2007. 10. 10.

HITRŐL HITRE

Napról napra a győzelemig

KENNETH COPELAND ÉS GLORIA COPELAND
 

kcm1.jpg (12813 bytes)

SZEPTEMBER

Szeptember 1.

 

 


KENNETH

A kitartás eredményt hoz

Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, amennyi kell.

– Lukács 11:8

 

 

 

Ha Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, ahogy ezt az 1 Timótheus 2:4-ben mondja, akkor miért nem látjuk emberek tömegeit újjászületni nap, mint nap? Gondolkoztál már ezen?

Én igen… és amikor kérdeztem az Urat ezzel kapcsolatban, arra jöttem rá, hogy leginkább azért van ez így, mert mi, akik már újjászülettünk, nem imádkozunk kitartóan azokért, akik még nem üdvözültek.  Nem tartunk ki – nem maradunk ott az imaszobánkban, és imádkozunk az üdvösségükért – mint, ahogyan az a férfi tette a barátjáért, akiről a Lukács 11:8-ban olvashatunk. Amikor nem látunk azonnali eredményt, egyszerűen feladjuk, és „hazamegyünk”.

Nem ismerjük fel, hogy a közbenjárásban a siker kulcsa a kitartás.

Miért? Természetesen nem azért, mert meg kellene változtatnunk Isten akaratát. Ő soha nem változik. Ő már meghozta a döntését. Azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön. Azért kell kitartanunk a közbenjárásban, mert ez által nyomást gyakorolunk a démoni erőkre, amelyek meg akarják akadályozni Isten akaratának beteljesülését. Ezeket az erőket le kell törni az ima által – így lesznek lerontva az erősségek, és az emberek szellemi szemeiről is így hullik le a lepel.

Tudod, Isten nem száll szembe az emberek akaratával. De a közbenjárás révén kijelenti magát nekik. A kitartó ima által ráébreszti őket arra, hogy szükségük van Rá. Ők akkor Hozzá kiáltanak, és megtörténik a szellemi újjászületés!

Ha csak üldögélsz, és arra vársz, hogy Isten megmentse Mari nénit, a bácsikádat vagy a legjobb barátodat… ne üldögélj tovább! Kezdj el közbenjárni értük! Legyél kitartó az imában. Imádkozz értük az Efézus 1:16-23-ban található ima alapján, és ne add fel, amíg nincsenek bent Isten királyságában.

Jézus már letette az életét, hogy ők újjászülethessenek. A kérdés az, hogy te leteszed-e?

Igei olvasmány:  Lukács 11:1-10

 

Szeptember 2.

 

 


KENNETH

Szerezz kijelentett tudást

Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerésében.

– 2 Péter 1:2

 

 

 

Ha megnézed a „megismerés” szó görög megfelelőjét ebben az igeversben, akkor láthatod, hogy sokkal többet jelent, mint csupán elmebeli megismerést. Többet jelent annál a tudásnál, amit az érzékeink révén szerezhetünk. Pontos tudást jelent. Tudás, amelyet Isten Szelleme közvetlenül a szívednek jelentett meg. Én ezt kijelentett tudásnak nevezem.

A kijelentett tudás hiánya miatt többen szenvedtek vereséget a hitben, mint bármi más miatt. Ez azért van, mert a legtöbb keresztény az értelmével hisz az Igében, de nem elmélkedett rajta eleget ahhoz, hogy világosság gyúljon a szívében. Ha így lenne, akkor az Ige teljesen megváltoztatná az életüket. Az égvilágon semmi nem tudná őket elszakítani az Igétől.

Ismerek egy özvegyasszonyt, aki egy nap megragadta ezt a kijelentést. Azokon az igéken elmélkedett, amelyek azt mondják, az özvegyek házának feje és ellátója a Mindenható Isten.

Egészen addig egy kicsit sajnáltatta magát. De amikor megkapta ezt a kijelentést, hogy most már Isten az otthonának a feje, úgy kezdett Hozzá beszélni, mintha a férjéhez szólna.

„Uram, meg kell, hogy mondjam, elég siralmas a vízvezeték állapota a házban. Meg tudnád javítani?” mondta. Ettől a pillanattól kezdve soha nem volt problémája a vízvezetékkel.

Ha szükséged van valamire Istentől, határozd el most rögtön, hogy azt fogod tenni, amit az özvegyasszony tett. Határozd el, hogy addig fogsz elmélkedni az Igén, amíg egy ilyen kijelentést nem kapsz. Tartsd az adott Igét a szemed előtt, amíg nem kapsz kijelentést Jézusról, mint gyógyítódról, szabadítódról vagy az ellátásod forrásáról – Ő bármi, amire szükséged van. Ne elégedj meg egy halvány mentális megértéssel Róla. Szerezz mély kijelentést, és meg fogod ismerni az Ő kegyelmének bőségét mindenben.

Igei olvasmány:  Zsoltárok 1

 

Szeptember 3.

 

 


KENNETH

Ez az ország Istené

Ami emberekkel lehetetlen, lehetséges az Istennel.

– Lukács 18:27[1]

 

 

 

Vannak olyan dolgok ebben az országban, amelyeknek meg kell változniuk. Néhány helyzet teljesen lehetetlennek tűnik. De nem az. Mert ez az ország Istené.

Ő az, aki életre hívta az Amerikai Egyesült Államokat. Különleges terve volt vele. Istennek szüksége volt olyan országra, ahol az Evangéliumot szabadon – nem elnyomva –hirdethetik.

Maga Isten volt az, aki felindította Kolumbusz Kristóf szívét és elméjét, és azt az álmot adta neki, hogy térképezzen fel új utat nyugat felé. Kolumbusz írta ezt naplóiban. Így fogalmazott: „Az Úr volt az – éreztem a kezét magamon –, aki az elmémbe helyezte, hogy elhajózhatok innen Indiáig. Mindenki, aki hallott a tervemről, nevetve utasította vissza, s gúnyt űzött belőlem. Kétség sem fér hozzá, hogy a Szent Szellem adta az ihletet, mert csodálatos inspirációkkal vigasztalt engem a Szentírásból.”

Ki vitte Kolumbusz Kristófot Amerikába? Isten. Ez Isten nemzete. Ő alapította, és senki nem fogja elvenni Tőle.

Legközelebb, amikor elfog a kísértés, hogy lehetetlennek tekintsd az országban uralkodó állapotokat, gondolj arra, kié ez az ország. Akkor felfedezheted Amerikát úgy, ahogy Kolumbusz Kristóf tette – hitből.

 Igei olvasmány:  Zsoltár 106

 

Szeptember 4.

 

 


GLORIA

Istené legyen a dicsőség

És kimenvén Jézus… megszáná őket, és azoknak betegeit meggyógyítá. És nagy sokaság megy vala hozzá, vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és odahelyezék őket a Jézus lábai elé; és meggyógyítá őket, Úgyhogy a sokaság álmélkodik vala, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak: és dicsőíték Izrael Istenét.

– Máté 14:14; 15:30-31

 

 

 

A vallásos hagyomány szerint az szolgál Isten dicsőségére, ha emelt fővel kitartunk a betegség fájdalmai közepette is. De a Biblia nem ezt írja. Az Ige szerint Isten akkor vesz dicsőséget, amikor a vakok látnak, a sánták járnak, és a csonkák megépülnek!

Indiában vagy Afrikában az embereknek nem tanítottak ilyen vallásos hagyományokat, így ha valaki ott azt mondja, „a Mindenható Isten küldött engem hozzátok,” az emberek elhiszik, amit mond. Amikor azt hallják, hogy Jézus, a Királyok Királya a vérét ontotta értük, és elküldött valakit hozzájuk, hogy elmondja, Isten a mai napon megszabadítja őket a bűntől, a betegségtől és a haláltól, akkor izgatottak lesznek. Nem vitatkoznak Isten Igéjével. Így tudod, mi történik?

Az emberek el kezdenek gyógyulni. Eldobják a mankóikat, és leveszik a kötéseiket!

Amikor megtanuljuk ilyen nyílt szívvel hallgatni Isten Igéjét, ugyanez fog velünk is történni, mivel Isten nem személyválogató. Az Ő Igéje mindenki számára működik. Ha így fogadjuk be az Igét, az változást fog hozni!

