2009.05.08.

ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS

5. A betegség átka
Keith Moore tanítása
(A szinkrontolmácsolás szövege, korrektúrázás nélkül.)

 

IGÉNYELD A GYÓGYULÁST

Lapozzatok el velem együtt, Lukács evangélium 5. fejezetére. Egy olyan sorozatba kezdtünk, amelynek címe: Isten akarata a gyógyulás. És jobban teszed, ha ezt beépíted a szellemedbe. Ha van valamilyen tünet a testedben, ha nincs, be akarod ezt építeni a szellemedbe. Azért mert egy nagyon zűrzavaros világban élünk, és ezek a testek, amelyekben élünk, bizony hatás alatt vannak. Az átok hatással volt rájuk és meg kell tartani épségben ezeket a testeket valahogy. És a mi testeink ebben az életben nem lesznek halhatatlanok és tökéletesek, és az Úr nem ígérte meg nekünk, hogy ezekben a testekben örökké élni fogunk ebben az állapotban és én nem is akarok!

Meg akarom tenni az én munkámat, az én elhívásomat be akarom tölteni, s aztán lelépni innen. Mi a helyzet veled? De nem akarunk idő előtt elmenni és a dolgokat befejezetlenül hagyni. Ha 120 évig fogsz elélni, az semmi! Az csak egy lélegzet. Én már beszéltem emberekkel, akik több mint 100 évesek voltak – és épp az egyikre gondolok ma, akivel beszéltem már – és azt mondta nekem ez a 103 éves nénike, hogy „olyan, minthogyha tegnap lettem volna 18 éves!” Minél idősebb leszel, annál inkább felfedezed azt, hogy milyen kevés időnk is van, és hogy milyen gyorsan telik az idő.

Ha 13 éves vagy, azt gondolod, hogy húú, az 5 év, az nagyon hosszú idő! De ez nem azért van, mert ez hosszú idő, hanem az azért van, mert te még olyan kicsi butuska vagy. Tudatlan! És még nem jöttél rá, hogy mi történik körülötted. - Te is voltál ott ugye? Én is voltam ott! De amikor eljutsz a hetvenes és a nyolcvanas évig, akkor már nem így látod a dolgokat! Ezt és azt teszed, és aztán megkérdezed magadtól: „Eltelt még egy év?! Úgy tűnt, mintha még csak most kezdtük volna ezt az évet!”

És aztán megint történik valami és megint egy év eltelt. Mindannyian nagyon hamar elmegyünk innen, de annak ellenére, hogy ez a test ebben a halandó és romlott állapotában van, és befolyásolta a bűn, az átok ezt a testet, és azok a dolgok, amelyek itt a földön vannak, Istennek van munkája számunkra, amelyet el kell, hogy végezzünk. És megvan a jogunk arra, hogy igényeljük az Ő megtartó erejét, hogy gyógyultak legyünk, hogy be tudjuk végezni a futásunkat, hogy megfussuk a küzdőtért, ami előttünk van, és ne korlátozzon, és ne tartson vissza minket attól egy korlátolt fizikai test.

Meg vagyunk győződve arról, teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy Isten akarata az, hogy a mai napon, mindannyian, teljesen gyógyultak legyünk. De ne vedd csak a mi szavunkat, hanem vedd a Bibliát. És ezen időztünk és a mai napon is erről beszélünk: Isten akarata a gyógyulás! Megtaláltad a Lukács 5-öt? Akkor készülj fel arra, hogy meg fogsz elevenedni! Legyél kész arra, hogy gyógyulást és világosságot fogadsz magadba! Tehát a Lukács 5. fejezet. Ugye azt mondja az Ige, hogy: Elküldte az Ő Igéjét és meggyógyított minket, és megszabadított minket a pusztulástól? (Zsolt. 107,20)

Van-e gyógyító erő ebben a felkent Igében? Igen van! Több mint elegendő ahhoz, hogy mindannyiunkat, akik ma itt jelen vagyunk, mindannyiunkat itt erőssé és teljessé tegyen. Mindenki, aki az interneten néz minket, mindenki, aki ezeket az anyagokat fogja hallgatni, bármikor is a jövőben. Egy csodálatos időbe lépünk bele. Egy olyan időszakba lépünk bele, amelyről úgy hiszem, hogy Isten összegyűjtötte az Ő erejét. Dicsőség Istennek! Az idő rövid, és a dolgokat el kell végezni! És a gyógyulás pedig Isten akarata. Tehát a Lukács 5-ben: 12-es vers.

 

JÉZUS VÁLASZA

 Lukács 5,12. „És lőn, hogy mikor az egyik városban volt Jézus, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember, és amikor meglátta Jézust, arcra borulva kérte őt mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.” A Bővített bibliafordítás szerint azt mondta Jézusnak ez az ember: Uram, ha hajlandó vagy, meg tudsz engem gyógyítani és tisztává tudsz tenni.” Az élő Biblia szerint azt mondta: Uram, ha csak akarod, ha akarnád, meg tudnál engem tisztítani a betegségem minden tünetétől.

Ha csak akarnád, ha ez a te akaratod.  Ha ez a te akaratod lenne. Ez ugye igen bevált kifejezés nagyon sok gyülekezeti embernél: „ha a te akaratod!” Különösen a gyógyulással kapcsolatban. Nagyon sok-sok keresztény van mindenféle meggyőződéssel, mindenféle véleménnyel különféle felekezetekből, akik így vélekednek: Uram, ha a te akaratod a gyógyulás. Itt van egy ember, aki megkérdezte Jézust ezzel kapcsolatban és Jézus választ adott erre a kérdésre. Figyelmeznünk kellene-e az ő válaszára? Vehetjük-e a Bibliát, mint választ a kérdésünkre? Ezt kellene tennünk.

És mit válaszolt Jézus, amikor ez az ember azt mondta: ha a te akaratod? Mit mondott? Mondd el nekem ismét, hogy mit mondott? Hogy AKAROM! Mondta-e Jézus valaha azt, hogy nem akarom? Vagy nem fogom? Tudsz-e mondani egy példát arra, mikor Jézus azt mondta, hogy bocsika, de nem Isten akarata ez számodra? Tudsz-e találni egyetlen egy helyet is, ahol a Mester azt mondta, most nem a megfelelő idő van erre? Tudsz-e találni egyetlen helyet, mikor a Mester azt mondta, bárkinek is, legyél csak türelmes fiam, lányom, Isten majd meggyógyít téged az Ő idejében, az Ő útján, de lehet, hogy ez eltart egy darabig.

Miért hiszik ezt keresztények milliói? Honnan szedték ezt? Sokan hibát találnak bennem, mert ilyen nyíltan prédikálunk erről, és azt mondják, ez nem helyes. De az, amit ők állítanak, hol van arra az Ige? Hol látták ők azt, hogy az Úr valaha is mondta volna, hogy nem az én akaratom számodra, hogy te gyógyult legyél? Csak legyél türelmes, és csak viseld ezt a betegséget. Vagy hogy nem most. Senki sem, aki valaha is Jézushoz ment, hogy meggyógyuljon, senki nem ment el betegen az Úrtól, egyetlenegy sem!

De voltak emberek, akikhez az Úr odament, hogy gyógyulással szolgáljon feléjük, de nem fogadták el őt. Nem hittek benne, és nem fogadták el őt, és nem gyógyultak meg. De mindenki – és tanulmányozd a Bibliádat óvatosan és alaposan – mindenki, aki valaha is eljött Jézushoz, hogy meggyógyuljon, meggyógyult. Mindenki! És mi most nagyon sok emberről beszélünk. Vannak olyan igehelyek, ahol a Biblia azt írja, hogy sokaság ment Jézushoz, hatalmas sokaság, és láthatod, hogy ezekről beszél itt a Biblia. És azt írja az Ige, hogy mindannyian meggyógyultak, ahányan csak hozzá értek, mindenki meggyógyult! És mondhatjátok, igen, de az Jézus!

Jézus Isten tökéletes akaratának a megnyilvánulása mindenki számára, minden időben! Amikor Őrá nézel, akkor Isten akaratára nézel. Amikor látod Őt szólni, és látod Őt cselekedni…  Azt mondta Jézus, ha engem láttál, láttad az Atyát. Amikor Jézust láttad cselekedni, láttad Isten akaratát, megnyilvánulva, mert Jézus csakis ezt tette, semmi mást. Én szeretem ezt a fordítást, ahol azt mondja az Ige: ha a te akaratod, meg tudsz engem gyógyítani. Az Élő bibliafordítás azt mondja, hogy Jézus kinyújtotta a kezét és megérintette azt az embert, és azt mondta, hogy persze, hogy akarom, gyógyulj meg!

Dicsőség Istennek! És a lepra azonnal elhagyta őt! Azonnal elhagyta! Dicsőség Istennek! Azon tűnődöm, ha másik héten találkoztál volna ezzel az emberrel, és azt mondtad volna neki, szeretnék beszélni veled egy nagyon fontos tanítással kapcsolatban, azt hiszed-e, hogy Isten akarata a mai napon a gyógyulás? Mit mondott volna neked az az ember? Azt mondta volna neked, hogy segítek neked ebben. Csak múlt héten beszéltem személyesen a Mesterrel és megkérdeztem Őt, ezt a kérdést tettem fel neki. És azt kérdeztem tőle, tudom Uram, hogy meg tudnál gyógyítani, ha ez a te akaratod lenne. És tudod mit mondott? Kinyújtotta a kezét, és megragadott engem és azt mondta: AKAROM! Gyógyulj meg! És itt állok teljesen megtisztulva, meggyógyulva, tehát a válasz igen! Az Ő akarata, hogy gyógyultak legyünk!

