2008.07.20.
   

ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS

3. Eredeti teremtés
Keith Moore tanítása

(A szinkrontolmácsolás szövege, korrektúrázás nélkül.)

 

 

1. Ő KÉPES ÉS AKARJA

Lapozzatok el velem együtt a Lukács evangélium 5. fejezetéhez, és a 12-es vershez.

Lukács 5,12 És lőn, hogy amikor Jézus ez egyik városban volt, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember…

Lukács orvos volt, és nem csak azt mondta, hogy leprás volt, hanem, hogy poklossággal teljes ember volt.

Ami azt jelenti, hogy nagyon súlyos állapotban volt ez az ember. És ez a poklossággal teljes ember …meglátta Jézust, arcra borulva kéré Őt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem.

Valaki mondja hangosan: Ha akarod, megtisztíthatsz engem!

Kihez beszél? A Mesterhez. Ezzel azt mondta el ez az ember Jézusnak, hogy hisz abban, hogy Jézus meg tudja tenni. De valamivel kapcsolatban nem volt bizonyossága. És mi volt az? Nem volt biztos abban, hogy az Ő akarata volt.

Emlékeztet-e téged valamire ez, amit a mai modern világban sokat hallasz a gyógyulással kapcsoltban?

Milliók – és ez nem túlzás – keresztények milliói hiszik azt, hogy Isten: igen, képes gyógyítani, ha…

Ha az, az Ő akarata. És mire alapozzák ezt a hitet? Mi hiszünk a gyógyulásban, imádkozunk az emberekért, hogy meggyógyuljanak. Soha nem imádkozunk úgy az emberekért, hogy meggyógyuljanak, hogyha esetleg ez Isten akarata lenne. Soha nem tettük ezt így. És ettől vagyunk mások. Ez miatt különbözünk sok-sok más keresztény köröktől. Mi hisszük, hogy Jézus választ adott erre a kérdésre, és az Ő Igéje jó mindenki számára mindig.

Mit mondott Jézus? Mit mondott? Jézus azt mondta… Ugye mennyire, örülünk, hogy nem azt mondta, hogy nem akarom.

Jézus azt mondta: akarom! Mondta-e valaha Jézus azt, hogy nem akarom? Nem tudsz egyetlen egy igehelyet találni a Bibliában, ahol Jézus azt mondta, hogy nem akarom, vagy nem most. Ezért szükséged van valamire, hogy azzal ezt alá tudd támasztani. Igékre. Ugye? És azok az emberek, akik azt hiszik, hogy nem mindig Isten akarata az, hogy gyógyítson, nincsenek Igék a számukra, amelyekkel ezt támogatni tudják, ezt a hozzáállást. Egyetlen egy helyet sem tudnak találni a Bibliában, ahol Jézus valaha is valakinek azt mondta volna, hogy nem az Ő akarata. Soha! Egyszer sem! És mégis milliók ezt hiszik, hogy nem mindig Isten akarata a gyógyulás.

Hallgassátok meg ezeket a fordításokat. A bővített fordítás azt mondja: azt mondta ez a leprás ember, hogy: Uram, ha akarod. Te képes vagy arra, hogy meggyógyítsál engemet, és megtisztítsál. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és azt mondta: Akarom! Tisztulj meg!

Ki mondta ezt? Jézus! Ő ugyan az, ma, tegnap, és mindörökké? Akkor mit mondd ma este az Úr?

Ha nem azt akarja, hogy: akarom, ha nem azt mondja, hogy: akarom, akkor megváltozott. Jézus személyválogató? Nem! Tehát, hogyha Jézus neked nem azt mondja, hogy akarom, akkor megkülönböztet téged ettől az embertől, ettől a leprástól. Tudom, hogy az emberek nem szeretik ezt ilyen egyszerűen hallani. De mi ezt így elfogadjuk, ahogy itt olvastuk. Ugye? Hallgassátok meg az élő fordítást. Az Élő Bibliafordítást:

Amikor meglátta Jézust, akkor a földre borult arccal, a porba, és könyörgött Jézusnak, hogy gyógyítsa őt meg. És azt mondta, hogy: Uram, hogyha csak akarnád, akkor a betegségemnek minden, minden egyes bajától meg tudsz szabadítani.

Azon tűnődöm, vajon hány ember van a kórházakban, otthon, akik azt mondogatják, hogy: – Istenem, tudom, hogy meg tudod tenni. Ó, Istenem, tudom, hogy meg van rá az erőd. Ó Uram, tudom, hogy mindent képes vagy megtenni. Tudom, hogy meg tudnál engem gyógyítani.

De aztán mit mondanak? – Ha… ha ez a Te akaratod. Miért mondják ezt? Mire alapozzák ezt? Melyik Igére? Az Úr mondta nekik, hogy így imádkozzanak? És valaki azt mondja, hogy: – Igen, igen, Jézus a Kertben így imádkozott: Nem az Én akaratom, hanem a Te akaratod legyen meg. De a Kertben nem egy gyógyító alkalom volt. Senki nem kérte ott Jézust, hogy akkor gyógyítson. Ennek semmi köze a gyógyuláshoz.

Az emberek csak kivesznek részeket, meg verseket az Igéből, és aztán az ő kis megértésük alapján jól összekeverik, és akkor ráfogják, hogy: hát az Ige, az Ige, nem? A részek, azok részek. Nem, nem! Helyesen kell hasogatnod az Igét. Nagyon segít neked, majd hogyha elolvasod az Igéket, amelyek megelőzték azt az Igét, amit olvastál, és hogy mi van utána. Ugye? És nagyon segítene neked, ha elolvasnád az egész Bibliát, mert az Ige, megegyezik önmagával.

Nem az a te dolgod, hogy vegyél egy fél Igeverset, és aztán valami kis vad tanításokat arra felépítsél. Nem! Jézus azt mondta… Mit mondott Jézus?

Azt mondta neki ez az ember, hogy tudom, hogy meg tudod tenni, ha akarod? Mit mondott Jézus? Az Élő Bibliában azt mondja: – Persze, hogy akarom, gyógyulj meg! Ez elég jó nekem, ezzel én beérem! Mi a helyzet veled?

– Persze, hogy akarom! – azt mondta Jézus, gyógyulj meg. Persze, hogy akarom.

Pár héttel ezelőtt elkezdtünk egy új sorozatot, amelynek, a címe: Isten akarata a gyógyulás. És lépésről, lépésre megyünk át az Igéken, hogy megalapozzuk minden kétséget felülmúlva, hogy Isten akarata, hogy mindenki gyógyult legyen most. Ha ezt nem hiszed, akkor nem kell, hogy elhidd az én szavamat, de ne is ragaszkodj a te kis véleményedhez sem, hanem kövess minket, az Igéken keresztül. Menjük mélyebben bele ebbe. Készen álltok?

Isten akarata a gyógyulás! Hogy gyógyítson. Tehát az első pont, amit megnéztünk az volt, hogy biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata a gyógyulás, mert Isten Igéje az orvosság. Ez nagyon csodálatos dolog. Ugye a Példabeszédek 4 azt mondja, hogy:

Példabeszédek 4,22 Fiam figyelmezz az én szómra, hajtsad a te füleidet megértésre. Ne hagyd, hogy eltávozzanak a te szemeidtől. Tartsd meg őket a te szívednek mélyében, mert élet ez azoknak, akik megnyerik, és egészség az egész testüknek.

