2007. 07. 22.

HITRŐL HITRE

Napról napra a győzelemig

KENNETH COPELAND ÉS GLORIA COPELAND
 

kcm1.jpg (12813 bytes)

JÚLIUS

 

Július 1.

 

 


GLORIA

A később elérkezett

Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővé tett az ő házanépén?

–Máté 24:45

 

 

 

Az Ige azt mondja, hogy Isten megmutatja az erejét azoknak, akiknek a szíve „tökéletes” Őiránta (2 Krónika 16:9, King James-féle fordítás). A „tökéletes” szó nem azt jelenti, hogy mindent jól kell tennünk, és nem szabad hibát elkövetnünk. Hála Istennek, nem kell így élnünk. A „tökéletes” kifejezés „odaszánt” szívet jelent, amely elkötelezett és hűséges Isten iránt.

 

A hibák, amelyeket elkövetünk, nem fogja leállítani Isten munkáját az életünkben. Erre csak a hűtlenségünk képes.

 

Ki nevezhető hűségesnek? Az, aki azzal tölti az idejét, amire Isten elhívta. Vagy ahogy Jézus mondja: aki felveszi a keresztjét, és követi Őt. Aki megtagadja a testi kívánságait, és azokkal a dolgokkal tölti az életét, amelyekkel Isten szeretné, hogy töltse.

 

Talán Isten arra indított téged, hogy tölts több időt az Igében és imádságban. Talán arra vezetett, hogy szolgálj többet a körülötted lévő emberek felé. Talán arra hívott el, hogy imádkozz a betegekért, vagy tanítsd az Igét. De te túl elfoglalt vagy mindehhez. Tovább éldegélsz a jó szándékokkal, és azt mondod Istennek, majd később megteszed. Nos, a később elérkezett!

 

Határozd el még ma, hogy hű és bölcs szolga leszel. Járj utána, mi az, ami elveszi az idődet az Úrtól. Szolgáld az Ő érdekeit a sajátod helyett.

 

Gondviselő akarsz lenni Isten házanépén? Kívánod, hogy megmutassa az erejét irányodban? Ha igen, akkor Jézus gondolataival foglald el magad. Az Ő szándékait és terveit kövesd. Most van itt az idő, hogy hűséges legyél!

 

Igeolvasás:  Máté 24:42-51   

 

Július 2.

 


KENNETH

Legyél szélsőségesen elkötelezett

A bölcsesség a legfontosabb dolog (King James-féle fordítás): Szerezz bölcsességet, és minden keresményedből szerezz értelmet. Magasztald fel azt, és felmagasztal téged; tiszteltté tesz téged, ha hozzád öleled azt. Ád a te fejednek kedvességnek koszorúját; igen szép ékes koronát ád néked.

Példabeszédek 4:7-9

 

Ha valóban szert akarsz tenni Isten bölcsességére, akkor többet kell tenned annál, mint hogy naponta néhány percet olvasgatod az Igét. Éjjel és nappal abból kell táplálkoznod. Meg kell szabadulnod azoktól az ostoba, haszontalan dolgoktól, amelyekkel eddig tápláltad a tudatodat. Isten Igéjével programozd újra az elmédet.

 

„Ó, Copeland testvér,” mondhatnád, „ez azért túlzás.”

 

Igen, az. De gondold végig: egy zenetagozatos hallgató négy órát gyakorol minden nap. Az olimpiai műkorcsolyázók naponta hat-nyolc órát töltenek a rutingyakorlatokra való felkészüléssel. Azért teszik ezt, mert szélsőségesen elkötelezettek a céljaik iránt.

 

Ugyanez igaz rád is. Ha el akarod érni azt a szellemi kiválóságot, amelyre vágysz, akkor szélsőségesen elkötelezettnek kell lenned Isten Igéje iránt.

 

Ez valószínűleg azt jelenti, hogy mindenhova magaddal kell cipelned a magnódat, ahova csak mész. Talán azt jelenti, hogy egyik kezedben a borotvád van, a másikban pedig a magnód, vagy az egyik kezedben a magnó és a másikban a villa.

 

Tegyél meg mindent, ami szükséges, hogy teljesen átitasd magad Isten Igéjével. Ugyanezt mondanám neked akkor is, ha a parancsnokod lennék, és éppen harcba küldenélek egy kegyetlen ellenség legjobban kiképzett, elit alakulatai ellen.

 

Te Isten frontvonalbeli katonája vagy. Van egy ellenséged, aki minden erejét latba veti, hogy elpusztítson téged. Ebben a sorsdöntő, keserves támadásban a sátán a pokol legválogatottabb állományát küldi ellened, hogy legyőzzön téged. Ha győztesként akarsz kikerülni, akkor hozzá kell látnod a kiképzéshez.

 

Legyél szélsőségesen elkötelezett. Szerezz bölcsességet.

 

Igeolvasás:  Példabeszédek 1:7-33   

 

Július 3.

 

 


KENNETH

Isten fegyelmezése

Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindenkit, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival; mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa?

–Zsidó 12:6-7

 

 

 

Egy szörnyű félreértés van manapság a hívők körében Isten fegyelmezési módszerével kapcsolatban. Rámutatnak valamilyen katasztrófára – egy tornádóra vagy autóbalesetre –, és azt mondják: “Szerintem Isten azért küldte ezt a katasztrófát, hogy megtanítson bennünket valamire.”
Nem, ez nem így van! Egy szerető Isten nem küld halált és pusztulást a gyermekeire, hogy ezzel tanítsa őket. Nem szabadítja ránk a kutyáját, hogy az beleharapjon a lábunkba, és akkor majd megtanuljuk, hogy vegyünk fel cipőt! Hogyan dorgálja Isten az övéit? Az Igéjével.

A 2 Timótheus 3:16-17 így szól: “Minden Ige Istentől ihletett – az Ő sugalmazása által született – és hasznos a tanításra, feddésre és a bűnről való meggyőzésre, hiba kijavítására, az engedelmességben való fegyelmezésre, és a megigazultságban való nevelésre, hogy tökéletes és gyakorlott legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre jól felkészített és alaposan felszerelt” (Amplified Biblie, bővített bibliafordítás).

Ha belenézel a 2 Korinthus 7-be, látni fogsz erre egy példát. Pál apostol egy szituációról beszél a korinthusi gyülekezetben, ahol kiigazításra volt szükség. A gyülekezet letért a helyes útról, és ezért meg kellett fegyelmezni.

Hogyan tette ezt Pál? Nem úgy, hogy megkérte Istent, küldjön földrengést, hogy felrázza őket! Egy levelet írt nekik. Feddő szavakat írt a levelében, amely annyira fájt nekik, hogy jobban szerették volna, ha vesszővel verik meg őket. A levél mélyen a szellemükbe hatolt, és megtérésre indította őket.

A te mennyei Atyád szeret téged, és mivel ez így van, megdorgál. De szellemi és nem testi eszközökkel teszi ezt meg. Az Igéjében lévő szellemi erőt használja, hogy megdorgálja a hitetlenséget, és megtisztítsa a szellemedet olyannyira,  hogy erősen jöhess ki a helytelen dolgokból, nem pedig gyengén és kárhoztatva.

Tehát többet ne hajts térdet a csapásoknak, helyette kezdd magad alávetni Isten Igéjének. Az Igének engedj. Hadd igazítson ki téged, metssze le a testet és a testi kívánságokat, amelyek tévútra vittek. Ne felejtsd el, a Szellem kardja kétélű – az egyik oldala a sátánnak van fenntartva, a másik pedig neked. Hadd használja ezt Isten arra, hogy a helyes úton tartson téged!

Igeolvasás:  2 Korinthus 7

 

Július 4.

 

 


KENNETH

Isten meggyógyítja az országunkat

Vajon azoknak hitetlensége nem teszi-e hiábavalóvá (hatástalanná) az Istennek hűségét (hitét)? Távol legyen.

–Róma 3:3-4 (King James fordítás)

 

 

 

Hittel teljes szavak.  Ezek változtatják meg a dolgokat. Hegyeket mozdítanak a tengerbe. A betegséget egészséggé fordítják. Egy bűnöst szentté változtatnak.

Egy bűnben nyomorgó nemzetet is képesek Isten saját nemzetévé tenni. Ez így van. Akkor, ha mi, hívők az országunkért mondott imáinkat a hit szavaival támogatnánk meg a kétség és bátortalanság szavai helyett, akkor rövid időn belül szellemi feltámadás tanúi lehetnénk az Egyesült Államokban.

Isten megígérte, hogy ha mi, az Ő népe, megalázzuk magunkat, imádkozunk, keressük az Ő arcát, és elfordulunk a gonosz útjainktól, akkor meggyógyítja a földünket. És hadd mondjam el neked, hogy vannak imaharcosok az egész országban (remélem, te is egyike vagy azoknak), akik megteszik, amit ez az ígéret kér.

Azonban, még így sem hallhatunk sokakat így beszélni: „Ez nagyszerű! Isten meggyógyítja az országunkat.” Nem hallunk embereket Isten ígéretébe vetett hittel beszélni. Inkább ezt halljuk: „Ó, te jó ég, hallottad, mit tesznek a terroristák?”, vagy valami más pusztító dologról szólnak, amit a televízióban láttak.

Figyelj ide, abba kell hagynunk, hogy arról prédikálunk, mit tesznek a terroristák, és el kell kezdenünk arról beszélni, hogy Isten mit végez! Isten azt mondta, meggyógyítja ezt a nemzetet.

El kell kezdenünk hittel beszélni erről az országról ahelyett, hogy a rossz hírekről beszélünk mindenhol. Természetesen ez a legtöbb embernek furcsának fog tűnni.   Néhányan talán majd azt gondolják, hogy nincs ki mind a négy kerekünk. De ez nem újdonság.

