2009.07.31.

ANYAGI GYARAPODÁS

  KENNETH COPELAND ÉS LEROY THOMPSON
(A szinkrontolmács szövege.) 

2. rész

 

            KENNETH: Mindenkit köszöntök szeretettel, Kenneth Copeland vagyok, ez pedig a Beliver's Voice of Victory adása. Leroy Thompson van itt velünk a mai napon, dicsőség Istennek, Louisianából. Van egy csodálatos bizonyság Isten áldásának a működéséről. Amikor visszamegyünk az ő őseihez – Leroy őseihez – Louisiana területén, az elődei még tehát azon a területen rabszolgák voltak, ahol most a gyülekezet van. Egy egész kicsi gyülekezet volt, 75 emberrel körülbelül. Sokáig-sokáig így ment a gyülekezet és nagy hirtelen te megragadtad a hit Igéjét. Isten Igéje elkezdett működni ott, abban a pici városban, amely tényleg olyan kicsi, hogy semmi nincs ott a gyülekezeten kívül, szinte semmi. Most pedig dicsőség az Úrnak, az emberek jönnek be az egész környékről. Már 1500-an vannak! Nagyobb a gyülekezet, mint az egész város és Isten áldása végezte ezt el, ami munkálkodik ebben az emberben, és Istennek megalapozott Igéje egy adott helyen megváltoztatja az egész területet.

 

            LEROY: Te egyszer prófétáltál nekem, azt mondtad, hogy Isten kenete miatt ezen a helyen robbanásszerű növekedés lesz, és szó szerint megtörtént, ahogy az Úr szólta. Az Ige működésbe lépett. Az áldás tett gazdaggá.

 

            KENNETH: Hallelúja, dicsőség az Úrnak. Leroy, menjünk vissza a 2Timótheusra. Ez egy erőteljes dolog 2Timótheus 3,16-os verse:

            „A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, az építésre, a kiigazításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.” (KJV ford.)

            Miért mondta ezt Isten? Hogy az Isten embere tökéletes legyen, vagyis felnövekedett, teljességgel felszerelve minden jó cselekedetre. Tehát, hogy bármit be tudjon végezni, amit Isten mond neki. Mindegy, hogy autó ügynök, vagy ügyvéd, vagy bármi a foglalkozása. Amire Isten téged elhívott, meg tudod tenni.

 

            LEROY: Amire Isten elhív, abban megálld és növekedést ad neked. Ezekkel a dolgokkal foglalkozni kell. Az Úr szólt hozzám és elkezdtük ezt már tegnap. Hét fő tényező van, amit minden hívőnek tudnia kell az anyagi helyzetéről, és hogyan változtassák azt meg Isten útján.

            A 2Timótheus 3,16. négy fő dolgot említ. Az elsővel foglalkoztunk, a tanítással, Isten megalapozott rendjével. Nem lehet az, hogy rendetlenül vannak a dolgaid és elvárod, hogy Isten megáldjon.

            A második pont a feddés. Ez a feddés azt jelenti, hogy ezeket a téves tanításokat és gondolkodásokat lerontja, megszünteti. Amikor Isten tanítása előjön, van valami az életedben, amivel foglalkozni kell, és nagyon sokan itt elbuknak, a keresztények. Engedjétek, hogy Isten Igéje szóljon a szívetekhez. Vannak dolgok, amit az Isten Szelleme szeretne az Igével a szívedből eltávolítani. Jerry áldásblokkolóknak hívja ezeket. Helytelen gondolatok, megtévesztő tanítások, egy rossz neveltetés. De az Istennek ihletett Igéje, ami elkezd a szellemedben növekedni és munkálkodni, ahogy a 139-es Zsoltár 23-as verse mondja, hogy: „Uram vizsgáld meg a szívemet és próbálj meg engem és lásd meg az én gondolataimat, hogy van-e benne valami a gonoszságnak valamilyen útja?”

            Isten Igéje tehát munkálkodik bennünk, az anyagiakról beszélünk most. Nagyon sok hibás tanítás és gondolkodás van az isteni gyarapodásról, bőségről, a túláradásról. Nem is tudom, használják-e a gyülekezetekben ezeket a szavakat, mint például a „bővölködést”. A világ ismeri ezt a szót. De ezek, a hívőknek a szellemi születési jogaik. Ábrahám, Izsák, Jákob, Eszter, Jób, Salamon – ők bővölködésben jártak, gazdagságban, vagyonban, növekedésben jártak. A héberben és a görögben ezek jelen vannak, de nem jól fordították le őket az emberek elképzelései miatt, a tradíciók miatt, a tradicionális gondolkodás miatt, hogy Isten minket szegényen akar látni.