Miért nem hisszük ezt a sok minden más helyett? Igazságot igazság után és igeverset igevers után tekintettünk meg, amelyek felfedik, hogy mindig is Isten akarata volt, és mindig is az lesz és most is az, hogy mindannyiunkat meggyógyítson.

 

IGEI BIZONYÍTÉKOK

Láttuk az 1-es pontot, biztosak vagyunk benne, hogy Isten akarata a gyógyulás. Mert Isten Igéje az orvosság.

2-es pont: Biztosak vagyunk benne, hogy Isten akarata mindannyiunk számára a gyógyulás, az erős szellem miatt, mert az erős szellem megtart téged.

3: Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás az eredeti teremtésre tekintve. Melyik nap teremtette Isten a betegséget és a gyengeséget? Nem teremtett ilyent!

4-es pont: biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a mai napon a gyógyulás, Isten akarata miatt a mennyországban. Ott nincs betegség, ott nincs bánat, nincs siránkozás, nincs haldoklás, nincs fájdalom, és abban a világban, amely elkövetkezendő. És az Úr azt mondta, hogy imádkozzunk azért, hogy az Ő akarata legyen meg itt a földön, ugyanúgy, ahogy az a mennyben is megvan.

5-ös pont: biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás, a betegség eredete miatt. Láttuk és megnéztük, honnan ered. És a betegség a bűnből származik, amelyik Ádámon keresztül jött a földre. És mondhatjuk úgy is, hogyha a bűnnek a gyümölcse Isten akarata, akkor azt kell ezzel mondanunk, hogy látjuk azt, hogy ennek az egésznek a gyökere maga a Sátán, és akkor ennek is Isten akaratának kell lennie. De hát nincs egyszerűen olyan, hogy a bűn Isten akarata lenne. És semmi sem, ami a bűnből származik, nem lehet Isten akarata.

Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás – és ez a 6-os pont – mert a betegség az ördög munkája! Ez nem a mi személyes véleményünk. Láttunk négy bizonyságot az Igéből, amely ezt mondta. Jób 2:7 azt mondja, hogy az ördög tette Jóbot beteggé. A Zsoltárok 41:8 azt mondja, hogy a betegség az ördög egy munkája, és az gonosz. A Lukács 13:16 a betegséget sátáni megkötözöttségnek nevezi. ApCsel 10:38 a betegséget sátáni elnyomásnak hívja. A betegség az ördögtől van, a Biblia ezt mondja, ugye? Hiszitek ezt? Az ördög tette? Az ördögnek egy munkája? Egy sátáni megkötözöttség? Egy sátáni elnyomás? Ez számomra teljesen le van szögezve. Teljesen egyértelmű! A betegség nem Istentől származik. Ez nem az Ő akarata nem az Ő terve! Hanem az ördögtől van! És én úgy hiszem, hogy Isten nem akarja, hogy bármi is legyen, ami az ördögtől van!

Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a 7-es pont miatt! A gyógyulás szövetsége miatt! Azt mondja: én vagyok az Úr, aki meggyógyítalak téged. Senkinek sincs joga, hogy vegye a hatalmas „Én Vagyok-ot”, és én voltam-má tegye. Ő még mindig van! És mindig is lesz! Jahve Raffa, az Úr, aki téged meggyógyít! Amikor azt mondtuk, hogy biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás, Isten örök szövetségi nevei miatt. És mi ezen végigmentünk és leírtuk.

8: Volt a gyógyulásnak egy szövetsége, és az egyike az Isten megváltói nevének. Ha Ő még mindig Jahve, aki jelen van, Jahve a mi békességünk, Jahve a mi pásztorunk, Jahve a mi megigazulásunk, ha Ő még mindig ugyanez, miért vennénk azt az egyet, hogy az Úr a mi gyógyítunk, és azt mondanánk ezzel, hogy az elmúlt. Ennek nincs értelme így! Ő még mindig van! Mondjad ki hangosan: Ő még mindig a hatalmas Vagyok, az Úr, aki engem meggyógyít, Ő meggyógyít, megbocsátja minden bűnömet, és Ő meggyógyítja minden betegségemet! – meg van írva! Dicsőség Istennek! És a mai napon pedig készen vagytok a kiáltásokra?

9-es pont következik: biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás a mai napon, mert a betegség az egy átok! A betegség része az átoknak, a törvény átkának. És van egy nagyon jó hír számunkra a Galata levél 3. fejezetében. Azt szeretném, ha mindannyian odalapoznátok, mert csodálatos hírek vannak ott, melyre táncolni fogsz, örömödben kiáltani fogsz! A Galata 3-ban.

 

A BETEGSÉG ÁTOK

Gondolod, hogy van-e ezzel kapcsolatban olyan, amit még eddig nem láttál, és nem hallottál? Ha ezt gondolod, akkor hallgass most, és legyél izgatott ismét! A Galata levél 3. fejezetében azt mondja a Biblia, a 13-as versben… A Young fordításból fogom ezt felolvasni és még más fordítást is előhozok majd.

Galata 3:13. "Krisztus megváltott bennünket a törvény átkától, úgy hogy átokká lett érettünk, mert meg volt írva, hogy átkozott minden, aki fán függ. Azért, hogy a nemzetekhez eljöhessen Ábrahámnak áldása Jézus Krisztusban, hogy el tudjuk fogadni a Szellemnek az ígéretét hit által." A King James azt mondja: Krisztus megváltott minket a törvény átkától…

A Young fordítás pedig kihangsúlyozza azt, hogy Krisztus megtette ezt értünk. Ez nem valami olyan, ami folytonos és állandóan meg kell tenni. Ez nem valami olyan, amit a jövőben is fog megtenni, ez már elvégeztetett! A legtöbb keresztény, bármilyen meggyőződéssel, ha azt kérdezed tőlük: hiszed azt, hogy Krisztus megváltott bennünket? Akkor egyből elmondják, hogy igen, igen, persze! És megkérdezed, mitől? Hát a pokoltól! De ez az Ige nem ezt mondja!

Ez az igevers nagyon-nagyon kihangsúlyoz valamit, és nagyon specifikus, azzal kapcsolatban, hogy mitől váltott meg minket Krisztus. Mitől váltott meg minket a Fölkent? Az átoktól, a törvény átkától. És te nem fogod tudni, hogy mitől váltott meg téged Krisztus, ha nem tudod, mi a törvény átka. Az Ószövetségben, a törvényben nagyon tisztán látni ezt, pl. a 3Mózes könyvének 26. fejezetében, az 5Mózes 28-ban. Oda is elmegyünk majd. De a jó hír az, ha rossz ez, és ha az ott van, az alól megváltást kaptunk.

Ami benne van a törvény átkában, az alól minket megváltott Jézus. Igaz-e ez? Megtette-e? Hallgassunk meg egy másik fordítást! A bővített fordítás azt mondja: Krisztus megvásárolta, megszerezte a mi szabadságunkat. Ezt jelenti a megváltás szó, hogy megvásárolta, visszavásároltak téged valamiből, valakitől. Krisztus megszerezte a mi szabadságunkat, azáltal, hogy megváltott minket a törvény átkától és az attól való kárhoztatástól. Én ezt nagyon szeretem, mert nagyon sok más igeverset belehoz a képbe. A kárhoztatás és a halál kéz a kézben járnak. A betegség a halálnak az egyik megnyilvánulási formája, ugyanúgy a szegénység is. A betegség és a szegénység az a kezdeti stádiuma a halálnak.

Hadd ábrázoljam ezt nektek másképp. Azt mondod, hogy a betegség nem halál, de az! Mert hogyha elegendő kerül a testedbe, a te tested meghal! A betegség az még inkább élővé teszi a te testedet? Nem! És mondod, hogy a szegénység nem halál. Mi van akkor, ha elég szegény vagy, annyira, hogy nincs mit enned? Meg tudsz-e ettől halni? Nem lehet elmondani, hogy hány ember halt meg a szegénység miatt. Hány embert lőttek le az utcákon, azért mert túl szegények voltak és belekeveredtek olyan dolgokba, amikbe nem kellett volna, bántották őket, lelőtték őket, megölték őket. Ha elegendő forrásuk lett volna, akkor az nem történt volna meg velük. Nem is kerültek volna bele ilyen helyzetbe.

Én gyűlölöm a betegséget és gyűlölöm a szegénységet is. S kérdezed, hogy gyűlölöd? Igen, azt mondtam, és tudod miért? Mert Isten is gyűlöli! Gyűlöli! Nem kell csak az én szavaimat venned, nézd meg magad! Ő gyűlöli azt, amit a betegség és a szegénység művel az Ő teremtésével. Szereted a beteg embereket, de gyűlölöd a betegséget! Szereted a szegény embereket, de nem azt jelenti, hogy elfogadod a szegénységet. Te gyűlölöd és megveted a szegénységet, mert ez halál, mert próbál valamit meggyilkolni az ő életükben. Ez mind a halálnak egy megnyilvánulási formája – erről már beszéltünk – amely a bűn ajtaján keresztül jött be a világba.