Igei olvasmány:  Cselekedetek 17:1-11

 

Szeptember 5.

 

 


KENNETH

Kezdj el hittel beszélni

A szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat.

– Máté 12:34-35

 

 

 

A hit nélküli szavak hatástalanok, éppen úgy, ahogy a hit sem működik a megfelelő szavak nélkül! Mindkettőre szükség van ahhoz, hogy a hit törvénye működésbe jöjjön.

Sok hívő nem ismeri ezt fel. Állandóan a kétség és hitetlenség szavait szólják, aztán egyszer csak előrukkolnak egy-két hitmegvallással, és azt várják, hogy hegyeket fognak elmozdítani – de a legnagyobb döbbenetükre ez nem fog megtörténni.

Miért nem?

Mert, ahogy a Máté 12:34-35 mondja, a szívből származó szavaknak lesz hatásuk. Az, aki olykor-olykor tesz egy-két hitmegvallást, nem a szívének teljességéből szól, tehát nem lesz hatása.

Ez azt jelenti, hogy addig ne szólj hitszavakat, ameddig nem vagy biztos abban, hogy van hited?

 Nem! A hit szavainak szólása egy nagyszerű szellemi gyakorlat. Például ha a hitedre alapozva akarsz meggyógyulni, akkor a gyógyulással kapcsolatos Igéken gondolkozzál, és azokat szóld. Ne arról beszélj, hogy milyen rosszul érzed magad, inkább idézd az Ésaiás 53:5-öt. Mondd ezt: „Jézus megsebesíttetett a bűneimért, megrontatott a vétkeimért, békességemnek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel, dicsőség Istennek, meggyógyultam!”

Ha kitartóan elmélkedsz ezen az Igén, és folyamatosan szólod, akkor a benne rejlő igazság kezd majd derengeni. Gyökeret fog verni a szívedben, és elkezd növekedni. Végül valóban a szíved teljességéből fogod ezeket a szavakat szólni.

Amikor ez megtörténik, nem fog számítani, hogy milyennek tűnnek a körülményeid. Tudni fogod, hogy megvan neked, amit hiszel, és maga az ördög sem lesz képes erről lebeszélni. A reményből hited lesz, és látni fogod azokat a hegyeket elmozdulni!

Igei olvasmány:  Máté 12:33-37

 

Szeptember 6.

 

 


KENNETH

Szorongató helyzetben vagy? Vessél!

Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt is fogja aratni.

– Galata 6:7

 

 

 

Ha úgy érzed, szorongató helyzetben vagy mostanában, nem vagy egyedül. A sátán manapság többekre helyez nyomást, mint valaha. Mentális, anyagi, érzelmi és minden más vonatkozásban, ahogy csak tud. A nyomás olyan erőssé vált mindenhol, hogy a kormányok nem tudják, mitévők legyenek. Az üzletemberek nem tudják, mit tegyenek. A családok sem tudják. És a gyülekezetek sem.

De, dicsőség Istennek, Jézus tudja! Azt mondja, ha vetünk, akkor az ördög bármilyen nyomása alól ki tudunk szabadulni.

Jézusnál mindig a vetés a kiút. Amikor szükség támad, magot vet! Tulajdonképpen Isten egész királyságát egy maghoz hasonlítja a Márk 4-ben. Gondolkozz csak el egy pillanatra a mag fontosságáról. A földön élő minden teremtmény egy magból származik. Te is egy magból származol. Majd újjászülettél Isten Igéjének a magjából. Jézus a Mag volt, akit Isten vetett el áldozatul. Majd feltámadt, és elsőszülött lett sok atyafi között.

Tehát, ha a sátán szorongató helyzetbe hoz téged, kérdezd meg Jézust, hogyan és hova vessél. Ha ezt megteszed, a mag fel fog növekedni, és megtöri a sötétség és a szükség erejét. Fel fog szabadítani az ördög nyomása alól.

Láttam már ezt megtörténni. Amikor Jerry Savelle elkezdett a szolgálatomban dolgozni, csupán egy öltönye, egy inge és egy nadrágja volt. Estéről estére hol egyiket, hol másikat hordta az alkalmainkon. Nem volt annyi pénze, hogy egyáltalán eszébe jusson, hogy vegyen egy másik öltönyt. Mondom neked, komolyan szorongató volt a helyzete, ami a ruhákat illeti!

Idővel megismerte a hit magjának és az aratásnak a törvényét. Egyik településen, ahol alkalmat tartottunk, bement a belvárosba, ahol is talált valakit, akinek ruhára volt szüksége, és adott neki. Az emberek azon nyomban elkezdtek Jerry-nek ruhákat adni. Azon az alkalmon kezdődött, és azóta is tart. Ma már számos szolgáló van Afrikában, aki Jerry Savelle öltönyét hordja! (Bármilyen rövid is az ujja és a nadrág szára!) Még mindig a legtöbb ruhát veti el, és aratja, amit valaha is láttam.

Ha az ördög szorongató helyzetbe hoz téged, csak semmi pánik… vessél! Vesd el az idődet. Vesd el a pénzedet. Vesd el magadról a ruhát. Amikor elérkezik az aratásod ideje, nevetni fogsz, és azt mondod: „Hé, ördög, ki van most szorongató helyzetben?”

Igei olvasmány:  Márk 4:1-20

 

Szeptember 7.

 

 


KENNETH

Gazdagok vagyunk!

Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és örökösök az ígéret szerint.

– Galata 3:29

 

 

 

Az egyik probléma, ami éveken keresztül kísért engem, a szegénység volt. De emlékszem arra a napra, amikor eldöntöttem, hogy soha többé nem leszek szegény. Azt olvastam az Igében, hogy Ábrahám áldása a pogányokon van Jézus Krisztusban (Galata 3:14). Majd elolvastam a 29. verset: „Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok és ÖRÖKÖSÖK AZ ÍGÉRET SZERINT.” Hirtelen ráeszméltem az igazságra. Olyan izgatottá váltam, hogy alig fértem a bőrömbe.

Visszalapoztam az 5 Mózes 28-ra és sorról sorra elolvastam az ígért áldásokat. „Áldott leszel a városban, áldott a mezőben. Áldott leszel bejöttödben, áldott kimentedben. Áldott leszel a csűreidben, áldott a földeden, áldott mindenben, amire ráteszed a kezed.” Én mondom, hirtelen gazdag lettem!

Tulsában, Oklahoma államban jártam iskolába, egy kis házban laktam, amiben senki sem lakott volna szívesen. De amikor ezeket az ígéreteket olvastam az Igében, megláttam a fényt. Felismertem, hogy Isten már megváltott engem a szegénység átka alól.

Aznap délután a hálószobámban fogtam a Bibliámat, és azt mondtam: Kijelentem a Mindenható Istennek a mennyben, a názáreti Jézus Krisztusnak, a menny angyalainak, a pokol démonainak, és bárki másnak, aki hallja, hogy ettől a naptól kezdve a szükségeim be vannak töltve Isten gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.”

 Azt mondtam az Úrnak: „Megállok az Igéden, és Rád nézek, mert Te gondot viselsz rólam. Soha nem fogok senkitől egy dollárt sem kérni.”

 Ez régen történt, és így is tettem. Tudod, miért? Mert ez a döntés Isten erejéhez kapcsolt engem. És ugyanez fog veled is történni.

Igei olvasmány:  5 Mózes 28:1-13

 

Szeptember 8.

 

 


KENNETH

Vess magot, és figyeld, ahogy növekszik!

És monda: Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Avagy milyen példában példázzuk azt? A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb, és mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgyhogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.

– Márk 4:30-32

 

 

 

Jézus a magvetéshez hasonlította Isten országának dolgait. „Amikor a mag elvettetik,” mondta, „felnő…”

Figyeld meg, hogy nem azt mondta, egyik-másik felnő. Vagy felnő, ha Isten úgy akarja. Azt mondta: „Felnő, és nagyobb lesz.” Pont.

