2007. 07. 31.

Kenneth E. Hagin

Hitünk tápláléka napi adagokban 

NYÁR

Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született – az év minden napjára! 

Előszó

F. F. Bosworth mondja: ,,A legtöbb keresztény háromszori meleg étellel táplálja a testét naponta, míg a szellemét heti egyszeri hideg élelemmel, és aztán csodálkoznak, hogy a hitük olyan gyenge.”
Naponta kellene táplálni a hitünket! Ez mindennél fontosabb az Úrral való együttjárásunkban. Azért írtam ezeket a könnyen emészthető hit adagokat, hogy segítsenek a hited naponkénti gyarapításában.
Tanulmányozd, és hangosan mondd ki a minden egyes oldal alján található megvallásokat. Ezek Isten Igéjén alapulnak. Amikor hallod magad megvallani Isten Igéjét, a szellemedben rögzülnek az Ő igazságai. Az Ő Igéje a szellemedbe lejutva hatékonnyá teszi az életedet.

Augusztus 1
Hegyek és völgyek

Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban…                         — 2Korinthus 2,14.

Hallok embereket arról beszélni, hogy most éppen a völgyben vannak, aztán meg hogy a hegyen, és aztán újra lekerülnek a völgybe. Az igazat megvallva nem tudom, hogy miről beszélnek. Nekem 1933 óta van üdvösségem, és én még sohasem voltam máshol csakis a hegycsúcson!
Nem kell lemenned a völgybe. Az emberek beszélnek a „völgy-megtapasztalásaikról”. Nekem még sohasem volt ilyen lent vagyok a völgyben megtapasztalásom. Persze, voltak megpróbáltatások és próbatételek — én azonban a hegy tetején maradtam, egész végig kitartottam, felül-kerekedtem ezeken. Dicsőség Istennek! Az igazság az, hogy akik azt mondják, a völgyben vannak, az életet természetes szempontból nézik — fizikai szemszögből. A fizikaiból próbálnak meg szellemi megoldást nyerni — ez pedig egyszerűen lehetetlen.
Évekkel ezelőtt, amikor a pünkösdiek közé kerültem, azelőtt ugyanis baptista voltam, gyakran hallottam őket a „völgyön való átmenetel”-ről beszélni. Mivel én nem tudtam, hogy miről beszélnek, rám néztek és azt mondták: „Na, majd eljön a te időd is!” Hála Istennek, sohasem jött el! Nem! Hagyd el a negatív dolgokat és haladj tovább az élet pozitív oldalán — és nem lesznek völgyek az életedben. Mindig a hegycsúcson leszel! 

Augusztus 2
Gerjeszd fel!

Minekokáért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely benned van…  — 2Timótheus 1,6.

Egyszer egy asszony kikeltett minket az ágyból éjjel két órakor, és sírva mondta: „Bárcsak megint olyan kapcsolatba tudnék kerülni Istennel, amilyenben régen voltam Vele.” Azt hittem, hogy valami szörnyű bűnt követett el, ezért azt mondtam: „Térdeljen le ide, és mondjon el mindent az Úrnak. Ő meg fog bocsátani magának.” Azt mondta: „Én megvizsgáltam a szívemet és amennyire tudom, semmi rosszat nem követtem el.” — „Akkor miért gondolja azt, hogy vissza kell térnie Istenhez?” „Hát” — mondta — „Valahogy nem érzem azt, amit régebben.” Láthatóan bosszús lettem. Azt mondtam neki, hogy ha én az érzéseimet követném, akkor most neki kellene imádkoznia értem! De azért megmutattam neki, hogy mit kell tennie: Azt mondtam neki, hogy figyelje és hallgassa meg, amit imádkozom. Akkor azt mondtam: „Drága Uram, úgy örülök, hogy én Isten gyermeke vagyok. Annyira örülök, hogy újjászülettem. Semmit sem érzek, de ehhez semmi köze az érzéseimnek. Az én belső emberem egy új ember. Meg akarom köszönni Neked, hogy be vagyok töltekezve a Szent Szellemmel. Az Atya Isten, a Fiú Isten, és a Szent Szellem Isten bennem lakik. Én meg akarom köszönni ezt Neked.” Semmit sem éreztem akkor, de azért vallottam meg ezeket, mert az Ige ezt mondja. Amikor megtettem, belül a bensőmben, valami feltört és felbuzgott. „Hogy megváltozott az arc-kifejezése! Az ön arca ragyog!” — mondta az asszony.
— Igen — mondtam —, de ez folyton bennem is volt. Egyszerűen felgerjesztettem azt, ami bennem van.” 

Augusztus 3
Hitben, nem látásban

Mert hitben járunk, nem látásban.                      — 2Korinthus 5,7.

Smith Wigglesworth mondott valamit, ami áldásos volt számomra, amikor először olvastam, valamikor a harmincas évek végén, mert annyira megegyezett a saját tapasztalatommal. Azt mondta: „Én nem a szerint járok, amit érzek. Én nem a szerint járok, amit látok. Én csakis a szerint járok, amit hiszek.” És még azt mondta: „Nem érthetem meg Istent érzések által. Nem érthetem meg az Úr Jézus Krisztust érzések által. Az által értem meg Istent, amit az Ige mond Őróla. Azáltal értem meg az Úr Jézus Krisztust, amit az Ige mond Őróla. Ő mindaz, aminek Őt az Ige mondja.”
Nem leszel képes megérteni önmagadat sem az érzéseiden keresztül. Ehelyett, mint újjászületett, Szellemmel betöltekezett hívő azáltal érted meg önmagadat, amit Isten Igéje mond rólad. És amikor olvasod, hogy az Ige mit mond rólad, mindegy, hogy érzed-e vagy sem, mondd azt: „Igen, ez én vagyok. Ez az enyém. Az Ige azt mondja, hogy ez engem illet. Én meg tudok tenni mindent, amiről az Ige azt mondja, hogy meg tudom tenni. Én az vagyok, aminek az Ige mond engem.
Ahogy ezt megteszed, elkezdesz fejlődni szellemileg. 

Augusztus 4
Vizsgáld meg a vezetésedet

Tudván először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját magyarázatból. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.             — 2Péter 1,20. 21.

