2008.05.22.   

ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS
2. Erős szellem
Keith Moore tanítása

(A szinkrontolmácsolás szövege, korrektúrázás nélkül.)

 

AZ IGE AZ ALAP

Leülhettek! Ha nem hoztál magaddal Bibliát ma este, akkor emeld fel a kezedet, és a segítők kiosztanak nektek, használjátok a mi Bibliánkat. Nagyon fontos, hogy időzzél a Bibliával, a szemedet pihentesd az Igéken. Errefelé mi a Bibliát nagyon nagy megbecsülésben tartjuk. Ugyanis az a mindennek a szabványa, a Biblia. És nagyon keveset helyezünk a te véleményedre vagy az én véleményemre. Hallottad? És nem is akarjuk a te megtapasztalásaidra építeni az életünket. Vagy az enyémre vagy a teóriáidra.

Hisszük, hogy az egyedüli dolog, ami méltó és biztonságos arra, hogy hihessél benne teljes szívedből, és amire építheted aztán az életedet, az az Ige. Az az Ige! Köszönet Istennek az Igéért! Minden embernek a véleménye fölött kell, hogy uralkodjon az életedben, minden könyv felett, tv-show felett! Hallottad? Bármilyen politikai hovatartozás fölé kell helyezned az Igét.  Minden egyes alkalommal, amikor látsz valamit, hallasz valamit, olvasol valamit, föl kéne tenned magadnak a kérdést: hol az Ige erre? Hol az igevers, hol van ez a Bibliában? És ha nem tudod megtalálni, akkor ki kell kapcsolnod. Vagy le kell tenned.

Nem érdekel, milyen lelkesek, milyen őszintén gondolják a dolgot, ha nem az Ige, nem biztonságos, hogy bízzál benne. Hogy arra építsd az életedet, és azon cselekedjél. Lapozzatok el velem együtt a Lukács evangélium 5. fejezetére, és kérem, hogy higgyetek velem együtt, hogy kijelentés jön hozzátok, kijelentést kapok az Úrtól. Az amire az Úr engem képessé tett, és amit nekem megenged az Úr, hogy elmondjak nektek, azt nagyon befolyásolja az, hogy ti mit engedtek meg nekem, hogy elmondjak nektek. Ugyanis össze vagyunk kapcsolva ebben, de páran ezt nem értették.

De neked nem szabadna passzívnak lenned. Tudom, hogy itt ülsz a székben, és fizikailag nem teszel sok mindent, de szellemben nagyon aktívnak kellene lenned. Aktívan kell tisztelned, megtisztelned Isten Igéjét. Aktívan el kell várnod, hogy kijelentés jön, válasz jön, fényesség jön, világosság jön. Nagyon nyitottnak kell lenned, nem bármi felé, hanem Isten felé. És az Ő Igéje felé. Tehát a Lukács evangélium 5-ben… ott vagytok? 12-es vers, azt mondja az Ige: (a bővítettet olvasom most) „míg Jézus az egyik városban volt, jött hozzá egy ember, aki teljes volt leprával, akit teljesen elborított a lepra, és amikor meglátta Jézust, az arcára esett, és kérte az Urat, hogy „Uram, ha hajlandó vagy, képes vagy arra, hogy meggyógyíts engem és megtisztíts engem, ha a te akaratod, hiszem, hogy meg tudod tenni.”

 

ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS

Millió keresztény itt tart. Hiszik, hogy meg tudja őket Isten gyógyítani, ha... Ha mi? Ha az az Ő akarata! A legtöbb keresztény így imádkozik: „Uram gyógyíts meg, Uram gyógyítsd meg őket, ha az a Te akaratod.” És ez az ember is ezt mondta Jézusnak, azt mondta, „hiszem, hogy képes vagy rá, hiszem, hogy meg tudod tenni, hiszem, hogy meg tudod tenni! – ha akarod.” Figyelmeznünk kéne arra, ahogy Jézus válaszolt ennek az embernek. És arra, amit mondott. Akkor nézzük meg, mit mondott. Mit válaszol Jézus ilyen kérdésre? Ha valaki így szól hozzá, hogy hiszem, hogy meg tudod tenni, ha akarod. Mit mond Jézus ilyen kérdésre? Most mindannyian megelőztetek a válaszban, hallom.

Azt mondta Jézus, azt mondta a leprás Jézusnak, hogy ha akarod, megtisztíthatsz engem. Mit mondott Jézus? Jézus kinyújtotta a kezét, és megérintette őt, és azt mondta, a bővített fordítást olvasom most, hajlandó vagyok, és akarom, és legyél megtisztulva! Akarom – dicsőség Istennek! Akarom, legyél tiszta! Ki mondta ezt? Jézus! Jézus mondta. Jézus ugyanaz?

Ugyanaz Jézus tegnap, ma és mindörökké? Ha azt mondta, hogy akarom akkor, akkor mit mond ma este? Megváltozott-e Jézus? Változik-e Jézus? Akkor ma este is ugyanazt mondja, amit akkor mondott. Ugye? Személyválogató Jézus? Vannak kedvencei? Nem! A biblia azt mondja, hogy Isten nem személyválogató, tehát ha Jézus azt mondta annak az embernek, hogy akarom, és nem személyválogató, mit mondana neked? Azt mondaná neked, hogy akarom, vagy különbséget tesz? Azt mondaná neked, hogy akarom, vagy pedig Jézus megváltozott, ugye?

Ha csak ezt a két igét ismernéd, hogy nem változik meg soha, és hogy nem személyválogató, akkor meg lennél győződve. Ugye? Meg lenne a három bizonyságod. A tanúbizonyságod az igéből. Itt az egyik tanúbizonyság: azt mondta az embernek, hogy akarom. És itt a másik tanúbizonyság, hogy Jézus tegnap ma és mindörökké ugyanaz. És itt a harmadik tanúbizonyság, hogy Jézus nem személyválogató. Úgyhogy akkor most akár örömkiáltásba kezdhetünk, és akár haza is mehetünk. S azt mondhatjuk, az Ő akarata, tudom!

De abban az esetben, ha nem lennél teljesen meggyőződve erről, valamilyen fura oknál fogva, tovább fogunk menni ebben és nagyon-nagyon tovább fogunk menni ebben és fogunk menni, fogunk menni előre ebben. És elkezdtük, és ma este folytatjuk azt a sorozatot, amelynek a címe: Isten akarata a gyógyulás. Isten akarata a gyógyulás. Isten akarata az, hogy te, most gyógyult legyél? Ez a kérdés. Nagyon tetszik a válasz, hogy azt mondtátok igen, mindannyian.

De be kell bizonyítanunk. Azt mondtam, be kell bizonyítanunk. Igéről Igére, Igéről Igére, és én most egy folyamatban vagyok az Úr segítsége által, hogy harminc okot adjak nektek a Bibliából, az Igékből, miért vagyunk biztosak abban, hogy az Isten akarata, hogy te gyógyult legyél most. Most! Ebben a pillanatban! Hajlandók vagytok, hogy velem maradjatok? Harminc ok. Nem azt mondom, hogy csak ennyi ok van a Bibliában. Csak azt mondom, hogy nem biztos, hogy öt évig ezen akarunk időzni, egy sorozaton.

Vannak dolgok, amikkel kapcsolatban az Úr még akar nekünk szólni, de tíz, a tíz már nagyon sok ok, ugye? A húsz az még több, de én harmincat fogok adni. Harminc okot az Igéből. Tehát ha azt hiszed, hogy nem Isten akarata, hogy mindenkit meggyógyítson, akkor maradj velünk, és bizonyítsd be, hogy nincs igazam! Szedd szét ezeket az okokat, és bizonyítsd be az ellenkezőjüket, mind a harmincat! Ha meg tudod tenni, de csakis Igékkel támaszthatod alá. Mert ez az egyedüli dolog, amit mi meghallgatunk, ugye? Ne hozd nekünk a többi embernek az írásait, a teóriáit, a gondolatait, nem érdekel, hogy mennyi betű van a nevük mögött, vagy másoknak a megtapasztalásait, élményeit, ki gyógyult meg, ki nem, vagy miért gondolják, hogy ez meg ez nem gyógyult meg. Minket ez nem érdekel, ezt nem hallgatjuk meg.  Csak az Igék érdekelnek.

Azt mondtuk, hogyan tudod megtalálni Isten akaratát, hogyan tudod megszerezni Istent, hogyan tudod megtalálni. Milliók hiszik, hogy minden, ami történik, Isten akarata, voltak már emberek, akik azt mondták, hogy imádkozz értem, és ha meggyógyulok, akkor az Isten akarata, ha nem, akkor az nem az volt. Miért mondanád ezt, miért gondolod ezt így? Nem hiszed te ezt az életed minden területén sem, ez ugyanaz, mintha azt mondanád akkor, amikor valaki elkárhozik, hogy nem Isten akarata, hogy az az ember üdvözüljön. Ha meghalnának, akkor elmennének a pokolba, és azt mondanák, hogy ez volt Isten akarata.

Ez azt bizonyítja, hogy minden Isten akarata volt, mert minden, ami történik, Isten akarata? Ez nem igaz, ugyanis Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen. Tehát ebből kifolyólag vannak-e olyan dolgok, amelyek megtörténnek, és nem Isten akaratát jelképezik. Igen, ha ez igaz, a legfontosabb dologgal kapcsolatban, az üdvösséggel, a te örök üdvösségeddel kapcsolatban, miért lenne kevésbé igaz, kevésbé fontos dolgoknál. Hogyan tudod megtalálni Isten akaratát? Az egyike a leghatalmasabb dolgoknak, amiket valaha is megtaláltam, megtanultam: a biblia azt mondja az Efézus 5-ben, hogy ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.

A Róma 12. fejezetében a második vers azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz. Hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó és megengedő és tökéletes akarata. Isten nekünk adta ezt a könyvet, nekünk adta a Szent Szellemet. Hogy kijelentse nekünk az Ő akaratát. Hol fogod megtalálni Isten akaratát? Isten Igéjében, ugye? Ott kellene nézned! Tehát hol fogjuk megtalálni Isten akaratát a gyógyulásra? Isten Igéjében! Ha gondoljátok, akkor gyertek el velem a Példabeszédek 4. fejezetére, és egy kicsit ismétlünk, és már múltkor megnéztük az első okot, de egy kicsit időzzünk még ezen, s aztán áttérünk a második okra.

 

AZ IGE ORVOSSÁG

Tehát a példabeszédek 4. fejezete. Mi volt az első ok, emlékeztek rá? Az első ok arra, hogy miért vagyunk biztosak a Bibliából abban, hogy Isten akarata, hogy mindenki gyógyult legyen most? Az első ok az, hogy Isten Igéje orvosság. Isten Igéje orvosság! Annyira izgatott a szívem, mert annyian meg fognak gyógyulni! Nagyon sokan, csak figyeld! És nem azért, mert én lennék az, hanem az Ige miatt. Olyan sok ember meg fog gyógyulni, és te csak figyelj, annyi bizonyságot fogunk hallani erről, és a legtöbbről nem fogunk tudni ebben az életben.

A Példabeszédek 4,20-as vers. Azt mondja: Fiam, az én szavaimra figyelmezz, és az én beszédeimre hajtsad füledet – vagyis az Ő Igéjére. Ne távozzanak el a mik? A szavaim a te szemeidtől, és tartsd meg ezeket, mit? Az Igéket a te szívedben. Az Ő szavait, mert ezek… – miről beszél az Ige? Az Igékről, mert az ő Igéi életük azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. És a héber szó szerinti változat azt mondja, hogy orvosság. Egész testük számára orvosság az Ige!

Az igék, szavak. Szavak. Olyan sok minden van a szavakkal kapcsolatban, amiket nem látunk még igazán. Hogyan teremtette Isten az eget és a földet? Az Ő szavai által! Tehát minden, amit látsz, az a szék, amiben ülsz, a kezed, amire nézel, és minden, a ruházatod, az ételed miből állt elő? Szavakból állt elő. Az élet, amely benned van, szavakból állt elő. Az élet minden fában, minden virágban, minden nyusziban, minden halacskában, de az az élet, amely benned van és minden organizmusban az egy kimondott szó által jött létre, amely Istentől jött. Szavak...