Hadd mondjak neked valami bíztatót: egy maroknyi hívő, akik odafigyelnek Isten örömhírére és megbíznak abban, és szólják is azt, ERŐSEBBEK, mint a hitetlen átokmondók egész serege. Az ő hitetlenségük nem fogja Isten hitét hatástalanná tenni!

Ezért van az, hogy az elmúlt 25 évben Gloria és én megtanultuk, hogy ne hallgassunk a rossz hírekre, és csak kezdjük el dicsérni Istent és hálát adni Neki a szabadításáért. A dicséret minden egyes szava hitet szabadít fel a szívünkben.

Határozd most el magad Gloriával és velem együtt. Állj meg szilárdan velünk együtt, hogy a dolgok megváltoznak ebben az országban. Tökéld ezt el a szívedben. Mondd ki. Szólítsd elő. Isten meggyógyítja a nemzetet!

Igeolvasás:  Nehémiás 6:1-16

 

Július 5.

 


KENNETH

Ne gondolkozz úgy, mint a világ

Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására; Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

2 Korinthus 10:4-5

 

 

 

Ha úgy gondolkozol, mint a világ, akkor végül úgy is fogsz cselekedni, mint a világ. A szabadjára engedett gondolatok szabadjára engedett cselekedeteket teremnek. Tehát irányítsd a gondolataidat azáltal, hogy az Igének veted alá azokat.

Isten Igéjével programozd be az elmédet. Az Ige szellem és élet. Amikor az elméd teljesen át lesz itatva Isten Igéjével, akkor elég erőssé válsz ahhoz, hogy hatalmat gyakorolj, és legyőzz minden istentelen gondolatot és rossz szokást.

Ne hagyd, hogy a sátán megtévesszen, és rávegyen arra, hogy feláldozd Isten dicsőségét az életedben a néhány pillanatig tartó bűnért és a saját vágyaid kielégítéséért cserébe. Zabolázd meg a gondolataidat. Elmélkedj az Igén az önző, testi gondolatok helyett. Tartsd a szemedet Jézuson, a hited Szerzőjén és Bevégzőjén.

Igeolvasás:  Zsoltárok 119:11-18    

 

Július 6.

 

 


KENNETH

Füstbe ment

Ezenképpen a nyelv is kicsiny tag és nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt! A nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba boríttatván a gyehennától.

– Jakab 3:5-6

 

 

 

Szavak. Ha helyesen használod őket, hegyeket mozdítanak ki a helyükről. Ha helytelenül használod őket, akkor az egész életed a tűz martaléka lehet.

„De Copeland testvér”, érvelhetsz, „elég nehéz elhinnem, hogy néhány egyszerű szó nagy katasztrófát képes okozni. Nem látom az összefüggést.”

Figyeld meg még egyszer a kifejezést, amit Jakab használt. „Ímé csekély tűz mily nagy erdőt felgyújt!” Előfordult, hogy meggyújtottál néhány vékony tűzifát, és egy halom fahasáb alá tetted a kandallóban?

Ha igen, emlékszel mi történt?

Valószínűleg a tűz először átterjedt az egyik fahasábra, azután egy másikra, egészen addig, amíg egy nagy láng nem keletkezett. Miután a tűz elaludt, és elkezdted keresni a tűzifát a hamuban, ami az egész folyamatot beindította, nem találtad, igaz? Így van! Elégett. Semmi nyoma nem maradt.

A nyelvvel ugyanez a helyzet. Megszeplősíti a testet, majd lángra lobbantja életünk folyását, és olyan tűz keletkezik, amely nem hagy nyomot. A szavak, amelyek a tüzet fellobbantották, a hamu közé kerülnek és nem is lehet tudni, hogy egyszer elhangzottak.

Tehát soha ne becsüld le a szavaid erejét. Biztosíthatlak, a sátán sem teszi. Folyamatosan azon dolgozik, hogy negatívan beszélj. A fájdalom, betegség és az elkedvetlenítés nyilait fogja feléd lőni, mert rá akar venni arra, hogy hitetlen szavakat szólj – olyan szavakat, amelyek végül lángra lobbantják az életedet.

Ne engedd, hogy ez sikerüljön neki. Inkább oltsd ki azt a tüzet azáltal, hogy követed az Efézus 6:16 utasításait. Tedd meg, amit Pál apostol mond: „Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.”

Szóld a hit szavait, és oltsd el a tüzet, még mielőtt ma fellobbanna!

Igeolvasás:  Jakab 3:1-10

 

Július 7.

 

 


KENNETH

Szabad az adósságtól!

Szolgája a kölcsönvevő a kölcsönadónak.

– Példabeszédek 22:7

 

 

 

Ha nyakig ülsz az adósságban, jó hírem van a számodra. Isten meg akar szabadítani az adósságoktól, és meg is van ehhez az ereje.

Tudom, hogy így van. Értem is megtette.

Soha nem felejtem el azt az időt, amikor az adósságaim 22 ezer dollárt tettek ki. Elköteleztem magam Istennek, hogy visszafizetem őket, és soha nem kérek kölcsön egy centet sem – de úgy tűnt, soha nem leszek képes erre.

Nem láttuk hogyan, de elhittük, hogy Isten képes kihozni ebből a helyzetből. Napról napra Istenre néztünk az adósságból való szabadításért.  Nem úgy, hogy minden nap megkértük Őt, hanem úgy, köszönetet mondtunk Neki, mert hittük, hogy megkaptuk a segítségét már akkor, amikor imádkoztunk. Tizenegy hónappal később kikerültünk az adósságból. Visszanézve, semmilyen látványos dolog nem történt, de Isten folyamatosan dolgozott a pénzügyeinken. Ahogy mi hűségesek voltunk Ő iránta, úgy Ő is az volt irányunkban.

Isten ugyanezt meg tudja tenni érted is, ha el mered hinni az Igéjét. Ha elkötelezed magad Ő előtte, hogy kikerülsz az adósságokból, és engedelmeskedsz Neki minden lépésedben.

Ha most rátekintesz a helyzetedre, talán nem látod, hogyan leszel valaha is képes kikerülni az adósságból, még kevésbé szabadnak maradni attól. Eleinte én is így éreztem. Egyszerűen nem láttam, hogyan leszek képes bármit is tenni anélkül, hogy kölcsönkérnék.

De Isten megmutatta nekem a hogyanra a választ – és ugyanezt megteszi érted is.

Nincsen olyan adósság, amely olyan nagy lenne, és nincsen olyan üzlet, amely olyan bonyolult lenne, hogy Isten ne tudna vele megbirkózni. Ha megbízol benne, hogy megoldja a gondod, akkor ki is hoz belőle… és soha többé nem kell az adósság szolgájának lenned.

Igeolvasás:  Zsoltárok 37:21-40

 

Július 8.

 

 


KENNETH

A szeretet védelme alatt

Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket.

–Máté 5:44-45

 

 

 

Szeressétek ellenségeiteket… fordítsd oda a másik orcádat is… a legtöbb ember számára ez meglehetősen gyenge módszernek tűnik arra, hogy miként kezeljenek egy számukra bosszúságot okozó embert. De az igazság az, hogy ez a lehető legerőteljesebb módszer, ami csak létezik. Jézus is így bánt az emberekkel – és az Ő útjai soha nem vallanak kudarcot.

Emlékszel arra, amikor Jézus visszament Názáretbe, ahol a vallásos tömeg dühös volt rá, és le akarták lökni egy szikláról? Mi történt? Jézus egyszerűen elment mellettük, és senki sem tudott egy ujjal sem hozzáérni. Máskor meg akarták kövezni Őt, de Ő akkor sem viszonozta a tettüket. Egyszerűen elsétált. Senki nem tudott hozzáérni.

Amikor Jézus keresztülsétált azon a forrongó tömegen, nem félt. Tudta, hogy nem tudják Őt bántani, mert Isten szeretetében járt.

Amikor Jézus azt mondta, hogy fordítsd oda a másik orcádat is, akkor nem úgy értette, hogy állj ott, és hagyd, hogy agyon verjenek. Úgy értette, hogy állj ott szeretetben és hitben – hidd el, hogy Isten védelmező ereje, ami a szeretettel együtt jár, megvédelmez téged. Úgy értette, hogy az a másik ugyan lendíti a karját, de nem képes megütni téged!

Ennek egy tökéletes példája Nicky Cruz története, amelyről David Wilkerson “Kereszt az aszfalt-dzsungelben” (The Cross and the Switchblade) című könyvében olvashatunk. Nicky a legkegyetlenebb bandavezérként volt ismert abban az időben. Mégis, amikor David Wilkerson előtte állt, és Jézusról beszélt neki, Nicky egyáltalán nem tudta őt bántalmazni. Pedig számtalanszor Davidre szegezte a kését. De David minden alkalommal csak ennyit mondott: “Nicky, ezer darabra szeletelhetsz engem, de akkor is azt fogja mondani minden porcikám: “Szeretlek, és Isten is szeret téged.” A szeretet miatt Nicky nem tudta a kését olyan közel vinni Davidhez, hogy az ártson neki. Egy természetfeletti erő mindig megakadályozta ebben.

“De bennem nincs ilyen szeretet!”

De igen, van. A Róma 5:5 azt mondja, hogy Isten szeretete kitöltetett a szívedbe a Szent Szellem által. Csak annyit kell tenned, hogy elhatározod, ez a szeretet fog vezérelni és nem a saját emberi érzéseid.

Barátom, a szeretet soha nem vall kudarcot! Nem kell többet félned a kudarctól. Valójában semmitől nem kell félned. Ha Isten szeretetében jársz, akkor a lehető legerőteljesebb életet éled, ami csak létezik.

Igeolvasás: Máté 5:38-48

 

Július 9.

 

 


KENNETH

Irtsd ki a gazt

Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe.