Isten gazdasága nem olyan, mint a miénk. Nem úgy működik, hogy egyik nap jól megy, másik nap már nem. Isten gazdasága mindig ugyanolyan, és mindig tökéletesen működik. Ha jó földed, magod és vized van, akkor a mag növekedni fog. Ez mindig így van.

Tehát, ha szükséggel nézel szembe, ne ess pánikba… vess magot!

Ez a mag lehet pénz, idő, vagy bármilyen más forrás, amivel rendelkezel. De elsősorban nem az számít, mi az, hanem bizonyosodj is meg róla, hogy életet adsz neki a hited, a dicséret és az imádat által. Mondd ezt: „Uram, eléd hozom a javaimat és saját magamat. Átadom magam Neked – a szellememet, a lelkemet és a testemet.”

Imádkozz a mag fölött. Töltsd meg hittel, dicsérettel és az Igével. Majd vesd el. Nyugodt lehetsz afelől, hogy fel fog növekedni, és nagyobb lesz!

Igei olvasmány:  1 Mózes 1:11-31

 

Szeptember 9.

 

 


GLORIA

Gyakorold a jogaidat

És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyulánk meg.

– Ésaiás 53:5

 

 

 

Jézus azért jött a földre, és azért adta magát áldozatul a bűnért, hogy visszavásároljon neked mindent, amit Ádám elveszített. Azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerontsa… többek között a betegséget is. Ha egyszer elfogadtad Jézust életed Urának, akkor minden jogot és kiváltságot, amit Isten eredetileg neked akart adni, helyreállított (például a jogot a Vele való közösségre, az egészségre és bővölködésre).

De azokat a jogokat neked kell gyakorolnod!

Tudod, az ördög törvényszegő, és bár Jézus elvette a hatalmát itt a földön, tehát nincsen joga ölni és lopni Isten gyermekeitől, mégis megteszi… amíg hagyod, hogy megússza a dolgot.

Ki kell kényszerítened a vereségét azáltal, hogy hittel szólod Isten Igéjét. Cselekedj most az Igén. Követeld, hogy a betegség elhagyjon téged Jézus nevében. És ne vond vissza a követelésedet. Teljességgel állj ellen az ördögnek. Talán harcol majd veled egy darabig, de előbb vagy utóbb, el kell futnia tőled!

Igei olvasmány:  Máté 8:1-17

 

Szeptember 10.

 

 


GLORIA

A Szellem csendes, szelíd hangja

És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle (Istentől), bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az.

– 1 János 2:27

 

 

 

Észrevetted már, hogy néha tudatában vagy bizonyos dolgoknak, bár még nem tudod, mit mond arról az Ige? Ez azért van, mert a benned lévő Szent Szellem megtanít téged az igazságra. Szól a szellemedhez, a szellemed pedig közvetíti azt az elmédnek. Hirtelen támad egy gondolatod. „Meg kell bocsátanom annak az embernek”, vagy „Nem kellene többet ilyen rosszindulatúan beszélnem.”

Ahogy egyre inkább tudatában vagy a Szent Szellem jelenlétének a mindennapjaidban, annál gyorsabban hallod meg a vezetéseit, és engedelmeskedsz azoknak. A szokásoddá fog válni, hogy megengeded az igazság Szellemének, hogy kinyilvánítsa neked Isten akaratát. És, higgy nekem, ez olyan szokás, amit Isten támogat!

Az egyik első dolog, amit a Szent Szellem mondott nekem, amikor el kezdtem figyelni a vezetésére, az volt, hogy töltsek több időt imádságban. Ahogy engedelmeskedtem, azt a vezetést vettem, hogy töltsek naponta legalább egy órát imában. Miután ezt elkezdtem, felfedte ezt nekem az Igében is (Máté 26:40).

Azóta az egész világon találkoztam olyanokkal, akik ugyanezt hallották. A hívők mindenhol hallják, hogy a Szellem több imára hívja őket.

Isten nem csak néhány különleges kereszténynek adta a Szent Szellemet. Mindegyikünknek odaadta. És ha megtanulunk érzékenynek lenni a hangjára, minden igazságra elvezet bennünket!

 Gondolj arra, milyen más lenne az életed, ha ismernéd Isten igazságát minden helyzetről! Nem elég indok ez arra, hogy figyelj a szellemedre? Nem elég indok ez arra, hogy izgalommal várd, mit mond Isten?

Kezdj el ráhangolódni Isten csendes, szelíd hangjára a bensődben. Tiszteld meg Őt, és fogadd el a vezetését a mindennapi életedben. Figyelj a vezetéseire, és engedelmeskedj gyorsan. Ő készen áll, hogy szóljon hozzád.

Igei olvasmány:  János 15:1-15

 

Szeptember 11.

 

 


GLORIA

Ne nyugtalankodj

Az Úr semmivé teszi a nemzetek tanácsát és meghiúsítja a népek gondolatait.

– Zsoltár 33:10

 

 

 

Talán épp olyan viharral nézel szembe, amit mások ártó szándékkal kavartak ellened. Megpróbálták meglopni az üzletedet, otthonodat, gyermekeidet, szétrombolni a házasságodat. Ha így áll a helyzet, hadd bátorítsalak egy igével. A Zsoltárok 33,10 szerint Isten semmivé teszi az ilyen bajkeverők terveit. Megfúrja a cselszövéseiket. Az Úr semmivé teszi az istentelenek terveit, de az Ő tervei megállnak örökké!

Emlékeztesd magad: ha a nehézségek idején Istent teszed erősségeddé, senki sem győzhet le téged. Mindegy, milyen erős ellenféllel szembesülsz, csak te kerülhetsz ki győztesként, mert a te bizodalmad az Úrban van. Hihetik azt, hogy előnyben vannak veled szemben, de a te oldaladon Isten áll, ennél nagyobb előnye senkinek sem lehet!

 Nyugodt lehetsz a győzelem felől, a problémák megoldása felől. Ha a viharban az Úrra függeszted a tekinteted, az Ő gondolatait osztja meg veled a szívedben. „Bölcsességet beszél az igaznak szája, és a nyelve ítéletet szól. Istenének törvénye van szívében, lépései nem ingadoznak” (Zsoltárok 37,30–31). Isten tanácsa szilárddá tesz réged akkor is, amikor a világ megrendül körülötted. A rossz hírek nem tudják ellopni a békességedet. Isten gondolatai felkelnek, és megdorgálják a rossz híreket, hogy ne gyökerezhessenek meg a szívedben.

Ne nyugtalankodj a bajkeverő átmeneti sikerei miatt. Inkább „ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert annak vége békesség” (37. vers).

Igei olvasmány:  Zsoltár 33,1-10

 

Szeptember 12.

 

 


KENNETH

Cseréld le a képet

Mert reménységben tartattunk meg; a reménység pedig, ha láttatik, nem reménység; mert amit lát valaki, miért reméli is azt? Ha pedig, amit nem látunk, azt reméljük, békességes tűréssel várjuk.

– Róma 8:24-25

 

 

 

A rómaiakhoz írt levél szerint a remény azt jelenti, hogy olyanra nézünk, amit nem látunk. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy Isten bibliai ígéreteire tekintünk, amíg nem látunk egy képet a belső szemeinkkel – a szellemünk szemeivel.

 Például az egyik legnehezebb dolog az volt a számomra, hogy szembenézzek azzal a ténnyel, hogy kövérnek látom magam. Nem számított, mennyire meg akartam változni, ez a kép akkor is ott maradt a bensőmben. Állandóan fogyókúráztam. Az évek során több száz kilogrammot adtam le (és szedtem föl újra).

Végül be kellett vallanom, hogy amíg a szellemi szemeimmel kövérnek látom magamat, addig a fizikai külsőm is a szerint fog alakulni. Ne felejtsd el, a hit változtatja meg a dolgokat, és a remény belső képe nélkül a hit nem működik.

Szóval eldöntöttem, hogy hét napig böjtölök. Igéket kerestem a Bibliában az ételekkel és táplálkozással kapcsolatban, és elég sokat találtam.

Hét napig elmélkedtem mindegyik Igén, és imádkoztam Szellemben. Mi történt ily módon? Egy másik belső kép kialakítására törekedtem.