Ha azok a szavak teremteni tudtak bolygókat, napot, holdat, a hegyeket, az óceánokat, az emberi lényeket, ha ezek tudnak teremteni, bizonyos, hogy gyógyítani is tudnak. Ugye? Ha azok a szavak képesek arra, hogy ezt az egészet megteremtsék, akkor az Ő szavai gyógyítani is tudnak. Bizonyosan. Nagyon könnyen! Mondjátok ki hangosan: az Ő szavai gyógyítanak! Isten azt mondja, hogy a fiaim – persze a leányaimat is érti alatta – hadd olvassam el ezt nektek a bővített bibliafordításból:

„Figyelmezz az én szavaimra, és vesd magadat alá, és rendeld magadat alá az én beszédeimnek… Ez egy nagyon jó módja ennek, hogy ezt mondja, hogy vesd magad alá az én szavaimnak, ne hagyd, hogy eltávozzanak előled, és tartsd meg őket a te szíved közepében. Mert élet ez azok számára, akik megnyerik, akik megtalálják, gyógyulás és egészség az egész testüknek. Az Ő szavai orvosság. Tehát a héber szó szerinti változat azt mondja, hogy orvosság egész testüknek. Itt nagyon sok mindent elmondott nekünk Isten. Tudunk-e valamit az orvosságról?

Bizony, nagyon sokan, ebben a teremben is valamiféle orvosságot vesznek magukhoz. Sokan, akik az interneten nézik, azok is orvosságot szednek, az igazság az, hogy mi vagyunk a gyógyszerezett generáció. Miről szól az a legtöbb reklám, amit a tévében látsz? Orvosságról ugye, gyógyszerekről. Kik azok, akik ezen milliárdokat nyernek? Ugye a gyógyszercégek. A gyógyszergyártó cégek. És azon vannak, hogy mindenre gyógyszert találjanak. Gyógyszer arra, hogy fölébredj, gyógyszer arra, hogy elaludj. Gyógyszer, gyógyszer, gyógyszer! Nagyon figyeljetek erre barátaim, mi tényleg egy gyógyszerezett generációban vagyunk. És ez egy nagyon nagy probléma, nagyon sok problémát okoz ez.

Valaki mondhatja: most azt mondod, hogy ne szedjek semmilyen gyógyszert sem? Nem ezt mondom, nem ezt mondom. Köszönet Istennek, hogy vannak olyan gyógyszerek – és én úgy hiszem, hogy Isten sokféle csodálatos dolgot elhelyezett a levelekbe, a gyökerekbe, a növényekbe, ugye? De nem szükséges, hogy ezt most részletezzem, de a mi tudásunk Isten eredeti tervéről és tervezéséről, az nagyon kicsi. Nagyon pici. És aztán persze mi még hozzáteszünk dolgokat, amelyeket nem Isten tett hozzá, és aztán mindenféle kombinációval előjövünk, és ez gondokat okoz, nagyon sok gondot okoz.

Most nem kell ebbe belemenjünk, de amit szükséges, hogy tudjunk, hogy Istennek is van orvossága, van gyógyszere a számunkra. És az Ő gyógyszere az tökéletes: nincsenek mellékhatások, nem tudod magad túladagolni, amit viszont megtehetsz, hogy túl keveset veszel magadhoz belőle, és akkor káros hatások lesznek. De nem tudod magad túladagolni, nem tudsz túl sokat magadhoz venni ebből. Minél többet, annál jobb. Mondjátok ki hangosan: az Ő szavai élet, azoknak, akik megnyerik, és egészség, orvosság, az egész testüknek. Az Ő szavai, az Ő igéi. Az Ő igéi! Dicsőség Istennek!

A Zsoltárok 107-esben, nektek nem kell odalapoznotok, a 107-es zsoltárokban azt mondja a 20-as vers, hogy „kibocsátá az ő Igéjét, és meggyógyítá őket. És megmenté őket a pusztulástól.” Az MIV fordítás azt mondja, hogy elküldte az Ő Igéjét, és meggyógyította őket, s megmentette őket a sírtól. Mi tette ezt? Az ige! Az igék. Az Ő igéje, az Ő igéje. Köszönjük Istennek az imádságot, de itt az ige, ugye az Igéről szól. És van idő, amikor az emberek próbálnak eredményeket elérni imádság által, amelyre csakis Isten igéje képes, csakis Isten igéje adhat. A szerdai imakörünk ideje alatt elolvastunk, tehát itt azt olvastuk, hogy, azt az Igét a bibliából, hogy aki elfordítja a fülét a törvény hallásától, annak a könyörgése is utálatos.

Tehát elküldte az Ő igéjét, és mi? És meggyógyította őket, dicsőség Istennek! És megmentette őket a pusztulástól. Az új élő fordítás azt mondja, hogy Ő szólt, és ők meggyógyultak. És kiragadta őket a halál kapujából. Dicsőség Istennek! Mire van szükséged, ha azt akarod, hogy téged is kiragadjon a halál, a pokol kapujából? Egy igére van szükséged! És van egy könyv, ami teljes. Teljes ezekkel az igékkel! Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Az Ő szavai meggyógyítanak téged.

Egy állítást akarok tenni, amit lehet, hogy le akarsz írni: ha eleget veszel magadhoz Isten igéjéből, elegendő, elég hosszú ideig, meg fog téged gyógyítani! Nem érdekel, mi a problémád. Nem érdekel, milyen lehetetlennek, gyógyíthatatlannak tűnik. Ha te eleget veszel magadhoz Isten igéjéből, elegendő ideig, akkor az Ő Igéje meggyógyít téged. Tehát még egyszer nagyon lassan elmondom: ha te, te! Eleget veszel magadhoz Isten igéjéből, elég hosszú ideig, meg fog téged gyógyítani. Az embereknek igazából, s a keresztényeknek nincs megértésük erről, hogy miről szól itt az ige.

Elmennek az orvoshoz, s az orvos fölír egy bizonyos gyógyszert, és aztán beszedik, beszedik a gyógyszert. Három éven át szedik a gyógyszert, és visszajönnek az orvoshoz, az orvos pedig azt mondja, hogy most pedig növeljük a dózist. És megteszik azt is. De az embereknek nincs ez a megértésük az igével kapcsolatban. Meghallgatnak egy fél üzenetet, és többet nem akarnak hallgatni. Mi a gyógyulás? Ha megkeresed ezt a szót, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egy megújítás vagy egy visszaállítása a testnek. Egy betegségből, egy kárból vagy egy sérülésből. Valaki mondja, hogy visszaállítás, megújítás.

Amikor a gyógyulásról beszélsz, nagyon sokan egy azonnali csodáról beszélnek, arra gondolnak, azt mondják, hogy beteg vagy, aztán puff, meggyógyultál. De a biblia beszél fokozatos gyógyulásról. Beszél az orvosságról. Hogyan működik az orvosság? Az orvosság beléd kerül, nemcsak beveszel egy pirulát, aztán puff, nem így működik! Magadhoz veszed a gyógyszert, beléd kerül, és elkezdi a szervezetedet, elkezd a szervezetedre hatással lenni, ugye? És nap-nap után, hét-hét után, és tudjátok az emberek nem értik, pedig az emberek hónapokon át szedik a gyógyszereket, éveken át.

 

VEDD MAGADHOZ AZ IGÉT

Ha te ugyanezt megteszed Isten igéjével, meg fog téged gyógyítani! Ezért vedd be az orvosságot! Az Ő igéje! Istennek minden igéje gyógyulás és egészség! Nemcsak azok, amelyek a gyógyulásról szóló igék, nem kell abban az igeversben arról szólnia, hogy a gyógyulásról, vagy a hitről, azért, hogy a te számodra élet legyen, Istennek minden igéjének ereje van. Isten minden igéjének ereje van! Istennek egyetlen igéje sem haszontalan és erőtlen. Minden igéje erővel teljes és teljes erővel. Emlékeztessük magunkat erre és menjünk el a Zsidó 4-re. Velem vagytok erre? Mondjátok hangosan, ha én eleget veszek magamhoz Isten igéjéből, elég hosszú ideig, meg fog engem gyógyítani!

Ez csak az én elképzelésem? Az Ő igéje orvosság? Nem azt mondja-e a Biblia, hogy ő elküldte az ő igéjét, és meggyógyította őket, és megváltotta őket a pusztulástól? Megszabadíthat-e Isten téged a haláltól? Igen. Nem érdekel, milyen beteg vagy, milyen gyenge vagy, és én persze az igét prédikálom nektek, de én tapasztalatból is mondom ezt. Hagin testvérnek a gyógyító iskolájában dolgoztam, hosszú éveken át, nap-nap, nap-nap, minden nap és heteken át, és voltak olyan emberek, akiket föladtak már, hogy nem fognak élni, nincs remény, azt mondták, meg kell halniuk, személy-személy után.

Láttam, ahogy visszajönnek az emberek a halálból. Csont és bőr voltak. Lélegeztető gépeken voltak. Csövek voltak levezetve a testükbe, és a halálnak a kapujában voltak már. Ott voltak, és láttam, ahogy az emberek visszajönnek onnan. Láttam, ahogy újra és újra visszajönnek. Visszanyerték az erejüket, velem vagytok? Visszanyerték az erejüket, visszanyerték a színüket, a bőrszínüket, láttam ahogy a sárga arcbőrük és az mind eltűnik, és visszajött a pirospozsgás arcbőr! Velem vagytok? Láttam, ahogy az emberek visszajönnek, láttam, ahogy hazamennek, láttam, ahogy elmennek vissza a munkába, és élnek még több mint negyven évet, vagy húsz évet, velem vagytok? Dicsőség Istennek!

És fogok beszélni egyetlen egy jellemvonásról, amellyel mindannyian rendelkeztek. Fogok róla szólni, hacsak az Úr nem mutatja másként, és mielőtt még ennek az alkalomnak vége van, fogok erről beszélni, erre tartok most, efelé. De értsd meg ezt először, ez az alapja, ez annak, mielőtt rátérünk a második pontra, hogy Isten igéje orvosság. Hol vagytok? Tehát a Zsidó 4-ben. 12-es vers.

Azt mondja az ige: mert az Istennek igéje élő, – az angol fordítás azt mondja, hogy gyors – de az valójában élő! Nem arról szól, hogy Isten igéje csak úgy gyors lenne, hanem hogy élő, elevenítő. Ez egy régi angol szó, ami azt jelenti, hogy életben van, élő, s megeleveníti, életet ad, Isten igéje élő! És mi még? És ható! Mondd hangosan: Isten igéje élő és ható! Erősebb-e és hatóbb-e Isten igéje a ráknál? Erőteljesebb-e a magas vérnyomásnál? A cukorbetegségnél? Az Aids-nél? Igen! Erőteljesebb-e, mint egy tumor-daganat? Igen! Igen! Elég erőteljes-e ahhoz, hogy visszaállítson valamit, amit a betegség tönkretett?

Mi tud, mi tud visszahozni valakit, aki a halálnak az ajtajánál van? Ki tudja, mi tudja visszahozni azt az embert az egészségbe, az épségbe? Az Ő igéi! Menjünk ezen végig még egyszer. Azt mondta, hogy fiam, mit tegyél? Figyelj az én szavaimra! Nem mindenki máséra, hanem arra, amit Isten mondott róla! És hajtsd a te füledet az én beszédeimre. És mit mond? Ne hagyd, hogy eltávozzanak a te szemeidtől! Mit jelent ez? És tudjátok, nagyon sokan itt tévesztik el.  Ne hagyd, hogy eltávozzanak a te szemeidtől.

Tudom, hogy Hagin testvér, aki az én atyám a hitben, aki most már a mennyben van, ő idő előtt született, és egy olyan betegséggel, amit gyógyíthatatlan vérbetegségnek neveztek. Az ő teste nem fejlődött ki, mert idő előtt megszületett, annak idején nem volt inkubátor, ez nagyon régen történt, és az ő mellkasa nem fejlődött ki, és néhány testrésze sem fejlődött ki rendesen, és megmondták neki, hogy az ő állapotában 16 évesnél, 16 évnél többet senki sem él. És amikor, – és bizony így is történt – hogy amikor 16 éves lett, akkor ágyhoz kötötté vált, volt úgy hogy eszméletét vesztette heteken keresztül, nem volt magánál, és az orvos azt mondta neki, hogy fiam, ha ez az egyik dolog nem öl meg téged, akkor majd a másik. És nincs remény számodra, és legyél kész, hogy el kell menned.

