2007. 12. 28.

HITRŐL HITRE

Napról napra a győzelemig

KENNETH COPELAND ÉS GLORIA COPELAND
 

kcm1.jpg (12813 bytes)

DECEMBER

 

December 1.

 

 


KENNETH

Előre mész vagy lemaradsz?

Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelnünk, nehogy valaha elsodortassunk attól.

– Zsidó 2:1

 

 

 Mindannyiunkkal megesett már ez. Isten Igéjéből már van egy kevés a tarsolyunkban. Már megnyertünk egy-két csatát. Az életünk nagyszerűen alakul, amire évek óta nem volt példa. Azonban egyszer csak megcsúszunk, és minden szétesik. Újra kell kezdenünk az egészet.

A Zsidókhoz írt levél ilyen embereknek szól. Olyan sokat növekedtek szellemben, hogy már tanítóknak kellene lenniük. De annyira visszacsúsztak, hogy újra bébiételre van szükségük. (Lásd a Zsidó 5:12-t.)

Miért jutottak idáig? Hagyták, hogy bizonyos dolgok a hitük útjába álljanak. Elengedték Isten ígéreteit, ezért visszacsúsztak.

Számtalan hívővel esett ez meg az évek során.

„Az igazság az, Copeland testvér,” mondják, „elegünk van ebből a hit dologból”. Vagy „egyszerűen nem tudunk ilyen sok időt szánni az Igére”.

Elfordították a figyelmüket Isten ígéreteiről. Nem arról van szó, hogy nem hisznek már bennük. Csak éppen más dolgokra irányították a figyelmüket. Hagyták, hogy az Ige-szintjük visszaessen, és mivel az alacsony Ige-szint egyet jelent az alacsony hitszinttel, hamarosan kudarcot vallottak olyan területeken, ahol régen győztesek voltak.

Ne engedd, hogy ez megtörténjen veled. Amikor a dolgok jól mennek, ne csak együtt ússzál Isten áldásának áradatával. Áss mélyebbre abban, amit Isten adni akar neked. Szentelj nagyobb figyelmet Isten ígéreteinek. Koncentrálj a növekedésre, akarj olyan erős lenni a Szellemben, hogy ne csak a saját szükségeidet tudd betölteni, hanem másokét is!

Ne felejtsd el: alacsony Ige-szint = alacsony hitszint = visszaesés.

Ne legyél annyira elfoglalva a mai nap győzelmével, hogy a holnapnak kudarc legyen a vége. Foglalkozz azokkal a dolgokkal, amiket megtanultál. Az Igének szentelj több figyelmet – ne kevesebbet! Emelkedj hitről magasabb hitre. Így a sátán és a csapata ahelyett, hogy csapdát próbálna állítani neked, azt fogja kiáltani: „Jaj ne, az a hitember már megint üldözőbe vett minket!”

Igei olvasmány:  Zsidó 5:11-14; 6:1-12

 

December 2.

 

 


KENNETH

Szabadítsd fel a hitedet

És amikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van.

– Márk 11:25

 

 

 Kevesen ismerik fel, hogy milyen szoros kapcsolat van a hit és a megbocsátás között. Jézus tanított erről, amikor a hegyeket mozgató hitről beszélt (Márk 11:22-26).

Azt mondta: „Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt már megnyertétek, és meglészen néktek. És amikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg.”

Jézus szándékosan fűzte egybe ezt a két mondatot. Azt akarta, hogy tudjuk: ha kapni szeretnénk valamit Istentől, kulcsfontosságú, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Jézus a szívünkbe akarta vésni, hogy nem tudunk választ kapni az imánkra, ha közben neheztelünk valakire.

A meg nem bocsátás eltömíti a hitcsatornádat, és erőtlen leszel a hegyekkel [a problémákkal] szemben az életedben!

Ha imádkoztál valamiért, és úgy tűnik, nem kaptál választ, vizsgáld meg a szívedet: megbocsátottál-e mindenkinek? Kérd a Szent Szellemet, hogy világítson rá minden rejtett neheztelésre a szívedben. Tisztítsd meg a hit csatornáját, és látni fogod, hogy valóságba jönnek azok a dolgok, amelyekért imádkoztál.

Igei olvasmány:  Máté 18:21-35    

 

December 3.

 

 


KENNETH

Beszélj úgy, mint Isten!

Ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel, és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

– Márk 11:23

 

 

 Jézus nem azt mondta: „Ha valaki beszél Istennek erről a hegyről.” Azt mondta, magához a hegyhez szóljunk a kívánt végeredményről.

Világi szemszögből ez bolondságnak tűnik. De az 1 Korinthus 1:27 szerint Isten a világ bolondjait választotta, hogy megszégyenítse a bölcseket. A világ számára mindig is ostobaságnak fog hangozni, ha egy keresztény Isten ígéretéről, mint valóságba jött dologról beszél, különösen akkor, ha azok az ígéretek ellentmondanak a látható, természetes körülményeknek. De ha az ellenséget legyőzöttségben akarod tartani, akkor jobban teszed, ha így beszélsz.

A Biblia szerint maga Isten is így beszél! A Róma 4:17 ezt mondja: „azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket.” Isten azelőtt szól, hogy a körülmények egyenesbe jönnének. Azért jönnek egyenesbe, mert Ő szól! Neked is működhet ugyanez, ha a szavaidat összhangba hozod az Övével, és hittel szólod azokat.

„De mi lesz, ha nem történik meg rögtön, amit mondok?” kérdezed talán. „Mi lesz, ha a körülmények nem változnak meg azonnal?” Amikor Jézus szólt a fügefához a Márk 11:14-szerint, nem ment vissza ellenőrizni, hogy történt-e már valami. Ha egyszer szólt, azt elvégzett dolognak tekintette.

Kövesd a példáját. Szóld a hitedet. Kerülj összhangba Isten Igéjével!

Igei olvasmány:  Márk 11:12-23

 

December 4.

 

 


GLORIA

Tiszteld Istent, és Ő is tisztelni fog téged

Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből. Ekképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.

– Példabeszédek 3:9-10

 

 

 A Példabeszédek a siker kulcsfontosságú alapelvére világít rá. A következőről van szó: ha azt akarod, hogy Isten megtiszteljen téged, és megáldjon az életed valamilyen területén, akkor meg kell Őt tisztelned azon a területen.

Ha szeretnéd, hogy Isten anyagilag megáldjon, akkor tisztelned kell Őt a pénzeddel, vagy, ahogy ez a vers fogalmaz, az egész jövedelmed zsengéjével. Más szóval tizedet szükséges fizetned. [A tized a különböző címen beérkező jövedelmek tíz százaléka. – bf]

Ken és én tapasztalatból tudjuk ezt. Amikor elkezdtük az életünket az Úrral, szörnyű anyagi helyzetben voltunk. Abban is maradtunk még sok évig, mert nem fizettünk tizedet állhatatosan [kitartóan, következetesen]. Ó, próbálkoztunk, de soha nem tartott sokáig az elhatározás.

Aztán egy napon egy minőségi döntést hoztunk, hogy bármi történjék is, tizedfizetők leszünk.  Ezután kezdtünk el kimászni az anyagi problémákból. Amikor elkezdtük tisztelni Istent a pénzünkkel úgy, hogy tizedet fizettünk, Isten csodálatos módon kezdett minket segíteni ezen a területen.

Talán azt mondod: „Gloria, én egyszerűen nem engedhetem meg most, hogy tizedet fizessek.”

Hadd mondjam el neked: nem engedheted meg, hogy ne fizess tizedet! Ha nem kezded el tisztelni Istent a pénzeddel, akkor ugyanabban az anyagi helyzetben leszel jövőre is, mint most.

Tehát tedd meg – akkor is, ha úgy tűnik, nem engedheted meg magadnak. Isten hűséges! Ha megtiszteled Őt azzal, hogy odaadod Neki azt a tíz százalékot, ami Hozzá tartozik, akkor meg fog segíteni a fennmaradó pénzeddel.

Add meg először Istennek, ami az Övé. Tedd meg hittel, elváró reménységgel. Amikor odaadod a tizedet, dicsérd Őt, és legyél hálás azért, amit már megtett az életedben. El fogsz ámulni, amikor meglátod, mi mindent tud még tenni.

Igei olvasmány:  Malakiás 3:8-12

 

December 5.

 

 


KENNETH

A gazdagság eredeti célja

Aki lopott, többé ne lopjon; hanem inkább munkálkodjék, cselekedvén az ő kezeivel azt, ami jó, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek.

