2011.08.01.

ANYAGI GYARAPODÁS

  KENNETH COPELAND ÉS LEROY THOMPSON
(A szinkrontolmács szövege alapján.) 

10. rész 
   

KENNETH: Mindenkit köszöntök a Beliver's Voice of Victory pénteki tévé adásában. Alig várom, hogy belevágjunk. A kenet, Istennek az ereje olyan hatalmasan jelen van most. Amikor a tegnapi adásban beszéltünk, Leroy Thompson szólt arról, fölhozta azt a tényt, hogy Isten a legjobbat adta nekünk, az Ő legjobbját. És hajlandónak kell lenni elfogadni a legjobbat, ahogy azonosítjuk magunkat Ő vele.

Mert Jézus van, ezért én vagyok, és nem azonosítjuk magunkat Ádámmal és az ő bukásával. Hanem azonosítjuk magunkat Jézussal és az Ő feltámadásával, mert Ő ott van az Atya jobbján, a dicsőség jobbján. És Leroy Thompson rámutatott arra, hogy: amint Ő van, úgy vagyunk mi ebben a világban. Az 1János 4-ben mondja ezt az Ige. És Igéket idéztünk egymás után arról, hogy az Ő hatalmas ígéreteit megkaptuk, ami által isteni természet részesévé lettünk. Halleluja!

Isten legjobbját várjuk el, Jézus a legjobb! Amije volt Istennek, Ő a legjobbját adta oda nekünk. Elfogadtuk az Ő legjobbját. Meg kell újítanunk az elménket, hogy hálásak legyünk azért, amink van. De mindig nyúljunk ki Istenhez a növekedésért, hogy egy magasabb szintre jussunk, hogy kinyúljunk az Ő legjobbjáért. Mindig a legjobbjáért.

A legjobbját akarom képviselni mindenben, amit teszek, és én is a legjobb akarok lenni, ami lehetek, nem önmagamban, hanem oda akarom adni neki az én legjobbamat. És a tegnapi adás végén mondtál egy bizonyságot nekem és szeretném, hogy ismét hallanák az emberek.

LEROY: Hiszem, hogy a kenet fog jönni nagyon sok emberre, ahogy ezt a bizonyságot elmondjuk, amit Isten adott nekem. Azt nem magam miatt adta, hanem Krisztus Teste számára adta, hogy kiképezzük őket szellemben az anyagiak területén. Amikor jött a kijelentés, hogy a pénz hozzám jön, a pénz a küldetéssel, ezt tanítanom kellett Krisztus Testének.

Amikor Caroline-nal megvásároltuk azt az épületet, megfizettük az előleget. De valamiért visszatartották, talán azért, mert prédikátor voltam, a bank a hitelt visszatartotta. Kaliforniában prédikáltam és első osztályon utaztam, dicsőség az Úrnak. Ahogy ültem a gépen és Caroline aludt, olyan sok dolog járt a fejemben.

Az Úr mondta, hogy építsük a házat, és azt gondoltam, hogy majd később építem, hogy valaki most figyel ránk, s fog kapni egy Igét az Úrtól. Nagyon erősen hallottam az Úrtól, hogy: ne elégedj meg kevesebbel, mert oda adtam neked a legjobbat, gondoskodtam a legjobbról a számodra! Számomra ez megrázó volt.

Amikor hazajöttünk, elmentem egy másik bankhoz és eljutottam odáig, amíg végül sikerrel jártunk. Így építettük fel a házat. De az Úr adta ezeket a prófétai szavakat a Krisztus Teste számára. Nem kell megelégedned kevesebbel! Nem kell a sor végén állnod, nem vagy koldus.

Nem olyasvalaki vagy, akinek nincs személyazonossága. Hanem azonosultál Krisztussal! Krisztus azonossága és képessége a tiéd, ez egy kijelentés a hívő számára! A hívő azonossága. A Szent Szellem ott lakik bennünk, ugyanaz a képesség, ugyanaz a kenet a miénk, mint az Övé.

KENNETH: És ahogy a kijelentés növekszik benned és terjed és növekszik, olyan helyre jutsz, ahol már nem lesz szükséged semmire.

LEROY: Lépésről lépésre megyünk.