A széljegyzet azt mondja, hogy orvosság. Az egész testük számára. Isten Igéje meggyógyít téged. A Zsoltáros azt mondja, hogy elküldte az Ő Igéjét, és meggyógyította őket. Kibocsátotta az Ő Igéjét.

Amikor azt mondod, hogy a gyógyulás nem mindenki számára adatott, mit mondtál? Azt mondtad ezzel, hogy Isten Igéje sem mindenki számára érvényes egyenlően. Mert Isten Igéje meggyógyít téged, ez egy bibliai tény. Ha Isten Igéjéből elegendő mennyiséget veszel magadhoz, elég hosszú ideig, akkor az meggyógyít téged bármiből. Én ezt szilárdan hiszem.

 

2. ERŐS SZELLEM

A kettes pont: azt mondtuk, hogy meg vagyunk győződve teljesen arról, hogy Isten akarata mindenki számára, hogy a mai napon meggyógyuljon, az erős Szellem miatt.

Erős Szellem. Mit értesz ez alatt? A Példabeszédek 18. fejezetében a 14-es vers azt mondja, hogy az embernek az erős szelleme megtartja őt. Az angolban így szerepel ez a fordítás. A fizikai problémában és testi fájdalomban. Tehát, mi az, ami téged keresztül visz a fájdalmon, és a problémákon, és a támadásokon? Az erős szellem. Ez a Példabeszédek 18,14-ben volt, a bővített bibliafordítást olvastam.

Amikor azt mondod, hogy nem Isten akarata az mindenki számára hogy meggyógyuljon, mit mondtál valójában? Istennek nem az az akarata, hogy mindenki erős legyen?

Mert hogyha elég erős vagy a szellemedben, a Biblia azt mondja, hogy az téged keresztülvisz bármilyen támadáson. Istennek az az akarat, hogy erős legyél, vagy az, hogy gyenge legyél? Ha Isten akarata az, hogy beteg legyél, és anyagilag tönkrement, és ezen ne tudj felülkerekedni, ezzel azt is mondtad, hogy Isten akarata számodra az, hogy gyenge legyél, és legyőzött legyél – ami nem igaz. Azt mondtam, hogy ez nem igaz!

Több mint győztessé tétettél. Győzedelmes vagy! Emlékeztek rá, hogy végigmentünk azokon az Igéken, hogy erős vagyok az Úrban, és az Ő hatalmának, erejében. Megnéztünk, átmentünk, Igékről Igékre. „Hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok.” Hányan értitek, hogyha elég erőssé válsz a szellemedben, onnan jön az élet a te testedbe. A szellemedből jön. Minél erősebb vagy a szellemedben, akkor az élet a testedbe áramlik majd, és megerősíti te immunrendszeredet, és felépíti az egész testedet, és győzedelemre visz téged, bármi is legyen, ami téged megtámadott, vagy, ami téged zavar. Tehát, most folytassuk.

 

3. AZ EREDETI TEREMTÉS

3-as pont: Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata mindenki számára, hogy a mai napon gyógyult legyen. Az eredeti teremtés miatt. Ez a hármas pont, az eredeti teremtés.

Lapozzatok el velem együtt a Teremtés Könyvére. Teremtés Könyve, 1. fejezet.

Néhányan már hallottatok néhány dolgot ezzel kapcsolatban. Mit jelent ez? Sok mindent viszont nem jelent. Úgy kell ezt hallgatnod, mintha soha nem hallottad volna azelőtt. Néhányan már ettetek steaket, meg krumplit azelőtt, ugye? De nem abból az erőből élsz most, amit 96-ban ettél. Nem az, az étel ad neked erőt.

Ha néhányan ugyan úgy vennék magukhoz a fizikai táplálékot, ugyanolyan mennyiségben, mint ahogyan az Isten Igéjét veszik magukhoz, akkor már régen halálra éheztek volna. Ez olyan lenne, mint hogyha vinnéd a tálcádat az étterembe, és letennéd oda, és azt mondanád: Ó, saláta! Hú, hát ezt, már 72-ben ettem. Ó, bab! Hát ezt 65-ben ettem.

Hogyha nem fogsz ismételni abból, amiből már ettél, akkor éhezni fogsz, nem? És Jézus azt mondta, hogy: Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Isten szájából származik.

Hányan tudjátok, hogy ezért újra és újra kell hallanotok dolgokat. Miért? Mert ez táplálja a szellemedet. És ahogy növekszel, egyre többet értesz majd meg belőle, mint amit azelőtt megértettél. Hányan jöttetek rá erre? Ahogy növekszel, és fejlődsz, látsz olyan dolgokat az Igében, amit azelőtt nem láttál, például egy Igeversben. Bizony.

Tehát úgy hallgasd ezeket a dolgokat, mintha azelőtt soha nem hallottad volna, mert az igazság az, hogy vannak ezekben az Igében olyan dolgok, olyan igazságok, amelyeket azelőtt nem láttunk, és nem értettünk. De tudod, hogyha már hallottad azelőtt, akkor is kell, hogy tápláld magadat. A szellemedet táplálnod kell. És nem tudatosítja mindenki azt, hogy mennyire táplálják ezek az Igék a te szellemedet. Egy olyan szinten foglalkozik veled az Ige, amelyet a te értelmed nem tud fölfogni.

Tehát az 1Mózes 1. fejezete. Az a kezdet, amiről mi tudunk. 3-as vers.

1Mózes 1,3 És monda Isten: legyen világosság: és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság.

Menjünk el a 10-es versre.

10. És nevezé Isten a szárazat földnek; az egybegyűlt vizeket, pedig tengernek nevezé. És láta Isten, hogy jó.

18. És hogy uralkodjanak a nappalon és az éjszakán, és elválasszák a világosságot a sötétségtől. És Isten látta, hogy jó.

21. És, teremté Isten a vízi állatokat, és mindazokat a csúszómászó állatokat, amelyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemük szerint, és mindenféle szárnyas repdesőt az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó.

Van-e itt, egy ismétlődő dolog? Isten teremtett valamit, és aztán mi…? Jó volt. Teremtett még valamit, és az is jó volt. És aztán még több mindent teremtett, és az is jó volt. És még ennél többet teremtett, és az mind jó volt.

25. Teremté tehát Isten a szárazföldi vadakat nemük szerint, a barmokat nemük szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat nemük szerint. És látá Isten, – hogy mi? hogy jó volt – hogy jó.

26. Teremtette Isten az embert, és azt mondta, hogy uralkodjon a tenger halain, és az ég madarain, és mind az egész földön, és földön csúszómászó mindenféle állatokon.

És a 28-as versben ugye Isten megáldotta őket. És a 29-es vers:

29. És monda Isten: ímé néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színén…

31. És látta Isten, hogy minden, amit Ő teremtett, ímé – ímé, minden, amit teremtett – igen jó volt. Nagyon jó volt. És lett este és lett reggel: hatodik nap.

Mit jelent az, hogy: igen jó? Az igen – egy másik szó, amelyet erre használnak – hogy hatalmasan jó. Tehát úgy hiszem, hogy mi itt délen nagyon jól mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy ez egy hatalmasan jó. Ez nagyon jó volt. Megfelelően megegyezik a mi szlengünk az eredeti héber szöveggel. Tehát itt a hatalmas, az igen, itt azt jelenti, hogy erőteljes. Erőteljesen jó. Ez egy másik módja annak, amikor azt mondjuk, hogy valami tényleg nagyon jó. Hát, az igen, meg a nagyon, az egy nagyon jó szó, de én ezt a hatalmas szót, igencsak szeretem. Kicsivel pontosabb.