– Efézus 4:28

 

 

 Mindig megdöbbenek, amikor valaki azt mondja nekem, miután a gyarapodásról tanítottam: „Nekem nincsen szükségem nagy gazdagságra. Egyszerű ember vagyok, egyszerű élettel. Ezért csak annyit kérek Istentől, hogy be legyenek töltve a szükségeim.”

Azt gondolják, ez alázat – pedig nem az. Önzés! Nem ismerik fel, hogy valójában azt mondják, „Csak a saját szükségeim érdekelnek. Nem szándékozom mások szükségeire gondot fordítani.”

Kérhetnének egymillió dollárt Istentől, kivehetnék belőle azt, amire szükségük van, és a többit elajándékozhatnák. De ez nem is ötlik fel bennük, mert a pénz tekintetében a világ átmosta az agyukat, és azt gondolják, hogy ha van pénzük, azt meg kell tartaniuk maguknak.

Ez az elgondolás hátráltatja ma Jézus Krisztus szolgálatát a földön. Prédikátorok hagyták el ezért az elhívásukat, és vállaltak világi munkát a megélhetésért. Ez a filozófia olyan gyülekezeteket bénított meg, olyan szolgálatok növekedését lassította le, amelyek ezreket [elveszetteket] nyerhettek volna meg az Úrnak.

Az Evangélium hirdetéséhez pénz kell. Maga Jézus is tudta ezt, és az általános vélekedéssel ellentétben, a szolgálata nem volt szegény. Olyan sok pénz áramlott át rajta keresztül, hogy pénztárost kellett kijelölnie. A neve Júdás volt.

Jézus azonban nem magának halmozta fel a pénzt. Odaadta a körülötte lévő, szükségben szenvedő embereknek. Adakozása olyannyira ismert volt, hogy az utolsó vacsora éjszakáján, amikor Júdás olyan hirtelen elment, a tanítványok azt hitték, Jézus küldte el, hogy pénzt adjon a szegényeknek. (Ján. 13,29-30)

El tudod képzelni, Jézus milyen sokat és milyen gyakran adakozhatott a szegényeknek, hogy a tanítványok ezt feltételezték ekkor is?

Jézus soha nem épített magának világi birodalmat. De ez nem azt jelenti, hogy szegény volt. Azt jelenti, hogy Ő volt a legnagyobb adakozó a földön. Itt az ideje, hogy a nyomdokaiba lépjünk. [Az Ige (Ef. 5,1) világosan mondja, hogy legyünk az Úr utánzói!!! – bf]

Ne utasítsd vissza azt a gazdagságot, amit Isten adni akar neked, csak azért, mert nincsen rá szükséged. Merd elfogadni, és add tovább azoknak, akiknek szükségük van rá. Többé ne a megélhetésért, hanem az adakozásért dolgozz. Fedezd fel a magad számára, hogy mi a gazdagság célja.

Igei olvasmány:  Lukács 12:15-31

 

December 6.

 

 


GLORIA

A gyermekeid megszabadulnak a fogságból

Ezt mondja az Úr: Tartsd vissza szódat a sírástól és szemeidet a könnyhullatástól, mert meglesz a te cselekedetednek jutalma, azt mondja az Úr, hiszen [gyermekeid] az ellenség földjéből térnek vissza. Jövendődnek is jó reménysége lészen, mert fiaid visszajönnek az ő határaikra.

– Jeremiás 31:16-17[1]

 

 

 Jézus megváltott bennünket az átoktól. Sokan jól ismerjük a bűntől, betegségtől és a szegénységtől való megváltást. De gyakran nem ismerjük fel, hogy a megváltásnak hatalma van az ördög pusztítása fölött is, amelyet a gyermekeink életében akar elvégezni.

Az 5 Mózes 28:16-68 a törvény átkáról számol be. Figyeld meg, mit mond az átok a gyermekeidről. „A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánuk egész napon, és nem lesz erő a te kezedben” (32. vers).

„Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak” (41. vers).

Sok keresztény szülő szenved ez alatt az átok alatt. A gyermekeiket a drog, az alkohol és a züllöttség tartja fogságban. Ennek nem kell így lennie! Amióta Jézus megtörte a törvény átkát, ezeknek a szülőknek hatalom adatott Jézus nevében arra, hogy a sátánt elparancsolják a gyermekeik életéből.

Ne hagyd, hogy az ördög hatalmat vegyen a gyermekeid felett! Amikor meglátod bennük az ellenszegülés első jelét, valld meg Isten ígéreteit fölöttük, és ne adj talpalatnyi helyet sem az ördögnek.

Ne felejtsd, a gyermekeid nem látják az őket támadó láthatatlan erőket. Tehát a te felelősséged, hogy ellenállj ezeknek helyettük. Vállalj felelősséget értük. Majd ragadj meg minden alkalmat, hogy szeretetet árassz feléjük.

Isten tudja, hogyan szabadítsa meg őket. Tedd meg a részedet, és bízz meg Benne, hogy Ő is megteszi a részét. Vissza fogja hozni őket az ellenség földjéről!

Igei olvasmány:  Ésaiás 60:1-5

 

December 7.

 

 


KENNETH

Húzódj közel az Úrhoz

A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon…

– Kolossé 3:16

 

 

 Ebben a világban a dolgok nem mennek jó irányba, és az utóbbi időben a Szent Szellem egy aktuális üzenetet szólt a szívemhez. Azt mondta: „Húzódj közel az Úrhoz. Kerülj bensőségesebb kapcsolatba a mennyei Atyáddal. Ha nem teszel így, nem fogsz boldogulni. De ha megteszed, akkor Isten olyan dicsőséges kiáradását fogod megtapasztalni, amit el sem tudsz képzelni.”

Ez az üzenet nem csak nekem szól, hanem neked is – és a földön minden hívőnek a mai napon. Az utolsó idők utolsó napjait éljük. Jézus hamarosan eljön. Izgalmas idő ez, de veszélyes is. Akik nem teszik meg, amit a Szellem mond, akik nem közelednek az Úrhoz, azokat egyik katasztrófa éri a másik után. Azonban akik közelítenek Hozzá, legyőzik a katasztrófákat, és dicsőséggé változtatják azokat, Jézus nevében!

Az Istenhez való közeledésed első lépése az, hogy rájössz: Istent elsősorban az Igéből ismered meg. Ha időt töltünk az Újszövetségen való elmélkedéssel, akkor Jézussal töltünk időt.

A legtöbben nem ismerik ezt fel, és ahelyett, hogy az Igén keresztül ismernék meg az Urat, az érzéseik révén próbálják Őt megismerni – ez pedig egyszerűen nem működik.

Ha az Ige irányítja a gondolkodásodat, az azt jelenti, hogy a Szellem uralja az elmédet, és akkor az érzéseid is a helyükre kerülnek.

Ne felejtsd el: a János 1 szerint Jézus az Ige. Ez azt jelenti, hogy amikor időt töltesz az Igében, akkor Jézussal töltesz időt. Ha az Ő Igéje gazdagon lakozik benned, akkor Jézus is gazdagon lakozik benned!

Ne sodródj egyik katasztrófától a másikig. Inkább változtasd azokat dicsőséggé, Jézus nevében. Kerülj bensőségesebb kapcsolatba Jézussal, mélyedj bele az Igébe, és nagyszerűen fogsz boldogulni ezekben a veszélyes időkben!

Igei olvasmány:  János 1:1-14

 

December 8.

 

 


KENNETH

Ötvözd a kettőt

Azért, amiképpen vettétek a Krisztus Jézust, az Urat, akképpen járjatok Őbenne, gyökerezzetek meg és épüljetek tovább Őbenne, erősödjetek meg a hitben, amiképpen arról tanítást kaptatok, a hálaadásotok pedig bőséges legyen.

– Kolossé 2:6-7

 

 

Megerősödni a hitben és bővölködni a hálaadásban. Manapság ez ritka kombinációnak tűnik.

Az elmúlt években sokan kaptak tanítást a hitről és a bőséges hálaadásról. De a kettőt már kevesen ötvözték. Az emberek állandóan az Igét akarják megvallani, de nem dicsérik Istent eleget. Azok pedig, akik szeretik Isten dicsérni, csak ugrálni és kiáltozni és táncolni akarnak, és jól szeretnék magukat érezni az Úrban. Nem lehet őket rávenni arra, hogy komolyan vegyék az Igét.

A siker a kettő kombinációjából származik.

Tedd ezt meg! Kombináld a kettőt az életedben. Amikor valamilyen kihívással nézel szembe, ne csak álldogálj ádáz tekintettel, összeszorított ököllel, a hitedhez ragaszkodva. Emeld fel a kezedet, és dicsérd Istent. Kezdd el dicsérni Őt a körülményeid közepette. Adj Neki hálát a válaszért, amíg meg nem kapod.