KENNETH: A végén a te birtokodba lesz a bank. Így kellene, hogy legyen, hogy miénk legyenek a bankok. Ahelyett, hogy a bank tulajdona legyen az egyház vagy a gyülekezet meg a házaink. Réges rég, már több ezer éve a mi tulajdonunkba kellene lenni a bankoknak.

LEROY: Az Úr adott egy nagyon erőteljes betekintést a Királyságba, amikor írtam ezt a könyvet, hogy nem vagy szegény, mert van magod. Azt mondta, hogy mondjam meg Krisztus Testének, hogy nem vagytok szegények, mert van magotok!

A 2Korinthus 9,10 azt mondja, hogy: Ő ad magot a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek és megsokasítja az elvetett magot…! Van ott valami ebben a versben. Feljött a szellememben, ezért megosztom veletek. Azt mondta, hogy: …megnövelem a megigazultságod gyümölcsét! Sokszor olvastam már. Kérdezte az Úr, hogy tudod, mit mondtam, amikor ezt mondtam, hogy a megigazultságod gyümölcsét megnövelem?

Kérdeztem, hogy tudok növekedni a megigazultságban? Tud növekedni a megigazultságom? Nem! Mindig azt gondoltam, hogy megnöveled a megigazultságomat. De mondta az Úr, hogy nem tudom megnövelni, mert a te megigazultságod Krisztusban van. Azt mondta, hogy a gazdagságot, a megigazultság gyümölcsét növelem! A növekedést, az áldást az életedben. 

A 112. Zsoltár mondja ezt, hogy a megigazult ember házában gazdagság, ezüstben és aranyban lévő gazdagság. Megnövelem a megigazultságod gyümölcsét. Nem arról beszél, hogy hibátlan ember vagy.

KENNETH: Hanem a megigazultság terem meg a számodra dolgokat. Keressétek először Isten királyságát és az Ő megigazultságát és mindezek a dolgok megadatnak néktek. (Mát. 6,33) Amikor elkezdődik, hogy hozzád adatnak ezek a dolgok, a megigazultság gyümölcse – ez azért van, mert először Őt keresed. Ennek a gyümölcsnek növekednie kell folyamatosan.

LEROY: A gyarapodást meg kell értenünk, amiről most beszélünk a héten. Ez megáld minket és kikerülünk a hiányból. Mindazok, akik hallgatják ezt, kikerülnek a szűkölködésből. Centiméterenként, egyre közelebb kerülsz a gyarapodáshoz. Engedelmeskedsz az Igének és engedelmeskedsz és az Úr egyszer csak azt mondja, hogy ez elég és már ott is vagy a következő szinten.

Van, amikor valaki babát vár és kilenc hónapig hordja, aztán amikor megszületik a baba, lehet, hogy van fájdalom. De azután, hogy megfogant a baba, még kilenc hónapig hordozzák. Tehát amikor egyre közelebb kerülsz a célhoz, azt gondolod, hogy nem működik. De vetettél, adakoztál, tizedet fizettél! De ha azt gondolod, hogy ez nem működik, had mondjak valamit…

Folyamatosan továbbra is tedd azt, amit tettél. Nevess, amikor sírni szeretnél, és ha néha érzel is egy kis nyomást, akkor is menj előre. Mert ez olyan, mint amikor a Szellemnek a méhében egyszer csak megfogan valami, és mert hitben maradsz, és hűséges maradsz meg is fog születni. Nem szabad elbátortalanodni és elkeseredni.

KENNETH: Hallottam Isten emberéről, aki azt mondta: volt valaki, aki sorban állt élelemért, s azt mondta – ott vagyok a sorban, éhes vagyok, éhes vagyok, bent kell maradnom a sorban, nem állhatok ki. Elkezdtem örvendezni, jöttek az emberek és hozták az élelmet a tálcájukon. Kezdtem örülni neki, ó, húú milyen jó, és mozdult a sor, és ott vagyok a sorban és megy a sor előre. És látom, hogy ők is áldottak.

LEROY: Emlékszem, amikor meséltél nekem arról a gyülekezetben, nagyon nagy különbség van a bátorság és az arrogancia között, sok ember nem érti azt a bátorságot, ami neked van. De meg kell, tartsad ezt, ne engedd el azt, amid van, maradj vele. Mások is mondták nekem, hogy nehogy elengedd ezt.