Az Ige és a Szellem megegyezik. Honnan tudhatod, hogy valami Isten Szellemétől van? Ha nincs összhangban az Igével, akkor nem a Szellemtől van.
Mondták már nekem emberek, hogy Isten vezeti őket valaminek a megértésére, de amikor meghallottam, hogy mi az, azt mondtam: „Nem, ez nem Isten Szelleme.”
Igen szélsőséges a következő eset, de igaz. Egy férfi azt mondta nekem, hogy szerinte Isten Szelleme vezeti őt és egy asszonyt arra, hogy hagyják el a házastársaikat és házasodjanak össze.
Nem! Ez nincs összhangban az Igével. A Szent Szellem nem szakít szét otthonokat. A Szellem és az Ige megegyeznek! A Biblia Isten Szellemének ihletésére született. Vizsgáld meg a vezetésedet az Ige világosságában. 

Augusztus 5
Útmutatás

Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.             — Példabeszédek 3,5. 6.

Nem nekünk kell megmondanunk az Úrnak, hogy hogyan vezessen minket. Meg kell engednünk, hogy úgy vezessen minket, amint Ő akarja!
Azt azonban nekünk kell felfedeznünk Isten Igéjéből, hogy Ő miként vezet. És Ő mindenekelőtt belső bizonyosság által vezet. Azt is láthatjuk az Apostolok Cselekedeteiben, és másutt is, hogy néha látomásokon keresztül kaptak vezetést egyes hívők, mások meg angyaltól kaptak vezetést, aki megjelent, és elmondott nekik bizonyos dolgokat.
Ilyen jelenségek azonban nem minden nap fordultak elő az életükben. Egyszer vagy kétszer történt ez meg néhányukkal, egész életük során. Ezért nem ez a szokásos mód, ahogyan Isten vezet bennünket. Ha azonban így akarja, akkor így is vezethet.
Isten gyakran akar bizonyságot tenni a mi szellemünk-kel, megpróbál vezetni minket — mi azonban nem vagyunk hajlandók erre figyelni, mert valami látványosat akarunk, például egy látomást vagy egy angyalt szeretnénk látni. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy minden, amit Isten tesz, természetfeletti! 

Augusztus 6
Gyapjúk?

És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én Szellememet adom belétek…             — Ezékiel 36,26. 27.

Sokan, ha vezetést akarnak kapni, kitesznek egy ún. „gyapjút” az Úr elé. Az Újszövetség azonban nem azt mondja, hogy: „Akiket a gyapjúfürt vezet, azok Istennek fiai.” „Igen” — mondhatja valaki — „de Gedeon mégis-csak kitett egy gyapjúfürtöt az ó szövetség idején.” (Bírák 6,37–40.)
Miért kellene visszamennünk az ó szövetségbe? Nekünk jobb dolgunk van az új szövetség alatt. Az ó szövetség a szellemileg halott embereké volt. Én nem vagyok szellemileg halott — én élek! Isten Szelleme bennem van! Ne felejtsük el, Gedeon nem volt próféta, sem pap vagy király.
Az ó szövetségben csak azok az emberek voltak felkenve Isten Szellemével, akik ebben a három hivatalban álltak. Isten Szelleme nem volt jelen közvetlenül híveinek életében. Ezért minden férfinak évente egyszer meg kellett jelennie Jeruzsálemben, a Templomban.
Isten dicsősége, a ‘Sekina’ — Isten jelenléte — bezárva tartatott a Szentek Szentjében. Amikor azonban Jézus meghalt a Golgotán, a templom kárpitja, ami elzárta az utat a Szentek Szentjébe, felülről egészen az aljáig kettéhasadt. Isten elhagyta a Templomot — és azóta sohasem lakik földön készült házban! Ő bennünk lakozik! 

Augusztus 7
Az Ő akarata

…Hogy betöltessetek az Isten akaratának meg-ismerésével minden szellemi bölcsességben és meg-értésben, hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében.        — Kolossé 1,9. 10.

Veszélyes, ha Szellemmel betöltekezett keresztények, akik az új szövetség alatt élnek, gyapjút tesznek ki. Ez a gyapjúzás abban a világban történik, ahol a sátán az isten. (2Kor. 4,4). Amikor emberek így imádkoznak: „Istenem, ha Te akarod, hogy megtegyem ezt, akkor történjen meg ez és ez” — tulajdonképpen gyapjúzásnak minősül. A sátánnak pedig mozgástere van az érzékek világában. Istennek van ennél jobb módja a gyermekei vezetésére, mint ez a „vagy bejön, vagy nem” gyapjúzási módszer. Én csak attól kezdve hallottam erről a gyapjúzásról, hogy átmentem a pünkösdi körökbe. Mialatt éppen egy gyülekezetet pásztoroltam, egy másik gyülekezet vezetősége megkért, hogy próbáljam ki náluk a pásztorságot. Én prédikáltam náluk, és miután hazamentem, gyapjút tettem Isten elé. Azt mondtam: „Uram, gyapjút fogok kitenni. Ha százszázalékosan megválasztanak engem — ha minden szavazatot én kapok — akkor elfogadom a pásztorságot, mint a Te akaratodat.” A gyülekezet százszázalékosan megválasztott. El is mentem hozzájuk, és szépen félre is lettem vezetve! Ők ugyanúgy félre lettek vezetve. Mindketten százszázalékosan eltévesztettük Isten akaratát! Visszatekintve most már tudom, hogy egész idő alatt volt valami figyelmeztetés a szellememben, de nem hallgattam rá. 

Augusztus 8
A saját szavaid

…Aki kárára esküszik, és meg nem változtatja.                  — Zsoltárok 15,4.