–Márk 4:26

 

 

 

Jézus a magvetéshez és az aratáshoz hasonlította Isten királyságát. Ez egy egyszerű gondolat. Mindannyian értjük. Akkor miért nem aratunk teherautónyi mennyiségű termést minden évben? Mert csak üldögélünk, és arra várunk, hogy Isten végezze el az egész munkát.

Nála nem így működnek a dolgok. Ugyan együtt dolgozik veled, de nem Ő végzi el a munka dandárját. Van néhány nélkülözhetetlen dolog, amit meg kell tenned hitből, ha az aratás idején aratni akarsz.

Először is, hittel kell elvetned az Ige magját, várva, hogy az növekedni fog. Találnod kell értékes ígéreteket Istentől az Igéjében, és el kell ültetned azokat a szívedbe és az életed talajába.

Azután öntöznöd kell a magot. Öntözd minden nap dicsérettel. Öntözd az Ige szellemi vizével. Az Igében élet van, és azok a mag-ígéretek nem tudnak nélküle növekedni.

Végül pedig gyomláld ki a gazt! Amikor olyan gazok, mint a meg nem bocsátás, kétség, félelem, elbátortalanodás (és minden más szemét, amit az ördög próbál a földedbe vetni) előbújnak, szabadulj meg tőlük. El fogják fojtani az Igét.

Ehhez némi szorgalom kell a részedről. Senki nem fogja ezeket megtenni helyetted. A saját földedből neked kell kiirtanod a gazt. Tehát legyél szigorú ebben. Amikor egy kis gaz feltűnik, irtsd ki! Ne ragaszkodj hozzá egy pillanatig sem. Húzd ki gyökerestől. Permetezd be az Igével. Ne tartsál meg vadvirágot, amikor a legjobb lehet a tiéd – Isten legjobbja.
Ne üldögélj arra várva, hogy Isten elvégzi helyetted az aratást. Kezdj el vetni. Kezdd el őrizni a földedet (a szívedet és az elmédet) tartsd nedvesen az Igével öntözve, gaztól mentesen.

Tökéld el, hogy megteszed a részedet, és bízz Istenben, hogy Ő is megteszi majd az Övét. Teherautónyi termésed lesz idén!

Igeolvasás:  Efézus 4:22-32    

 

Július 10.

 

 


KENNETH

Gerjeszd fel a reménységedet

A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben – a hitetek megtapasztalása által –, hogy bővölködjetek és túláradjatok (kicsordulva) a reménységben a Szent Szellem ereje által.

Róma 15:13

 

 

 

Tudod, ilyen akarok lenni… csordultig tele reménységgel! Elég bátor akarok lenni ahhoz, hogy az egész életemet és mindenemet odaszánjam annak az álomnak az építésére, ami Isten szívéből származik. Olyan messzire akarok eljutni, hogy Isten segítsége nélkül vissza se tudjak fordulni.

Sokan azonban nem így gondolkoznak, mert félnek attól, hogy kudarcot vallanak. A kudarctól való félelem veszélyes. Ha hagyod, hogy uraljon téged, az odavezet, hogy azt az egy dolgot fogod tenni, ami elkerülhetetlenül a kudarchoz vezet: semmit nem próbálsz tenni.

Hogyan tudsz szembeszállni a kudarctól való félelemmel?

Fel kell gerjesztened a reménységedet. Vonulj el Istennel, és Rá figyelj! Elmélkedj az ígéretein, amíg olyan tisztává nem válik a kép a bensődben, hogy már semmi sem tudja azt elvenni tőled.

Ha a betegágyadban fekszel, és az orvos azt mondta neked, hogy soha többet nem fogsz járni, akkor ahelyett, hogy a rossz jelentés miatt búslakodnál, kezdj el álmodozni. Kezdj arról álmodozni, hogy hegyet mászol, és embereknek teszel bizonyságot a messzeségben. Menj ahhoz az Igéhez, amelyik azt ígéri, hogy akik az Úrra várnak, azok futnak, járnak, és nem fáradnak, vagy lankadnak el. Nézz erre egészen addig, amíg semmi mást nem látsz. Képzeld el magad úgy, hogy kilométereket sétálsz, egyik helyről a másikra futsz, és mindenkinek elmondod, hogy Jézus felemelt, és teljessé tett téged.

Erről szól a reménység. Isteni, szent álom. Egy belső kép, ami nagyobb nálad, mert Isten ígéreteire épült.

Ha keresztény vagy, akkor álmodozónak kell lenned. Vedd Isten Igéjét, és álmodozz egy kicsit ma is.

Igeolvasás:  Zsoltárok 33:18-22    

 

Július 11.

 

 


KENNETH

Várj el eredményeket

Nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek.

–Jakab 4:2-3

 

 

 

Be van töltve minden szükséged? Ha nem, miért nem?

Isten Igéje szerint ez vagy azért van, mert egyáltalán nem imádkozol a szükségeid felett, vagy azért, mert amikor imádkozol, nem jól imádkozol.

Mit jelent az, hogy rosszul imádkozni? Sokszor ez egyszerűen annyit jelent, hogy a nélkül imádkozunk, hogy eredményeket várnánk. Tudod, sok hívővel van ez így. Egyfajta szellemi játékként használják az imát. Csak játszadoznak vele. “Ennek valószínűleg nincsen sok értelme” – gondolják. “De ki tudja? Abból nem lehet baj, ha megpróbálom.”

Ha ilyen a hozzáállásod, akkor változtasd meg! Kezdd komolyan venni az imát. Ne imádkozz többet azért, mert ez helyes dolog. Ne imádkozz többet azért, mert az istentiszteleten ilyenkor mindig imádkozol. Kezdj el azért imádkozni, hogy kapj valamit.

Kezdj el Jézus nevében imádkozni, Isten Igéje alapján, és minden egyes alkalommal várd el, hogy megkapod, amit kérsz. Nem elbizakodottság ez egy kicsit? Nem, hanem bátorság, és neked bibliai jogod van arra, hogy bátor legyél.

Isten Igéje szerint neked állandó meghívásod van a Mennyei Atyádtól, hogy “járulj bizodalommal (bátran) a kegyelem királyi székéhez, hogy nyerj…” (Zsidó 4:16). A “nyerni” szó a bizonyosság szava. A szótár szerint azt jelenti, “megszerezni”.

Tehát imádkozz és várd el, hogy elnyered azt, amire szükséged van, nem csupán néha, hanem minden alkalommal! Amikor mégis megválaszolatlan marad az imád, ne somfordálj el, ezt mondva: “Hát, soha nem lehet tudni, Isten mit fog tenni.” Birkózz meg bátran a problémával! Menj Isten elé imában és az Igével, keresd meg, hol hibáztad el, és javítsd ki a hibát.

Amikor Isten elé járulsz a megfelelő, Igén alapuló, Szellemtől vezérelt imában, akkor igenis pontosan fogod tudni, mit fog tenni. Válaszolni fog neked. Be fogja tölteni a szükségedet pontosan úgy, ahogyan kérted Tőle. Várd el, hogy ezt ma is megtegye.

Igeolvasás: 1 János 5:4-15   

 

Július 12.

 

 


KENNETH

Legyél hozzáértő

Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.

– Zsoltár 34:10

 

 

 

Tudtad, hogy Isten Igéje szerint Krisztus Testében nincsen szűkölködés? Minden, amire bármikor is szükségünk lehet, minden probléma, amellyel valaha is szembe kell néznünk, Jézus vérével van befedve. Az Ő óriási és értékes ígéretei ezeket mind betöltötték, megoldották.

Akkor miért szenvedünk mégis olyan sokan szükséget? Mert, ahogy a Zsidó 5:13 mondja, nem váltunk jártassá az igazság Igéjében.

Hozzáértés kell Isten Igéjének alkalmazásához. Néha csak dobálózunk az Igével, és össze-vissza próbáljuk használni. Tudatlanul imádkozunk, majd azt mondjuk: “Ó, Isten tudja, hogyan értem” – és azt várjuk, hogy ez az ima választ nyerjen.

Azonban ez elgondolkodtató. Hiszen természetes szinten soha nem tűrünk el ilyen fokú nemtörődömséget. Ha az orvosunk odajönne hozzánk, és egyszerűen odadobna egy doboz tablettát, és azt mondaná, “Itt van, ezt kell szednie!”, anélkül, hogy megvizsgálná, mi a bajunk, akkor kimennénk a rendelőből, és soha nem mennénk vissza. Mégis megdöbbenünk azon, ha ugyanez a hányaveti hozzáállás a szellemi birodalomban megakadályozza, hogy az imáink hatékonyak legyenek.

Egy “instant” társadalomban élünk, ahol minden felfokozott és könnyen fogyasztható. És túl sokan hagyjuk, hogy ez az instant mentalitás beszivárogjon az Úr Jézus Krisztussal való járásunkba is. Amikor valakinek gyógyulásra van szüksége, bevágódunk hozzá a kórházba, egy kis olajat kenünk a két szeme közé, és azt mondjuk, “Dicsőség Istennek!”, majd viharos gyorsasággal távozunk. Olykor tényleg nem kell többet mondani, mint, hogy “Jézus nevében, gyógyulj meg!” De néha azért ennél többre van szükség.

Itt az idő, hogy lerázzuk magunkról ezt az “instant” mentalitást, és felismerjük, hogy vannak helyzetek, amikor rá kell szánnunk az időt, és imádkoznunk kell a Szent Szellemben.  Van olyan, hogy le kell ülnünk, és figyelnünk kell Isten útmutatására.

Ha az életed valamely területén hiányt szenvedsz – legyen szó gyógyulásról, anyagiakról vagy bármi másról –, akkor határozd el, hogy fejleszted az igei hozzáértésedet az adott területen. Fogd a Bibliádat. Olvasd végig a gyógyulással kapcsolatos igéket. Olvasd végig az összes csodáról szóló igét. Olvasd végig Isten összes ígéretét. Olvasd végig Ábrahám összes áldását.