De Jézus jött. Emlékeztek a János 10:10-re? Ez a mi horgony-igeversünk ebben a szolgálatban, amiben vagyunk. János 10:10 mit mond? Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életetek legyen, nem halál, hanem életetek! Ha nem élet, akkor az nem Isten! A tolvaj nem egyébért jön hanem – miért? – hogy lopjon, öljön és hogy pusztítson. Miért nem tudjuk ezt? Miért van az, hogy keresztények milliói mégis Istent vádolják? Isten lopta el a gyermekemet, Isten tönkretette a házunkat egy viharral. Az emberek mindenhol ezt mondogatják, még a prédikátorok is ott állnak a szószéknél és azt mondják: Isten elvitte a halálba ezt a személyt, amikor a Biblia teljesen világosan mondja, hogy a halál Istennek az ellensége. 1Korintus 15.

Nem! Isten, az életnek az Istene! És mi az Ő akarata? Élet! Amikor Ő megnyilvánul, mi az, ami megnyilvánul? Az élet! A halál az, ami működik a te kapcsolataidban, vagy a te anyagiaidban a szegénységen keresztül, vagy a te testedben a betegségen keresztül, de egyik sem Isten akarata! Amikor Isten akarata elvégeztetik, akkor az élet nyilvánul meg. Valaki mondja, azt hogy élet. Miért jött Jézus? Hogy életed lehessen! És nemcsak egy kicsi belőle, hanem hogy bővölködjél! Mi van akkor, ha valaki lop tőled? Ki az? János 10:10-ben Jézus azt mondta, az ördög az! Mi van akkor, ha valamit megöl az életedben, valamit megpróbál elpusztítani az életedben? Ne zavarodj össze, Jézus azt mondta, az ördög teszi azt, és ezt is hisszük, mert ezt mondta.

 

MEGVÁLTVA, MEGVÁSÁROLVA

Jézus megváltott bennünket a törvény átkától és a kárhozattól, azáltal hogy Ő maga vált számunkra átokká, érettünk. Az Új élő fordítás azt mondja: Krisztus megmentett minket… És amikor azt mondod, hogy azt akarom, hogy engem valaki megmentsen – már megtétetett! Ő megmentett! Uram arra van szükségem, hogy mentsél meg! Már megtette, már megtette! A 20. századi Új fordítás azt mondja, hogy: megváltott bennünket, megvásárolt bennünket, megmentett minket… És a Bővített azt mondja, hogy: megvásárolta a mi szabadságunkat, megszerezte nekünk.

Tudjátok-e, hogy mivel vette meg ezt az Úr? Mivel vásárolta meg ezt? Hogyan tette? Az 1Péter azt mondja a 18. versben, hogy: nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön váltattunk meg, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén! A 2Korintus  5:21 is azt mondja, hogy Jézus bűnné tétetett érettünk. Tehát egy árat kellett értünk fizetnie. Mindenünket megvásárolta az Úr! Fizetett érte, megváltott, kiváltott bennünket. Mondjad ki, hogy: – Megváltott vagyok! Azt akarom, hogy egy kicsit izgatottabb legyen a szívünk ezzel kapcsolatban, mert az Ige azt mondja, tegyünk ezzel valamit.

Menjünk el a Zsoltárok könyvébe, a 107-es Zsoltárra. Megtaláltátok? A 2-es vers mit mond? Ezt mondják az Úrnak megváltottai… Ki kellene mondanod hangosan ezeket a dolgokat, hogy megváltott vagy! Mondjátok ki hangosan, hogy megváltott vagyok a törvény átka alól! Megváltott vagyok, megszereztek, megváltottak, megváltott vagyok, a törvény minden átka alól, megváltott vagyok! Ezt hinnünk kell! Ezt meg kell vallanunk! Az Úr megváltottainak ki kell ezt mondaniuk.  Megváltott vagyok! Mi alól? A törvény átka alól!

Arról beszélünk, hogy Isten akarata a gyógyulás. Van-e valami a betegségről a törvényben, a törvény átkában? Igen van! Menjünk el együtt az 5Mózes 28-ra és nézzük meg. Igeversről-igeversre és részről-részre menjünk. Ha valamit látunk a törvény átkában, az mit jelent? Azt, hogy kiálthatunk az örömtől, mert ez nem tartozik hozzánk. Mert megváltottak vagyunk! Megváltott vagyok, szabaddá tétettem a törvény átka alól és a Bővített fordítás azt mondja, hogy: az attól származó kárhoztatástól is szabad vagyok.

Az ördög azt akarja, hogy minden keresztény elhiggye, hogy megérdemli azt, hogy beteg legyen, és szegény legyen, és legyőzött legyen. És a szomorú dolog az, hogy nagyon sokan meg vannak erről győződve. Nagyon-nagyon sok keresztény azt hiszi, hogy Isten akarata a tökéletes gyógyulás, a hosszú élet, az épség, a teljesség – ha elég jó keresztény vagy. De őket ez bizony kizárja ebből a körből, mert követtek el hibákat, bűnt követtek el és rossz magokat vetettek. És tudják, hogy Istennek ez a tökéletes akarata, de nem várják el, hogy ez az ő életükben valósággá váljon, mert olyan sokszor elvétették, és ezért kárhoztatás alatt élnek, a bűntudatban élnek, a szégyenérzetben. A kudarcok és a hibák miatt. Igaz ez? Igaz? Igen!

De kit váltott meg az Úr? Csak azokat, akik mindig mindent tökéletesen tettek? Azért függött ott a kereszten? Azokért, akik tökéletesen engedelmeskedtek neki? Mindig? És mindig az ő útján tették a dolgokat? Kiért lett Ő átok? Azokért, akik nem engedelmeskedtek, akik elvétették a dolgokat, akik bűnt követtek el, mert így jön az átok az életedbe. De Krisztus mit tett? Megváltott minket! Mi alól? Mitől? Az átoktól, a törvény átkától. És erről fogok szólni és ez benned növekedni fog a ma este folyamán. Az átoknak nincs joga ahhoz, hogy az életedben legyen, a te életedben. Igen rólad beszélek, rólad!

Hívő vagy? Van-e hited a szent vérben? Hajlandó vagy-e Istennek engedelmeskedni? Akkor az átoknak nincs joga az éltedhez. Ha megnyilvánul az életedben, akkor illegálisan teszi azt. Szellemi értelemben illegális az életedben. És az, amiért ezt meg tudja tenni a te életedben, keresztények millióinak az életében – mert az ördög eladta nekik azt – hogy ők méltatlanok, és hogy elvétették Isten legjobbját az életükben. Túl sok hibát követtek el, túl sok bűnt, és nem várják el ezt Istentől. Akkor kit váltott meg az Úr? Kit váltott meg? Azokat, akik elvétették az egészet!

Az átok nem jönne az emberre, hogyha nem vétené el a törvény alatt. Ha mindent helyesen tettél a törvény alatt, akkor az áldás jött rád. De amikor az emberek megszegték a törvényt és elvétették, és újra elvétették, az Úrnak kellett valamit tennie ezzel kapcsolatban. Mert az emberek, amikor megtartották a törvényt, akkor jöttek az áldások, de nem voltak erre képesek, ezért mindig jött az átok és jött az átok. Ezért az Úr ezt úgy rendezte el, hogy nem kell engedelmeskedned, nem kell megtartanod a törvényt, hogy az áldás a tied lehessen.

Hanem Jézus lett érted átokká! Érettünk! Gyerünk, fogjátok föl, hogy ő vette az átkot, és mindazt kifizette, és feltámadt a halálból és szabad volt az átoktól! És most neked mindössze annyit kell tenned, hogy szabad legyél, hogy ezt elhiszed és elfogadod. És hadd mondják az Úrnak megváltottai – mondd ki hangosan, hogy –Megváltott vagyok! Megváltott vagyok! Megváltott vagyok! Megváltott vagyok! A törvény átkától! A törvény átkának nincs joga hozzám az én életemben! Dicsőség Istennek!

 

A TÖRVÉNY ÁLDÁSA

 Tehát az 5Mózes 28-ra menjünk el. Ez a fejezet nagyon ismerős mindannyiunk számára. Leírja az áldást, ami azért jött, hogy Isten parancsolatait megtartották – és az átok, ami az engedetlenségnek az ára. És a Galata 3:13 pontosan erről beszél, amikor azt mondja, hogy a törvény átka. És ebben a fejezetben összpontosul, de a Léviták könyvének 26. fejezetében is megtalálhatod, és a bővített bibliafordítás itt ismétli az 5Mózes 28-ban.  

5Mózes 28:1. "Ha szorgalmasan hallgatsz az Úrnak a te Istenednek a szavára és megtartod és teljesíted minden Ő parancsolatát, amelyeket én parancsolok ma néked, akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged a te Istened és rád szállanak mind az áldások, és megteljesednek rajtad. Áldott leszel a városban és áldott leszel a mezőben, áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmaid gyümölcse, és a te teheneid fajzása és a te juhaidnak ellése. Áldott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd… Más fordítás azt mondja a 28:4-ben, hogy: a te tárházad lesz áldott, áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben." Áldás, áldás, áldás...