És a legjobb orvosok, akiket meg tudtak maguknak szerezni, azt mondták, hogy nincs remény, és nincs semmi, amit tehetünk. De dicsőség Istennek, hogy ő megszerezte valaki másnak a Szavait! És Hagin testvér azt mondta, hogy néha olyan gyenge volt, ugyanis majdnem teljes testtel meg volt bénulva, hogy azt mondta, hogy próbálta olvasni a bibliát, mert valami az ő belsejében azt mondta, hogy a válasz ebben a könyvben van. Nem ismerte soha, nem hallott róla, de valami belül mondta neki, hogy a válasz ebben a könyvben lesz, és próbálta olvasni. És persze rájött arra, hogy nincs sok ideje a vesztegetésre, és mivel látta, hogy van egy ószövetség, van egy új, és éppen ezért inkább az újat választotta, mert nem tudta, hogy mennyi ideje van hátra. Mert azt mondták neki, hogy akár ma este is meghalhatsz, ezért elkezdte olvasni az igét. És azt mondta, hogy néha percekbe tellett neki, mire egy oldalt tudott lapozni, hogy az egyik oldalról áthajtson a másikra.

De folytatta. És azt mondta, hogy minden percében, amikor ébren volt, próbálta olvasni Isten igéjét. És rájönni arra, hogy mit mond az ige. Mert valami az ő szívében azt mondta, hogy a válasz itt van! És hogy élhetsz, és nem kell meghalnod! Tudjátok, ki mondta neki ezt? A Szent Szellem! Isten Szelleme mindig az Ő igéjével fog vezetni, mindig az ő igéjének a fényében fog vezetni. Mindig! És azt mondta, hogy az ő szülei elkezdtek aggódni, mert mindig a bibliában volt elmélyülve. És voltak mások, akik eljöttek hozzá látogatóba, és ők is elkezdtek aggódni, s azt mondta, hogy egy ember beszélt is vele, és azt mondta, hogy azt mondják nekem, hogy csakis a bibliát olvasod állandóan, s azt mondta: igen uram!

S azt mondja, hogy hogyan nem olvasol semmilyen western novellákat, nyugati novellákat? És azt mondta, hogy nem, nincsen erre időm! S azt mondta, hogy nem olvasol semmilyen képregényt? S azt mondja, hogy nem uram, és nincs időm – azt mondta. Halljátok, mit mondok? Azt mondják neki, hogy bármelyik nap meghallhat! S tudjátok nagyon sok embernek nincs erről megértése, nem tudatosítják, hogy ez milyen komoly, és minden mást tesznek, és elpazarolják az idejüket. És mit mondott? Hogy fiam, figyelj arra, amit én mondok neked, hajtsd a te füledet az én szavaimra, ne hagyd, hogy eltávozzanak a te szemeidtől, tartsd meg a te szívednek a közepén, mert élet azoknak, akik megnyerik.

 

MEGNYERNI A GYÓGYULÁST

Tudjátok, ha mindössze annyit kell tenned, hogy kinyitod a bibliád és megkeresed és meggyógyultál. Nem erről szól az ige! Azt mondja, hogy szerezd meg! Nyerd meg! Az azt jelenti, hogy ha azokban maradsz, ha állandóan az igén lesz a te szemed, és állandóan azt fogod hallani, és arról fogsz szólni, és látni fogod, és hallani és arról fogsz beszélni, akkor megnyered. És ez nem azért van, mert olyan nehéz lenne megérteni, hanem azért, mert az ellenség próbál ellene állni. Próbál téged összezavarni és próbál téged visszatartani attól, hogy ezt meglásd. Nem nehéz.

De az egész világ, amelyik körülötted van, teljes a hitetlenséggel és a félelemmel és a rossz gondolkodással, és nem gondolunk erre persze, de teljesen átitatott bennünket ez a hitetlenség és a félelem, mert rosszul tanítottak minket egész életünkben. Minden irányból csak ez jött. És éppen ezért, ahelyett hogy persze nem tehetünk erről, de rosszul gondolkodunk, de ha belekerülsz Isten igéjébe, azt mondtam, hogyha belekerülsz Isten igéjébe, megújíthatod az elmédet. Dicsőség Istennek! Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el… És azt mondta Hagin, hogy nincs időm, hogy ilyeneket olvasgassak, és próbálta ez az illető elmondani neki, hogyha túl sokat időzöl a Bibliában, akkor az rossz hatással lesz rád. Lehet, hogy elveszted az eszedet, és próbálták őt figyelmeztetni.

De nem vesztette el az eszét, ugye? Hanem megváltozott az ő elméje. Megújította az ő elméjét, és valami történt az ő szellemében. És eljutott Márk 11-re. A 23-as versre, és a 24-esre. És megtalálta, hogyha én vágyakozom a gyógyulásra, mindössze annyit kell tennem, hogy elhiszem, hogy már a Kálvárián megkaptam a gyógyulást, míg közben én itt fekszem, és bénult vagyok. És ő ezt még soha nem hallotta, nem látta, de látta az igében mi történik, mi történt azalatt, míg ő az igét olvasta? Mi történt? Szolgált felé az ige! Állandóan szolgált felé az ige! Mert Isten igéje élő, életben van, és erővel teljes! Dicsőség Istennek!

És elég éles ahhoz, hogy szétválassza azt a sok szemetet a fejedben, és eljusson a szívedbe, és ott keresztülhatoljon azon a sok rossz gondolkodáson és a hitetlenségen, és hogy beléd kerüljön. És erőt ad neked ahhoz, hogy vissza gyere abból az állapotból, ahol vagy. Erőteljesebb bármilyen szenvedélybetegségnél, bármilyen szokásnál, bármilyen bűnnél, bármilyen kudarcnál, bármilyen szükségnél, s bármilyen betegségnél. Ez az ige! Ez az ige! Ez az ige! De meg kell tenned, amit Ő mond neked, követned kell az útmutatót, az útmutatást arra, hogy beszedd a gyógyszert.

Itt van a biblia a kezemben, kicsavarom a tetejét, itt az orvosság, ugye? És mi van az oldalára írva az üvegnek? Figyelmezz ezekre a szavakra és hajtsd a te füledet ezekre a beszédekre, és ne hagyd, hogy eltávozzanak a te szemeidtől. És tartsd meg őket a te szívedben. Ez van ezen az üvegen, ugye? Mindenki követi ezeket az útmutatásokat? Nem. Beveszik-e a gyógyszert? Az utasítás alapján? Nem! És az emberek ezért nem érnek el eredményeket. De ha megtennéd, ha eleget vennél magadhoz Isten igéjéből, elég hosszú ideig… Igaz-e, hogy az Ő szava élet azok számára, akik megnyerik? És egészség az egész testüknek! Képes-e az a szó, amit Isten kimondott, és ami által megteremtett mindent, és ami által megteremtette a te testedet, a te szellemedet, vajon azok a szavak vannak-e ebben a könyvben?

Beléd kerülhetnek-e ezek a szavak? Tudják-e, el tudják azt végezni, hogy az a hús, és azok az idegek, amelyek elhaltak, azok a szervek, amelyek többé nem működnek… Velem vagytok? Elvégezheti-e az ige, hogy az életnek a szikrája megjelenik azokban a halott szervekben? Igen! Én láttam, dicsőség Istennek! Meg tudják-e tenni ezek a szavak a te testeddel? Elolvastuk. Élet azoknak, akik ezt megnyerik. És kinek a dolga, hogy megtalálja ezt? És megnyerje? A te dolgod és az enyém. És gyógyszer, orvosság. Minden, minden. Az azt jelenti, hogy a fejed búbjától a talpadig. És minden, ami aközött van: minden egyes szerv, minden egyes sejt beleértendő. És egészség és gyógyszer és orvosság a te egész tested számára. Dicsőség Istennek!

Tudjátok, ezen lehetne nagyon hosszú ideig időzni. De ezt akarom veletek megértetni, hogy én meg vagyok róla győződve, és úgy hiszem, hogy mindenkinek meg kéne lennie győződve arról, hogy Istennek az akarata az, hogy mindenki meggyógyuljon! Miért? Mert Isten igéje gyógyszer. Ki számára írattak ezek az igék? Ha Isten igéje beléd kerül és meggyógyít téged, és téged erőssé tesz, és ha ez orvosság a te tested számára. És mégis azt mondod, hogy nem, a gyógyulás nem mindenki számára adatott? S mi van akkor, ha valaki olyan, akinek a számára a gyógyulás mondjuk, hogy nem adatott, de belekerülne ebbe az igébe éjjel és nappal. Úgy lenne az, hogy az ő számára az ige nem lenne élet? És nem lenne orvosság a teste számára? Ezt mondják.

Tudjátok az emberek, amikor így gondolkodnak, amikor azt mondják, hogy a gyógyulás nincs mindenki számára, valójában azt mondják, hogy az ige sincs mindenki számára. Mert az ige meggyógyít téged! Velem vagytok? Menjünk vissza a Példabeszédekre. Ez belefolyik a kettes pontba. Miért vagyunk biztosak abban, hogy Isten akarata mindenki számára, hogy a mai napon gyógyult legyen. Tehát menjünk el a Péld. 18-ra. Tudjátok, nagyon sokszor voltam a kórházakban, és látod, hogy valaki ott fekszik, és azt mondják neki, hogy meg kell halnod, és nem fogsz élni többé. És mindaz, amit ők tesznek, csak az, hogy ott fekszenek az ágyban és éjjel és nappal csak a tévét bámulják. És kérdezhetik: mi a rossz ezzel? Nem, nem engedhetik meg maguknak, nincs erre idejük, hogy ezt tegyék. Velem vagytok? De mégis ezt teszik.

Volt egy asszony, aki eljött a lányával a gyógyító iskolába, hogy imádkozzak érte, hogy meggyógyuljon. Halálos betegsége volt a leánynak, és elment gyógykezelésre, de azt mondta az orvos, hogy ez minden, amit mi tenni tudunk, és ez az utolsó fázis. És pár percig beszéltem vele, és láttam a leányon, hogy ő nincs kész arra, hogy én most imádkozzak érte, nem kész arra, hogy elhiggye, hogy elfogadja a gyógyulást, nincs meggyőződve Isten akaratáról, ezért tudtam, hogy minek kell történnie, és azt mondtam, hogy épp most fog kezdődni az óra, harminc perc múlva, tudtok maradni? És minek kell most történnie, mire van szüksége ennek a leánynak? Hogyan fog hitet kapni, hogy meggyógyuljon? Az igéből! És kérdeztem, hogy tudtok-e maradni? És azt mondta, hogy nem, én és a lányom, most be kell hogy vásároljunk, ezt tervezzük. Ma délután.

 

LÁSD AZ IGE FONTOSSÁGÁT

Tudjátok, mindenhol ez történik. Állandóan. Miért? Mert az emberek nem látják az ige fontosságát, nem látják annak a valóságát és az erejét, amit ez megtehet az ő életükben. Nem látják, hogy mennyire kétségbeesetten szükségük van az igére. A mi embereink itt, akik ezt a gyülekezetet az ő saját gyülekezeteiknek hívják. Hogyha csak a fele annak a sok embernek eljött volna ma az alkalomra, nem tudtuk volna őket elhelyezni ebben a teremben. Azok az emberek, akik ezt a gyülekezetet az ő gyülekezetüknek nevezik. De van pár, aki teljesen mást tesz, mint amit az Úr mondott neki. Páran vannak, de a legtöbbje úgy gondolja, hogy annyira nincs is rá szükségük. Hogy ők így rendben vannak. Eljöhetnek itt-ott, havonta egyszer, vagy egyszer három havonta, és ez egy megtévesztés.

