2007. 06. 02.

Kenneth E. Hagin

Hitünk tápláléka napi adagokban

 NYÁR 

Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született – az év minden napjára! 

Előszó 

F. F. Bosworth mondja: ,,A legtöbb keresztény háromszori meleg étellel táplálja a testét naponta, míg a szellemét heti egyszeri hideg élelemmel, és aztán csodálkoznak, hogy a hitük olyan gyenge.”
Naponta kellene táplálni a hitünket! Ez mindennél fontosabb az Úrral való együttjárásunkban. Azért írtam ezeket a könnyen emészthető hit adagokat, hogy segítsenek a hited naponkénti gyarapításában.
Tanulmányozd, és hangosan mondd ki a minden egyes oldal alján található megvallásokat. Ezek Isten Igéjén alapulnak. Amikor hallod magad megvallani Isten Igéjét, a szellemedben rögzülnek az Ő igazságai. Az Ő Igéje a szellemedbe lejutva hatékonnyá teszi az életedet.

Június 1
Isten Szellem

De eljön az óra, s az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul. Az Isten Szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.             — János 4,23. 24.

Isten Szellem [a magyar nyelvű bibliák többségében a szellem szót Léleknek fordították].
A szellemi dolgok valóságosabbak, mint a fizikai dolgok. Valóságosabbnak kell lenniük, mert Isten, aki minden anyagi dolgot teremtett, Szellem. Isten láthatatlan képessége hozott létre mindent, amit ismerünk a földön a természetes világban, azáltal, hogy egyszerűen csak kimondta: „Legyenek…”
Nem ismerhetjük Istent, nem érinthetjük meg, nem kerülhetünk bensőséges kapcsolatba Vele fizikailag. Nem ismerheted Istent, nem érintheted meg, nem tarthatsz fenn kapcsolatot Vele az értelmeddel sem.
Isten Szellem, és hála néki, a te szellemeddel elérheted Őt. A te emberi szellemed megismerheti Istent. A szellemed bensőséges kapcsolatba kerülhet Istennel. A szellemed kapcsolatot tarthat fenn Istennel. A szellemed imádhatja Istent! 

Június 2
Az Ő képére

És mondá Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra… Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt…         — 1Mózes 1,26. 27.
Mert gyönyörködik az Úr az Ő népében…                   — Zsoltárok 149,4.

Ha az ember Isten hasonlatosságára lett teremtve, és Isten Szellem, akkor az embernek szükségképpen szellemnek kell lennie. Isten az Ő saját gyönyörűségére teremtette az embert. Azért teremtette az embert, hogy közösségben legyen Istennel. Az ember Istennel egy osztályba tartozik, különben nem tudna közösségben lenni Istennel.
Próbáltál már valaha közösségben lenni egy tehénnel? A tehenek más királyságból valók, mint te, egy másik osztályba tartoznak. Velük nem tudsz közösségben lenni.
Egymással azonban képesek vagyunk közösségben lenni. És Istennel is képesek vagyunk közösségben lenni, mert az ember Isten osztályába tartozik.
Isten Szellem. Az ember pedig, aki Isten képére és hasonlatosságára lett teremtve, szintén szellemi lény.

Június 3
A szívnek embere

Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való; hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.             — 1Péter 3,3. 4.

Senki sem tudja, hogy te hogyan nézel ki. Azt hiszik, hogy tudják, és mégsem tudják. Te — a te valóságos éned — egy elrejtett ember. Szellem vagy; van lelked; és testben élsz. (1Thess. 5,23) Amit az emberek látnak az csupán a ‘ház’, amiben élsz. Hallottam már olyan szolgálókat, akik idézték az 1Péter 3,3 kétharmad részét és azt mondták, hogy a nőknek nem szabad a hajukat befonni és nem szabad aranyat viselniük.
Ha Péter tényleg erre gondolt volna, akkor a nőknek ruhát sem lenne szabad felvenniük! Ha ugyanis Péter azt mondta, hogy a nőknek nem szabad a hajukat befonni és nem szabad aranyat hordaniuk, akkor azt is mondta, hogy ne vegyenek fel ruhát. (Mert hiszen a ruha öltözék.) Nem, Péter itt valójában azt mondja — talán mert a nők hajlamosabbak erre — „Ne a hajaddal, a ruházatoddal és a külső emberrel töltsd az időt. Mindenekelőtt arra legyen gondod, hogy a szív elrejtett emberének — vagyis a szellemi ember, a valóságos ember, a belső embered — ékességében, a szelíd és csendes szellemmel légy felékesítve.” 

Június 4
A belső ember

Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.             — 2Korinthus 4,16.