8-as vers: áldást parancsol melléd az Úr, a te csűreidben… – fogd fel ezt a képet, miről is szól itt? Mi a te csűröd, a tárházad? Például egy bankszámla. Befektetések, bármilyen tárház. El tudod-e képzelni, hogy az Úr azt mondja, áldást parancsolok arra, hogy áldott legyen te tárházad? Miért? Mert te hiszel Őbenne és engedelmes vagy és megteszed azt, amit Ő mondott neked. Ugyanaz az Isten, aki azt mondta, hogy legyen világosság, a te tárházad fölött kimondja: áldott! Amikor az Úr parancsolja az áldást a te dolgaid fölött, akkor nem maradsz szegény, akkor nem maradhatsz lent. Hányan hiszitek, hogy megéri Istennek engedelmeskedni? Követni Őt, megtenni az Ő akaratát? Megéri most, és mindig is megérte!

A 11-es versben is: bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban. Amikor tanítottunk nemrégiben a törvény átkáról, akkor itt az Ige nem rosszat mond, nem azt mondja, hogy bővölködővé tesz téged az Úr minden rosszban, hanem jó dolgokban! Jó dolgokban! Megnyitja neked az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon neked a te földednek alkalmas időben. Olyan áldott leszel, hogy nem kell majd kölcsönt venned, hanem te fogsz kölcsönözni. Te leszel fej, nem te leszel a farok. Csakis felül leszel. Soha nem leszel alul. Csakis felül. Ha engedelmeskedsz Istennek.

 

A TÖRVÉNY ÁTKA

15-ös vers: De mi van akkor, hogyha úgy döntesz, nem fogsz engedelmeskedni Istennek, hanem te jobban tudod, mint Isten, mi a helyzet az életeddel, és azt teszel, amit akarsz, mindegy mit mond Isten? Van egy másik igevers a számodra. Igeversek, ami azt mondja: ha pedig nem hallgatsz a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, amelyeket én parancsolok ma néked, reád jönnek mindez átkok… – Mik? Az átkok – és megteljesednek rajtad. És aztán itt az Ige beszél az átkokról.

Hadd kérdezzem meg tőled, Isten azt akarja, hogy áldott legyél vagy átkozott legyél? Az átok az valaha áldássá válik? Nehéz megmondani, hogy melyik az átok és melyik az áldás? Amikor valami történik veled, azt mondod, hogy hát most ez áldás vagy átok? Melyik az? Nem, nem! Most fejeztük be ennek az olvasását. Minden dolgod megsokszorozódik és növekszik és minden, amire ráteszed a kezed az áldott. Áldott! És itt elkezded látni, mi is az átok.

Azt mondja: átkozott leszel a városban, átkozott leszel a mezőn, átkozott lesz a te kosarad és a te sütőteknőd, átkozott lesz a méhednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése, átkozott leszel bejöttödben és átkozott leszel kimentedben. Ez számomra úgy hangzik, mint az ellentettje, pontról pontra az áldás leírásának. Miért? Mert amikor belekerülsz a lázadásba, akkor megfordítod az áldásokat. A húzóerejét megfordítod annak az erőnek, amely téged gyarapítani tudna. És az emberek nagyon fölfújják, mert azt mondják, Isten teszi velük ezt. De ez nem igaz!

Volt már olyan helyzet az éltedben, amikor nem tudtad rendesen beindítani az autódat és a kábelekkel kellett, amikor két akkumulátort összetettél, úgy tudtad csak beindítani. És ha a rosszat tetted oda, és szikrázott, felrobbant az akku esetleg, és amikor ezt megtörtént, akkor azt mondtad, hogy húú, hát az akkumulátor nem jó a kocsiban! Ó, mi a helyzet az akkumulátorral, milyen rossz?! Nem, nem az akkumulátorral van a gond, hanem te léptél át valamit! Az erő az jó! Az erő az elindítja az autódat, felgyújtja a villanyt, segít neked mindenben, de ha rosszul helyezed össze a dolgokat, akkor ellened működik, ellened dolgozik.

Ez ugyanaz, amikor valakit megráz a villany, mert esetleg valami rosszat dugott be a falba, és akkor mondod, óóó de rosszak ezek a dolgok, úúú, az elektromosság milyen rossz! Nem, az elektromosság kimossa a ruháidat és megszárítja őket és világosságot ad az otthonodba, az elektromosság nem rossz, te csak valamit elrontottál. Istennek Igéje jó, ha nem akarod átlépni ezeket a dolgokat, ha nem akarsz Isten ellen fordulni, hanem Istennel akarsz menni. Azok az emberek, akik Isten ellen fordulnak, azok bizony rossz kábeleket tesznek össze, és bizony hogy káros hatása lesz ennek. És az emberek próbálják Istent okolni, de nem Isten hibája, mert engedelmeskedhettél volna, megfelelő módon tehetted volna össze azokat a kábeleket.

És mit mondott az Úr? Mit teszek eléd? Elédbe teszem az áldást, neked adom a döntést. Az egyik részén az áldás, ha engedelmeskedsz, a másik felén az átok, hogyha engedetlen vagy. Az életet és a halált adom előtökbe. Áldást és az átkot. (5Móz. 30,19) Ugyanarról a szövetségről beszél, ugye? Tartsd meg a rendeléseket, a parancsolatokat, higgyél Istenben, és az Istennek az ereje fog folyni az életedben, áradni, az áldások fognak áradni, növekedni fog az életed, gyarapodni, segíteni fog. De ha engedetlen leszel és lázadsz az ellen a parancsolat ellen, amely téged meg tudna áldani, mi történik akkor? Az átkok jönnek. Az átkok. És mit mond még az Ige?

Azt mondja a 21-es vers: hozzád ragasztja az Úr a döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, amelyre bemész, hogy bírjad azt, megver téged az Úr száraz betegséggel, hidegleléssel, gyullasztó és izzasztó betegséggel, aszállyal, szárazsággal és ragyával. Ez mind betegség és gyengeség? Ez a törvény átka? És mi a jó hír? Ha ez a törvény átkában benne van, akkor minket megváltottak ez alól. És sokszor veszik az emberek azokat az Igéket, és azt mondják, az Úr teszi rád ezt, és az Úr vert meg téged. Tehát ez azt jelenti, hogy az Úr beteggé teszi az embereket, nem? Az összes igeversnek a Bibliában meg kell egyeznie, nem mondhatnak ellent egymásnak. Ha úgy gondolod, és úgy tűnik neked, hogy ellent mondanak egymásnak, az nem azért van, mert igazából ellent mondanak, hanem azért mert te nem tudsz valamit, és valamit nem értesz.

Ugye, milyen megdöbbentő, hogy az emberek milyen beképzeltek és milyen lenézőek, és tudatlanok azzal kapcsolatban, hogy azt mondják, hogy óóó, én ezt aztán végigtanulmányoztam, és nagyon sok ellentmondás található ezekben az igeversekben, amelyek abszolút nem egyeznek meg. És ezek az írók..., nem lehet mindegyiknek igaza... Olyan sok tévedés és hiba van ebben a Bibliában! Mit gondolnak az emberek, kicsodák ők, hogy ilyent állítanak? Istent ítélik meg! Az Ő Igéjét ítélik meg, és azt mondják, nem. Nem Isten, te ezt nem jól tetted be a Bibliába! Beszélünk itt az előítéletekről és a feltételezésekről. És a beképzelt felfuvalkodottságról, a tudatlanságról és a büszkeségről.

Ha van némi józan eszed, és ha egy kis időt is töltöttél már az Igében, volt idő, amikor valamit megnéztél az Igében, és azt mondtad, hát nem tűnik úgy, mintha ez egyetértene azzal a másikkal. Hogyan lehet mindkettő igaz? De ha van józan eszed, akkor azt mondod, hogy tudom Uram, hogy Neked igazad van. És ha látom, ha nem, Neked van igazad! És mutasd meg nekem, mi az, amit nem látok ebben. És hányan voltatok úgy, hogy évek multával értettetek meg valamit és kaptatok világosságot? És akkor felkiáltottatok, hogy hát nem is csoda, úgy volt az, de nem láttad a tudatlanság miatt.

 

NEM AZ ÚR VER!

Gyertek el velem a 2Mózes 12. fejezetre és úgy gondolom, ez némi világosságot ad nekünk ebben, hogyan értsük meg ezt a nyelvezetet, amely úgy szól, hogy az ’Úr teszi’ ezt, hogy az ’Úr ver meg’ téged ezzel meg azzal. Mert egy csomó kifejezés van az Ószövetségben, és az Újszövetségben Pál is azt mondta annak az embernek, aki Pál ellenébe vetette magát, és Pál azt mondta neki, hogy „verjen meg téged az Úr, te kimeszelt fal!” És ezt hogyan értsük igazából? Ha nem Isten a gyilkoló, és a pusztító és nem ő a tolvaj, akkor hogyan kell ezt értenünk? Úgy hiszem, ez ad némi megértést ezzel kapcsolatban... 2Mózes 12.

Ha az Úr megengedi nekem, szeretnék ezzel kapcsolatban még foglalkozni, azért mert nagyon sokszor az emberek csak kikerülnek dolgokat, és nem igazán tanítanak részletesen ezekről. Hányan hiszitek, hogy bizony jó ötlet lenne számunkra az, hogy egy kis időt szánunk majd arra, hogy arról beszéljünk, hogy Isten e az, aki embereket beteggé tesz ezekben az igeversekben. És beszélhetünk majd Pál töviséről is, és Jóbnak a kiütéseiről, Timóteus gyomráról. Ezékiás betegségéről is beszélhetünk majd, és sok-sok ilyen más dologról, miért? Mert az Igének mindenütt meg kell egyeznie, ugye? És ha Isten akarata számunkra a gyógyulás, akkor nem szabadna, hogy megijednünk ezektől az igeversektől. Hogyha ellentmond valaminek, amiről te máshogy hiszel, akkor tudnod kell, hogy az Ige nem mond ellent önmagának, és igaz az Ige. És hogyha az Úr nem mondja másként, akkor megnézzük ezt. De ha valakinek kérdése van ezzel kapcsolatban, ez segíteni fog.