Tehát Isten mindent látott, amit teremtett, és ímé, igen jó volt. Valaki mondja azt, hogy hatalmasan jó volt.

Mi a helyzet Istennel? Isten hatalmas, jó, erőteljes, bőségesen jó, nagyon jó. És ilyenkor a nyelv ugye kudarcot vall, amikor próbáljuk leírni Istennek a nagyságát. De minden, amit Ő teremtett, jó volt.

 

A gonosz eredete

Mikor teremtette Isten a rosszat? A rossz dolgokat? Mikor teremtette? Mikor teremtette Isten a rákbetegséget? Az első nap? A harmadik nap? Mikor teremtette Isten az AIDS-et? Melyik nap? Mikor, a teremtésének melyik napján jött létezésbe, ez a betegség? Az első, második, harmadik napon, a negyedik, öt, hat, vagy melyik napon teremtette Isten a betegséget? Nem teremtette. A betegség, a gyengeség, az nem része Isten tökéletes, és eredeti, teremtésének. Nem része.

Nem tudsz, ránézni a rákra, és azt mondani: Ó, ímé, milyen jó. Nem tudsz az AIDS-re így nézni, bármilyen betegségre, daganatra, a gyulladásokra, és azt mondani: ímé, ezek a daganatok nagyon jók. Ímé, ezek a kinövések nagyon jók, hatalmasan jók. Nem! Mert nem jók. A betegség nem jó. Tudom, hogy nagyon egyszerűnek hangzik ez. De értitek-e, hogy még mindég vannak milliók, keresztények milliói, akik azt mondják neked, hogy: hát, lehet, hogy Isten valamit akart ezzel igazából. És igazából tudom, hogy ez egy szörnyű dolog, de lehet, hogy ez egy ilyen álcázott áldás volt. Vagy jó, vagy rossz. És Isten nem zavart minket össze.

Minden, amit Ő teremtett, hatalmasan jó volt, nagyon jó volt. Minden rendben volt. Évát, és Ádámot beleértve. Hányan hiszitek, hogy Ádámnak nem voltak defektjei? Nem volt hibás. És Éva sem volt eltorzulva, és nem volt semmi rendellenes az ő testében. Nem volt semmi torz, semmi rendellenes, semmi csúnya, rossz dolog bennük, semmilyen betegség egyáltalán. Briliánsak voltak. Csodálatosak voltak. Ugye? Az ő testük tökéletes volt. Az ő elméjük csodálatos volt. Istennel beszéltek alkonyatkor. Olyan dolgokról, amelyekről Isten akart velük beszélgetni, és ők megértették.

Bocsánat, de nem hiszem el azt a verziót, hogy ők ott ülnének egy barlangban, és aztán így szólnának egymáshoz… Mint a majmok. Ezt nem hiszem. Lehet, hogy utána voltak olyan emberek, akik visszaestek az állatoknak a szintjére, évszázadokkal a teremtés után. De nem Ádám és Éva. Ők briliánsok voltak. Tökéletesek.

És ők ebben a briliáns állapotukban, ha azt mondtad volna nekik, hogy fáj a fejem, akkor összezavarodva néztek volna rád. Micsoda? És mondod – fejfájás. Ó, migrénem van! És megkérdezték volna tőled, hogy mi? Mi az? Fáj a fejem, lüktet a fejem. Rád néztek volna, és azt kérdezték volna, hogy: mi? Nem tudták volna mihez hasonlítani. Semmi. Nem tudták ők, hogy milyen az, hogyha egy rossz napod van.

Ó, most egy picit nem érzem magam olyan jól, lehet, hogy az időjárás. Picit lassú vagyok, picit gyenge.

Nem is értették volna, hogy miről beszélsz. Mert amikor Isten megteremtette őket, tökéletesnek teremtette őket, és teljesnek, és erősnek. Hogyha a betegség az Atya tetszésére lenne, akkor őket is így teremtette volna. Betegségekkel. Hogyha a rendellenesség, meg a torz, meg a gonosz dolgok Istennek a tetszésére lettek volna, akkor Ádámba és Évába Isten bele teremtette volna ezeket a dolgokat a kezdetektől fogva, és minden, ami ezután jött. A bűn, a betegség és az átok miatt az nem egy fejlődés, előre haladás Isten teremtésében, és nem jó. Isten gyűlöli a betegséget. Ez egy nagyon nagy állítás, de gondolkodj el ezen. Gyűlöli a bűnt, és a halál az Ő ellensége.

Ahogy néhány prédikátor beszél – áldott legyen a szívük – prédikátorok, a koporsók fölött állnak, és úgy beszélnek, hogy Isten elvitte ezt az egyet magához, a halálban, és meggyógyította őt a halálon keresztül; meg úgy szerette őket, mint senki mást, és azt akarta, hogy velük legyen – így beszélve egy 20 évesről, aki egy autóbalesetben halt meg.

A halál Isten ellensége! Az 1Korinthus 15-ben azt írja az Ige, hogy az utolsó ellenség, a halál, amely Isten lábai alá fog vettetni. Ez nem volt része az első teremtésnek, az eredetinek. Amikor Isten mindent megteremtett semmi nem halt meg. Semmi! A virágok nem haltak meg, a fák nem haltak meg, az állatok sem. És az emberek, a férfiak és asszonyok sem haltak meg. Kell magunkat erre emlékeztetni.

Minden, amit te és én ismertünk, mióta itt vagyunk ezen a világon, az ki van csavarva, elferdült, torz, eltorzított, attól deformált, attól, ahogy Isten azt megtervezte, teremtette. De a világ, még a bukott állapotában is csodálatos. Ez az egész bolygó. De emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy össze van zavarva. A Biblia azt mondja, hogy vajúdik, és sóhajtozik a világ. Miért? Mert haldoklik. A bolygó az haldoklik, ugyanúgy, ahogy mi is. Meg lett átkozva. Ezért a földkéreg-lemezek elcsúsznak. Vulkán kitörések vannak, hurrikánok. Ez nem Istentől van, ez nem az, amit Isten teremtett. Össze lett zavarva, teljesen rendellenes az egész. A Római levél azt mondja, hogy az egész teremtés sóhajtozik, és vajúdik. Miért? Mert a bűn mindent összezavart, és tönkre tett.

De Isten helyre fogja ezt hozni. Azt mondta, hogy Ő helyre hozza ezt. Már megvan a terv. Ámen. Már működésbe lépett, csak idő kérdése.

 

Különbséget tenni

De most és ebben az életben tudnunk kell, hogy mi a rossz, és mi a jó. Mi van Istentől, és mi nincs Istentől. Mi az, amit el kell fogadnunk, és türelmesen hordoznunk, és mi az, aminek ellen kell állni. A keresztényeknek hazudtak, mert a szószékről azt mondták nekik, hogy Isten ezzel a betegséggel valamire tanítja őket. Isten küldte rájuk ezt a betegséget, hogy Isten, félelmet dolgozzon ki bennük. Vagy valami szellemi magaslatokat. És, hogy szelídséggel, és türelemmel kell hordozniuk. Ez egy hazugság! Azt mondtam, hogy ez egy hazugság! A betegség, az gonosz, és be fogom bizonyítani, csak maradjatok velem. Ha hajlandó vagy az Igéket befogadni, be fogom bizonyítani. Már vannak Igéim. Lehet, hogy sokáig fog tartani, de maradj velünk.