Azt mondtam, hogy ez egy megtévesztés! Ami valójában történik, hogy az ő szellemük egyre gyengébb lesz. Minden nap. És ezt nem fedezik föl! Hallottad? Tudod-e – nem hiszem, hogy fog tetszeni neked – hogy most erről gondolkodjál: tudtad-e, hogy elég baktérium és vírus van a te testeden, mindenféle vírus és baktérium van a te bőrödön és a levegőben és a te testedben, hogy megöljön téged tízezerszer akár? Most ebben a pillanatban. Tudod, miért nem halsz meg, most ebben a pillanatban? Mert elég erős vagy. A te tested és immunrendszered elég erős ahhoz, hogy életben tartson. De mindez a dolog, ez állandóan működik a te szervezetedben. Igazam van, doki? Ott van és működik, és arra várakozik, hogy te elgyengülj. És aztán elkezd sokszorozódni, és aztán átveszi az uralmat. Ördöginek hangzik ez? Ugye? Azért, mert ez így van! Tudjátok, élet van a rákban is. Élet van ezekben a szörnyű betegségekben, láthatod azt a mikroszkóp alatt. Hogy állandóan mozog, sokszorozódik. Honnan jön ez? Nem Istentől. Azt mondtam, hogy nem Istentől!

Menjünk egy lépéssel vissza, és azt akarom, hogy ezt lássátok a Példabeszédek 18-asban. 14-es vers: „a férfiú szelleme elviseli a maga erőtlenségét, de a megtört szellemet ki viseli el?” a bővített így hangzik: „az erős szellem, az embernek erős szelleme megtartja őt a fizikai fájdalomban, bajban, de egy gyenge és megtört szellemet ki tud föltámasztani és elviselni?” Mi fog téged keresztülvinni a fizikai támadásokon és bajokon, gyengeségen, a testi fájdalmakon, mi tudja ezt megtenni? Egy erős szellem. Egy erős szellem képes erre. Dicsőség Istennek! Erős szellem! És ami történik, hogy olyan sok ember van, akik ismerik Istent, és szeretik az Urat, és tudják magukról, hogy milyen gyengék és alig tudják túlélni a dolgokat. És az ellenség csak várakozik, hogy még picit gyengébbek legyenek, még gyengébbek.

Az ellenség nemcsak zavarni és piszkálni akar téged, hanem teljesen ki akar vonni téged a forgalomból! Úgyhogy ő csak várakozni fog, amíg úgy nem látja, hogy nincs esélyed arra, hogy harcolj. És aztán rád zúdítja, és aztán erről meg arról az oldalról hozza, mert az ő terve az, hogy téged túlterheljen, túlságosan elárasszon, hogy elpusztítson téged, mert ő egy gyilkos ugye? A tolvaj miért jön? Hogy lopjon, hogy öljön, és hogy pusztítson! De kell addig várakoznia, amíg gyenge vagy. Mert amíg erős vagy, addig nem tud neked igazából ártani. Mi lenne akkor, ha te és én nagyon okosak lennénk? És mi lenne akkor, ha lenne egy kicsi szellemi okosságunk? Akkor állandóan várakozásban tartanánk őt, ugye? Mert amíg ő arra várakozik, hogy mi elgyengüljünk, mi állandóan csak erősebbé és erősebbé válunk. Gyerünk, egyre erősebbé válunk! És egyre várakozik, várakozik arra, hogy te elgyengülj, te pedig egyre erősebb leszel.

Erősebb leszel, mindaddig, amíg bevégezzük a futásunkat, leéljük az egész életünket, és itt hagyjuk a testünket. És azt mondod neki: most már játszhatsz velem, mert én már befejeztem. De millió keresztény van, aki nem jár gyülekezetbe, kimaradoznak, nem olvassák az igét, nem imádkoznak, nem dicsérik, és nem imádják az Urat, és mindennap gyengébbek lesznek. Még egy picit gyengébb, még egy picit, és tudod, nem lehet annyira észrevenni, mert fokozatosan történik, és aztán puff! És aztán jön a robbanás. És nagyon sokan nem élik túl. És ezért ha te okos vagy, akkor mindennap olvasnád a fejezeteket. Hogy akkor teljes erőbedobással és hittel olvasnád azt a fejezetet. És minden alkalmon itt lennél… De minden egyes alkalommal és minden dolog, amit az Úr elmond neked, hogy magadat föl tudd építeni, azt megtennéd. És hetek után, ahelyett, hogy egyre gyengébb lennél, egyre erősebb leszel.

És az Úr fölkészít téged az elkövetkezendő napokra. És azokra a hónapokra és évekre, amelyek előtted vannak. És semmi olyan nem fog történni, amire ne lennél fölkészülve. És amire nem lennél elég erős, hogy foglalkozzál azzal… Hallod? Kész lennél és képes lennél, hogy győzedelmes legyél és állandóan győzedelmes lennél, és győzedelmes lennél és győzedelmes lennél, és győztes lennél és győznél. Állandóan gyógyult lennél! Állandóan megszabadult lennél. És újra és újra győzelmes lennél. Ez Isten akarata mindannyiunk számára, mindannyiunk számára. Hallgasd meg ezt: Isten akarata mindenkit meggyógyítani! Mi tudna téged keresztülvinni a legszörnyűbb betegségen és problémán? Egy erős szellem! Isten akarata az, hogy te erős legyél, vagy az, hogy te gyenge legyél?

 

ERŐS SZELLEM

 Ha Isten akarata, hogy te erős legyél, körülbelül negyven referenciát láttam az igében, amikor az Úr azt mondta, hogy légy erős! Soha nem láttam azt, hogy az Úr azt mondta volna, hogy légy gyenge! Ha én erős vagyok, ha az én szellemem erős, hogyan lehetne az Isten akarata a számomra, hogy én elvesszek betegség által és gondok által? Mert ha a szellememben erős vagyok, akkor győztes leszek! Látjátok ezt? Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata mindannyiunk számára, hogy gyógyultak legyünk. Az erős szellem miatt!

Menjünk vissza a Példabeszédek 4-re! Fölbuzdultatok? Engem nagyon fölbuzdít ez a dolog. Péld. 4. – szükséged lesz erre. A saját magad számára, a családod számára, a barátaid számára, a munkatársaid számára! És mondhatod, hogy nem, nekem nem lesz erre szükségem. Én pedig azt mondom, hogy szükséged lesz erre! Nincs kétség efelől! Számodra, valaki számára biztosan szükséged lesz erre. És nagyon bölcsen tennéd, ha odafigyelnél erre, amit most mondunk. Mert lehet, hogy ezt meg kell valakivel osztanod, amit én ma most veled megosztok. Tehát a Péld. 4-ben ezt mondja, hogy az Ő szava életük azoknak, akik megnyerik és egész testüknek egészség.

Olvassuk tovább! 23-as vers. Mit ír az ige? Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, és nem a fizikai vérpumpádról szól. Hanem a belső emberedről szól. Mi egy dinnyének a belseje? Az a közepe, ugye? Vagy a tölgyfának mi a közepe? Az a belső rész, ugye? Az a te lényednek a belső része, tehát minden féltett dolognál jobban őrizd meg. Amikor az Úr azt mondja, hogy minden féltett dolognál valamit jobban megőrizzél, nem gondolod, hogy van egy jó ok erre, amiért ezt mondja?

Tehát őrizd meg a te szívedet, mert abból... Miből? A te szívedből, a belső emberedből indul ki minden élet. Tegyétek föl a képernyőre, kérlek titeket a bővített bibliafordítást: Őrizd meg és tartsd meg a te szívedet minden dolognál jobban, amelyet te megtartasz és megőrzöl, mert abból folyik, árad ki az életnek a forrása. Honnan jön az élet, ami a te testedben van? Istentől jön, a te szellemedbe ugye? És a te szellemeden keresztül a te testedbe. Mi történik akkor, ha a szellem elhagyja a testet? Meghal a test, ugye? Nincs benne élet. Gondolkozz el ezen, az agy még mindig ott van, de halott. Tehát akkor az agy nem lehet az életnek a forrása a test számára?

Nagyon szórakoztatónak találom, hogy az emberek olyan nagy hűhót csapnak az agy körül, és beszélnek az emberek találmányairól, a tudományról, és arról beszélnek, hogy abból a két-három kilós dologból jönnek elő, ez teljes mértékben butaság. Nem, nem egy agy vagy! Az agy az csak egy szerv. Mint a te szíved vagy tüdőd vagy veséd. És te magad leszel és az elmédnek a teljes birtokában leszel, az agyad nélkül is. Ha az Úr vár a visszajövetelével és te meghalsz, és az agyad szétbomlik majd a földben, az elméd akkor is meglesz, bárhol is leszel. Mert te egy szellem vagy! Nem bánjátok, ha időzök ezen egy picit? Te egy szellemi lény vagy, ugye? Egy szellem vagy. És az a lét, ami a te testedben van, Istentől jön, a te szellemedből. A szívedből. Azért mondja az ige, hogy őrizd meg, őrizd a te szívedet teljes szorgalommal – mondja az angol fordítás. Mert a te szívedből jön az élet. Ami a testedben van.

Tehát akkor mi a helyzet a szellemed állapotával? Hatással van az a te testedre? Tudjátok az orvosi tudomány csak most kezdi ezt tanulni. Most kezdi. Hogy sokkal több mindentől függ például a testnek a jóléte, hogy ki gyógyul meg, ki nem gyógyul meg, most kezdik látni, hogy több mindenről van itt szó. Mind a kémiai meg az elektrokémiai dolgok vagy a fizikai dolgok. A szellemről van szó! Azt mondtam, hogy a szellemről van szó. Mi a helyzet akkor, hogyha egyre gyengébb a szellemed? Hatással van a te testedre? Bizony! Minél gyengébb a te szellemed, annál gyengébb a te immunrendszered! Hallottad? Annál gyengébb az az energia, ami megy a szívedbe, a te tüdődbe.

És mi a helyzet akkor, ha a te szellemed föltöltődik és erős lesz, hogyha teljesen beoltatik az igével és az élettel? Az hatással van a te testedre! Mert az az élet, amely a te testedben van, a belsődből jön, a te szellemedből. Meg tudna téged Isten eleveníteni téged a te belsődben, annyira hogy az szétáradjon a testedbe, és győzedelmes legyen a betegség fölött. Igen és igen a válasz, dicsőség Istennek! Ugye hálásak vagyunk az Úrnak, hogy az Úr megnyitotta a szemeinket ezekre az igazságokra? És nem vagyunk korlátozva, hogy csak a természeti, a természetes dolgokat értsük, hanem a szellemieket is megérthetjük, mert Isten egy szellem. Te is egy szellem vagy! És a te szellemed lehet nagyon erős, és ez hatással van a te hústestedre. A te testedre.

Még egyszer olvassuk el a bővített fordítást: „Tartsd meg és őrizd meg a te szívedet teljes szorgalommal – és miért kéne ezt megtenned? Mi van akkor, ha ezt nem teszed meg? Mi van akkor, ha nem figyeled azt, ami beléd megy? Vagy mi az, ami nem megy beléd? És hagyod azt, hogy a te szíved és szellemed rossz állapotba kerüljön. Azt mondja, hogy őrizd meg, és a bővített fordítás igazán kihangsúlyozza, hogy minden dolognál, minden féltett dolognál jobban, mert a te legfontosabb részed a te szellemed. Mert az vagy! Fontosabb az elmédnél, fontosabb a testednél, fontosabb bármelyik részednél. Mert egy szellem vagy. Van egy elméd, de testben vagy. És honnan jön az élet? A te szívedből, a te szellemedből, mert abból áradnak az élet forrásai.

Az egyetlen ok, amiért a te szempilláid, szemöldökeid mozognak, hogy a te szíved ver, az azért van, mert én vagyok e testben. És te a te testedben vagy, és én rád ezen a két ablakocskán nézek, ami a szemem, ugye? És te is rám azon a két ablakocskán nézel. Te nem egy test vagy, te a testben vagy. Te nemcsak egy agy vagy, van egy agyad. Van egy elméd, te egy szellem vagy. A szellemeknek szükségük van szellemi táplálékra. A szellemedet táplálni kell, a szellemedet fel kell építeni! Hogyan lehet az én szellemem erős? (És látjátok a fontosságát ennek, hogy miért van ez?) Hogyan tud az én szellemem erős lenni?

Menjünk el az I.Timóteus leveléhez! Van egy sorozatunk arról, hogy hogyan kell kifejleszteni egy erős szellemet, és úgy hiszem, hogy az interneten is le lehet ingyen tölteni és könyvespultnál is lehet. Nem tudom, hány tanítás ez, de pár biztos van. Valaki azt mondja, hogy öt. Sokkal részletesebben foglalkozunk ezzel azokban a tanításokban, amibe én most bele tudok menni, de egy ilyen felületes betekintést hadd adjak. Mi tud téged keresztülvinni valami olyan dolgon, ami szét akarja szaggatni a te testedet? Amely szétrágja a te szerveidet, amely tönkreteszi, elpusztítja a te véredet. Hányan tudjátok, hogy ezek a betegségek igazán gonosz dolgok? Ördögiek! Szétrágja, szétmarja a belsődet és megöl téged. Van-e valami, ami erősebb ennél? Túl gyenge volt a válasz! Van-e valami, ami erősebb, mint ezek a betegségek? Igen, igen, Isten élete!