Bár eltévesztettem Isten tökéletes akaratát azzal, hogy gyapjút tettem ki, mégis annál a gyülekezetnél maradtam egy évig, mert megígértem nekik, hogy ezt teszem. Nehezen, de kibírtam. Én olyan ember vagyok, aki állja a szavát. Egy szellemi zarándoknak az az egyik jellemző tulajdonsága, hogy „ha még kárára esküszik is, meg nem változtatja”. Más szavakkal: megtartja adott szavát. Ha nem tanulsz meg olyan emberré válni, aki mindig megtartja a szavát, a hiteddel sohasem jutsz sehova. Miért? Mert ahhoz, hogy a hited működjön, hinned kell a szavaidban, és hinned kell a szívedben is: „…ha valaki azt MONDJA…, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit MOND, megtörténik, meglesz néki, amit MONDOTT.” (Márk 11,23) „Amit MONDASZ”: azaz a szavaid! És egész biztosan nem fogod elhinni, hogy a szavad megtörténik, ha tudod magadról, hogy nem tartod meg a szavadat!
Én be fogom tartani a szavamat. Ha nem ezt teszem, annak hatása lesz az egész szellemi életemre. Én minden esetben megmondom az igazat. Én nem vagyok hajlandó azt mondani valakinek, hogy mennyire örülök, hogy látom, ha ez nem így van.
Megtaláltam a módját annak, hogy valamit mondjak, anélkül, hogy erőszakot követnék el lelkiismeretemen. Én nem vagyok hajlandó hazudni, mert ez hatással lenne a hitemre. „Ez csupán udvariasság”, így érvelhet valaki. Nem, ez nem az! Ez ördögi viselkedés.

Augusztus 9
Várakozni Istenre

De akik az Úrban bíznak [“akik várakoznak az Úrra” — King James], erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.                 — Ésaiás 40,31.

Azt az egy alkalmat kivéve, amikor a gyapjúzás félrevezetett, sohasem tévesztettem el azt, hogy mikor kell gyülekezetet váltanom vagy változtatnom a szolgálatomon.
„Mi szerint jártál el? Aszerint, amit a gyapjú mondott?” Nem, aszerint jártam el, amit a belső bizonyosság mondott. Ha kellett, olykor várakoztam egy ideig Isten előtt. Ha kellett egész éjszaka is várakoztam, esetleg böjtöltem egy-két napot — nem mintha a böjtölés megváltoztatná Istent. Ez arra nem jó. Isten sohasem változik. Ő ugyanaz a böjtöm előtt, böjtöm alatt és a böjtöm után. De engem megváltoztat a böjtölés. Azt az időt, amit evéssel szoktam tölteni, ilyenkor imával töltöm és Istenre való várakozással. Ilyenkor több időt töltök az Igében. Ez arra jó, hogy a szellemi emberem jut uralomra felettem. Így várakozom addig, amíg meg nem tudom a bensőmben, hogy mi az, amit Isten akar, hogy megtegyek. Soha többé nem tettem ki gyapjút, így félre sem lettem vezetve. 

Augusztus 10
Amit a szívem mond

Hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert Ő az, aki erőt ád néked a gazdagságnak meg-szerzésére…             — 5Mózes 8,18.

Ismertem egy férfit Kelet-Texasban, akinek olyan szegény volt a családja, hogy tizenkét éves koráig még egy pár cipője sem volt. Csak öt osztályt végzett el az általános iskolából. De abban az időben, amikor a pénznek még volt értéke, kétmillió dollárja volt. Befektetésekből tett rá szert.   Gyakran vendégeskedett a házában két ismerősöm, tőlük tudom, amit mondott: „Sok éve, hogy befektetek, de még sohasem veszítettem egy fillért sem.” A következőket tette. Maga mesélte a barátomnak: „Amikor valaki eljön hozzám egy elképzeléssel, és azt akarja, hogy fektessek be valamibe, az első reakció a fejemé. Van azonban egy imaszobám, ilyenkor bemegyek oda és imádkozom ezzel kapcsolatban. Egészen addig maradok, amíg meg nem hallom azt, amit a szellemem mond.
Lehet, hogy a fejem azt mondja: Bolond lennél befektetni ebbe, de ha a szívem azt mondja, hogy nyugodtan tedd csak meg, megteszem. Vagy lehet, hogy a fejem azt mondja, legjobb lesz, ha befektetsz ebbe, miközben a szívem azt mondja, hogy ne tedd meg, akkor nem is teszem meg. Nem veszem figyelembe azt, amit a fejem mond. Egyszerűen bemegyek az imaszobámba és várakozom — néha egész éjszaka. Néha meg bemegyek és kijövök, három napon keresztül csak imádkozom és olvasom a Bibliámat, elcsendesedem, hogy meghalljam, mit mond a szívem.” 

Augusztus 11
A próféták

Hanem ez lesz a szövetség, amelyet e napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr: Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek.                       — Jeremiás 31,33.

Amikor Jézus megjelent nekem és azt mondta, hogy tanítsam az Ő népét, hogy hogyan vezeti őket a Szellem, kijelentette: „Én nem azért helyeztem prófétákat az Egyházba, hogy ők vezessék az embereket. Az Újszövetség nem mondja, hogy: ‘Akiket a próféták vezetnek, azok Istennek fiai.’ Az Újszövetség hívőinek — mondta nekem Jézus — nem szabad a prófétákon keresztül keresni a vezetést. Az ó és az új szövetségi próféták bizonyos tekintetben hasonlatosak.
Egyaránt látnak és tudnak dolgokat természetfeletti módon. Az ószövetségi hívőkben azonban nem volt jelen, se fölöttük Isten Szelleme közvetlenül. Ígéretük volt az újjászületésre, de nem voltak újjászületve. Ezért, ha a Szellem vezetésére volt szükségük, el kellett menniük valakihez, aki fel volt kenve a Szellemmel. Az új szövetségben azonban, minden hívőben jelen van Isten Szelleme. Senkihez sem kell fordulniuk, hogy vezetést kapjanak. Az egyedüli, amit a prófétai szolgálat megtehet ezen a területen az új szövetség alatt, az, hogy megerősíti, ami az ember szívén már ott van.”
Ha pedig nem azt erősíti meg, ami már megvan a szellemedben, felejtsd el! 

Augusztus 12
Istentől született

Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született, mert benne marad annak magva; és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született.                      — 1János 3,9.