Elmélkedj ezeken. Kérd Istent, hogy szóljon hozzád ezeken keresztül, és adjon világosságot arról a helyzetről, amellyel éppen szembenézel. Ne csak dobálózz az Igével. Áss bele mélyen. Tölts időt az Atyáddal való közösségben, az Igében. Engedd, hogy megmutassa, hogyan alkalmazd hozzáértően, és így nem leszel semmi jó dolog híján.

Igeolvasás:  Zsoltár 23

 

Július 13.

 

 


KENNETH

Ne hagyd figyelmen kívül az áldásokat

Mert a mi pillanatnyi könnyű megpróbáltatásunk igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk.

–2 Korinthus 4:17

 

 

 

 

Nem nehéz a szellemi szemünket olyan erősen az életünkben lévő problémákra szegezni, hogy közben az áldás teljesen elkerülje a figyelmünket. Ennek következtében olyan helyzeteket szenvedünk végig, amelyekben pedig örvendeznünk kellene.

Hadd mutassam meg, mire gondolok. Nem rég ennek a szolgálatnak szörnyű pénzügyi nyomással kellett szembenéznie. Hitben ellenálltam a nehézségeknek. Harcoltam ellenük az Igében és imában.

Amit nem ismertem föl, a következő volt: ugyan a problémák hatalmasnak tűntek, az áldások még nagyobbak voltak! A szolgálatunk felgyorsult iramban növekedett, több ember felé szolgált, több levelet írt, több kiadvány jött ki a nyomdából, több tanítókazettát küldött ki, mint valaha! Az áttörés ideje volt… az örvendezés ideje. De ezt nem ismertem fel, mert a gondolataimban túlságosan el voltam foglalva a problémákkal.

Olyan „csőlátásom” volt, hogy csak a nyomást láttam, és nehéz időket szenvedtem végig, amikor pedig a győzelmet kellett volna kiáltoznom.

De hála Istennek, Ő még idejében felébresztett engem. Ráébresztett az áldásokra, és emlékeztetett arra, hogy a problémák átmenetiek, vagyis változásnak vannak kitéve, de Isten és az Ő győzelmet hirdető szava (Igéje) egyáltalán nincsenek kitéve a változásnak!

Ha mostanában nehéz időket szenvedtél végig, akkor fordítsd a figyelmed a jelenlévő áldásokra. Sokkal hatékonyabb leszel a problémák elleni harcban, ha Istennek adod a dicsőséget a problémákra adott válaszokért. Hisz már minden elvégeztetett. Vedd le a szemedet a problémáról, és nézz körbe. Hamarosan a győzelmet fogod kiáltozni!

Igeolvasás:  Zsoltár 13

 

Július 14.

 

 


KENNETH

A halálos ellenséged  

Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott…

1 Thesszalonika 4:13

 

 

 

Bár hívők vagyunk, sokan annyira az élet természetes részének tekintjük a bánatot és a szomorúságot, hogy nem is kérdőjelezzük meg. Valójában, ha őszinték vagyunk, akkor be kell ismernünk, hogy előfordul, hogy szomorúak akarunk lenni, és sajnáltatni akarjuk magunkat.

De miért akarunk szomorúak lenni? Mert a szomorúságnak érzelmi töltete van. Olyan érzelmi fellobbanást ad, amely kezdetben szinte mámorító.

Azonban a fájdalom és a bánat veszélyes dolgok. Sok évvel ezelőtt Isten megmutatta nekem, hogy ezek nem olyan ártatlan érzelmek, mint amilyennek gondoltuk. Az ilyen érzelmek mögötti erő valójában szellemi lényeket jelent, akiket a sátán küldött, hogy lopjon, öljön és pusztítson.

Része annak a megsemmisítő, sátáni tehernek, amit Jézus magára vett, amikor meghalt a kereszten (Ésaiás 53). Magára vette a bánatot és szomorúságot, hogy nekünk ne kelljen ezeket átérezni. Ha kopogtatnak az ajtódon, akkor emlékezz rá, hogy ezek nem ártatlan érzelmek. Halálos ellenségek, amelyeket Jézus már elhordozott a Kálvárián.

Ne élj úgy, mint akiknek nincsen reményük. Hívő vagy. Tudod, hogy Jézus Krisztus meghalt érted, és feltámadt.  Ez nem csak a fizikai halálra nézve ad neked reménységet, hanem minden helyzetben. Ezért ne szomorkodj! 

Igeolvasás: Ésaiás 51:11-16

 

Július 15.

 

 


GLORIA

Bátortalanítsd el az ördögöt

Boldogok lesztek, amikor titeket az emberek gyűlölnek, és kirekesztenek, és szidalmaznak titeket, és kivetik a ti neveteket, mint gonoszt, az embernek fiáért. Örüljetek azon a napon és örvendezzetek; mert ímé, a ti jutalmatok bőséges a mennyben, hiszen hasonlóképpen cselekedtek a prófétákkal az ő atyáik.

–Lukács 6:22-23

 

 

 

Tudod, hogyan lehet elszomorítani az ördögöt? Csak kövesd az alábbi igevers utasításait. Amikor üldöztetés ér, amikor a barátok, és a család kritizál téged, mert betegekre teszed a kezedet, és hiszel a gyógyulásukban, vagy amikor a munkatársaid fanatikusnak neveznek, mert szereted Jézust, és nem félsz ezt ki is mondani, akkor örvendezz! Kiálts halleluját, és ugrándozz örömödben!

Biztosítalak, hogy ez végtelenül elbátortalanítja az ördögöt. Azt reméli ugyanis, hogy az üldöztetés bánt majd téged. Azt várja, hogy árt majd a hitednek, kikészít téged, és kétségbe ejt.

Nem azt mondom, hogy élveznünk kellene az üldöztetést magát. De meg lehet tanulni, hogy figyelmen kívül hagyjuk a kellemetlenséget azáltal, hogy a figyelmünket az eljövendő jutalomra fordítjuk és arra a tényre, hogy Jézus azt mondta, áldottak vagyunk.

Pál apostol nagyon tudta, hogyan kell ezt tenni. Szakértője volt az örvendezésnek az üldöztetések közepette is. A sátán állandóan problémákat görgetett az útjába. De tudod, mit mondott ezekről az üldöztetésekről? Azt, hogy nem is hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez képest, ami meg fog jelenni.

Ha Pál tudott örvendezni a verések, megkövezések, hajótörések, bebörtönzések és szinte mindenféle üldöztetés közepette, akkor te is tudsz!

Csak tedd azt, amit ő. Amikor a Szent Szellem azt mondta neki, hogy fogságban és nyomorúságban lesz része, akkor ezt mondta: „De semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot vegyek az Isten kegyelmének Evangéliumáról.” (ApCsel 20:24)

Ne azzal legyél elfoglalva, hogy mit gondolnak és mondanak az emberek itt lent a földön. Azzal legyél elfoglalva, hogy az Úrnak mi van a tetszésére. Azzal legyél elfoglalva, hogy bevégezd a futásodat örömmel. Az előtted lévő dicsőséges reménységgel legyél elfoglalva. Mert az a reménység elég arra, hogy általa bárki – bármilyen körülmények közepette – ugrándozzon örömében!

Igeolvasás:  ApCsel 16:16-35

 

Július 16.

 

 


KENNETH

Vesd bele magad az igazságba

De mikor eljön Ő, az igazság Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja,  miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

–János 16:13

 

 

 

Jézus azt mondta, hogy a Szent Szellem elvezet bennünket minden igazságra. Nem csak annyi igazságra, ami éppen elég a túléléshez. Nem is csak alkalomadtán, hogy segítsen, mit tanítsunk a vasárnapi iskolában. Ő azt mondta, hogy minden igazságra!

Ha üzletember vagy, ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem megmutatja, hogyan növeld a nyereségedet, és hogyan csökkentsd a kiadásaidat. Ha édesanya vagy, ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem megmutatja, hogyan csendesítsd le a veszekedést a gyermekeid között. Ha diák vagy, ez azt jelenti, hogy a Szent Szellem megmutatja, hogyan jeleskedjél a tanórákon.

Valójában, ha ismered Jézus Krisztust, és meg vagy keresztelkedve a Szent Szellemben, akkor benned van a válasz minden létező pénzügyi nehézségre, minden létező szellemi és fizikai problémára. Nálad van a válasz olyan problémákra is, amelyekről még nem is tudsz!

Például a II. világháború alatt az Egyesült Államok belefutott néhány komoly problémába. Az ellenség gyorsabban elsüllyesztette a hajóikat, mint ahogy ők újakat tudtak volna építeni, mivel ez abban az időben egy évbe is beletelt.

A probléma megoldására tett erőfeszítéseik közben egy olyan módszert dolgoztak ki, amely által egyetlen nap alatt meg lehetett építeni egy hajót. Viszont probléma fakadt abból, hogy a folyamat közben a hajót a feje tetejére kellett állítani, és amikor visszafordították, a hegesztés tönkre ment, és a hajó szétesett.

Ezek után a kérdést egy szellemben jártas ember elé tárták, aki abban az időben híres iparos volt. „Kitalálom, hogyan oldjuk meg!” mondta. És valóban, napokig tartó ima és böjtölés után Isten megmutatta neki a hegesztési módszert, ami össze tudta tartani a hajót.

Ha valamilyen problémával nézel ma szembe, ne próbáld azt saját magad megoldani. Fogd a szaván Jézust, és kérd meg a Szent Szellemet, hogy adja meg neked a megoldáshoz szükséges tudást.

Használd a régi korok bölcsességét a munkádban, a családodban és mindenben, amiben jársz.   Vesd bele magad azokba az igazságokba, amelyeket Ő a bensődbe helyezett.

Igeolvasás:  János 14:6-17

 

Július 17.

