2009.10.28.

ISTEN AKARATA A GYÓGYULÁS
11. Isten irgalma

Keith Moore tanítása
(A szinkrontolmács szövege, korrektúrázás nélkül.) 

 

AKAROM

Leülhettek. Lapozzatok el velem együtt, a Lukács Evangélium 5. fejezetére. A Lukács 5-ben van a mi Igeversünk, és látjuk, hogy Jézus szól itt. A 12-es verset olvassuk:

És lőn, hogy mikor az egyik városban volt, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember: és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kéré Őt, mondván: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem!

Ez az a kérdés, amelyet keresztények milliói feltesznek. Ebben az évben is, 2007-ben is azt kérdezik Istentől, hogy Uram ez a Te akaratod? Uram tudom, hogy meg tudod tenni, tudom, hogy meg tudsz engem gyógyítani, hiszem, hogy megvan erre az erőd és hiszem, hogy bármit képes vagy megtenni, és hiszem azt is, hogy semmi sem lehetetlen számodra, ha ez a Te akaratod.

És a legtöbb keresztény, és a legtöbb szolgáló így imádkozik a gyógyulásért: „Ha ez a Te akaratod.” A legtöbben így imádkoznak, mi a kissebséghez tartozunk. Tudtad ezt? Igen. A legtöbb prédikátor a legtöbb keresztény, így imádkozik: „Uram gyógyíts meg minket; Uram gyógyítsd meg őket; Gyógyíts meg engem ha… ha ez a Te akaratod.”

Ugye igazam van? A legtöbben így teszik, és nem akarok senkit sem megkövezni, én is így imádkoztam régen. De itt látjuk, hogy ez az ember is így imádkozott: Uram gyógyíts meg engem. Mit mondott? Ha akarod, megtisztíthatsz engem (Luk. 5,12). Jézus válaszolt ennek az embernek? Olvassuk el a következő Igeverset, mit mondott Jézus? Jézus pedig kinyújtotta az Ő kezét, és megillette őt. (Luk. 5,13) És mit mondott? Két szó, két szó, amely zene ennek a vidéki fiú fülei számára.

Három szó a magyarban, ami számomra minden teóriát és minden tűnődést, és minden találgatást és kételkedést, és mindenféle elmebeli teóriát felülmúl. Minden-minden könyv, amit valaha is írtak, mindazt felülmúlja és kitornyosul ezek fölé ez az állítás, az én elmémben, amikor Jézus azt mondta: Akarom!

Számomra ez megválaszolja a kérdést. Az Ő akarata, hogy én gyógyult legyek? Ez egy olyan hatalmas kérdés, és nagyon sok helyen látjuk azt az Igéből is, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és hogy a hit az a győzedelem, ami legyőzi a világot. A hit az, ami által elfogadod Istennek az áldásait.

És ha megkérdőjelezed Istennek az akaratát, akkor nem lehetsz hitben. Ha ez számodra furának hangzik, akkor ne hagyd, hogy ez elhalványuljon előtted, mert mindaddig, amíg megkérdőjelezed Istennek az akaratát, nem lehetsz hitben addig. Ahhoz, hogy te hitbe tudjál kerülni, ahhoz ezt magadban le kell szögezned. És meg kell alapoznod, hogy mi is Istennek az akarata.

Ahogy Bosworth testvér mondta a Krisztus a gyógyító könyvében, (F. F. Bosworth - Christ the healer), azt írta, hogy a hit ott kezdődik, ahol Istennek az akaratát ismerik. Ez nem csak egy mondás, hanem a Róma 10,17 is ugyanezt írja: A hit pedig hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Az eredeti, illetve a Szószerinti fordítás azt írja, hogy Krisztus szavának a hallásából van, a felkent Igének a hallásából van a hit. Mit kapsz akkor, amikor hallod a felkent Igét? Istennek az Igéje felfedi Istennek az akaratát. Honnan tudjuk azt, hogy Isten akarata mindenki számára az, hogy üdvözöljön? Honnan tudnánk ezt, ha nem úgy, hogy elolvastuk az Igéből, hogy Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen. És bárki, aki akar, az hihet, és üdvözülhet.

Hogyha ezt nem tudnánk, akkor azt mondogatnánk: Uram, mentsd meg őket, ha ez a Te akaratod. De mi így nem imádkozunk, mert tudjuk Istennek az akaratát. Ugyanaz a Biblia felfedi számunkra az Isten akaratát a gyógyulással kapcsolatban is. És itt van ebben a Bibliában piros betűkkel írva. Ugye, piros betűkkel van írva?

Jézus azt mondta: Akarom, tisztulj meg. És azonnal eltávozott tőle a poklosság. Az Élő bibliafordítás azt mondja: Uram, ha csak akarod, akkor meg tudsz engem tisztítani az én betegségem minden tünetétől. Jézus kinyúlt és megfogta, megérintette azt az embert, és azt mondta: Persze, hogy akarom, persze hogy akarom, gyógyulj meg.

Tehát ebből az egyedüli Igéből, én ebből azt a következtetést vonom le, hogy ez az Ő akarata. Mert, Ő ugyanaz tegnap ma és mindörökké. (Zsidó 13,8)

Ha Ő azt mondta akkor, hogy „Akarom!”, akkor most is azt mondja, hogy „Akarom!”, mert, hogyha ez nem így lenne, akkor Ő megváltozott. De Ő nem személyválogató. A Biblia tucatnyi helyen mondja ezt az Igében. Tehát, hogyha Jézus ennek az embernek azt mondta, hogy „Akarom!” akkor mit mond neked? Neked is ugyanezt mondaná, vagy Ő egy személyválogató?

De egyike sem lehet igaz ezeknek a dolgoknak. Mert, hogyha Ő nem változott meg, akkor Ő ugyanazt mondja ma is. Ha Ő nem személyválogató, neked is ugyanezt mondja. Tehát az én szívemben, elmémben és az én megértésemben, bármelyik hívő veheti ezt az Igerészt, és saját magára vonatkoztathatja, és azt mondhatja, kijelentheti, hogy meg van írva: „Akarom, gyógyulj meg!” Igen az Ő akarata számomra az, hogy gyógyult legyek.

De az Ige azt is tanítja nekünk, hogy minden bizonyság erősítessék meg két vagy három tanúvallomás alapján. És mi pedig elhatároztuk, hogy harminc ilyet fogunk nektek adni. És azok kedvéért, akik nem voltak velünk most átismételjük ezeket a pontokat, amiket átvettünk.

 

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

Az első ok, amiért biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás, az az, hogy Isten Igéje maga az orvosság.

Kettes pont: az erős szellem megtart téged.

Hármas pont: az eredeti teremtés. Feltettük azt a kérdést, hogy melyik nap teremtette Isten a rákbetegséget? Nem tette ugye?

Négyes pont volt az Isten akarata a Mennyben. Megkérdeztük azt is, hogy mennyi beteg ember van a Mennyben?

Az ötös pontnál megnéztük a betegség eredetét.

Hatos pont: bebizonyítottuk a Bibliából, hogy a betegség az ördögnek egy munkája.

Hetes pont: van a gyógyulásnak egy szövetsége. És Isten a szövetséget nagyon komolyan veszi.

A nyolcas pont volt Istennek örökké való nevei. Ő még mindig az Úr a mi jó pásztorunk. Ő még mindig az Úr, aki jelen van, velünk van. Ő még mindig az Úr, a mi megigazolásunk. És hányan hiszitek, hogy Ő még mindig a Jahve Raffa, én vagyok az Úr, aki téged meggyógyítalak. Ő soha nem változott meg. Senkinek nincs joga ahhoz, hogy vegye ezt az ÉN VAGYOK kijelentést, és én voltammá tegye, mert a Biblia ezt nem mondja, és senkinek nincs meg ehhez a joga.