Kérdezik tőlem: „Honnan tudom megállapítani, hogy a saját szellemem vagy a Szent Szellem mondja, hogy tegyek meg valamit? Lehet, hogy én akarom megtenni.” Kiről beszélsz, amikor azt mondod, hogy „én”? Ha a valóságos énedre gondolsz — a belső emberre, ami új teremtés, Isten életével és természetével, hiszen a Szent Szellem lakik benne — akkor rendben van. Ha azonban az „én” alatt a hústestedet érted, akkor az már teljesen más. Tanulj meg különbséget tenni a kettő között. Nem a belső embere az a kereszténynek, aki rosszat akar tenni. Ha valakinek a belső embere rosszat akar tenni, az illető még nem született újjá. Az 1János 3,9-et félreértette néhány keresztény. Hibákat követtek el, elrontottak dolgokat, aztán azt gondolták: „Ha Istentől születtem, a Biblia szerint én nem cselekedhetnék bűnt.” Ez a vers azonban a belső emberről mondja, hogy nem cselekszik bűnt. Én tettem már rosszat, de ezeket nem a belső emberem követte el. Az az igazság, hogy ‘ő’ nem értett egyet velem, amikor elkövettem ezeket. Megpróbált lebeszélni engem arról, hogy megtegyem. A testünket tekintve, mi, emberek a szüleinktől származunk, és az ő emberi természetükből részesedünk. A szellemünket tekintve, mi, új teremtések, megszülettünk Istentől és az Ő természetéből részesedünk. Isten természete pedig nem tesz rosszat. Ezért engedd meg a szellemednek, hogy uralkodjon a hústested felett. 

Augusztus 13
Épülés, intés, vigasztalás

Aki pedig prófétál, embereknek beszél épülésre, intésre (bátorításra) és vigasztalásra.              — 1Korinthus 14,3.

A következő prófétai szó egy szeminárium alatt jött, amikor a Szellem vezetéséről tanítottam:
Nézz belülre, belülre a szellemedbe. Mert a te szellemed szövétnek, az Úr lámpása, ami átkutatja a bensődet. És így ismereted lesz, és annak a világosságában fogsz járni, amit tudsz.
Senki sem tud majd ellentmondani neked, mert azt fogod mondani: „Világosságban lakozom. Én a Szent Szellem temploma vagyok. Ő lakik bennem. Ő világosítja meg az én szellememet. Igen, és a szerint a bizonyosság szerint járok, ami a szellememben van. Én azt teszem, amit belső intuíció által tudok meg. Követem ezt a mély előérzetet a legbelsőbb lényemben. És így vezet engem folyamatosan a Szellem.
Örvendezek, és boldog vagyok. Igen, az Ő dicséretét zengedezem mindenkor. Arra nézek, ami bennem lakozik.
Mert képesség van bennem mindarra, ami Istennek van, és mindaz megvan bennem, ami Ő maga. Magának az Atya Istennek minden ereje az én szellememben lakozik, és ez belső lehetőség szerint az enyém.
Mert Ő kijelentette: ‘Én közöttük fogok járni. Én bennük fogok lakozni. Én leszek az ő Istenük. Ők lesznek az én népem.’ Az én Istenem nem egy távoli országban él, elérhetetlenül és hozzáférhetetlenül. Az én Istenem nem egy talapzaton ül. Az én Istenem fizikailag nem látható, kézzel sem tapintható. Az én Istenem egy Szellem, aki az emberben lakozik.”  

Augusztus 14
A Szent Szellem hangja

És amíg Péter a látás felől gondolkodék, monda néki a Szellem: Ímé, három férfiú keres téged.                — Apostolok Cselekedetei 10,19.

Isten vezet belső bizonyosság által. Vezet az által, amit mi csendes kis hangnak hívunk — ez a saját szellemünk hangja. És vezet Isten Szellemének hozzánk szóló hangja által is.
Amikor ez a hang szól, az annyira valóságos, hogy talán még körül is nézel, hogy meglásd, hogy ki szól hozzád, — pedig a bensődből jön. Megtörtént már párszor, hogy hallottam a Szellem hangját és nekem hallható volt ugyan, de mások a közelemben nem hallották.
De nem ez a szokásos módja Isten vezetésének. Azt láttam a szolgálatom évei során, hogy valahányszor Isten valamilyen látványos módon szólt, például hallható hangon (legalább is nekem hallható volt), mindig igen nehéz út előtt álltam. És ha Isten nem szólt volna ilyen látványos módon, nem sikerült volna megállnom.
A Biblia azt mondja, hogy sok hang van a világban és közülük egyik sem értelmetlen. Nem arról van szó azonban, hogy hangokra hallgassunk. Légy óvatos, és semmit se kövess anélkül, hogy először meg ne vizsgálnád az Ige világosságában.
Ne imádkozz azért, hogy hallj valamit. Ha Isten szól hozzánk, rendben van. Ha nem szól, ott van nekünk az Ő Igéje, és annak a világosságában járhatunk! 

Augusztus 15
Érzékelés

Mivel pedig sok idő múlt el, és a hajózás már veszedelmes volt, mivelhogy a böjt is elmúlt immár, inti vala Pál őket, ezt mondván nékik: Férfiak, látom [“úgy érzékelem” — King James], hogy nemcsak a rakománynak és a hajónak, hanem a mi életünknek is bántódásával, és nagy kárával fog történni e hajózás.                       — Apostolok Cselekedetei 27,9. 10.

Pál nem azt mondta, hogy: „Kaptam egy kijelentést” vagy „az Úr azt mondta nekem”, ő így fogalmazott: „Úgy érzékelem”. Ez csupán egy belső bizonyosság volt. Érzékelt valamit szellemileg.
Egyszer egy héttagú család elment étterembe. A gyerekek ételét már felszolgálták, amikor az apa hirtelen megszólalt: „Gyorsan menjünk haza. Valahogy az az érzésem, hogy mennünk kell.”
Arra érkeztek, hogy tűz ütött ki a házukban. Még el tudták oltani. Ha szellemtudatúbbá válnánk, sok ilyen dolgot el tudnánk hárítani.
„Biztosan Isten tette. Célja volt vele” — szokták mondani az emberek. Nem, mi rontjuk el ilyenkor, mi nem figyelünk. Ha a tengerészek hallgattak volna Pálra, megmenthették volna a hajót és a rakományt.
Isten nem ellensége az embernek, Ő megpróbál segíteni nekünk. Ő nem ellenünk, hanem értünk munkálkodik. 