2Mózes 12:12-es vers. Az Úr megmondta nekik: Mert általmegyek Egyiptom földjén ezen éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden Istene felett ÍTÉLETET TARTOK én, az Úr.  Ki fogja ezt tenni? Mit mondott az Úr, ki teszi azt? És tudjátok mi történt? Meghaltak. Valami szörnyű dolog történt velük és fizikailag meghaltak. Az állatok is meghaltak, és azt mondja itt az Ige, hogy én, az Úr teszem ezt. Figyeljétek meg az utolsó részt: ítéletet tartok én, az Úr. Ítéletet tartok én, én az Úr.

13-as vers: És a vér jelül lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, és meglátom a vért, és elmegyek mellettetek és nem lesz rajtatok a csapás veszedelemre, mikor megverem Egyiptom földjét. Ismét azt mondja itt, hogy mikor megverem Egyiptom földjét. És értsd meg ezt, még akkor is, ha te úgy hiszed, hogy személyesen Isten végzi el ezt a csapást. Ha úgy hiszed, akkor mindössze annyit kell megtenned, hogy engedelmeskedsz neki és alkalmazod a vért, úgy ahogy az Úr mondta neked, és nem lesz rajtad a csapás. Még ha ezt is hinnéd – de én ezt nem hiszem – de akkor is, ha te ezt is hinnéd, hogy Isten az, aki személyesen teszi a gyilkolást és öldöklést, és beteggé tesz, mindössze annyit kell tenned, hogy engedelmeskedsz neki, és akkor ez nem fog veled megtörténni. Még akkor is, ha ezt hiszed – amit én nem teszek – ha hiszed azt, hogy Isten mindezt személyesen végzi, ha engedelmeskedsz neki, akkor ez veled nem történhet meg.

De ugyanebben a fejezetben a 22–23-as vers igencsak világosságot ad nekünk. 22-es vers: és vegyetek egy kötés izsópot és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, tiközületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Tehát Isten biztosított számukra menekülést ebben az esetben, bármi történt is. Igen. 23-as vers: mikor általmegy az Úr, hogy megverje az egyiptombelieket… – ki fogja tenni? Harmadszor is azt mondja, hogy az Úr teszi. – és meglátja a vért a szemöldökfán és a két ajtófélen, az Úr elmegy az ajtó mellett és nem engedi, hogy a PUSZTÍTÓ bemenjen, öldökölni a ti házaitokba.

Ugyanebben a versben azt mondja, hogy az ’Úr veri’ meg az Egyiptombelieket, de a végén azt mondja, ha megteszitek, amit mondok, akkor befedlek titeket és megvédelmezlek, és nem engedem, hogy a pusztító bemenjen. Isten a pusztító? Saját magáról beszél? Nem! Itt van egy állítás, amelyet leírtam évekkel ezelőtt és sokat segített nekem. Nem akarok mélyen erről tanítani. Tanulmányozzátok magatok is, amikor azt mondja az Ige, hogy az Isten ezt teszi, vagy azt teszi, megver, pusztít, stb. és amikor látod, hogy a pusztulás a vége, gyilkolás, ez és az, akkor láthatod, hogy igazából ki az, aki ezt teszi. A pusztító! Akkor miért mondja az Úr, hogy ezt Ő teszi? Mi az, amiről olvastunk? Ítélet, ítéletről olvastunk. Az Úr ítéletet tart, amely megengedi a pusztítónak, hogy belépjen.

Belépést engedélyez a pusztítónak, és itt úgy mondja, mintha Ő tenné ezt. Ő a bíró, de a pusztító az, aki megtette. Az emberek erre ráugranak, és azt mondják, hogy OK, rendben van, hogy az Úr megengedte, hogy ez történjen, de ez az Ő akarata volt! Ő tette! Nem, nem! Csak azért, mert az Úr megengedett valamit, nem azt jelenti, hogy az az Ő akarata, és nem jelenti azt sem, hogy az az Ő tetszésére van. Ő megengedi [szabad akaratot adott] és ítéletet tart, sok minden felett, amely teljes egészében nincs a tetszésére. Nem az Ő akarata, de ítéletet kell tartania, mert Ő az igaz bíró. Az egész Föld igaz bírája. [Földi viszonylatban a bíróság ítéletet hoz, de az ítéletet nem a bíró hajtja végre, hanem a büntetés-végrehajtás.] Hallgassátok meg ezt az Igeverset, a Jeremiás siralmai 3. fejezet.

Tehát a Jeremiás 3:33-ban. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiait… – tehát igazából arról van itt a szó, hogy Isten, amikor ítéletet tart és belépést engedélyez a pusztítónak, akkor Ő ezt nem igazán szívesen teszi? Hogy nem az Ő akarata? Ez nagyon fura az embereknek, mert az embereket vallásos dolgokra tanították e helyett, amit az Ige ír. De amikor ezt látod, hogy az ’Úr veri meg’, meg ezt teszi, meg azt teszi, jöjjön vissza a gondolataidban ugyanaz, amit ugyanabban az igeversben olvastunk, hogy a pusztító az, aki igazából ezt megtette. Az Úr azt mondta, hogyha engedelmeskedtek nekem, akkor ezek nem történnek meg veletek, ha visszautasítjátok az engedelmességet, akkor mi történik?

 

MEGÍTÉLNI MAGUNKAT

Menjünk el egy újszövetségi Igére, az 1Korinthusi levélre, 11. fejezetre, 29-es vers…

1Korinthus 11:29. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg és alusznak sokan. Pedig ha mi megítélnénk magunkat, nem ítéltetnénk meg! – Ez nagyon jó Ige! Nem ítéltetnénk meg! – De mikor megítéltetünk, az Úrtól taníttatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhoztassunk.

Egy másik helyen láthatod, hogy itt úgy mondja, hogy ne adassunk át a sátánnak, az ellenségnek, a test elpusztítására. Nem azt mondja, hogy Istennek adassunk át a test pusztítására! De ha ez számodra összezavartnak tűnik, és nem világos számodra, s hogyha meg vagy arról győződve, hogy ezt Isten személyesen teszi, Ő az, aki megöli az embereket, és beteggé teszi, még akkor is, ha ezt hiszed, mindössze annyit kell tenned, hogy engedelmeskedsz, engedelmeskedsz, ítéld meg magad és aztán tiszta vagy, rendben vagy!

De amikor találsz sok-sok más igeverset, amely azt mondja neked, hogy az ördög teszi ezt, az ördög lop, az ördög pusztít, az ördög teszi ezt, akkor tudod, hogy mi a helyzet. Isten ítéletet tart, amely igazából belépést ad a pusztítónak. De nem ez Isten akarata. De az emberek visszautasították, hogy Istent meghallják és engedelmeskedjenek neki. És rendbe lehet ezt hozni? Igen! Igen! Meg tudod magadat ítélni, meg tudsz változni, hihetsz, és nem kapsz ítéletet. Még azután is, miután elvétetted, elrontottad és megérdemelnéd az átkot, akkor is odaszaladhatsz Istenhez, és azt mondod, hogy: Uram, bocsánat, megítélem magam, hogy milyen ostoba voltam, húú milyen ostoba voltam, lázadtam és megvallom ezt a bűnt, és megkérlek, bocsáss meg! És elfogadom hitben ezt a megbocsátást!

És felállhatsz onnan és attól fogva az átoknak nincs hozzád legális joga a te életedben, mindegy, hogy hogyan rontottad el az egészet. Ezért ezt jó hírnek nevezik, az evangéliumot. Ez az evangélium! Dicsőség Istennek! Menjünk vissza az 5Mózesre, menjünk vissza az előző ponthoz, hogy megváltattunk-e a törvény átka alól? Lehetne-e ez az egyik erős támaszpontja annak, hogy miért hisszük azt, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás? Mert megváltottak vagyunk! És mi alól váltattunk meg? Sok-sok minden alól, de nézzük meg, a 28-as fejezetben, Igéről Igére megyünk majd, különböző fordításokat nézünk meg, és feltesszük őket a kivetítőre. Kiemeli ez más részeit is ennek a dolognak.

Mi a csapás? A csapás az lehet… Az egyik fordítás azt mondja, hogy: amikor valami megvert, valami csapás ér téged, valami betegség. Örülsz-e annak, hogy a betegség és a csapás az a törvény átkának a része? És a Galata 3:13 alapján megváltattunk ez alól, a törvény átka alól, ezért nem lehet az Isten akarata a számunkra, hogy az a mi életünkben legyen. Mert hogyha azt akarta volna, hogy ez a mi életünkben legyen, akkor nem váltott volna meg ez alól. Három más fordítás azt mondja, hogy tuberkulózis, egy másik fordítás azt mondja, hogy ragályos betegség például. Megváltott-e téged az Úr a tuberkulózis alól, megváltott-e téged az Úr olyan betegségek alól, amelyek teljesen összerombolják a testedet? És a ragályos betegségek alól megváltást kaptál-e? Biztos vagy ebben?