10. Azt is láttuk, hogy a betegség az egy átok, és köszönet Istennek megváltást kaptunk ez alól, az átoktól.

11. És láttuk a megváltásnak az előképeit, amely felfedte számunkra azt, hogy a gyógyulás igenis az a megváltásnak a része.

És a tizenegyes pontban megnéztük magát a megváltást, és azt, hogy az Ő sebeivel gyógyultak vagyunk.

Tizenkettes pont mi volt? Az első zsenge. Láttuk azt, hogy hamarosan és nagyon hamarosan Istennek az ereje végig fog áramlani a mi testünkön, akár a sírban lesz a testünk, akár még életben leszünk itt a földön, és a testünk átváltozik. Halandóból halhatatlanná válik majd. És mi ezt nem igényelhetjük most, nem igényelhetjük azt, hogy minden molekulánk így megváltozzon, hogy halhatatlanná váljon, amíg ebben a testben vagyunk. De ebből kaphatunk egy kis ízelítőt. Ennek az első zsengéjét megkapjuk, és erről beszéltünk.

És a tizenhármas pontban pedig beszéltünk Istennek az apaságáról, az Atyai mivoltáról. Ugye?

Ha azért a ti gonoszok létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti Mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?! (Máté 7,11)

Hányan tudjátok azt, hogyha egy fiú kér az atyjától halat, akkor kígyót ad néki? Nem! Hogyha kenyeret kér tőle, akkor követ ad neki? Nem. Hogyha te gyógyulást kérsz Istentől, akkor Isten neked rákbetegséget ad helyette? Hm? Nem! A válasz: Nem.

És azt is láttuk, hogy a gyógyulást a Biblia a fiak kenyerének nevezi, és ez volt a tizennégyes pont ugye? A fiak kenyere. Te Istennek egy gyermeke vagy? Akkor ez a kenyér hozzád tartozik. És nem is azt mondja, hogy ez lenne a gyerekek vagy fiak desszertje, mintha ez valami kiváltságosok számára adatott volna ez a gyógyulás. Mindenkinek szüksége van a kenyérre ugye? És mindenkinek jár ez a kenyér. Tehát a gyógyulás az a fiak kenyere, és megnéztük ezt is.

És megnéztük az asszonyt is, ugye aki nem is volt egy zsidó prozelita és mégis, azt mondta neki ugye az Úr, hogy: Nem illik a kutyáknak, az ebeknek vetni a fiaknak a kenyerét. De az asszony erre azt válaszolta Jézusnak, hogy: De hiszen a kutyák is esznek a morzsalékból, ami az ő uruknak az asztaláról leesik.

És én úgy hiszem, hogy Jézusnak egy hatalmas mosoly ült ki az arcára és azt mondta, hogy: Asszony nagy a te hited. Nem akarod feladni ugye? És amit ez az asszony mondott az, hogy: Nekem nincs szükségem egy egész szeletre, csak egy pár morzsalékot adjál ebből, ez szabaddá teszi majd az én lányomat. És te tudod nagyon jól, hogy a morzsalékok azok nem, az nem a te örökséged. Te a gyermek vagy, te ott vagy a királyságban, és tiéd egy egész szelet, ha akarod. Tiéd lehet egy egész kenyér egy egész cipó. Mi ez a kenyér, mi ez a cipó? Ez a gyógyulás, megszabadulás és gyógyulás, hozzánk tartozik.

Most pedig menjünk el ma este a tizenötös pontra. Biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata mindannyiunk számára a gyógyulás Isten irgalma miatt. Isten irgalma.

 

IRGALMASSÁG ATYJA

Lapozzatok el velem együtt a Márk Evangélium első fejezetére. Figyeljük meg itt, hogy Márk valamit hozzátett, amit Lukács nem mondott, és ugye meg kell néznünk mindig az Evangéliumokban, hogyha több helyen kerül feljegyzésre ugyanaz a történet, mert így egy teljesebb képet kapunk, magáról arról a történetről. Tehát a Márk 1,40-es verset nézzük meg.

És jött hozzá [Jézushoz] egy bélpoklos, kérvén Őt és leborulván előtte, és mondván néki: Ha akarod, megtisztíthatsz engem.

Tehát ez ugyanaz a történet, amit olvastunk a Lukács Evangéliumban. 41-es vers: Jézus pedig könyörületességre indulván… Azt akarom, hogy ezt vegyétek észre, mert Lukács ezt nem így mondta, de Márk ezt így írja: Jézus pedig könyörületességre indult. …kezét kinyújtva megérintette őt, és monda néki: Akarom, tisztulj meg! Az előbb is elolvastuk ugye, hogy az Úr megérintette őt, és azt mondta, hogy: Akarom!, de Márk itt azt mondja, hogy: Jézus könyörületességre indult.

Vajon az Úr még ma is indul-e könyörületességre? Igen, Ő soha nem változik meg. És ahogy tovább megyünk, fogjuk látni, hogy olyan személyek, akiknek megszabadulásra volt szükségük bármilyen szenvedélybetegségből, vagy bármi másból, oda mentek az Úrhoz és fölsírtak, és azt mondták az Úrnak, hogy: Uram irgalmazz nekem! Uram irgalmazz nekem! A vakok, a csonkák, a süketek és így tovább…: Irgalmazz nekem!

És mindenki, aki elment Jézushoz és irgalmat kért: Meggyógyult! Mindenki. Mindenki. Hagyd itt az ujjadat és nézzük meg a 2. Korinthusi levél első fejezetét.

2Korintus 1,3: Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja… A kicsoda? …az irgalmasságnak Atyja… Az angol fordításban úgy szerepel, hogy: az irgalmasságoknak Atyja – többes szám. Tehát: …az irgalmasságoknak Atyja és minden vigasztalásnak Istene.

Van-e Istennek irgalma az életednek több mint egy területén? Igen, köszönet Istennek van. Hogyha az irgalomra gondolunk, nagyon sokszor arra gondolunk, hogy valamilyen bűnt követtünk el, és Isten irgalmazott nekünk. Megirgalmazott, és megbocsátotta a mi bűneinket, és köszönjük ezt Istennek. De Istennek van irgalma más dolgok számára is. Istennek van irgalma akkor is, amikor ostoba voltál. Volt akkor is irgalma. Tehát az ostobaságért is van irgalma Istennek.

Istennek van anyagi irgalma is. Kellett-e valaha fellebbezéssel élned ilyen esetben, és kérni Istentől az Ő irgalmát? Nekem igen. Volt erre nekem is példám. Több is. Többször, mint egyszer. Arca kellett borulnom Isten előtt és azt mondani, hogy Uram bocsáss meg nekem. Próbáltad nekem mondani, hogy ne tegyem azt, de nem, nekem bizony kellett az a dolog, és nem hallgattam rád, és most pedig bajba kerültem. Értitek, miről beszélek?

Uram, kérek tőled irgalmat. Hogyha hallgattam volna rád, akkor most nem lennék ebben a helyzetben. Soha senki nem került anyagilag bajba úgy, hogyha Istenre hallgatott. Még egyszer elmondom és nagyon lassan. Senki, egy személy sem, egy család sem, egy gyülekezet sem, egy szolgálat sem, egy misszionárius sem került anyagi bajba, miközben Istenre hallgatott. Nem-nem. Ha te engedelmeskedsz Istennek, akkor a te szükségeid betöltetnek.

Keresztények nagyon sok szemetet hisznek ezen a területen, úgynevezett karizmatikusok, úgynevezett Ige és hit emberek, sok-sok szemetet hisznek. Tudod, nagyon sokan vannak, akik azt hiszik, hogyha tényleg elhatározod magadat, hogy teljes mértékben Istent fogod szolgálni, akkor bizony csak figyelj és az egész pokol majd ellened megy. És kitör a pokol az életedben. És ezt mire alapozzák?

