2011.01.14.

ANYAGI GYARAPODÁS

  KENNETH COPELAND ÉS LEROY THOMPSON
(A szinkrontolmács szövege.) 

5. rész 

 

KENNETH COPELAND: Mindenkit köszöntök a pénteki műsorban. Dicsőség az Úrnak. Ha figyeltek, a dolgok meg fognak változni, olyan gyorsan, hogy lépést sem tudtok tartani, mert Isten mozdul. És ahogy Leroy testvérünk prófétált, ezen a héten az adásban – a 2008-as évben – minden lépés, amit meglépsz, a gyarapodás lépése lesz, ha bekerülsz az Igébe és hiszel Istenben és Istennek.

Üdvözöljük Leroy Thompson testvért, nagyon jó itt lenni ugye? Isten dolgai csodálatosak. Néha régebben úgy tűnt, hogy olyan lassan mennek a dolgok, most pedig Isten azt mondja, mit álldogálsz itt, gyere mennyünk és végezzük el ezt a dolgot. Halleluja! Ámen.

Beszéltünk a gondolkodásmódunknak teljes megújításáról, a beszédünknek megújításáról, a bibliai hitünknek megfelelően meg kell változtatni, mert ez problémákat okoz. Isten ezzel a problémával találkozott a pusztában is, ahol 2.000.000 szabaddá vált rabszolga volt.

Mózes nem így gondolkodott. Ő megengedte, hogy a gondolkodása a 40 év alatt egy kicsit lemenjen más irányba, de tudta, hogy mit jelent a több mint elegendő, mert a fáraó otthonában élt, és a fáraó lánya volt az ő nevelő anyja. Ő látta ezt. Isten ezt egy céllal tette, hogy ezt lássa, és be tudja vezetni az embereket az ígéret földjére. (Zsid. 4. fejezet)

Nem azért kerültek bajba, mert túl sokat kértek volna Istentől, hanem azért, mert nem fogadták el azt a bőséget, amit felkínált nekik. Elküldtek embereket kikémlelni az ígéret földjét és látták ott a bőséget. Visszajöttek és csak kettő volt az egész társaságból, aki elhitte, hogy amit Isten mondott, az az igazság volt. Megtagadták Isten bőségét a többiek. Istennek el kellett viselnie őket és megelégelte ezt.

Emiatt a Zsidó 13. fejezet 19-es verse azt mondja, hogy látjuk, hogy nem mehettek be a hitetlenségük miatt. A hitetlenség, amiről itt beszélünk, nem azt jelenti, hogy nem hiszünk, hanem azt jelenti, hogy mást hiszünk, mint amit az Isten Igéje mond. Ez a hitetlenség. Itt gonosz, hitetlen szívnek nevezte a Zsidó levél ezt. Nem azt jelenti, hogy nem hittek, tehát nem hitték, hogy meg lehet nekik az a bőség, amit Isten mond. Hogy amit Isten mondott, nekik adja azt. Nem hitték, nem akarták elhinni ezt.

LEROY THOMPSON: És Isten azt mondja, ugyanezt a bőséget adta nekünk. És most is ugyanilyen hitetlenek az emberek. Gonosz hitetlenség, gonosz szív. Gonosz jelentésnek nevezte ezt az Ige. A hitetlenség, kétség gonosz hitetlen jelentése ez. Megtagadták ezt a bőséget.

Emlékszem, amikor az elmém még nem volt megújítva a Szent Szellemről, emlékszem, amikor nem volt az elmém megújítva a hitről. Keresztény voltam, de nem tudtam mi volt Istennek jó kedves és tökéletes akarata, mert nem tudtam a hitről semmit, tanulnom kellett. Meg kellett újítanom az elmémet, hogy erős legyek a hitben.

Az elmédet ugyanígy meg kell újítani Isten Igéjében, az Isten anyagi dolgairól. Nem csak az elménket kell megújítani, a hitünk is így meg fog újulni és elmozdul a hitetlenség. És ezért bőséget, életet fogunk szólni. És érezni fogjuk, és látni fogjuk a bőséget és így fogunk gondolkodni. Ami mindig is ott kellett volna, legyen az életünkbe, ez a bőség.