Augusztus 16
Az Ő útmutató Igéje

Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága.                — Zsoltárok 119,105.

Ne keress vezetést, amikor a Biblia már megmondta neked, hogy mit tegyél. Csak menj és tedd meg! A Biblia megmondja neked, hogy hogyan cselekedj az élet minden helyzetében.
Megmondja a férjnek, hogyan bánjon a feleségével.
Megmondja a feleségnek, hogyan bánjon a férjével.
Megmondja a szülőknek, hogyan bánjanak a gyermekeikkel. Megmondja a gyermekeknek, hogyan viszonyuljanak a szüleikhez.
Megmondja mindnyájunknak, hogyan járjunk isteni szeretetben. Az isteni szeretet nem keresi a maga hasznát. Nem az vezérli, hogy „én” mit kaphatok, hanem hogy „én” mit adhatok. Miénk Isten Igéje és mi annak a világosságában járhatunk. Én legalább annyira járok a szerint, amit Isten nem mond a Szellem által, mint a szerint, amit mond.
Ha Ő nem mond semmit, egyszerűen tovább megyek abban az irányban, amelyben eddig is jártam. Továbbra is azt teszem, amit addig tettem. Tudom, hogy Isten szól majd, hogy mikor kell változtatnom.
Ha Ő nem ad nekem új utasításokat, nem aggódom e miatt. Nem keresek semmit. Egyszerűen tovább megyek. 

Augusztus 17
Az őrangyalok

Meglássátok, hogy eme kicsinyek közül egyet is meg ne vessetek; mert mondom néktek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei Atyám orcáját.             — Máté 18,10.

Évekkel ezelőtt néhányan éppen az Úrnak szolgáltunk, oly módon, ahogy az le van írva az Apostolok Cselekedetei 13,1–2-ben. Én épphogy felálltam térdemről és leültem az emelvényen, még mindig nyelveken imádkozva, amikor hirtelen Jézus állt elém.
Jézus mögött pedig, körülbelül hatvan centire az Ő jobbján és kilencven centivel mögötte ott volt egy hatalmas angyal! Az angyal biztos megvolt vagy két és fél méteres — igen nagy termetű volt. Jézus beszélt nekem néhány dologról (és minden, amit mondott megtörtént később). Amikor befejezte, amit mondani akart nekem, megkérdeztem:
— Ki ez? Mit keres itt?
Jézus azt válaszolta: — Ez a te angyalod.
— Az én angyalom?
— Igen — mondta Ő. — Emlékszel, hogy amikor a földön jártam, azt mondtam a kisgyermekekről, hogy az ő angyalaik mindig látják az én Atyám orcáját. Nem veszíted el az angyalaidat csak azért, mert felnőttél.
Ugye milyen megnyugtató ez? Bárhova megyek, velem van ez a hatalmas társ, aki mindenhova elkísér engem! 

Augusztus 18
Vezetés angyalok által

Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget?             — Zsidó 1,14.

Jézus még beszélt hozzám, amikor rápillantottam az angyalra. Akkor láttam, hogy ő készül mondani valamit.
Jézus azt mondta: „Hozott egy üzenetet a számodra.” Én azt mondtam Jézusnak: „Te most velem beszélsz. Miért nem Te adod át nekem az üzenetet? Amellett az Ige azt mondja: Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Bennem van a Szent Szellem, miért nem szólhat Ő hozzám?”
Jézus könyörületes és türelmes volt. Azt mondta: „Olvastad az én Igémben, mikor az Úr angyala szólt Fülöpnek, hogy menjen el a Gázába vezető útra? Ez nem vezetés volt? Nem egy angyal adott Kornéliusznak utasításokat?” Azután mondott nekem még néhány példát az Újszövetségből, amelyben angyalok adtak vezetést.
Végül azt mondtam: „Ennyi elég. Most akkor figyelek.” Az angyal elkezdte a mondanivalóját: „Engem a Mindenható Isten jelenlétéből küldtek, hogy szóljak neked… (és beszélt nekem egy bizonyos utasításról, amit követnem kell). Négyezer dollárt fogsz kézhez kapni december elsejéig, (ez 1963-ban volt) hogy el tudj indulni ebben az irányban. Mert elküldtem az én angyalaimat, hogy behozzák ezt a pénzt.” A megjelölt napra fillérre pontosan négyezer dollárt kaptam, ahogy megmondta, hogy meg fogom kapni. Ez volt a kezdete ennek a szolgálatnak. 

Augusztus 19
Parancsolt, hogy őrizzenek

Mert az Ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden utadon.                        — Zsoltárok 91,11.

Én egy úttörő pünkösdi misszionáriustól hallottam ezt az esetet. Az egyik szomszédos törzs elrabolt egy kislányt abból a törzsből, ahol ő misszionárius volt. A lány törzsébe tartozó emberek tudták, hogy ha nem kapják vissza őt sötétedés előtt, sohasem fogják már látni. Így a misszionárius és egy bennszülött tolmács útra keltek a dzsungelen keresztül az emberrablók falujába. Mindenféle ajándéktárgyat vittek magukkal és alkudoztak a törzsfőnökkel a lány visszaadásáról, közben azonban éjszaka lett. Mivel éjszaka nem tudtak haladni a dzsungelben, kénytelenek voltak az emberrablók falujában maradni. A földön aludtak egy nádfedeles kunyhóban. Másnap dobok ébresztették őket. A tolmács azt mondta: a dobok azt jelentik, hogy meg fogják ölni őket. A törzsfőnök úgy döntött, hogy megtartja mind az ajándéktárgyakat, mind a lányt. Aztán hallották amint az ellenséges bennszülöttek jönnek értük. A misszionárius és a tolmács letérdelt, imádkoztak és átadták magukat Istennek. Majd a misszionárius azt mondta: „Ne várjuk meg őket. Menjünk ki. Én megyek előre.” Csukott szemmel kilépett és várt. Az eltelt pár perc örökkévalóságnak tűnt a számára. Egy suhintással le tudták volna vágni a fejét. Ehelyett azonban jajgatást és nyögéseket hallott. Amikor odanézett, a bennszülöttek valamennyien arccal a földön voltak. „Ezek ‘isten’-nek neveznek téged” — mondta a tolmács — „Azt mondják, hogy amikor kiléptél, két óriás is kilépett veled fehér ruhában, a kezükben hatalmas kard volt.” 

