2011.06.17.

ANYAGI GYARAPODÁS

  KENNETH COPELAND ÉS LEROY THOMPSON
(A szinkrontolmács szövege.) 

8. rész 
  

KENNETH: Mindenkit köszöntök, Kenneth Copeland vagyok, ez pedig a Beliver's Voice of Victory televíziós adása. Szeretném, ha velem együtt üdvözölnétek még egyszer Leroy Thompsont a programban.

Isten megáldott minket a héten, ugye? Gyökeret eresztett a szellememben, amikor azt mondtad: mit gondolsz, mi fog történni, amikor Jézus nem tudja levenni a gondolatait a te magodról? Dicsőség az Úrnak! Amikor az özvegyasszony két fillérjéről beszéltünk, amit bevetett az adományba. Elszánt volt, ugye?

LEROY: Jézus figyelmét megragadta. Nagyon erősen megragadta és nem is tudta levenni a gondolatait erről a magról. Létezik az engedelmesség magja, ebben az esetben nem annyira a mennyiség számít, hanem az engedelmesség. Az engedelmesség!

KENNETH: Azt mondja az Ige, hogy akkor a föld javaival élünk, ha engedelmesek és hajlandók vagyunk! Ha hajlandó a szívünk! Évekkel ezelőtt megértettem ezt és kértem az Urat: Istenem segíts nekem! Hajlandó vagyok hajlandónak lenni.

Vívódtam bizonyos dolgokkal, amit tudtam, hogy meg kéne tennem. Azt mondtam: Uram hajlandó vagyok arra, hogy hajlandó legyek, segíts nekem ebben! Ilyen gyorsan megtörtént, eredmények voltak.

És elkezdtem felismerni már akkoriban, hogyha engedelmes vagyok annak, amit Ő mond nekem, hogy megtegyek, akkor az Ő szívében és az enyémben is, mindent oda adtam! Ámen. Mert megtettem azt, amit kért tőlem. És ez azt jelenti számára, hogy ez mindenre igaz. Soha-soha nem kért tőlem olyasvalamit, amit nem tudnék megtenni.

LEROY: Amikor Isten megkér, hogy tegyünk valamit, mindig megadja hozzá a feltételeket is. Ezt kihangsúlyozom a tanításomban: hogyan tudjuk kiszabadítani magunkat a hiányból, vetés útján kikerülni a hiányból. Mondom az embereknek, hogy mindig van egy pénzteszt, mindig megpróbál minket. Ad egy küldetést, hogy meglássa, megbízhat-e bennünk, a következő szintre vihet-e minket.

KENNETH: És neked is megmutatja, hogy te hol tartasz. Soha nem kért tőlem olyat, amit ne tudnék megtenni. Volt, amit úgy gondoltam, hogy nem tudok megtenni, de bizalommal Benne, meg tudtam tenni. Minden alkalommal feljebb kellett mennem egy szinttel. Feljebb kellett lépnem, ez egy folyamat, és minden alkalommal, ahogy feljebb lépsz, magasabbra kerülsz, mint ahol voltál azelőtt.

LEROY: János 2.5-ben van az Ige, el kell jutnunk ide, hogy amit csak mond neked, tedd meg. Olyan sok csodálatos dolgot tesz szinte a semmivel, de a te engedelmességeddel, a hajlandóságoddal ki fog hozni. Ő egy csodatevő Isten, meg fogod látni, és erről beszél ez az Ige.

Amikor Mária mondta a többieknek, hogy tegyétek meg, amit mond nektek, eljutsz arra a pontra, amikor bármit odaadsz, amit az Úr mutat neked. Olyan sok eredményt láttam, amit az Úr mutatott nekem, hogy vessek magokat, sokszor nem is értettem de megtettem, mert Ő mondta.

És azonnali megnyilvánulások jöttek nagyon sokszor, minél gyorsabban engedelmeskedtem Istennek, még akkor is, ha nem értettem teljesen. Csak engedelmeskedsz, mert bízol Benne, és nem támaszkodsz a saját értelmedre, hanem Benne bízol. Elismered Őt minden utadon, Ő igazgatja útjaidat.