A külső ember, vagyis a test elhasználódik. Öregszik, éppúgy, ahogy a ház is elöregszik, amelyben élsz, mondjuk a Gesztenye utca 504 szám alatt.
De tudod-e, hogy te semmit sem öregszel?
Mit mond az Írás a te valóságos énedről? Azt mondja: „A belső ember azonban elenyészik”? Nem! Vagy talán azt: „…megromol”? Nem! Vagy azt, hogy „megöregszik”? Nem! Itt az áll: „…a belső ember NAPRÓL NAPRA MEGÚJUL!”
Te soha nem leszel öregebb, mint amilyen most vagy!
Most sem vagy öregebb, mint voltál néhány évvel ezelőtt. Lehet, hogy többet tudsz, de semmivel sem vagy öregebb.
A belső ember — aki valóban vagy — napról napra megújul! 

Június 5
Az örök, láthatatlan dolgok

Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra; mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló házunk a mennyben.               — 2Korinthus 4,18. 5,1.

A külső ember látható. A belső ember, az „elrejtett ember” láthatatlan. Pál még mindig erről a belső emberről beszél, akiről a tegnapi igerészben olvastunk, a 2Korinthus 4,16-ban. Azt mondja, hogy ez a belső ember láthatatlan — és hogy örökkévaló.
„E mi földi sátorházunk” a „külső ember”, amelyről Pál a 16-os versben beszélt. A mi földi házunk (a test) elhasználódik. Amikor azután meghal, sírba helyezik, elbomlik és porrá lesz — de ez nem mindennek a vége!
A belső ember örökkévaló!
A „szívnek elrejtett embere” örökkévaló!
Az „elrejtett embered” szellemi lény — és örökkévaló! 
Te szellem vagy — és örökkévaló vagy! 

Június 6
Bízunk és tudjuk

Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy amíg e testben lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban; bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.  — 2Korinthus 5,6. 8.

„Mindenkor bízunk, és tudjuk…” Ez tetszik nekem! Nem reménykedünk, nem feltételezzük, nem lehetségesnek tartjuk, hanem tudjuk! Tudjuk, hogy ‘mi’ távol vagyunk az Úrtól. Igen, Isten Szelleme a szívünkben azt kiáltja: „Abba, Atyám”. Jézus Krisztus, fizikai, (hús és csont feltámadott testben) az Atya jobbján van a mennyben. És amikor ‘mi’ elhagytuk e testet, ‘mi’ is ott leszünk Vele.
Ki az a ‘mi’?
A fizikai halál pillanatában, az ember elhagyja a testét. És ennek utána, semmivel sem kevésbé ember, mint amikor a testében volt. Itt nincs hely arra, hogy teljes egészében bizonyságot tegyek, hogyan tapasztaltam meg a halált. („A pokolban jártam” című mini-könyvemben elolvashatod a teljes történetet). Azt azonban mindenképpen közölni akarom: Amikor én a testemen kívül voltam, semmivel sem voltam kevésbé ember, mint mikor a testemben voltam. Éppannyira valóságosnak tűntem a magam számára, mint most. Ugyanaz az alakom, ugyanaz a formám volt, ugyanaz a méretem. És tudtam mindazt, amit azelőtt tudtam, mielőtt elhagytam a testemet. 

Június 7
Nyereség!

Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.            — Filippi 1,21.

Amikor a test meghal, a belső ember tovább él. A mai szövegben Pál a fizikai halálról beszél — és azt mondja, hogy az nyereség. Ez véget vet annak az elképzelésnek, miszerint az ember meghal, mint egy kutya, és ennyi az egész. Ebben így határozottan semmi nyereség nem lenne.
De véget vet annak az elképzelésnek is, hogy amikor meghalsz, csak ide-oda lebegsz, mint egy felhő az égen. Ebben sem lenne semmi nyereség. Véget vet a reinkarnáció elképzelésének is. (Az ugyancsak mindenestül puszta elképzelés! Semmi igei nincs benne.) Sokan azt hiszik, hogy újra meg fognak születni erre az életre — legközelebb esetleg mint tehén, ló vagy akár légy. Semmi nyereség nem lenne abban, ha mint tehén jönnél vissza — lehet, hogy megennének. Ha szúnyog lennél, lehet, hogy lecsapnának. Milyen ostobák tudnak lenni az emberek, amikor elhagyják a Bibliát és hamis tanításokba keverednek! Az igazság pontosan az, amit a Biblia állít: A fizikai halállal az újjászületett hívő — aki örök szellemi lény — elköltözik, hogy Krisztussal legyen, és ez valóban nyereség! 

Június 8
A mi választásunk

Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti; hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb; de e testben megmaradnom szükségesebb tiérettetek. És ebben bízva, tudom, hogy megmaradok és együtt maradok mindnyájatokkal a ti hitben való gyarapodástokra és örömötökre.             — Filippi 1,21–25.