Istennek szüksége van sáfárokra, akiket anyagiakkal fel tud szerelni, hogy az Evangéliumot hirdethessük. Azt mondja, hogy „az én városaimat elárasztja a gyarapodás”. A Zakariás 1,17-ben mondja, hogy a városaimat elárasztja a gyarapodás. A rossz gondolkodást el kell távolítani, ezt Isten Igéje tudja csak elvégezni, amit a Szent Szellem ihlet. Mert csak az ember, egy szokásos olvasás, vagy Igeolvasás által, illetve tanítás hallgatása nem végzi el ezt a munkát. Hanem, valami olyanra van szükség… Akár beszéljünk a démonikus erőkről, a kapzsiságról, irigységről, amikor csak magadra gondolsz, ezeknek el kell téged hagyniuk, mielőtt Isten gazdagságában járhatsz. Nem lehetsz addig áldott. Olyannak kell lenned, hogy áldás lehess. Nem lehet, hogy csak magadhoz akarod venni a javakat.

Kész kell, legyél arra, hogy kiadd magadból. Tehát az emberek szívében valaminek történnie kell. Sokszor az emberek a szívről beszélnek, de nem csak a szívről van szó, hanem az elmében is, ahogy a Filippi levél [Fil. 4,7] mondja, hogy "Isten békessége őrizze meg szívünket és gondolatainkat". Mert a gondolkodásunk nagyon nagy összefüggésben van azzal, hogy hogyan gondolkodunk a gazdagságról, a bővölködésről, Isten áldásáról, hogy minden nap hozzánk jön Isten áldása. Hogy minden lépésünk a növekedés lépése. Hogy elhiszed-e, hogy tizedet fizettél idáig, és hogy itt az idő, hogy megnyilvánuljon a tized, hogy valóságba jöjjön a megnyilvánulás. Tehát ott van a gyülekezet fölött Isten jósága, ki akar áradni, de szükségünk van Isten bölcsességére, megértésére, Istennek az ismeretére.

            Tehát, három dologról beszélünk a hét közül. Ez az, amikor Isten Igéje egy igazi kenetben jön elő, s mind a négy dolgot helyrehozza. Hozza a tanítást, a feddést, a kiigazítást és az útmutatást is hozza. Tehát a tanítás Isten megalapozott rendje. Ott van a feddés is, ami eltávolítja ezeket a hamis dolgokat. Az átlagos kereszténnyel az szokott történni, hogy amikor jön ez a feddés, akkor azt gondolják, hogy erre nincs szükségem, ezt nem akarom befogadni.

            De szükséged van rá, mert Isten ki akar venni dolgokat az életedből, hogy be tudja tenni az életedbe azt, amit Ő be akar tenni. Tehát mi fog történni? Amikor Isten ihletett Igéje elkezdi az életedben ezt a munkát végezni, akkor becsatlakozol a gyülekezetbe. És, igen, nem akarják ezt hallani és elmennek egy olyan gyülekezetbe, ahol nem kell ezt hallani, pedig nagy szükségük lenne rá. Engedni kell, hogy Isten Igéje lebontson, lerontson minden hibás tanítást, gondolkodást bennünk és akkor képes leszel Isten gondolatait gondolni és befogadni a helyes tanítást.

 

            KENNETH: Az embernek taníthatónak kell lennie, olyan helyre kell kerülnöd… Valakinek a testében van egy tünet, amitől meghalna, de kiveszik az orvosok, kiműtik ezt a dolgot, de te nem ugrassz fel a műtőasztalról, mielőtt összevarrnák a sebet. De mégis ezt csinálják az emberek, hogy elkezdesz figyelni dolgokat, hallgatni és úgy tűnik, hogy ezek egy kicsit pofon vágnak téged szellemi értelemben, kapsz néhány arcon csapást, és azt mondod, hogy úúú, ez tönkre tesz mindent, amit eddig gondoltam.

 

            LEROY: De Isten Szelleme ki akarja belőlünk ásni azokat a dolgokat, ami nem Istentől van. Amikor azt gondolod magadról, hogy te, például szegény vagy anyagilag. 

 

            KENNETH: Emlékszem néhány évvel ezelőtt, mondtál valamit. Egy harminc napos összejövetelünk volt Floridában. Jöttél és prédikáltál, és prédikáltál, és prédikáltál és az egész szolgálatunk csak emelkedett felfelé egy egész másik szintre. És azt a kijelentést tetted ott, hogy lehet, hogy 40-50 ezer dollár megtakarításod van, és azt gondolod, hogy van egy kis pénzed, de ez a pénz ez semmi, mert hat hónapig sem lesz elég ez a pénz. Ha hirtelen valami probléma lenne, és ez lenne az összes, amihez hozzáférhetsz, mondhatjuk, hogy nincs is pénzed. Az emberek megsértődtek.