Ahelyett, hogy csak megállnál az Igén, az Úr öröme által táncolj egy kicsit az Igén! Így sokkal gyorsabban elérsz a célodig… ráadásul te és Isten is sokkal jobban fogjátok érezni magatokat útközben.

Igei olvasmány:  Kolossé 2:1-10    

 

December 9.

 

 


KENNETH

Szeretet: a siker titka

A szeretet soha nem vall kudarcot.

– 1 Korinthus 13:8[2]

 

 

 A kudarctól való félelem mindannyiunkat megkísértett már. A népszerű pszichológia szerint ehhez hozzá kell szoknunk. De Isten Igéje azt mondja, van egy biztos módja, hogy miképpen éljünk félelem nélkül. Ez pedig a SZERETET útja.

Ha tudni akarod, milyen az igazi siker, meg kell tanulnod, hogy a szeretet irányítson és motiváljon. Jézus így élt, amikor a földön járt.

Még akkor is szeretett, amikor Keresztelő Jánost esztelen, brutális módon megölték. Elvonult egymagában, de nem tért le a szeretet útjáról. A Máté 14:6-14 szerint még azokban az érzelmileg megterhelő szituációkban, amikor az emberek követték Őt, és nem hagytak Neki nyugtot, akkor is könyörületességre indult, és meggyógyította a betegeket.

Sokat tűnődtem azon, hogy Jézus hogyan tudott felülemelkedni azon a szörnyű gyilkosságon, és hogy nem állt bosszút. Nem vettem észre, hogy igenis bosszút állt. A sátán munkáit könyörületességgel győzte le. A gyűlöletet szeretettel győzte le. A szellemi birodalomban támadást intézett a sátán ellen azáltal, hogy lerontotta a munkáit: gyógyította a betegeket.

A könyörületesség nem a dolgok felszínét kapargatja, hanem a probléma gyökeréig hatol. Ezért vezet győzelemre minden alkalommal.

„Várj csak!” mondod talán. „Én nem tudom ezt megtenni. Nem vagyok Jézus.”

De igen, meg tudod tenni, mert Isten Igéje azt mondja, hogy az Ő szeretete kitöltetett a szívedbe! (Róma 5:5.) És az 1 János 2:5 szerint az Ő szeretete teljessé és tökéletessé lesz benned, ahogy megtartod az Ő Igéjét.

Kötelezd el ma magad, hogy a szeretet életét fogod élni. Figyeld meg, Isten a kudarcot sikerré fogja változtatni az otthonodban, a munkahelyeden… minden helyzetben. A SZERETET SOHA NEM VALL KUDARCOT!

Igei olvasmány:  Máté 14:1-14

 

December 10.

 

 


GLORIA

Keresd először Istent

Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.

– Máté 6:33

 

 

 Akármikor Kennel a hitből való életről beszélünk, tudom, hogy vannak, akik ezt gondolják: „Ó, nektek könnyű. Prédikátorok vagytok. Nektek már sikerült!” Igen, így van valahogy. Nekünk sikerült, mert az elhívásunkhoz elengedhetetlen, hogy Isten legyen a figyelmünk középpontjában, és ha Őrá figyelünk, az mindig sikert hoz.

Azonban nem mindig éltünk így. Valójában, amikor először megláttam Kenneth Copelandet, olyan messze volt a szolgálattól, amennyire csak lehetett. Repülőt vezetett, és éjszakai bárokban énekelt. Én pedig egy főiskolás lány voltam, aki elhatározta, hogy soha nem fog olyan prédikátorhoz feleségül menni, ami még csak nem is hallott az újjászületésről.

Miután összeházasodtunk, Ken egy üzleti vállalkozásba fogott, és úgy gondoltuk, abból meg fogunk gazdagodni. Ezért otthagytam a munkámat, és odamentem dolgozni. Két héttel később a cég összeomlott.

Az lett a vége, hogy egy összecsukható, bérelt ágyban aludtunk, aminek a közepe besüppedt. Volt egy kovácsoltvas asztalkánk, amit Ken a középiskolában csinált, és egy fekete-fehér tévénk. Semmi más. Nem volt hűtőnk, sem tűzhelyünk. A kávés edényemben és egy serpenyőben főztem. A verandán egy kartondobozban tartottam hidegen az élelmiszereket.

Teljesen tönkrementünk. Nem volt munkánk, csak hatalmas adósságunk. Nem volt hova mennünk. Nem voltak bútoraink. Nem volt semmink.

Aztán egy nap fogtam a Bibliát, amit Ken édesanyja adott neki a születésnapjára. Az elejére ezt a verset írta: „Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek.” Odalapoztam, és elolvastam a Máté 6-ot. Azt írta, hogy Isten törődik a madarakkal. Életemben először érintette meg a szívemet, hogy Istent érdekli, hol vagyok, és mit csinálok. Arra gondoltam, hogy ha a madarakkal törődik, akkor velem is! Letérdeltem az üres szobában, és azt mondtam Jézusnak, hogy ha bármit tud tenni az életemmel, akkor Neki adom. Ennyire emlékszem.

Fogalmam sem volt, hogy újjászülettem. Két héttel később Ken talált munkát. Elköltöztünk egy új, bútorozott lakásba, és vettünk egy jobb kocsit. Mindeközben valami más is történt – Ken és én újjászülettünk.

Ne aggódj, ha te még nem vagy sikeres. Természetesen mi sem voltunk, amikor ez az egész kezdődött. Csak maradj Istennel, és hadd tegyen Ő sikeressé. Ő egy Isten, aki mindenki iránt jó (Zsoltár 145:9).

Határozd el a szívedben, hogy ŐT keresed először, és akkor minden más dolog is meg fog neked adatni.

Igei olvasmány:  Zsoltárok 128

 

December 11.

 

 


KENNETH

Vidd el az embereknek Isten békességét karácsonykor

És hirtelenséggel jelenék az angyallal mennyei seregek sokasága, akik az Istent dicsérik és ezt mondják vala: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és jó akarat az emberekhez!

– Lukács 2:13-14

 

 

     A karácsony az év rendkívül fontos időszaka. Ilyenkor az egész világ Jézus születésének hírét hallja. Az emberek szelídek… tökéletes alkalom arra, hogy elültesd a szeretet magjait az életükben.

Ezek a magok megnyilvánulhatnak néhány kedves szó formájában a sietős vásárlás közepette. Máskor alkalmad nyílik imádkozni és szolgálni valaki felé. Bármi legyen is a helyzet, keresd a legkisebb alkalmat is, amikor mások szolgálatára lehetsz.

Többször volt nagyszerű élményben részem, amikor néhány dollárt adtam olyanoknak, akik szükségben voltak. Amikor elvették a pénzt, azt mondtam nekik: „Ez a pénz az Úr Jézus Krisztustól származik. Ő mondta nekem, hogy segítsek.”

Döbbenetes, milyen sokan készek meghallgatni a mondandódat, ha szeretetben szólsz. Éhesek arra, hogy valaki igazán törődjön velük. Legyél te is ilyen karácsonykor. Vidd hírül a Jézusban található békesség Igéjét. Vidd hírül az Ő jóakaratát az emberek iránt.

Ki tudja, mennyi kis mag gyökerezik meg egy napon, és visz be még egy drága embert Isten dicsőséges királyságába?

Igei olvasmány: Lukács 2:1-20


December 12.

 

 


GLORIA

Hangolódj rá

Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.

– 1 Korinthus 14:2

 

 

 Előfordult már, hogy körbenéztél az életedben vagy a Gyülekezetben, és azon tűnődtél, vajon miért tart olyan sokáig az Úrnak, hogy rendbe rakja a dolgokat?

Ha igen, akkor hadd mondjak el valamit, amit néhány évvel ezelőtt tanultam. Nem Isten lassú, hanem mi!

Nem Isten hibája, hogy a Gyülekezeten még mindig van „szeplő és sömörgözés”.  Nem az Ő hibája, hogy nem élünk teljes győzelemben. Ő mindig kész. Ő a nagy „VAGYOK”. Mi vagyunk azok, akik hibázunk.
Hasonlíthatjuk ezt a rádióhallgatáshoz. Ha nem állsz rá pontosan a megfelelő frekvenciára, akkor nem fogod hallani az adást. Ez nem az adó hibája. A sugárzással semmi gond. Az a probléma, hogy nem álltál rá az adásra.

Ez történik velünk is. A szellemünkkel nem hangolódtunk rá a Szellem hangjára. Persze olykor-olykor elkapunk valamit, de általában csak elszórt hangokat hallunk. Nem maradunk folyamatosan Isten hullámhosszán.

Hogyan lehet finomítani a szellemi adóvevőnket?

