2011.02.23.

ANYAGI GYARAPODÁS

  KENNETH COPELAND ÉS LEROY THOMPSON
(A szinkrontolmács szövege.) 

6. rész 

  

KENNETH: Mindenkit üdvözlök a hétfői adásban, a heti adásban. Csodálatos nap, hogy higgyünk Istenben. Halleluja. Imádkozunk egyet, és aztán belefogunk a Biblia tanulmányozásába.   

Atyám, dicsérünk Téged és köszönjük Neked, elfogadjuk a Te jelenlétedet e tévéadáson, a mai napon. Neked adunk minden dicséretet, tiszteletet és dicsőséget. Megnyitjuk a szívünket, az elménket feléd, Atyám, és köszönjük a kijelentést a menyből, Igéket, amelyek mozdítják a mennyet a földre. A szavakat, amiket elhihetünk, és erősekké válnak az életünkben, és Téged megnyilvánítanak, Uram, Jézus. Szükségünk van rád, akarunk Téged és üdvözlünk téged, Jézus nevében. Ámen.  

 Szeretném, hogy megint üdvözölnétek velem együtt Dr. Leroy Thompsont a mai műsorban. Áldjon meg az Úr! Jól van az egész családod, a gyülekezet is hatalmasan növekszik, folyamatosan áldottak vagyunk. Ámen.

Amikor elmentem egy gyülekezetbe, Louisianába, akkor is jó méretes volt. Jöttek egyik környékbeli várostól a másikig, jöttek folyamatosan az emberek.

Ez egy nagyon jó példája annak, ahogy az Ige be van, be lesz mutatva. Szinte egy meddő helyen egy nagyon kevés élet volt, és te oda vitted a hit szavát Isten szeretetét.

Nem egy ilyen nagy közösségben történt, hanem a közösségnek kellett bejönnie, és az Úr áldása elkezdett működni. És lépésről-lépésre apránként és már nem is olyan apránként jött. És kezdtek jönni az emberek arra az áldott helyre.

Meg lehet mondani, amikor belépsz oda, hogy itt van valami. És ez növekedett folyamatosan, csodálatos, amit Isten elvégzett.

LEROY: Az Úr mondta nekem, hogy hívjam a keletet, a nyugatot, északot és a délt. Kérdeztem az Urat, hogy ott maradjak-e, mert nagyon meddő volt a hely. Azt mondta az Úr, hogy maradj itt, és küldeni fogom őket.

KENNETH: Az emberek kezdtek mozdulni és odaköltözni, és ott van a gyülekezet, ott a központban. Isten ezt bárhol a világon meg tudja tenni, láttam ezt Nigériában. Ott a dzsungelben semmi nem volt, utak sem voltak. Ott van 50.000-es közösség, 6.000-es egyetem. Az emberek oda költöztek, és ott van az Istennek egy ’világító tornya’ és az egész nemzetet megváltoztatta. Ahol, Isten megteszi ezt, ahol az emberek megtisztelik az Ő Igéjét, és azon állnak. Dicsőség az Úrnak.

A Zsidó levélre lapozzunk megint, egészen múlt héten beszéltünk a Zsidó levél 11-ik fejezetéről. Beszéltünk arról, hogy a hitről, a harmadik versben, hogy: Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten Igéje formálta, hogy azok a dolgok, amelyek láthatók, a nem látható dolgokból lettek.

Nem olyasvalamiből, amit látsz. A legerőteljesebb dolgok azok, amelyeket nem látsz a fizikai szemeiddel, mert az az erő, amit nem látsz, az teremtette mindazt, amit látsz. Azok a dolgok, amelyeket látunk, nem ezek a valós dolgok. Ezek a termékei annak, ami láthatatlan. Isten Szellem, Ő a Teremtő.

LEROY: És Isten rendszerében kell működnünk, ezt ne felejtsd el!

KENNETH: Nekünk hatalmat adott, amit használnunk kell, hogy ugyanazt az erőt használjuk, ugyanazt a dicsőséget, ugyanazt a teremtő szellemi kiárasztást a bensőnkből. Ugyanazzal a hatással lesz erre az anyagi világra, mint amikor Ő kiárasztotta.