Ez nem megy egyik napról a másikra. Idő kell hozzá. Főleg, ha a kép, amit meg akarsz változtatni, évek óta benned él.

De meg tudod tenni. Fordulj most Isten Igéjéhez, és kezdd el megváltoztatni a képeket a bensődben. A reménytelenség képeit változtasd a remény képeivé. Készíts egy tervrajzot a szívedben, és ezen fel fog épülni a hited!

Igei olvasmány:  Róma 4:16-21

 

Szeptember 13.

 

 


KENNETH

Az igazi közbenjárás

És látá, hogy nincsen senki, és álmélkodott, hogy nincsen közbenjáró.

– Ésaiás 59:16

 

 

 

Ha bántás éri az embert, a természetes reakciónk a megtorlás… és hogy arra kérjük Istent, sújtson le arra, aki bántott. De ez nem az Úr útja.

Akkor értettem meg ezt igazán, amikor egy rokonomat kirabolták. Imádkoztam és tépelődtem magamban. „Uram” – mondtam – „miért engedted, hogy ez megtörténjen? Miért nem sújtottál le rá, amikor rabolni jött?”

Hirtelen Isten bepillantást engedett nekem a történtek szellemi körülményeibe, hogy ne csak a fizikai szememmel lássam a helyzetet.

A válasz szinte a kérdéssel egy időben jött. Az Ő kegyelme a válasz. Isten mérhetetlen irgalma. De Ő nem csak irántam, és a családom iránt van kegyelemmel, hanem a tolvaj és az ő családja iránt is.

Gondolj erre legközelebb, ha valami bántás ér. Ne kérd Istent, hogy sújtson le rá a méltó ítélettel, ahogy én tettem, inkább emlékeztesd magad arra, hogy – legyen bármily elvetemült gazember – talán a nagymamája valahol az üdvösségéért imádkozik. Állj meg, és emlékezz arra, hogy Isten annyira szerette azt a tolvajt is, hogy meghalt érte, és teljes szívével arra vágyik, hogy elfogadja a bocsánatot a kezéből – nem pedig büntetni akarja.

Kezdj el imádkozni érte, és ne ellene, inkább csatlakozz a nagymamájához (és azokhoz, akik vele együtt imádkoznak érte). Kérheted az Úr kegyelmét iránta, szembeszállhatsz az ördöggel érte. Ez az igazi közbenjárás, ami teljesen összezavarja az ellenség erőit. Ez ellen semmit sem tehetnek.

Az Úr olyanokat keres, akik elég bátrak és elkötelezettek ahhoz, hogy efféle közbenjárók legyenek. Csatlakozz hozzájuk. Valahányszor kísértést érzel arra, hogy behúzz egyet valakinek, vállalj részt inkább az élete megváltoztatásában!

Igei olvasmány:  Lukács 6:27-36

 

Szeptember 14.

 

 


GLORIA

Fogadd el a kiigazítást

Ne fedd meg a csúfolót, hogy ne gyűlöljön téged; fedd meg a bölcset, és szeret téged. Adj útmutatást a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és növekedni fog a tanulásban.

– Példabeszédek 9:8-9[2]

 

 

 

Van valami, amivel jobban felgyorsíthatod a szellemi növekedésedet, mint szinte bármi mással: tanuld meg elfogadni a kiigazítást – a Szent Szellemtől és az Ő embereitől.

Úgy tűnik, kevés hívő képes erre. Amikor a prédikátor olyan dologról prédikál a pulpitusnál, amit már tudnak, és az élet olyan területéről beszél, amit már alávetettek az Úrnak, akkor a hívek nagyszerűnek értékelik őt. Szeretik, mert jól érzik magukat a prédikáció által. De abban a pillanatban, amikor olyan dologról kezd el beszélni, amit rosszul tesznek, megsértődnek.

Isten szerint ez ostobaság. A Példabeszédek 1:7-ben azt mondja, a bolondok megutálják, megvetik a kiigazítást.

Tehát ne legyél ilyen. Amikor a pásztorod, vagy bárki más Krisztus Testében kiigazít téged, fogadd hálásan. Becsüld meg azokat, akik megosztják Isten bölcsességét veled. Amikor valaki olyan dologra mutat rá, amit elrontottál, ne fordulj ellene. Inkább vizsgáld meg magadat: „Valóban így van? Egyezik ez az Igével? Változtatnom kell ezen a területen?”

Ha a válasz igen, akkor tedd meg a kiigazításokat, hogy egyenesbe hozd az életedet.

Tudom, hogy ez nem könnyű. Semelyikünk sem szereti, ha kiigazítják. De ha elhatározod, hogy elfogadod a kiigazítást, akkor tanítható maradsz, előre tudsz haladni, és sokkal gyorsabban fogsz növekedni a szellemi dolgokban.

Egyszer ezt mondta valaki: „Ha azt gondolod, hogy már megérkeztél, akkor nem is mész sehová.” Emlékeztesd magad erre legközelebb, amikor valaki kiigazít téged. Szeresd azt az embert, és köszönd meg neki, hogy felgyorsítja a szellemi fejlődésedet. Ha ezt megteszed, minden alkalommal fejlődni fogsz.

Igei olvasmány:  Példabeszédek 3:11-24

 

Szeptember 15.

 

 


GLORIA

Mi újság a szellemed karbantartásával?

De a világi gondok és a gazdagság csalárdsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén, elfojtják az Igét, és gyümölcstelen lesz.

– Márk 4:19

 

 

 

Tudtad, hogy az ártatlannak tűnő, mindennapi dolgaid elfojthatják a szellemi életedet?

Egy barátom mesélte, hogy az Úr azt mondta neki imádság közben, hogy ez a nemzet karbantartó emberek nemzetévé vált. „Sok dolgot kell karbantartanotok,” mondta az Úr neki. „Karbantartjátok a házatokat, az autótokat, a kerteteket, a háztartási gépeiteket, a hajatokat…”

Ez igaz. Előfordulhat, hogy olyan sok természetes dolgot kell karbantartanod, hogy nem marad időd a szellemed karbantartására!

Ha ebben a helyzetben találod magad, itt az ideje leegyszerűsíteni az életedet. Nekem is meg kellett ezt tanulnom. Most már, ha eszembe jut, hogy valamire szükségem van, akkor nem a dolog pénzbeli értékét gondolom át. Azt nézem, hogy mennyi idő szükséges a fenntartásához. Ellenőrzöm, hogy szellemileg megengedhetem-e magamnak.

A 2 Timótheus 2:4 szerint „egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba.” Egyet megtanultam az elmúlt huszonöt év alatt: semmi nem olyan fontos, mint időt tölteni az Atyával imában és az Igében. Az életemben semmi másnak nincs ilyen óriási jelentősége, mint ennek.

Igei olvasmány:  Márk 4:18-24

 

Szeptember 16.

 

 


KENNETH

Állj fel, és szólj bátran

Buzdítalak azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért. Királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.

– 1 Timótheus 2:1-2

 

 

 

Isten arra utasít bennünket, hogy imádkozzunk az országunkért és a vezetőinkért. De miután imádkoztunk, cselekednünk kell. Az Egyesült Államokban zajló választások létfontosságúak az ország jövője szempontjából. Ez a nemzet a szellemi kiáradás középpontjában áll, ezért kulcsfontosságú, hogy a megfelelő emberek nyerjenek a választásokon. Erről gondoskodnunk kell.

Ne csak a választások idején keresd Istent azzal kapcsolatban, hogy kire szavazz. Kezdj el most imádkozni, így a média hírei és mások véleménye nem lesz hatással rád, nem tud téged Isten Szellemétől elvonni, és más irányba terelni. Ha imádkozol, akkor nem az okosan megtervezett reklámokra és elképzelésekre adott természetes reakciód fog befolyásolni téged.

Kezdj el most imádkozni a következő választásokért. Legyen szó kisebb, helyi vagy nagyobb, országos választásokról, mindenképpen legyen a napi imád része. Köszönd meg a Szent Szellemnek a bölcsességet, amit kaptál a szavazáshoz. Köszönd meg Neki, hogy bölcsességet adott neked, hogy mikor mit mondj másoknak. Köszönd meg a bölcsességet, ami által hirdeted Jézus nevét, és kijelented, hogy a következő kormány egy istenfélő, Istentől elrendelt, Isten által irányított kormány lesz.