Akkor a te életedben kellene, hogy ezek legyenek a te testedben? Megvan-e a joguk arra, hogy a te testedben ezek legyenek, mikor megváltást kaptál alóluk? Kicsit izgatottnak kellene lenned ezzel kapcsolatban! Nem magadat kell meggyógyítanod, ne legyen kárhoztatás a szívedben csak azért, mert tünetek vannak a testedben! De viszont el kell magadat határozni, és le kell tenni a lábadat, és azt kell mondani, hogy nem, nem! Én megváltást kaptam ez alól, nem kell, hogy ez nekem itt legyen, az én testemben, és megtagadom, hogy ezzel együtt lefeküdjek, ezzel a problémával, és hogy ennek megnyíljak, mert én megváltást kaptam ez alól. Nincs legális joga az én életemben.

 

IGAZZÁ TÉTETTÉL

De ahhoz, hogy ezzel kapcsolatban erős legyél, hinned kell azt, hogy megigazultál. Kérdezed: megigazultam? Megigazultam?! Ha nem vagy megigazult, akkor nincs is üdvösséged. Ó, van üdvösségem, de hát nem mondanám, hogy igaz vagyok. Hát..., ez a kettő így külön nem működik! Egy módon üdvözülhettél: úgy, hogy igazzá tétettél! Nem az alapján, amit tettél, hanem a Bárány vére által. Két fő oka van annak, hogy miért lenne joga az átoknak a te életedhez.

Az egyik ok: hogy nem hiszel Jézusban. Nem fogadod el azt, amit Ő tett érted. Nem hiszed el azt, hogy Ő megváltott.

Kettes ok: bűnben vagy és nem akarsz belőle megtérni. És azt mondod, hogy ááá, ez lehet, hogy csak egy rejtett, kicsi bűn. Nem, nem! Ne menj rá arra az útra! A bűn azt jelenti, hogy megszeged azt a világosságot, amit kaptál. És hogyha ilyen bűnben vagy, akkor tudod a szívedben, hogy az rossz. És tudod, hogy tudod, hogy az úgy van. Ha az Úr már foglalkozott veled, és te lázadsz ellene, és az Úr Igéje ellen lázadsz, akkor nem tudsz kiszabadulni a kárhoztatás alól. Ezért nem leszel bátor, hogy kiállj a jogaid mellett, amelyet a megváltás juttatott el hozzád. De még akkor is, ha nagyon szörnyen elvétetted. 1János 1:9. Gyerünk!

Az 1János 1:9 mit mond? Ha megvallod azt a bűnt Isten előtt, mindegy, hogy milyen rossz az, milyen sötét, nem érdekel, ha megvallod, őszintén a szívedből igazán, és megkéred Istent, hogy bocsásson meg, meg van írva, micsoda? Hogy Ő hűséges és igaz. Mit jelent ez? Meg van a joga arra, hogy Ő megtegye. Meg van a joga Istennek, hogy megtegye érted, azért amit Jézus tett. Mert neked van hited abban, amit Jézus tett. Ő hűséges és igaz, hogy megbocsássa és megtisztítson mindentől. Nemcsak megbocsásson, hanem mi tegyen még? Megtisztítson minden hamisságtól. Hogyha tiszta vagy minden hamisságtól, akkor mi vagy? Igaz vagy! Ha minden igazságtalanságtól tiszta vagy, akkor igaz vagy! Mindenki mondja ki hangosan: igazzá tétettem a Bárány vére által, és az én hitem által. Isten igazságává tétettem, Jézus Krisztusban. Ezért tétettél. Ez nem az én véleményem, ez a 2Korintus 5:21. Igaz?

És ha te igaz vagy, akkor nem érdemled meg azt, hogy te átkozott legyél. Nagyon rossz lenne az, hogy ha ezek mellett is átkozott lennél, átok alatt lennél. Állandóan mondogasd magadnak, amíg beépíted ezt a szívedbe, hogy beégeted ezt oda, a te tudatodba, hogy áldott vagyok, hogy megváltott vagyok, igaz vagyok! Igazzá tétettem, megváltott vagyok, mert igazzá téttettem. Mondd ki hangosan: megváltott vagyok! Megváltott vagyok! Igazzá téttettem! Megváltott vagyok a törvény átka alól! És az átoknak nincs joga az én életemhez, mert igazzá tétettem a Bárány vére által. Megváltott vagyok! Megváltott vagyok! Mi alól kaptál megváltást? Nagyon specifikus dolgokat említ itt az Ige. A betegség, a ragályos betegségek, a tuberkulózis. A 22-es vers azt mondja, hogy a hideglelés, láz. Megváltást kaptál a láz alól is. Gyullasztó és izzasztó betegségektől. Három fordítás azt mondja, hogy a maláriától. A hideg gyulladástól [hidegleléstől] és láztól. A King James azt mondja, hogy rendkívüli gyulladástól.

 

JÁRVÁNYOK, RÁK

Mi a helyzet az influenzával, a madárinfluenzával, vagy a disznóinfluenzával, vagy bármilyen más influenzával? Mi a helyzet ezekkel a betegségekkel? Északi influenza vagy a tengeri betegség.... megváltást kaptál alóla! Azt mondtam, hogy megváltást kaptál alóla! És nagyon fontos része a dolognak, hogy a megváltottaknak mit kell tennie. Mondani! Ki kell mondani a szájukkal, hogy megváltattak! Ahelyett, hogy azt mondanád, hogy minden évben elkapom, nem tudom, hogy miért... De mindig elkapom. Mindig azt mondod, hogy elkapod, ahelyett, hogy azt mondanád, hogy megváltott vagy. Ez hatalmas különbség. Mondd ki hangosan, hogy megváltott vagyok!

Tanítsd meg a gyermekeidet, hogy ezt mondják, hogy megváltottak, ahelyett, hogy félelemben lennének. Vagy félnének attól, hogy ezt elkapják, azt elkapják. Mondjad ki hangosan, hogy megváltott vagy és mondjad és mondjad! Megváltott vagyok, megváltott vagyok! Keresztények milliói vannak, akik mondják ezt állandóan, hogy megváltott vagyok... De ha megkérdezed, hogy mi alól? A törvény átka alól?  Úgy néznek rád, mintha a világűrből jöttél volna. Mi alól? Ezt mondja a Biblia, hogy ez alól kaptunk megváltást, tehát ezért kellene örvendeznünk, ahelyett, hogy hinnénk mindannak az ostobaságnak, amit az emberek találtak ki. Megváltást kaptam a törvény átka alól, és most olyan dolgokat olvasok a törvény átkában, ami alól megváltást kaptam, és ettől olyan boldog vagyok!

Tehát tovább olvassuk, hogy izzasztó betegséggel – a 22-es versben – aszállyal, szárazsággal és ragyával. Ezek olyan dolgok, amelyek a testben folynak, mint például a rák, ezek alól megváltást kaptál. Megváltást kaptál olyan dolgok alól, amelyeknek köze lehet a májadhoz, az immunrendszeredhez, amelyek a te testedet lassan-lassan megölnék. Minden alól megváltást kaptál, minden ilyen betegség alól! Ezt hinned kell! Olvastuk, hogy Isten odaadta ezeknek az embereknek az ígéret földjét, a Kánaán földjét, és közülük milliók soha nem élvezhették ezt. Miért? Isten már nekik adta, de mivel nem voltak hajlandók kimenni oda, és letenni a lábukat és azt mondani, hogy ez a miénk! Isten odaadta nekünk. Ehelyett azt mondták, hogy nem tudjuk bevenni, túl nehéz, túl nagy. Siránkoztak és sajnálták önmagukat, és elvesztek ott a pusztában. Mialatt 40 éven át körbe-körbejárkáltak a szárazságban.

Amikor Isten odaad neked valamit, az nem csak úgy esett rád, amelyet Isten az Ő kegyelme által odaadott neked. Azt hit által birtokolnod kell! Azt mondtam, hogy amit kegyelem által Isten bebiztosított neked, azt hit által kell birtokolnod. Ezt hetek óta olvastuk. A hited által kell azt birtokba venned. Ki kell lépned, és birtokolnod kell azt. Fel kell ugranod, és mind a két lábadat letenni a földre és azt mondani, hogy: Ó, nem! Te betegség nem jöhetsz! A gyógyulás az enyém! Megvásárolták és megszerezték nekem, és Isten kegyelme által az enyém! És meg is tapasztalom az én testemben. Megvásárolták, megvették nekem! Soha nem fogadom el ezt a betegséget, soha nem fogadom el!

Addig fogunk állni és kitartani e mellett, amíg meg nem látjuk. Ne érezd magad rosszul, csak azért, mert tünetek vannak a testedben! Ne jöjj zavarba, ne szégyelld magad, és ne mondd azt, hogy hát lehet, hogy nem volt elég hitem... Nem! Nem a te dolgod az, hogy ezeket a tüneteket eltávolítsd a testedről! Nem tudod megtenni, bármennyire is próbálod, bármekkora erőfeszítéseket is teszel, nem te vagy a gyógyító. Nem tudod azt megtenni, hogy elzavarod ezeket a tüneteket, hogy saját magad teszed meg, hogy elveszed a testedről. De tudod, mit tudsz te megtenni? Azt, hogy hadd mondják az Úrnak a megváltottai... Hadd mondják!