LEROY: Az Ige és Szellem élet és nekünk adta az Igéjét, van hitünk és kiárasztjuk az Igét, mintha megint Jézus szólná az Igét. Ugyanazt az eredményt kaphatjuk.

KENNETH: Emlékszem, amikor először a szellememet megütötte, olyan volt mintha az életem elölről kezdődött volna és ez így is volt. Aznap délután, egy másik birodalomba léptünk, az életnek egy másik dimenziójába.

LEROY: Amikor megtanulunk hitben járni, hogy tudjuk, hogyan alkalmazzuk az Igét hit által, akkor rendkívüli dolgok történnek.

KENNETH: Meg kell értenem, hogy Isten az Ő Igéjét és erejét használja. De aznap értettem ezt, jött a kijelentés, hogy minket is felhatalmazott, hogy az Ő Igéjét a szánkba vegyük, és ugyanazt tudjuk megtenni. Az Ige ugyanazt elvégzi,  mint amikor Jézus szájából jön elő.

LEROY: Én is ezt értettem meg, hogy megvan a jogom használni. Ez teljesen megújítja az életünket. Ugyanazt az eredményt hozza. Úgy hiszem, hogy Isten Szelleme szeretné, ha ezen a héten beszélnénk arról, hogy fejlesszük ki hitünket az anyagi szabadságra. Használjuk az Igét, mint magot, és az alapelveket, amiket Isten adott az anyagi dolgokról. Egy másik rendszerbe kell lépnünk.

Tehát a múlt héten beszéltünk erről, amit az Úr mondott nekem, hogy tömeges, szervezett, egyesített, tökéletesített tudatlanság volt jelen a Testben. Ezt magamban is megtaláltam és Krisztus Testének nagy részénél. Az Úr szólt hozzám ma reggel és azt mondta, ki kell igazítanunk ezt. Tömeges szervezett, egyesített, egyesített, tökéletesített igazságot kell előhozni Isten Igéjéből. Mindaz, ami akadályozta Krisztus Testét, hogy abban a gazdagságban járjanak, amit Isten akart. 

Zsidó 11,3 azt mondja, hogy: Hit által értjük meg! Nem tudod megérteni Isten útjait, hacsak nem hitben működsz. Egy másik hasonló Ige van, hogy a 6-os versben: Hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő él és megjutalmazza azokat, akik keresik Őt. Tehát mindezek szellemiek, azért azt mondja, hogy keressük Őt. Hinnünk kell, hogy Ő létezik és Ő a megjutalmazója azoknak, akik keresik Őt szorgalmasan.   

Az egyik levél kijelentés, amit szeretnénk, hogy kapjunk: Isten létezik. Mindez, amit Isten mond, az van. Isten van, Isten létezik, ezért én is vagyok. Isten van, ezért én is vagyok. És néhány alapelvhez vezet ez, amit szeretnék most megosztani.

Az első dolog, amit az Úr kijelentett nekem, hogy az emberek nem tudták, ezt mondta. Fölébredtem és azt mondta az Úr, ők nem tudták. Ezt mondta folyamatosan, ők nem tudták. És tudnod kell ahhoz, hogy áradni tudj vele. Tudnod kell ahhoz, hogy alkalmazni tudj dolgokat az életedben, amit Isten szeretne, hogy legyen neked. Azt mondta, hogy megmutatom neked.

Mutatok négy Igét. Amit a gyermekeim nem tudtak, hogyan csatlakozzanak ebbe. A Lukács 15-ben már sokszor láttam ezt az Igét, de az Úr szerette volna, hogy foglalkozzunk még ezzel, hogy tudjunk cselekedni rajta.

Lukács 15,27-es versben ezt mondja: Az pedig monda néki: A te öcséd jött meg, és atyád levágatta a hízott tulkot, mivel, hogy egészségben nyerte őt vissza. Erre ő megharagudott és nem akart bemenni. Az ő atyja annakokáért kimenvén kérlelte őt. Ez a 28-as vers.

29. Ő pedig felelvén monda atyjának: Ímé ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked...