 

 


GLORIA

Rengesd meg a poklot

Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

–1 János 3:8

 

 

 

Rád ijesztett ma az ördög? Lépten-nyomon problémát okoz neked?

Ha így van, borítsd rá az asztalt. Te tedd őt szerencsétlenné a változatosság kedvéért. Tudd, hogy megvan ehhez az erőd. Az erő benned van, hogy lerontsd az ördög munkáit, hogy minden gyógyíts, szabadíts, a foglyokat szabaddá tedd. Olyan sok erő van benned, hogy minden alkalommal, amikor az ébresztőórád megszólal, az ördögnek siránkoznia kellene: „Jaj ne! Ez a bajkeverő már megint felkelt!”

Néhány évvel ezelőtt egy levelet kaptam egy kislánytól, aki részt vett az egyik Los Angelesben tartott gyógyító alkalmamon. Annak ellenére, hogy túlságosan fiatal volt ahhoz, hogy megértse a teológiát vagy bármi ilyesmit, az Úr egy nagyon egyszerű és komoly kijelentést adott neki, ahogy figyelte a gyógyuló embereket.

A kislány elmesélte, hogy amikor felnézett az emelvényre, egyáltalán nem látott engem.  Csak Jézust látta. És az ördögöt is látta. Tudod mit csinált az ördög? A földön feküdt, és így siránkozott: „Ez nem lehet! Ez nem lehet! Ez nem lehet!”

Most, ebben a pillanatban is, az Úr Jézus Krisztus ereje munkálkodik benned. És nem csupán azért, hogy egy napon elvigyen a mennybe. Azért van ott, hogy itt a földön ráijesszél az ördögre. Azért van ott, hogy Isten királyságát építhesd most – amíg még van idő.

Kerülj összhangba Isten életedre vonatkozó Igéjével és akaratával. Hadd áradjon ki Jézus kenete belőled. Az egész pokol reszketni fog. És már soha nem leszel teljesen ugyanaz, mint annak előtte.

Igeolvasás:  1 János 5:4-20

 

Július 18.

 

 


GLORIA

Legenda a szemedben

Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

 –Róma 12:3

 

Tudni akarod a titkot, hogy miképp maradhatsz meg Isten akaratában, és miképp akadályozhatod meg, hogy letérj a helyes útról?

Ne becsüld túl magad!

A Példabeszédek 16:18 azt mondja: “A pusztulás előtt kevélység jár, és a bukás előtt felfuvalkodott szellem.” Hányszor láttuk ezt beigazolódni! Hányszor láttuk, hogy hívők bajba kerültek, mert túlzó képet alkottak magukról. Azt kezdték gondolni, hogy ők már olyan okosak, hogy mindent tudnak.

A következő állomás, hogy úgy gondolják, mindenki mást ki kell igazítaniuk. Ahelyett, hogy engednék, hogy Jézus legyen a Gyülekezet Feje, úgy érzik, nekik kell közbelépni, és elvégezni a feladatot.

Ha ez egyszer megtörténik, akkor már csak idő kérdése, hogy orra essenek, és kudarcot valljanak. Hogy miért? Mert a Biblia tanítja, hogy Isten ellenáll a kevélyeknek (1 Péter 5:5).

Ne hozd magad olyan helyzetbe, hogy Istennek ellen kelljen állnia neked. Ítéld meg józanul a saját képességeidet. Vegyél fel alázatos hozzáállást. Figyeld magadat, és amikor észreveszed, hogy felfuvalkodtál a saját nagyságodtól, akkor térj meg, és jusson eszedbe, hogy minden jó dolgot, amit élvezel, és minden sikert Isten kegyelme és az Ő ereje által kaptál.

Nézz vissza az életedre, és lásd meg, hányszor veszíthetted volna el azt, amit Isten adott neked. Tudatosítsd magadban, hányszor tartott meg az Ő drága kegyelme, amikor bukdácsoltál, és minden elképzelhető hibát elkövettél.

Ne válj legendává a saját szemedben. Inkább alázd meg magad Isten hatalmas keze alatt, és engedd, hogy Ő emeljen fel – ez elejét veszi néhány, nagyon fájdalmas bukásnak.

Igeolvasás: 1 Péter 5:5-7; Jakab 4:6-17

 

Július 19.

 

 


KENNETH

Ne legyen kemény a szíved

Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik Őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak.

–2 Krónika 16:9

 

A farizeusok szívének állapota elszomorította Jézust. A szívük kemény és érzéketlen volt. Ha megnézed a Márk 3-at, érteni fogod, miről beszélek.

Isten ott volt közöttük, és nekik – minden ember közül leginkább – fel kellett volna ezt ismerniük. Kívülről ismerték az Írásokat, és minden ott leírt messiási prófécia illett Jézusra. De a szívük érzéketlensége szó szerint megvakította őket, és nem látták, ki volt Ő valójában.

A farizeusok szíve a körülöttük lévő emberek szükségei iránt is kemény volt.

Pontosan ugyanez történik ma is.

Csak gondold végig újra, hogy mit tettek a farizeusok:
·        Isten szolgáját kritizálták.
·        A vallásos hagyományaikat védelmezték ahelyett, hogy Isten Igéjének engedelmeskedtek volna.
·        A saját jólétüket mozdították elő a körülöttük lévőké helyett.

Ismersz olyan hívőt, akire illik ez a leírás? Biztosan! Valójában mindegyikünk elkövette valamikor ezeket a dolgokat az életében.

Bizonyos fokig mindannyian beleestünk azokba a hibákba, amelyeket a farizeusok elkövettek. Olyan elfoglalttá váltunk a helyes cselekedetekben és beszédben, hogy hagytuk kihűlni Isten bennünk lévő szeretetének melegét.

Tudom, hogy így van, mert ha nem így lenne, akkor Isten hatalmas mozdulását látnánk körülöttünk. Minden sarkon ébredésnek lennénk tanúi.

Ez az, amire Isten vágyakozik. Leghőbb vágya, hogy a Szellemét természetfeletti erőben és bőségben kiárassza az Egyházán keresztül. De mi olyan állapotba hoztuk a szívünket, ami visszatartja Őt.

Ha a Szent Szellem kiáradására vágysz az életedben, és az Ő erejének megnyilvánulását szeretnéd a gyülekezetben, akkor ellenőrizd a szíved állapotát. Ha bármi keménységet találsz ott, térj meg, és kérd Istent, hogy változtasson meg téged. Kérd meg, hogy adjon neked olyan szívet, amely lehetővé teszi, hogy megmutassa a hatalmát irányodban.

Igeolvasás: Márk 3:1-6

 

Július 20.

 

 


KENNETH

Adj többet – ne kevesebbet

Van olyan, aki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és van aki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik.

–Példabeszédek 11:24

 

 

 

Amikor a pénzünk szűkössé válik, mindig kísértést jelent, hogy visszafogjuk az adakozást. Végül is, ez tűnik logikusnak. Ne tedd! Az lesz a vége, hogy levágod magad Isten anyagi áldásainak áradásáról éppen akkor, amikor a leginkább szükséged van rá.

Néhány évvel ezelőtt szembe kellett néznem ezzel a helyzettel. A szolgálat anyagi helyzete visszaesett – egy millió dollárral, hogy egészen konkrét legyek. Gloria és én akkor már 20 éve éltünk hitből. Első kézből tudtuk, hogy Isten betölti a szükségeinket – „az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban” (Filippi 4:19). Láttuk, hogy Isten újra és újra bebizonyítja ezt, nem csupán a személyes életünkben, hanem a szolgálatunkban is.

Mégis ez alkalommal úgy tűnt, hogy az összes ima és hit, amely eddig győzelmet hozott nekünk, hatástalannak bizonyult. Valójában, ahogy telt-múlt az idő, a helyzetünk egyre rosszabb lett ahelyett, hogy javult volna.

Az év végére a hiányunk egy millió dollárra nőtt.

Végül egy nap csalódottan és fáradtan Isten elé mentem, és elé tártam a helyzetet. „Uram,” mondtam, „ismered ennek a szolgálatnak az állapotát. Egy millió dollárra van szükségem, csak hogy egyenesbe jöjjünk.”

„Ó nem, ez nem így van!” válaszolta az Úr.

Alig tudtam elhinni. Hogyan mondhatja nekem, hogy nincs szükségem egymillió dollárra? Nem nézte meg a könyvelést? Nem beszélt a könyvelőmmel? Nem tudtam mit felelni. Annyira jutottam, hogy valamit félreértettem. Tehát újrakezdtem az egészet.

Az Úr megint azt mondta: „Ó nem, ez nem így van.”

A kezdeti összezavartságom ellenére, ahogy tovább kérdezgettem és figyeltem Rá, kezdtem érteni, mit akart az Úr nekem mondani. Nem az anyagi hiány volt az egyetlen dolog, ami nem volt rendben. Egy nagyobb probléma állt mögötte.

Kisvártatva megmutatta, hogy mit kell tennem: a szolgálat bevételének tíz százalékát a szegények felé való szolgálatra kellett fordítanom.

A természetes ész számára ez egyáltalán nem jelentett megoldást. Hogyan lehet megszüntetni egy hiányt, ha minden pénzedet, amid van, eladományozod? Amikor azonban ezt a megoldást alkalmaztam, az egymillió dolláros hiány kezdett eltűnni.

Emlékezz erre legközelebb, amikor az ördög szorongatni próbál téged. Törd meg a pénzügyeid fölötti hatalmát azáltal, hogy nem kevesebbet, hanem többet adakozol. Nem fog sok idő eltelni, és az isteni gyarapodás rád árad!

Igeolvasás: 1 Királyok 17:1-16

 

Július 21.

 

 


GLORIA

Kulcs a bizodalomhoz

Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek Őelőtte.