Tehát ott volt ez az idősebb fiú, a koldus. Máté 25-ben ez a szolga és aztán a Márk 12-ben menjünk most, itt van ez az özvegyasszony. Az emberek mind vetettek ott. De ez a mag megragadta az Úr figyelmét és Ő inspirálta az asszonyt, hogy ezt megtegye, ő pedig engedelmes volt – ez a kulcs. Nem magától tette ezt, hanem az Úr indította őt, és ő pedig engedelmeskedett.

És Jézus azt mondta nekem, hogy mindig mondjam meg a Krisztus Testének, hogy Ő figyeli az adományaidat. Nem a kórus mellett ül, nem a szolgáló mellett, hanem az adományos láda mellett ül, és figyeli. Ez alapján be tudja határolni az embert, hogy hol vagyunk.

Azt mondja a Márk 12.41-44 vers, hogy ott ült a persely átellenében, s nézte, hogy a sokaság miként vetett bele pénzt. Sok gazdag pedig sokat vetett vala abba. És egy szegény özvegyasszony is odajövén, két fillért, azaz egy negyed pénzt vetet bele. Akkor elszólítván tanítványait, monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogynem mind a többi, akik a perselybe vetettek. Mert azok mindnyájan az ő feleslegükből vetettek: ez pedig az ő szegénységéből, amije csak volt, mind beveté, az ő egész vagyonát.

Az egész megélhetését a perselybe dobta, és erre az Úr odafigyelt rá. Ő ihlette, hogy megtegye, és ő engedelmeskedett.

KENNETH: Nem hiszem, hogy valaha is gondoltam erre így. Nem emlékszem erre. Ott ül Jézus a persely mellett és figyel. Jönnek az emberek, és azt kell higgyem, hogy néhányan közülük, esetleg mindannyian próbáltak jó benyomást tenni Jézusra.

Ott ült a persely mellett, látta, hogy mit tettek bele az emberek. Jönnek a gazdagok és sokat tettek bele. Ezt is látta Jézus. Nem arról van szó, hogy Ő erre nem figyelt, ők is áldottak voltak azért, hogy adtak. De az asszony nem azért tette, hogy jó benyomást tegyen Jézusra.

Nem hiszem, hogy próbálta Őt lenyűgözni, hanem akart adni a szolgálatába. Látni akarta, hogy az a munka tovább folyik és közben arra gondolt, mit kezdhetnék ezzel. Áldásra van szükségem, Isten áldására. Ebből a két fillérből nem tudok megélni, és nem szabadna, hogy ebből keljen élnem.

Arra gondolok Leroy, emlékeznünk kell az Ő életéből, szolgálatából, hogy bárhová is ment, Ő azt hirdette, hogy az Úrnak Szelleme van rajtam, mert felkent engem, hogy hirdessem az Evangéliumot a szegényeknek, hogy hirdessem a vakok szemének megnyílását és így tovább.

Péter azt mondta később Kornéliusnak, hogy mindenhol ezt hirdette az Úr, ahol prédikált, egész Júdeában. Nyilvánvaló, hogy az asszonynak az volt az elméjében, hogy nem szabadna szegénynek lennem, mert Ő itt van, tehát ihletés által lépett az asszony. Az Úr ihlette, egy üzenet ihlette őt, hogy azon a szinten tudjon mozdulni, ahol a többiek nem tudtak.

LEROY: Ez egy Isteni ihletettség volt a Szent Szellemtől. A Szent Szellem indíttatása mozdította őt és mozdította Jézust is, hogy odafigyeljen rá. Tehát szeretnék mutatni pár dolgot, hogyan működik az Úr, mi hogyan tudjuk elvéteni Őt, ahogy az idősebb fiú, a koldus és a szolga elvétette.

Aztán itt volt ez az asszony, aki nem tévesztette el Istent, hanem megtette, amit az Úr mondott neki. Van négy dolog, amit szeretnék megosztani a hét hátra levő részében. Az egyik nagyon erőteljes azzal kapcsolatban. Lehet, hogy beleremegsz.

