezt megtanuld. Az én gyerekeim is megtanulták még az iskola előtt.

Atyám imádkozunk a hallgatóság felett a mai napon:

Elfogadjuk Uram, mert Te vagy, mi is vagyunk. Te Úr vagy, ezért én vagyok. A 2008-as év legyen a te éved, legyen első helyen Isten Igéje az életedben, és végezd el, amit el kell végezni, hogy odajuss az alkalmakra, a gyülekezetbe, ami veled együtt áll és ezeket a dolgokat tanítja.

Nem töltenék öt percet sem abban a gyülekezetben, ahol azt mondják nekem, hogy szegénynek kell lennem. Három hívőkonferenciánk lesz idén. Ott van a számodra, kerüljetek bele az Igébe, kerüljetek be a gyülekezetbe, és kerüljön beléd az Ige, és ez elkezdi megváltoztatni a teljes életedet. Dicsőség az Úrnak.

Együtt pedig látni fogunk dolgokat, ebben a nemzetben és az egész világon. Találkozunk holnap, addig is Kenneth Copeland és Leroy Thompson emlékeztet benneteket, hogy Jézus az Úr!

 

/Köszönjük az Úrnak Éva testvérünk munkáját,
aki a Békevár webkikötő látogatói számára legépelte e tanítást./
  


BÉKEVÁR FŐOLDAL