Ha Isten azt akarta volna, hogy az ember beteg legyen, úgy teremtette volna az embert. Tehát, melyik nap teremtette meg Isten a betegséget, és a gyengeséget? Ő nem tett ilyet. A betegség nem része Isten eredeti teremtésének. Isten, amikor megteremtett mindent, az Ő tökéletes akarata szerint teremtette. És ezért tudjuk, hogy Istennek nem akarata az számunkra, hogy betegek legyünk.

 

4. A TE JÖVŐD

Menjünk el a 4-es pontra. Mi a 4. pont? Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra, hogy gyógyultak legyünk a Menny miatt. A Mennyország miatt. A Menny, és az elkövetkezendő világ miatt. Menjünk el a Jelenések Könyvére. Halleluja!

A 21-es fejezet. Ugye? Elmentünk a Könyv elejére, most pedig a végén vagyunk a könyvnek.

Jelenések Könyve, 21. fejezet 1. vers.

János látta a jövőt, Isten Szelleme által. Látta azt, ami előttünk áll. Ez nem egy tündérmese. Ez nem valami olyan, amit valaki elképzelt. Ez a te jövőd, amiről itt olvasunk. És nagyon rövid időn belül te és én, és többen közülünk meg fogjuk tapasztalni ezeket az Igéket. Ezeknek a valóságát. Izgatott vagy-e ezzel kapcsolatban? Ez a mi jövőnk. Azt mondja János: láttam egy új eget, és egy új földet; mert az első ég, és az első föld elmúltak;

Mi történt velük? Elmúltak. Mondtam, hogy haldoklik, nem? És kérdezed, hogy mi történt az előző földdel, és az éggel? Elmúlt. Ez igaz. Ma, amikor valaki azt mondja, hogy védjük meg a bolygót… Nem tudod megtenni. Mert nem kell még nagyobb zűrzavart okoznod itt a bolygón. De mi nem vagyunk képesek arra, hogy ezt a világot megmentsük. És a Jelenések Könyve elmondja neked, hogy ez, hogy történik. Nem fogunk ebbe belemenni, de pontosan leírja azt, amiről már a tudósok beszéltek, és megmondja neked, hogy ez, hogy történik meg. De ez a bolygó nem fog olyan maradni, mint amilyen most.

És hogy fog ez megtörténni? A Biblia azt mondja, hogy az elemek megolvadnak. Nagy hőség lesz, és a bolygónak a felszíne az el fog olvadni. Az atmoszféra, a felszín. A bolygó, ahogy azt most mi ismerjük, az elmúlik. De Isten egy újat teremt. Amely tökéletes. Olyan lesz, ahogy Ő azt elkezdte. Ahogy az előzőt elkezdte megteremteni, olyan lesz. Dicsőség Istennek. És te, és én ott leszünk, és ennek része leszünk. És ez alkalommal senki nem fogja tönkretenni.

Valaki kérdezheti, hogy te tényleg hiszed ezt? Minden szavát hiszem! Minden szavát! És nagyon boldoggá tesz.

Jelenések 21,1 Ezután láték új eget, és új földet; mert az első ég, és első föld elmúlt vala; és a tenger többé nem vala.

Sokkal több lesz így az ingatlan. Ugye? Mert a bolygónak a legnagyobb részét, azt most víz fedi be.

2. …és láttam a szent várost, az új Jeruzsálemet. Amely az Istentől szálla alá a mennyből. Elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony.

Isten velünk fog élni. Halleluja!

3. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből: Ímé, az Istennek sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az Ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.

És, ha valaki kérdezi, hogy hol laksz? Istennel. Hol lakozol? Istennel lakozom! Ugyanazon a helyen lakunk mind a ketten. Vele együtt lakunk, és Ő velünk lakik. Dicsőség Istennek. Ha valaki kérdezi majd, hogy hol van Isten? És majd rámutatsz ujjal: Ott van. Fizikailag olyan testekben, amelyeket meg tudsz tapintani, mint azt a testet, amelyben most vagyunk. Fizikai állapotban oda sétálhatunk majd a trónhoz. Együtt fogunk élni. Halleluja!

És azt mondanád legszívesebben: – Gyere gyorsan Úr Jézus! Most!

Elég gyorsan eljön az Úr. Miért várakozik az Úr? Nagyon sokan vannak, akik még Őt nem ismerik. Nagyon sok embernek be kell még jönnie. És ez az Ő irgalma, hogy Ő várakozik. 4. vers. Mi fog történni?

4. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről; és a halál nem lesz többé…

A Paradicsom visszaszerezve, a Paradicsom visszaállítva. Az eredeti teremtés, az eredeti tökéletes terv, amelyet Isten eltervezett, vissza lesz állítva. Ugyan oda, ahová Isten akarta, mielőtt ez az egész tönkrement. És többé nincs halál. Mondjátok hangosan: nincs többé halál. Nincs többé gyász, sem kiáltás. Nem lesz depresszió. Nem lesz siránkozás. Mi a helyzet ezzel? Nem lesz bömbölés, zokogás, és még mi nem? Sem fájdalom nem lesz többé.

A fájdalom, az lehet minden, attól, hogy megütöd a kisujjadat a lábadon, vagy fáj a fogad, vagy egy halálos betegség. A fájdalom többé nincs. Egy sem! Egy sem, egy sem! Nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A 22-ben még több van erről írva.

Nagyon nehéz lenne olyan keresztényt találni, aki gyülekezetbe jár, halotta a Bibliát, és ha megkérdeznéd tőle, hogy: mennyi betegség van a Mennyben? És azt mondaná, hogy semmi. Mennyi beteg ember van a Mennyben? Nincs beteg ember a Mennyben! Hány süket, és vak van, vagy deformált ember. Ó, ott nincs beteg, a Mennyben nincs beteg.

Tehát, akkor megegyezünk abban, hogy nem Isten akarata az, hogy bármilyen betegség is legyen a Mennyben, vagy abban a világban, ami majd elkövetkezik. Mi a helyzet azzal, hogy Isten akarata vajon az, hogy itt-ott azért az emberek néha szenvedjenek egy kis betegségtől itt a földön. Milliók erre azt mondanák, hogy: hát, ez nyilvánvaló, nem? Néha Isten azt akarja. Tehát, ezzel azt mondod, hogy Istennek egy másik akarata van itt a földön, mint a Mennyben.

Menjünk el a Máté evangélium 6. fejezetére. Istennek tényleg két különböző akarata van a Menny, és a föld számára? Sokan tanulják ezt a vasárnapi iskolákban. Tehát a Máté 6. Az Úr imájának nevezik ezt. A 9-es vers.

Máté 6,9. Ti, azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved;

10. Jöjjön el a Te országod; – olvassuk tovább – legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is.

Ezt hogyan kell értelmezni? De tudod, milliók hiszik azt, hogy Istennek van valami célja azzal, hogyha valaki beteg, és itt szenved a földön. Annak ellenére, hogy soha nem egyeznének bele abba, hogy valakinek esetleg betegnek kellene lennie a Mennyben. És az emberek azt mondják, hogy: hát, gyorsan fel akarok menni a Mennybe, hogy ne kelljen ezzel a sok betegséggel foglalkoznom. Azt hiszem, hogy azt mondtad, hogy Isten akarata számodra, hogy beteg legyél, Ő tette rád. Nem? – Igen, igen, ezt Ő tette rám, hogy Őt megdicsőítsem ez által.

Hát akkor ne siess a Mennybe, mert a Mennyben nincs akadályozva az Ő akarata, és tökéletesítve van. Tökéletességre jut az Ő akarata a Mennyben. Ha Isten akarata számodra az, hogy itt beteg legyél a földön, akkor a Mennyben sokkal betegebb leszel.