A Szellemben való ima által. A nyelveken való imádkozás az Úr szavára való ráhangolódás leggyorsabb, leghatékonyabb módja, amit ismerek – ugyanis ahelyett, hogy a saját gondolatainkat és terveinket imádkoznánk, az Övét imádkozzuk!

A Biblia szerint, amikor nyelveken imádkozol, titkokat szólsz Istennek. Szellemben előszólítod Isten terveit, amelyeket a természetes elméddel nem értesz. A Szent Szellem által Isten tökéletes akaratát imádkozod.

Isten tudja, hogyan szabadítsa meg a népét. Tudja, hogyan tegyen bennünket dicsőséges Gyülekezetté, minden szeplő és sömörgözés nélkül. És erre van egy terve. Ha bekapcsolódunk ebbe a tervbe, és elkezdjük előszólítani a földön a Szellemben való ima által – az Ő akarata szerint és nem a sajátunk szerint imádkozván –, akkor hamar vége lesz ennek a korszaknak. Ha az elménket és a szívünket ráhangoljuk Isten tervére, akkor az Ő ereje hatalmasan meg fog nyilvánulni, és ez megváltoztatja a világot!

Kezdd el ma Isten szavára hangolni a szellemi adóvevődet. Imádkozz egy órát nyelveken. A szellemeddel állj rá Isten hullámhosszára, és meg fogod látni, milyen hamar kezdenek eltűnni a szeplők és sömörgözések rólad.

Igei olvasmány:  1 Korinthus 14:1-19

 

December 13.

 

 


GLORIA

Ne ess pánikba

Bízzad teljesen az Úrra a te dolgaidat, [Ő egyetértésbe hozza a gondolataidat az Övével], és akkor beteljesülnek terveid.

– Példabeszédek 16:3[3]

 

 

 Talán éppen egy fontos döntés előtt állsz… változásra készülsz a munkahelyeden, a gyülekezetedben vagy a személyes életedben. Tudod, hogy szükséged van isteni vezetésre. És nagyon szeretnél az Úrtól hallani.

Ha ebben a helyzetben vagy, ne ess pánikba. Az Úr hangjának meghallása nem olyan bonyolult dolog, amelyet csak a szellemi „óriások” sajátíthatnak el.

Erre évekkel ezelőtt jöttem rá, amikor még fiatal keresztény voltam. Tetszésére akartam lenni Istennek, de nem tudtam, hogyan hozzak az Ő akarata szerint döntéseket.

Egy napon, amikor a bővített bibliafordítást tanulmányoztam, rábukkantam a Példabeszédek 16:3-ra. Azonnal megragadtam ezt az igeverset, és elkezdtem alkalmazni az életemben – tapasztalatból mondom, működik!

Neked is működni fog, ha megteszed, amit mond. Bízd teljesen Istenre a dolgaidat, az útjaidat. Ő elkezdi kiigazítani a gondolataidat, hogy olyanok legyenek, mint az Övé, egészen addig, amíg eljutsz arra a pontra, hogy egyszerűen tudod, mit kell tenned. Természetesen szükség lesz a hitedre. Fontos a bizalom, és ez nem lehetséges az Igén való táplálkozás nélkül. Amikor gyakorlod azt, hogy az Úrra hagyod a dolgaidat, és megbízol Benne, akkor egyre biztosabb leszel abban, hogy képes vagy hallani Tőle. Kezdd ezt el, bármilyen problémával is nézel szembe. Imádkozz, és bízd Istenre a dolgot. Más szóval, amikor imádkozol, hidd, hogy megkapod, amit kérsz. Hagyd abba az aggodalmaskodást, és kezdj el hinni.

Tanulj meg így élni, és nem számít, harminc perce vagy harminc éve vagy keresztény, a terveid be fognak teljesülni!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 37:1-7

 

December 14.

 

 


KENNETH

Ha nincs betét, nincs kivét

Boldog ember az, aki féli az Urat, és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.

– Zsoltárok 112:1,7

 

 

 Kész vagy szembenézni egy vészhelyzettel? Ne várj addig a válasszal, amikor már a küszöbön áll a nehézség. Készülj fel most!

Ezt tette egy házaspár is, akik szolgálatom partnerei voltak. Olyan helyzettel néztek szembe, ami miatt sokan pánikba estek volna. De akkorra a szívük már olyan mélyen meg volt alapozva Isten Igéjén, hogy az első reakciójuk nem a félelem, hanem a hit volt.

Ami leginkább megérintett engem a bizonyságuk hallatán, egy kifejezés volt, amit újra és újra használtak:

Ha nincs betét, nincs kivét.

Ezen azt értették, hogy ha most nem szánunk időt arra, hogy az Igét elültessük a szívünkbe, akkor nem lesz ott, amikor igazán szükségünk lesz rá. A krízis idején csak kétség és hitetlenség lesz a szívünkben a hit és erő helyett, amelyek segítségével pedig túlélhetnénk a nehézséget. Egy olyan helyzetben, amellyel a házaspár szembenézett, ez halálos lehet.

Az történt, hogy a kétéves kisfiuk úgy elesett, hogy betört a koponyája, és súlyosan megsérült a nyaka. Nem érzett semmit a karjában és a lábában, és megmozdulni sem tudott. Mégis, amikor a sürgősségi osztályra siettek, óriási békesség szállt rájuk. Ahelyett, hogy félelmükben sírtak volna, hittel imádkoztak, és kijelentették: „A fiunk Jézus sebeiben meggyógyult!”

Így is történt: a fiuk órákon belül teljesen felépült. Még a röntgenképek is igazolták, hogy csoda történt.

Amit fontos megértenünk ebből a történetből, a következő: a győzelem nem akkor született, amikor a kisfiú felépült, hanem a baleset előtti napokban, hetekben, hónapokban, amikor a szülők tanítókazettákat hallgattak, az Igét tanulmányozták, és Szellemben imádkoztak. Azért született ez a győzelem, mert ezek az emberek időt szántak arra, hogy szilárd alapot építsenek fel az Igén, így a vihar idején meg tudtak állni.

Most van itt az idő, hogy sziklaszilárd alapot építs! Ne várj vele a vészhelyzetig.

Most vesd el a szívedbe az Igét bőségesen, így amikor igazán szükséged lesz rá, nagy erővel fog kiáradni belőled.

Ne felejtsd el: ha nincs betét, nincs kivét. Ezért kezdd el már ma a szívedbe ültetni az Igét!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 112

 

December 15.

 

 

 


KENNETH

Gondtalan karácsony

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

– Filippi 4:6

 Lehetséges boldogan tölteni a karácsonyt, amikor ezer dolog nyomaszt bennünket mostanában? Igen, lehetséges – és még csak az országot sem kell elhagynod. Nem számít, milyen nagy, vagy milyen kis problémákkal nézel szembe, életed leggyönyörűbb, leggondtalanabb karácsonyi időszaka lehet a mostani – és ez akár ma elkezdődhet!

Hívőként valószínűleg ismered azt az igeverset, amelyik azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk semmi felől. De komolyan vetted valaha is annyira, hogy meg is cselekedd? Valószínűleg nem, mert nem ismerted fel, milyen veszélyes az aggodalmaskodás. Valószínűleg nem ismerted fel, hogy ez az ördög ellened szóló stratégiájának halálos része.

Így van. Az aggodalmaskodás az ördög hadviselésének egyik fő fegyvere. Ha eléri, hogy aggodalmaskodjál az anyagi, családi vagy időbeosztással kapcsolatos nehézségek miatt, amelyek a mindennapi élet részei, akkor e nehézségek révén le tud téged nyomni, és nagyobb bajba kever, mint amit el tudsz képzelni.

Az orvostudomány szerint az Egyesült Államokban az emberek nagy százaléka aggodalmaskodás és feszültség okozta betegségekkel került kórházba. Mégis, rengeteg hívő aggodalmaskodik anélkül, hogy ez eszébe jutna. Azért nyugtalankodnak, mert túl alacsonyak, vagy túl soványak. Rágódnak ezen meg azon, és nem veszik észre, hogy bűnt követnek el.

„Bűnt, Copeland testvér?”

Igen! Egy újjászületett, Szellemmel betöltekezett, Bibliával rendelkező hívő számára az aggodalmaskodás bűn. Tehát, ha későn adtad fel a karácsonyi képeslapokat, vagy 45 ember jön karácsonykor vendégségbe hozzád, akkor se aggodalmaskodj.

Inkább tedd meg, amit a Biblia mond. Imádkozz, tárd fel a kívánságaidat Isten előtt… és dicsérd Őt a válaszért. És akkor békességed lesz.