Tehát iratkozz fel a szavazásra. Imádkozz. Szavazz. Majd állj fel, és szólj bátran.

Igei olvasmány:  1 Timóteus 2:1-8

 

Szeptember 17.

 

 


GLORIA

Légy bátor

Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes, az én szolgám szabott elődbe; attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy boldogulj mindenben, amiben jársz!

– Józsué 1:7

 

 

 

A hitben való élethez bátorság kell. Legtöbben ezt nem fedezik fel, pedig így van! Bátorság kell ahhoz, hogy a betegséggel szembenézve felállj, és kijelentsd, hogy Jézus sebeiben meggyógyultál. Bátorság kell ahhoz, hogy higgy a gyarapodásban, és bedobd az utolsó filléredet az adományos dobozba, amikor a szegénység ott lebeg előtted. Lesznek olyan napok, amikor legszívesebben magadra húznád a takarót, és elbújnál – csak ne kelljen szembenézni az ördöggel. De ezt nem teheted meg. Mert nem úgy működik, hogy egyszer megharcolod a hit harcát, aztán elfelejtheted. Ha győzelemben akarsz élni, akkor újra és újra meg kell harcolnod.

Nincs kerülőút. Persze néhányan mindig próbálnak keresni egyet. Például a zsidók. Azt gondolták, amikor átkeltek a Vörös-tengeren, hogy vége a harcnak. Így amikor azt hallották, hogy óriások laknak az Ígéret Földjén, úgy döntöttek, nem harcolnak. Elszállt a bátorságuk. Ezért egy negyven évig tartó kitérőt tettek a pusztaságban.

De tudod mi történt? Így sem úszták meg a harcot. Amikor eljött az idő, hogy a következő generáció belépjen az Ígéret Földjére, az óriások még mindig ott voltak!

 Azonban ez alkalommal már volt bátorságuk szembeszállni velük. Honnan kaptak bátorságot? Isten Igéjéből – Isten Szavából.

Vezetőjük, Józsué, engedelmeskedett az Úr parancsolatának, és éjjel-nappal forgatta a fenti Igét a szívében és az elméjében. Elmélkedett rajta, és az emlékezetében tartotta, hogy Isten az ő oldalukon áll.

Ha meg akarod harcolni a hit szép harcát, akkor úgy kell tenned, ahogy Józsué tett. Folyamatosan bátorságot kell merítened Isten Igéjéből. Határozd el, hogy így teszel. Mélyedj el a fenti Igében, hogy ne legyél többet gyenge, hanem győztes. Aztán indulj harcba, és semmisítsd meg az óriásokat a földeden!

Igei olvasmány:  Józsué 1

 

Szeptember 18.

 

 


KENNETH

Miért teremtett téged Isten?

Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal.

– 1 János 1:3

 

 

 

Az ember különleges lény. Isten képére lett teremtve. Arra teremtetett, hogy Istennel közösségben legyen.

Egyesek úgy gondolják, hogy Isten azért teremtette az embert, hogy legyen kin uralkodnia. De Isten nem uralomvágyó. Ő maga a szeretet, és a szeretet adni akar a másiknak. Ezért teremtette az embert – hogy átadhassa neki a szeretetét.

Isten az angyaloknak is adhatta volna a szeretetét, ahogy meg is tette. De ez nem adott neki beteljesedést. Miért? Mert az angyalokat nem a saját képére teremtette.

Te is ilyen vagy. Tegyük fel, hogy van egy kiskutyád. Elég sok időt tölthetsz közösségben vele, de eljön az az idő, amikor szeretnél valakivel beszélgetni. Eljön az idő, amikor szeretnél valakivel a saját szinteden kommunikálni.

Azért vagy ilyen, mert Isten képére vagy teremtve. Ő is ilyen. Vágyik arra, hogy olyasvalakivel legyen közösségben, aki Hozzá hasonló.

Merd elhinni, hogy különleges teremtmény vagy, akit Isten a saját képére alkotott. Merd elfogadni a szeretetét, és merd viszontszeretni Őt!

Igei olvasmány:  1 Mózes 1:26-31

 

Szeptember 19.

 

 


KENNETH

Egy szó az angyalokról

Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.

– Zsoltárok 91:11

 

 

 

Itt az ideje rendbe tenni valamit. Az angyalok nem csak a tündérmesékben léteznek. Nem pufók, szőke hajú kisgyermekek, íjjal és nyíllal a kezükben. Az angyalok nagy, erős harcosok. Igaziak. Erőteljesek. És ha hívő vagy, kulcsfontosságú szerepük van az életedben.

Láthatjuk az egész Bibliában, mi mindenre képesek. Például, amikor Izrael népe Egyiptomból menekült, nyomában a fáraó seregével, a Biblia elmondása szerint az egyiptomi szekerek kerekei felmondták a szolgálatot. Egyszerűen nem gurultak tovább!

Szerinted, mi okozta ezt? Természetesen az angyalok!

Ők azóta sem vonultak nyugdíjba. Az angyalok ma is dolgoznak, ahogy eddig is.

Néhány évvel ezelőtt, Izrael egyik nagy háborúja idején történt, hogy az ellenség izraeli városokra szegezte a fegyvereit. Azok a fegyverek a létező legjobb katonai felszerelések voltak. Hatótávolságuk legalább húsz mérföld volt, és elektronikus irányzékkal voltak felszerelve, hogy minél pontosabban lehessen célozni.

Azonban valami különös dolog történt. Amikor elsütötték a fegyvereket, vagy túllőttek a célponton, vagy a célpont előtt esett le a lövedék. Tudjuk, hogy a fegyverek nem voltak meghibásodva, mert később az izraeliek megszerezték őket, és visszalőttek az ellenségre – teljes pontossággal.

Mi történt? Hát persze, hogy az angyalok!

Barátom, ez nem egy tündérmese, hanem egy valóságos példa arról, miként avatkoznak bele az angyalok Isten népének életébe a mai napon is. És ha te Isten gyermeke vagy, akkor joggal várhatod el, hogy Isten angyalai ehhez hasonló dolgokat tegyenek érted.

Tehát, legyen benned elvárás! Mondd ezt: „Köszönöm, mennyei Atyám, hogy az angyalaid őriznek engem minden utamon.” Ha megtetted ezt a hitmegvallást, akkor állj meg szilárdan. Ne félj. Ne ingadozz. Csak légy türelmes, maradj hitben, és meg fogod látni az Úr szabadítását.

Igei olvasmány:  Cselekedetek 12:1-17

 

Szeptember 20.

 

 


KENNETH

Ideje komolyan venni az Igét

Isten! én Istenem vagy te, jó reggel kereslek téged… reád gondolok ágyamban: őrváltásról őrváltásra rólad elmélkedem.

– Zsolt. 63:1,6

 

 

 

Ha szent egészségben akarsz élni, akkor előfordul, hogy szélsőségesnek kell lenned Isten Igéjével kapcsolatban. Lehet, hogy olyan komoly betegséggel kell szembenézned, aminek a leküzdéséhez nem lesz elég, ha csak pár percet szánsz az Igére, és elmondasz egy rövid imát.

Elmondom neked, hogy egészen pontosan én mit tettem ilyen helyzetben.

Reggel, amikor felkeltem, legelőször is úrvacsorát vettem. Azt mondtam: „Uram, a testemet egész nap az Úr Jézusnak adom át.   Elfogadom Jézus tiszta vérét, amelyet értem ontott.”

Majd helyére raktam az ördögöt. Azt mondtam: „Megdorgállak, sátán. Nem fogsz ma semmiféle betegséget rám rakni. Nem számít, milyen tüneteim vannak, nem számít, a testem mit gondol erről, Jézus erejében, a Szent Szellem által én legyőztem ezt a betegséget, mert nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki e világban van.”