Sok-sok féle keresztény hiszi ezt, hogyha tényleg engedelmeskedsz Istennek, ó bizony akkor csak figyelj! Vigyázz-vigyázz! Akkor az anyagiaidat is támadások érik majd, akkor a testedet is támadások érik majd, a házasságodat is, tehát ezáltal, mit is mondasz valójában? Ezt mondod: Minél inkább engedelmeskedsz Istennek, annál átkozottabb vagy. Hmm…

Mert az anyagi problémák azok az átok alatt vannak. Az maga az átok, ha anyagi problémáid vannak. Amikor a házasságod tönkre megy, vagy a gyermekeid, az is az átok. Amikor ilyet állítasz, azt mondod, hogyha minél inkább engedelmeskedni fogok Istennek, annál átkozottabb leszek. Komoly keresztények milliói hiszik ezt. Anélkül, hogy tudatosítanák azt, hogy az ő szájukkal megnyitják az ajtót az ördög előtt, és azt mondják: – Igen tudom, hogy ez meg fog történni. Úgyhogy csak gyere, tudom, hogy ez meg ez fog történni. És nagyon sokan éppen ezért nem akarnak teljesen engedelmeskedni Istennek, hogy ezeket a dolgokat elkerüljék. Hmm…

Ez egy hazugság, azt mondtam, hogy ez egy hazugság! Minél inkább engedelmeskedsz Istennek, annál inkább betöltetnek a te szükségeid, annál inkább meg leszel őrizve, annál áldottabb leszel, és az ördög pedig nem az, amit magáról állít. Ő nem jöhet csak be úgy az életedbe, és nem bánhat el veled, azért, mert te engedelmeskedsz Istennek. Nem teheti meg! Szeretné persze, de ez nem igaz így.

 

ESZTELENSÉG

Akkor miről beszéltem, mielőtt erre letértem? Az irgalomról. Ő az irgalmasságoknak Atyja. Többes számban van ez. Istennek van irgalma a te anyagi életedre. A Zsoltárok könyve azt mondja, hogy: a bolond az ő saját vétkei miatt pusztul el. (Zsolt. 92,6-7)

És van bizony idő, amikor te, én, vagy bárki más, arra van szükségünk, hogy arcra essünk és bevalljuk azt, hogy igenis ostobák voltunk. De tudod, nagyon sok keresztény ezt nem akarja megtenni, és az ördögöt vádolják, mert ez így könnyebb az ő büszkeségüknek.

Minden megy le a lefolyón… Kétezer emberről húsz emberre csökkent a gyülekezet létszáma… És kilenc hónappal el vagyunk maradva a számláink befizetésével… És mindannyian betegek vagyunk, nem tudunk semmit se csinálni… Mindent elveszítünk, és mindez azért van, mert elhatároztuk, hogy teljesen engedelmeskedünk Istennek.

Isten végez egy tisztítást, azért, mert mi még inkább elszántabbá váltunk, mint az átlag keresztény. És mindaz, amit mi teszünk a Királyságért, az olyan életbe vágó és annyira fontos, hogy az ördög visszahívta az ő démonjait más emberekről, és kiküldte ránk az összeset. J

Ez így van tényleg? Vagy lehet, hogy másról van itt szó? De tudod, az emberek inkább szeretnék ezt mondani, minthogy bevallják azt, hogy nem hallottam Istentől, én vétettem el. Azt mondtam ugyan, hogy Isten ezt mondta nekem, hogy ezt tegyem, de tudod, úgy hiszem, hogy nem is mondta nekem Isten azt a dolgot. Az emberek ezt nem akarják mondani. És tudod, volt számtalan példa arra, hogy Phyllis a feleségem, és én – egyszerűen nehéz emberekkel beszélnünk, mert annyira hajthatatlanok, hogy azt állítják, hogy nekem Isten ezt mondta, én tudom, hogy ezt mondta nekem. Igen, de az elmúlt két évben katasztrófa volt az életed. Biztos vagy abban, hogy tényleg Isten mondta ezt neked? Én tudom, hogy azt mondta. Akkor én mit mondjak erre, hogy nem, nem ezt mondta neked Isten?

Az igazság az, hogy te magad csuktad be az ajtót. Mi mindannyian tanulunk, mindannyian tanulunk hallani Istentől, mindannyian tanuljuk ezt. A Szellemtől való vezetés az nem egy olyan dolog, amit egy-két hónap leforgása alatt meg tudsz tanulni, vagy egy év alatt. Megvolt az a kiváltságom, hogy Kenneth Hagin testvér alatt tudtam szolgálni, ő az én hitbéli atyám és most már a Mennyben van. És ez az ember hatvan évig járt Istennel. Valaki mondja ki hangosan, hogy: hatvan. Hatvan évig.

A Gyülekezet Feje többször is megjelent neki. Ő látta, és beszélt Jézussal személyesen, és mégis mindezek mellett volt úgy, hogy Hagin szolgált és azt mondta, hogy úgy érzem, hogy az Úr minket ebbe az irányba vezet, de én csak egy ember vagyok, és én is elvéthetem, és te, a te szívedben ítéld meg ezt, a saját szívedben. És hogyha nem tesz bizonyságot a te szellemedben, akkor csak dobd ki az egészet.

Hogyha egy ember ennyi tapasztalattal így beszél, miért merészel valaki, aki két hete teljesedett be a Szent Szellemmel, miért mer valaki ránézni egy huszonöt év tapasztalattal rendelkező emberre, és hogy merészel egy ilyen ember olyat mondani ennek a másiknak, hogy én pedig tudom, mert Isten ezt mondta nekem? Ó, Isten mondta…

Nagyon sokszor az embereknek van egy ilyen megérzése, vagy valami valamilyen benyomást keltett rájuk, és a saját interpretációjukat hozzá teszik ehhez a dologhoz, és a saját gondolataikat hozzá csatolják, ehhez a benyomáshoz és aztán azt mondják, hogy Isten mondta. Az igazság az, hogy soha nem mondta. Ők ezt érzékelték, és emezt gondolták, és ezt mondták. Most már pedig egy megyényire vannak attól, hogy Isten mit mondott nekik. Néha érzékelheted a megfelelő dolgot és a helyes dolgot, de aztán feltételezed azt, hogy ez ezt és ezt jelenti. És így pedig elvéted Istent.

Volt egyszer egy férfi, aki eljött hozzám, és azt mondta: - Én nem értek egyet azzal, amit mondtál. És azt mondtam neki: - Hát én nem hiszem azt, hogy ezt mondtam volna. És azt mondta: - De igen ezt mondtad. Hallottam, amikor mondtad. És azt mondtam neki: - Nem, én ezt nem mondtam. - De tudom, hogy ezt mondtad. És én pedig válaszoltam: - Nem hiszem, hogy ezt mondtam. És mondtam neki: - Fölvették, akkor menj, szerezd meg magadnak a kazettát és hallgasd meg! És azt mondta ez az ember nekem: - Én akkor megszerzem, mert tudom, hogy te ezt mondtad.

S láttam őt másnap és kérdeztem tőle: - Na mi van, megszerezted a kazettát? És azt mondta: - Igen. És kérdeztem tőle: - Na és mit mondtam? Ezt mondtam tényleg? És azt mondta: - Hát nem teljesen, de ezt értetted alatta. J Persze. Az emberek ugyanígy bánnak Istennel. Mit mondott Isten? Ó Isten ezt értette alatta. Persze.