Pál itt a fizikai halálról beszél. Természetesen, a valóságos Pál, a belső ember nem fog meghalni. Továbbra is élni fog a kettő közül valamelyik módon: vagy elmegy és Krisztussal lesz, vagy megmarad a hústestben.
Pál azt mondja, hogy még nem döntötte el. „Szorongattatom e kettő között” — mondja. Szeretnék elmenni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb. (Ha csak annyit mondott volna itt, hogy ez jobb, már az is csodálatos lenne, de ő azt mondta, hogy ez még a jobbnál is jobb!) Majd azt: „De tudom, hogy e testben megmaradnom szükségesebb tiérettetek.”
Ha Pál a hústestében van, taníthatja az embereket, és szolgálhat feléjük. Ez szükségesebb az ő érdekükben. Jegyezzük meg, Pál az, aki választ. Nem azt mondja: „Istenre fogom hagyni, és amit Isten választ, azt elfogadom.” Több közünk van annak eldöntéséhez, hogy éljünk-e vagy meghaljunk, mint gondolnánk! 

Június 9
Az ember három dimenziója

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.   — 1Thessalonika 5,23.

Mérhetetlenül nagy segítségedre lesz a szellemi növekedésben, ha különbséget tudsz tenni a szellemed és a lelked között. Sok ember hiszi azt, hogy a szellem és a lélek ugyanaz. Még prédikátorok is! Úgy prédikálnak a lélekről, mintha az lenne a szellem.
A kettő azonban nem lehet ugyanaz. Ha az Ige alapján állíthatnánk azt, hogy a test és a lélek ugyanaz, akkor azt is állíthatnánk, hogy a szellem és a lélek is ugyanaz. A Zsidó 4,12 azonban azt mondja, hogy Isten Igéje által a lélek és a szellem szétválasztható. Segít megérteni az ember három dimenzióját, ha kizárásos alapon végiggondolod a következőket:
(1) Testemmel a fizikai világhoz kapcsolódom.
(2) Szellememmel a szellemi világhoz kapcsolódom.
(3) Lelkemmel az értelem és az érzelmek világához kapcsolódom.
Az ember szellem. A szellem az embernek az a része, amelyik ismeri Istent. Az embernek van lelke — az értelem, az érzelmek, az akarat. És testben él.

Június 10
A szív éhsége

Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere; aki hozzám jön, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha.   — János 6,35.

A bűnbeesés előtt, Ádám Istennel járt, társalkodott Vele. Ádám közösségben volt Istennel. Ám amikor elbukott, a szelleme elidegenedett, vagyis elkülönült Istentől.
Ama nap óta, minden e világra megszülető ember életében van egy szívbéli éhség — egy szellemi éhség.
A szívnek ez az éhsége arra készteti az embert, hogy keressen valamit a betöltésére. Van, aki a világi javakhoz fordul, mások meg a világ hamis vallásaihoz. A szívnek ezt az éhségét azonban semmi sem tudja kielégíteni, csakis Isten.
Lehet, hogy valakit a szíve éhsége már sokmindenbe belehajszolt, de csakis akkor szűnik meg, amikor az ember megtalálja Jézus Krisztust. Amikor megismerkedik az Úr Jézus Krisztussal, megkapja az örök életet és újjászületik, Isten gyermekévé lesz. Az ember akkor kerül rokonságba Istennel! Közösségben lehet Istennel! Szívének éhsége megelégíttetett! 

Június 11
Isten ajándéka

Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.  — Róma 6,23.

Isten az emberrel a szellemén keresztül tart kapcsolatot. Amikor Isten Igéjét prédikálják egy olyan bűnösnek, aki még sohasem hallotta az Evangéliumot és ez az ember bizonyságot kap, az nem egy fizikai érzés — nem is az értelméből fakad. Mert lehet, hogy meg sem értette, de mélyen a bensejében történt valami. Isten Szelleme Isten Igéjén keresztül kapcsolatba kerül a bűnös szellemével.
Amikor az ember válaszol Isten hívására, az Evangélium üzenetére, a szelleme újjászületik. A szelleme újjáteremtetik az örök élet befogadása által. Az örök élet befogadása a legcsodálatosabb esemény az életben. Ezt hívjuk újjászületésnek. Ezt hívjuk új teremtésnek. Ekkor valójában Isten a saját természetében részesít minket, az Ő lénye ölt valóságot a mi emberi szellemünkben. 
Ezt írja le a 2Korinthus 5,17–18.
Az újjászületés ténylegesen az ember szellemi meg-születése Istentől. Ez az azonnali újjászületés pedig nem testben, nem lélekben, hanem az ember szellemében történik! Az ember szelleme egy tökéletesen új, csodálatos teremtménnyé lesz Istenben! 

Június 12
Lelkünk megmentése

Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk az Ő teremtményeinek… Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.             — Jakab 1,18. 21.

Mi a helyzet a lelkünkkel? A lelkünk nem üdvözül, amikor mi újjászületünk? Nem. Sok olyan keresztény van, akinek már van üdvössége és be van töltekezve a Szent Szellemmel [Szent Lélekkel] évek óta, de a lelke még nincs megmentve! Akadnak, akik éltek és meghaltak anélkül, hogy a lelkük megmentésére valamit is tettek volna. A mennybe jutottak? Természetesen. Isten gyermekei voltak, a szellemük Istentől született. Tudnunk kell azonban, hogy a lélek nem születik újjá. A lélek megmentése egy folyamat.
Jakab levele nem bűnösöknek, hanem keresztényeknek íródott. És Jakab azt mondja nekünk, hogy a lelkünknek még nincs üdvössége. A Jakab 1,21 mindaddig zavart okozott bennem, amíg rá nem jöttem a szellem és a lélek közti különbségre. Az ember szelleme — a belső ember — megkapja az örök életet és újjászületik. Az értelmével és az érzelmeivel — tehát a lelkével — azonban még foglalkoznia kell. Meg kell újítania.  