Emberek, akik szolgálják az Urat sok éven át, és ismerik a dicséret erejét, és tudnak az imádatról, sok mindent tudnak a szellemi dolgokról. De nincs fogalmuk arról, hogy az Atya mennyire meg akarja őket áldani. Teljességgel az anyagi területen is és anyagi szabadságot akar adni nekik, ez az Ige ezt mutatja.

Azt mondta az atyjának: Ennyi időtől fogva szolgálok néked, és soha parancsolatot át nem hágtam, és nékem soha nem adtál egy kecskefiat, hogy az én barátaimmal vigadjak. Mikor pedig ez a te fiad megjött, aki paráznákkal emésztette föl a te vagyonodat, levágattad néki a hízott tulkot.

És a 31. vers, amit nekem megnyitott az Úr, mert kijelentette nekem. Szeretném, ha a 31-es verset megértenéd, mert azt mondta a Szellem, hogy ezt nem tudták az emberek. És eljön a nap, amikor tudni fogod. Tehát azt mondta néki: Fiam te mindenkor énvelem vagy és mindenem a tiéd. Ez a hízott tulok mindig is ott van a számodra. Az Atya mindig is gondoskodott rólad. A legjobb az a hízott tulok, a legjobb dolog az életben, azt képviseli.

Azt mondja az Ige: akik igazán járnak, semmi jót nem nélkülöznek. Gyönyörködj az Úrban és megadja szíved kéréseit. És minden tökéletes jó ajándék felülről száll alá a Világosságok Atyjától, akinél nincs változás vagy változásnak árnyéka. Az Úr az én Pásztorom és nem szűkölködöm, és asztalt terít nekem az ellenségeim előtt.

És az Úr mindig is így tervezte, hogy az Ő gyermekei jó életet éljenek, teljességben. De itt ebben a versben az Atya azt mondja… Isten szól itt hozzá, s azt mondja: fiam te mindig velem vagy. Ezt húzd alá a Bibliában, ez vagy te! Néhány napig ezen gondolkodjál, ezt mondja neked Isten, hogy minden, amim van az a tied. Ez egy erőteljes állítás, mindenem a tiéd.

Isten pontosan ezt mondja nekünk, de nem tudjuk meghallani, nem látjuk, nem tudjuk megtapasztalni, ha csak hitet nem fejlesztünk ki ebben. És tudjuk, hogy ez az igazság.

A Szent Szellem ezt jelentette ki ma reggel, hogy sokan Krisztus Testében szolgálják Istent, nagyon sok éven át szolgálják, de ezen a területen nincs megértésük. Nem tudják, hogy anyagi szabadságban járhatnak, hogy fejek legyenek és nem farkak. Ez a terület le lett blokkolva, és meg lettek fosztva, nem volt teljes megértésük erről a területről.

KENNETH: A 12-es versben a fiatalabb testvér azt mondja, hogy: Atyám add ki a vagyonból a rám eső részt, és az megosztotta köztük a vagyont. Ő ezt már megtette, amíg szolgáltak, az már ott volt velük. A saját elméjében ő csak egy szolga volt fiú helyett.

LEROY:  Tehát Krisztus Testének meg kell ezt látnia, hogy örökösei vagyunk Istennek, örökös társai Krisztusnak. Van egy örökségünk a születési jogunk lapján, amit élvezhetünk. Mindezt a jóságot, amit Isten adott nekünk.

KENNETH: Hallom, fájdalmat hallok az Atya hangjában, teljesen. Azt mondja a 31-es versben: Fiam te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Azt mondod, hogy nem adtam neked semmit, hiszen mindent neked adtam.

LEROY: Azt mondta, nem tudod, milyen vagyok. Ez egy olyan terület, ha nem tudsz kinyúlni az Atyához hit által, és túllépni ezen a természetes [fizikai] rendszeren és a Szellembe kerülni, nem tudod, hogyan áradj a hit szellemében, nem fogod felismerni milyen jó a te Atyád, és mennyi áldás van ott. Két-három különböző dolog van itt. Nagyon sok szenvedés van az anyagi területen a Krisztus Testében.