Majd egész nap hálát adtam az Úrnak a gyógyulásomért. Tanítókazettákat hallgattam, hogy a felkent Ige járja át az elmémet és szellememet a nap során. Délután dicsértem Istent, és újból úrvacsorát vettem, hogy emlékeztessem magam arra, hogy Jézus vére van az ereimben, és Isten családjának tagja vagyok.

Nem kell a hónap második vasárnapjáig vagy akármeddig várnod, hogy úrvacsorát vegyél. Jézus annyit mondott: „Amikor ezt teszitek, rám emlékezzetek.” És ha az ördög komoly támadásával nézel szembe, akkor éjjel-nappal az Úrról kell megemlékezned. Őrá kell tekintened, amíg a körülötted forgó gondolatok ki nem szorítják a betegség gondolatait az elmédből.

Este megint csak úrvacsorát vettem, majd dicsértem az Urat, amíg el nem aludtam. Ha éjszaka felébredtem, akkor kinyitottam a Bibliámat, és végigolvastam a gyógyulásról szóló igeverseket. Az ördög sajnálhatta, hogy felkeltett!

Ha az ördög komoly támadást intéz az egészséged ellen, ne tétlenkedj. Vedd komolyan az Igét. Helyezd magad állandó gondoskodása alá, és az Ige valóban gondodat fogja viselni.

Igei olvasmány:  Zsidó 4:9-16

 

Szeptember 21.

 

 


KENNETH

A hit egysége

És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.

– Efézus 4:11-13

 

 

 

Míg mindnyájan eljutunk a hit egységére. Ez az igevers egyszerűen a következőt jelenti: ha igazán erőteljesek akarunk lenni Isten királyságában, ha fenyegetés akarunk lenni az ördög számára, akkor fel kell növekednünk – mégpedig együtt.

Nem elég csupán néhányunknak felnövekedni, és azt mondani mindenki másra, „nem elég jó”. Ez nem így működik. Egymásnak tagjai vagyunk. A Biblia egy testnek nevez bennünket… Krisztus testének.

Hadd mondjak egy példát. Amikor elkezdtem Isten kijelentéséről tanítani a gyarapodás törvényeivel kapcsolatban, hihetetlen támadásokat kaptam. Prédikátorok kezdtek el hívogatni, és ízekre szedtek, többek között azért, mert nem kértem kölcsön pénzt senkitől. Végül Isten azt mondta nekem, amikor imádkoztam: „Ne taníts többet a gyarapodás törvényeiről, amíg nem szólok neked.”

„Miért nem?” kérdeztem.

„Mert viszálykodás zajlik a testben,” válaszolta Isten. „Más prédikátorok dühösek rád, és viszálykodnak a tanítás miatt.”

Nem ismerték fel, hogy az a szint, ahol megrekedtek, mindannyiunkra hatással volt. Nem ismerték fel, hogy én sem tudok továbbmenni, és nem tudok a gyarapodás további törvényeiben járni, amíg Krisztus Testének többi tagja nem jön velem.

Nem egymagunkban élünk. Nem tehetek semmit úgy, hogy az hatással ne lenne rád. Te sem tehetsz semmit, ami ne lenne hatással rám. Isten kötött bennünket össze, de nekünk kell tenni azért, hogy egységben maradjunk (Efézus 4:16). Csak együtt növekedhetünk fel!

Tanulj meg szeretetben járni. Ne különülj el, ne zárkózz el. Táplálkozz naponta az Igével, és bátorítsd a testvéreidet azáltal, hogy őket is táplálod, így mindannyian eljutunk az „érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.”

Igei olvasmány:  1 Korinthus 12:13-28

 

Szeptember 22.

 

 


KENNETH

Minden nap egy keveset

Mihez hasonló az Isten országa? És mihez hasonlítsam azt? Hasonló a mustármaghoz, melyet az ember vévén, elvet az ő kertjében; és felnevelkedett, és lett nagy fává, és az égi madarak fészket raktak annak ágain.

– Lukács 13:18-19

 

 

 

A növekedés Isten királyságában úgy történik, mint a földbe elvetett mag esetében. Hogyan növekszik a mag? Egy pillanat alatt fejlődik ki? Nem. Folyamatosan – napi 24 órában – növekszik, lassacskán, amíg be nem teljesíti azt, amiért teremtetett.

Azonban szellemi értelemben sokunknál ez nem így működik. Szorgalmasan tanulmányozzuk a Bibliát, és imádkozunk néhány napig, aztán abbahagyjuk. Majd, amikor valami katasztrófa közeledik, őrült módon elkezdünk imádkozni, megpróbálunk megállni az Igén, s közben arra a felismerésre jutunk, hogy valamilyen oknál fogva nem vagyunk olyan erősek, mint amilyennek lennünk kellene.

Isten országában nem egyik napról a másikra érünk el sikert! Az igazi erő, az igazi növekedés akkor valósul meg, amikor következetesen és állandóan a szemünk előtt tartjuk az Igét, azt hallgatjuk, és a szívünkben őrizzük. Nem csak akkor, amikor kedvünk van hozzá, hanem állandóan, úgy, ahogy a mag: egyszerre csak keveset nő.

Egyszer odajött hozzám valaki, és azt mondta: „Ember, a maga szolgálata egyik napról a másikra nőtt ki a földből!”

„Ha így is van,” válaszoltam, „akkor ez életem leghosszabb éjszakája volt!”

Az ő nézőpontjából úgy tűnt, rövid idő alatt sikeres lettem. Ez azért van, mert nem látott engem, amikor órákat, heteket, hónapokat és éveket töltöttem Isten Igéjének tanulmányozásával. Nem látta azt a napi fejlődést, ami megelőzte a sikert. Csak az eredményt vette észre.

Tökéld el magadban, hogy belefogsz a napról napra történő, állandó növekedésbe. Határozd el, hogy következetesen a szívedbe építed az Igét. Minden nap egy kicsit olvasod a Bibliát, és hallgatsz egy-egy tanítókazettát.

Kezdj el a nap minden órájában a szerint cselekedni, hogy a fenti Ige igaz, és ne tekints arra, hogy mi történik, vagy hogyan érzed magad. Növeld a hitedet, elmélkedjél a vonatkozó  Igéken, valld meg minden nap.

Végül a hited nagyobb lesz, mint azt valaha is képzelted volna.

Igei olvasmány:  Lukács 13:18-21

 

Szeptember 23.

 

 


GLORIA

Lobbantsd fel újra a lángot

Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok.

– Jakab 4:8

 

 

 

Emlékszel arra, amikor először belevetetted magad az Igébe, és izgatott lettél Isten dolgaival kapcsolatban? Emlékszel arra, amikor alig vártad, hogy elolvasd a következő fejezetet a Bibliában, vagy meghallgasd a legújabb tanítókazettát? Egyetlen szóval lehetett jellemezni téged: FORRÓ! Az újjászületett szellemed lángolt Istenért.

Amikor Ken és én először hallottuk a hit üzenetét, mi is ilyenek voltunk. Olyan izgalomban lobogtunk, hogy semmi más nem érdekelt bennünket.  Megértettük, hogy ugyanúgy bízhatunk Isten Szavában, mint egy közeli barátéban, és éhesek voltunk arra, hogy tudomást szerezzünk mindarról, amit Ő az Igében ígért nekünk.

Úgy tűnik, akkoriban semmi mást nem tettem, csak Isten Igéjét olvastam. Hittel kapcsolatos könyveket olvastam.  Kazettákat hallgattam. Odaszánt voltam. Csak Isten Igéje érdekelt, semmi más.

De ez lassan megváltozott. Először nem is vettem észre. Aztán a Szent Szellem elkezdett rajtam munkálkodni, és megmutatta, hogy langyossá váltam. Hagytam kialudni a tüzet. Még mindig olvastam az Igét, de elvesztettem a lelkesedésemet.

Talán veled is ugyanez történt. Ha így van, hadd mondjam el, hogyan lehet feléleszteni a tüzet. Nekem működött, és neked is fog.