Hogyha valaki ilyen hajthatatlan azzal kapcsolatban, hogy Isten ezt mondta nekem, az az éretlenségnek a jellemvonása, és a büszkeségnek, a büszkeséggel teljes embereknek a jellem vonása. Hallani az Úrtól. Ebben mindannyian növekszünk, ez egy olyan dolog, amit mindannyian tanulunk, és növekszünk benne. És rendben van ez így? És a dolgok pedig rosszabbá váltak, és lementek a lefolyón, és az elmúlt hónapokban már ez volt a helyzet. Akkor lehet, hogy neked kéne beismerned, hogy elvétetted.

 

KÉSZSÉGESSÉG

Mert nem vagy attól átkozottabb, hogy jobban engedelmeskedsz Istennek. Ez nem igaz így, mert, hogyha hajlandó és engedelmes leszel, akkor az egész pokol az kitör az életedben ugye? Akkor lemész bizony. Nem, ez nem a Biblia! Ez a karizmatikus tradíció, és nem Biblia. Mert, hogyha hajlandó és engedelmes leszel, a föld javaival fogsz élni (Ésa. 1,19). Isten meg fog téged védelmezni, Isten megőriz téged, Isten betölti a te szükségeidet, és minél inkább engedelmeskedsz Neki, annál inkább képesebb ezt megtenni a te életedben.

Nincsenek Istentől elrendelt kudarcok. És senki sem került úgy bajba, hogy aközben Istenre hallgatott. Ó én azt tettem, amit Isten mondott nekem. Persze. Tényleg Isten mondta neked, hogy megtedd? Szela.

De még akkor is, hogyha elvétetted, még akkor is, amikor ostoba voltál, és Isten próbált neked valamit mondani, de nem, neked volt egy másik elképzelésed és erőszakos voltál, és mentél a másik irányba, és most már olyan bajba kerültél, hogy mindenkinek tartozol, az egész városban. És adósságaid vannak, ez még nem a vég. Azt mondtam: Ez nem a vég! És valaki azt mondja, hogy hát ilyen rosszul vetetted meg az ágyadat, most már így kell benne feküdnöd. Ezt elvetetted, most már le is kell aratnod. Nem! Ne felejtsd el, ne felejtsd el, az irgalmat! Hogy irgalom – Irgalom – Irgalom!

Az irgalom azt jelenti, hogy te nem kapod meg azt az ítéletet és azt a büntetést, amit meg kellett volna kapnod. És az irgalom azt jelenti, hogy megkapod azt a jó dolgokat, amiket nem kellett volna egyébként megkapnod.

Már elmondtam többször is, de elmondom nektek, hogy Phyllis és én, nem sokkal azután, miután elkezdtük a szolgálatot, nem volt semmi pénzünk. És aztán elkezdtünk tizedet fizetni, elkezdtünk vetni, és elkezdett jönni az aratás és jött be hozzánk a pénz, és elköltöttük az egészet. És nem viseltünk gondot az adónkról, és más dolgokról sem, és igen-igen buták voltunk, és nagy bajba kerültünk. Egy-két év leforgása után, tartoztunk az adóval.

Elég jól ment akkor már a sorunk, de viszont nem törődtünk bizonyos dolgokkal, és így nem fizettünk bizonyos dolgokat, és így bajba kerültünk. És eljutottunk arra a pontra, hogy körülbelül 13000 - 14000 Dollárral tartoztunk az adóhivatalnak. És ez évekkel ezelőtt volt. Mindet elkövettünk, amit akkor tudtunk és lecsökkentettük ezt az adóságot 10000 Dollárra, és hittünk Istenben. És az első lépés ennek az irányába az volt, hogy bizony arcunkkal a földre estünk, és bele nyomtuk az orrunkat a szőnyegbe.

És mondhattuk volna ugye, hogy az ördög most megtámadott minket, mert mi olyan jól szolgáljuk Istent. Az ördög most támad minket, megtámadja most az anyagi életünket. Az ördög nevetett miközben te magadat ilyen bajba sodortad. Nem, ostobák voltunk, és az orrunknál tovább nem láttunk.

Megtértünk ebből, valaki mondja hangosan, hogy: Megtértünk. Mond ki hangosan még egyszer, hogy: Megtértünk, megbántuk ezt. Mondjuk ki hangosan még egyszer: Megbántuk ezt, és megtértünk ebből. Megtértünk.

Tehát beismertük. Elismertük azt, hogy tudatlanok voltunk, és hogy ostobák voltunk, és hogy elvétettük Istent. És kértük Istennek az irgalmát, és köszönet Istennek, hogy Ő olyan irgalmas. És azt mondtuk, hogy Uram, hogyha rád hallgattunk volna, akkor nem lennénk most ebben a helyzetben. És tettünk ostoba dolgokat. És megtérünk most ebből, és jobban oda fogunk Rád figyelni, és több bölcsességünk lesz. Segíts nekünk Uram! De szükségünk van most is segítségre.

És tudom, hogy nem érdemeltük ki, de Te irgalommal teljes vagy. Mert Ő az irgalmasságoknak az Atyja. Több, az életednek több mint egy területén. Uram, kérjük tőled ezt az irgalmat! Pár héttel ezután, hogy ezt megtettük egy másik városban voltunk, és volt ott egy szolgáló, aki megkért engem arra, hogy legyek vele egy akaraton az ő anyagi életével kapcsolatban. És mondott nekem egy példát egy illetőről, akinek szintén gondjai voltak az adóhivatallal, és én csak ennyit mondtam, hangosan: Hmm… Hát én tudom ez, hogy van, és csak ennyit mondtam, mást nem. Hát én tudom, hogy van ez…

Az Úr pedig foglalkozott vele, és másnap megkérdezte tőlem, hogy te tartozol az adóval? És kérdeztem tőle: - Miért? Ez alkalom előtt volt. És azt mondta, hogy: - Hát megvan az okom erre, hogy miért kérdezem. És azt mondtam: - Igen. És kérdezte tőlem: - És mennyivel tartozol? És kérdeztem tőle: - Tényleg akarod tudni? És kérdeztem, hogy: - Neked ezt most kell tudnod, hogy mondjam meg neked, hogy mennyivel tartozunk? És azt mondta, hogy: - Igen, mert az Úr foglalkozott velem. És akkor azt mondtam neki, hogy: - Tízezer Dollárral tartozunk.

Lenézett a földre és azt mondta: - Rendben, havonta ezer dollárt fogunk nektek küldeni mindaddig, amíg lefizetitek az egészet. Dicsőség Istennek! És meg is tették. Megtették. És ugyanazon a héten ötezer Dolláros, egy másik ötezer Dolláros adóságunk töröltetett el, mert azok az emberek, akiknek tartoztam, azt mondták, fölhívtak telefonon, és azt mondták, hogy: - Felejtsétek el, nem kell vissza fizetnetek. Ezt nektek el akarjuk vetni, a ti életetekbe.

Nem kértük őket erre, és azt mondták nekünk, hogy felejtsétek el. Tehát egy hét alatt tizenötezer Dolláros adóságunk töröltetett el, és visszafizettük az adót. És ez nem azért volt, mert olyan okosak voltunk, és mennyi hitünk lett volna. Hanem mi volt ez? Irgalom. Istennek az irgalma volt ez.

 

IRGALOM A KAPCSOLATOKBAN

Van-e Istennek irgalma a te anyagi életedre? Még akkor is, amikor jól bajba sodortad magadat. Istennek van irgalma a bűnbocsánatban, és Istennek van irgalma az anyagi problémákban is. Istennek van irgalma a házasságban, és a családban elkövetett hibákért is. Az emberek a legtöbb kapcsolatból eredő problémát saját maguk kezdeményezték. Azért, mert járatták a szájukat, önző dolgokat tettek és azokat mondtak, és ilyen dolgokat, mondtak és a saját kapcsolatukat sodorták így veszélybe. És így eltávolodtak a szeretteiktől, családtagjaiktól. Istennek van irgalma erre is. Azt mondtam, hogy: Istennek erre is van irgalma! Még akkor is, hogyha elrontottad az egészet. Isten rendbe tudja hozni. Isten újra össze tudja illeszteni.