És elkötelezheted az elmédet és a te arcodat megkeményíted, és azt mondod, egy dolgot hadd mondjad neked: soha nem fogadom el ezt! Soha nem fogok ennek megnyílni! Soha nem fogom beadni a derekamat! Soha! Amíg csak lélegzem, soha! Nem fogom ezt elfogadni, mert megváltott vagyok! Gyógyult vagyok! Ez a te dolgod, hogy ezt tedd. Hogy mondjad, hogy kimondd. Nem olyan nehéz, hogyha belegondolsz. Nem neked kell a szerveidet rendbe hoznod a testedben, nem neked kell megölnöd a rákot a testedben. Neked nem kell semmit sem tenni, csak ennyit. Higgyél, állj meg rajta, ne változz meg, mondjad ki, várjad el. Tudod, hogyan kell megtenni, már megtetted előtte.

 

ISTENNÉL NINCS LEHETETLEN

És mindegy minek hívják, Istennek semmi sem nehéz, semmi sem bonyolult. Azt mondtam, mindegy milyen betegségről van szó. És azt mondod – hát még nem jöttek rá, mi ez. Mert meggyógyulhatsz, mielőtt még rájönnének! Kit érdekel?! Az, hogy egy helyes diagnózist kapjál, az nem az előfeltétele annak, hogy meg tudjál gyógyulni. Vagy egy nagyon mély megértése és analízise a te állapotodnak, az nem egy feltétele annak, hogy meg tudj gyógyulni! Meg tudsz gyógyulni, még mielőtt megtudnád, hogy mi volt a gond veled! Hallelúja! Menjünk keresztül ezen.

27-es vers azt mondja: ha nem engedelmeskedsz, jön az átok, megver téged Isten Egyiptomnak fekélyével és süllyel. És kérdezik, hogy mi a rossz velük? Hát, fekélyesek! Sokan azt se tudják mi az. Süllyel, varral, viszketegséggel, mindenféle bőrbetegséggel. Ez sok mindent befed. Nem is gondolnád, bármilyen fekély, süly, varr vagy viszketegség legyen is az, az a törvénynek az átka! Legyen az a testeden belül vagy a testednek a felületén. A Galata 3:13 szerint megváltást kaptunk a törvény átka alól: a fekélyek alól, a süly alól, a varr alól, vagy bármilyen gyulladás alól. Hiszitek ezt? Megtette ezt Jézus értünk? Ott függött a kereszten? Megfizette az árat? És átokká vált értünk? Miért? Hogy megváltást kaphassunk a törvény átka alól. És Ő megtette ezt, és mi szabadok vagyunk!

28-as vers: Tébolyodással és... – Meg kell mondanom nektek, hogy utánanéztem ezeknek a szavaknak, és amit ez jelent, az nagyon rossz. Körülbelül hat fordítás azt mondja itt, hogy tumor. Daganat. Tumorok és daganatok. Elnézést, ez a 27-es versről beszél. Tehát az 5Mózes 28-ban Isten Igéje alapján a daganatok is a törvény átka alá tartoznak. De a Galata 3: 13 alapján Krisztus megváltott minket a törvény átka alól, ezért megváltottak vagyunk a daganatok alól, higgyed ezt! Ne azt hidd, hogy ez túl jó, hogy igaz legyen, hanem higgyed! Vannak olyan emberek, akik arról prédikálnak, amit ők megtapasztaltak, s aztán vannak olyanok, akik az Igét hirdetik. Ha érted, ha nem. Melyik akarsz te lenni?  Higgyed ezt! Micsoda még?

Tehát vissza a 27-esre: süllyel, varral és viszketegséggel. Mondjad ki hangosan: megváltott vagyok a fekély alól, a daganatok alól, a varr alól, a viszketegség alól. A következő igevers. A viszketegség. Egy olyan betegségről szól itt az Ige, amely évszázadokkal ezelőtt volt nagyon elterjedt és ezt a betegséget az okozta, hogy nem volt elegendő C-vitamin a testben. És egy másik fordítás azt mondja, hogy egy rosszindulatú daganat. És ha a testnek a felszínén van, akkor a bőrrákról beszél. De megváltást kaptál-e ezek alól a dolgok alól: a daganatok alól, a rosszindulatú daganatok alól, a viszketegség alól? Dicsőség Istennek! Hadd mondják az Úrnak megváltottai! Ezt mondjad ki hangosan: hogy megváltást kaptam, bármi, ami jönne, ami megmutatkozna a te testedben vagy a gyermekeid testében. Ne ücsörögj és siránkozz, és aztán azon tűnődjél, jaj miért történik ez pont velem?! Nem, hanem fölnézel, és azt mondod: Nem! Te nem! Megváltást kaptam! Megváltást kaptam!

Igen, de elrontottad olyan sokszor. Igen de megtértem ebből, és Ő megbocsátott nekem és megtisztított minden hamisságtól. Vagy tiszta vagyok vagy nem. Vagy megbocsátást kaptál vagy nem. Ha igen, akkor igen! Akkor igen. Tiszta vagy és megigazult. Dicsőség Istennek! Tegyétek fel a vetítőre ezt a viszketettséget. Az egyik fordítást azt mondja, hogy gyógyíthatatlan viszketettség. Bőrkiütések vagy másmilyen bőrbetegségek. Ebbe minden beletartozik, az allergia is! Az allergiás kiütések, reakciók, a kiütés. 35-ös vers azt mondja: gonosz kelések, amelyekből ki nem gyógyíttatol. Tehát gonosz, ragályos, ragyás betegségek. Ez alól megváltást kaptál, mindegyik alól!

28-as vers: a fordítások azt mondják, hogy tébolyodás, a félelem, a pánik, az összezavarodottság, az elmezavar. Ezt mentálisnak nevezzük, mentális betegségeknek, érzelmi betegségeknek. Megváltást kaptál-e az alól, hogy elveszted az eszedet? Mentálisan és érzelmileg, hogy össze legyél zavarodva. És hogy teljesen össze legyél zavarodva, te ez alól megváltást kaptál! Hiszed ezt? Megváltást kaptál ez alól! El tudunk menni a 25-ös versre innen? A rettegő szív, az aggódó elme, a nyugtalan elme, a nyugtalan szív, ugyanez. Ugyanerről beszél itt az Ige. A vakság, tehát a rossz látás, elmezavarodottság, ugyanaz. Nincs étvágy, depresszió. A szív, amelyet fölemészt a bánat.

A 65-ös vers azt mondja, nem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma. Rettegő szív, epedő szem és sóvárgó lélek, ez is az átok. Bármelyiknek is ezek közül jelen kell-e lenni az életedben? De nem! Miért? Mert megváltást kaptál mindez alól. Az alól, hogy bármikor is elmezavarodásod legyen. Megváltást kaptál az alól, hogy depresszióban élj. Ez mind-mind az átoknak a része, és Krisztus megváltott minket a törvénynek az átka alól. És bizony neked össze kell szedned magadat, föl kell állnod, és szembe kell nézned ezzel a dologgal, és azt mondod: – Én többé nem így élek, ezt nem fogadom el, nekem nem kell így élnem, mert megváltást kaptam. Megváltást kaptam. Megváltást kaptam!

Nagyon szörnyű hogy keresztények pánikba esnek az éjszaka kellős közepén, az anyagiakkal kapcsolatban, a kapcsolataikkal kapcsolatban. A testükkel kapcsolatban pánikrohamokba esnek. De Jézus az Ő saját békességét adta nekünk, amely minden értelmet felülhalad. Megváltást kaptunk. Egész nap és egész éjjel így kell menned, és járkálnod és ezt mondogatnod magadban, hogy megváltást kaptam, hogy ez lekerüljön a szellemedbe. Megváltást kaptam – és nekem ez nem kell, hogy meglegyen! Nincs joga az én életemhez! Végezetül menjünk el egy másik igeversre. Nagyon sok mindent nevén szólított, nagyon sok betegséget, és azt mondod, hogy mi a helyzet az én helyzetemmel? Az is itt van!

Az 59-es vers azt mondja, hogy ’csodálatosakká’ teszi az Úr a te csapásaidat. De ez a szó, hogy csodálatos nem igazán jó, az angolban úgy van, hogy megdöbbentő csapások. És amikor valaki azt mondja, hogy ez olyan szörnyű csapás, ilyet még senki nem hallott. És akkor azt mondod: de igen, ez is itt van az Igében. Ez alól is megváltást kaptam, s azt mondod, ez egy különleges csapás, az jó, az jó! Megváltást kaptam alóla! Ez alól is megváltást kaptam. És mi a következő? A te magodnak csapásait! Nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké. Ezek olyan dolgok, melyeket örökölsz.

 

ÖRÖKLŐDŐ PROBLÉMÁK

Az öröklődő betegségek. Láttam, ahogy az emberek ezzel kapcsolatban harcolnak, beszélnek és siránkoznak. A generációs átkok miatt 30 éven keresztül ezen siránkoztak. De már megváltást kaptál bármi alól, amelyet a szüleidtől örököltél vagy a dédszüleidtől, és ami folytatódna egészen a te gyermekeiden keresztül! Megváltást kaptál mindaz alól, ami része a törvény átkának! Ha ezt el tudod hinni, hogyha volt valami ilyesmi, ami működött az életedben, akkor hinned kell abban, hogy az Igében több erő van, mint bármi más, ami a te életedben és a családodban működött. Bármilyen hosszú ideig is volt az! Mert ez a Teremtőnek a szava! Ez a Megváltónak a szava! Amely jobb bárminél.

