2010.11.28.

ANYAGI GYARAPODÁS

  KENNETH COPELAND ÉS LEROY THOMPSON
(A szinkrontolmács szövege.) 

4. rész

 

KENNETH: Mindenkit üdvözlök, Kenneth Copeland vagyok, ez pedig a Beliver's Voice of Victory adása. Tudjátok, a hívőknek van hangja ezen a földön. Mi vagyunk az Úr Jézus Krisztus hangja, és ez a győzelem hangja, dicsőség az Úrnak. A mai napon megint itt van velünk Leroy Thompson, dicsőség az Úrnak. Leroy testvér, a tegnapi adásban Isten szava jött hozzánk, igazán izgatottá tett engem a bensőmben. Lapozzunk vissza a Zsidó levélre a mai napon is. A honlapunkon vissza tudjátok hallgatni az előző tanításokat, ha lemaradtatok a héten, és főleg a tegnapi adást, mert az csodálatos volt.

Zsidó 11,3 Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten Igéje alkotta meg, az adta meg a keretét, hogy azok a dolgok, amelyek láthatók, láthatatlanból álltak elő.

Tehát Isten Igéje szerint ez a hit, amiről Leroy beszél itt, hogy a világokat Isten Igéje alkotta formálta.

LEROY: Isten Igéjével meg tudjuk formálni a saját életünket: kapcsolatainkban, az egészségünkben és minden területen.

KENNETH: Minden dolgot megkaptunk, ami az életre és istenfélelemre való.

LEROY: Isten Igéje működik, ha működtetjük. Isten szólt hozzám arról, hogy formáljuk meg az anyagi életünket Isten Igéjével. Tehát hét dologról beszélünk: van a tanítás a feddés a kiigazítás és az útmutatás. Azaz az igazság szisztematikus összegyűjtése, a kiigazítás az anyagi dolgokról. Kijelentésre van szükségünk, megértésre.

A Prédikátor 7-ben a bölcsességről beszél az Ige, a Példabeszédek 3 szintén ismerős igevers. Ellapozunk oda, ahol isteni megértésről beszél, az anyagiakkal kapcsolatban.

Példabeszédek 24,3-4 vers beszél a bölcsességről, a megértésről. A bölcsesség kijelenti, a megértés alapot vet, és a tudásra is szükségünk van. Tehát Isten azt akarja, hogy legyen megértésed az anyagi dolgokról, hogy így kegyeltséget találj és jó megértést Isten szemében és az emberek előtt.

Ez a Példabeszédek 3,4-5 verse: Bizodalmad legyen az Úrban, teljes szívedből, és ne támaszkodj a saját megértésedre. Az anyagiakat tekintve ugyanúgy, mint más területeken az életünkben, meg kell értenünk Isten Igéjét. Hinnünk kell Istenben, és ne a saját értelmünkre támaszkodjunk, hanem Istenére. Tehát ha a saját értelmedre támaszkodsz, akkor egy generációs csapdába eshetsz, mert azt mondod: az egész családom mindig is így élt egész életében; és nekem is így kell élnem – ez a természetes fizikai megértés.

Amikor szellemi megértést kapsz, szellemi kijelentést: a bölcsességnek Szellemét kapod az Ő megismerésében. Jézus Krisztus megismerésében tudod, hogy Isten gyermeke vagy, és Isten van veled. Örököstársa vagy Krisztusnak, örököse Istennek, s akkor megváltoznak a dolgok.

KENNETH: Gloria és én Kínában jártunk, 2007-ben szolgáltunk ott. Volt egy fiatalember, aki meghívott bennünket, hogy szolgáljunk. Ő egy üzletember. Mutatott nekünk egy férfit, aki ott az utcán egy kis biciklivel járt. Koszos, szegény ember volt.

Azt mondta: én is innen jöttem. Egy három négyzetméteres szobában születtem. Az édesapám is abban a három négyzetméteres szobában született. A nagyapám is ott született, s az egész életüket ott élték le, abban az egy szobában. Én is úgy gondoltam, hogy itt fogom leélni az életemet ebben az egyetlen csöpp szobában.