Úgy látom, hogy nem igazán értetek egyet velem elég erősen. És azt mondod, hogy nem tudod, hogy mit tettem. Igen, és te meg nem ismered Istennek az irgalmát, hogy milyen erőteljes az, hogy milyen erős az. Ahogy, te nem tudod Keith testvér volt egy hatalmas kirobbanás a családunkban. Nem érdekel, ha te hiszel Istenben, akkor lehet irgalmad. Kaphatsz irgalmat.

Olyan kapcsolatokat láttunk, amik már régen befejeződtek. Nemhogy csak nem szerették egymást, hanem meg is vetették egymást. Nem akartak egymással egy szobában lenni, és most pedig csodálják egymást. Hogyan juthatsz el a gyűlölettől az ámulatig és a bámulatig? Isten irgalma képes erre. Meg tud ez történni, megtörténhet, és már láttuk ezt, és nincs egy olyan kapcsolat, ami már túl messzire elment volna. Nincs olyan dolog, ami annyira rossz lenne, hogy Isten ne tudná ezt helyrehozni. De kell, hogy legyen hited az Ő irgalmában, és tudnod kell, hogy ez nem azért van, mert te mindent olyan tökéletesen tettél volna. Hanem ez az Ő irgalma miatt van.

És ugyanígy Istennek van irgalma a gyógyulásra. Ugye? Gyógyulás irgalma. Olvassunk el pár Igeverset. Menjünk el a Máté Evangéliumra. Van időtök erre ma este? Máté evangéliuma 9. fejezet. Halleluja! Az Úr segít nekünk ma este. Az Úr tudta, hogy itt leszel ma este. Ugye, segít neked?

 

GYÓGYULÁS IRGALOMBÓL

Máté 9,27-es vers: Két vak ember követte Jézust. És mit mondtak neki? Mit mondtak? Azt mondták: Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia! És mit akartak ezek az emberek? Azt, hogy az ő szemeik megnyíljanak. Tehát vakok voltak és lehet, hogy nem voltak szemgolyóik sem. Tehát igazából egy teremtő csodát akartak. Gyógyulást akartak, egy csodát akartak. És hogyan kérték ezt Jézustól?

És miért nem javította ki őket Jézus, és miért nem mondta nekik, hogy: Mit akartok? És azt mondták neki, hogy: Irgalmat! És nem azt mondta nekik Jézus, hogy: Azt hittem gyógyulást akartok, akkor miért akartok irgalmat mégis? Jézus soha nem javított ki senkit sem. Bárki, aki Istentől, Jézustól irgalmat kért meggyógyult. Ez mit bizonyít? Hogy a gyógyulás az egy irgalma Istennek.

Barátom ez az egyik legjobb hír, amit valaha is hallottál. Mit jelent ez? Azt, hogy az irgalmat nem lehet kiérdemelni. Nem lehet kiérdemelni, nem lehet érte megszolgálni. Ami azt jelenti, hogy nem kell kiérdemelned, azért mert, ez egy irgalom. Kegyelem által van, hit által. Irgalom ugyanúgy, mint a bűnök bocsánata, ugyanúgy, amikor újjászületsz, ugyanaz, hogy a Mennybe jutsz. Ugyanígy. Ez is mind irgalma Istennek. Tehát semmi köze ahhoz, hogy milyen jó voltál. Vagy, hogy milyen rossz voltál, mert ez nem erre alapul.

Voltak már emberek, akik rám néztek, és azt mondták, hogy ez meg ez, ez olyan jó ember, akkor Isten miért nem gyógyítja meg őt? És rájuk néztem, és azt mondtam: Ennek mi köze az egészhez? Ó, jó ember, és akkor mi van? És ez ugyanaz, mint, hogyha azt mondanád, hogy ez az ember olyan jó humanitárius volt, olyan jó ember volt, akkor miért nem mehet a Mennybe anélkül, hogy hinne Jézusban? Azért, mert senki nem lehet elég jó, ahhoz, hogy az ő saját cselekedetei alapján üdvözüljön. Ezért kellett jönnie Jézusnak és megfizetni az árat, és éppen ezért, te sem lehetsz elég jó ahhoz, hogy kiérdemeld a gyógyulást. Ugyanaz a dolog, az irgalom.

Ó, megpróbálok jobb lenni, és jobban viselkedni, és lehet, hogy akkor majd Isten meggyógyít engem. Ez nem olyan, hogy kössünk üzletet. Ez nem arról szól. Nem tudod megvásárolni a gyógyulást, mert neked nincs semmi, amit adhatnál cserébe. Nincs semmid. Hmm… És, hogyha van is valamid, akkor sem ér annyit. Ezért mondja a Biblia azt, hogy a mi igazságunk az olyan, mint egy rongyos ruha Isten előtt.

Ezért nem tudsz a te saját dolgaidban működni. Az Ő dolgaiban kell működnöd. Az Ő igazságában, mert Ő nekünk adta az Ő igazságát. Dicsőség Istennek! Amit már elfogadtak a Mennyben, mert a mi igazságunk az soha nem lehetett volna elég jó. Bizony kell jó dolgokat cselekednünk, mert meglesz ezért a jutalmunk. Ámen. De nem így gyógyulsz meg, nem így kerülnek a te bűneid bocsánatra. És figyelj oda rá nagyon, hogy bármi, vagy bárki, aki megpróbálná megvásárolni a gyógyulást…

A gyógyító iskolában, mikor Hagin testvérrel dolgoztam együtt, nem ismerték. Voltak emberek akik, nem ismerték ezeket a dolgokat tehát teljesen újak voltak. Oda jöttek hozzám, mert én voltam a fő ember ott, aki beszéltem és felajánlottak egy csomó pénzt, azért, hogy meggyógyuljanak. És tudtam a szívemben, hogy ezek az emberek azt hiszik, hogy meg tudják vásárolni a gyógyulást, és én nem fogadhattam el ezt a pénzt.

Hányan emlékeztek Simonra? Hogy ő is felajánlott pénzt ugye, hogy nekem is meglegyen ez az erőm, hogy a kezeimet az emberekre vetem, akkor ők is töltekezzenek be a Szent Szellemmel. És Péter bizony nagyon durván válaszolt neki, ugye? És azt mondta, hogy Istennek a dolgait nem tudod megvásárolni pénzen. Ezért erre nagyon oda kell figyelnünk. Mert a gyógyulást már megszerezték, megvásárolták, és kifizették, a bűnök bocsánatát is megszerezték és kifizették, teljesen. Teljesen!

Nem volt semmi az egész Univerzumban, aminek elegendő értéke lett volna ahhoz, hogy ezt meg tudja tenni. Egy dolgon kívül, a Bárány vérén kívül. És Ő megfizette ezt az árat, és Ő megvásárolta. És a Biblia azt mondja, hogy áron vétettél meg, nem a saját magadé vagy már. Ezért dicsőítsd Istent a te testedben, és a te szellemedben, mert mind a kettő Istenhez tartozik.

Mond ki hangosan, hogy: Engem megvásároltak és kifizettek. Az én gyógyulásomat megvásárolták és kifizették. Nem kell egy dolgot sem tennem, hogy kiérdemeljem a gyógyulást, egy dolgot sem. Mert teljesen kifizették és megvásárolták, és ez egy irgalom.

Ha ez annak alapján történt volna, hogy mi nekünk elég jónak kellett volna lennünk ahhoz, hogy meggyógyuljunk, akkor egyikünk sem gyógyult volna meg soha. Tehát ez egy irgalom, ez egy irgalom.