Isten Igéje azt mondja, közeledj hozzá, és Ő közeledni fog hozzád. Ehhez először el kell hagynod azokat a dolgokat, amelyek elveszik az idődet az Ige olvasásától. Gyönyörködjél az Igében. Legyél újra szorgalmas. Ha Isten dolgaira figyelsz, akkor a vágyad is hamarosan növekedni fog Őiránta. Arra fogsz vágyni, amire a figyelmed irányul. Minél többet foglalkozol valamivel, annál jobban fogsz vágyakozni rá.

Ez egy természetes alapelv. Ha tudsz golfozni, akkor ezt megtapasztalhatod. Előfordul, hogy hónapokig nem is jut eszedbe, aztán egy nap időt szorítasz rá, és kimész a pályára játszani. Másnap megint akarsz majd golfozni. Minél többet játszol, annál jobban vágysz majd rá.

 A szellemi birodalomban ugyanez történik. Arra fogsz vágyakozni, amivel az idődet töltöd. Kezdd magad felépíteni a Szellemben való ima által. Fogadj mindent hittel, amit Isten mond neked, és cselekedj az alapján. Nem kell sok időnek eltelnie, és az a pislákoló láng a szellemedben egy mindent elemésztő TŰZZÉ fog válni!

Igei olvasmány:  Jelenések könyve 3:13-22

 

Szeptember 24.

 

 


GLORIA

Isten akarata a szabadság

Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szellem, ott a szabadság.

– 2 Korinthus 3:17

 

 

 

Szabadság. Ha egy szóban akarnánk megfogalmazni Isten akaratát, ez lenne az a szó. Isten azt akarja, hogy az emberek szabadok legyenek. Szabadok a bűntől, a szegénységtől, az elnyomástól, és minden más átoktól.

Jézus azért jött, hogy megadja nekünk ezt a szabadságot. Azt mondta: „Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az Evangéliumot hirdessem… hogy a megtört szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat” (Lukács 4:18). Jézus ugyanerre tanította a tanítványokat. És ha újjászületett hívő vagy, azt akarja, hogy te is ezeket cselekedd!

Néhányan talán azt mondják: „Hát, én nem tudom. Nem biztos, hogy ma is ez Isten akarata.”

 Figyelj. A Biblia szerint Isten soha nem változik. Nem változtatta meg az akaratát a földet illetően. Nem tesz két, egymásnak ellentmondó dolgot egyszerre. Jézus élete tökéletesen példázta Isten akaratát 2000 évvel ezelőtt – és még mindig azt mutatja! Ezért adta nekünk azt az utasítást, hogy menjünk, és cselekedjük azt, amit Ő is cselekedett. Ezért küldte a Szent Szellemet – hogy erővel ruházzon fel bennünket ehhez a munkához.

Jézus most is az Atya tervét akarja megvalósítani itt a földön – de most már rajtunk keresztül. Addig kell dolgoznia rajtunk, amíg nem vagyunk hajlandóak letenni a hagyományainkat, és nem engedjük, hogy megvalósítsa az akaratát. Ezt tette a korai gyülekezet is. Nagy sikerrel indultak, mert azt tették, amire Jézus tanította őket. Bármerre jártak, az emberek szabaddá váltak.

Imádkozzunk, hogy a mai gyülekezet elvigye Isten szabadságát a világnak. Ne kérdőjelezzük meg többé Isten akaratát, inkább valósítsuk meg. Ő azt mondta, hogy mi is cselekedni fogjuk azt, amit Ő cselekedett, és nagyobbakat is fogunk annál tenni (János 14:12). Itt az ideje folytatnunk azt, amit Jézus elkezdett, és szabaddá tenni a foglyokat!

 Igei olvasmány:  Ésaiás 61:1-11

 

Szeptember 25.

 

 


GLORIA

Minden nap egyre közelebb

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.

– János 15:5

 

 

 

A Jézusban való maradás nem automatikusan adatik meg a hívők számára. Ez olyan életstílus, ami fegyelmet és erőfeszítést követel.

Meg kell hoznunk azt a döntést, hogy egységben járunk az Úrral, és a figyelmünket elsődlegesen Őfelé fordítjuk. Ha szellemileg fel akarunk növekedni, ha az Úr erejében és Vele közösségben akarunk járni, akkor rá kell szánnunk a szükséges időt az Ő megismerésére.  

Az nem működik, hogy egy darabig így teszünk, aztán elfeledkezünk róla. Minden nap Vele kell járnunk. Abban a pillanatban, ahogy megállunk a Jézus felé való közeledésben, azonnal kezdünk eltávolodni.

Tudod, ebben a természetes világban istentelenség vesz bennünket körül. A tested teljesen természeti szinten van. Ha nem szállsz vele szembe minden nap úgy, hogy időt töltesz imádságban és az Igében, akkor a tested és az elméd egyszerűen engedni fog a feléd irányuló nyomásnak, és a világ útját választja.

Dönts amellett, hogy átadod magad az Úr dolgainak. A figyelmedet irányítsd az Úr felé. Vedd körül magad az Igével. Hallgass tanítókazettákat, miközben öltözködsz, autót vezetsz, vacsorát készítesz, az autódon dolgozol, tornázol, takarítasz, és lefekvés közben. Bármikor, bárhol hallgathatod Isten Igéjét!

Maradj ma is  Jézusban.

Igei olvasmány:  János 15:1-11

 

Szeptember 26.

 

 


GLORIA

Új ember lettél

Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti józan szolgálatotok.

– Róma 12:1

 

 

 

Amikor az életed Urává tetted Jézus Krisztust, a Biblia szerint új teremtmény lettél.  Belül nem ugyanaz vagy, aki azelőtt voltál. Isten természetét kaptad. De nem elég, hogy ez az új természet benned van. Ennek kívül is meg kell nyilvánulnia.

Ez nem történik meg automatikusan. El kell határoznod, hogy a testedet aláveted az új embernek a bensődben. Döntést kell hoznod, hogy megteszed, amit a Róma 6:12 mond, vagyis: „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben.”

Tudom, hogy ez nehéznek tűnik, de nem vagy egyedül. Benned él a Segítő, aki lehetővé teszi, hogy véghez vidd a döntésedet. Szent Szellem a neve. Ő megerősít téged. Erőt ad, hogy a lábad alá vesd, és kiűzd a bűnt az életedből.

Szánd oda a testedet Istennek – és engedd, hogy az új ember, aki benned van felismerhetővé váljon!

Igei olvasmány:  Róma 6:12-23

 

Szeptember 27.

 

 


KENNETH

Szellemi fegyverzet egy szellemi háborúhoz

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.

– Efézus 6:12

 

 

 

Sajnos sokan nem ismerjük a fenti igevers első részét. Az Efézus 6:10-12 szerint nem test és vér harcáról van itt szó, hanem egy szellemi háborúról.

A legtöbb hívő olyan földi (vagy testi) módon gondolkodik, hogy egyáltalán nem ismeri fel az ellenség támadásainak forrását. A körülményeket és az embereket hibáztatják. Arra pazarolják az energiájukat, hogy a természetes körülmények ellen harcoljanak, ahelyett, hogy szellemi harcba kezdenének.

Fel kell ismernünk, hogy a háború a mennyei birodalomban folyik!

Ezzel kapcsolatban belepillanthatunk a Dániel 10:10-20-as igeversekbe. Itt azt találjuk, hogy Dániel 21 napig böjtölt és imádkozott, az Úr szavára várva. 21 nap után megjelent neki egy angyal a válasszal. Miért tartott ez ilyen sokáig? Mert az ellenséggel harcolt a mennyei birodalomban.

Lehet, hogy ez összezavar néhány embert. Azt kérdezik: „Ördögök a mennyben? Azt hittem, ott Isten uralkodik!” Nem értik, hogy a Biblia tanítása szerint három különböző hely létezik, amelyet mennynek (vagy égnek) hívunk:

1. A menny, ahol Isten trónja van.

2. A második menny, vagyis az űr.

3. Az ég a föld körül (a földet körülvevő atmoszféra).

Ez az utolsó menny az, ahol a szellemi háborúk zajlanak. (Ezért hívja a sátánt az Efézus 2:2 a levegőbeli hatalmasság fejedelmének.) A gonosz szellemek a levegőben vannak, és innen próbálják irányítani a nemzeteket.