–1 János 3:21-22

 

 

 

Soha nem úszod meg szárazon, ha engedetlen vagy Istennel szemben.

Vannak, akik azt gondolják, hogy meg tudják. Azt gondolják, ha senki nem tudja meg, akkor nem lesz belőle baj. Végül is, Isten kegyelmes. Ő nem fogja ezt felróni nekik, ugye? És ha senki más nem tud róla… nem mindegy?

Nem ismerik fel azt, hogy a saját szívük fog problémát okozni nekik. A saját szívük fogja elkezdeni kárhoztatni őket. Mindenki más nagyszerűnek gondolhatja őket. Mindenhol hit-beszéd jöhet ki a szájukból, de amikor Isten elé mennek imában, akkor kétségekkel és félelmekkel lesznek teljesek, ami megakadályozza őket abban, hogy az imájukra választ kapjanak.

Ez az egyik oka annak, hogy miért olyan fontos az Úr felé engedelmességben élni. Az engedelmes élet olyan szellemi bátorságot ad neked, amilyet még nem tapasztaltál. Bátorságot ad az imában, bátorságot a hitben. Bizalmat ad Isten iránt – ahogy Pál apostol mondja –, amely nincsen meg azoknak, akik bűnben megpróbálják szárazon megúszni.

Nem azt mondom, hogy tökéletesnek kell lenned. Hogy soha nem követhetsz el hibát. De engedelmesnek kell lenned annak a világosságnak, ami már a tiéd. Szánj időt rá, hogy figyelj Isten Szellemére, és válaszolj Neki. Amikor azt mondja, hogy tegyél meg valamit, akkor tedd meg.

Amikor így teszel, akkor a bensődben bizodalmat kapsz. Ez nem olyan, amit az értelmeddel idézel elő, vagy bebeszéled magadnak. Egyszerűen csak ott lesz. Ahelyett, hogy elárasztanának a kétségek és olyan érzések, hogy Isten Igéje nem fog működni a számodra, azt fogod találni, hogy teljesen elhiszed, hogy az Ige működik a számodra. Bízni fogsz Istenben, és együtt fogsz vele áradni. Eljutsz arra a helyre, amit a Biblia így nevez: „az Úrban való nyugalom”.

Emlékezz erre: bár a bűneidért való ár örökre meg lett fizetve, az engedetlen élet sokba fog neked kerülni. Abba a bátorságba fog kerülni, ami jog szerint a tiéd Jézusban. Meglopja a hitedet, és félelemmel bombáz.

Ne hagyd, hogy a szíved kárhoztatása megrövidítse a bizodalmadat. Cselekedd azokat a dolgokat, amelyek tetszésére vannak Istennek, és akkor bizodalommal teljesen járhatsz Isten országában.

Igeolvasás:  1 János 3:21-22

 

Július 22.

 

 


GLORIA

Semmi veszítenivalód nincsen

Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, mert cselekedeteik gyümölcsével élnek. Jaj a gonosznak, gonoszul lesz dolga, mert kezeinek cselekedete szerint fizetnek néki.

–Ésaiás 3:10-11

 

 

 

Éreztél már félelmet azzal kapcsolatban, hogy teljesen átadd magad az Úrnak, mert úgy gondoltad, akkor meg leszel fosztva bizonyos kedvtelésektől ebben az életben? Valószínűleg éreztél. Ez azért van, mert a sátán túlórában dolgozik azon, hogy meggyőzzön: ő egy igazán valamirevaló életet tud neked adni. De egy percig se hidd el neki. Az igazság az, hogy ha teljesen az Úrnak engedelmeskedsz, akkor semmi olyan dolgot nem kell feladnod, amit érdemes lenne megtartani. Csak az történik, hogy a lehető legteljesebb életet fogod élni!

Jézus földi élete egy tökéletes példája volt a teljes engedelmességben való életnek. Élő példája volt az istenfélő élet előnyeinek. Bárhová is ment, a süketet hallóvá tette, a vakot látóvá, a béna pedig járni kezdett. Tökéletes békességben és teljes győzelemben járt.

Ez elég jól hangzik számomra. Jézus egyedül arról maradt le, hogy az ördög hatalmat szerezzen Fölötte azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Valójában az ördög semmit sem tudott tenni Vele, amíg az Atya akaratából Jézus le nem tette az életét. Egészen addig Jézus teljes győzelemben járt az ellenség felett.

Szerinted sok mindenről lemaradnál, ha így élnél? Természetesen nem! Istennek ugyanabban a kenetében, erejében és dicsőségében járhatnál, amiben Jézus.

Az egész életedet fel kell adnod ehhez? Igen! A saját életedet Isten életére kell cserélned. A betegségedet az Ő általa való gyógyulásra, a szegénységedet az Ő benne való bővölködésre, az aggodalmadat az Ő békességére, a bűnödet az Ő megigazultságára.

Nos, miért hezitálsz? Valójában semmi veszítenivalód nincsen.

Igeolvasás:  Zsoltárok 37:7-23

 

Július 23.

 

 


KENNETH

Láthatják benned az idegenek Jézust?

Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy Jézussal voltak.

–Cselekedetek 4:13

 

 

 

Hogy tetszene az, ha annyira teljes lennél Isten dicsőségével, hogy ez félreérthetetlen lenne a körülötted lévők számára? Hogy tetszene az, ha az emberek rád nézve rögtön tudnák, hogy Jézussal voltál? Ez teljesen lehetséges, ha újjászülettél, és betöltekeztél a Szent Szellemmel. Ugyanaz a hatalmas erő, amely az újjászületéseddel belsőleg megváltoztatott téged, éppúgy gyökeresen meg tud változtatni külsőleg is, így az idegenek az utcán megláthatják benned Jézust.

Az egyik kedvenc bizonyságtételem Jerry Savelle-től származik. Egyszer a feleségével, Carolynnal egy bevásárlóközpontban voltak, és Jerry egyik üzletből a másikba sétálgatott, amíg Carolyn befejezte a vásárlást.

Egy hölgy odament hozzá, és azt mondta, „Imádkozna értem?” Mivel Jerry nem ismerte a hölgyet, meglepődött. „Az összes ember közül a bevásárlóközpontban, miért éppen engem választott?” kérdezte.

A hölgy ezt válaszolta: „Az Úr azt mondta, jöjjek ebbe a bevásárlóközpontba, és itt valaki tud értem imádkozni. Idejöttem, hogy megkeressem azt az embert. Észrevettem egy fénysugarat. Bementem az egyik üzletbe, ott bolyongtam, majd bementem egy másikba, és ott is járkáltam egy kicsit. Követtem a fényt, amíg megtaláltam, honnan jön – Öntől!”

Mi volt az a fény? Isten dicsősége! Az Ő dicsősége sugárzott Jerry-ről, ahhoz hasonlóan, ahogy Mózes arcáról, amikor lejött a Sínai hegyről. És Isten sugárzó dicsősége gyógyulást hozott annak a hölgynek, amikor Jerry imádkozott érte.

Ahogyan az a tény felismerhető volt, hogy Péter és János Jézussal voltak, úgy az is, hogy Jerry Savelle Jézussal volt, amikor a hölgy odament hozzá a bevásárlóközpontban.

Amikor időt töltesz Jézussal, az nyilvánvaló lesz. Az Ő ereje és dicsősége tükröződni fog benned a világ számára. És az Ő jelenléte rajtad betölti a szükségeket bármerre mész. Szánj rá időt, hogy Jézussal legyél ma!

Igeolvasás: Cselekedetek 4:1-20

 

Július 24.

 

 


KENNETH

Hagyd magad mögött a múltat

De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

– Filippi 3:14

 

 

 

Szellemi botlások és sérülések. Belső fájdalmak, amelyek, úgy tűnik, nem akarnak elmúlni. Legtöbben tudjuk, milyen ezektől szenvedni, de kevesen tudják közülünk, mit tegyünk ezekkel.

Tovább bicegünk, remélve, hogy azok a rejtett sebek valamilyen csodával határos módon elmúlnak, és azt gondoljuk, hogy a depresszió gyötrő érzése (egy kicsivel több alvás vagy egy kis desszert segítségével) talán végül elmúlik.

De így történik ez valójában? Nem!

Én tudom. Megéltem már.

De hála Istennek, nem vagyok így többé. Elmondhatom, hogy az elmúlt években szembenéztem néhány kemény szellemi csatával. És úgy találtam, hogy a csaták során megverhetnek és megsebesíthetnek a bensőmben – ez éppen olyan biztos, ahogy egy ökölharc során külsőleg megsebesíthetnek és megverhetnek.

Mielőtt újjászülettem, megtanultam, hogy fizikailag milyen pusztító tud lenni egy valódi verekedés. Mégis, akármilyen rosszul éreztem is magam, egy néhány napos pihenés megtette a magáét.

Azonban egy megsebesített szellem gyógyulása nem jön ilyen könnyen. Valójában az idő múlása gyakran még ront az állapotán.

Ennek a következő az oka: ahelyett, hogy a fájdalmas kudarcokat magunk mögött hagynánk, addig időzünk azokon, ameddig a kudarcok valóságosabbá válnak a számunkra, mint Isten ígéretei. Addig összpontosítunk rájuk, amíg belesüllyedünk a depresszióba, és ott megrekedünk, mert félünk attól, hogy ha továbbmegyünk, akkor újra elbukunk.

De van kiút. Ha a depresszió miatt szellemi zuhanórepülésben vagy, akkor mindaz, amit tenned kell, hogy ebből kikerülj, annyi, hogy leveszed a szemedet a múltról, és a jövőre tekintesz – egy olyan jövőbe, amelyet Jézus Krisztus garantált neked hatalmas és értékes ígéretei révén az Igében.