Amikor kapsz valamit, akkor menj azzal, menj és tarts ki. Ez a bátorság legyen meg az anyagi dolgokban is, és a bizonyságtétellel kapcsolatban is. Úgy tűnik embereknek, mintha dicsekednénk, de nekem nincs semmivel dicsekednem. Az a háttér, amivel jöttem… Nem volt semmim, az Úr tette ezt az életemben.  

El kell mondanom a Krisztus Testének, hogy ez működik. Miért mondja a Bővített bibliafordítás az 1Mózes 15-ben, hogy Ábrám rendkívül gazdag volt? Miért mondja az Isten, amikor Jóbnak beszélt a megigazultságról – mert beszélt azokról a dolgokról –, hogy milyen sok mindennel áldotta meg Jóbot. Megvan ennek az oka, és ezért nem lehetek gyáva, nem rejtegethetem el, amit Isten tett velem.

Nem félek senkitől, mert tudom, hogy Krisztus Testének hallani kell, látnia kell azt, hogy Isten a semmiből téged el tud vinni bárhová. És ezért teszek bizonyságot a házamról, az autómról. Én tudom, hogy az ember élete nem abban a bőségben van, amit Krisztusban örökölt. Tudom, hogy semmit nem hozhatunk a világba, és semmit nem vihetünk ki ebből a világból, én ezt értem. De az igei mintát követem. Isten akarja reklámozni az Ő jóságát rajtunk keresztül.

KENNETH: Hallottam, hogy az Úr ezt mondta. Glóriával mi is kerestük az Urat, imádkoztunk, hogy építsünk-e házat vagy sem. Tudjátok, ő 30 évet töltött ezzel, hogy ezt megtervezte, mert ezt élvezte. Amikor összeházasodtunk, volt egy könyvünk és Oral Roberts azt mondta benne, hogy ne engedd, hogy bárki ellopja, amit álmodsz.

Tehát ott volt a kis listája tetején, leírta Glória a tökéletes házat a családunk számára. Élvezte ezt, a házakról képeket gyűjtött. Régebben az egész újságokat megtartotta, de aztán olyan sok volt már, hogy kivágtuk a képeket belőle és elkezdte összegyűjteni. Összegyűjtötte a képeket, terveket készített. Kiterítette az asztalon azokat. Élvezte ezt, ahogy tervezgette, órákat töltött vele. Egy nap azt mondta, most már építsük ezt a házat, vagy ne folytassuk tovább.

Azt mondta, hogy az az álom, ami 30 év alatt benne kiforrott, a bibliai reménység. A világban ez a szó, hogy remény ez csak azt jelenti, hogy bárcsak úgy lenne. Ó meggyógyulsz vagy sem. Ó nagyon remélem – ez nem bibliai remény. Az igazi remény a Bibliában egy intenzív forró elvárást jelent. Megvan a hited, és ott van hozzá az az anyag, amiből valóságba jön.

Tehát hallottam, ahogy az Úr azt mondta, hogy ez az álom elkezdett hitet ölteni magára és meg fog születni. És tudtuk, hogy valami történni fog. Hallottam, hogy Glória azt mondta az Úrnak: Uram, ha nem a Te akaratod, hogy felépítsük ezt a házat, mondd meg, és soha fel sem hozom többet. Az Úrra vetette tehát az egészet.

És aztán hallottam, ahogy az Úr mondta, nagyon tisztán szólt hozzám. Mert elkülönítettük magunkat egy hétre, hogy imádkozzunk e fölött, hogy Istentől bölcsességet kapjunk. Ott ültem és imádkoztam a Szellemben, aztán elcsendesedtem, s az Úr szava jött hozzám. Azt mondta: azt akarom, tedd rá a kezed Glóriára és szolgáld felé azt a házat.

És adott nekem egy igeverset, amit fel kellett olvasnom, és nem tudtam, hogy Glória ugyanazt a verset írta le arra a listára 30 évvel azelőtt. És amikor elkezdtem szolgálni felé ezt a házat, azt mondta az Úr: ha az emberek megengedik, hogy ez a ház benyomást tegyen a szellemükre, nekik is adok egy ilyet, vagy még jobbat.