Ha Isten népe nem akadályozza meg az imáival, ez sikerülni is fog nekik.

Istennek van egy hadserege ebben az országban. Ha összefogunk, akkor megakadályozhatjuk, hogy a magasságban lévő gonosz vegye át az uralmat a nemzetünk felett. Itt az idő, hogy imádkozzunk. Tehát vedd fel a teljes fegyverzetedet, és lépj be a hűséges közbenjárók sorába, akik az országunkért és a világ nemzeteiért imádkoznak!

Igei olvasmány:  Dániel 10:1-14

 

Szeptember 28.

 

 


GLORIA

Teher nélkül

Mert az az Isten (valódi) szeretete, hogy megtartjuk az Ő parancsolatait – megtartjuk a rendeléseit és figyelünk az utasításaira és tanítására. Az Ő parancsolatai pedig nem nehezek – nem fárasztóak, terhesek, vagy nyomasztóak.

– 1 János 5:3[3]

 

 

 

Tudod, miért nem jelent terhet számunkra Isten Igéje és az Ő parancsolatai? Mert bármit mond nekünk, az a javunkat és győzelmünket szolgálja!

Isten tudja, mi kell ahhoz, hogy győzelemben éljünk ebben a gonosz világban. Ő az egyetlen, aki tudja. A világban élő emberek nem tudják megmondani, hogyan lehet győztesen élni. Nem is tudják, hogyan kell. De Isten igen! Őáltala működhetnek a dolgok még a sötétség közepette is, és ha az Ő parancsolatait, útmutatásait és utasításait követjük az Ige alapján, akkor nekünk is működni fognak!

Hadd mondjak egy példát. Isten egyik parancsolata az, hogy szeressük egymást, és bocsássunk meg egymásnak, ahogy Ő is megbocsátott nekünk. Ez a parancs nem jelent terhet, mert ez a kulcs a szabadsághoz. Ha tudsz abban a szeretetben járni, ami kitöltetett a szívedbe, akkor minden nap örömben fogsz élni. De ha nem engedelmeskedsz a szeretetparancsolatnak, akkor valaki el fogja venni az örömödet még ebéd előtt! Isten tudja ezt. Azért adta a szeretet és megbocsátás parancsát, mert ez működik! Szeretet nélkül nincsen örömünk, és az Úr öröme a mi erősségünk.

Ne vedd zokon Isten tanításait. Ne tekintsd az Ő útjait tehernek az életmódodra nézve. Inkább örvendezz bennük! Fogadd Isten tanításait örömmel, hogy elvezethessenek a győzelemhez!

 Igei olvasmány:  1 János 5:1-5

 

Szeptember 29.

 

 


KENNETH

Ne félj döntést hozni

Legyen a szavaid szerint.

– 2 Mózes 8:10[4]

 

 

 

Régebben sokszor nem mertem döntést hozni Isten szolgálatában. Féltem attól, hogy kilépjek hitben, és kijelentsem, hogy valami új dologba fogok, amit Isten mutatott nekem. Azt gondoltam: „Mi van, ha kudarcot vallok?” Annyira féltem ettől, hogy sokszor hetekig tétováztam. Aztán egyszer csak felfedeztem, hogy amúgy sem az én erőm kell az adott dolog véghezviteléhez. De Isten színre lépéséhez szükség volt a döntésemre. Elhatároztam, hogy megteszem, amit Isten mutatott, és ragaszkodom ahhoz – Ő pedig mellettem állt, és támogatott!

Isten Igéjének egy olyan igazságát tanultam meg, amire ha odafigyelsz, meg fogja változtatni az életedet. Ez az igazság óriási felelősséget hordoz magában, de csodálatos felfedezni a valóságát.

A következőről van szó: a jogot, a kiváltságot, az erőt a DÖNTÉSHOZATALHOZ Isten az ember kezében hagyta.

Például jogodban áll eldönteni, hogy hol fogod tölteni az örökkévalóságot. Jogodban áll meghozni ezt a döntést, és Isten tiszteletben tartja a választásodat.

Isten bármit meg tud tenni érted, de neked kell döntened. Ő megadta az erejét.  Megadta a nevét. Megadta Jézus vérét. Megadta Isten királyságát, melynek részeseivé tett bennünket (Kol. 1:12).

De nem fogja ránk erőltetni ezt az örökséget. Mindannyiunknak döntést kell hoznunk, hogy elfogadjuk-e.

Ami csodálatos ebben: amikor meghozod a döntést, Isten teljes mértékben és minden erejével melletted áll. Ha egyszer az újjászületés mellett határozol, egy ördög sem lesz képes megakadályozni téged. Annyit kell tenned, hogy döntést hozol.

Tehát tedd ezt meg. Nyilvánítsd ki a döntésedet. Legyen a te szavaid szerint.

Isten új irányba vezet téged? Arra vezet, hogy lépj ki hittel a gyógyulásért, gyarapodásért, vagy egy bizonyos irányban a szolgálat területén? Ne hagyd, hogy a félelem visszatartson ebben!

Igei olvasmány:  Róma 4:13-2

 

Szeptember 30.

 

 


KENNETH

Cselekvő irgalom

Mikor pedig látta a sokaságot, könyörületességre indula rajtuk, mert el voltak gyötörve és szétszórva, mint a pásztor nélkül való juhok.

– Máté 9:36

 

 

 

Könyörület. Ez az, amire az embereknek minden másnál nagyobb szükségük van. Szükségük van rá, hogy valaki kinyúljon feléjük Isten könyörületességével.

Az irgalom egy mély vágy, amely válaszolni akar az emberek szükségeire. Sokkal mélyebb, mint az együttérzés. Az együttérzés csak arra elég, hogy sajnáljuk a másikat. A könyörület tenni akar érte valamit.

Az irgalom készteti cselekvésre Istent, és Jézus földi élete ezt a cselekvő könyörületességet példázta. Az egész szolgálatát ez mozgatta. Könyörületessége révén szaporította meg a kenyeret és a halat, ezáltal gyógyította meg a betegeket, űzte ki a démonokat, és támasztotta fel a halottakat. Az irgalom késztette arra, hogy meghaljon értünk. Most arra vágyik, hogy ugyanezt az irgalmat rajtad keresztül kiárassza.

Ez megdöbbentő gondolat, nem?

Döbbenetes az a felismerés, hogy mi, hívők vagyunk Krisztus egyetlen teste itt és most a földön. Gyógyító ereje a mi kezeink és hitünk által árad ki. Az Ő könyörületességének arra kell indítania bennünket, hogy enni adjunk az éhezőnek. Arra kell késztetnie, hogy kiűzzük a démonokat, és szabaddá tegyük a foglyokat.

„De Copeland testvér, bennem nincs ilyen könyörület!”

De igen. Ha benned él Isten Szelleme, akkor benned van – mert Ő a szeretet! Egyszerűen aktiválnod kell.

Hogyan?   Úgy, ahogy Jézus tette, amikor a földön járt. Az Atyával való imádság és közösség által. Nézd meg az Evangéliumokban, hogy Jézus mennyi időt töltött az Atyával egyedül. Ezek az idők aktiválták Isten irgalmát Benne. Így ugyanazt érezte az emberiség szenvedésével kapcsolatban, amit Isten. Az irgalom annyira felgerjedt Jézusban, hogy amikor csak szükséggel találkozott, Isten erejével betöltötte azt.

Kövesd az Ő példáját. Tölts időt az Atyáddal való közösségben. Elmélkedj az Ő irgalmasságán, amíg meg nem erősödik benned. Gerjeszd fel, amíg nem válik uralkodóvá a gondolkodásodban az a vágy, hogy másokat szabadnak láss.

Jézus azért küldött téged, hogy kinyúlj egy szeretetre éhes világért, és megérintsd az Ő irgalmával.

Ha te nem teszed meg, ki más fogja?

Igei olvasmány:  Márk 6:32-46

 

 

[1] A King James-féle bibliafordítás alapján
[2] A King James-féle bibliafordítás alapján
[3] Az Amplified Bible, bővített bibliafordítás alapján
[4] A King James-féle bibliafordítás alapján

 

Forrás: Kenneth Copeland Ministries www.kcm.org