Ó, nem, nem! Dehogynem! Isten nem változik. Az Ő akarata sem változik meg. A teremtések kezdetén mi volt az Ő akarata? A teljesség. A tökéletesség. Nincs betegség.

Mi lesz az Ő akarata akkor, amikor minden visszaállítódik majd az eredeti állapotába? Ugyan az! A teljesség. Nem lesz fájdalom, nem lesz betegség, halál. És akkor, most mi van? Megváltozott volna Isten? Nem, Ő nem változik meg. Az Ő akarata most ugyan az, mint ami az Ő akarata volt akkor, amikor megteremtette Ádámot, és Évát. Ugyan az lesz az akarata akkor is, amikor ez a világ elmúlik. Hallottad? És azt mondta nekünk, hogy imádkozzunk ezért, hogy az Ő akarata meglegyen itt a földön, ahogy az a Mennyben is megvan.

Ez egy néhány dolgot elmond neked. Az egyik dolog az, hogy nagyon sok minden itt a földön nem az Ő akarata szerint van, mert ha úgy lenne, akkor miért kellene ezt imádkozni? A földön nagyon sok minden történik, ami nem Isten akarata, és nincs Isten tetszésére. Imádkozz azért, hogy így legyen.

Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás, mert Isten eredeti teremtése olyan volt, és a Mennyország miatt is. Amiatt, hogy mi Isten akarata a Mennyországban, és az elkövetkezendő világban.

Menjünk el egy másik pontra.

Ha nem Isten teremtette a betegséget, és a gyengeséget, és ha nem a része az Ő eredeti teremtésének, és akaratának, és hogyha minden visszaáll az eredeti helyére, és a tökéletes helyére, akkor ez elmúlik. Akkor honnan jön ez? S, miért van ez itt, és hogyan került ez ide? Miért? Ez a következő pont.

 

5. A BŰN EREDETE

Ez az 5. pont. Ugye?

Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata a gyógyulás mindenki számára. A betegség eredete miatt. Menjünk el a Róma 5-re.

Hogyan jött be ide a betegség? Honnan jött? A Róma 5. elmondja nekünk.

Róma 5,11 Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.

12. Annakokáért, miképpen egy ember által jött a bűn a világra, és a bűn által a halál, és akképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek; az egy által.

Tehát, hogy jött be a világra a bűn? Volt-e halál Isten eredeti akaratában? Tehát minden, amit mi ismerünk, és amit láttunk ugye, az öregedés, a természet, ahogy működik, a vadság, az, hogy egymást gyilkolják az emberek, az állatok, a viharok... Ezt láttuk, amióta itt vagyunk ezen a földön, és az emberek azt hiszik, hogy ez így normális. De nem az. Isten számára nem az.

Amikor minden visszaállítódik a saját helyére, Ésaiás azt mondja, hogy az oroszlán együtt fog pihenni majd a báránnyal. És, hogy a kisgyermek pedig a viperának a lyukánál fog játszani. És senkinek nem lesz semmi baja. Nem fogsz tudni semmire sem rálépni, ami aztán megcsíp, vagy megmar, vagy fájdalmat fog okozni. Nem fogják az állatok egymást gyilkolni.

És valaki kérdezheti, hogy: hát ez hogyan fog működni? Úgy, hogy a ragadozók, azok vegetáriánusok lesznek, és a Biblia azt mondja, hogy az oroszlán is például szalmát fog enni, vagy füvet. Tudjátok ez, hogy az állatok egymást széttépik, meg megeszik, ez nem így volt az eredetekben. Ez nem Isten akarata és terve, és még inkább nem az emberek gyilkolása.

Hogyan jött be, ez a szörnyű halál? A bűn által. Hányan tudjátok, hogy nem szabadna könnyelműen vennünk a bűnt? Néha hallod az embereket, ahogy beszélnek: Ó a bűn, a bűn, az csak bűn. Próbálsz beszélni nekik, a bűnnek a komolyságáról, és azt mondják, hogy hát van az 1János 1,9, a bűnbocsánat Igéje. Nem? Mi a nagy probléma?

Mi a probléma? Mit tett velünk a bűn? És mibe került az, hogy a bűnt elvegyék tőlünk, hogy levegyék rólunk? Milyen árat kellett azért fizetni? A bűn, az nagyon komoly dolog. Komoly. Menjünk el a 6-os fejezetre.

Nem szabadna könnyelműen vennünk a bűnt, mert olyan társadalomban élünk, ahol a gyülekezet lekicsinyíti a bűnt. Nem is akarják ezt a szót használni már. Ó, hát már senkinek nincs bűne, ezek csak kicsi problémák. A mai társadalomban vannak problémáik, amelyeken dolgoznak. Ami azt jelenti, hagyj békén, és majd megváltozom, amikor készen állok rá, és majd…

És ez egy gond, ez egy probléma, mert tudtad-e, hogy sokba kerül az, hogyha állandóan bűnt követsz el?

Róma 6-23. Mit mond itt az Ige? A zsoldja a bűnnek. Mi a zsoldja? Hát az ára, amit fizetsz érte. Tehát a bűn zsoldja, vagy a bűnnek az ára a halál. Bűnt követhetsz el, de a bűn zsoldja halál-e?

Ó, de mi most a kegyelem alatt vagyunk, úgy, hogy most én kedvemre vétkezhetek. Nem, nem, nem! Hogyha ezt fogod tenni, ez neked valamibe kerülni fog. Nem teheted azt, hogy csak vétkezel, csak vétkezel.

Amit az emberek nem értenek: amikor sírsz azért, mert elkaptak, az nem azt jelenti, hogy megtértél abból a dologból. Mit jelent a ’megtérni’ szó? Azt jelenti, hogy megváltozol. Siránkozhatsz egész éjszaka, és ha nem változol meg másnapra, akkor nem tértél meg. Semmi nem változott, és mivel nem tértél meg, ezért mindig fogsz érte valamit fizetni majd. Halál.

Én úgy hiszem, hogy ezt sokan nem értik. Akarják Isten áldásait, de a saját fejük után akarnak menni, és azt tenni, ami nekik jólesik. Megnyílhatsz-e állandóan a hústestednek? Mindenféle viszonyokat folytatsz. Állandóan megbántod az embereket, és fájdalmat okozol nekik. Csalsz, lopsz, hazudsz állandóan, és nagyon hosszú ideig élsz majd a földön, és egészséges leszel, és gyarapodsz, és Isten legjobbja lesz a tiéd?

És azt mondod, hogy: Isten megbocsát nekem. Igen, igen, és Ő szeret téged, de valamibe fog neked ez kerülni. Hallottad? És annak ellenére, hogy Isten szeret téged és megbocsát neked, így nem fogsz minősülni az Ő legjobbjára, a te életedre. Ezért ne kicsinyítsd le a bűnt.

A bűn, az nagyon komoly dolog. A bűn az, amiért ez az egész világ ilyen, amilyen. És nagyon irritál engem, amikor az emberek Istent okolják. Igen, az emberek ezt teszik. A vallásos emberek állandóan Istenre fogják. Hogy hát, nem tudjuk Isten, mit csinál ezekkel a háborúkkal, meg a szükséggel, meg a hiánnyal, meg az éhséggel.