Most pedig menj, és legyen igazán boldog karácsonyod, te gondtalan te!

Igei olvasmány: Máté 6:24-34

 

December 16.

 

 

 


KENNETH

Űzd ki a városból

Álljatok hát elő… felsaruzván lábaitokat a békesség Evangéliumának készségével.

– Efézus 6:14-15

 Felkészülés. Ha szellemi hadviselésről beszélünk, jól teszed, ha az emlékezetedbe vésed ezt a szót. A legtöbb hívő nem igazán foglalkozik ezzel. Nem készítik fel magukat jó előre. Addig játszadoznak, amíg az ördög nem lép egyet. Akkor felugranak, próbálnak harcolni ellene az Igével… és általában elvesztik a csatát.

Én is így tettem, ameddig az Úr meg nem tanított valamire. Általában akkor kezdtem el imádkozni az összejöveteleim sikeréért, amikor elkezdődtek. Amikor a sátán támadást intézett valamely irányból az összejövetelek ellen, megharcoltam vele ott. Aztán fordult egyet, támadást indított egy másik területen, és megharcoltam vele ott is.

Egyik nap az Úr megmutatta nekem, hogy mivel mindig az utolsó pillanatig vártam, hogy elfoglaljam a harci helyemet, a sátánnak ezzel időt adtam, hogy felépítse az erősségeit ellenem. Ezért sok csatámat elvesztettem. Akkor az Úr mondott valamit, amit soha nem felejtek el: „Ha Al Caponét kirúgták volna Chicagóból, amikor még egy kisstílű bűnöző volt, nem lett volna nehéz dolguk. De addig vártak, amíg nagyágyúvá vált, védett pozícióban. Ekkor már egy hadsereg kellett ahhoz, hogy legyőzzék.”

Amikor ezt meghallottam, elhatároztam, hogy soha nem leszek felkészületlen. Hetekkel korábban el kezdtem imádkozni az összejövetelekért, szellemileg megalapoztam őket még azelőtt, hogy elkezdődtek volna. Nem hagytam, hogy a sátán lövészárkot építsen a csapatainak, hanem inkább én támadtam meg őt, még mielőtt egy talpalatnyi földterületet szerezhetett volna. Amikor ezt megtettem, több győzelemben volt részem, mint valaha.

Ne engedd, hogy az ördög elkapjon, amikor nem vigyázol. Kezdj el most imádkozni, és a hit szavát szólni a családod, a vállalkozásod, a gyülekezeted fölött. Saruzd fel a lábadat a békesség Evangéliumának készségével. Amikor majd a sátán bajt akar okozni, jól fel leszel szerelve ahhoz, hogy kiűzd a városból.

Igei olvasmány: 1 Sámuel 17:12-51

 

December 17.

 

 

 


KENNETH

Merd elfoglalni a helyedet

De amikor a mi üdvözítő Istenünknek jósága és az emberekhez való szeretete megjelent… Amit kitöltött reánk bőséggel a mi Üdvözítőnk, a Jézus Krisztus által; Hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

– Titus 3:4,6-7

 A kegyelem szövetsége. Ez a szövetségünk a Mindenható Istennel. Ha egyszer igazán megérted ennek a jelentőségét, többé nem leszel ugyanaz.

Mi is pontosan a kegyelem szövetsége? Ez egy kegyeltségi kapcsolat, amely révén hozzáférésed van valaki más erejéhez

A kegyelem szövetségére egy példa az a szövetség, amellyel a régi szicíliai „családok” rendelkeznek a „család keresztapjával”.

Abban a csoportban egy gyenge ember kérheti a Don pártfogását (kegyelmét). A Don azt mondja: „Biztosítalak pártfogásomról, cserébe kérek tőled egy szívességet, és amikor eljön az ideje, eljövök érte.”

Ha egyszer ezt kimondták, a gyenge ember izgatottá vált. Hirtelen tudta, hogy többé nem lesz problémája, mert ezen túl, ha valaki szembe akar vele szállni, annak a keresztapával gyűlik meg a baja, akinél minden hatalom van. Hirtelen a srác hozzáállása megváltozott. Azzal a szilárd bizonyossággal távozott el a család fejétől, hogy semmi oka nincs az aggodalomra. Többé nem tekintette magát kicsinek és gyengének. Kegyeltséget (kegyelmet) kapott az erős embertől.

Azt gondolta: „Minden rendben van. Ezen túl annyi a dolgom, hogy amit a Don kér tőlem, azt megtegyem – és a Don tudja, hogy nincs semmim, ezért ha kér tőlem valamit, ahhoz megadja a hozzávalót is.”

Ez a kegyelem. Isten hajlandósága arra, hogy vérszövetségre lépjen veled, és megadjon neked mindent, ami Neki van, cserébe azért, ami neked van.

Elvette a bűnödet, hogy az Ő megigazultságát adja cserébe. Elvette a betegségedet, hogy az Ő egészségét adja neked. Elvette a szegénységedet, hogy betöltse minden szükségedet az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen. Amikor kér tőled valamit, akkor megad neked mindent, hogy teljesíteni tudd a kérését.

A hatalmas Jehova, a menny és föld Istene a te Atyád. Érted ezt? Ha Jézus vére alatt vagy, akkor a világegyetem legerősebb lényének lettél a szövetséges gyermeke.

Merd elfoglalni a helyedet a családban!

Igei olvasmány: Lukács 4:14-21

  

December 18.

 

 


GLORIA

Rendkívül áldott

Drágakő az ajándék annak szemében, aki adja; ahova csak fordul, eléri vele célját.

– Példabeszédek 17:8

 

 

 Ha ajándékot adnék neked karácsonykor, az Ige lenne az. Inkább az Igét adnám neked, mint egymillió dollárt. Mert az egymillió dollárt hamar el lehet költeni, de Isten Igéjének az igazsága soha nem múlik el – és olyan helyzetekből is képes kimenteni, amilyenekből az egymillió dollár nem.

Ken és én átlagos emberek vagyunk. De amikor Isten Igéjét megragadtuk, valami különlegeset ragadtunk meg, ami megváltoztatta az életünket – az életünk minden területét.

Semmi nem történt általunk, hanem Isten Igéje miatt. Valójában nem is kell, hogy ismerjelek téged ahhoz, hogy megígérjem neked: ha a teljes figyelmedet Isten Igéjének szenteled – és nem félsz elfogadni az akaratát az életedben –, akkor boldogabb és bővölködőbb leszel, mint azt el tudnád képzelni.

Természetesen, ha így teszel, az emberek azt mondják majd, hogy szélsőséges vagy. Rólunk állandóan ezt mondják. De nem bánjuk. Szélsőségesek vagyunk. És ha elhiszed Isten Igéjét, te is szélsőséges lehetsz. Szélsőségesen egészséges. Szélsőségesen bővölködő. És szélsőségesen áldott. Boldog karácsonyt!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 119:56-65

 

December 19.

 

 


KENNETH

Ne elégedj meg a második legjobbal

Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást (türelmet) szerez.

– Jakab 1:2-3

 

 

 Bevallom, nem könnyű lelkesedni a megpróbáltatásokért. De a miatt vajon izgatott tudsz-e lenni, hogy mindenben teljes elégségben legyél, semmit sem nélkülözve? Nos, Isten Igéje szerint, ha a megpróbáltatásokat a türelmed fejlesztésére használod, akkor pontosan ide fogsz eljutni.

Tudod, a türelem, a kitartás nem az, aminek gondolod. Nem azt jelenti, hogy csendesen meg kell elégednünk a második legjobbal. Nem azt jelenti, hogy szelíden kell tűrnünk, hogy az ördög leigázzon.

Nem. A kitartás egy erőteljes szó. Az újszövetségi jelentése, szó szerint a görögből fordítva, így szól: „következetesen állandónak maradni, vagy állandóan ugyanúgy maradni, nem tekintve azt, hogy mi történik”.

Ahhoz, hogy megértsd, milyen óriási erő van ebben, fel kell ismerned, hogy a türelem, a kitartás magának Istennek az egyik legfontosabb tulajdonsága. A Biblia szerint Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Gondolkozz el ezen egy percre. Ha valakit senki és semmi nem tud megváltoztatni, az rendkívül erős ember, nem? Nyilvánvalóan Isten ilyen erős.

De tudod mit? Te is az vagy!

A Szent Szellem benned munkálkodó ereje által te is ilyen lehetsz minden nap, nem számít, mi történik. Ha Isten Igéjébe helyezed a bizalmadat, és türelmes, kitartó vagy, akkor nem fog számítani, mi történik. Soha többé nem kell megelégedned a győzelemnél kevesebbel.

Hát emiatt már igazán izgatottak lehetünk!