Jó emberek, akik igazán szeretik Istent, láttam az elmúlt 10-15 évben, a legkedvesebb emberek, akikre csak rá tehetjük a kezünket. Akik szeretik igazán Istent. De ez a terület tele volt rossz gondolkodással. Van helyes és téves gondolkodás. A rossz gondolkodás rossz megvalláshoz vezet.

Figyeljetek ide: az Atya ezt mondja Krisztus egész Testének, hogy mindenem a tiéd. Ott lehet, a tiéd lehet a legkövérebb tulok, bármelyik pillanatban csak hitet kell alkalmaznod.

Második dolog: azt mondja, hogy ez a fiú vak volt. Vak volt Isten jóságára. Vak volt arra a tényre, hogy Isten semmit nem tart vissza tőle, hogy az Atya nem tart vissza semmit. Krisztus Testében ettől a vakságtól sokaknak meg kell szabadulni, hogy lássák és ízleljék meg, hogy mennyire jó az Úr. Lukács 16-ban egy másikat is mutatott az Úr.

KENNETH: Szeretném, ha mielőtt tovább megyünk, érintenénk egy dolgot. Ez a fiú haragudott az édesapjára, haragudott, hogy megáldotta a másik fiút, akiről ő úgy gondolta, hogy nem érdemelte meg, hogy megáldja. Hallok most itt valamit, nagyon mérges lett az édesapjára, Istenre.

Istenre lett mérges: nekem nem adsz semmit, nekem nem csinálsz semmit! Mindvégig Jézus ott volt a kereszten érted, nem értékeli, amit az édesapja tett. Te pásztor vagy és te is ezzel élsz, és látod folyamatosan, vannak emberek, akik igazából nem értik, nem becsülik azt, amit a mennyei Atyánk tett értünk a kereszten és a feltámadásban és az Igében.

LEROY: Az egyik leggyorsabb útja, hogy Isten jóságába kapcsolódjunk és, hogy tetszünk az Atyának, az a hálás hozzáállás, a hálaadás azért, amink van most. Nem tudsz kinyúlni dolgokért, ha nem vagy hálás. Mert hálásnak kell lenned. Ez az egyik leggyorsabb útja, hogy az Atya jelenlétébe kerülj, ha megköszönöd, amit tett érted. Ha köszönöd neki Jézust, a kereszt erejét, ha köszönöd neki, hogy Jézus szenvedett érted és, hogy neked ne kelljen szenvedned.

És vannak azok, akik azt gondolják tévesen, hogy Isten valamit visszatart tőlük, de Ő nem tesz ilyet. Ha megnyitod a szívedet, amivel most szolgálunk a héten felétek, képesek lesztek meglátni, hogyan tudtok kilépni abból a szituációból hit által és belépni a növekedésbe, amiről beszéltünk a múlt héten.

Isten nem tarja ezt vissza tőlünk. Az emberek sokszor megkeserednek, hogy keresztényként ilyen nehéz életem van, és a világban pedig ott élnek és könnyebbségben vannak. És mondja az Ige, hogy ezt ne tekintsd, mert levágatnak hamar a gonoszok. Mind az az áldása Istennek, az ígéretei, amit az  Ige mond, azok "Igen és Ámen" lettek. A fő dolog, teljességgel meg kell győződnöd arról, hogy amit Isten megígért azt mégis fogja csekeledni.

Szeretném szólni ezt azoknak, akik hallgatnak, ne engedd magad ebbe a tévelygésbe. Ott vagy Isten jelenlétében, szereted Istent egész szívedből, fogadd el a szövetség teljes csomagját. Isten azt akarja, hogy áldott legyél, hogy a tested meggyógyuljon, hogy az elméd megújuljon. Azt akarja, hogy a családod, a kapcsolataid helyesek legyenek.

Azt akarja Isten, hogy hosszan élj, gyarapodó életet élj. És amiről szólunk ma, kelj fel abból a helyzetből, használd a hitedet, emeld fel a kezeidet, dicsérd az Urat azért a házért, amid van most. Tisztítsd, takarítsd ki az elmédet és tegyél rendet! És dicsérd érte Istent, adj neki hálát a jóságáért, és látni fogod, hogy Isten ad neked dolgokat, ha megbecsülöd azt, amid van most. Kezd el a hit szavait szólni.