Lehet, hogy csak szebben akarják mondani, de igazából azt mondják ezzel, hogy Isten áll az mögött, hogy ezek a kicsi gyerekek AIDS miatt meghalnak. Azt mondják, hogy Istennek van valami misztikus oka, vagy célja azzal, hogy az embereknek egész nemzete eltöröltetnek a föld színéről azért, mert valami másban hisznek esetleg. Azt mondják ezzel, hogy Isten uralkodik mindezen, és mi nem tudjuk, miért, de van ebben valami ok, az biztos, amit Ő akar. Nem! Ezerszer is nem, nem!

Isten egy jó Isten. Isten tökéletesnek teremtette ezt az egészet, és a bűn tette tönkre. Miért történnek ezek a gonosz dolgok? Mert az embernek szabad akarata van, és az ember azt választotta, hogy bűnt fog elkövetni, és hogy engedetlen lesz.

De mindennek közepette te választhatod azt, hogy hiszel Istenben, és aláveted magad, és engedelmeskedsz neki, és így áldott lehetsz. Ennek az ocsmány, és ennek a gonosz világnak a közepette megvédelmezve lehetsz. A baktériumokkal teljes, betegséggel teljes, mérgezett világban lehetsz gyógyult. Szükségek közepette, a gazdaság, az ekonómiai-válság közepette lehetsz gyarapodó. Lehet pénzed, hogyha engedelmeskedsz Istennek, ha hallgatsz, ha hiszel.

Dicsőség Istennek! Valaki mondja, hogy: dicsőség Istennek!

 

A betegség eredete

Honnan jött a betegség? Isten nem teremtette. Nem része az Ő tervének. A betegség, a halálnak egy része. Egy ember által lépett be a bűn, és a halál a bűn miatt jött a világra. És a bűnnek zsoldja, halál. És ezt mondod. De ez nem mondja, hogy ez betegség. De igen, mondja. Azt is mondja, hogy szegénység, azt is mondja, hogy mindenféle betegség, mindenféle erőszak. A halálnak bármilyen formája.

Hányan tudjátok, hogyha elég szegény leszel, akkor halott vagy. Ez az elég szegénység azt jelenti, hogy nincsen pénzed arra, hogy elegendő ételt, és italt vegyél magadhoz, ami fönn tudja tartani a testedet.

Hányan tudjátok, hogy elég betegséget veszel magadhoz, és halott vagy. Ugye? Ez csak egy más formája a halálnak. Különböző szintjei vannak a halálnak. Tehát a halál nem lenne itt, hogyha nem lett volna bűn. Amikor azt mondod, hogy a betegség az egy terméke a bűnnek, és azt mondod erre, hogy ez mind Isten akarata volt, akkor ezzel azt is mondod, hogy a bűn Isten akarat, ha a betegség is Isten akarata. Hallottad?

Ha soha nem lett volna bűn, soha nem lett volna halál sem, vagy betegség sem, vagy szegénység sem. John Alexander Dowie ezt mondta: a betegség az a hamis leszármazottja az ő atyjának, aki a sátán, és az ő anyjának, aki a bűn. Hallottad? Egy évszázada mondta ezt körülbelül. Tehát a betegség ugye egy hamis utódja a bűnnek, a halálnak. Az atyjának, aki a halál, és az ő anyjának, aki a bűn. Ha azt mondod, hogy a betegség Isten akarata, akkor azt mondod, hogy a bűn is az Isten akarata, mert a betegség a bűnnek a terméke. Tudom, hogy ez nagyon kemény állítás, de próbáld bebizonyítani az ellenkezőjét nekem.

Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra, mindannyiunk számára, hogy gyógyultak legyünk, mert a betegség nem Isten akarata, a bűn sem Isten akarata. És mivel a bűn nem Isten akarata, ezért a bűnnek egyik terméke sem lehet Isten akarata. Tehát a gyógyulás Isten akarata!

Még egyet el tudtok-e viselni? Ez mind egybefolyik. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten azt akarja, hogy a mai nap gyógyultak legyünk mindannyian, mert a betegség az ördögtől van. Az ördög munkája.

Nem csak én vagyok, aki prédikálok, és izgatottá válok ezzel kapcsolatban, hanem bebizonyítom…

 

Megbocsátva és meggyógyulva

Menjünk el a Jób Könyvére, a 2-es fejezetre. Jób, 2. fejezet.

Tehát biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata a gyógyulás számunkra, mert Isten Igéje az orvosság. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten azt akarja, hogy gyógyultak legyünk, az erős szellem miatt. Mert az erős szellem megtart téged. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata mindenki számára a gyógyulás, mert az Ő eredeti teremtésében nem volt betegség. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra, hogy meggyógyultak legyünk, mert a Mennyben, és az elkövetkezendő világban nincs betegség. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata mindenki számára a gyógyulás, a mai napon.

Azért van így, mert hogyha nem lett volna bűn, akkor nem lett volna betegség sem, vagy semmilyen más terméke a bűnnek. Tehát a bűn termékei nem lehetnek Isten akarata. Ne vedd ezt, és ne próbáld ezt kicsavarni, és azt mondani, hogy azért vagyok beteg, mert valami bűnt követtem el. Azért, hogy vétkeztél, a Biblia azt mondja, hogy egy által jött be a bűn a halálra, és az egy által mindenki vétkezett.

A betegség azért van itt a bolygón, mert a bűn itt van. És, ha te tudatlanul szegtél meg bizonyos törvényeket, vagy valami bármi mást tettél, a betegség akkor is itt van a bűn miatt. És azt mondod, hogy te – Ádám és Éva – ti vagytok azok, akik ezt az egészet elrontottátok, és ti miattatok, van ez, hogy mi betegek vagyunk. Nem, te is vétkeztél. A Biblia azt mondja. Ugye? Mert a halál mindenkire elhatott, mert mindenek vétkeztek.

De dicsőség Istennek, hogy van egy gyógymód a bűnre. És hogyha megtaláltuk a gyógymódot a bűnre, akkor miért nem lehetsz gyógyult? Hogyha a betegség a bűnnek egy terméke, mellékterméke, és hogyha a bűnt eltették az útból, akkor miért nem lehetnél gyógyult? Lehetsz gyógyult! Lehetsz! Ugyan annyi jogod van ahhoz, hogy gyógyult legyél, mint ahogy jogod van ahhoz, hogy megbocsátást nyerjél.

Ugyanarra a munkára alapozódik, amelyet Jézus elvégzett értünk. Hányan emlékeztek arra az Igére, hogy: beteg van valaki közöttetek? Akkor hívja magához a gyülekezet véneit, és kenjék meg őt olajjal, és imádkozzák el a hit imáját felette, és a hit imája MEGTARTJA A BETEGET, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett el, MEGBOCSÁTTATIK NEKI.

Megbocsátva, és meggyógyulva. Ugyanaz az ima. Ugye?

Jézus, amikor azt mondta az embernek, hogy vedd a te nyoszolyádat, kelj fel, és járj! – miután azt mondta, hogy megbocsáttattak a te bűneid. Miért? Mit mondott Jézus? Melyiket könnyebb mondani? Ugyan az, mind a kettő. Mert ez a gyógymód a bűnre, gyógymód mindarra, ami a bűn által bejött a világra. Velem vagytok ma este? A gyógymód a bűnre, gyógymód mindenre, ami a bűn által jött be a világra.

Dicsőség Istennek!

 

Az ördög tesz beteggé

És végezetül, ma este. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás, mert tudjuk, hogy a betegség az ördögnek a munkája. Jób 2,7. Ott vagytok-e? Mit mond az Ige?