 

ISTEN ÉLETE LEGYŐZI A BETEGSÉGET

Isten élete sokkal erősebb, mint a betegség! Sokkal erősebb annál, mint amit a gyógyszerek képesek elvégezni a te testedben. Tudod, amikor te elkezded szedni a sok gyógyszert, akkor a te tested sejtjei fölkiáltanak és vágyakoznak, és követelni fogják azt a gyógyszert. Van-e valami erősebb annál a kémiai anyagnál? Van-e valami, ami erősebb ennél? A nikotinnál, az alkoholnál vagy a drognál? Vagy a kokainnál, a heroinnál? Van-e valami, ami erősebb ennél? Igen! Igen! Igen! Ugyanaz az erő, amely a Napnak a fényességét adja, ugyanaz az erő, amely létrehozza és működteti a gravitációt, amely a te szívedet életben tartja, és ez az erő sokkal több, mint elegendő arra, hogy te győzedelmes legyél, hogy legyőzd azt a vágyakozást, azt a sóvárgást, azt a betegséget.

Pár éve megtanultam a szolgálatomnak a kezdetén, az első nap, amit teljes körű szolgálatban töltöttem Hagin testvérnél, a gyógyító iskolában és ezt tettem nap-nap után, és azon dolgoztunk, hogy segítsünk az embereknek, hogy meggyógyuljanak. És egy ideig eltartott nekem, az emberek bejöttek, haldokoltak, szörnyen néztek ki, rosszul érezték magukat, és próbáltuk őket a gyógyulásra rávezetni. És azon dolgoztam, hogy hogyan lehet ezt a testet megváltoztatni, amiben ők vannak. De én nem vagyok egy orvos! Nem vagyok sebész, nem vagyok gyógyszerész. Tudod az egész orvosi tudomány a testen dolgozik, kívülről dolgozik a testen. Mert ezt tudják, ezt ismerik. A fizikai dolgok hatással vannak a fizikai dolgokra.

És egy ideig eltartott, amíg rájöttem arra, hogy ez nem az én munkám, nem az én dolgom. Én nem tanultam az orvostudományt, a sebészetet. Ez nem az én dolgom, mi az én munkám? Az én munkám, hogy elkezdjek dolgozni az Úrral együtt, hogy fölépüljenek a belsőjükben. Mert a szent gyógyulás, az Isteni gyógyulás az egy olyan gyógyulás, amely a te belsődből ered. Halleluja! Amikor Isten meggyógyít téged, hol van Ő? Ő már benned van, ugye? Amikor azt mondod: Isten meggyógyított, hol volt Isten akkor? Ő benned lakozik! Az Ő Szelleme már a te szellemedben van. Tehát az Ő élete már eleve benned van.

S mondd ki hangosan, hogy: Isten élete van bennem! Mondd ki még egyszer: Isten élete van bennem, mondjuk még egyszer együtt: Isten élete van bennem! Nyilvánvaló, hogy az Isteni életnek a szintje különböző szinteken van, különböző emberekben. És volt idő, mikor Istennek az élete erősebben volt benned jelen, mint máskor. És ez hatással van a te szellemedre és a te testedre. Hogyan tudod fölépíteni a te szellemedet? Az I.Tim.-ba menjünk el, a 4. fejezetre, a 6-os vers: ha ezeket az atyafiak elé tárod, Krisztus Jézusnak jó szolgája leszel, olyan, aki a hitnek és helyes tanításnak beszédein növekedett, melyeknek te is követője lettél. Mit tesznek a szolgálók? Valami olyat fog tenni, ami téged táplálni fog, amely téged föl fog építeni.

Nem azt jelenti, hogy minden üzenetnek a hitről kell szólnia, de minden üzenet a hitből jön elő. Hitből van, és hitben van és hit-ig van. Hitből-hitbe. A hit az a szellemből van. Nem mentális dolog ugye? Nem az elméddel hiszel Istenben? A hit az nem az elméből van, persze az elmének része van ebben, de a hit nem az elméből van. Hányan emlékeztek a Római levél 10:10-re, mely azt mondja, hogy a szívvel hiszünk a megigazulásra... Szívvel hiszünk! Mivel hiszel Istenben? Nem a fizikai szervedről beszélek, nem tudsz Istenben a fizikai szerveddel hinni, a szíveddel, ahogy a veséddel sem tudsz vagy a tüdőddel. A szellemedről beszél, a belső emberedről. Aki te vagy!

Istennel, Istenben a szíveddel hiszel. Nem mentális, ugye? A hit az nem mentális dolog. Nem azon alapul, amit te tudsz. Tudhatsz egy csomó dolgot, és mégis tele vagy hitetlenséggel és félelemmel. Ismerhetsz egy csomó igét, és mégis tele lehetsz félelemmel, idézgethetsz igéket, és mégis telve lehetsz félelemmel. Mert a hit a szívből van. Meg tudod-e mondani, hogy ha egy személynek erős a szelleme, és a hite erős, az nem egy elmebeli dolog, hanem ez egy szellemi dolog, de valóságos. Valóságos!  És fogok nektek mondani egy pár iránymutatót ebben, hogy hogyan tudod magadat átnézni, átvizsgálni, és föl fogod ismerni, hogy mi az, ami működik és mi az, ami nem. Teljesen nyilvánvaló rámutató jelei vannak annak, ha te gyengébbé válsz, ha egyre gyengébb leszel, vagy egyre erősebb leszel. Nagyon nyilvánvalóak ezek a dolgok és köszönjük Istennek, hogy tudhatjuk és ismerhetjük ezeket.

Tehát növekedtek a hitnek és a helyes tanításnak a beszédein. Olvassuk tovább, 7-es vers: „a közönséges és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el!” Két különböző dologról beszél, amit szellemileg megeszel. Tehát vagy a hitnek tanításain növekszel, vagy egy csomó szemetet veszel magadhoz, ami nem ér semmit. És minél komolyabb a te helyzeted, annál szelektívebben kell a dolgokat nézned, annál választékosabbnak kell lenned, azzal kapcsolatban, amit látsz. Hallgasd, hallgasd az iránymutatást, mit mondott Isten igéje? „fiam figyelmezz az én szavaimra”. Kinek a szavára? Az Ő szavára! Hány keresztény e helyett figyelmezett az orvos szavaira!

 

KINEK A SZAVÁRA HALLGATSZ?

Ne érts félre, köszönjük Istennek az orvosokat, de nagyon sokszor csak a természetes dolgokra néznek, és azt mondják, hogy többet nem tudnak megtenni értük, nincs remény, ez az utolsó fázis, és az emberek hazamennek és ezekről a dolgokról gondolkodnak. Csakis. És figyelmen kívül hagyják Isten szavait. Nagyon gyengévé teszi a te szellemedet, kiszárít téged. És van valami, amire szükséged van, hogy téged tápláljon és növekedjél. Hadd mondjam még egyszer: köszönjük Istennek az orvosokat, ha nem lennének orvosok meg nővérek, akkor nagyon sokan közülünk nem lennénk most itt. Tegyél meg mindent, amit az Úr mond neked, hagyd, hogy az orvos segítséget adjon neked vagy gyógyszert vagy operációt, de ne hagyd, hogy az emberek – bármely embernek a szava – a te utolsó szavad legyen. Ugye?

És kövesd az iránymutatást, és mit mondott az Úr? Mondott-e Isten valamit azzal kapcsolatban, hogy hosszú életed lesz? És hogy megelégedett leszel, és gyógyult leszel és megszabadult... Tehát ezt kell a te szemed előtt tartanod! Ne hagyd, hogy eltávozzanak a te szemeidtől, éjjel és nappal magad előtt kell tartanod. És magadhoz kell venned, miért? Mert az életet táplálod a szellemedbe! Meg fog téged erősíteni. Tudjátok ez a különbség a hosszú élet és a korai halál között. Hogyan lesz a te szellemed erős? Ugyanúgy, ahogy a te fizikai tested is erős lesz. Hogy eszel és gyakorlatozol. De szellemi eledelt kell fogyasztanod, és szellemedet kell gyakorlatoztatnod.

„A közönséges és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, hanem gyakorold magad az istenfélelemben. Mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de az istenfélelem mindenre hasznos! Mert megvan benne a jelenvaló és a jövendő élet ígérete.” Itt vajon összehasonlítja-e a fizikai táplálékot a szellemi táplálékkal? A testi gyakorlást a szellemi gyakorlással? Összehasonlítja itt az ige? Tudod, hogy a test valójában a szellem hasonlatosságára teremtetett? Te azokat a dolgokat, amiket te és én látunk és ismerünk, azok valójában a szellemi dolgok képmására vagy hasonlatosságára lettek teremtve, nem fordítva! Ugyanúgy ahogy te tudod táplálni a te testedet és gyakorlatoztatni a te testedet, és erősebb leszel, ugyanúgy a te szellemedet is tudod táplálni. És gyakorlatoztatni tudod a te szellemedet és egyre erősebb és erősebb lesz.

Nem csoda, hogy az embereknek a szellemeik olyan gyengék, ugyanis azt sem tudják magukról, hogy szellemek! Nem is próbálják a szellemüket táplálni és még nem is beszélve arról, hogy gyakorlatozni is, éppen ezért egyre gyengébb, gyengébb és gyengébb lesz a szellemük. De te megteheted. Te válhatsz belül a szívedben nagyon erőssé. Jézus azt mondta, nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Az Ő igéi táplálják a te szellemedet. Hányan hiszitek, hogy amikor elolvassátok a fejezetet mindennap az igéből, az táplálja a te szellemedet? Amikor eljössz gyülekezetbe, az is táplálja a te szellemedet! Amikor halljuk az Ő szavait, táplál az minket? Amikor az a kijelentés jön hozzád, amikor hitben hallgatod Isten szavát, az valamit tesz veled, ugye? Táplál téged, táplál! Nemcsak a testedet, persze hatással van a testedre is, de a szellemedet táplálja.

Nem fogom elfelejteni, amikor hallottam az életemben legelőször egy kazettát a hitről, a hetvenes években volt, gyülekezetbe jártam évekig, de soha nem hallottam azelőtt ilyet, és akkor hallottam egy férfit, és meghallgattam ezt a hitről szóló üzenetet és igazából nem ismertem akkor senkit, aki ilyen kazettákat hallgatott volna. Soha nem hallottam ilyenről! S meghallgattam, és amikor meghallgattam, a felét nem értettem, amiről az a fickó prédikált, de tudtam, hogy belül a szívemben valamit táplált. És rászoktam erre a dologra, a mai napig „függő” vagyok. Ugyanis minden nap kell, hogy meglegyen az igeadagom, mert élet az a számomra, élet a számomra! És egészség a hústestem számára. Észrevetted-e valaha, hogy vannak emberek, akik elolvasnak egy igét és aztán teljesen unott arcképet vágnak, és aztán mások elolvassák ugyanazt az igét, és dicsőség Istennek! És azt mondják: mondjál még egyet, testvér! Miért? Mert erő és élet jön azokból az igékből!

Azt szoktam gondolni régen, mikor Hagin testvér tanításai alatt ültem, és Hagin testvér mindössze annyit tett, hogy egyetlenegy fejezetet elolvasott, és kijelentéseket vettem, miközben ő elolvasta azt az egy fejezetet, és azt mondtam, hogy dicsőség Istennek! Miért volt ez? Mert ő hittel olvasta azokat az igéket. És az emberek mondhatnak valamit, ha az csak az elméjükből van. De az emberek mondhatnak valamit a szellemükből hittel, kenettel, élettel! S mit tesz az? Az azt jelenti, hogy szellemből szellembe megy! Szellemből szellembe! Testből testbe, elméből elmébe és szellemből szellembe! Nem akarunk ilyen elmebeli gyülekezet lenni, ilyen mentális gyülekezet. Túl sok van ebből a gyülekezetből, ilyenekből! Bizony. A biblia figyelmeztet minket, hogy ne legyen eszmefuttatásunk ilyen dolgokról, hogy ne akadozzunk, ne menjünk bele a szavakba, ne taglaljuk őket, és ne időzzünk dolgokon, és ne vezessünk le dolgokat, például az időkről meg ilyenekről hajnal háromig, csak azért, hogy valakire jó benyomással legyünk. Hogy a mi mélységes tudásunkat megmutassuk.