Semmi köze ahhoz, hogy mivel foglalkoznak. Ennek semmi köze hozzá. Elkezdtem felismerni, hogy ez része annak, ahogy a szolgálatot gyarapítja. Hogy az emberek lássák és felismerjék, hogy mi áll az ő rendelkezésükre.

LEROY: Egy Ige jött a szívemben, egy szó, ahogy beszéltél: egy gyarapodás köntös, köpeny. Sosem hallottam még ezt a kifejezést, amit Isten bizonyos emberek életére helyezett, hogy megmutassa az Ő jóságát, hogy bármit megtesz a számukra. Ez egy fajta köntös egy köpeny.

Vannak dolgok, amit ha nem teszek meg, akkor bajba kerülök az Úrnál. Vannak dolgok, ami anyagi dolognak tűnik, vagy mintha én akarnám megtenni. Bizonyos dolgok, amiket Isten mond nekem, hogy tegyek meg az anyagi területen, és ha nem teszem azokat meg, érzékelem, hogy bajba kerülök, hogy engedetlen vagyok Istennel szemben.

Nem lehetsz engedetlen Istennek, amikor Ő megáld. Amikor Isten meg akar áldani, nem akarja, hogy engedetlen legyél. Tedd meg, amit Ő mond! Mindegy, hogy mit mond bárki erről. Tedd meg, amit Ő mond, és Ő kezeli a többit. Mert ott lesznek ezek a hibakeresők, mindig ott lesznek ezek a siránkozók.

   Egy nap voltam egy alkalmon és jött ez a kijelentés arról, hogy a pénz hozzánk jön! Egyszer csak valaki írt egy tízezer dolláros csekket, aztán valaki egy ötezer dolláros csekket, és egyszer csak mondtam, hogy kezdjük el összeszámolni ezeket. Belekerültünk ebbe az áradatba. Nem a pénzről volt szó, de a pénz áradt, és jött az áldás.

Elkezdtük összeszámolni, ami bejött a szolgálatba. Mindig vannak emberek, akik nem értik. De tanítottam ott a 30 alkalmon. A Dicsőség harminc napján kezdtem kimondani dolgokat, egy bátorításként, hogy mindannyiunk számára megteszi azt.

KENNETH: Soha nem is említettük ezt a házat senkinek, soha nem kaptunk bele adományt, soha személyes adományt nem gyűjtöttem így. Nem említettük ezeket senkinek, csak Isten tudta. Csodálatos dolgok történtek. Glóriával csak ott álltunk és készítettünk egy kis plakátot, s ráírtuk, hogy ez Isten munkája és ez csodálatos a szemünkben.

Az Úr Igéje, ahogy te szóltál, jött hozzám a szellemembe. Ezt most el kell, hogy mondjam. Korábban erről a bankról beszéltünk, hogy a bankhoz mentél, s nekünk kellene birtokolni a bankokat. És aztán arra gondoltam, hogy ahelyett, hogy a bankok birtokolnak minket, a Krisztus Testének kellene birtokolni a bankokat.

Nem ez volt Ábrahám áldása? Miért haragudott annyira a világ Ábrahám magjára? Mert az ő kezükben volt a bankrendszer. Az ő tulajdonukba voltak a bankok. Isten adott nekik bölcsességet és képességeket. És ez az egyik ok, amiért Hitler annyira gyűlölte őket és meg akarta ölni, mert nem tudta rátenni a kezét a bankokra.

LEROY: És ezért jön ilyen erőteljesen ezen üzenet ellen a sátán, mert ez a szövetségről szól. Ez nem új üzenet – ez a szövetség, ez a királyság, ez a kenet, ez Isten Igéje. Isten azt akarta, hogy az Ő gyermekei, Izrael gyermekei így jöjjenek ki Egyiptomból, s egy beteg sem volt köztük. Ezüsttel meg arannyal megrakodva hozta ki őket!

KENNETH: Mindig lesz valaki, aki ezzel harcolni akar.