Június 13
A lélek helyreállítása

Ő helyreállítja az én lelkemet…              — Zsoltárok 23,3. (King James ford.)
Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez legyen a ti értelmes szolgálatotok. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.     — Róma 12,1. 2.

Újjászületett, Szellemmel betöltekezett keresztényeknek mondja azt Pál a Róma 12-ben, hogy tenniük kell valamit a testükkel és az elméjükkel. Az ember szelleme újraszületik, de a teste és lelke ugyanaz marad. Oda kell tehát szánnia a testét Istennek, és gondoskodnia kell elméje megújulásáról. A Zsoltárok 23-ban ‘helyreállít’-nak fordított héber szó és a Róma 12,2-ben ‘megújulás’-nak fordított görög szó voltaképpen ugyanazt jelenti. Helyre lehet állítani például egy értékes, antik széket, ami ránézésre ócskának tűnik. Utána is ugyanaz a szék marad, csak fel lett újítva. Az ember szelleme azonban nem helyreállítva lesz; újonnan születik, vagyis újjá lesz teremtve. A lelke viszont helyreállítva lesz, amikor az elméje megújul Isten Igéje által. A mai Egyháznak leginkább arra lenne szüksége, hogy a hívők megújítsák az elméjüket Isten Igéje által. Isten Igéje az, ami helyreállítja, megújítja és megmenti a lelkeket! 

Június 14
Miért jött el Jézus?

A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.          — János 10,10.

Miért jött Jézus?
Azért jött Jézus, hogy megosszon velünk néhány alapelvet, ami szerint élnünk kell? Azért jött, hogy egy erkölcsi kódexet adjon nekünk — mit szabad és mit nem — hogy ezzel kiigazítson minket? Vagy talán azért jött, hogy új vallást vagy új gyülekezetet alapítson?
Nem! Jézus egy célból jött el: Hogy nekünk életünk legyen, és hogy bővölködjünk abban!
Ez a szó, ’élet’, az Evangélium legnagyobb szava. Az embernek életre volt szüksége, mert szellemi halott volt. A szellemi halál, ami az ördög természete, Ádám bűnbeesésekor került az emberbe, egyben az ember bukását hozva.
Isten munkája minden korban arra irányult, hogy megsemmisítse ezt az ördögi természetet. Ezért jött el Jézus a földre. Ő kijelentette: „…én azért jöttem, hogy életük legyen…”  Egyetlen dolog elégíti ki az ember szükségletét: Isten természete, az örök élet. Ezt semmi nem tudja helyettesíteni. Amikor valaki befogadja az örök életet, Isten természetét, Isten életét fogadja magába. Ez az isteni cselekedet változtatja meg az embert, azonnal átkerül ezáltal a sátán családjából Isten családjába. 

Június 15
Isteni természet

Amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.               — 2Péter 1,4.

Amikor Isten gyermekévé lettél, Isten a saját természetét — az örök életet — plántálta el benned. Isten élete, természete, létezése benned, azonnal megváltoztatta a szellemedet. Átmentél a szellemi halálból — a sátán birodalmából — az életbe, amely Isten birodalma. (1Ján. 3,14) Átkerültél a sátán uralmából a Krisztus Királyságába.
Amikor megkaptad az örök életet, a sátáni természet eltávozott tőled. Az a romlás, amiből kimenekültél, a szellemi halál, a sátáni természet. (2Pét. 1,4)
A sátáni természet eltávozott tőled, nem elméletileg, hanem ténylegesen. A 2Korintus 5,17 kijelenti: „…a régiek elmúltak…” És Isten természete került beléd. Immár részese vagy az Ő isteni természetének — Isten természetének — Isten életének! 

Június 16
Dzoé

Mert amiként az Atyának élete [dzoé] van Önmagában, akként adta a Fiúnak is, hogy élete [dzoé] legyen Önmagában.            — János 5,26.

A mai szövegünkben ‘élet’-nek fordított görög szó a dzoé. Ha végigolvasod a King James- vagy bármely más fordítást, és azt a szót látod, hogy ‘élet’, azt gondolhatod, mindig ugyanarról van szó, de nem így van. Három másik görög szót is életnek fordít az Újszövetség. Íme, röviden ezek a szavak és a jelentésük:
pszükhé, természetes élet, vagy emberi élet; biosz, életmód; és anasztrophé, viselkedés.
A dzoé az örök élet, azaz Isten élete. Ez Isten természete. Ez az az élet, amilyen élete Istennek van — az Atya élete — és a megtestesült Fiú élete is. Nevezi ezt az Ige ‘örök élet’-nek, ‘örökkön való élet’-nek, olykor egyszerűen csak ‘élet’-nek.
Nem számít az ‘életstílusod’ vagy a ‘lelkialkatod’, ezek csak akkor érnek valamit, ha benned van a dzoé! Jézus pedig azért jött, hogy ezt elhozza neked! 