Ahogy Jézus mondta a János 10,10-ben: A tolvaj [ördög] csak azért jön, hogy pusztítson és lopjon. Én [Jézus] azért jöttem, hogy bővölködő életük legyen. Efézusi levél is mondja, hogy: feljebb, mint ahogy kérnénk, vagy elgondolnánk.

A 2 Krónikákban Josafát ellen hadseregek jöttek. Összehívta a népet Josafát, és prófétált egy próféta, és azt mondta: higgyetek az Úrnak a ti Isteneteknek, hogy megalapozódjatok! Higgyetek a prófétáknak, hogy gyarapodjatok. És Isten elpusztította az ellenséget, akik a javaikat otthagyták. És három napig tartott, hogy összegyűjtsék az ellenségtől zsákmányolt dolgokat.

Más szóval senki nem tarthatja vissza az áldást tőled, csak te magad! Te helyezed magad olyan helyzetbe, hogy hallgasd Isten Igéjét, és megcselekedd Isten Igéjét. Az áldás áradni fog. A világ rendszere képtelen ezt megtenni. Nem tudja visszatartani tőled az áldást, az emberek rá akarják fogni, de nem így van. Radikális keresztényé kell válnod, hinned kell, amit Isten mond, és cselekedned kell Isten szavát.

Nem kell mindenkinek ezt elmondani, te csak tedd meg, magadnak valld meg. Az imaidődben szóld Isten növekedését. Isten növekedést akar adni a Testnek, a Krisztus Testének. Hangot kell adnunk ennek az anyagi világban. Kell, hogy legyen hangunk, az anyagiakban. Szólnunk kell, hogy Isten milyen anyagi helyzetet adott nekünk.

Az Evangéliumot az embereknek tisztelniük kell. A szolgálatodat is tisztelni fogják, mert látják, hogy hogyan növekszik. Látni fogják, hogy a szolgálatod áldást hozott a világnak, és ezt az Ige termi meg. Van néhány kérdésem itt a Könyvben.

Szeretnél-e jobb életet, szeretnél-e jobban élni, mint ahogy eddig éltél? A jelenlegi állapotodat a múltad gondolatai, hitei és szavai határozták meg. Meg tudod változtatni, amit gondolsz, amit hiszel és a szavaidat. És ezzel együtt megformálod a jövődben az anyagi életedet. Ha nem szereted azt a helyet, ahol vagy az életben, meg tudod ezt változtatni, ezt tudnod kell.

Három alapelv van, ami megformálja a világot. Nem csak a pozitív gondolkodásról van szó.

1./ Az első alapelv Isten Igéjéről való gondolkodás. És megint csak emlékezzünk rá, hogy gondolkodó szellemek vagyunk.

2./ A második, hogy hinnünk kell Isten Igéjét a szívünkben (Márk 11,23-24).

3./ A harmadik alapelv, hogy megvalljuk Isten Igéjét, mert beszélő szellemek vagyunk.

Tehát: gondolkodás – hit – megvallás.

Az adás elején, hétfőn beszéltünk arról a négy dologról, amit a 2 Timótheus 3,16-ból mond az Ige. Nagyon fontos. Láttam, hogy ez meghatározza az emberek életét. Isten rendje a rossz gondolkodás és a téves tanítás eltávolítása, az igazság feldolgozása, és a szisztematikus alkalmazása Isten Igéjének.

Ahogy Jakab mondja az 1,25-ben, hogy: ne csak hallgatói legyetek az Igének, hanem cselekvői. Mert ezek megformálják a gondolkodásvilágodat, a hitedet és a szavaidat. Az, ami vagy, ahol vagy, annak a következménye, amint gondolkodtál, amit hittél, és amit kimondtál tegnap. Ez egy szellemi törvény, a gondolkodás, a hit és a beszéd törvénye.

Márk 11-ben azt mondja, hogy: amit imádságodban kérsz, hinned kell, hogy megkaptad. Ez a megformálási folyamat, a gondolataidban zajlik, aztán a szívedbe kerül, hogy helyesen higgy, és a helyes dolgot mondd ki. Én is ezt tettem.