Igei olvasmány:  2 Timótheus 3:10-17

 

December 20.

 

 


KENNETH

A menny egy darabkája a földön

Öltözzétek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést; viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak… miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek...

– Kolossé 3:12-13

 

 

 Ha az otthonunkat Isten szeretete és békessége tölti meg, az majdnem olyan, mintha a mennyben élnénk.  Mindannyian tudjuk, hogy ez így van. És vágyunk arra, hogy ilyen legyen az otthonunk. Mégis, újra és újra megrövidítjük a családunkat. A kívülállóknak adjuk a legkedvesebb szavainkat és a legmegnyerőbb mosolyunkat.

Gondolkodtál már azon, hogy miért van ez így?

A válasz egyszerűbb, mint gondolnád. Szellemi értelemben a családod támadás alatt áll. Tudod, a családod nem csupán az egyik legértékesebb ajándékod, de ha összhangban vagytok, akkor az egyik legnagyobb erőforrásod is. Ha te ezt nem is tudod, a sátán akkor is tudja – és ellene van minden erejével.

Egyszerű a haditerve. Minden tőle telhetőt megtesz, hogy viszályt szítson az otthonodban. Felgerjeszti az önsajnálat és féltékenység érzését. Arra bátorít majd, hogy neheztelj, és keserűséget táplálj a másik iránt. És mindeközben a célja ugyanaz: megosztani a családodat, és romba dönteni az otthonodat.

Amikor Isten népe összhangba kerül, akkor csodák történnek. Az egyetértésük olyan légkört teremt, amelyben Isten természetfeletti, csodatévő ereje szabadon árad! Ezért a sátán folyamatosan azzal kísért, hogy tönkre tegyük ezt a légkört, elrontsuk a dolgokat azzal, hogy haragban vagyunk egymással. Túl gyakran esünk áldozatul a csapdáinak egyszerűen azért, mert nem ismerjük fel, valójában milyen veszélyes a viszálykodás. Azonban ha figyelmesen belepillantunk Isten Igéjébe, megoldódik a probléma. A Jakab 3:16 így szól: „Ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van.”

Ne nyisd meg az otthonod ajtaját a sátánnak azzal, hogy megengeded a családodnak a veszekedés „luxusát”.

Állítsd le a pusztítást, még mielőtt kezdeti veszi. Horgonyozz le Isten Igéjénél. Kérdezd az Urat az egyetértés erejéről. Többé ne a saját, korlátozott látószögedből tekints a családodra, hanem nézz arra úgy, ahogy Isten látja – óriási erőforrásként! Így nem fogsz tehetetlenül belemenni egy veszekedésbe minden alkalommal, amikor érzelmi vihar tör be az otthonodba.

Határozd el most, hogy nem engeded az ördögnek megkaparintani a családodat. Inkább imádkozz értük, támogasd és szeresd őket. Hozd őket össze, így élvezhetitek a menny egy kis darabkáját a földön.

Igei olvasmány:  Kolossé 3:12-25 

 

December 21.

 

 


KENNETH

Ragaszkodj az elhívásodhoz

Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát… Aki megtartott minket és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az Ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte.

– 2 Timótehus 1:6,9

 

 

 Azt végzed, amire Isten elhívott?

Ha eddig nem gondolkoztál ezen, akkor talán különös kérdésnek tűnik. Talán kísértést érzel arra, hogy megvond a vállad, és azt mondd: „Ó, engem igazából nem hívott el Isten semmire. Nem vagyok pásztor, tanító, sem másmilyen szolgáló… Gondolom, – ahogy te mondanád – én csak egy kisujj vagyok Krisztus Testében.”

Hadd mondjak neked valamit: nem számít, ki vagy, Isten szent elhívást adott neked. Arra teremtett, és rendelt téged, hogy betölts egy szükséget Krisztus Testében, amelyet senki más nem tudna úgy betölteni, mint te.

Lehet, hogy arra hívott el Isten, hogy sikeres legyél az üzleti életben, és ezzel támogatni tudd anyagilag az Evangélium terjesztését világszerte. Lehet, hogy imádságra és közbenjárásra kaptál elhívást. Talán gyógyító szolgálatra a lakóhelyeden. De mindegy, mire irányul az elhívásod, mindenképpen fontos, és követned kell!

Ha te is olyan vagy, mint sok hívő, akiket ismerek, akkor talán hagytad, hogy az életedet annyira kitöltsék más dolgok, hogy egyszerűen nincs időd az elhívásod beteljesítésére. Talán annyira elborítanak az életed dolgai, hogy nem tudod elképzelni, hogyan férhetne bele még valami.

Az évek során egy pásztor barátom olyan sokféle szolgálatba bonyolódott bele, hogy majdnem összeomlott a teher alatt. A túlhajszoltság majdnem az életébe került. Végül egy éjszaka az Úr szólt hozzá, és azt mondta: „John, nem az elhívásod az, ami majdnem megölt téged, hanem minden más, amit hozzáadtál.”

Nekem is foglalkoznom kellett ezzel a saját életemben. Abba kellett hagynom bizonyos dolgokat, amelyet csak kötelességből végeztem. Meg kellett fegyelmeznem magam, hogy csak azt tegyem, amire Isten elhívott engem.

Határozd el magad, hogy imádkozol, és eltávolítod azokat a plusz dolgokat az életedből, amelyekre a saját akaratodból vállalkoztál. Gerjeszd fel Isten ajándékát, ami benned van. Kerülj vissza abba, amire elhívott.

Végül is, az elhívásod létfontosságú. Szent… és a tied. Soha ne hagyd, hogy elillanjon tőled.

Igei olvasmány:  ApCsel 9:1-20

 

December 22.

 

 


KENNETH

Ne csak üldögélj… kelj fel!

A kapu előtt volt pedig négy bélpoklos férfi, akik azt mondták egymásnak: Miért maradunk itt, hogy meghaljunk éhen?... És felkeltek…

 – 2 Királyok 7:3,5

 

 

 Nem számít, milyen nagy problémával kell ma szembenézned, és nem számít, mennyire leterheltek a nehézségeid, 24 órán belül újra csúcsformában lehetsz!

„Ó, Copeland testvér, ez lehetetlen!”

Ezt gondolták a samáriai férfiak is a 2 Királyok 7-ben. A földjükön éhínség pusztított. Az ellenséges csapatok körbevették őket, és elvágták az utat az élelmiszer-utánpótlástól. Az anyák megették a gyermekeiket, hogy életben maradjanak.

De mindeközben az Úr azt mondta Elizeus prófétának, hogy 24 órán belül megváltozik az egész helyzet. A liszt és az árpa ára fillérekbe fog kerülni, és mindenki bőségben lesz.

Hogyan fordította meg Isten azt a helyzetet?

Négy leprás segítségével! Az a négy leprás ahelyett, hogy magukat sajnáltatva üldögéltek volna a halálra várva, úgy döntöttek, hogy felkelnek, és szerencsét próbálnak az ellenség táborában. Amikor odaértek, a tábor üres volt. Isten angyalai minden harcost elijesztettek, akik annyi ennivalót hagytak hátra, hogy egész Samária jóllakott!

Néha olyanok vagyunk, mint a főemberek ebben a történetben. A problémára koncentrálunk Isten Igéje helyett. Hagyjuk, hogy a világ hangja annyira körbevegyen bennünket, hogy szem elől tévesszük a győzelmünkről való képet.

Amikor ez történik, akkor a hitünk és az erőnk elhalványul, és az élet minden területén kezdünk összeroppanni.

Ha ez történt veled, ne siránkozz miatta. Ne a problémára nézz, és ne sajnáld magad. Az nem változtat meg semmit!

Ahogy Elizeushoz, úgy hozzád is szólt az Úr. Győzelmet ígért neked. Azt ígérte, hogy győztessé tesz.

Tehát ne üldögélj, amíg meghalsz. Ne fogadd el a vereséget. Kelj fel hitben. Állj meg Isten Igéjén, és harcolj az életedért. Legyél mérges a sátánra. Űzd el. Legyél mérges a betegségre. Legyél dühös a szegénységre, és kezdj el adakozni.

Kelj fel, és fogadd el az Úr szabadítását!

Igei olvasmány:  2 Királyok 6:24-33, 2 Királyok 7:1-20

 

December 23.

 

 


GLORIA

Akkor menj, amikor készen állsz

Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én üdvösségemet.

– Zsoltárok 91:16

 

 

 Tudtad, hogy nem Isten akarata az, hogy bárki is fiatalon meghaljon? Ő teljessé akarja tenni a napjaid számát. 70-80 évig kellene élned, és ha ezzel sem vagy megelégedve, élj még egy kicsit tovább! A Biblia szerint Ábrahám jó vénségben halt meg, betelve az élettel. Mindannyiunkkal így kellene történnie.