Augusztus 20
Tanács a bensőben

Mély víz a férfiúnak elméjében [“az ember szívében” — King James] a tanács; mindazáltal a bölcs ember kimeríti azt.            — Példabeszédek 20,5.

Bár Isten valóban vezet látomásokon és más természetfeletti megnyilvánulásokon keresztül, én mégis arra biztatnálak: ne törekedj arra, hogy látomásaid legyenek.
Ne keress látomásokat vagy hasonló megtapasztalásokat. Miért? Mert esetleg túl jutsz az Igén, oda, ahol az ördög be tud csapni téged. (lásd 2Kor. 11,14)
Néha jobban szeretnénk, ha kapnánk egy közvetlenebb útmutató szót. Ezt azonban nem mindig kapjuk meg. De azért ne próbálj te magad előállítani valami ilyesmit, ha ez nem történik meg. A Biblia sehol sem mondja azt, hogy a hívők keresték volna ezeket a megtapasztalásokat vagy, hogy ezek akkor jöttek volna, amikor törekedtek rájuk.
A látomások egyszerűen megtörténtek anélkül, hogy az emberek keresték volna. Elégedj meg azzal, hogy mindig  rendelkezésedre áll a belső bizonyosság. Elégedj meg azzal, hogy követheted ezt a bizonyosságot.
Viszont tanítsd, képezd és fejleszd emberi szellemedet addig a pontig, amikor ez a bizonyosság mindinkább valóságossá válik a számodra. Aztán, ha Isten jónak látja és ad neked természetfeletti látogatásokat és megnyilvánulásokat, akkor köszönd meg Neki. 

Augusztus 21
Mindinkább feljebbvaló

Megnyitja néked az Úr az Ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel és nem alábbvaló…             — 5Mózes 28,12. 13.

A keresztények azért követnek el folytonosan hibákat és buknak el, mert a szellemük, aminek vezetni kellene őket, úgymond börtönbe van zárva. Még a gyülekezeteinkben is az ész foglalta el a királyi trónt.
Minden olyan ember, aki elzárja a szellemét, és sohasem hallgat rá, egy életre nyomorék lesz. Könnyű prédájává válik az önző és számító embereknek. Az az ember viszont, aki hallgat a szellemére, feljut a csúcsra.
Sokba került az nekem anyagilag, amíg meg nem tanultam 1959-ben, hogyan kövessem a belső bizonyosságot. Hitelt kellett felvennem, hogy kimásszak az anyagi nehézségeimből. Isten azonban azt mondta, hogy nekem lesz kölcsön adható pénzem, ha hajlandó vagyok követni a belső bizonyosságot. És amikor ezt tettem, elkezdtem felemelkedni a csúcsra. És azóta is egyfolytában csak felfelé megyek. 

Augusztus 22
A szellem növekedése

Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban.                — Efézus 4,14. 15.

Ha igaz az, hogy az ember szelleme az Úr lámpása, és ha az is igaz, hogy Isten a szellemünkön keresztül megvilágosít és vezet minket — ez pedig igaz — akkor az ember szellemének fejlődnie kell, hogy biztosabb vezetővé válhasson.
A szellemünket lehet tanítani és nevelni, éppen úgy, ahogy az elménket lehet tanítani. A szellemünket fel lehet építeni erőben, éppen úgy, ahogy a testünket fel lehet építeni erőben.
Én teljességgel meg vagyok győződve arról, hogy ha követed azokat a lépéseket, amiket megadok a következő néhány nap során, végül eljuthatsz oda a szellemed fejlesztésében, hogy a bensődben mindig azonnal kapsz egy „igen” vagy „nem” választ, még az élet legapróbb részleteivel kapcsolatban is. Azzal azonban tisztában kell lenned: nem úgy volt, hogy egy nap elkezdted az általános iskola első osztályát, a következő napon meg letetted az érettségit. Időre volt szükség ahhoz, hogy az értelmed kifejlődjön. Időre lesz szükség ahhoz is, hogy tanítsd, neveld és fejleszd a szellemedet. 

Augusztus 23
Az Igén való elmélkedés

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz.             —  Józsué 1,8.

Hogyan lehet tanítani és képezni a szellemedet? Hogyan lehet a szellemedet erőben felépíteni? Négy lépés van: (1) az Igén való elmélkedés, (2) az Ige gyakorlása, (3) az Ige első helyre tétele és (4) a szellemednek való engedelmesség. Ezt a négy lépést fogjuk tanulmányozni a következő napok során.
Amit Isten Józsuénak mondott, az mindenki számára működni fog. Ha Isten nem akarta, hogy Józsué jószerencsés legyen, akkor miért mondta meg neki, hogyan lehet jószerencsés? Ha Isten nem akarta, hogy Józsué sikeres legyen, akkor miért mondta meg neki, hogyan lehet sikeres? Isten azonban azt akarta, hogy Józsué jószerencsés és sikeres legyen. És Ő azt akarja, hogy te is jószerencsés és sikeres légy. Isten utasításokat is adott nekünk a mai szövegben. Ha átfogalmazzuk ezt az igazságot az Újszövetség nyelvére, Isten egyszerűen azt mondta: „Istennek az Igéje [különösképpen az Újszövetség vagy Újtestamentum] el ne távozzék a te szádtól. Hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal… mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz az életben.” 

Augusztus 24
Éjjel és nappal

Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az Ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el; és minden munkájában jószerencsés lészen.      — Zsoltárok 1,2. 3.