Mit gondol ez magáról! – mondták a prédikátorok. Megsértődtek, hogy ó az emberek gyűjtögettek, félre tettek egész életükben és te megsértetted az ő takarék-számlájukat. Igen, igen szükség is volt erre, hogy megsértsük. Több milliónak kellene lenni ott, nem 30-40-50 ezer dollárnak. Annak idején ez az összeg egy jelentős összegnek számított, ma már nem. És ez a probléma ezzel az egész feddéssel, mert az emberek érzései megsérülnek.

 

            LEROY: Amikor igazi próféta jön a városba, akkor lesz egy kis felkavarodás, mert eredményt akarunk látni. Nem azt akarjuk, hogy a közönség tapsoljon, hanem azt akarjuk, hogy Isten akarata legyen meg az életedben. És van, amit ki kell gyökerestől irtani, és újra fel kell építeni dolgokat. Ennek a prófétának engedelmeskednie kell Istennek, és ezt nem szeretik az emberek.

 

            KENNETH: De van még egy dolog itt Leroy, hogy az időnk fogytán van. Ez az egész bibliai korszak szinte már elmúlt, amiben élünk, és azok a dolgok, amik most történnek, nagyon gyorsan kell, megtörténjenek, gyorsan kell megváltozniuk. A világ nagyon hatalmas mértékben száguld. És ez az idő elmúlt, ahogy ismertük idáig. A dolgoknak változniuk kell nagyon gyorsan, és a hitetlenséget, a kétséget gyökerestől ki kell szaggatni.

 

            LEROY: Amikor kijelentés jött arról, hogy a pénz jön, ez nem egy szlogen, ez nem egy kifejezés, hogy a pénz hozzánk jön. Addig itt lesz, amíg Jézus eljön – azt mondta az Úr. Azt mondta, hogy ez az az üzenet, ami alátámasztja az Úr Jézus Krisztus Evangéliumát. Hogy az Evangélium hirdettessen az egész világon, szükségünk van anyagiakra, hogy felszereljük Krisztus Testét arra, hogy evangelizálhassuk a világot.

            Beszélünk autókról, házakról, de az embereket amíg az motiválja, hogy megszerezzék – nem jó. A fő üzenet a szolgálat, a küldetés, hogy meglegyenek azok az anyagiak, hogy véghezvigyük a küldetésünket, hogy akik még nem hallották az Evangéliumot, meghallhassák. És nem csak ennyi, hanem akik hallják az Evangéliumot, tanítványok lehessenek, hogy tovább tudják vinni az Evangéliumot. Erről szólnak az anyagiak. Nem a szép ruhákról és autókról. Megkaphatod ezeket a dolgokat, de az elsődleges dolog: kell, hogy legyen pénzed ahhoz, hogy valakit kiküldhess szolgálni.

 

            KENNETH: Amit olvastunk a Prédikátor könyvében [Préd. 10,7 – KJV számozás szerint], ez a kép még mindig itt van az elmémben, hogy a szolga ül a lovon. A szolgának van a szép autója, és a herceg meg busszal jár. De ez téves, ez hibás! Ahogy olvastuk a versben, hogy gyalog megy a herceg, és a szolga megy a lovon, ez azt jelenti, hogy nincs meg a hercegnek az a pénze, hogy megvegye a lovat, és ’elvethesse’ azt a lovat a szolgálat számára. Nem tudja megvenni az autót. Még a saját autóját sem tudja megszerezni. Ha az Evangéliumot helyesen éljük, akkor nem csak nekem van egy szép autóm a családom számára, amivel utazhatunk, meg egy szép otthonunk, hanem vihetek [ajándékozhatok] egy autót a te szolgálatodba vagy bárhova a szolgálatba. Erről szól ez az egész dolog. Ha tudom, hogyan kell hittel beszólítanom egy autót, akkor tudom, hogyan küldhetek ki egyet a szolgálatra. És ezért szolgálunk.

 

            LEROY: A Zakariásban én is kaptam egy ilyen arcul csapást, ahogy olvastam. Az Úr elvitt egy vershez, azt mondja, hogy a pogányoknak könnyebbségük van. És Istent ez felingerelte és azt mondta, hogy Isten képébe vágták, hogy nem viselt gondot a gyülekezetéről. Az Én jóságomról, szeretetemről kemény bizonyság legyetek, hogy lássák az emberek, hogy milyen Istenük van, egy törődő, szerető Isten.

Hogy a pogányok könnyebbségben vannak, Isten gyermekei pedig szűkölködnek és küszködnek, az nem Isten akarata! Az Ő városait gyarapodás kell, hogy elárassza. És egy másik vers a Prédikátor könyvében, a méltóság. A méltóság. Istennek a méltósága forog kockán. Jézus méltósága forog kockán. A Szent Szellem méltósága forog kockán, mert olyan sokat vetettünk és keveset látunk belőle. Szükségünk van elmélkedésre, kijelentésre, megértésre, bölcsességre és hitet kell alkalmaznunk. Isten emberei, akik hallgatják ezt a műsort, akik éheznek többre Istenből...