Amikor az emberek azt mondják, hogy: Én nem érdemlem meg azt, hogy Isten engem meggyógyítson. Rendben igazad van. Ezt nem tudtad eddig? Hmm… Ó, én annyira elvétettem és olyan sok hibát elkövettem, hogy nem érdemlem ki a gyógyulásomat. Pontosan. Ezért van ez az egész az Ő irgalma által. Hadd menjek ezen végig még egyszer nagyon lassan.

 

IRGALOM JELENTÉSE

Irgalom. Mit jelent az irgalom? Mit jelent? Azt jelenti, hogy te nem kapsz ítéletet, és nem kapsz büntetést, amit meg kellett volna kapnod. És ez azt is jelenti, hogy megkapod azokat a jó dolgokat, az áldásokat, amiket nem kellet volna megkapnod, mert ez irgalom. Irgalom!

Sok-sok okos keresztény gyermek ezt a szót megtanulja nagyon korán, amikor bajba kerülnek, mielőtt büntetnék őket, ugye? Akkor azt mondják, hogy: Irgalom. Irgalom. Sokszor nem fedezik fel, hogy ez a büntetés, amit kapnak ez irgalom, ahhoz képest, amit meg kellet volna kapnod fiam.                                                                                                                                                         

Azt mondták ugye ezek a vakok, hogy könyörülj rajtunk. Az angol fordításban: Irgalmazz nekünk. Vagy legyen irgalmad. És mit kaptak? Gyógyulást kaptak. Azon tűnődöm vajon, az Úrnak van-e irgalma még, az emberek számára? Az Úrnak még van irgalma? Igen!

A Zsoltárok könyvének a 86-ik fejezetében a 15-ös vers azt mondja, hogy: Az Úr a mi Istenünk könyörülő és irgalmas Isten, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú.

Az angolban nagyirgalmú és igazságú szerepel. Istennek van nagyon sok irgalma. Tehát az angol fordításban pontosan úgy szerepel, hogy sok irgalma, tehát sok irgalma van.

Amikor az emberek azt mondják, hogy Istennek nem az akarata számukra, hogy meggyógyuljanak, akkor mit mondanak ilyenkor? Lehet, hogy nem Isten akarata számukra az, hogy Isten irgalmazzon nekik. Ugye ezt mondják, mert bebizonyítottuk, ugye azt, hogy a gyógyulás az igenis egy irgalma Istennek. És ezt még inkább be fogjuk bizonyítani.

Helyesnek hangzik a számodra, hogy Istennek nincs irgalma bizonyos emberek számára, hogy azok meggyógyuljanak? Mert Ő igen gazdag, irgalmasságban gazdag Isten. Azt írja a Biblia, hogy mindenki számára, aki Őt segítségül hívja irgalmassággal teljes, tehát mindegy, hogy mit tettél. És olyan sok ember ezt nem hiszi. És engem, engemet ez bánt. És tudom, hogy ez azért van, mert Istennek a Szelleme lakik bennem. És ez az Urat bántja.

Amikor azt mondja az Úr az embereknek, hogy megbocsátok neked, és mindent rendbe hozok, és magad mögé dobhatod ezt a dolgot, és én ennek ellenére használni foglak és megáldalak téged, odaadom neked ezeket az áldásokat, és meggyógyítalak, és betöltöm minden szükségedet. És fölnéznek az emberek, és erre azt mondják, hogy: Igen, de te nem tudod, hogy én mit tettem.

Az Úr mindent tud. Az Úr tud olyan dolgokat, amiket te nem tudsz. Tudja azt, hogy milyen rossz, az, amit tettél, és az Úr mégis megbocsát neked. És az Úr megirgalmaz neked. Nem tudod-e azt, hogy Péter milyen rosszul érezte magát, amikor kint állt ugye ott a tűznél, miután háromszor megtagadta azt, hogy, ismerné Jézust? És ő volt ugye a leghangosabb, aki fennhangon kiáltozta, hogy én meghalok Veled. Nem érdekel, én soha nem tagadlak meg Téged Uram, én meghalok Veled. És ugye, amikor elfogták Jézust, és ott volt a nyomás, és megkérdezték tőle: - Te nem egyike vagy azok közül? És azt mondta, hogy: - Nem.

És azt mondták neki, hogy: Pedig annak kell lenned, ugyanaz az akcentusod az a galileai akcentus. És azt mondta, hogy: - Nem, én nem ismerem Őt. És mondták neki, hogy: - Láttalak vele. És azt mondta Péter, hogy: - Mondom neked, hogy nem ismerem Őt. És állt, és káromkodott Péter, és megtagadta az Urat. És úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon lenn érezte magát Péter, amikor a kakas megszólalt. És eszébe jutott az, amit Jézus mondott neki. És Péter azelőtt meg ott állt, hajthatatlanul állította azt, hogy én soha nem tagadlak meg Téged, én meghalok Veled.

És a Biblia azt mondja, hogy ő sírva fakadt. Sírt, zokogott Péter. Én úgy hiszem, hogy Péter akkor azt gondolta, hogy vége mindennek. Nem gondolod ezt te is? Vannak erre utalások az Igében. Mert miután Jézus feltámadt a halálból mit mondott? Azt mondta, hogy: Menj és mondd meg az én tanítványaimnak és Péternek (Márk 16,7). Hűha! Péter nincs többé a csoportban. Péter saját maga mondta, hogy ő már nincs ott ugye? Saját maga tagadta meg ezt.

Jézus azt mondta, hogy: - Menj és mondd meg az én tanítványaimnak és Péternek… És miután Jézus feltámadt a halálból, és ugye halásztak, és Jézus pedig ott állt a parton, és Pétert félre húzta Jézus, és azt mondta neki, hogy: - Péter… És Jézus pedig nagyon jól tudta, hogy Péternek igenis fáj és kérdezte tőle, hogy: - Fiam szeretsz engem? Péter azt mondta, hogy: Igen.

És hányszor kérdezte őt meg az Úr? Háromszor. Péter háromszor tagadta meg Jézust. És Jézus újra megkérdezte őt, hogy: - Péter szeretsz engem? És Péter azt mondta, hogy: - Igen! Az utolsó alkalommal ugye, amikor Jézus mondta neki, hogy meg fogtok engem tagadni, akkor Péter igenis nagy hangon mondta, hogy ő bizony nem. Ő nem fogja megtagadni! Úgy hiszem, hogy ez alkalommal picit mérsékeltebben beszélt.

Valószínűleg Péter azt gondolta, hogy hát úgy hiszem, hogy igen, de Te mondd meg nekem, hogy szeretlek-e? És a harmadik alkalommal és mikor az Úr megkérdezte őt, hogy: - Péter szeretsz-e engem? Péter azt mondta, hogy: - Uram Te tudsz mindent, tudod, hogy igen. Szeretlek.

És akkor Jézus azt mondta, hogy akkor legeltesd az én nyájamat. Mit jelent ez? Azt, hogy Péternek lesz egy munkahelye a királyságban. Tehát nincs kizárva, nincs kizárva onnan. És pünkösd napján a Szent Szellem rájuk esett, és Péter fölállt. És Péter nem vonszolta a lábát, és nem siránkozott, hogy ó elvétettem és már nem tartozom többé a tizenkettőbe. Fölállt, és úgy beszélt, mint egy tűzzel teli ház, és ezrek jöttek aznap.