És amikor keresztény lettem, azt hittem, hogy Isten még azokat a dolgokat is elveszi, hogy megtisztítson minket. És azt gondoltam, itt fogok élni egész életemben, s majd talán egy nap a menybe megyek. De aztán megragadtam Isten Igéjét, elkezdtem tanulmányozni az Igét és megtudtam, hogy ki vagyok Krisztus Jézusban. Elővett egy képet és megmutatta az új otthonát. 

Ez a férfi egész Kínában terjeszti az Evangéliumot. Könyveket ad ki és mindenféle dolgot végez. Megváltoztatta a megértését, a gondolatmintáit. Az a generációs dolog fogva tartotta volna őt, mert csak annyi volt az ismerete. Nem volt magas végzetsége, nem volt semmije a világból. És nem az Egyesült Államokban történt, hanem olyan helyen, ahol nem lett volna lehetséges fizikai úton eljutni idáig. Nem volt más neki, mint az a kis bicikli, amivel az utcát járta.

LEROY: Pál apostol, ahogy prédikált és utazott, kétféle megértésről beszél: van a világi ismeret, és Isten ismerete, ami a bibliai megértés a Szent Szellem ereje által. Én hiszem azt, hogy egy hatalmas megértés fog jönni, Isteni megértés arról, hogy igazában Isten mit akar a gyermekeinek anyagilag adni. A szellememben ez nagyon erőteljes, ahogy beszéltünk erről a kis szobáról, amiben ez a férfi lakott.

Ahogy beszéltél, Isten Szelleme felindított engem, hogy szóljak arról a tényről, hogy itt, az adás alatt egy hatalmas nyílt megértés jön az Isten szerinti anyagi dolgokról. Ez el fogja érni a gyülekezeteket, a városokat. Egész államokat fog elérni, ahogy az emberek figyelnek és hallgatnak, ezt a Szent Szellem végzi el. A Szent Szellem számára semmi sem lehetetlen.    

Meg fogja nyitni a megértést az anyagiakról. Az egyik fő dolog, hogy meg legyünk alapozva az anyagiakban. Szükségünk van a bölcsességnek, kijelentésnek szellemére az Ő megismerésében az Efézus 1 szerint. 

A hetes pont a kijelentett tudás, amit tudnunk kell, amit Isten ad az Igéjében. Az Efézus 1,17-18 és az 1Korinthus 2,9-10 vers mondja: amit szem nem látott, fül nem hallott és az emberek szíve meg sem gondolt, amit Isten az Őt szeretőknek készített – és a Szellem kijelentette nekünk.

Tehát meg kell formálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Ehhez kijelentésre van szükségünk az anyagi dolgokról. A gazdagságról való kijelentésre, a bőségről való kijelentésre van szükségünk, és a Szent Szellem bevisz Isten Igéjébe és szól hozzánk Isten Igéjéből. Isteni megértést ad róla.

Megformáljuk az anyagi területünket Isten Igéjével. Szükségünk van az anyagiakról szóló alapra, aztán keretre, vázra és végül befejezésre. Tehát megformálni a sorsunkat azt jelenti, hogy az éltünket Isten mintájára alakítjuk, így az anyagi életünket is.

Isten a Könyvében ott vannak a példák a százszoros aratásról. Például Izsák vetett a szárazságban, vagy a gazdag ifjú esete aki, nem értette Isten anyagi rendszerét, és lemaradt a százszoros aratásról a saját döntése alapján.

Mert át kell menned a pénzteszten ahhoz, hogy bebizonyíthasd, Isten pénzét tudod-e kezelni. Isten meg fog vizsgálni anyagilag. Mert meg akar vizsgálni, mielőtt rád bízhatna többet. Ez egy folyamat, amin át kell mennünk.

Tehát meg kell formálni a sorsunkat, Isten életünkre vonatkozó tervének megfelelően alakítani az életünket. Három dolog tartozik ide:

- az életed legyen összhangba Istennel,

- legyen megelégedettség az életedben,

- ha Isten útján végezzük a dolgokat, az békességet hoz.