Isten azt akarja, hogy meglegyenek az anyagi javaik hozzá, hogy meglegyen az idejük arra, hogy elmélkedjenek. Idejük, hogy az alkalomra menjenek, hogy az Evangélium terjedhessen. Ehhez pénz kell! És a méltóság visszajön a gyülekezethez, amikor elkezd járni abban a gyülekezet – Isten ígéreteiben, Isten gazdagságában – hogy nem az egész hetet azzal kell tölteni, hogy miből élünk meg ebben a hónapban. Ez az egyik.

A legtöbb betegség a stresszből származik. A magas vérnyomás, a cukorbetegség, a válások, anyagi stressz okozza majdnem mindet. Ezért van szükségünk az Igére, hogy megalapozzuk a saját anyagi életünket Isten Igéjével, és engedjük, hogy a Szent Szellem hozza Isten Igéjét és lerontson téves dolgokat.

            Márk 7,13-ban, ahogy mondja az Ige, hogy az emberek tradíciói erőtlenné tették Isten Igéjét. Ezeket a tradíciókat lerontja az Ige. Több prófétára, pásztorra, evangélistára és tanítóra van szükség, hogy megértsük – szeretném, hogy ha megértenénk – hogy ez az üzenet értük van. Nem olyan üzenet, amit Isten Igéjéből kivettünk, a Szent Szellem ígéreteiből kivettünk. Hanem a gyülekezetben elveszett ez az üzenet, és itt az ideje, hogy visszakerüljön, amíg Jézus el nem jön. Az Úr azt mondja, ez az idővégi üzenet az anyagiakról. Az idővégi üzenet. Mert félnek az emberek, hogy túl sok lesz. Nincs olyan, hogy túl sok. Isten a több mint elegendő Istene, a túláradás Istene, hogyha megteszed, amit Ő mond neked. Valakinek szüksége van, hogy megszerezze ezt.

Istennek ott van a Szent rendje és a kiigazítás pedig az igazságnak a feldolgozása. Ahogy jön Isten Igéje ihletettség által, elkezdi összegyűjteni az igazságot, hogy megismerjük mi a jó, kedves tökéletes akarata Istennek. Te egy gondolkodó szellem vagy, egy hívő szellem vagy, egy beszélő szellem vagy! Emlékszem ezt kaptam, kijelentést rajtad keresztül, hogy beszélő szellemek vagyunk. Elkezdtem gondolkodni, hogyan tudok úgy gondolkodni, mint Isten. És azt mondta az Úr az Efézus 3-ban: „Nem mondtam, hogy újítsátok meg az elméteket?”. Gondolkodó szellemek vagytok, hogy az elmétek szellemét újítsátok meg. A szív és a szellem, az felcserélhető a Bibliában. Tehát egy gondolkodó hívő és beszélő szellem vagyunk. És amikor ez mind a három a helyére kerül...

 

            KENNETH: Vissza fogunk térni Leroy testvérünkkel, egy percen belül. Azt hiszem, azért szeretem annyira ezt a könyvedet: Megformálni az anyagi életünket Isten Igéjével. Ez nemcsak arról beszél, hanem lépésről lépésre vezet, hogy hogyan kell csinálnod ezt. Így kell kiárasztanod a hitedet. Így kell hinned Istenben. Ez a könyv elmondja tehát, hogy hogyan csináld. Egy kézikönyv jellegű könyv, amin hogyha végigmész és követed az útmutatásait és megnézed az Igét, eredményeket fogsz kapni. Egy áldott dolog. Fontos, hogy ezt a könyvet megszerezd. Hadd mondjam el: ha ebben a világban próbálsz gyarapodni, és ezt Jézus nélkül próbálod, akkor megölöd saját magadat. Ha mindent megszereztél már a földön, de elveszíted a lelkedet akkor semmid nincs. Semmid! Nem ér semmit az egész. Ha még nem fogadtad el Jézust, mint Uradat és Megváltódat, akkor egy imában szeretnélek vezetni téged.

 

Imádkozzatok hangosan velünk: Ó Isten a Mennyben! Hiszem teljes szívemből, hogy Jézus feltámadt a halálból. Gyere, a szívembe Úr Jézus. Tölts be, a Szent Szellemeddel. Megtérek a bűnből, megtagadom a sátánt és mindazt, amit ő képvisel. Megtérek a múltamból. Te vagy az én jövőm, Jézus. Hiszem ezt, elfogadom ezt Jézus nevében. Ámen.

 

Forrás: http://www.mennyeihir.hu/BÉKEVÁR FŐOLDAL