Jób 2,7 És kiméne a sátán az Úr elöl, és megverte Jóbot undok fekéllyel talpától fogva a feje tetejéig.

Ki tette? Sátán. Mondjátok ki megint, hogy: ki tette? A sátán tette. Az új élő fordítás ezt mondja: és a sátán elment az Úr jelenlététől, és ő verte meg Jóbot. Sátán verte meg Jóbot, azzal az undok, ocsmány fekéllyel, talpától, a feje búbjáig. Ki tette? Sátán tette. Pár verssel később Jób azt mondja, hogy az Úr adta, és az Úr vette el, és hogy legyen áldott az Úr neve.

Jó volt az, hogy Jób nem fordult az Úr ellen, és nem átkozta el az Urat, de Jób nem tudta, hogy az ördög tette ezt vele. Mert, hogyha elolvasod igéről-igére, és fejezetről-fejezetre, teljesen nincs tudatában annak, hogy létezik az ördög. Te, és én, ugye tudjátok, hogy Jób nem olvashatta a Jób Könyvét. Ugye? Tehát ő a sötétségben volt azzal kapcsolatban, hogy ki tette ezt vele.

De keresztények milliói, akik Istent okolják azért, mert ők betegek, nincs mentségük, mert itt a Biblia. És a Biblia azt mondja, hogy az ördög tette, akkor miért mondogatnád azt, hogy Isten tett ilyet? De az Ige azt mondja, hogy két, vagy három tanúbizonyság által áll meg minden szó. Tehát a Jóbnak ez az Igeverse az egyik tanúbizonyság. Mit mond itt az Ige, hogy ki tette Jóbot beteggé? A sátán.

Nem tudunk ez elől elfutni, nagyon világosan mondja itt az Ige, hogy a sátán tette. Mondja valaki, hogy az ördög tette.

Ki tette Jóbot beteggé? Mond ki hangosan: az ördög tette.

 

A betegség gonosz dolog

Menjünk el a Zsoltárok 41-es fejezetére. 8-as vers.

Zsoltárok 41,8. Mit mond itt az Ige?

Zsoltár 41,8 Gonosz betegség… – láttál-e olyan Igét, amely arról beszélne esetleg, hogy jó betegség? Láttál már olyat? – Gonosz betegség szállott őreá, s mivel hogy benne fekszik, nem kél fel többé!

Egy más fordítás azt mondja, hogy egy gonosz betegség. Ugyan az. A betegség, az gonosz, ördögi. A Young Konkordancia nagyon jó, hogyha a szó szerinti fordítást meg akarod nézni, és itt azt mondja az Ige, hogy egy dolog, amely Béliáltól származott, az öntetett ki rá. Ki a Béliál? Egy neve az ördögnek. Béliálnak egy dolga, tehát az ördögnek egy dolga öntetett ki rá. És miről beszél itt az Ige? Egy betegségről.

A Jób 2,7 alapján az ördög tette, aki Jóbot beteggé tette. A Zsoltárok 41,8 alapján a betegség az ördögnek egy dolga. Ez már két tanúbizonyság. Menjünk tovább. A Lukács evangélium 13.

Újszövetségi Igék. Lukács 13. Hallottad azt a kifejezést, hogy gonosz betegség? Gonosz, ördögi? Isten nincs benne, semmiben, ami gonosz, vagy ördögi. A betegség az gonosz? Az Ige azt mondja, hogy igen. A betegség gonosz? Halljátok, ahogy az emberek azt mondják: hát, nem tudjuk, hogy igazából mi a jó, és mi a rossz. Isten tudja, de mi nem tudunk eleget ahhoz, hogy ezt tudjuk. Lehet, hogy mi azt gondoljuk, hogy az a betegség rossz, de lehet, hogy jó, és nem tudjuk.

Hallottál már embereket így szólni? Tényleg ezt kellene hinnünk, hogy Isten nem akarja, hogy tudjuk, hogy mi a különbség a rossz, és a jó között? Akkor hogyan tudnánk, hogy az Ő akaratában vagyunk, vagy sem? Hogy az Ő akaratát cselekedjük-e, vagy sem. És valaki megkérdezi tőled, hogy: jól vagy? – rosszul vagyok, de lehet, hogy jól. Mert soha nem tudhatod!

Az a dolog az életeden, az jó, vagy rossz? – Nem tudom, nem tudjuk! Isten annyira fölöttünk van, és mi nem tudjuk megérteni az Ő útjait. És tudom, hogy nagyon rossz ez nekem, és nem tetszik, de lehet, hogy jó. Akkor reménytelenül össze vagy zavarodva, azzal kapcsolatban, hogy Isten akaratában vagy-e, vagy Isten akaratán kívül vagy-e, vagy el kell-e fogadnod valamit, vagy ellen kell-e állnod. És az emberek azt mondják, hogy: hát, igen, kicsit össze vagyok zavarodva, és ez így van jól. – Nem, nem kell így lennie. Az Efézusi levél (5,17) elmondja nekünk: Ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata.

Ezért adta ezt a Könyvet, ezért adta nekünk a Szent Szellemet. Nem próbálja elrejteni előlünk. Azt akarja, hogy világosan, és egyértelműen tudjuk: jó – fogadd el, gonosz – állj ellen. Jó – tedd meg, gonosz – maradj tőle távol. Azt akarja, hogy kristálytisztán lássuk, hogy mi a jó, és mi a rossz, vagy mi a gonosz. Mire van szükséged ahhoz, hogy meggyőződést kapjál arról, hogy a gonosz, a betegség, az gonosz. Már két bizonyságunk van. Ugye?

Tehát, mi a bizonyságunk a Jób könyvében? Az ördög tette, az ördög tette. Ki tette őt beteggé? Az ördög tette őt beteggé. Nagyon világos.

A Zsoltárok Könyvében azt mondja, hogy az ördögnek egy dolga, és az gonosz betegség.

 

A megkötözöttség sátáni

Itt van egy további bizonyság a Lukács 13-ban. Az, az asszony, aki görnyedt volt 18 éven keresztül, és nem tudott kiegyenesedni. Jézus azt mondta ennek az asszonynak, ugyanis a kezét rátette, hogy feloldatott az ő betegségéből. És ugye, amikor Jézus rátette a kezeit, azonnal felegyesedett, és dicsőítette az Istent. Az Ige semmit nem mond arról, hogy az alatt a 18 év alatt dicsőítette volna Istent ezzel a betegséggel. De amint kiegyenesedett, és feloldatott a betegségéből, elkezdte dicsőíteni Istent. A 14-es versben pedig, a zsinagógafő megharagudott, és azt mondta Jézusnak, hat nap van, amelyeken munkálkodni kell, azokon jöjjetek azért, és gyógyíttassátok magatokat, és ne szombatnapon.

Képmutató! Soha nem volt gyógyító alkalmuk, vagy gyógyító napjuk. 18 évük volt arra, hogy ők tegyék rá a kezüket erre az asszonyra, de nem történt semmi. És az Úr válaszolt neki, és azt mondta: – Ó, te képmutató! Te képmutató! Amikor Jézus téged képmutatónak hív, akkor képmutató vagy.

Lukács 13,15. …Képmutató. Szombatnapon nem oldja-e el mindenitek az ő ökrét, vagy szamarát a jászoltól, és nem viszi-e itatni.

16. Hát ezt az Ábrahám leányát, kit a SÁTÁN MEGKÖTÖZÖTT – a sátán megkötözött! – 18 esztendeje, nem kellet-e feloldani e kötélből szombatnapon?