Rockefeller gazdag volt és néha haragudtak rá egyes emberek, mert nagyon gazdag volt. És azt mondta, hogy Isten adta nekem a pénzemet. Ez volt az ő filozófiája. Ha kérdezték, hogy mennyi pénze van, azt mondta: Isten adta nekem a pénzemet. És Isten neked adja a pénzedet, ha megcselekszed az Ő akaratát.

A harmadik pont: Isten felszerelt téged, hogy be tudd tölteni az Ő akaratát, elhívását. Amikor megformálod a sorsodat, az azt jelenti, hogy az életedet Isten terve szerint alakítod. Az egyes pont: az életedet összhangba hozd Isten tervével. Második: békesség és megelégedettség legyen az életedben. Ezt mindenki szeretné.

Miért ne akarná Isten, hogy rendbe legyen az anyagi életed? Engedd meg ezt Istennek, hogy Ő ezt megtegye. Nyisd meg magad az Igéjének, azt akarja, hogy áldott legyél, és képes legyél anyagilag szükségeket betölteni, hogy a szükséged, a kívánságaid, a vágyaid betöltessenek.

Azt mondja az Úr, hogy megadja a szíved kívánságát. És a 23-as Zsoltár nem egy temetési Zsoltár, amit ott szoktak prédikálni. Ámde azt mondja: az ellenségeid jelenlétében asztalt terít neked az Úr. Ez itt erre a földi életre vonatkozik és a te poharad túlcsordul! Ez Isten rendszere és működése, hogy békességünk, megelégedettségünk legyen. A nyugtalanság, a feszültség, ami a Krisztus Testében is jelen van, az anyagiak miatt van főként. De ez a rossz tanítások következménye.

Az emberek próbálják egy kis sarokban ülve hallgatni az Evangéliumot, pedig az Ige azt mondja „mennyünk hirdetni az egész világra”! Ott ülnek és visszafogják Krisztus Testének a pénzét. Szükségünk van anyagi kijelentésre, megértésre, bölcsességre, hogy az Evangéliumot hirdetni kell, mégpedig első osztályon.

Hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus Evangéliuma érdemes arra, hogy első osztályú épületek álljanak rendelkezésre. És a szolgálók úgy öltözzenek, mint az ószövetségi papok, első osztályú minőségben. Isten elmondta pontosan, hogy milyen ruhában járjanak a papok: a legjobb minőségű, legdrágább ruhákban. S ez az Ő akarata.

A harmadikra nagyon figyeljetek. Majd még egyszer elolvassuk. Tehát az életedet Istennel rendbe kell hoznod. Hagynod kell, hogy Isten megáldjon téged. Tudom, hogy imádkozol, és dicséred Őt, és szereted Őt. Engedd meg, hogy az életedet – anyagi értelemben is – rendbe hozza.  

A kettes pont: az Úr békességet és megelégedettséget hozzon az életedbe. Amikor az anyagi életed rendbe jön, békesség lesz és megelégedettség az életedben. Nem kell többé ezzel a világi rendszerrel küzdened. És a harmadik pont a legfontosabb: felszereljen, hogy betölthessük Istennek az eltökélt szándékait. Erről szól az, hogy átformáljuk az életünket Isten Igéjével. Isten úgy működik, hogy szavakat szól.

Visszamentem az 1 Mózes 1-be, itt kilencszer mondja, hogy Ő Isten, és Isten kimondta – azon a helyen mozdult a Szellem a vizek felett; Isten szólt és meglátta, hogy amit teremtett, az jó volt. De mindez a kimondott Ige által lett. Tehát az élő Ige révén. Az Igét kell szólnod az anyagi életed felett! Milyen szavakat szólt Isten? A hit szavait. Csak úgy tudod a hit szavát szólni, ha hallgatod a hit szavát. Így tudod szólni Isten szavát.

1Mózes 1,3 egy példa: Isten azt mondta, legyen világosság és lett világosság. Értitek? Ugyanaz az alapelv, ahogy a hit szavát mi is szóljuk. Hívőként így meg tudod teremteni az életedben azt a dogot, amit Isten szeretne, hogy legyen neked. És azt a dolgot is, amit Isten mondott, hogy meglehet neked. Hogyha Isten Igéjét szólod, meg tudod teremteni, meg tudod formálni az anyagi helyzetedet és körülményeidet az Ő Igéjével.