LEROY: De nem fog ez a dolog megváltozni. De én szeretetben járok, s nem fogok megállni ezen az úton. Mert bajba kerülök az Úrnál, mert az Úr azt mondta, hogy ezt mondjam el az embereknek. Én ezt Krisztus Testéért teszem, mert ennek az Evangéliumnak hirdetetnie kell. A Zakariás 1,17 azt mondja, hogy az én városomat elárasztja a gyarapodás.

Még egy alapelvet szeretnék előhozni, ez a hálaadó hozzáállás minden áldáshoz. Így kell hozzáállnunk. Ami teljességgel a rendelkezésünkre áll. Abban a mértékben, ahogy felismerjük és elfogadjuk. Tehát legyünk hálásak minden áldásért, ami mindig a rendelkezésünkre áll.

Nagyon figyeljetek, olyan mértékben, ahogy felismerjük és elfogadjuk őket. Tehát a rendelkezésünkre áll, de fel kell ismernünk, hogy ott vannak, és el kell fogadni őket. Hálásnak kell lennünk az Úrnak. Tudnunk kell, hogy az Úr jó és az Ő irgalma örökké tart és azt akarja, hogy a tiéd legyen a legjobb. Az Úr azt akarja, hogy a legjobb legyen a tiéd.

KENNETH: Ő volt az, aki adta nekik az erőt, hogy megszerezzék a gazdagságot. El kell ismernünk, fel kell ismernünk ezt, és el kell fogadnunk.

LEROY: Hálaadással, elkötelezettséggel.

KENNETH: Milyen csodálatos két hetünk volt. Milyen hatalmas munka volt ez, ami a szellemi asztalunkra adtál, Uram! Hallgassátok ezt újból és újból, menjetek fel az internetre, táplálkozzatok ezen. Áldás volt itt lenni, veled mindig áldás számomra együtt szolgálni.

Péntek mindig az adomány napja itt az adásban. Az adakozásból és egy-egy dologból most már megvan az alapotok, amin meg tudtok állni és működni hit által. A magod elvetésében ebbe a szolgálatba, vagy a gyülekezetedbe, más szolgálatokba, ahová Isten vezet benneteket. Isten hív titeket, hogy vessetek Leroy szolgálatába, a gyülekezetbe. És pontosan úgy tegyétek, ahogy az Úr utasít rá.

Atyám imádkozunk: Kérünk téged, hogy mutasd meg minden egyes embernek, ahogy szólok, pontosan mutasd meg nekik, hogy mit szeretnél, hogy tegyenek a magok elvetésében, hogy hova, és hogyan tegyék. És neked adjuk a dicséretet, a tiszteletet, a dicsőséget, Úr Jézus. Te vagy az adományok Ura, Te Vagy a tized Ura, Te Vagy minden adakozásunknak Ura! És köszönjük, hogy elfoglaltad a helyedet és következtében Te vagy, ezért mi is vagyunk, én is vagyok. Dicsőség Istennek!

Köszönjük hogy itt voltatok velünk. Azok, akik az USA-n kívül vagytok, az adományotok ott marad azon a területen, ahol ti vagytok, nem jön ide az USA-ban, ott marad. Használjátok a címet, ami ott van a képernyőn. És menjetek a gyülekezetbe a hét végén.

Érzem ezt a szellememben – sokszor érzékeltem – és szeretném ezt mondani nektek most, vannak sokan, akiknek imádkozniuk kell és keresni Istent, mert a szellemetekbe azt kaptátok, hogy oda kell mennetek Louisiana-ba, hogy a Leroy gyülekezetét meglátogassátok. Mert van, akit odahív Isten, hogy oda költözzön.

És az Isten által rendelt gyülekezetben van a te gyarapodásod! Ha ott van a te gyülekezeted, akkor ott lesz a munkahelyed, ha van a gyülekezeted, ott van a te védelmed, ott kell lenned, ahol a gyülekezeted van, mert ott van az erő a te számodra a te életedre. Dicsőség az Úrnak.

Köszönjük, Isten áldjon meg benneteket, találkozunk legközelebb is, addig is emlékeztetünk benneteket, hogy Jézus él.

Vége

 

/Köszönjük az Úrnak Éva testvérünk munkáját,
aki a Békevár webkikötő látogatói számára legépelte e tanítást./
  


BÉKEVÁR FŐOLDAL