Az embernek a szelleme sokkal fontosabb, mint bármilyen tanítás. Az embernek a szelleme, a te szellemed, sokkal fontosabb a fejednél vagy annál, amiről te azt gondolod, hogy tudod és ismered. Hihetsz Istenben és meggyógyulhatsz anélkül, hogy tudnád, hogy mi volt a betegséged, bizony! És nem is kell még csak arról gondolkodnod sem, hogy mibe kerülhetett volna ez ahhoz, hogy meggyógyuljon az a betegség! Mert senki nem jött rá, hogy mi bajod van. Mégis meg tudsz gyógyulni, mert mindegy, hogy mi az, Istennek az élete hatalmasabb annál. Szükségem van még pár percre ma este. Valójában azt kell tennünk, hogy fogjuk táplálni a szellemünket, és gyakorolni fogjuk a szellemünket, mielőtt ma este elmegyünk. Készek vagytok? Már tápláltuk a szellemünket, de egy lépéssel tovább visszük, és gyakorlatoztatni fogjuk a szellemünket.

 

SZELLEMI TÁPLÁLÉK

Három fő dolog van, ami segít neked abban, hogy fölépítse és erősítse a te szellemedet: első pont: ENNED kell! - a helyes, a megfelelő dolgot kell enned. A te füled ugyanúgy megízleli a szavakat, ahogy a te nyelved az ételt. És azok a szavak, amiket te hallasz vagy a helyes dolgot teszik beléd, vagy rosszat. A szavak helyezhetnek beléd hitet vagy elvehetik. A szavak helyezhetnek beléd félelmet, kétséget vagy hitet. A szavak szolgálhatnak feléd vagy halált vagy életet szolgálhatnak feléd. Örömöt, békességet vagy depressziót, aggodalmat. Amit hallgatsz, amit nézel, amit olvasol, amit hallgatsz, vagy segít neked vagy kárt okoz neked. Ugye?

Menj egy diétára Isten igéjéből, a hitnek a szavaira menjél el. Olvasd el a fejezeteket az igéből hitben! Tápláld magadat hittel és kerülj egy olyan helyre, ahol tudod ezt tanulni, és ahol kijelentést és életet kapsz, és hogyha többre van szükséged, akkor menj el olyan helyre, ahol többet kapsz! Ugye? És felejtsd el a bevásárlást, és a virágágyban való dolgozást vagy a filmeknek a bámulását vagy valami mást és vedd az időt és építsd föl magadat! Mert ha nem teszed, túl késő lehet már. Foglald le magad, legyél teljes Isten igéjével!

Egyszer emlékszem beszéltem egy asszonnyal, aki úgy nézett ki, mint akinek már két hete halottnak kellene lennie, csont és bőr volt, alig volt ereje, hogy megmozduljon, de ez az asszony ott ült a gyógyító iskolában hétről-hétre. Hétről-hétre hónapokig. És elkezdett virágozni, mint egy virág a napfényben. Visszatért a színe és elkezdett fölhízni és emlékszem mikor fölállt ez az asszony és tanúbizonyságot tett és mindenki körülötte tudta, hogy ez az asszony egy csoda. Mert vaknak kell lenned ahhoz, hogy ezt ne vedd észre. Mert olyan nyilvánvaló volt. És fölállt és azt mondta, úgy hiszem, hogy olyan teljes lettem Isten igéjével, hogy nem maradt már hely bennem a ráknak. S aztán tíz percig örömkiáltásban voltunk. Mert ez az igazság, hogy órákon keresztül hallotta és hallotta.

Ez nem azért van, mert annyira sokra lenne szükséged az Isten igéjéből, hanem azért mert az emberek sokszor nem fogadják el Isten igéjét. Nagyon sok ember jön, de nem fogadják el, mert kiszűrik ezeket a dolgokat, rosszul gondolkodnak. De ha Vele maradsz elég hosszú ideig, az Úr segít neked, megnyílsz, meg fogsz változni, és meg fogod érteni és meg fogod szerezni és élet lesz a számodra és egészség a te tested számára. Az evés ugye, a táplálkozás.

 

GYAKORLATOZÁS

Kettes pont: a GYAKORLATOZÁS. Hogyan gyakorlatozol szellemben? A legjobb gyakorlatozás az a megvallás. A te szavaid! Hogyan születtél újjá? Hittél a szívedben, és kimondtad a száddal. Amit mondasz! A nyelveken való imádkozás egy nagyon jó szellemben való gyakorlatozás! Amikor dicséred és imádod Istent, az is egy nagyon jó szellemi gyakorlatozás! Minden egyes alkalommal, amikor a hitedet működteted, akkor is gyakorolsz, amikor szeretetben, örömben jársz, az is gyakorlatozás. És végül is – és egy ideig eltartott, amíg ezt megtanultam – azt hittem, hogy ha rendszeresen táplálkozol az Igével, rendszeresen gyakorlatozol, akkor jól van dolgod. És évekig ezt így tanítottam.

És az Úr szólt hozzám, és azt mondta, mindezeket a dolgokat megteheted, és mégis nagyon gyenge leszel. És azt mondtam, hogy mi?! Nahát ez nem lehet! S azt mondta az Úr, hogy bizony táplálkozhatsz az igéből, gyakorlatozhatsz, és mégis gyenge maradsz. S azt mondtam, hogy Uram, hogyan?! S azt mondta az Úr, hogy a szárítás, ami kiszívja belőled az erőt. S azt mondta az Úr, hogy mi lenne akkor, ha te a mosdóba állandóan vizet engednél, de abból a mosdóból állandóan kifolyna az a víz. Nem fog soha feltöltődni, ugye? Mielőtt fel tudnád tölteni azt a mosdót, a lefolyót el kell gátolnod, ugye?

Vannak olyan dolgok, amelyek kiszívják a te szellemedből a dolgokat. Lehet, hogy eljössz a gyülekezeti alkalomra, elolvasod az igéket, és vannak olyan dolgok, amelyek teljesen ki fognak szárítani, mintha meg se tetted volna. Hadd említsek ebből egyet-kettőt. A félelem! A félelem ki fog téged szárítani! Az aggodalom! Ott ülsz a székben, és állandóan aggódsz, ez olyan mintha kihúznád a dugót! Az teljesen ki fogja szívni a te szellemi energiádat és erődet. A félelem, az aggodalom, túl sok mindennel foglalkozol! Túl sok vasat tartasz a tűzben, olyan sok mindent teszel, amiről az Úr nem mondta, hogy megtegyél. Ide-oda szaladgálsz, ezt meg ezt teszel, állandóan telefonálgatsz a semmiről. Hallottad?! Mindent megteszel, amire mindenki megkér, minden projektben benne vagy, minden programban, ki fog téged fárasztani, és nem is az Úr mondta neked, nem kérdezted meg Tőle, hogy mit tegyél, de megtetted. Ki fog szárítani, ki fog fárasztani téged.

 

VISZÁLY

És itt az egyik leghatalmasabb dolog: a VISZÁLY! Bizony. Elolvasod az egész Ézsaiás könyvét, s a Mátét, és a Filippiekhez írt levelet. Beszélhetsz nyelveken órákon keresztül és úgy feltöltheted magad, hogy úgy érzed, hogy elszállsz, és belekerülhetsz valamilyen veszekedésbe valakivel, és aztán egyre intenzívebb leszel, és veszekedsz, viszálykodsz 15 percig. S aztán leülsz a székbe, és úgy érzed, hogy olyan gyenge vagy, hogy föl se tudsz állni. Igaz ez? A viszály, az teljesen ki fogja szívni az erődet. És az ördög ezt tudja. Mi van akkor, ha az ördög képes téged állandóan viszályban tartani? És egyidőben nem is táplálod a szellemedet? Tudod nem fog sokba telni, amikor már kritikusan gyenge leszel! És egy nagyon kis könnyű áldozat leszel az ördög számára.

Éppen ezért a szeretet az nem valami kis ajánlás, hanem az egy parancsolat. Az egy parancsolat a szeretet! Nem kell viszálykodnod, veszekedned az emberekkel… Ugyanis két emberre van szükség ehhez, tudtad? És lehetsz egy nem részt vevő személy is, ugye? Mindegy, hogy mi történt karácsonykor, ugye? Menjünk el a Zsoltárok könyvébe, 27-es igébe, és most ez alapján fogunk cselekedni, készen vagytok? És valami fog történni, míg ez alapján fogsz cselekedni. A szellemed az szuper erősen föl fog töltődni, s meg fog elevenedni, csak figyelj, és nézz! A te szellemed teljes lesz erővel, meg fog elevenedni, mert ez az Igében van. 27-es vers.

 

MIT KELL MONDANI?

Mielőtt elolvasnám, a Jóel könyvének 3. fejezete 10-es vers azt mondja: hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Mit tegyen a gyenge? Gondolja? Nem! Nem! Hanem a gyenge mondja, – hogyha megvan, tegyétek ki a képernyőre ezt az igét, Jóel 3:10, már idéztem, mit mondott? Hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Mi van akkor, hogyha nagyon gyenge vagy? Mi van akkor, hogy ha nagyon-nagyon elveszett vagy? Akkor hidd a szívedben, hogy Jézust Isten föltámasztotta a halálból és mondd ki a te száddal, hogy Jézus az én Uram! Mi van akkor, hogy ha nagyon-nagyon gyenge vagy? Akkor mondd ki hangosan, hogy erős vagyok!

Amikor ezt kimondod, nemcsak a te szavaidat mondod, hanem az Ő szavait is mondod. És van-e élet ezekben a szavakban? Mi van akkor, hogyha hittel mondod? Megnyilvánulhat-e az erő benned? Tudjátok ez az egyik legcsodálatosabb dolog, amiben részt vettem a gyógyító iskolában. Láttam embereket, akik teljesen ágyhoz kötöttek voltak, alig tudtak még csak suttogni is, a szájukra kellett tenned a füledet, hogy halld, mit mondanak, és harminc perc után, miután ezt tették, tették azt, amit most mi fogunk tenni, ott álltak az ágy mellett, fölálltak és olyan hangosan beszéltek, hogy két emelettel lejjebb hallottad őket. Nem azt mondom, hogy ezt valaki mondta, én ott voltam és láttam! A ráknak az utolsó fázisában voltak. És azután egyre jobban és jobbakká lettek, és fölhívtak és visszamentek a szolgálatba. Dicsőség Istennek! És amit akkor tettünk, ugyanazt meg fogjuk most is tenni. Ugyanaz a dolog, úgyhogy ne menj el még, légy szíves! Maradj! 27-es Zsoltár. Ez túl messze van, menjünk a 18-asra! Nem akarom, hogy ezt ne halljátok.

Mit mondjon a gyenge? Mondja, hogy erős vagyok. Miért kell mondanod? Miért mondanád ezt? Ugyanis az embernek az erős szelleme megtartja őt a fizikai fájdalomban. Miért mondanád? Amíg mondod, hallod. Táplálja a te szellemedet. Akkor hallod és gyakorlatozol, táplálod a te szellemedet, gyakorlatozol vele. És mit kell tennie a te számodra? Meg fog téged erősíteni! Ez nem teória! Meg fogja tenni! Meg fog téged erősíteni. A 18-as Zsoltár, és ez alapján fogunk cselekedni és ezt ki fogjuk hangosan mondani. 32-es vers. Mit mond az Ige? „Isten az, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat.”

Foglak ebben vezetni és ki fogod mondani a száddal! De nemcsak azért fogjuk kimondani, hogy halljuk, ahogy visszapattan a fülünktől, hanem használjuk a szellemünket, használjuk a hitünket rá, és ez nem egy olyan idő, amikor most föladod, és úgy körbe fogsz majd nézegetni, és nem veszel ebben részt! Mert ezt azért tesszük, hogy ennek egy különleges hatása legyen rád! Mondd ki hangosan: Isten az, aki felövez engem erővel! Ő felövez engem erővel! Hallgassátok meg az angol fordítást! Azt mondja, hogy Ő az az Isten, aki engem erőssé tesz. Aki az én utamat biztonságossá teszi. Az élő fordítás azt mondja, hogy erővel tölt meg engem. És védelmez engem, bármerre járok.