Június 17
Életre segíteni másokat

Sok más jelt is tett ugyan Jézus az Ő tanítványai előtt, amelyek nincsenek megírva ebben a könyvben; ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, életetek [dzoé] legyen az Ő nevében.    — János 20,30. 31.

Jézus sok olyan dolgot tett, ami nincs feljegyezve János Evangéliumában és a többi evangéliumban. Ami azonban fel van jegyezve az evangéliumokban, az bizonyos célból került feljegyzésre.
Mi ez a cél? „…hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek Fia, és hogy ezt hívén, dzoé-tok legyen az Ő nevében.” A cél az, hogy megkapjuk az örök életet! Mint kereszténynek tudnod kell, hogyan segíthetsz másoknak, hogy ők is megkapják az örök életet.
Az első lépés, hogy olvassák el vagy hallgassák meg azt, ami le van írva az evangéliumokban, hogy megtudják, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és hogy Isten Fiaként Ő tette elérhetővé a szellemi életet a szellemileg halott ember számára. A János 3,15–16 megmutatja nekünk, mimódon: „Hogy valaki hiszen Őbenne (Jézusban), el ne vesszen, hanem örök élete [dzoé] legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete [dzoé] legyen.” 

Június 18
Amit hinni kell

Mert azt adtam előtökbe főképpen, amit én is úgy vettem, hogy a Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint; és hogy eltemettetett; és hogy feltámadott a harmadik napon az Írások szerint.             — 1Korinthus 15,3. 4.

Nemrégen olvastam az evangélium egy úgynevezett szolgálójáról, aki már eléggé ismert. Néhány újságíró interjút készített vele, amikor megérkezett a városba, egy cikkével kapcsolatban. Abban a cikkben ugyanis kijelentette: „Kérdés, hogy Jézus feltámadt-e egyáltalán a halálból. Valamint, hogy semmi sem múlik azon, hogy Ő fel-támadt-e vagy sem.”
A világon minden ezen múlik!
Ezen múlik, hogy van-e szellemi életed vagy szellemi halott vagy-e — mert ezáltal kapod meg az örök életet. Mert azáltal születsz újjá — hogy hiszed, hogy Jézus Krisztus az Istennek Fia, hogy Ő meghalt a te bűneidért az Írások szerint, és hogy feltámadt a halálból! 

Június 19
Fogadd be Őt!

Valakik pedig befogadák Őt [Jézus Krisztust], hatalmat [jogot] ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek.            — János 1,12.

Jézus Krisztus befogadása az akaratunk cselekedete. Isten Igéjének alapján cselekszi ezt az ember, saját akaratából. Tudván, hogy Megváltó nélkül nem tud közeledni Istenhez, nincs örök élete, felnézhet Istenre és röviden ezt imádkozhatja:
Atyám, hozzád jövök az Úr Jézus Krisztus nevében. Tudom, hogy Te nem utasítasz és nem vetsz el engem, mert azt mondtad az Igédben, „…aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem”.
Én hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. Hiszem, hogy Ő meghalt az én bűneimért, az Írások szerint. Hiszem, hogy Ő feltámadt a halálból az én megigazulásomért, az Írások szerint. A ’megigazulás’ azt jelenti, hogy Ő igazzá tett engem Isten előtt.
Én hiszem, hogy az Ő halála, eltemettetése és feltámadása igazzá tett engem Isten előtt. Ezért elfogadom Jézust, mint az én Megváltómat, és megvallom Őt Uramnak. A te Igéd azt mondja: „Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.” 

Június 20
Megvan

Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete [dzoé] VAN; és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az életre.       — János 5,24.

Van! Neked örök életed van, most! Nem akkor fogod megkapni, amikor a mennybe kerülsz; neked már megvan a dzoé-d, most! De ha nincs ismereted erről a dzoé-életről — ha nem tudod, hogy mi ez, illetve hogyan járj ennek a világosságában — sohasem leszel képes élvezni a valóságát. A természetes életben is megtörténhet, hogy van valamid, de nem tudsz róla, és így semmi haszna. 1947-ben még karácsony előtt elhatároztam, hogy félreteszek egy kis pénzt a feleségem ajándékára. El is kezdtem azzal, hogy betettem egy húszdollárost a pénztárcám titkos rekeszébe. Később azonban teljesen megfeledkeztem róla. Néhány hétre rá kifogyott a benzinem. Nem volt nálam semmi pénz, így fel kellett hívnom a gyülekezet egyik diakónusát, hogy jöjjön értem. Később, amikor a pénztárcámban kutattam, rátaláltam erre a húszdollárosra. Valójában nem mondhatom, hogy nem volt pénzem, amikor kifogyott a benzinem, hisz volt nálam húsz dollár, csak nem tudtam róla, és így nem volt semmi haszna. Isten azért adta nekünk az Igéjét, hogy ismerjük meg azt, amink már megvan, — az örök életet — azután járjunk a világosságában. 