És ugye az Apostolok cselekedetei az követi őt, hogy az emberek meggyógyultak már az ő árnyékától is. Amikor az árnyéka Péternek rájuk esett, akkor meggyógyultak. Miután Péter ott állt és káromolta, káromkodott és megtagadta az Urat. Mondom nektek, hogy az Úr irgalma örökké való. Nem érdekel, hogy mit tettél. Nem érdekel mennyire vétetted el, hogyha hajlandó vagy megtérni abból, van jövőd. Nagyon világos és csodálatos jövőd és Isten még fog használni téged. Igen, és ne hagyd, hogy az ördög bemagyarázza neked, hogy ez már nem lehetséges. Mert Istennek az elhívása és az Ő ajándékai azok megváltoztathatatlanok és megbánhatatlanok ugye?

De viszont, ha te a fejedet akarod verni a falba, ó elvétettem, ne is próbálj velem erről beszélni, tudom, hogy nem vagyok méltó. Ez az egyedüli dolog, ami téged ebből kizár, ebből az egész dologból. A te makacsságod, a büszkeséged. Ez igazából ocsmányabb dolog, mint amit az emberek erről gondolnak. Mert amit te ezáltal igazából mondasz az az, hogy Jézusnak a vére nem elegendő, hogy teljesen megtisztítson téged és, hogy újra igazzá és szenté tegyen. Mert, hogyha te a fejedet a falba vered és, és hogyha hozzá teszed a te kis szánalmas szövegedet, és azt mondod, hogy ezzel bebizonyítsd azt, hogy a te bűnöd az hú, de milyen komoly dolog volt!

Az egyedüli dolog, amit ezzel bizonyítasz az az, hogy tudatlan vagy és, hogy lázadsz, mert nem hiszed azt, hogy Isten megbocsátott neked. Mert ha megbocsátott, akkor Ő megbocsátott, vagy tiszta vagy, vagy nem. Mert, hogyha nem vagy, akkor nincs értelme annak, hogy vonszold a lábadat, és hogy siránkozz, hogy ú milyen szomorú vagyok, és hogy ennyire bajba kerültem, és hogy az én életem már soha nem lesz olyan. Hallgass ide! Egy olyan Istent szolgálunk, Aki az eget és a földet teremtette. Számára semmi sem túl nehéz. És Ő az irgalmasságoknak az Atyja és az Istene, irgalmasságoknak az Atyja. Megtaláltátok a Máté 14-et?

 

NAGY SOKASÁG GYÓGYUL

Máté 14. Úgy hiszem, hogy a 14-es vers: És kimenvén Jézus, láta nagy sokaságot… Hány ember van egy nagy sokaságban? Láttuk, hogy egy sokaságban, a Bibliában nagyon sokszor több ezer ember is benne volt. És ez pedig milyen sokaság? Nagy sokaság.

És Jézus pedig, megszánta őket. De az angolban a könyörületesség szó szerepel itt is. Ez a szó igazából nem csak azt jelenti, hogy valakit megszánsz, hanem ez azt jelenti, ez a szó igazából, hogy a bensőd megindul rajta. Tehát a Biblia azt mondja ugye, hogy az Istennek a szerelme kiöntetett a mi szívünkbe. Ez ugye nem a fizikai szervünkről beszél itt az Ige. A Szellem, illetve a szívünk ugye az a lényünknek az a magja.

Istennek a szerelme az kiöntetett a mi szívünkbe, és Istennek a szeretete felkelt Jézusban, és megindította Őt, hogy valamit tegyen ezekkel az emberekkel, akik ennyire fájdalmasok volta. Megindította Jézust ez a szeretet, hogy valamit tegyen az ő fájdalmukkal, az ő gyengeségeikkel. Ezért Jézus könyörületességre indult feléjük.

És mivolt ennek az eredménye? Mi volt az eredménye? Azoknak betegeit meggyógyítá. Nem csak egy részüket, nem néhány beteget, hanem az ő betegeiket. Kiknek a betegeit? Ennek a nagy sokaságnak a betegeit. Meg kell értened, hogy ebben a nagy sokaságban a több ezer beteg között, a több ezer ember között, akik meggyógyulnak, biztosan van egy valaki olyan legalább, aki nem érdemelte meg ezt ugye?

Ezeket az alkalmakat nem egy gyülekezeti házban tartották. Bárki oda mehetett Jézushoz és meg is tették. Van ugye példa arra, hogy a prostituált mosta meg Jézusnak a lábait. Ugye a vámszedők, az adószedők, a bűnösök mentek oda Jézushoz. És ezek az alkalmak ugye ott voltak kint a mezőn, kint a városban, az utcákon. Tehát olyan emberek mentek oda Jézushoz, akik ott mentek az utcán. Ugye? És hányan gyógyultak meg? És ha megnézed más helyen a Bibliában, ugye az Ige azt írja, hogy meggyógyítá mindnyájukat. Mindannyian meggyógyultak, mindegyiket meggyógyította Jézus. Olvastátok ezt?

Tehát a nagy sokaságokban és a sokaságban. Azt akarod mondani nekem, hogy nem volt legalább egy is, egy olyan ember, aki igazán gonosz volt, egy igazán bűnös-bűnös ember? Aki nem érdemelte ki a gyógyulást? Ez soha nem arról szólt, hogy valamit kiérdemelnél. Nem is arról van szó, hogy valaki valamit kiérdemelne.

Istennek a szeretete volt az ami, ezeket az embereket meggyógyította, Istennek az irgalma. Nem arról szól, hogy gyere, most itt van a fizetésednek a napja, és majd megnézzük, hogy milyen jó voltál. Vagy nézzük csak meg, hogy megérdemled-e? Nem, hanem Istennek az irgalma volt. Meggyógyította őket. Mindannyiukat. A drogosokat, a szenvedély betegeket, a prostituáltakat, a gyilkosokat, az erőszakolókat. Mindannyian meggyógyultak, az Ő alkalmai alatt.

És olyan szomorú ez, hogy az emberek távol maradnak a gyülekezetektől, mert azt mondják, hogy: - Én nem vagyok elég jó ahhoz, hogy oda menjek. Ez pont az oka annak, amiért itt kéne lenned, mert egyikünk sem elég jó ahhoz, hogy itt legyünk. Csakis az Ő irgalma által, és az ő kegyelme által. Ő tett minket ezzé, ilyenné, nem az, amit mi tettünk, hanem az Őbenne való hit által lettünk ilyenekké.

Tehát amikor az ördög jön hozzád és hazudik neked, és azt mondja neked, hogy nem tettél mindent helyesen, és nem lehetsz így gyógyult, és nem engedelmeskedtél teljesen Istennek. És itt megnyitottad az ajtót, meg ott megnyitottad. És itt vétetted el, és itt tettél valami nagyon rosszat. És engedetlen voltál itt meg ott. Köszönet Istennek az Ő kegyelméért, az Ő irgalmáért, mert az irgalom, mindezt teljesen kiegyenlíti. Tehát mondd ki hangosan: Van hitem Isten irgalmában. Hiszem, hiszek Isten irgalmában!

 

SZOLGÁLÓ GYÓGYULÁSA

Úgy hiszem, hogy befejezhetjük a Filippi levél második fejezetében, ha csak nem akartok többet. Hát csak hárman akartok. Rendben. Tehát akkor a Filippi levél 2 fejezete. Miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy biztosak vagyunk abban, hogy biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata a gyógyulás. Mindannyiunk számára, hogy mai napon gyógyultak legyünk. Isten irgalmáért van.

Jézus könyörületességre indult, és amikor ezt megtette, akkor meggyógyította az embereket. És ma is történik ez? Azok az emberek, akik irgalmat kértek Istentől azok mindig meggyógyultak. És mai napon is történik ez? Igen. Nem szabad Istenhez úgy jönnöd gyógyulásért, vagy bármi másért, hogy közben azt mondod, hogy Uram Te tudod, hogy milyen hűségesen szolgáltalak Téged, és tudod, hogy mindent megtettem, amit mondtál nekem, és ezzel tartozol nekem. Nem! Nem! Nem! Ezt ne is próbáld gondolni, nemhogy még kimondod az ilyet.