Mert azt mondja, hogy minden a tiéd lehet, ha felismered és elismered azt az erőt, ami benned van, és megérted az Ő célját, és megtanulod azt használni! Nagyon fontos, meg fogom ismételni az Igében.

Beszél erről például az idősebb fiúnak, hogy mindenem a tiéd – azt mondta az apa. Minden a tiéd! Ezt mondja Pál is, minden a tiétek. Örökösei vagyunk Istennek örököstársai Krisztusnak.

És ha megtanulunk hitben működni, a hit az győzelmet hoz nekünk. Ő megjutalmazza azokat, akik keresik Őt. A hit a reménylett dolgoknak a valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Amikor megtanuljuk hitben működtetni ezeket az alapelveket, akkor ezek a hittel teljes szavaink megelevenednek számunkra: minden a tiéd lehet, minden a tiéd lehet! Bármi, amire a szíved vágyik, megadja a szíved kívánságait az Úr!

Egy nagyon nagy mértékben a Krisztus Teste próbált túlélő lenni, túlélni. De Isten nem azt akarja, hogy túlélők legyünk. Minden a tiéd lehet, minden, ha tudod, és felismered, hogy ott van benned ez az erő!

5Mózes 8-ban olvassuk, hogy Ő erőt adott neked a gazdagság megszerzésére és az Efézusi levélben, hogy Ő aki, mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb mint kérnénk vagy elgondolnánk.

Tehát amikor elismerjük ezt az erőt, ami bennünk van, és megtudjuk az Ő céljait… Meg kell tudnunk, mi az Ő célja. Nem az anyagi dolgokról szól ez, hanem van egy küldetés: az Evangéliumnak hirdettetnie kell. A szegényekről gondot kell viselni, stb. stb. stb.

Nem anyagi dolgokról van itt szó, hanem sokkal nagyobb cél van e mögött, és egy bizonyos módon kell ezt használnunk. Az a hit útja, ha mered azt használni. Hinned kell ebben az erőben. Tudnod kell, hogy Isten áldottan akar látni téged, és tudnod kell, hogy minden a tiéd lehet.

Olyan valótlanul hangzik ez, a világ próbál mindent megszerezni, de már minden a miénk, Jézus Krisztuson keresztül. Az Ő halála és feltámadása által, ahogy felment az Atya jobbjára. Az Atya már mindent nekünk adott, Ő nem tart vissza semmi jót azoktól, akik ártatlanul élnek.

KENNETH: Minden dolog a miénk, ami az életre és az istenfélelemre való. Minekünk adott mindent, hogy élvezzük azokat!

LEROY: És a vallásos fejeknek ez nehéz falat, hogy mindent nekünk adott, hogy gazdagon élvezzük azokat. Isten azt akarja, hogy öröm legyen az életünkben, és örömöt vigyünk ki a világnak. Lássák meg Isten áldását!

Fel kell ismernünk a különbséget az öröm és a vágy között, mert ez két különböző dolog. Az a rossz oldala. De a helyes oldala az igaz, az ott van. Tehát a megértésnek vannak szintjei, a bölcsességnek vannak szintjei. Az engedelmességnek vannak szintjei.

Ha nem mész át azokon a szinteken az életben, amikor egy másik szintre kerülsz, akkor nem tudnál vele mit kezdeni, ezért az Úr kiképez minket. Mindennek megvan az oka, mindent egy céllal tesz. Hinnünk kell Istenben, hittel kimondani dolgokat és magot vetni. De nem voltam kész még dolgokra. Sok emberrel ez történik, hogy nem készek, még át kell menniük azokon a teszteken. Meg kell tenni azokat a lépéseket.

Örömben kell lenni abban, amiben most vagyunk, és Istennek hálát adni, és szeretetben járni. Növekednünk kell folyamatosan, folyamatosan, ez egy folyamat. Minden mag is egy folyamat. Nem csak a mag egy folyamat, hanem te is egy folyamat vagy.