Ne élj hiányosságokkal! Ne élj olyan dolgokkal, amelyek téged korlátoznak! Csak azért, mert anyukának is ez volt, és az ő anyukájának is ez volt, ez a családunkban fut ez a dolog. Isten más ellátást biztosított! Míg Jézus a kereszten függött, átokká lett értünk. Minden generációs és minden öröklődő betegség, amely magról-magra száll, generációról generációra, az alól megváltást kaptunk! Mondd ki hangosan: megváltást kaptam minden öröklődő dologtól, generációs dologtól megváltást kaptam, olyan dolgok alól, amelyeket örököl a gyerek a szülőktől és Krisztus megváltott engem a törvény átka alól. Dicsőség Istennek!

A következő: tehát nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké… Tehát amikor az emberek azt mondják, lehet, hogy nem Isten akarata számodra a gyógyulás, hogy gyorsan meggyógyuljál, ez így nem lehet, ez így nem igaz. Ez így nem egyezik meg a Bibliával! Megváltást kaptál azok alól a dolgok alól, amelyek állandóan folytatódnak és folytatódnak. Maradandóak. Olyan dolgok alól, amelyek állandóan visszajönnének hozzád, és sokáig tartanak és huzamosak, és állandóan csak mennek és folytatódnak. Milliók tartoznak ebbe a kategóriába. És azt mondod, hogy hát én csak erős leszek, és bármit, amit az Úr akar megtenni, tegye meg. Nem! Ez alól megváltást kaptál! Állj ellen neki! Állj ellen neki! És azt mondod, nem érinthetsz! Nem kell nekünk ez! Megállítjuk ezt a Jézus nevében! Igazzá tétettem, megváltott vagyok, az átoknak nincs helye az életemben, hogy ott működjön! Ne hagyd, hogy ez eltávozzon a te szemeid elől! Építsd a te tudatodba, és ne ez legyen az utolsó alkalom, mikor erről gondolkodsz. Gondolkozz el ezen és álmodj erről és hagyd, hogy lemenjen a szellemedbe!

Észak-keleten voltam nemrégiben, volt ott egy fiatal pár, és az asszonyt halálos rákkal diagnosztizálták. És az egyik leggyorsabban terjedő és a legrosszabb rákbetegség volt, és pár hét leforgása alatt már kezelésekre járt, és egyre gyengébb volt és már csak csont és bőr volt. Új keresztény. De elkezdett járni abba a gyülekezetbe, ahova mi jártunk. És megszerezte a tanításokat a gyógyulásról. És csak úgy ette és ette ezeket a tanításokat. És nagyon komolyan vette. És néha olyan gyenge volt, hogy nem tudott felállni, de jött és munkálkodott a gyülekezetben. Festett. S volt úgy, hogy egy kicsit festett, aztán lefeküdt. És közben hallgatta azokat a kazettákat. És hallgatta és hallgatta és táplálkozott az Igéből. És táplálkozott, és melyik kazettasorozat volt? Azt hiszem, hogy az Ő sebeivel gyógyultatok meg. Ugyanazok az igazságok, amelyekről most beszélünk.

És aztán fölállt és gyógyult volt, pirospozsgás arccal! Erős volt és meg akarta rázni a kezemet és azt mondta… Olyan izgatott volt és láttad rajta, már meg kellett volna halnia, és mégis gyógyult. És azoknak a gyerekeknek megmaradt az anyukájuk, s annak a férfinak a felesége. És tudod, hogy ez Isten akarata? Tudod, hogy ez Isten akarata! Akkor miért nem történik ez meg sokszor és többször? Azért mert az emberek nem hiszik, és nem veszik komolyan. Ma este ezt hallod, és azt hiszed, hogy túl sokáig húzom ezt. De nem elég hosszú. Mert nem az a lényeg, hogy mi történik ez alatt a 2-3 óra alatt, amíg itt vagyunk. Hanem mi történik az elkövetkezendő 20 órában és 21 órában, vagy másnap. Ha egész nap másról gondolkodsz e helyett, akkor ez felül fogja írni ezeket a dolgokat.

 

AZ IGE ORVOSSÁG

Venned kell ezt, amiről beszéltünk, és nemcsak péntek este, hogy Keith testvér izgatottá vált dolog ez az én életem, ezt hiszem. Be kell, hogy vegyed a te füleidbe, a te szemeidbe, a te szádba, éjjel és nappal, éjjel és nappal... És minden mást ki kell iktatnod a te gondolatvilágodból, amely téged ettől elhúz. Erről már beszéltünk, hogy Isten Igéje az orvosság, és ha elég hosszú ideig eleget veszel magadhoz belőle, akkor meg fog téged gyógyítani, bármiből. És én ezt már láttam, újra és újra, újra és újra. Semmi sem nehéz az Úrnak! De nem lehet az, hogy csak bejössz és meghallgatod, és azt mondod: hát elég érdekes, és aztán visszamész, gondolkozol a tüneteiden, a problémáidon egész nap és egész éjjel. Ez így nem működik.

Már elolvastuk Istennek az útmutatását, hogy az Ő Igéjét kell magunkhoz venni. Mit mondott a Példabeszédek? Fiam, a szavaimra figyelj és hajtsad a te füledet az én beszédeimre, és ne távozzon el a te szemeidtől, tartsd meg őket a te szívedben. Úgy hangzik ez, mint egy folytonos, állandó dolog? Igen! Honnan tudod, hogy dolgozik benned az a dolog? Meg fog téged eleveníteni! Meg fog téged eleveníteni! Olyan izgatottá válsz, még akkor is, hogyha nem látod az eredményt azonnal, nagyon izgatott leszel a szellemedben azzal kapcsolatban! Mi van akkor, hogy ha rosszul érzed magad? És akkor teszed a legjobban azt, ha magadhoz veszed ezeket az Igéket. Akkor van leginkább szükséged rá. Csak fogd meg a fülecskédet és vidd vissza magadat a Bibliába, kerülj vissza az Igébe. Hallgasd azokat a kazettákat, cd-ket, azokat a dvd-ket, olvasd el a napi fejezeteket a Bibliából és még ennél is többet, és dicsérd Istent, dicsérd Istent!

Dicsérd Istent! És ne beszélj többet a problémáról, és ne hallgasd azokat az embereket, akik azt mondják, ez nem működött, az nem működött. Egy elméjűnek kell lenned, és egy felé kell, hogy tekintsél. És amikor az Úr így felelevenít számunkra Igéket, akkor fel kell ugranod, és egész éjjel szaladgálnod kell, és mondogatnod, hogy megváltott vagyok. Megváltott vagyok! S valaki azt mondja, akkor mondd neki is, hogy megváltott vagyok! Bárki, aki rád néz, mondd neki. Mondjátok ki hangosan ismét: megváltott vagyok! Megváltott vagyok! Megváltott vagyok! A daganatoktól, a ráktól. Megváltott vagyok a generációs problémáktól, megváltott vagyok! Krisztus már megváltott engemet! Ő tette! Megváltott vagyok a törvény átka alól!

Hadd fejezzem be. Mi a következő? Egyiptomnak minden nyavalyáját, amelytől irtóztál, vagy féltél... Ha van valami, amitől félsz, az mind itt van! Egyiptom nagyon nagy nemzet volt, és ha akarod, visszamehetsz és tanulmányozhatod, hogy milyen nyavalyáik voltak. Minden része beletartozik ebbe. Az összes betegség. Könyveket írhatnál erről. Mi a helyzet más betegségekkel más civilizációkban? Mi van akkor, hogyha valaki kreál egy betegséget? A következő igeversben az is benne van. Mindazt a betegséget, mindazt a csapást is, amelyek nincsenek megírva e törvényben – Isten nagyon okos, ugye? – nincsenek megírva e törvénynek könyvében, minden olyan betegség és katasztrófa és olyan csapás, amely nincs följegyezve.

Mennyit fed be ez? Ha ez egy olyan betegség, amelyet soha nem láttál a Bibliában, itt van benne! Soha nem hallottál erről senkit sem beszélni az igeversekben. Bármilyen betegség vagy csapás, amely nincsen ebben a könyvben, ha nem tettek említést róla ebben a könyvben, akkor is itt van, ebben az Igében. Dicsőség Istennek! Minden betegség, minden nyavalya és ismert, ismeretlen, említett, nem említett része a törvény átkának! Az 5Mózes 28:61 alapján.

Mondd el nekem a jó hírt! Mi a jó hír? A Galata 3:13. alapján Krisztus megváltott minket a törvény átkától! Biztosak vagyunk abban, hogy a gyógyulás Isten akarata számunkra, mindannyiunk számára, mert minden betegség és minden nyavalya része a törvény átkának, és Krisztus megváltott mindez alól. Tehát hogyan lenne Istennek az akarata az, hogy betegek legyünk, amikor Jézus ott függött a kereszten és átokká lett érettünk!? Azért, hogy minket megszabadítson! Nem lehet az Ő akarata, hogy nekünk ilyen betegségünk legyen! 

 

Forrás: www.moorelife.org
Meghallgatható: www.bekevar.fw.hu > Hang-tanítások menüpontbanBÉKEVÁR FŐOLDAL