Elképzelhető, hogy ez kezdetben nem fog könnyen menni. Az elmédnek valószínűleg több éves tapasztalata van a múltra való összpontosítás területén. Akár egy öreg ló, ami mindig szokásához híven az istálló felé veszi az útját, a gondolataid is valószínűleg abba az irányba fognak vágtatni, ahányszor csak elengeded a gyeplőt.

Tehát ne engedd el a gyeplőt.  Tartsd szorosan. Tudatosan elmélkedj Isten Igéjén. A múltról szóló gondolatokat helyettesítsd igei ígéretekkel a jövődről, és legyél ebben kitartó. Ha így teszel, sebesült katona helyett győztes harcos válik belőled, amilyennek Isten teremtett téged.

Igeolvasás:  Filippi 3:12-21

 

Július 25.

 

 


KENNETH

Ne hagyd elhalványulni a hitedet

Annakokáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelnünk, nehogy valaha elsodortassunk attól.

– Zsidó 2:1

 

 

 

Van egy nagyon komoly tapasztalat Krisztus Testében. Gyakran hagyjuk, hogy azok a dolgok, amelyeket hallottunk, a hit és megigazultság üzenetei elhalványuljanak a számunkra.

Nem csak azokról a hívőkről beszélek, akik olyan mértékben körbe vannak véve a vallással, hogy soha nem hallottak arról az erőről, amely Jézus Krisztusban az övék. A közöttünk lévőkről beszélek, akik hallották az Igét, és megismerték, hogy milyen izgalmas hitből élni.

A saját életemben, például, előfordult, hogy amikor gyógyulásért imádkoztam, a helyes szavakat használtam – „Köszönöm Istenem, hiszem, hogy megkaptam…” és minden ilyesmit. De belül azt gondoltam, „Vajon Isten miért nem gyógyít meg?”

Látod, annak ellenére, hogy azt mondtam, hiszem, hogy meggyógyultam, valójában nem hittem. Ingadoztam Isten ígéretével kapcsolatban, és azt hittem el, amit a testem mondott, ahelyett, hogy Isten Igéjének hittem volna.

Nem számít, mióta vagy hívő, vagy milyen régóta alkalmazod a hit alapelveit. Könnyen bele tudsz csúszni a hitetlenségbe Isten ígéreteivel kapcsolatban. És amikor ez megtörténik, az sokba fog neked kerülni.

„De olyan könnyű hitetlensége csúszni”, mondhatod, „hogyan lehet ezt elkerülni?”
A Zsidó 4:11 azt mondja: „Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba [munkálkodjunk, hogy bemenjünk abba a nyugodalomba – King James-féle fordítás], hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék.”

Munkálkodnunk kell! Ez nem azt jelenti, hogy kézzel-lábbal dolgozunk, vagy próbáljuk rávenni Istent, hogy megtegyen valamit, hanem időt töltünk az Igében – Isten ígéreteire támaszkodunk nap, mint nap. Figyelnünk kell az Igére, és nem szabad azt elengednünk.
Ne legyél hanyag az Igével kapcsolatban. Ne kövesd el azt a hibát, hogy azt gondolod, „Ó, én tudok mindent erről a hit dologról. Tudom, hogyan fogadjam el a gyógyulásomat.” Ne lankadj el, különben egy nap az ördög felkészületlenül ér, és meglop téged.

Inkább áss olyan mélyre az Igében, mint még soha. Munkálkodj! Legyél szorgalmas, és ne hagyd, hogy elhalványuljon a hited – és akkor nem kell elbuknod!

Igeolvasás:  Zsidó 10:23-39

 

Július 26.

 

 


KENNETH

Lakomázz az Igéből

Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik.

–Máté 4:4

 

 

 

Isten Igéje az a szellemednek, ami a kenyér a testednek. Ha a testedet fizikai étellel táplálod, az fizikai erőt termel. Ha a szellemedet szellemi eledellel táplálod, az tényleges erőt, vagyis hitet eredményez. Amiként nem tudod megtenni, hogy egyszer eszel, majd több hétig ennek az emlékéből élsz csak, akként az sem lehetséges, hogy az Igét csupán az emlékezetedben tartod, és így vagy erős a hitben. Még ha százszor olvastad is, újra el kell olvasnod.

Tégy egy próbát: csukd be a szemedet, és képzeld el, hogy egy citromot szeletelsz. Most vedd a fogad közé a citromot, és amikor azt mondom, „három”, harapj rá olyan erősen, hogy a leve kifröccsenjen a szádba. Egy. Kettő. Három. Harapj!

Valószínűleg olyan élénken él benned, hogy milyen citromra harapni, hogy talán még mindig folyik a nyálad. De hadd kérdezzem meg: „Kaptál valami táplálékot ebből az emlékből?” Ugye, nem?

Emlékezetben tartani Isten Igéjét nem elég. Folyamatosan táplálkoznod kell abból, amit az Ige mond. Olvasd gyakran. Menj gyülekezetbe, ahol az Igét prédikálják. 

Egy nap olvasni fogsz egy ismerős igeverset… egy verset, amit már ezerszer is olvastál… és hirtelen Isten a legnagyobb kijelentést fogja neked adni, amit valaha kaptál. Egy teljesen friss kijelentés jön abból a régi, ismerős versből! És valószínűleg pontosan az lesz az, amit tudnod kell az aktuális helyzetedre vonatkoztatva. Táplálkozhatsz az Igéből, amely a szellemedben van. De emlékezz erre: nem kaphatsz folyamatosan eredményt, ha nem töltesz időt imában és Isten Igéjében, és nem adsz szabad utat a Szellemnek, hogy naponta tápláljon téged.

Ne próbálj az utolsó szellemi táplálékod emlékéből élni. Újra töltsd fel magadat a hit erejével. Lakomázz már ma is Isten Igéjéből.

Igeolvasás:  János 6:48-58

 

Július 27.

 

 


KENNETH

Különülj el

Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el (különüljetek el), azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket.

–2 Korinthus 6:17

 

 

 

A körülöttünk lévő világot túlnyomórészt a sátán irányítja. Hogyan kerülhetjük el, hogy ne keveredjünk bele? Hogyan különülhetünk el?

A választ a János 17:17-ben találod. Itt Jézus az Atyához szól mindazokról, akik Ő benne hinni fognak. „Szenteld meg őket a te igazságoddal…” mondta. „A te Igéd igazság.” A megszentelni szó azt jelenti „elkülöníteni”. Tehát Jézus azt mondta: „Különítsd el őket a Te Igéddel.” Az Ige különít el!

Amikor a kezdetekkor elhitted Isten Igéjét, újjászülettél. Szellemileg el lettél különítve a sötétség országától – a világosság királysága számára. Itt sokan meg is állnak. Hagyják, hogy Isten Igéje elvégezze a kezdeti elkülönítő munkáját, aztán tovább mennek, és úgy élnek, mint bárki más. Szellemileg már el vannak különítve a haláltól. De fizikailag és mentálisan, nyakig benne vannak. Szegények. Betegek. Aggodalmaskodnak. Összezavartak. Nyugtalanok. Más szóval, épp olyanok, mint mindenki más a világban.

De ha az életedben első helyre helyezed Isten Igéjét, akkor az továbbra is el fog téged különíteni az előző „hazádban” lévő szegénységtől, aggodalomtól, betegségtől, gyűlölettől és sötétségtől.

Isten Igéje másvalamit is tenni fog érted. Nem csupán elkülönít e világ dolgaitól, hanem elkülönít Isten dolgai számára.

Nem tudsz elszakadni a régi, pusztító szokásoktól anélkül, hogy valami másnak ne különítenéd el magad. Nem tudsz elfordulni a világ dolgaitól, hacsak nem fordulsz valami erősebb felé. Elmondom neked, hogy kiáltozhatsz, ordítozhatsz, és gyötrődhetsz az oltárnál, megtehetsz bármi egyebet, hogy megszabadulj a bűntől az életedben. Ordíthatod, hogy „Drága Istenem, vedd el tőlem ezt a bűnt.” De a világon semmilyen könyörgés nem különíthet el a bűnödtől. Az Ige az egyedüli, ami megteszi!

Határozd el, hogy első helyre teszed az Igét az életedben. Legyen ez egy minőségi döntés, olyan, ahonnan nincs visszaút.  Vesd bele magad az Igébe, és hagyd, hogy az Ige elvégezze a munkáját. Hadd különítsen el téged a világ dolgaitól, Isten dolgai számára.

Igeolvasás:  2 Korinthus 6:14-18    

 

Július 28.

 

 


GLORIA

Győztesek vagyunk

Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek a népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér, eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlük!

– 4 Mózes 14:9

 

 

 

Több ezer évvel ezelőtt Isten azt mondta Izrael gyermekeinek, hogy menjenek, és foglalják el a földet, amit Ő nekik adott. Azt parancsolta nekik, hogy erővel foglalják el az ott élő istentelenektől, mégpedig félelem nélkül.

Ma is ez az üzenete a számunkra. Isten még mindig próbál rávenni bennünket, a népét arra, hogy elfoglaljuk azt a jó földet, amit nekünk adott. Még mindig próbál rávenni bennünket arra, hogy használjuk azt az erőt, amit nekünk adott, és űzzük el a gonoszt általa.

Tudod, a föld nem az ördögé. A föld Istené (Zsoltár 24:1). Az ördög csupán beköltözött, és átvette a hatalmat a dolgok felett, mert mi hívők nem állítottuk őt meg.

Tudniillik neked is ez a feladatod. Jézus elvette a sátán törvényes jogait a feltámadás reggelén.  Majd bennünket bízott meg, hogy kikényszerítsük a sátán vereségét. Az Ige azt mondja, hogy az Atya jobbján ül, amíg az ellenségei lábának zsámolyául vettetnek (Zsidó 10:12-13). Tudod, ez mit jelent? Azt, hogy Jézus ránk vár, hogy az ördögöt és a csapatát kirúgjuk a földön zajló dolgokból. Vár ránk, hogy véghez vigyük azt a győzelmet, amit Ő megszerzett a Kálvárián, és, hogy elfoglaljuk ezt a földet.