Isten végzi ezt a folyamatot, amikor megragadod Isten Igéjét, és először úgy tűnik, mintha nem működne elég gyorsan, de nem így van. Átmész egy folyamaton, nagyon fontos ez, mert mindannyian akkor leszünk szilárdak, amikor célba érünk.

Át kell mennünk bizonyos dolgokon, hogy megtanuljunk dolgokat. Tehát akkor leszel elég szilárd ahhoz, hogy megbirkózz azzal, ami az életedben következik, hogy meg tudj állni.

Egy nagyon erőteljes dolog a következő. Tehát amikor Mózest a Fáraóhoz küldötte Isten, azt mondta Mózes, hogy én nem megyek oda. Ki vagyok én, hogy a Fáraó elé álljak, nem megyek egyedül, és azt kérdezte az Úrtól, hogy mit mondjak nekik Uram, hogy ki küldött. És az Úr azt mondta, hogy Én Vagyok, Aki Vagyok. Én leszek veled az Én jelenlétem lesz veled.

És amikor Jézus jött, folyamatosan azt mondta Ő is, hogy Én Vagyok, Én Vagyok. Az Én Vagyok, az a legfontosabb szó, amit egy hívő mondhat. Mert Isten van, azért én vagyok, Isten van, ezért én vagyok.

A hívőnek el kell jutnia arra a pontra, teljesen tudatában kell lennie az Istenséggel való azonosságunknak. Aminek meg kell fogannia, és ez fogja irányítani az életünk minden részletét hit által. Tehát a személyazonosságunkról beszélünk, hogy teljesen tudatában legyünk annak, hogy az Istenséggel azonosultunk

Amint ez megfogan, irányítja életünk minden részletét, hit által. Amikor azt mondjuk, hogy én gyógyult vagyok, én gazdag vagyok, én áldott vagyok, én győzedelmes vagyok Krisztusban. Istennel azonosítod magad, mert Isten mindaz, ami Ő. Azt mondhatod, hogy te vagy. Mert Isten van, ezért én vagyok.

És erről kijelentést kell kapni, erről az azonosságról. Hogy az Isteni természet részeseivé lettünk az Ő ereje által. És fel kell ismernünk, hogy a szellemi világban egy felsőbb kategóriába kerülünk az életben.

KENNETH: az Ige azt mondja, hogy Őbenne vagyunk beteljesedve.

LEROY: Tehát tudatában kell lennünk, hogy azonosak vagyunk az Istenséggel. Természetfeletti képességek vannak bennünk.

KENNETH: Egy kicsit beszéljünk még erről, Leroy. Az emberek, miután elfogadják Jézust Megváltójuknak, még mindig a világban a koldusokkal azonosulnak, ahelyett, hogy az Ő feltámadási dicsőségével azonosítanák magukat. Helytelenül Ádámmal és a bukott állapottal azonosítják magukat az emberek.

LEROY: Az igazságra van szükségem, mert az igazság fog szabaddá tenni, azt mondta Jézus. Az Ige, amit Ő szól, az élet és szellem. Ez világosságot hoz a szellemedbe. Megújítja az elmédet, hogy magasabb szinteken tudj járni Isten dolgaiban.

Nagyon sok ember még mindig lent van, mert az emberek tradíciója és hagyományai miatt erőtlenné teszik Isten Igéjét, amikor az megelevenedne. Emlékszem, amikor megelevenedett bennem az Ige.

Én szerettem Istent, és minden nap olvastam a Bibliát, és amikor a hit szavát hallottam, tudatosult bennem, hogy ki vagyok Krisztusban! És mit tudok megtenni Általa, és Ő mit tud megtenni bennem. Mindent megváltoztatott örökre, ennek a tudata, ennek a lehetőségnek a tudása, hogy nagyobb az, Aki bennem van, mint az, aki a világban van, hogy mi az, ami bennem van.

Egy belső tudatosság a Szent Szellem munkájáról, hogy a Szent Szellem bennem van, és közösségben van az én újjáteremtett emberi szellememmel. Minden, ami történik kívülről, az bent kezdődik el! Amikor megtanulsz belülről kifelé működni, akkor minden olyanná válik kívül, amilyenné szeretnéd!