Ha valaha is valami nagyot akarsz tenni az életben — ha valaha is el akarsz valamit érni az életben — szánj időt arra, hogy elmélkedj Isten Igéjén. Kezdd el legalább napi tíz vagy tizenöt perccel, aztán növeld ezt az időt.
Sok éven át napi két összejövetelt tartottam mialatt az utolsó szolgálatban voltam. Helyközi szolgálatom korábbi éveiben pedig reggelente tanítottam, egész délután hangosan imádkoztam, este pedig prédikáltam és szolgáltam. Mivel naponta csak egyszer ettem, mialatt tartottam az összejöveteleimet, legyengültem, kimerítettem minden fizikai energiámat. Ezután az Úr szólt hozzám. Azt mondta: „Ne töltsd minden idődet imádkozással, mert így kifárasztod magadat az esti összejövetelre. Pihenj le és elmélkedj.” Amikor elkezdtem ezt tenni, szellemi növekedésem hatalmasabb lett, mint valaha is azelőtt.
Nos, Isten azt ígérte: „…mert akkor leszel jószerencsés a te útjaidon és akkor boldogulsz.” (Józs. 1,8) Én jószerencsés és sikeres akartam lenni a szolgálatban. De ez működik, mindegy, hogy a szolgálatban vagy, tehéntenyésztéssel, vagy akár autókereskedelemmel foglalkozol. 

Augusztus 25
Arról gondolkodom

Mely igen szeretem a Te törvényedet, egész napestig arról gondolkodom.             — Zsoltárok 119,97.

Egy szolgáló elmesélte nekem, hogyan próbálta meg sikeressé tenni a gyülekezetét. Ha halott egy olyan pásztorról, aki sikeres volt, meglátogatta az illetőt és megnézte szolgálatát. Aztán megpróbálta megvalósítani a látottakat a saját gyülekezetében — de ez sohasem vált be, pedig bejárta repülővel ezért az egész országot.
Aztán elhatározta, hogy elmélkedni fog az Igén úgy, ahogy tőlem hallotta tanítani. Így minden reggel szakított egy kis időt arra, hogy elmélkedjen az Igén. Elmondta nekem, hogy miután harminc napot elmélkedett az Igén, egy vasárnap, földcsuszamlásszerű változás történt. Több ember jutott üdvösségre, mint a megelőző két vagy három év alatt, a nyája megújult — ő meg kezdett sikeres lenni.
A szolgálat volt a pásztornak az élete. Itt volt szüksége arra, hogy sikeres legyen. Lehet, hogy a te életed elhívása más. De az biztos, hogy te is lehetsz jószerencsés és neked is lehet sikered. Szánj időt arra, hogy elmélkedsz az Igén. Vonulj el és legyél egyedül a szellemeddel. Zárd ki a világot. 

Augusztus 26
Az Ige gyakorlása

Az Igének pedig megtartói legyetek, és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.             — Jakab 1,22.

Négy dologgal lehet fejleszteni a szellemedet. Az elsőt már megvizsgáltuk, az elmélkedést. Most vizsgáljuk meg az Ige gyakorlását. Az Ige gyakorlása azt jelenti, hogy az Igének cselekvői vagyunk. Vannak, akik beszélnek az Igéről, sőt vannak, akik még örvendeznek is az Igének. Kevesen vannak viszont, akik meg is cselekszik az Igét.
Kezdd el megcselekedni az Igét. Minden helyzetben tedd azt, amit Isten Igéje mond, hogy tenned kell. Sokan hiszik, hogy az Ige cselekvője az, aki egyszerűen megtartja a tízparancsolatot. Nem, a Jakab 1,22 nem ezt jelenti. Végül is, az Újszövetség alatt csak egy parancsolatunk van, a szeretet parancsolata. Ha szeretsz valakit, nem fogsz lopni tőle. Nem fogsz hazugságot mondani róla.
Pál azt mondta, hogy a törvény betöltése a szeretet. Ha szeretetben jársz, nem szegsz meg egy törvényt sem, ami a bűn megfékezésére adatott. Így, ha te az Ige cselekvője vagy, akkor szeretetben jársz. Az Ige megcselekvése azonban az Újszövetség keresztényei számára azt jelenti, hogy elsősorban azt teszik, ami le van írva az apostoli levelekben. Ezek azok a levelek, amelyek az Egyháznak íródtak. Ezek minket illetnek, és nekünk ezeket kell megcselekednünk. 

Augusztus 27
Az aggodalmaskodás megtagadása

Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.   — Filippi 4,6.

Ez a vers az Amplified (bővített Biblia) fordításában így kezdődik: „Ne nyugtalankodjatok és semmi miatt se aggodalmaskodjatok.” A keresztények általában csak egy részét gyakorolják ennek a versnek — azt a részét, amelyik azt mondja, hogy imádkozzunk. Ha gyakoroljuk is ezt a részt, de azt nem, amelyik azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjunk, akkor nem az Igét gyakoroljuk. Akkor nem vagyunk az Ige megcselekvői. Először, Isten Igéje azt mondja, hogy: „Ne nyugtalankodjatok…” Ha nyugtalankodsz és aggodalmaskodsz, hiába fogalmazod meg a kéréseidet. Az imáid nem fognak működni. Évekkel ezelőtt olvastam egy történetet egy férfiről, a feleségéről és a felnőtt fiukról, amint éppen gyapotot vágtak a mezőn. A fiú nem volt teljesen épelméjű. Viharfelhők jelentek meg, és elkezdett dörögni az ég, az idős férfi azonban folytatni akarta a munkát. Majd egyre félelmetesebben kezdett villámlani. A család futásnak eredt, hogy valahol menedéket találjanak. Amikor már úgy tűnt, hogy nem érnek el odáig, a szülők térdre estek és elkezdtek imádkozni.
„Gyertek már, mama és papa”— kiáltotta a fiú. „A félelem imája úgysem segít.” Sok igazság van ebben. Ezt mondja Isten Szelleme is Pálon keresztül. Ezért, amikor imádkozol: „Semmi felől ne aggódj…” 

Augusztus 28
A Filippi 4,6 megcselekvése

Ne nyugtalankodjatok és semmi miatt se aggodalmaskodjatok, hanem minden helyzetben, és mindenben hálaadással imádkozzatok és kérjetek (határozott kéréseket), továbbra is tudassátok kívánságaitokat Istennel.                  — Filippi 4,6. (Amplified)