Sok hívő nem ismerte ezt fel, és összezavarodott. Amikor lebetegednek, ahelyett, hogy a gyógyulásban hinnének, azon kezdenek tűnődni, hogy talán Isten azt akarja, hogy meghaljanak. „Talán haza akar hívni,” gondolják.

Soha ne táplálj ilyen gondolatokat magadban. Ami Istent illeti, Ő nem fog hazahívni, amíg készen nem állsz arra. Pál apostol értette ezt. A 2 Timótheus 4:6-7-ben ezt írta: „Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat bevégeztem, a hitet megtartottam.” Pál nem halt meg addig, amíg Jézus és ő nem állt készen a haza-menetelére.

Ha az ördög azt mondja neked, Isten nem fog meggyógyítani, mert ideje hazaköltöznöd, akkor tudnod kell, hogy hazudik – nem számít, mennyi idős vagy. Isten azt ígéri a Zsoltárok 91:16-ban, hogy ha a Mindenható árnyékában lakozol, akkor hosszú élettel elégít meg. (Ez azt jelenti, hogy Őbenne lakozol, ahogy Jézus a János 15-ben tanította.)

Ha úgy érzed, hogy még nem fejezted be a pályafutásodat a földön, akkor még nincs itt az ideje annak, hogy meghalj. Tehát ne figyelj az ördögre, és élj tovább. Állj ellen a betegségnek Jézus nevében. Állj meg Isten ígéretén!

Majd amikor készen állsz arra, hogy a mennybe menj, akkor indulj! De csak akkor menj, ha elégedett, egészséges vagy, és készen állsz! Győztesen menj, és kiáltozd a régi örömteli dalt: „A mennyország közel van, és én nem maradhatok itt. Isten veled, világ, Isten veled.”

Igei olvasmány:  5 Mózes 34

 

December 24.

 

 


KENNETH

A siker

El ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel… sikeres.

– Józsué 1:8[4]

 

 

 A siker egy életmód, amely akkor válik lehetővé, ha Isten Igéjére alapozva építjük fel magunkat. Akkor leszünk sikeresek, ha olyan sok időt töltünk az Igével, és olyannyira átitatja a gondolatainkat, hogy – azt is mondhatnánk – az a „második természetünkké” válik. A siker abból származik, hogy olyan állhatatosan hallgatjuk és követjük Isten Igéjét, hogy automatikusan az irányítja a cselekedeteinket.

Amikor elkezdtem repülőt vezetni, úgy képeztem ki magam, hogy újra és újra elolvastam az adott repülőgép kézikönyvét. Magam elé képzeltem mindent, ami előfordulhat a repülőgépen, és tanulmányoztam a szükséges tennivalókat.

Pontosan ezt kezdtem tenni Isten Igéjével is. Éjjel és nappal az Igén gondolkoztam. Nem telt el sok idő, és izgatottá váltam azzal kapcsolatban, amit olvastam.

Otthon ültem, és azon gondolkoztam, hogy miként alkalmaznám az Igét a különböző helyzetekben. Láttam magamat, ahogy imádkozom a betegekért, és azok meggyógyulnak. Az Ige a „második természetemmé” vált.

Gyakorold így az Igén való elmélkedést. Váljon a részeddé. Lásd magad, ahogy engedelmeskedsz az Igének minden elképzelhető helyzetben. Ily módon a siker garantált!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 1

 

December 25.

 

 


KENNETH

A felejtés ideje

Uram, hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még hétszer is? Monda néki Jézus… még hetvenszer hétszer is.

– Máté 18:21-22

 

 

 Emlékszel arra, amikor…? Ezt a kérdést sokszor halljuk a karácsonyi időszakban. Családunkkal és barátainkkal felidézzük az elmúlt ünnepek emlékeit, élvezettel gondolunk vissza régi dolgokra, amíg egyszer elkerülhetetlenül eszünkbe jut olyasvalami, amit pedig szeretnénk inkább elfelejteni.

Hirtelen újra érezzük a fájdalmat. Egy szülői kritika tüskéje, egy barát be nem teljesített ígérete, visszautasítások, csalódások, szívfájdalmak…

Mit kezdjünk az ilyen emlékekkel? Évről évre magunkkal kell cipelnünk, mint sok más terhet?

Nem. Ledobhatjuk őket. Valójában le is kell dobnunk. Erre egy mód létezik: a megbocsátás.

A megbocsátás egyszerű dolognak tűnik. Mégis, valójában kevesen tesszük meg. Úgy gondoljuk, hogy a megbocsátás egy lehetőség csupán az életben, amit alkalmazhatunk, ha akarunk. De ez nem így van. Alapvető követelmény minden hívő számára. Valójában, ami Istent illeti, a meg nem bocsátás bűn. A Máté 18-ban Jézus elénk tár egy példázatot, ami jól illusztrálja a szörnyű következményeit. A történet egy szolgáról szól, aki több millió dollárnak megfelelő összeggel tartozott valakinek. Amikor a tartozás esedékessé vált, a szolga esedezett az urának: „Uram, legyél türelmes velem, és mindent visszafizetek.” Az úr annyira megszánta őt, hogy eltörölte az egész adósságot!

Nem sokkal később ugyanez a szolga megkeresett valakit, aki 15 dollárral tartozott neki. A szolgatársa nem tudott fizetni, de ő nem törődött a könyörgésével, és börtönbe csukatta.

Amikor az ura ezt meghallotta, haragra gerjedt. Magához hívatta a gonosz szolgát, és átadta a hóhéroknak, amíg vissza nem fizette a tartozását.

Figyelj fel a meg nem bocsátott tartozás nagyságára. Tizenöt dollár. A kis adósságok dühítenek fel minket a leggyakrabban. Apró-cseprő neheztelések férj és feleség vagy testvérek között. Apró meg nem bocsátások, amelyek túl jelentéktelennek tűnnek ahhoz, hogy foglalkozzunk velük. Vigyázz! Ezeket az adósságokat használja a sátán, hogy gyötörjön téged.

Végül is, Jézus egy hegyet kitevő adósságokat törölt el neked. Megengedheted magadnak, hogy nagylelkű légy, és elengedd mások filléres adósságait.

Tölts időt a Szent Szellemmel, hadd mutasson rá benned a meg nem bocsátás területeire. Majd térj meg, és engedd el azt magadtól. Legyen ez a karácsony több az emlékek idejénél. Legyen a felejtés ideje.

Igei olvasmány:  Máté 18:21-35

 

December 26.

 

 


KENNETH

Ismerd Őt apukádként

Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

– Róma 8:15

 

 

 Egy este, dicsőítő összejövetel után kiléptem egy barátommal az utcára, és hirtelen rácsodálkoztunk a körülöttünk lévő gyönyörűségre. Olyan metsző, tiszta téli éjszaka volt, amikor a hold és a csillagok fényétől eláll az ember lélegzete. Azt mondtam a barátomnak: „Tommy, nézd ezt!” Szent Szellemtől ragyogó mosollyal felnézett az égre, és gyengéd hangon így szólt: „Az apukám műve!”

„Az apukám…” Soha nem felejtem el, ahogy ezt mondta.

Talán van, aki azt gondolja, hogy nem szabadott volna ilyen bizalmasan beszélnie Istenről, de nincs igaza. Igei dolog így beszélni Róla. Az Újszövetségben van egy görög szó az atyára: Abba. Ennek a szónak a legpontosabb fordítása az Apuka. Bensőségességet sugároz, és olyan kapcsolatról tesz tanúbizonyságot, amely csak sok, együtt töltött idő alatt fejlődött ki.

Az Atya és az Apuka mást és mást takar.

Gyerekkoromban az édesapám olykor az apám volt, máskor pedig az apukám. Amikor kacsára vadásztunk, akkor az apukám volt. Amikor megparancsolt valamit, és azonnal engedelmeskednem kellett, akkor az apám volt.

Isten is ilyen. Az Atyád és az Apukád is. Van, amikor nagyon komolyan és lényegre törően beszéltek egymással. Máskor könnyedek vagytok. De bárhogy legyen is, ha elég időt töltesz Vele ahhoz, hogy megismerd Őt, garantálom, hogy állandóan közel akarsz majd lenni Hozzá.

Igei olvasmány:  Róma 8:14-18

 

December 27.

 

 


GLORIA

Ne válaszolj

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

– Róma 12:2

 

 

 Ne alkalmazkodjatok, ne váljatok hasonlóvá a világhoz. Ha úgy élsz, mint a világ, akkor a világ le fog győzni. Ez ilyen egyszerű. Tehát ne hagyd, hogy a világ a saját képére formáljon.