Amikor az Istennel azonosítod magad… Isten egy gazdag Isten. Isten egy gazdag Isten, Isten egy áldott Isten, Isten nem úgy él, hogy alig tud boldogulni. Ő teremtette a világot. És minden, amit teremtett, az jó volt. Hatalmas bálnákat teremtett, nemcsak kis halakat, s Ő teremtette az elefántot is. Ő egy nagy Isten, ha az Ő képességeinek nagyságára nézel, és Ő benned él.

KENNETH: 2Korinthus 5.17, azt mondja, hogy bárki,   aki Krisztusban van, új teremtés az – olvasom ezt. Azt mondtam, olvastam, mert Ő van, és Ő ott van bennem, és én pedig Őbenne vagyok, és ha én Őbenne vagyok, akkor én új teremtés vagyok. Tehát azonosítanom kell magam ezzel az új teremtéssel. Nem egy régi bűnös vagyok, hanem új teremtés vagyok Őbenne. Ő van, ezért én is vagyok!

LEROY: Ezek a szavak megelevenednek! Nagyobb vagy, mint gondolnád, erőteljesebb vagy, mint gondolnád, amikor hívő vagy! Újból és újból meg kell ezeket hallgatnunk, ki kell jönni ebből a kicsi-kicsi helyről. Ki kell tágítanunk a látásunkat. Azt mondja az Ige, hogy nevessük meg a kicsi kezdetet, de a vége felé hatalmasan fog növekedni. Az Úr hatalmas dolgokat ad nekünk!

KENNETH: Dicsőség az Úrnak! Tudom, hogy ezt megragadjátok. Tudom, érzékelem a szellememben, hogy ott ültök és azt mondjátok: dicsőség az Úrnak, igen én vagyok, az vagyok, amit Ő mond rólam, meg tudom tenni mindazt, amit csak mond, és az lehetek, amit Ő mond, hogy lehetek. Dicsőség az Úrnak! Dicsőség az Úrnak!

Figyeljetek most nagyon rám: Ha hallgatsz minket, és nem vagy képes azonosítani magadat Jézussal, arra van szükséged, hogy elfogadd Őt, mint Uradat és Megváltódat, mert Ő Önmagát kínálja néked. Nem kell rábeszélned Őt, vagy megtisztítani magadat, mielőtt elfogad téged.

Ő már Önmagát áldozta fel érted. És az Ő ajánlatában benne van az is, hogy téged megtisztít! Látjátok a különbséget? Leroyal én egy imádságban foglak most vezetni. Szeretném, hogyha imádkoznátok velünk a szívetekből, tedd a kezedet a szívedre, és a szívedből imádkozd most ezt velünk. És hangosan imádkozd, hogy:

Istenem a menyben, hiszem teljes szívemmel, hogy Jézus feltámadt a halálból! Gyere a szívembe Úr Jézus, tölts be a drága Szent Szellemeddel, megtérek a bűnből, megtérek a múltból, és elfogadlak téged, mint az én jövőmet. És miattad én is vagyok, keresztény vagyok, egy hívő vagyok, szellemmel teljes vagyok!

Adjunk az Úrnak dicsőséget! És hívj fel valakit és mond el neki, hogy újjászülettél!

Figyeljetek, hívjatok fel, szeretnék posta költségmentesen küldeni nektek néhány könyvet a tanulmányozáshoz, hogy segítsen nektek. Kis brosúra, ami elmagyarázza neked, hogyan tanulmányozd a Bibliádat. Szeretünk titeket Leroyal együtt. Az ő gyülekezete, az ő családja is szeret titeket, és igazából erről szól, hogy egy igazán boldog újévünk legyen.

Mert Ő van, én vagyok. Halleluja! Holnap találkozunk addig Kenneth Copeland és Leroy Thompson emlékeztet benneteket, hogy Jézus az Úr!                                                        

 

/Köszönjük az Úrnak Éva testvérünk munkáját,
aki a Békevár webkikötő látogatói számára legépelte e tanítást./
  


BÉKEVÁR FŐOLDAL