Róma 4,17 azt mondja, hogy: úgy kell nevezni a dolgokat, amik nincsenek, mintha meglennének. Ez a hit ajándéka, ezt adta Isten. És használom, és gazdagnak hívom magam, még akkor is, amikor adósságban voltam és anyagi problémáim voltak. De láttam az igazságot, és amikor megláttam, elkezdtem úgy gondolkodni és elkezdtem hinni az igazságot.

És a feleségem, a gyermekeim kezdtük kiigazítani a szavainkat, és csak azt mondtuk ki, amit Isten mondott. Az Ige a hordó aljáról a csúcsra vitt minket. Isten nem ember, hogy hazudjon. Amit mond, azt meg is cselekszi. Gondja van az Ő Igéjére, hogy beteljesítse azt. Ahogy hittem és cselekedtem rajta, az Úr megtette pontosan azt, amit mondott.

Itt van még egy pont, ha szellemben ott van ez az Ige a Zsoltár 35,27, hogy: Isten gyönyörködik az Ő szolgájának gyarapodásábanakkor gazdagnak kell lenned. Olvassd el, olvassd, meditálj a Zsoltárok 35,27-en. Ha Istennek öröme van a szolgái gyarapodásában, mennyivel inkább gyönyörködik a gyermekének a gyarapodásában.

A te tanításod alatt tanultam ezt meg és Hagin is beszélt erről, hogy az Igét az egyik oldalról a másikra fordítjuk. Tehát Istennek öröme van a szolgái gyarapodásában! Akkor Istennek nincs tetszésére a gyermekeinek szenvedése, amikor mindent odaadott már nekik. 

KENNETH: Látnunk kell Jézust ebben, hogy Jézus átokká tétetett érettünk. És végig látszik a Bibliában, hogy a szegénység az egy átok. Soha nem hívja a Biblia áldásnak. És soha nem jött azért, mert Isten akarta volna.

LEROY: És nem szabad elfogadnunk a szegénységet, magunkra kell vennünk Isten Igéjét. Kijelentésre van szükségünk Isten Igéjéből. Hinnünk kell azt, és cselekedni, és Isten Igéje megvalósul az életünkben. Tudom, hogy ez tény. Nem csak kijelentésből tudom, hanem tapasztalatból is, hogy meg tudod formálni az életedet.

KENNETH: Feltettem egy kérdést Istennek, Isten Szellemének. Olyan éhes voltam, hogy tudjam a választ, mert korán felismertem, hogy a gondolkodásom teljesen rossz volt. Nem Isten volt az én problémám, az összezavart gondolkodásom és beszédem. Ebből is ez kitűnt. Megragadtam ezt, és visszanéztem rá és tudtam, hogy Isten Szelleme adta nekem. Ahhoz, hogy megváltoztassuk azt, ahogy gondolkodunk. Neked választanod kell, és gondolkodnod kell, valami máson: Isten Igéjén.

Céltudatosan kell választanod és gondolkodnod rajta. Újból és újból és újból és újból és újból egészen addig, amíg nem kezdesz el gondolkodni rajta anélkül, hogy rá kéne gondolnod, automatikussá nem válik, részeddé válik. Isten Igéje megváltoztatja az elmédet. Megváltoztatja a szellemedet, amikor Jézust befogadod Uradnak.

Azt mondja a Biblia (1Pét. 1,23): újjászülettél, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. Ezt az Ige okozta, és az Ige fogja megújítani és megváltoztatni a gondolkodásmódodat. De ezt választanod kell és tudatosan gondolkodnod rajta, amíg teljességgel meg nem újítja az elmédet.

LEROY: Ez nagyon erőteljes. Teljességgel uralni fogja a körülményeidet. A Szent Szellem adta nekem, a következő megújítás egy megelevenítés jön egyszerre. Megújul az elméd, és megelevenedik. A Szent Szellem megelevenít, Isten Igéje megelevenít, ami élet és Szellem. Elkezd teremni egy másfajta időzítést a szellemedben, jön a sokszorozódás és a rendkívüli dolgok. Nem egy átlagos Istent szolgálunk, vagy egy szörnyű Istent.