Június 21
Változás

Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség nem használ semmit, hanem az új teremtés.            — Galata 6,15.
Mert (most már) sem a körülmetélkedésnek nincs semmi jelentősége, sem a körülmetéletlenségnek, hanem (kizárólag) az új teremtésnek (az újjászületés és a Krisztus Jézusban, a Messiásban való új természet eredményének).        — Galata 6,15. (Amplified ford.)

Az első, amit a dzoé az emberben elvégez az, hogy megváltoztatja a természetét. Megváltoztatja a szellemét. A dzoé új teremtménnyé teszi. Minden újjá lesz a belső emberében, vagyis a szellemében. Amit ennek az új embernek, vagyis új teremtménynek kell megtennie az az, hogy a belső emberének engedje át az irányítást. Amikor mi hívők átengedjük a szellemünknek az irányítást, Isten bennünk lévő életének engedjük meg, hogy irányítson minket. Az emberek meglátják Isten bennünk lévő életének hatásait. Meglátják a változásokat a szokásainkban, a viselkedésünkben, beszédünkben és így tovább. A bűnözőkből törvénytisztelő állampolgárok lesznek. A tolvajból becsületes ember. A részegesből józan életű. A prostituált erkölcsössé válik. Nincs reménytelen eset! Amikor ez a dzoé-élet kerül az emberbe, egy újfajta szeretet — az agapé — tölti be. És ha a hívő megengedi, hogy ez a szeretet uralkodjon felette, megsemmisíti a családi viszályok okát: lerombolja az önzést. 

Június 22
Fejlődés

Őbenne volt az élet [dzoé], és az élet [dzoé] volt az emberek világossága.  — János 1,4.

Az az élet, amelyet az újjászületéskor kaptál, hatással lehet az értelmed fejlődésére azáltal, hogy irányítja a gondolkodásodat, az intellektusodat.
Rám határozottan így hatott. Tinédzserként kaptam meg az örök életet a betegágyamon, 1933. április 22-én. Majd 1934. augusztus 8-án Isten ereje meggyógyított engem a hit és az ima által.
Gyógyulásom után visszamentem a középiskolába. A tizenhat hónap alatt, amíg fekvőbeteg voltam, egy egész tanévet hagytam ki. A középiskola első két évében ’D’, vagyis elégséges rendű tanuló voltam.
Abban az időben nem volt görög konkordanciám (a Biblia szavait tartalmazó ún. szókereső-szótár — a szerk.), így nem tudtam a dzoé-ról. Bibliám azonban volt és Isten Szelleme [Lelke] vezetett engem. Mindennap ezt mondtam iskolába menet:
“Őbenne van az élet, és az élet az emberek világossága. Ez az élet bennem van. Isten élete bennem van. Ez az élet fejlődik bennem. Ez az élet fejleszti a szellememet. Ez az élet fejleszti az értelmemet. Isten bennem van. Isten bölcsessége van bennem. Isten élete van bennem. Isten ereje van bennem.” 

Június 23
A szív eltökélése

De Dániel eltökélé az ő szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik vala, és kéré az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie.          — Dániel 1,8.

Két kedvenc igeversem volt, amit vagy felolvastam vagy pedig idéztem az Úrnak, és ezekre alapoztam a megvallásomat reggelente, iskolába menet. Az első a János 1,4 volt, a második pedig a Dániel 1.
Olvasd el Dániel első fejezetét, és meglátod, hogy Dániel és a három zsidó fiú, annak ellenére, hogy fogoly volt, hogyan választatott ki arra, hogy a királyi palotában tanuljanak.
A Biblia azt mondja: Dániel ‘eltökélte az ő szívében’. Ezt a kifejezést használtam, amikor az Úrral beszéltem. Tudtam, hogy bár nem az ó szövetség alatt élek, mégis rátaláltam egy alapelvre, amihez tarthattam magam.
Tudjuk, hogy a zsidóknak nem volt szabad fogyasztaniuk bizonyos ételeket, ránk azonban ez nem vonatkozik. Isten Igéje azt mondja az Újszövetségben: „…Istennek minden teremtett állata jó, és semmi sem megvetendő, ha hálaadással élnek azzal; mert megszenteltetik Isten Igéje és könyörgés (ima) által.” (1Tim. 4,4–5) Így én is azon alapelv szerint cselekedtem, mint Dániel. Ezt mondtam az Úrnak minden reggel: „Én eltökéltem a szívemben, hogy az élet világosságában járok”. 

Június 24
Kegyeltség

És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tevé Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt.   — Dániel 1,9.