KENNETH: Szörnyű fájdalomban voltam, amikor ez a csigolya berobbant a gerincemben, nem tudtam aludni napokig. Ott voltam a hátsó teraszon és ilyen melegítőket tettem a vádlimra, a lábamra, hogy melegítsen, melegen tartsa a testem, a fájdalomcsillapítás végett. Felsírtam Istenhez és azt gondoltam a másik lábam nem fáj, a karjaim nem fájnak és elkezdtem köszönni.

Uram, köszönöm Neked Úr Jézus, hogy nem fájnak a karjaim, köszönöm, hogy a másik lábam nem fáj, és nagyon hangosan kezdtem ezeket kimondani. Minél hangosabb lettem. Annál kevésbé érzékeltem a fájdalmat, és Isten ereje jött rám, nagy hirtelen.

Elkezdtem kiáltozni: köszönöm a madarakat, köszönöm a fákat, köszönöm ezt a füvet, ami nő a kertemben, köszönöm ezt a csodálatos otthont, amit adtál nekünk, köszönöm az áldásodat Istenem. És minél erősebb, hangosabb lettem, annál kisebb lett a fájdalom.

LEROY: A hálaadás a leggyorsabb útja, hogy választ kapj Istentől.

KENNETH: Hit által aludtam akkor el. Nagy fájdalmaim voltak, de folyamatosan dicsértem és hálát adtam Istennek és elaludtam. Megint lejárt az időnk és még el sem kezdtük. Vissza fogunk jönni néhány perc múlva, és holnap folytatni fogjuk itt. Leroy testvérünkkel együtt visszatérünk.

Reklám: Itt van az információ a képernyőn a Leroynak a könyveiről. "Megformálni az életedet Isten Igéjével" és a "Pénz jön" című könyvek. Ahogy ma is tanítottunk róla, de hirtelen abba kellett hagynunk. Azonban amikor a könyv nálad van, nem kell megállnod, előveszed a könyvet és a Bibliádat és minden egyes Igét, szót, leellenőrzöd Isten Igéjében.

Így lehet felépíteni a hitedet, és aztán szóld az Igét, és újra formálja a teljes környezetedet. Működni fog az életedben ugyanúgy, ahogy működött doktor Thompson és az én életemben is, és a családjainkban. Mindegy, hogy hol vagy.

Nem ide íródott a könyv, az egész világon láttam ezt, láttam ezt a legsötétebb, legszegényebb helyeken. Láttam már ezt, hogy Isten Igéje elkezdte gyarapítani azt a helyet, mert valaki elkezdett hinni benne, ezért legyél szorgalmas, rendeld meg most.  

Ima: Atyám imádkozunk a hallgatóság felett az egész világon! Köszönjük, hogy megerősíted őket és felemeled őket, elfogadjuk az ő megszabadulásukat a szegénységtől, a betegségtől, most! Mert Jézus az Úr, és elment a keresztre, és ezt megadta nékünk. Ámen.

És tartsd erősen a szellemi emberedet, folyamatosan táplálkozz Isten Igéjével. Menj el a honlapunkra. Csodálatos alkalmaink voltak egész évben, vissza tudsz menni, letölteni, meghallgatni őket. Az adásokat is meg tudod hallgatni, nincs rá kifogásod, mentséged, hogy a 2008-as évbe egy legyengült állapotba lépsz bele, és mész végig.

Fel kell kelned, s 2008-ban minden lépés a gyarapodás lépése lesz, a növekedés lépése, dicsőség Istennek, tudom, mert a próféta azt mondta múlt héten, ez oda hozzám tartozik Kennethez, Glóriához, az egész családhoz, és emlékeztetünk benneteket megint csak, hogy Jézus az Úr. 

 

/Köszönjük az Úrnak Éva testvérünk munkáját,
aki a Békevár webkikötő látogatói számára legépelte e tanítást./
  


BÉKEVÁR FŐOLDAL