Mi volt a gond vele? Fizikailag meggörnyedt volt. Már láttál ilyen embereket ugye? Akik nem tudnak kiegyenesedni. Meggörnyedt. Az emberek ezt valaminek hívták volna, hogy esetleg elferdült a hátgerince, vagy akármi, de bármi is volt, ez egy betegség volt, és ezért meggörnyedt volt, és mit mondott Jézus erre, mi ez? Az Atyád valamire tanít ez által? Hm? Honnan jött ez a betegség? Ki tette ezt ezzel az asszonnyal?

Ó, de hát ez csak egyszeri alkalom, hogy az ördög tette. De néha az Úr…

Micsoda? Mi? Néha az ördög, és néha pedig az Úr? És te soha nem tudod, hogy mit fog Isten tenni?

Hányan látjátok, hogy mennyire tudatlan ez az egész? Isten, és az ördög váltogatják a munkájukat? Felcserélik? Néha ugye az emberek próbálják neked azt mondani, hogy az ördög gyógyítja az embereket, és sokan azt mondják, hogy Isten az, aki beteggé teszi, sok minden miatt. Teljesen figyelmen kívül hagyják az Igéket.

Ez egy nagyon-nagyon erős tanúbizonyság, és mostanra már meg kellett volna ennek alapozódnia benned. Két, vagy három tanúbizonyság alapján áll meg minden dolog.

Jób 2,7: az ördög tette.

Zsoltárok 41-8: ez gonosz dolog. Az ördög dolga.

Lukács 13-16: Jézus! Maga Jézus! Jézus tudja, miről beszél. Ennek az asszonynak a problémáját sátáni kötöttségnek nevezte. Ugye?

Ezt fogadd el, és mondjátok ki hangosan, hogy: a betegség az ördögtől van, gonosz, sátáni kötöttség. Kit idéztem? A Bibliát.

 

Az elnyomás ördögi

Menjünk el még egy bizonyságra. Az Apostolok Cselekedetei 10. fejezet. Biztosak vagyunk abban, meg vagyunk győződve arról teljesen, hogy Isten akarata számunkra, a tökéletes akarata, hogy mindannyian a mai napon meg legyünk gyógyulva. Miért? Sok minden miatt, de tudjuk, hogy a betegség az ördögnek egy munkája, és az ördögtől van. Ap.Csel. 10. Ott vagytok? Ap.Csel 10, 38-as vers.

Apostolok Cselekedetei 10-38. A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén… – mit tévén? Tett-e Jézus valami rosszat valaha? Valami gonoszat? Nem. Csakis jót tett. És mi volt része, ennek a jónak, amelyet tett? – …széjjeljárt, jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak; mert Isten volt Ővele.

A Szent Szellem szerint, aki szól hozzánk az Ap.Csel.-en keresztül, mindenki, aki felé Jézus szolgált a gyógyítások területén, elnyomás alatt volt, és az ördög elnyomása alatt volt.

Nem azt mondja itt az Ige, hogy: széjjeljárt, jót tévén és meggyógyítván mindeneket, akik Isten elnyomása alatt voltak? Hogy Isten tett rájuk valamilyen betegséget, hogy tanítsa őket? Nem! Hanem mindenki, akit Jézus meggyógyított, azt mondja az Ige, hogy az ördögi elnyomása alatt voltak – a Biblia alapján. A betegség a Biblia alapján ördögi elnyomás.

 

Bizonyságokkal alátámasztva

Három bizonyságot kaptunk. Ugye? Mennyire van még szükséged? Három bizonyság. És két-három tanúbizonyság alapján meg lehetne ezt alapozni. Ismételjük át még egyszer:

? Jób 2,7 – mit mond? Az ördög tette őt beteggé. Az ördög tette. Nem azt mondja, hogy Isten, hanem az ördög.

? Zsoltárok 41,8 – a betegség gonosz, a Béliálnak egy dolga, az ördögtől származik.

? Lukács 13,16 – a betegség az ördögi elnyomás, sátáni kötöttség. És azt mondta Jézus, hogy szabadnak kellene lenned. Fel kellett volna oldatnia ebből a betegségből, ebből a sátáni kötöttségből. Soha nem hallottad Jézust azt mondani, hogy Isten tanít téged ezzel valamire. Vagy nem Isten időzítése lett volna. Hallod ezt szemináriumokon, hallod ezt prédikátorok szájából, de az Újszövetségben ezt soha nem hallod.

? Ap.Csel. 10,38 mindenki… és hányan tudjátok, hogy Jézus nagyon sok mindenki felé szolgált. A Biblia azt mondta, hogy a sokaságok gyógyultak meg egy nap alatt. A sokaságok alatt érthetünk ezreket. És a Biblia azt mondja, hogy akiknek ilyen, meg ilyen betegségeik voltak, Jézushoz hozták őket, és mindegyiket meggyógyította Jézus. Mindannyian gyógyultak voltak.  

Soha nem volt olyan, hogy Jézus azt mondta volna, hogy nincs erre időm, most nem ez a megfelelő időpont számodra. Nem, még nincs itt az idő, hogy meggyógyulj. Nem! Mindannyian meggyógyultak. És azt mondja a Biblia, hogy sokan-sokan voltak ilyenek, és ezek mind elnyomás alatt voltak. Az ördög nyomta el őket. Az ördög tette, az ördögnek egy munkája. Sátáni kötöttség, ördögi elnyomás. Elég ez neked, hogy higgyél abban, hogy a betegség egy gonosz, hogy az ördögnek egy munkája?

Akarhatja-e azt Isten, hogy az ördögnek egy munkája legyen bennünk? Tetszésére lehet-e ez Istennek? Béliálnak egy munkája, egy dolga, hogy egy gonosz dolog bennünk munkálkodjon? Mondom nektek, hogy Isten gyűlöli ezt. Isten gyűlöli a betegséget!

Ne érezd magad rosszul, hogyha van valami tünet a testedben. Csak tudnod kell, hogy minek kell ellenállnod, vagy hogy mit kell elfogadnod. És kristálytisztán kell látnod, hogy Isten nem akarja, hogy ennek megnyíljál. Isten nem akarja, hogy betegséged legyen, és ez nincs tetszésére. Semmilyen szinten sem.

Amikor Isten megteremtette az embert, akkor látványosan, csodálatosan megteremtette, gyönyörűen, gyönyörűségesen, és dicsőségesen. És a betegség vette Istennek ezt a tökéletes, csodálatos teremtését és kicsavarta és deformálta és tönkre tette. Mindaddig amíg… Én már láttam olyan betegségeket, amikor már nem is tűnik emberinek az, ahogy az a betegség elnyomja azt a testet.

Hogyan lehetne Isten tetszésére valami, ami tönkre tette az Ő teremtését? Nincs ilyen. Nincs tetszésére. Nem az Ő akarata. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy meg van minden jogod arra, hogy ellenállj neki! Minden jogod meg van arra, hogy ellenállj, és azt mond: nem, nekem a betegségnek nem kell megnyílnom, mert az nem Isten akarata számomra. Valaki mondja hangosan, hogy: a betegség nem Isten akarata számomra! A gyengeség soha nem lesz Isten akarata számomra, nem lehet az! A gyógyulás az Ő akarata számomra. Dicsőség Istennek!

 

 

Forrás: www.moorelife.org

Meghallgatható: www.bekevar.fw.hu > Hang-tanítások menüpontban BÉKEVÁR FŐOLDAL