Én semmit sem tudtam a hit megvallásáról, amikor tinédzserként üdvösséget nyertem. Mégis, a szellemem arra késztetett, hogy kimondjak bizonyos dolgokat. Kedvencem volt a 2Korinthus 5,17. Mindenkinek, akivel csak találkoztam, elmondtam: „Én egy új teremtés vagyok!” Erre megkérdezték: „Az meg micsoda?” Én meg elkezdtem róla prédikálni. Mire feleszméltem, egy csomó ember vett körül az utca kellős közepén!
Minden reggel megvallásokat tettem iskolába menet a János 1,4 és a Dániel 1 alapján. Néha, mi diákok, az utca egész széltében mentünk az iskolába. A járókelők azt hitték, hogy megbolondultam, mert útközben magyaráztam a többieknek a dolgokat.
Azt mondtam nekik: „Most már értitek ugye, hogy Dániel kegyeltséget talált az udvarmesterek fejedelme előtt (ma inkább úgy mondanánk, hogy az egyetem dékánja előtt). És Isten volt az, aki Dánielt kedvessé tette előtte.
Meg azt szoktam mondani Istennek: „Istenem, tegyél kedvessé engem minden tanár előtt. Köszönöm Neked, hogy ezt már meg is tetted.” 

Június 25
Tudomány és értelem

És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet; Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is.  — Dániel 1,17.

“…ada az Isten tudományt… és értelmet.” Isten adott Dánielnek és a másik három zsidó fiúnak tudományt és mindenféle jártasságot.
Az örök élet Isten természete. Isten természete benned van. Ismerd meg! Hidd el! Valld meg! És elkezd majd irányítani téged!
Tanulj meg az élet világosságában járni. Tanuld meg gyakorlatban alkalmazni azt az életet, ami a te lényedben van. Ha ennek az életnek a világosságában jársz, fejleszteni fogja az egész személyiségedet, és növeli az értelmi képességeidet. 

Június 26
Tízszerte okosabb

Miután pedig elmúlt az idő [három év], amikorra meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket… És szóla velük a király, és mindnyájuk között sem találtaték olyan, mint Dániel, Ananiás, Misáel és Azariás, és állának a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódék, tízszerte OKOSABBAKNAK találá őket mindazoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában valának.        — Dániel 1,18–20.

Minden nap ezt mondtam: „Istenem, tegyél engem kedvessé minden tanár előtt. Köszönöm neked. Ez már az enyém. Most pedig — mivel bennem van Isten élete és természete — adj nekem tudományt, és minden értelmet és bölcsességet, hogy tízszerte okosabb legyek.” Én most nem magammal dicsekszem, azzal dicsekszem, amit Isten adott nekem. Mert betegségem előtt csupán ‘D’, azaz elégséges rendű tanuló voltam, és miután újjászülettem és meggyógyultam, én voltam az egyedüli az osztályban, aki minden tárgyból ‘A’-t, kitűnőt kapott. Arra is képes voltam, hogy fogtam a történelem-könyvet (próbára is tettek ezzel), elolvastam egy olyan fejezetet, amit azelőtt sohasem olvastam, és szóról-szóra visszamondtam az olvasottakat. És ezt nem azért tudtam megtenni, mert fejlesztettem a memóriámat. Az égvilágon semmit se tudtam az emlékezőtehetség fejlesztéséről. Azért tudtam megtenni, mert a szellememre néztem. A legtöbb hívő sohasem fejlesztette a szellemét úgy, ahogy lehetett volna. Voltaképpen sohasem jártak annak a világosságában, ami mindvégig a birtokukban volt. 

Június 27
A csodatevő élet

Mert egykor sötétség voltatok; most azonban világosság vagytok az Úrban; mint világosságnak fiai, úgy járjatok.             — Efézus 5,8.

A legnagyobb csoda, amit láttam azzal kapcsolatban, hogy az örök élet milyen hatással van az értelemre, egy lánnyal történt, akit én most Marynek fogok nevezni. Mary hét évet töltött el az általános iskola első osztályában, anélkül, hogy megtanulta volna leírni a nevét. A hatóságok megkérték a szüleit, hogy vegyék ki az iskolából, amint betöltötte a tizennegyedik évét. Tizennyolcévesen úgy viselkedett, mintha kétéves lett volna. Ha történetesen nem az anyja mellett ült az istentiszteleten, a pad alatt csúszott-mászott, vagy felemelve a szoknyáját átlépdelt a padok felett, hogy visszajusson oda, ahol az anyja ült. Majd egy este, egy evangelizációs ébredési összejövetel alatt, Mary kijött az oltárhoz. Ott megkapta az örök életet — Isten természetét. Azonnal hatalmas változás történt. Már a következő este úgy ült az istentiszteleten és úgy viselkedett, ahogy az egy fiatal hölgyhöz illik. Rendbe hozta a haját és szépen felöltözködött. Úgy tűnt, hogy értelmi képessége egyik napról a másikra megnövekedett. Nem sokkal ezután, látogatóba utazott a rokonaihoz, ott megismerkedett egy szomszédos farmer fiúval és feleségül ment hozzá. Sok évre rá megtudtam, hogy miután a férje elhalálozott egy balesetben, jómódú üzletasszony lett belőle, megállt a saját lábán és megbecsült építési vállalkozó lett a városban! 