Nem egy átlagos Istent, hanem egy hatalmas Istent szolgálunk! A sok megtévesztés és hogy nem helyesen hisznek és gondolkodnak az emberek, és nem helyesen szólnak, a sok téves tanítás miatt. A gyülekezetekben azt gondolják, hogy Isten egy szörnyű Isten, aki azt akarja, hogy alig-alig boldogulj itt. Ez soha nem Isten volt.

Ezzel kapcsolatos gondolkodásom, amit kisfiú koromban és másoktól hallottam, ilyen „cipős doboz” kategóriájú volt. És hallottam, hogy kiabál valami, hogy engedjetek ki innen. Amikor megragadtam Isten Igéjét, kijöttem abból a dobozból, és teljesen új világba kerültem.

KENNETH: Emlékszem egy esetre az életemből, olyan nagy gyötrelemben voltam. Tudtam a szívemben, hogy mit akar Isten, hogy tegyek. Költözzek el a családommal Tulsába, hogy egyetemre tudjak járni. Tudtam, hogy ott kell lennem, tudtam. Emlékszem, ahogy ültem az édesanyám étkezőjében, beszélgettünk, és annyira flusztrált lettem.

Azt mondtam: mama értem, hogy Isten meggyógyítja a testemet, értem egy kicsit azt, hogy mit is jelent az újjászületés, de anya nem tudom megérteni, hogyan tud Isten pénzt juttatni hozzám. Annyira flusztrált ez a dolog. Nem volt ebben hitem, ezért voltam flusztrált.

A Zsidó 4 elmondja, hogy: munkálkodjunk, hogy bejussunk a nyugodalomba. Az Ő [kereszten] bevégzett munkájába kell belépnünk. De nem értettem és engedetlen voltam Istennek, és emiatt egy autóbalesetben meg is halt egy családtagom.

Aztán a végén azt mondtam, nem az én dolgom, hogy hogyan juttatja el Isten hozzám a pénz. Ez az Ő dolga. Őszinte leszek, nem kell, hogy emiatt aggódjak, elmegyünk Tulsába. Alig volt annyi pénzünk, hogy oda jussunk, hogy kijussunk a városunkból. Amikor megtettem, békességem lett. Az első dolog ez volt, először is azért küldött oda, hogy megtudjam ezeket, ott tanultam meg.

Három Ige próbált engem rávenni, hogy elinduljak, hogy kövessem azt, amit mond nekem. Mert pontosan ott volt az a kijelentés, amit akart nekem adni, hogy lássam a magot és a vetés-aratás törvényét. És elkezdtem megtanulni, hogy hogyan kapcsoljam oda a hitemet, mert megkaptam Hagin kazettáit, Oral Robertsnek elkezdtem dolgozni.

Ott voltam az alkalmain, láttam, amint ő működik ebben, és közben hallgattam Hagin testvér tanításait. Ott volt minden, az a gazdagság, ahova elhívott engem Isten. És a zűrzavar azért volt, mert nem voltam hajlandó elengedni, amim volt és elmenni.

LEROY: A hitetlenség, a kétség, ha nem kapod meg a helyes tanítást, ez felemészt téged. A hitetlenség meg a kétség. Az embereknek fel kell adni a rossz elképzeléseket. Rá kell jönni, hogy nem működik, és el kell menni onnan. Az Úr elhívott, egy kis csoporttal voltam, ott ültünk az első sorban a feleségemmel és többször vetettem a markommal, majd kinyúltam aratni.

Mondta már az Úr, hogy mondjam az embereknek, hogy a pénz hozzám jön, most. Pénz jön hozzám, Krisztus Testéhez. És mire hetedszer ezt tettem, kimondtam, hogy áraszd ki a magot és fogadd el az aratást. Áraszd ki a magodat, és fogadd el az aratásodat. Hiszem, hogy ma adományt fogunk gyűjteni, figyeljetek rám, én profetikusan kijelentem ezt.