Egyszer egy szolgáló fordult hozzám tanácsért. Sok vihar volt az életében, és én megsajnáltam. Nem tudott se enni, se aludni. Nem volt elég csupán együttérezni vele, fel kellett olvasnom neki a Filippi 4,6-ot. „De nem mindenkinek van annyi hite, mint neked”— mondta — „Nem, de minden-kinek ugyanaz a Bibliája van” — feleltem — „és ez bizony az Ige gyakorlásának a kérdése.” Azután megmutattam neki, hogyan kell gyakorolni az Igét: felolvastam egy verset hangosan, és utána azt mondtam az Úrnak: „A Te Igéd igaz, én hiszem ezt.” Amikor elkezdtem gyakorolni ezt a verset, hittem azt, hogy feltárhatom a kívánságaimat Isten előtt, de azt nehéz volt elhinnem, hogy meg tudom állni, hogy ne aggódjak. Isten azonban nem kér tőlünk olyat, amit ne lennénk képesek megtenni. Mikor tehát Isten azt mondja, hogy ne aggódjunk, azt jelenti ez, hogy meg tudjuk állni, hogy aggodalmaskodjunk. Ezért azt mondom hangosan: „Én visszautasítom azt, hogy bármi felől is nyugtalankodjak vagy aggódjak.” Azután az Úr elé viszem a kéréseimet, és hálát adok Neki a válaszért. Ez nyugalommal tölti el a szellememet, amit az ördög megpróbált felzaklatni. Ha az ördög újra megpróbál rávenni, hogy aggódjam, csak visszatérek ide, újra elolvasom ezt a verset és továbbra is ragaszkodom hozzá. 

Augusztus 29
A Filippi 4,7-8 megcselekedése

És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá atyám-fiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik  tiszták, amik kedvesek, amik jóhírűek, ha van valami erény és ha van valami dicséret.             — Filippi 4,7. 8.

Sok ember akarja azt, amiről a hetes vers beszél, de nem akarják megtenni, amit a hatos vers szerint tennünk kell azért, hogy megkapjuk. Ahhoz, hogy megkapjuk, amit a hetes vers mond, gyakorolnunk kell a hatos verset, amit tegnap tanulmányoztunk. Azok az emberek, akik aggódnak és nyugtalankodnak, szüntelenül az élet rossz oldalán gondolkodnak. Folyvást csak hitetlenséget beszélnek. Ha valami nem: igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, kedves és jóhírű, akkor azon ne gondolkozz. Gondolataid tárgya feleljen meg mindezeknek a követelményeknek. Sok dolog, amit hallasz, lehet, hogy igaz, de nem tiszta és kedves — ezért ne gondolkozz róluk. Mert így helyet adsz az ördögnek, aki állandóan azon igyekszik, hogy belépjen a gondolatvilágodba. Ezért mondja azt a Biblia: „Ezekről ne gondolkodjatok.” Az egyháznak írt leveleken elmélkedj, és ezekkel táplálkozz. Ezeken keresztül Isten szól az Ő egyházához. 

Augusztus 30
Az Igét az első helyre tedd!

A Te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim.             — Zsoltárok 119,24.

Amikor a válságok vagy megpróbáltatások jönnek, túl sok keresztény kérdi, hogy: „Most aztán mit tegyünk?” Az élet válságos pillanatai mindnyájunkat elérnek. Ha azonban Ige-orientált vagy, a legelső, amire ilyenkor gondolni fogsz: „Mit mond az Ige ezzel kapcsolatban”? Majdnem tizenkét évi pásztorkodásom alatt azt tapasztaltam, hogy a gyülekezetnek éppúgy megvannak a maguk problémái, mint a családoknak. Vannak fegyelmezési problémák, anyagi problémák és más egyebek. A gyülekezeti problémákat nem szoktam megbeszélni az emberekkel, mert minél többet beszélünk a problémákról, annál nagyobbnak fognak tűnni. A diakónusokból álló vezetőség azonban néha megbeszélte a gyülekezeti problémákat. Természetesen, minél többet beszéltek ezekről, annál nagyobbnak tűntek. Aztán az egyik diakónus rámnézett ilyenkor és azt kérdezte: „Ó, Hagin testvér, most mit tegyünk?” Én mosolyogva azt válaszoltam rendszerint: „Egyszerűen annak alapján fogunk eljárni, hogy a Biblia igaz!” Csak ennyit kellett mondanom és a diakónusok máris megkönnyebbülten sóhajtottak fel. „A Biblia pedig valóban igaz” felelték rá ilyenkor. „Természetesen igen” — mondtam erre én. A dolgok csodálatosan rendbe jöttek mindig, amikor annak alapján cselekedtünk, hogy a Biblia igaz. 

Augusztus 31
A szellemednek való engedelmesség

A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.              — 2Timótheus 3,16. 17.

Megfigyelted, hogy az Igén való elmélkedés, az Ige gyakorlása, és az Ige első helyre helyezése — ami az első három lépés az emberi szellem fejlesztésében — megelőzi a szellemednek való engedelmességet?
Ha a szellemednek már megvan az a kiváltsága, hogy elmélkedik az Igén, hogy gyakorolja az Igét, hogy az Igét teszi az első helyre, akkor tekintheted a te szellemedet megbízható vezetőnek.
Idővel, ha követed azt a négy lépést, amit épp most tanulmányoztunk, megismerheted Isten akaratát az életed minden apró részletére vonatkozóan! Ahhoz, hogy ez így legyen, az emberi okoskodás helyett Isten Igéjének kell uralkodnia a gondolkodásod felett.
Az Igét a Szent Szellem adta nekünk. Ha az Ige uralkodik felettünk, akkor a Szent Szellem uralkodik a gondolkodásunk felett! Az írott Ige adatott nekünk arra, hogy fejlessze, alakítsa, formálja és jó erőben tartsa a szellemi természetünket — és ezt semmi más, csakis az Ige fogja végrehajtani. Az Igéről való olvasás nem teszi meg. Isten ezért akarja azt, hogy elmélkedjünk az Ő Igéjén.

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK! 

Az itt közölt idézet nem tartalmazza a napi megvallásokat.
A keresztény élet nélkülözhetetlen részét képező imákat a könyvben találod meg. 

(A könyv magyar nyelvű kiadója: Krisztus Szeretete Egyház, 2002.)