Mondd ki hangosan: Ő megtölt engem erővel! Csukd be a szemed és mondd ki hangosan! Megtölt engem erővel, Ő megtölt engem erővel! Ő megtölt engem erővel! Ő megtölt engem erővel! Ő megtölt engem erővel! Ő megtölt engem erővel! Ő az az Isten, aki engem erőssé tesz, Ő az az Isten, aki engem erőssé tesz! Hallod-e ezt az élelmiszerüzletben vagy étteremben? Mit hallasz? Ember, olyan gyönge vagyok, nem tudom, mi a rossz velem, nem tudom, mi van velem, de olyan levertnek érzem magam, s olyan gyenge vagyok. Az emberek nem igazán gondolkodnak ezen el, de mindenhol ezt hallod. Miért hozná az ellenség ezeket a gondolatokat mindig? Hogy kimondják őket! S aztán mi történik? Olyan gyengék vagyunk...

De mi történne akkor, ha te odaállnál és ezt mondanád nekik: Erős vagyok az Úrban! Azt mondanák, hogy húha! Hát miért mondtad? Kérdezd meg tőle: hát miért mondod, hogy olyan gyenge vagy, hogy alig tudsz menni? Akkor ezt miért mondtad? Mert ez normális! Ha gyenge akarsz maradni... De ha valami mást akarsz, akkor ki kell mondanod! De valahogy máshogyan kell azt kimondanod. Mert az élet és a halál a nyelvnek hatalmában van. Ugye? Mondd ki hangosan: Ő erőssé tesz engem! Erővel tölt meg engemet! Felövez engem erővel! Dicsőség Istennek! Menjünk el a 27-es Zsoltárba, írjátok le ezeket, hogy saját magatok tudjátok használni, vagy valaki másnak adjátok oda.

Az első vers azt mondja: (milyen jó vers ez!) „Az Úr az én világosságom, és üdvösségem, kitől féljek?” Mi az egyértelmű válasz erre? Semmitől és senkitől! Miért? Mert az Úr az én életemnek erőssége. Kitől féljek, mitől? Semmitől! Mert Ő az én életem erőssége. Mondd ki hangosan: az Úr az én életemnek erőssége. Csukd be a szemedet és mondd ki hangosan! Az Úr az én életemnek erőssége! Még egyszer: az Úr az én életemnek erőssége! Az Úr az én életemnek erőssége! Az Úr az én életemnek erőssége! Ő az én életemnek erőssége, az Úr. Mi lenne akkor, ha éjjel és nappal ezt mondanád? Mindegy mit érzel, hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok! Hogy érzem magam? Gyenge vagyok, fáj valamim, nem úgy érzem, hogy ezt megtehetném, olyan gyenge vagyok!

A Biblia azt mondja, hogy a gyenge valami mást mondjon! A biblia azt mondja neked és nekem, hogy ha gyengének érezzük magunkat, vagy a természetes szemszögből nézve gyengék vagyunk, hogy azt mondjuk, hogy erős vagyok! Ugye ez nagyon-nagyon távol áll attól, mintha Istenhez könyörögnél és azt mondanád, hogy Istenem, erősíts meg! Soha nem mondta Isten neked, hogy kérjed tőle, hogy erősítsen! Azt mondta, hogy mondjál valamit: mondd ki, hogy erős vagy! Igéket idézünk most? Egyenesen a bibliából, ugye? Az Úr az én életemnek erőssége! Ő az én életem erőssége! Ő az én szellemem erőssége, Ő az én elmém erőssége, Ő az én szívem erőssége, Ő az én tüdőm erőssége, Ő az én vérem erőssége, az én vesém erőssége, Ő az én immunrendszerem erőssége, Ő az én érzelmeim erőssége!

Soha többé ne merd kimondani, hogy gyenge vagy! Semmilyen területén az életednek. Minél gyengébbnek érzed magad, annál jobban mondjad: erős vagyok! Erős vagyok az Úrban! Az Úr az én életemnek erőssége! Az Úr az életem erőssége! – ezt állandóan kell mondanod! Kétszer-háromszor elmondod, és a fejed azt mondja "jól van, menjünk már tovább, ezt már mondtuk", és azt mondod: fogd be a szád! Fogd be! Nem a fejemért mondom ezt, nem a fejemmel hiszek Istenben, nem a tudás az, ami keresztülvisz téged a fizikai fájdalmon, hallottad? Nem a tudás! Hanem az erős szellem. Mert a hit a szívből van. És honnan tudod, hogy működik benned? Hogy ha meg kell ezt most valakitől kérdezned, akkor inkább csukd le a szemed, és állandóan mondd!

Mert amikor az ige elkezd benned működni, és az élő és ható, és amikor az elkezd benned működni, akkor azt fogod tudni. Azonnal, egyre erősebbnek fogod magad érezni! Mielőtt továbbmennénk, – nem fogok még nagyon ezen időzni, de szándékosan teszem most ezt – maradj velem (és majd megítélheted később), hogyan tudod megmondani, hogy gyenge vagy a szellemedben? A te szellemed félelemmel teljes, aggódik, rettegsz. A te szellemed depressziós, levert vagy. Amikor gyenge vagy a szellemedben, nem akarsz semmit sem tenni, lusta vagy! Nincsen indíttatás, nincsen izgatottság a szívedben. Ugye milyen érdekes? Gyenge vagy, mindig arról beszélsz, mi a rossz, mi a helytelen, arról beszélsz, hogy föladod, otthagyod, nincs miért továbbmenni! Ez egy gyenge szellemnek a gyümölcse.

Hadd mondjam el, hogy milyen vagy akkor, amikor a te szellemed erőssé válik! Amikor a te szellemed erős, akkor békesség van, békesség van. Ez a bizonyítéka egy erős szellemnek és az öröm! A biblia azt mondja, hogy az Úrnak az öröme az én erősségem! Mi van akkor, ha valaki nagyon depressziós? Nagyon gyenge szellemben. Az Úrnak az öröme az én erősségem! És amikor erős vagy szellemben, akkor van egy frissesség körülötted, van egy magabiztosság körülötted, akkor kész vagy arra, hogy magadra vállalj egy nagy munkát, akkor kész vagy arra, hogy kitakarítsd a szekrényedet! :-) Akkor kész vagy arra, hogy a garázsodban működjél, és akkor megnézed azokat a polcokat is, amiket két éve senki meg sem nézett. Amikor gyenge vagy, akkor azt mondod, hogy ááá, majd egy másik nap!

Amikor erős vagy a szellemedben, akkor kész vagy arra, hogy nekifogj, és bizodalmad van, igen magabiztos vagy, és azt mondod: igen, meg tudjuk tenni, és meg fogjuk tenni! Ááá, nem, ezzel nem kell foglalkozni. Nincs értelme, hogy most ezzel így törődjünk. Mi ez?! Gyenge szellem! Gyenge szellem! A gyenge szellem ül és siránkozik, sír, hogy a fal az túl magas, nagyon nagy! És nincs kiút! És mit mond az erős szellem? Mit mondott Káleb és Józsué? Hogy igen meg tudjuk tenni! Hogy Isten velünk van és menjünk és tegyük! Szerezzük meg! Az erős szellem és a gyenge szellem! Különbség. Nyilvánvaló. Nem kell ehhez tudás szava vagy egy látomás, elég nyilvánvaló, hogy mikor vagy gyenge és mikor vagy erős. Mi van akkor, ha olyan gyenge vagy, hogy nincs látásod?

Tudjátok, ezen buknak ki az emberek, haragszanak meg, amikor valaki odajön hozzájuk, aki teljes hittel, és azt mondja nekik, hogy hinni fogunk Istenben, hogy lesz jachtunk meg repülőgépeink és hatalmas földjeink. És rájuk néznek és azt mondják, hogy ahhh! És csak morognak. Ez nagyon feldühíti az embereket. Mert megmutatja, hogy milyen gyengék! Hogy a te hited meg, a te látásod annyira fölülmúl mindent, amit ők el tudnak képzelni, hogy ők nem is akarnak azon fáradozni, hogy esetleg ők is erősek legyenek, és aztán előjönnek egy új tanítással, hogy hát ez nem Isten akarata meg nem Istentől van. Ezért olyan populáris ez a vallás, amit én úgy hívok, hogy "senki nem okolható semmiért" vallás. És "mindegy mi történik, nem a te hibád, az Istennek a titokzatos és ismeretlen, megismerhetetlen útja!" És aki most gyenge, az erre azt mondta, hogy ez igaz, igen, nem a mi hibánk, ez igaz. Soha nem tudhatod! Nem fejeztem még be! Hol vagytok? Dicsőség Istennek!

 

AZ ÚR EREJÉVEL

Sok van ezekből a versekből, a 29-es Zsoltár 11-es vers. 29:11: „az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja az ő népét békességgel”. A bővített bibliafordítás azt mondja, hogy az Úr áthatolhatatlan békességet és erőt ad az ő népének. Mondjad hangosan, hogy az Úr áthatolhatatlan erőt ad nekem! Az Úr ad nekem olyan erőt, amely nem vall kudarcot! Erőssé tesz engem! Erőssé tesz engem! Erőt ad nekem! Dicsőség Istennek! Menjünk el a 71-es Zsoltárra. Tudjátok az ideális helyzet az, hogyha amit most teszünk, azt naponta egy órán keresztül teszed – legalább! – nagyon sok embernek ennyi időbe telik, míg lecsendesíti az elméjét. És hogy elkezdje hinni, amit mond, egy kicsi hittel. És ha ezt még soha nem tetted, akkor nem tudod, miről beszélek. De mondom neked, hogy ülhetsz otthon a székedben, egyedül és elkezdheted mondani magadban, hogy én erős vagyok az Úrban, erős vagyok, erős vagyok! Ő az én életem erőssége! Ott ülhetsz, és ezt megteheted két órán keresztül, s aztán gyere el és mondd el nekem.

Ugyanúgy ahogy ott ülhetsz, aggódhatsz, és félelmekben lehetsz két órán keresztül, és aztán már nincs erőd arra sem, hogy az ágyba vidd magadat. De viszont ott feküdhetsz és dicsérheted Őt, imádhatod és mondhatod, hogy Uram te vagy az én erőm, te vagy az én örökkévaló erőm! Te vagy az én szellemem ereje az elmémé, az én életemé, megelevenítesz, teljessé teszel, erős vagyok benned, erős vagyok benned! S te ezt megteszed egy órán keresztül az erő szó szerint ki fog jönni Istenből a te szellemeden keresztül, a te testedbe. És kérdezed, hogy hatással lesz ez az én testemre? S azt mondom, hogy igen! Igen! Hatással lesz a te szerveidre, vérkeringésedre, a te agysejtjeidre! Igen a válasz! Az alapján, hogy mennyire mondod hittel ezeket a szavakat.

Ott ülsz és mondod, hogy erős vagyok... erőős vagyok... erőőős... erőőőős... igen-igen... – s nézheted közben az órádat és mondhatod, hogy erős, erős, erős, erős vagyok, (kérdezd meg, hogy hányszor mondtam el?). Tudod, hogy ha így mondod, akkor nagyon sok időbe fog telni, hogy valamilyen haszon származzon neked ebből, mert testben teszed. Mert nem motorszerűen kell járjon a szád, hanem hitben! És ezért mondjuk, hogy amikor elolvasod az igét, a fejezetet, nemcsak villámsebességgel átolvasod, hanem ott ülhetsz az ige fölött, és azt mondhatod: Köszönöm Uram ezt az értékes, drága igédet, élet ez számomra, egészség az én testem számára, nyisd meg nekem Uram, hogy lássam, és hogy hogyan helyezzem a gyakorlatba, Jézus nevében!