Nagyon jó lehetőség, hogy gyakorlatban alkalmazd ezt most. A gyülekezetemben ezt előhoztam és szeretném nektek is felfedni. Áraszd ki a magot, ereszd el, és fogadd el az aratást. Az emberek általában kiárasztották a magot, de nem fogadták el, vagy próbálnak elfogadni a nékül, hogy adjanak valamit.

A Biblia a 2Korinthus 9,10-ben azt mondja: Ő ad magot a magvetőnek, és megnöveli a megigazultságunk gyümölcsét. A Zsoltár 112. mondja, hogy: a megigazultság gazdagságot jelent és vagyont, egyenlőnek számít a kettő.

Tehát Isten kijelenti, hogy amit megtesz valaki számára, aki bőségesen vet (mert aki szűken vet, szűken is arat) az bőven is arat. Szeretném, ha figyelnétek rá, hogy ezt gyakoroljátok, mert Isten adta ezt nekem. Árazd ki a magodat, és fogadd el az aratásodat.

Kérlek, hogy tegyétek meg ezt velünk együtt, hogy árazd ki a magodat és fogadjátok el az aratásotokat. Minden egyes lépés, a hit lépése legyen, hit lépésként tedd. Valamikor Isten ad ilyen képet, hogy megmutat dolgokat. Szeretném, hogy ne csak most tegyétek ezt meg, hanem hit által tegyétek meg. Áraszd ki a hitedet, a magodat és fogadd el az aratásodat.

KENNETH: Jézus az Aratás Ura, és amikor kiárasztod a magodat hozzá, ne csak ott állj, hanem az Aratás Urára gondolj, és hit által hiszed, hogy elfogadtad. Hidd, hogy elfogadod, ez az enyém, hozzám tartozik Jézus nevében.

Ahogy már említettük itt korábban, pénteken van az adományos napunk itt a műsorban. Azért, mert az Úr kimondottan erre utasított bennünket. Mindez, amiről beszéltünk itt Leroy testvérrel, hogy áraszd ki a magot és fogadd el az aratást, itt van a Galata levél 6-ban.

Galata 6,6-8 Aki az Igére taníttatik, közölje minden javát a tanítójával. Ne legyetek megtévesztve, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt is fogja aratni. (Halleluja!) Mert aki vet a testnek, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a Szellemnek, Szellemből arat örök életet.

Isten életét, dzoé életet, örök életet arat. Amikor a szellemben kiárasztod az Igének való engedelmességben, a szellemben elkezded elfogadni. Élet van az adományodban, Isten élete van, és ott van az erő, hogy elfogadd és hozzád fog jönni, a Jézus nevében!

Tegyétek meg velünk együtt ezt a megvallást. Mondd: Kiárasztom a magomat és elfogadom az aratásom! Kiárasztom a magomat és elfogadom az aratásom!

Oral Roberts a szellemi atyám volt. Glóriával nemrég meglátogattuk, 89 éves, tehát most 90 éves lesz, nem tud beszélni neked az Igéről a magvetés és aratás nélkül. Azt mondja, mond az embereknek, amikor a magot vetik, akkor az Aratás Urára gondoljanak, hogy elfogadják az aratást. Tehát minden gondolatoddal menj az aratás felé, amely magot vetettél. Koncentrálj rá és áraszd ki a hitedet, hogy elfogadod. Micsoda hit volt ez Leroy testvér! Dicsőség Istennek!

Higgyetek és menjetek gyülekezetbe hét végén, hallgassátok Isten Igéjét és osszátok meg ezeket a dolgokat. Tudjátok hova kell menni, Kerol és Leroy és az egész család… Sok-sok ember van ott, hívő emberek, egyik legcsodálatosabb gyülekezet, ahová mehettek.

Jövő héten megint velünk lesz Leroy testvérünk, és addig is Kennet Copeland és Leroy Thompson emlékeztet benneteket újból, hogy Jézus az Úr! Ámen.  

 

/Köszönjük az Úrnak Éva testvérünk munkáját,
aki a Békevár webkikötő látogatói számára legépelte e tanítást./
 

 


BÉKEVÁR FŐOLDAL