Június 28
Az élet világosságában járni

Ismét szóla azért hozzájuk Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.     — János 8,12.

Még azelőtt kezdtem megérteni bizonyos igazságokat az örök életről, hogy a gyermekeink megszülettek volna. És Isten kegyelme által hittem, hogy tudok az örök élet világosságában járni. (Ha Isten azt mondja nekem az Igéjében, hogy én képes vagyok erre, akkor képes is vagyok rá.) Tudtam: az, hogy az örök élet világosságában járok, hatással lesz a gyermekeimre, így azt is meg tudtam mondani előre, hogy mivé lesznek. Azt is meg tudtam mondani, hogy mivé lesznek azok a csecsemők, akik azidőtájt születtek a gyülekezetünkben. Tudtam, hogy a szüleik milyen világosságban járnak, és az hogyan fog hatni rájuk. Mindig százszázalékosan igazam lett. Az emberek birtokolhatják az örök életet, de ha nem járnak annak világosságában, nem fejlesztik magukat — ha nem használják ki ennek az életnek és természetnek az előnyeit — akkor a dolgok nem fognak rendben menni az életükben. Miénk az örök élet, de nekünk kell megfelelően kiaknázni. Nekünk kell ennek a világosságában járni.  A gyerekeket megilletné az a kiváltság, hogy olyan családokba szülessenek, ahol ott van az örök élet és Isten szeretete. Megfigyeltem, hogyan reagálnak az igei tanításra, azok a gyerekek, akiknek szülei rendelkeznek ezzel az élettel, és ennek a világosságában járnak. Az ilyen gyermekek olyan kifinomult szellemmel rendelkeznek, ami másoknál nem található. Könnyebb őket fegyelmezni és értelmi képességeik is jobbak. Azok a tinédzserek, akik megkapják az örök életet és megengedik, hogy ez az élet irányítsa őket, jobb értelmi képességekkel rendelkeznek üdvösségre jutásuk után, mint előtte. 

Június 29
Láthatóvá válik

Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete [dzoé] is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete [dzoé] is látható legyen a mi halandó testünkben.             — 2Korinthus 4,10–11.

Pál arról beszél, hogy a dzoé láthatóvá válik a mi halandó testünkben. De nem a test feltámadásáról szól, mert a halandó azt jelenti, hogy „alá van vetve a halálnak”. Amikor feltámadunk, halhatatlan testünk lesz. Pál itt arról beszél, hogy Isten élete (dzoé), amely a szellemünkbe került az újjászületéskor, megnyilvánul, látható lesz ebben az életben — a mi halálnak kitett halandó hústestünkben! Meg vagyok győződve róla, ha megtanulnánk, hogyan kell az élet világosságában járni, és ha megengednénk az életnek, amely bennünk van újjászületésünk óta, hogy uralkodjon felettünk, semmi sem gátolná, hogy magas kort érjünk meg, ha Jézus várna még a visszajövetelével. Tudom, hogy a külső ember öregszik, de Isten dzoé élete megnyilvánulhat a mi halandó hústestünkben! 

Június 30
Az élet átadása

…örök életet adott nekünk az Isten, és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet.      — 1János 5,11. 12.

Jézus azt mondta: „Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek… Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik…”
Az egyik ilyen jel, amelyről Jézus tanította, hogy a hívőket követni fogja — nem a korai egyházat, nem az apostolokat, nem a pásztorokat, nem a prédikátorokat, hanem a hívőket — az, hogy „…betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.” (Márk 16,18.)
Miért? Mert Isten élete a hívőkben van! Némelyek különleges módon fel vannak kenve, hogy gyógyítással szolgáljanak, a Márk 16 azonban nem erről beszél! Minden újjászületett hívőben benne van Isten élete, Isten természete, az isteni fajta élet — és ez az élet, kézrátétellel átvihető mások fizikai testébe!
Ezért kell a kezedet betegekre tenni. Amikor a kezedet rájuk teszed, Isten benned lévő élete átárad beléjük a kezeden keresztül. Gyakran megtapasztalod majd, hogy ez az élet belőled egyenesen belefolyik a másikba. Isten élete van benned! Isten természete van benned! Isten gyógyító Isten. Hozd működésbe Isten erejét! Isten így munkálkodik, a te kezeid által. Isten nincs itt a földön személyében, de benned van, a Szelleme által!

 

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK! 

Az itt közölt idézet nem tartalmazza a napi megvallásokat.
A keresztény élet nélkülözhetetlen részét képező imákat a könyvben találod meg. 

(A könyv magyar nyelvű kiadója: Krisztus Szeretete Egyház, 2002.)