És minden egyes szót óvatosan olvasod és elraktározod. És hangosan olvasod, és tiszteletet mutatsz, és elvársz valamit, hogy megtörténjen, amikor elolvasod. S ez alapján mikor mit fektetsz bele, azt fogod kapni. 71-es Zsoltár, körülbelül két másik igevers van még. El tudjátok viselni? 16-os vers. (nagyon szeretem ezt!) 16-os vers azt mondja: ”az Úr Istennek nagy tetteivel járok” Az angol úgy mondja, hogy „az Úr erejében megyek”! Mondd ki hangosan: az Úr erejében megyek! Tudod nagyon sokszor lesz olyan helyzet az életedben, amikor ezt alkalmazhatod. Mert sokszor jön az ellenség, és azt mondja neked 'nem mehetsz!'. Nincs pénzed, nincs forrás, nincs lehetőséged, nem mehetsz! – és mit mondasz ilyenkor? Gyerünk! Mint mondasz? Hogy: menni fogok! Menni fogok! Megyek! Az Úristennek erejében!

És lesz idő, amikor csak tőled függ, hogy megtörténik-e az a dolog vagy nem! És tudod az az erő nem a testedben van, nem az elmédben, nem a pénztárcádban, és az ördög azt fogja neked mondani, és úgy is fog tűnni, és úgy is fogod érezni, hogy nem tudsz menni. És itt az idő, amikor a belsődből azt mondod, hogy: megyek! Megyek, továbbmegyek! Keresztülmegyek! Megyek! Hogyan? Hogyan teszed meg? Az Úristennek erejében! Mert a hatalmasabb lakik bennem! És ő hatalmasabb bármi másnál, ami ellenem jönne! Mondd ki hangosan még egyszer: megyek az Úristennek erejében! Mondd ki még egyszer: megyek az Úristennek erejében! 'Igen, de te nem mehetsz, nem mehetsz!' – de megyek! Megyek!

És nem az izmaid alapján mondod, nem az alapján, amit érzel, hanem Isten igéjének alapján mondod, amelytől sugárzik és fénylik a Nap is, s a Föld kering, és ha elég erő van azokban a szavakban, ahhoz, hogy ezt megtegyék, akkor ez az erő képes arra, hogy a te testedben egy szikrát helyezzen el ismét. Gyerünk, elég ez az erő, ahhoz, hogy megelevenítse a te lábadat, és beindítsa azt, amire szükség van, hogy beinduljon. Amikor jönnek a gondolatok, érzések, s azt mondod, nem mehetsz, nem mehetsz! Ez velem is megtörtént, azt mondta, te nem tudsz elmenni arra az alkalomra, nincs erre erőd, nem mehetsz el oda, szellemben nem vagy olyan erős, a testedben nem vagy olyan erős, nem vagy képes rá! Nincsen meg az anyagi forrás hozzá, de azt mondod, hogy elmegyek!

És elkezdesz készülődni, hogy mész! Hiába mondja a te gondolatod, hogy nincs az az út, amelyiken te elmehetsz, te azt mondod, hogy megyek! Nincs pénz, de akkor is elhatároztam magam, hogy megyek és készülődöm. Gyerünk! És továbbra is mondjuk, hogy megtesszük. Meg fogjuk tenni, elmegyünk, el fogunk menni! Igen, de öreg vagy! De akkor is megyek, az Úr erejében! – igen de szegény vagy! De akkor is megyek! Az Úr erejében! – igen, de te nem vagy elég képzett ahhoz! Igen, de megyek, és bevégzem! Az Úrnak az erejében! Mondjad ki még egyszer: megyek az Úristennek erejében.

84-es Zsoltár. Nagyon sok van ebből, de azt szerettem volna, hogy ez meglegyen, hogy fölbuzdulj. 84. Zsolt. 7. vers, mit mond az ige? „erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon” az angol fordítás azt mondja, hogy egyre erősebbek lesznek, ahogy mennek. Az élő fordítás azt mondja, hogy állandóan erősebbek lesznek. Mondjad hangosan: hogy megyek erőről erőre! Erőről erőre jutok! Csukd be a szemed és mondjuk ki együtt hangosan: erőről erőre jutok! Működik ugye? Erőről erőre jutok! Erőről erőre jutok! Az ördög azt mondja, hogy minden nap egyre gyengébb vagy. De akkor is mondod, hogy megyek, erőről erőre. Erőről erőre jutok! Erőről erőre jutok! Erőről erőre jutok! Erőről erőre jutok! Halleluja! Egyre erősebb leszek! Egyre több az erőm! Ezt akkor kell mondanod, amikor gyenge vagy: „hadd mondja a gyenge, hogy erős vagyok!” Egyre erősebb vagyok! Egyre erősebb vagyok! Erőről erőre jutok! Tudjátok, akkor kell igazán ezt mondanod, amikor olyan gyengének érzed magad, mint még soha! Hogy egyre erősebb vagyok! Egyre erősebb vagyok! Hogy erőről erőre és erőről erőre jutok! Fokozatosan erősebb vagyok! Erősebb vagyok, erősebb vagyok! Erősebb leszek! Egyre erősebb vagyok! Dicsőség Istennek! Halleluja!

 

KRISZTUS MEGELEVENÍT

Újszövetség, a Filippiekhez írt levél 4. fejezet 13-as verse: ha azt gondolod, hogy ez túl sokáig tart ma este, akkor gondolkozz el azon, hogy nem te vagy az egyedüli itt ma este. És lehet, hogy vannak itt olyan emberek, akiknek sokkal jobban szükségük van erre, mint neked. És lehet, hogy neked is sokkal nagyobb szükséged van erre, mint ahogy te azt gondolnád. Nem hiszem, hogy csak pazarlom az idődet. Emellett hova sietnél innen? Valami olyan jó programot tudnál most ezután, mint amilyen jót mi mondtunk? Meg van neked jelölve ez az ige? Mit mond? „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megverősít”! Lesznek olyan dolgok, amelyek azt mondják neked, hogy nem tudod megtenni, hogy eddig mehetsz csak el, idáig. És lehet, hogy ez a saját erődben így lesz. De mindenre képes vagy, ami lehetetlennek tűnik, tudhatsz mindent és meg tudsz mindent tenni.

 A bővített fordítás ezt mondja: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem erőssé tesz.” Kész vagyok mindenre, Rajta keresztül, aki belém belső erőt táplál. Mondd ki hangosan: mindenre van erőm, bármit meg tudok tenni Krisztuson keresztül, aki megerősít engem! Álljatok föl – még nem fejeztük be! – és mondd ki hangosan: mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem! Mindenre van erőm Krisztusban, bármire! A Fölkenten keresztül, aki erővel tölt fel engem! Erővel! Meg tudom tenni! Meg tudom tenni! Krisztuson keresztül! Aki erővel lát el engem. Meg tudom tenni. Meg tudom tenni! Krisztuson keresztül, aki megerősít engem! Az ördög azt fogja neked mondani, hogy ezekkel nem beszélhetsz te erről. Mit mondanál, és mit mondasz? Hogy mindenre van erőm a Krisztusban – segítséggel persze! 'Nem állhatsz föl azok elé az emberek elé és beszélhetsz, nem tudsz nekik az Úrról beszélni, nem tudod nekik elmondani a gyógyulást, mit mondanál?’

Mindent meg tudok tenni, mindent meg tudok tenni! 'Nem mondhatod el nekik az igazságot, elmondani, hogy mit tettél, nem vagy képes erre...' De meg tudom tenni! Képes vagyok rá! Mindenre képes vagyok Krisztuson keresztül, aki engem megerősít! Meg tudom tenni! 'Nem mehetsz el a főnököd után, hogy erről beszélj neki!' – De igen! Krisztusban mindenre képes vagyok! Aki megerősít engem, halleluja! S végső sorban nem kell odalapoznotok. Az Efézus 6:10, – tegyétek föl a képernyőre, ismeritek? – „végezetül (a King James azt mondja, hogy) legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmas erejében, az ő hatalmának erejében.” Az élő fordítás azt mondja: „a te erőd az Istennek hatalmas erejéből származik, hogy Őtőle merítsd az erődet, akinél végtelen ez az erő.” Mondd el hangosan, csukd le a szemed és hajtsd le a fejed, mondjad: Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának az erejében, s ezt párszor el fogjuk mondani és mondd el hangosan velem együtt: erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának erejében!

Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának erejében! Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának erejében! Halleluja! Erős vagyok – mondd még egyszer – erős vagyok! Erős vagyok! Erős vagyok, erős vagyok! Erős vagyok! Erős vagyok, erős vagyok! Erős vagyok az Úrban! Erős vagyok az Ő hatalmának erejében! Erős vagyok, erős vagyok! Erős vagyok, erős vagyok! Erős vagyok az Úrban, az Ő hatalmának erejében! Erős vagyok, erős vagyok! Erős vagyok az Úrban! Erős vagyok az Úrban! Erősnek nevezem a testemet! Erősnek nevezem a veséimet! Az én tüdőmet, az én szívemet erősnek nevezem! Az én emésztőrendszeremet erősnek nevezem! Az én immunrendszeremet erősnek nevezem! Az én véremet erősnek nevezem! Az én csontjaimat, ízületeimet erősnek nevezem! Halleluja, halleluja! Erős vagyok az Úrban! Erős vagyok az Úrban! Maradj ezzel egy percig: erős vagyok az Úrban! Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának erejében. Erős vagyok az Úrban, erős vagyok az Úrban! Az én idegrendszerem erős, az én agyam erős! Erős! Erős! Erős vagyok az Úrban! Erős vagyok az Úrban, és az Ő hatalmának az erejében! Erős vagyok, az Ő igéje megerősít engem! Az Ő Szelleme megelevenít engem, teljes vagyok erővel! És erőssé tesz engem az Úr! Erős vagyok az Ő hatalmának erejében, erős vagyok Őbenne! Erős, erős! Erős! Erős vagyok! Halleluja, halleluja, halleluja!

Ez az az állapot, amikor a régi állapotból átmegyünk az újba, ez egy olyan idő, amikor egyre magasabbra növekszünk! Itt az idő, hogy a szellem mozduljon, ez az az év, amikor a Szellem mozdul! A Szellem mozdulásának az éve, és Isten erejének a megnyilvánulása és Istennek a Szelleme és az Ő ereje megnyilvánul! Halleluja! Halleluja! Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Mondd hangosan: erős vagyok! Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának erejében! Erős vagyok az Úrban! Erős vagyok az Úrban! Erős vagyok az Úrban és az Ő hatalmának erejében! Ha itt meghozzuk ezt a változást, mindenféle problémától mentesek leszünk az életben!

És látom ahogy egyes emberek ahogy egyre idősebbek lesznek, az ő szervezetüknek, az ő csontjaiknak, ízületeiknek a gyengesége jön elő, és ha te ezt most elkezded, és ehelyett azt mondod, hogy gyenge vagyok, és a gyengeséget, a betegséget szólod, a képtelenséget, ha ezt a változtatást megteszed, és ha veszed ezt az egyetlen Igét, hogy hadd mondja a gyenge, és amikor gyengének érzed magad, és amikor a szelleme gyenge nem kell úgy szólnod, mint a világnak a többi részei vagy mint sok gyülekezet. Ha elkezded mondani, hogy erős vagyok, az ízületeimet erősnek nevezem, az én véremet erősnek nevezem, az én immunrendszeremet erősnek nevezem, ha megteszed és ez egy életstílussá válik, akkor ez sok minden problémától mentesít téged, ahogy egyre idősebb leszel, hiszed ezt?

De ez többet igényel, mint amit ma megtettünk, holnap is meg kell tenned, s azután és másik héten, és jön egy fájdalom, és azt mondod, hogy úúú! A térdeim milyen gyengék! Lehet hogy csak öregszem. Akkor tudod mit? Lesznek problémáid is! És mi van akkor, ha azt mondod, hogy a térdemet erősnek nevezem? Jézus nevében, térdeim erősnek nevezlek titeket, erősnek! Erősnek, erősnek a Jézus nevében! Ugorj föl és ugorj rájuk két lábbal és mondd még hangosabban! Kétszer annyiszor mondd el, hogy erős! Erőt szólsz, életet szólsz! Tudtok erre egy áment mondani? Dicsérd az Atyát egy kicsit! Atyám dicsérünk téged, áldjuk a te szent nevedet, neked adjuk a tiszteletet és áldjuk a te szent nevedet, dicsőség Istennek! Hatalmasabb az, aki bennem van! Jézus nevében!

 

Forrás: www.moorelife.org

A fenti tanítás meghallgatható ezen a weboldalon a HANG-TANÍTÁSOK menüpont alatt.

BÉKEVÁR FŐOLDAL