De ahogy Izraelnek fizikailag fel kellett kelnie, hogy elfoglalja a Kánaán földjét, úgy nekem és neked is fel kell kelnünk a Szellemben, ha Isten uralmát meg akarjuk alapozni a földön. El kell indulnunk. Nem tudjuk ezt ülve megtenni!

Lehet, hogy nem tudod, de háborúban vagyunk. Szellemi harcban állunk – és győztesek vagyunk. Valójában, ha felismernéd, hogy a szellemi világban mi minden zajlott már le, akkor nevetnél az ördögön, amikor csak megjelenik.

Tehát ha az ördög uralmat gyakorol az életed valamely területén, a gyülekezetedben vagy a közösségedben, akkor kelj fel Szellemben, hit által, az ima és az Ige által, és kezdd el visszafoglalni azt a területet. Ne ijedj meg. A védelme eltávozott tőle. Nincsen olyan fegyvere, ami ellenállhatna neked.

Az Úr veled van. Kelj fel Jézus nevében, és foglald vissza a földet!

Igeolvasás:  2 Mózes 14:10-31  

 

Július 29.

 

 


KENNETH

Lépj a világosságba

Az én lábamnak szövétneke a Te Igéd, és ösvényemnek világossága.

– Zsoltár 119:105

 

 

 

Amíg Isten Igéje által élsz, addig nem kell újra a sötétségbe kerülnöd. Soha nem leszel összezavart azzal kapcsolatban, hogy melyik utat válaszd, ha döntened kell. Soha nem kell botorkálnod, és tapogatózva keresned az utadat.

Nem nagyszerű ez? Nem izgalmas tudni, hogy Isten Igéje meg fogja adni azt a világosságot, amire minden nap szükséged van az életedben, ha engeded?

Építsd fel a hited ebben az Igében, és újítsd meg iránta a fogalmadat, azzal, hogy megteszed ma e megvallást:

„Atyám, Jézus nevében, elkötelezem magam, hogy az Igédben járok. Felismertem, hogy az Igéd maga a feddhetetlenség – szilárd, biztos, örök – és rábízom az életemet.

Te elküldted az Igét a szívembe. Hagyom, hogy gazdagon bennem lakozzon. Nem távozik el a számtól, éjjel és nappal erről elmélkedem, hogy szorgalmasan cselekedjem annak alapján. Az Igéd romolhatatlan mag, a szellememben él, hatalmasan növekszik bennem, és megteremti bennem a Te természetedet és életedet.

Köszönöm, Atyám, hogy az Igéd a tanácsadóm, védelmem, pajzsom, erős fegyverem a harcban. Lábam szövétneke és ösvényem világossága. Egyenessé teszi az utat előttem, soha nem botlom meg, mivel a lépéseimet a Te Igéd irányítja.

Felismerem a sátán stratégiáit és megtévesztéseit, és leállítom azzal, hogy hittel szólom az Igédet.

Biztosan tudom, Atyám, hogy Te munkálod bennem az akarást és a cselekvést a Te jókedvedből. Felmagasztalom az Igédet. Nagy becsben tartom, és első helyre teszem az életemben. Bátran és teljes bizonyossággal kimondom, hogy a szívem szilárd alapon áll – Isten élő Igéjén. Ámen!”

Igeolvasás:  Zsoltár 119:89-105

 

Július 30.

 

 


KENNETH

Nem kell elbuknod

Annakokáért, atyámfiai, (szorgalmasan) igyekezzetek a ti elhívástokat és kiválasztatástokat erőssé tenni; mert ha ezeket cselekszitek, nem ütköztök meg (nem estek el, nem buktok el) soha.

– 2 Péter 1:10 (King James-féle fordítás)

 

 

 

Soha nem buktok el. Ha meggondolod, ez egy elképesztő állítás, nem? Legtöbbünket olyan sokszor gáncsolt el az ördög, hogy gondolni sem akarunk rá.

De Isten Igéje szerint ennek nem kell így lennie. Azt mondja, van valami, ami talpon tart bennünket. Mi ez? A szorgalom. Szembe kell nézned azzal a ténnyel, hogy nem élhetsz e nélkül győztes életet.

Nem állhatsz szilárdan Isten Igéjén, ha a hét folyamán egyszer sem veszed kezedbe a Bibliát. A vasárnap reggel egymagában nem fogja elvégezni a munkát. Mégis a legtöbb hívő próbálja ennyivel megúszni. Pontosan ezért van az egész világon több ezer gyülekezet tele újjászületett emberekkel, akiknek egy szemernyi hitük sincs. Mivel nincs bennük semmi szorgalom, vágyakozás az Ige iránt.

Emlékszem arra, hogy évekkel ezelőtt szolgáltam egy hölgy felé, aki rákból gyógyult meg. Belevetette magát az Igébe, megállt hitben, és megszabadult. De évekkel később felhívott engem, és azt mondta: „Copeland testvér, kérlek, imádkozz értem. A rák megint visszajött.”

Rögtön az az ige jutott az eszembe, amit az Úr adott nekünk épp az idő tájt, hogy megálljunk azon: „Egy ellened készült fegyver sem lesz jószerencsés…” Tehát azt mondtam: „Fogd a Bibliádat, és menj vissza az Ésaiás 54:17-hez.”

A háttérben hallottam, hogy az asszony odasúgja valakinek a szobában, „Hol a Bibliám?” Amikor ezt meghallottam, majdnem felkiáltottam. Tudtam, hogy nem fog neki sikerülni. Hogy miért? A szorgalom hiánya miatt.

Figyelj, ez egy mindennapos dolog.  Az ördög a nap 24 órájában azon spekulál, hogy miképp buktasson el minket. Jézus a nap 24 órájában a trónon van, és erőt ad, hogy ellenálljunk az ördögnek. Ezért nekünk állandóan gyakorolnunk kell a hitünket.

Ha a jövőben is meg akarsz állni, akkor többre van szükséged, mint a vasárnapi iskolás hitre. Felnőtt, hegyeket mozgató hitre van szükséged, és ennek megszerzéséhez csak egyetlen út van: ha minden eddiginél szorgalmasabban szenteled oda magadat az Igének.

Szorgalmasan igyekezz az elhívásod betöltésére és a kiválasztottságod megszilárdítására. Nem számít, milyen rázós a helyzet, semmiképp sem fogsz elbukni!

Igeolvasás:  2 Péter 1:3-10

 

Július 31.

 

 


KENNETH

Ne a problémának szolgálj

Hagyja el a gonosz az ő útját, és a bűnös férfiú gondolatait, és térjen az Úrhoz, és könyörül rajta, és a mi Istenünkhöz, mert bővelkedik a megbocsátásban.

– Ésaiás 55:7

 

 

 

Nem lehet a tiéd a győzelem mindaddig, amíg a probléma a legnagyobb dolog az életedben!

Néhány évvel ezelőtt az Úr ráébresztett engem erre a tényre. Abban az időben néhány olyan nehézséggel kellett szembenéznem a szolgálatomban, amelyek óriásinak tűntek a számomra. Reggeltől estig azokon gondolkodtam. Bár ellenálltam nekik, többet gondolkodtam a problémákon, mint az igei ígéreteken, amelyekre támaszkodtam.

Akkor feltűnt valami a Máté 6:24-25-ben:

”…Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.  Azért azt mondom néktek: Ne aggodalmaskodjatok (ne gondolkozzatok – King James-féle fordítás) a ti életetek felől...”

Azelőtt százszor olvastam ezt az igerészt, de aznap megláttam valamit, amit még soha nem vettem észre. Megláttam, hogy miután Jézus azt mondta „Senki sem szolgálhat két úrnak,” így folytatta: „Ne gondolkozzatok felőle.” Villámcsapásként ért a felismerés: a gondolatainknak szolgálunk!

Ezért mondja az Ésaiás 55 nekünk, hogy hagyjuk el a gondolatainkat, és az Ige által, Isten gondolatait sajátítsuk el. Ezért mondja a 2 Korinthus 10:5, hogy vessük el a gondolatokat, amelyek ellenszegülnek az Igének, és ejtsünk foglyul minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak.

Meg akarsz ma szabadulni a problémáidtól?

Akkor fejezd be, hogy a problémáknak ill. az azokról való gondolatoknak szolgálsz! Ne engedd meg többé, hogy felemésszék a gondolatvilágodat.  És ne várj ezzel addig, amíg a körülmények megváltoznak. Inkább ismerd fel, hogy a körülmények nem fognak megváltozni addig, ameddig nem állsz át a helytelen gondolkodásról a helyesre.

Tudom, hogy ezt nem könnyű megtenni, különösen a sötétség és megpróbáltatás közepette. De képes leszel rá, ha az alábbi három dolgot követed:

Először is, emlékezz arra, hogy nem vagy egyedül. Veled van az Ige (Isten gondolatai). Veled van a Szent Szellem, hogy megerősítsen téged, és tiéd Krisztus értelme.

Másodszor, kerülj hittel teljes emberek közé. Ahelyett, hogy a problémádat ismételgetnéd, hagyd, hogy a körülötted lévők beszéljenek. Hallgasd meg őket. Csatlakozz a hitükhöz, és állj ellen a sötétségnek.

Harmadszor, dicsérd Istent. Kövess el mindent, hogy kész legyél a dicséretre. Ahogy elkezded dicsérni Istent, az Ő jelenléte visszafordítja, és legyőzi a gyötrő gondolatokat.

Nem a problémáid a legnagyobb dolgok az életben. Jézus a legnagyobb. Őt szolgáld a gondolataiddal, és Ő szabaddá fog tenni téged!

Igeolvasás:  Ésaiás 55

 

Forrás: Kenneth Copeland Ministries www.kcm.org