Zsidó 11,3-ban itt az Ige: Isten azért adta az Igéjét, hogy meg tudjuk formálni a sorsunkat. Az Efézus 5,1-ben azt mondja az Ige, hogy utánozzuk Istent. Ahogy Isten valóságba szólította a dolgokat, az Ő gyermekeiként nekünk is úgy kell cselekednünk, mint Ő, hogy valóságba szólítsuk a dolgokat. A keresztények nagy része ki lett fosztva az anyagi sikerből, mert a helyzetüket rossz szavakkal formálták meg.

Vannak szavak, amiket a szótáradból ki kell törölnöd. Azt például: ,,ezt nem engedhetem meg magamnak”. De pont ezt nem engedhetnéd meg magadnak, hogy ilyet mondj! Rá kell mutatnod egy dologra, és azt mondod: visszajövök ezért! Nincs olyan dolog Istennel, hogy nem tudom megengedni magamnak.

A téves szavaiddal azt mondod valójában, hogy a mennyország nem engedheti ezt meg magának. A hívőnek az Istennel való járásának gyümölcse egy teljesen gyarapodó élet, ahol minden szükség be van töltve az életünknek minden területén. Tehát nem automatikusan történik, hanem meg kell formálni az anyagi világodat Isten Igéjével. Szólnod kell az Igét.

A Márk 11-ben azt mondja az Ige, hogy legyen hitetek Istenben. Legyen isteni fajta hitetek! A Márk 11,23 azt mondja: mondom néktek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel… Mért nem tudunk az adósság-hegyekhez szólni, miért ne tudnánk a hiány hegyéhez szólni, hogy eltávozzon?

Szólnunk kell hozzá hit által, ahogy Jézus mondta: ,,Bizony, mondom néktek, aki azt mondja ennek a hegynek, hogy mozdulj el, menj, vettes a tengerbe és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz neki, amit mondott.

 Ahogy Isten valóságba szólította a dolgokat, neked is az anyagi javakat valóságba kell szólítanod. Amikor írtam ezt a könyvet, egyszerűen fogalmaztam, mert egyszerűen gondolkodom. Én ilyen ember vagyok.

Isten használt engem, hogy megformáljam a saját életemet, nagyon egyszerű módon. Van még egy erőteljes pont: hogyan formáld meg az életedet? Ennek az ábécéje, a hit ábécéje. Tehát: 

1.   gondolkodj helyesen,

2.   higgy helyesen,

3.   legyenek helyesek a megvallásaid, azaz szólj helyesen.  

Egy gondolkodó szellem vagy, hívő szellem vagy – tehát tudsz hinni a természetfelettiben – és beszélő szellem vagy. És kronológiai sorrendben Isten Igéje kiigazítja a gondolkodásodat, majd a hitedet, végül a beszédedet az anyagi gyarapodással kapcsolatban.

Azért mondom ezt ilyen időrendi sorrendben, mert ahogy írtam a könyvet, azt írtam, hogy helyesen kell gondolkodnod ahhoz, hogy helyesen higgy. Helyesen kell hinned ahhoz, hogy helyesen tudj szólni. Megfelelő sorrendben kell lenni ezeknek. A gondolataid erőteljesebbek, mint bármi az univerzumban.

Az Ige beszél arról az Efézus 4,23-ban, hogy újuljatok meg az elméteknek szelleme szerint, továbbá, hogy rontsunk le minden téves gondolatot, ami magát felmagasztalja az Úr ellen, ejtsük engedelmességül Krisztusnak.

Filippi 2,5 azt mondja, hogy az az ember legyen bennünk, ami Krisztus Jézusban. Ő nem volt szegény Jézus. Jézus nem volt hajlandó egy másodrangú szamárra felülni. És egy rossz temetést sem akart, hanem a legjobb olajat öntötték a testére, és sorsot vetettek a köntösére, mert jó minőségű volt a ruhája.