Inkább „változz el” az elméd teljes megújítása által. Győzd le a világot azáltal, hogy megújítod az elmédet, és úgy gondolkozol, mint Isten. Más szóval, amikor látsz valamit az Igében, mondd ezt: „Egyetértek ezzel. Mostantól kezdve ez alapján fogok cselekedni, nem pedig az alapján, ahogy eddig gondoltam.”

Például, amikor a bűn szólít téged, ne válaszolj. Inkább érts egyet az Igével, és mondd ezt: „Én meghaltam annak a dolognak, ördög. Nem tudsz többé belerángatni!”

Ahogy ezt megteszed, észre fogod venni, hogy változol. Észre fogod venni, hogy győztesként élsz!

Igei olvasmány:  Róma 6:1-11

 

December 28.

 

 


KENNETH

A könyörületesség legyen a legfontosabb

Kérlek, mutasd meg nékem a Te dicsőségedet.

– 2 Mózes 33:18

 

 

 Szerinted mi Isten legkiemelkedőbb, legfontosabb tulajdonsága? Valaki azt mondaná, hogy az ereje. Más szerint a szentsége. De maga Isten más választ adna.

A választ a 2 Mózes 33-ban találod. Itt Mózes azt kéri Istentől, hogy mutassa meg a dicsőségét.

A „dicsőség” szó szerint „nehéz súlyt” jelent. A legsúlyosabb, legnagyobb, legfontosabb dolgot jelenti valakivel kapcsolatban. A teljes értékét jelenti.

Tehát Mózes valójában ezt mondta: „Uram, látni akarom a legnagyobb dolgot Veled kapcsolatban. A legfontosabb tulajdonságodat akarom megismerni.” Mit válaszolt neki Isten?

A 34. fejezet 6-7. verse választ ad erre: „És az Úr elvonula őelőtte és kiálta: Az Úr, az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezeríziglen; megbocsát hamisságot, vétket és bűnt.”

Gondolkozz csak el ezen! Amikor Mózes arra kérte Istent, hogy mutassa meg a legfontosabb dolgot magáról, Isten a kegyelmét mutatta meg neki.

Ez azt jelenti, hogy ha követni, utánozni akarjuk Istent (ahogy az Efézus 5:1 mondja), akkor az a legfontosabb, hogy kegyelmesek legyünk. A viselkedésünket mindenek fölött kegyelemnek, jóságnak, megbocsátásnak és könyörületességnek kell jellemeznie.

Legyen a mások iránt való kegyelem a legfontosabb dolog az életedben, és akkor meg fogják látni Isten dicsőségét benned.

Igei olvasmány:  2 Mózes 33:7-23, 34:5-10

 

December 29.

 

 


GLORIA

Emlékezz Noéra

És monda az Úr: Eltörlöm az embert, akit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszómászó állatokat és az ég madarait; mert bánom, hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt.

– 1 Mózes 6:7-8

 

 

 Az ördög egyik legmocskosabb, legártalmasabb hazugsága a következő: „Nem vagy fontos.” Soha ne hidd ezt el.

Fontos vagy! Jézus Krisztus Gyülekezetében minden újjászületett tagnak része van Isten tervében. Isten tud olyan dolgot, amit senki más nem tud úgy elvégezni, mint te. Ha nem foglalod el a helyedet, és nem teszed meg a részed, a dolgok nem fognak jól menni.

Már hallom is, mire gondolsz: „Ó Gloria, én csak egy ember vagyok.  Mi fontosat tehetek én?”

Nézd meg az 1 Mózes 6-ot, és megtalálod a kérdésre a választ. A földön olyan gonosszá váltak az emberek, hogy Isten megbánta, hogy megteremtette őket. Ki akarta irtani az egész emberiséget – de nem tette. Miért? Egyetlen ember – Noé – miatt! Egyetlen engedelmes férfi mentette meg az emberiséget.

Gondolkozz el ezen! Mi lett volna, ha Noé azt mondja: „Túl nagy a nyomás rajtam. Nem élhetek igazul Isten előtt ilyen istentelen emberek között. Úgy értem, körülöttem mindenki más úton jár. Mindenki csak gonoszat gondol a szívében. Nem tudom jobbá tenni úgysem ezt a sötét világot. Én csak egyetlen ember vagyok.”

Dicsőség Istennek, Noé nem mondta ezt. Nem gondolta magát jelentéktelennek, olyannak, akinek nem számít az élete. A Zsidókhoz írt levél szerint olyan embernek tekintette magát, akihez szólt Isten, és ő hittel engedelmeskedett Neki. Ezért ő lett az, aki megakadályozta az emberiség teljes pusztulását.

Legközelebb, amikor kísértést érzel, hogy megvond a vállad Isten utasításaira, és engedetlen legyél, legközelebb, amikor azon kapod magad, hogy azt gondolod, „nem számít, mit teszek”, akkor jusson eszedbe Noé. Gondolj arra a tényre, hogy akár érted, akár nem, Isten számít arra, hogy te véghezviszed a részedet az Ő tervében. Élj úgy, hogy fontosnak tekinted magad Isten királyságában. És előbb vagy utóbb fel fogod fedezni, hogy az is vagy.

Igei olvasmány:  1 Mózes 6

 

December 30.

 

 


KENNETH

Győzelemre születtünk

Azért beszéltem ezeket néktek, hogy tökéletes békességetek és bizodalmatok legyen énbennem. E világon nyomorúságotok, megpróbáltatásotok lészen; de bízzatok: én legyőztem a világot.

– János 16:33[5]

 

 

 Jézus azt mondta, hogy amíg a világban élsz, lesznek problémáid. (Biztosíthatlak felőle, valóban így van!) De te nem csupán a világban élsz. JÉZUSBAN vagy a világban, és ez adja a különbséget. Őbenne vagy, és Ő már legyőzött minden létező problémát.

Isten gyermekeként nem egy legyőzött ember vagy, aki próbál győzedelmeskedni. Te győztes vagy, és a sátán próbál kirabolni téged abból a győzelemből, ami már a tiéd.

Amikor Jézust életed Urává tetted, beleszülettél a győzelembe… mert a Győztes a bensődbe költözött. Gondolkozz el ezen. A győztes Jézus. A Felkent. A megdicsőült és feltámadt Úr. A Világegyetem Ura.

Fel a fejjel, barátom! Legyen „tökéletes békességed és bizodalmad”. Maga Jézus él benned!

Igei olvasmány:  János 16:15-33

 

December 31.

 

 


KENNETH

Ne szóld – kiáltsd a győzelmedet!

Napkelettől fogva napnyugatig dicsérjétek az Úr nevét!

– Zsoltárok 113:3

 

 

 Dicsérd Istent. Dicsérd Őt reggel. Dicsérd délben. Dicsérd éjjel. Ha még soha nem dicsérted Istent, akkor kezdd el most. Dicsérd Őt a szabadságodért. Dicsérd Őt a gyógyulásért és a keresztért. Dicsérd Őt Jézus nevéért.

Munkába menet és munkából jövet is kiáltoznod kellene! Ha van valami, amit az ördög nem állhat, az a dicséret.

Ha területet szereztél az ördögtől, és ő most vissza akarja szerezni azt, akkor nem annak van itt az ideje, hogy leülj, és azon siránkozz, hogy miért nem működnek a dolgok. Nem annak van itt az ideje, hogy azt gondold, Isten levette rólad a kezét.

Annak van itt az ideje, hogy elmélyülj az Igében, és újra lehorgonyozz Isten ígéretei mellett. Itt az ideje, hogy folyamatosan a szemed előtt és a szívedben tartsd az ígéretét. Itt az ideje, hogy hittel imádkozz, és megnyugodj abban, hogy Ő gondoskodik rólad. Itt az ideje, hogy folytasd azokat a dolgokat, amiket tudod, hogy tenned kell.

Amikor a sátán megrengeti a földet alattad, ne hátrálj meg, és ne keress menedéket. Szólj a hegyhez [a problémához] hatalommal, Jézus Krisztus nevében. Ezután kezdd el dicsérni Istent, és kiáltsd a győzelmedet.

Nem kell félned az ördögtől. Ő fog félni tőled!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 50:1-23

 

 

Forrás: Kenneth Copeland Ministries www.kcm.org

 


[1] Az Amplified Bible, bővített bibliafordítás alapján

[2] A King James-féle bibliafordítás alapján

[3] Az Amplified Bible, bővített bibliafordítás alapján

[4] A King James-féle bibliafordítás alapján

[5] Az Amplified Bible, bővített bibliafordítás alapján


BÉKEVÁR FŐOLDAL