De annak ellenére, hogy nem érdemelted ki, hogy nem dolgoztál meg érte, kifizették helyetted és megvásárolták, és felajánlották nekünk ezt. Kegyelem által, hit által, ez egy irgalom. Az egy dolog, amit igazán szeretek a Bibliával kapcsolatban, hogy az a teljes igazság. Senki sincs, aki próbálja itt kiszínezni a dolgokat, meg szebbé tenni. Így van, ahogy itt le van írva. Az igazság és az igazság szabaddá tesz téged. Pálnak volt egy embere, aki segített neki. Akit úgy hívtak, hogy Epafróditus, és nevezzük csak őt Epinek…

Filippi 2,25: De szükségesnek tartottam, hogy Epafróditust, az én atyám fiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok.

Ezt az embert Pál minek nevezi? Atyafiának. És még minek? Bajtársának, munkatársának. Ez az ember egy szolgáló ugye? És ő az, aki egy küldöttje volt annak a gyülekezetnek, akit elküldtek Pálhoz, hogy segítsen neki, asszisztáljon neki. És a Biblia azt mondja, hogy: ő vágyódott utánatok, és gyötrődött amiatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt, mert bizony beteg volt, halálhoz közel. És néhányan azt mondják, hogy: Hát ez az ember ott van Pálnak a csapatában, és beteg? Nemcsak, hogy beteg volt, hanem halálhoz közel volt. A halál ajtajában volt már. Akkor Pál miért nem tudta őt meggyógyítani? Mert Pál soha nem volt maga a gyógyító.

Néhányan azt hiszik, hogy csak azért, mert Isten használ engemet abban, hogy gyógyulást szolgáljak mások felé, ez azt jelenti, hogy automatikusan én is gyógyult leszek egész életemben. A szolgálók ugye, különlegesen föl vannak kenve arra, hogy gyógyulást szolgáljanak az emberek felé. De nekünk is ugyanúgy el kell fogadnunk a gyógyulást, mint bárki másnak, hit által. És hogyha te feltételezed azt, hogy az a kenet, ami rajtad van, az majd automatikusan gondot visel arról, hogy te gyógyult legyél, akkor bajba kerülsz. Tehát Epafróditus igen rossz helyzetben volt.

De mondd meg nekem mi történt? És azt írja itt az Ige, hogy de mert Pálnak olyan csodálatos óriási hite volt, mert tudod ő írta az Újszövetségnek nagy részét. Pál az által az apostoli kenet által, ami rajta volt, meggyógyította Epit. Nem! Ó, Epi testvérnek volt olyan hatalmas hite akkor, hogy keresztül nyomult ezen a dolgon és élt. Nem!

Hányan hiszitek, hogy Istennek a Szelleme pont úgy mondta ezt el, ahogy ezt el kellett mondania Pálon keresztül. Tehát mi történt Epi testvérrel? Isten könyörült rajta. Meg kell értened, hogyha te mindig mindent tökéletesen csináltál, akkor nincs szükséged irgalomra, akkor az igazság által mindent megkapsz. De az a tény, hogy az Ige azt írja, hogy az Isten könyörült rajta, az mit jelent? Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Epi nem azt kapta, nem kapta azt a rossz dolgot, amit kapnia kellett volna, hanem valami jót kapott. És ebben az esetben gyógyulást, amit nem kellett volna megkapnia. Miért?

Azt gondolod, hogy valaki, aki Pálnak segít, és Pállal utazgat, annak szüksége van irgalomra? Azzal a sok hittel, amivel körbe van véve, azzal a sok kijelentéssel? Bizony, soha nem fogsz találni senki olyat, akinek ne lenne szüksége irgalomra. És nehogy azt hidd, hogy valaki másnak a kocsijában utazhatsz majd, és másnak a hitén utazgathatsz mindennel kapcsolatban.

Isten elvár tőled dolgokat. És nem érdekel, hogy mennyire szeretsz valakit, meg mennyire ismered őket, és nehogy azt hidd, hogy más emberek elvégezhetik helyetted az imát. Vagy, hogy megtehetik érted mindig azt, hogy helyetted állnak majd hitben. És erre mondhatod majd, hogy mi van akkor, hogyha én úgy érzem, hogy nem ismerek, nem tudok eleget, meg bajba kerültem.

Emlékezz erre az „I” betűs szóra, emlékezz rá! Amikor tudatosítod azt, hogy elvétettem és igen összekuszáltam a dolgokat. Ezt tettem, amikor amazt kellett volna, akkor az orroddal a szőnyegbe legyél, és azt mondd, hogy: - Uram Isten, irgalmazz nekem! Mondom neked, hogy ez minden egyes alkalommal működött. Minden egyes alkalommal akkor, amikor bármilyen asszony vagy férfi megtette, akkor megkapta, meggyógyult.

Epi testvér is beteg volt, és Epi testvér ugye Pálnak a prédikáló társa. Együtt tartják az alkalmakat, de majdnem meghalt. És meg is halt volna, meghalt volna, meghalt volna. Annak ellenére ugye, hogy Pálnak számtalan kijelentése volt, többször meglátogatta az Úr személyesen őt, Epi még akkor is meghalt volna. És Epi, az ő saját hitével, meg a tudásával meg a prédikálásával, is meghalt volna. Ha mi nem történt volna? Ha nem lett volna Istennek az irgalma ott.

Ez keresztüljuttat téged akkor, amikor nem tudod, amikor a saját magadban kimerítetted már a dolgokat, amikor elérkeztél az utadnak a végére, ezt teheted, és hagyatkozhatsz az Úrnak az irgalmára. És mondhatod azt: Uram segíts nekem, elrontottam és nem tudom, mit kell tennem, és segíts nekem, irgalmazz nekem! Tudom, nem érdemlem meg. Tudom, hogy nem tettem mindent helyesen. Tudom, hogy nem tudom ezt kiérdemelni, de tudom, hogy nem is kell, mert egy irgalmassággal teljes Isten vagy. És kérem tőled ezt az irgalmat. Kérem azt, hogy ne kapjam meg azt a rossz dolgot, amit meg kellene kapnom. És azt kérem Tőled, hogy megkaphassam azt a jó dolgot, amit nem kellene megkapnom.

Azt írja az Ige, hogy közel volt a halálhoz, de Isten könyörült rajta, és nemcsak rajta hanem rajtam is. Mit mond itt Pál? Hogy én személy szerint köszönöm Istennek, hogy Ő irgalmazott nekem is. Miért? Mert ő az én segítőtársam, ő egy testvér, egy atyafi, egy bajtárs. Az Úr könyörült rajta akkor, amikor meggyógyította őt, de ugyan akkor rajtam is könyörült.

Isten könyörült rajtunk. Isten könyörült rajtad, amikor ezt megtette és köszönet Istennek ezért. Hányan hiszitek azt, hogy Isten ugyanolyan irgalmas veled, és velem itt Brensonban, ahogy Ő Epi testvérrel is volt, és Pál testvérrel is.

Mert Ő a hatalmas Mindenható, az Én Vagyok. Én Vagyok, Aki soha nem változom meg. Aki ugyanaz Vagyok tegnap ma és mindörökké. És, hogyha Ő, akkor könyörült rajta, akkor rajtad is könyörül és rajtam is, ami azt jelenti, hogy tudjuk, hogy Isten akarata, hogy mindannyian meggyógyuljunk. Álljatok fel! 

 

Forrás: www.moorelife.org
Meghallgatható: www.bekevar.fw.hu > Igei Táplálék > Bővölködő Élet menüpontban


BÉKEVÁR FŐOLDAL