Volt, amikor gazdag embert vittek Jézushoz. Tehát Jézusnak volt ismeretsége a gazdagok körében. Meg kell szabadulnunk ettől a téves képtől, hogy milyen szegény is volt Jézus. Szegény kis Jézuska. Ő nem volt szegény! Ha ismerjük a zsidó tradíciót, tudjuk, hogy nem lehet senki szegény, akinek ilyen gazdag az ’édesapja’.

A Lukács 5-ben például egy hatalmas halfogás volt, ez is a bővölködést mutatja. 1Mózes 11,6-ban beszél az Ige a Bábel tornyával kapcsolatban, hogyha egységes az embereknek a gondolataik és a szavaik, mindent meg tudnak csinálni, amit elképzelnek. Azt mondja a Biblia: amikor a szavaink egyetértésben vannak Istennel, nincs semmi, amit ne tudnánk véghezvinni.

KENNETH: Zsidó 3,1 azt mondja: Szent atyafiak figyelmezzetek a megvallásunk főpapjára és apostolára Jézus Krisztusra. Ez a megvallás itt azt jelenti, hogy mindig ugyanazt mondjuk.

Amikor ugyanazt mondjuk, amit Jézus mond, és ugyanazt gondoljuk, amit Ő gondol, és ugyanazt cselekedjük, amit Ő cselekszik, akkor ugyanazt az eredményt fogjuk kapni, mint Ő! Mert Jézus áll a hitmegvallásaink mögött, hogy gondot viseljen azok véghezviteléről. Ő a megvallásaink főpapja, Isten kenetével, Isten küldetésével. A következő versben kiderül szolgálatának a célja, hogy ezt véghezvigye.

Nem egyedül csináljuk ezt Leroy, az Ő szolgálata forog itt kockán. Ő garantálta, hogy amit mondunk és teszünk, mindannak Ő a főpapja, a mi hitünknek, a szánk megvallásának. Leroyal együtt vissza fogunk jönni. Most reklám következik:

Ez a két könyv Thompson testvértől származik, hogy megformálja az életedet Isten Igéjével. Ezek alapvető információkat tartalmaznak. Ha anyagilag áldott vagy már, mert hitben jársz, ezekkel a dolgokkal akkor is folyamatosan meg kell újítanod az elmédet. Mindegy, hogy mennyit gyarapodtál már, van számunkra egy gigantikus kiáradás Istentől, és még a felszínt sem érintettük. A Zsidó levél 4-ik fejezetében található: a Biblia beszél arról a tényről, hogy Isten elviselte Izrael gyermekeit, elege lett belőlük. Nem azért, mert túl sokat kértek, hanem mert elutasították azt a bőséget, amit felkínált nekik. Azt mondta, menjenek át a folyón, de nem mentek át. Nem az volt a baj, hogy túl sokat akartak, hanem olyan szegénynek gondolták magukat, hogy még nem tudta őket átvinni a folyón. Ezt majd holnap folytatni fogjuk.

Atyám imádkozunk a közönség, a hallgatóság fölött, hogy kijelentés jöjjön hozzájuk, hogy az robbanásszerűen kiáradjon a szellemükben, az elméjükben. Ezekkel a dolgokkal kapcsolatban mindannyian együtt imádkozunk. Olyan hosszú utat kell még megtennünk egy rövid idő alatt. Neked adjuk ezért a dicsőséget, Jézus nevében. Ámen.

Szükséged van rá, hogy benne legyél Istennel ebben az áradatban, az utolsó napokban. Ez a 2008-as év, azt mondom nektek. Egy generáció sem járt még ezen a helyen előttünk. Senki nem volt még ennyire közel az Úr Jézus visszajöveteléhez. Bárhol is vagy a világon, imádkozunk érted. Szeretnénk látni, hogy olyan győztes legyél, ami még soha nem volt az életedben, a családodban, a gyülekezetben. Elfogyott az időnk holnap ismét találkozunk, addig emlékezzetek rá, hogy Jézus él. Ámen.

  

/Köszönjük az Úrnak Éva testvérünk munkáját,
aki a Békevár webkikötő látogatói számára legépelte e tanítást./
 

 

Forrás: http://www.mennyeihir.hu/BÉKEVÁR FŐOLDAL