2006. 04. 30.

Kenneth E. Hagin

Hitünk tápláléka napi adagokban 

TAVASZ 


Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született – az év minden napjára! 

Előszó

F. F. Bosworth mondja: ,,A legtöbb keresztény háromszori meleg étellel táplálja a testét naponta, míg a szellemét heti egyszeri hideg élelemmel, és aztán csodálkoznak, hogy a hitük olyan gyenge.”
Naponta kellene táplálni a hitünket! Ez mindennél fontosabb az Úrral való együttjárásunkban. Azért írtam ezeket a könnyen emészthető hit adagokat, hogy segítsenek a hited naponkénti gyarapításában.
Tanulmányozd, és hangosan mondd ki a minden egyes oldal alján található megvallásokat. Ezek Isten Igéjén alapulnak. Amikor hallod magad megvallani Isten Igéjét, a szellemedben rögzülnek az Ő igazságai. Az Ő Igéje a szellemedbe lejutva hatékonnyá teszi az életedet.

Május 1
Az Ő akarata szerint

És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket: és ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk Őtőle.   — 1János 5,14. 15.
Az emberek emlékeznek arra, hogy János ezt a kifejezést használta: “Az Ő akarata szerint”, és úgy vélik, így kell imádkozniuk: “Uram, tedd meg ezt vagy azt, ha a Te akaratod”. Ha azonban akkor is beillesztjük ezt a kifejezést az imába, amikor Isten Igéje már kijelentette, hogy amiért imádkozunk az az Ő akarata — ezzel azt valljuk meg, hogy nem hisszük Isten Igéjét. Az ilyen fajta ima pedig nem fog működni.
Hogyan tudhatjuk meg, hogy mi Isten akarata?
Isten akarata az Ő Igéje! A Bibliából ismerhetjük meg Isten ránk vonatkozó akaratát — mert a Biblia Isten akarata, az Ő szövetsége, és az Ő rendelése. Isten ránk vonatkozó akarata pedig az, hogy mindaz a miénk legyen, amiről Ő már gondoskodott! Először meg kell keresnünk azokat az Igéket, amelyek felfedik Isten ránk vonatkozó akaratát. Majd odajárulhatunk Isten elé nagy bátorsággal: “…ez az a BIZODALOM, amellyel Őhozzá vagyunk…” Amikor olyan dolgokért imádkozunk, amelyekről Isten Igéje azt mondja nekünk, hogy ezek az Ő akaratában vannak, akkor tudjuk, hogy meghallgat bennünket! Ha pedig tudjuk, hogy Isten meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk Őtőle. Tudjuk, hogy megvan, dicsőség Istennek! 

Május 2
Az elveszettek megmentése

Az Úr … hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson.             — 2Péter 3,9.
Tudjuk, hogy az elveszettek megmentése Isten akarata — mert Jézus azért tette le az Ő életét, hogy megmentse az elveszetteket. Ezért, tudván ezt, nem imádkozhatunk így: “Istenem, mentsd meg anyámat. Ne engedd, hogy a pokolba jusson, ha ez a Te akaratod. Ha nem ez a Te akaratod, akkor csak kerüljön a pokolba.”
Így nem szabad imádkozni! Miért? Mert ismerjük Isten akaratát ezzel kapcsolatban. Isten akarata — ami az Ő Igéje — világosan kiderül az olyan igerészekből, mint a János 3,16 vagy a 2Péter 3,9. Isten akarata az, hogy az emberek üdvösségre jussanak. Nagy bátorsággal imádkozhatunk hát ezért. A hívők különösen nagy tekintéllyel léphetnek fel, amikor családjuk üdvösségéért imádkoznak. Amikor a rokonaimért imádkoztam, én is használtam néhányat azokból az Igékből, amelyeket az imént tanulmányoztunk. Valami ilyesmit mondtam: “Ez az a bizodalom, amellyel Isten iránt vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, Ő meghallgat minket. Amit én kérek, az Isten akarata szerint való; ezért meghallgat engem. Ezt mondja az Ige: “És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nekünk, amit kértünk Őtőle!” Az Ige szerint, én megkaptam, amit kértem.
Azután többször nem kértem, hanem elkezdtem hálát adni érte Istennek. Csodálatos az, ahogy ez működik. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy biztosan megtér az egész családod azonnal az Úrhoz, de ahogy megállsz hitben és hálát adsz Istennek, meg fognak térni. 

Május 3
Betölti szükségeinket

Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban.                    — Filippi 4,19.
Istennek az akarata az, hogy a szükségleteink be legyenek töltve. Minden szükségletünk! A Filippi 4,19 minden szükségletedet magába foglalja, (a minden azt jelenti, hogy minden!) legyen az szellemi, fizikai, vagy anyagi. Hidd ezt!
Senki ne gondolja, hogy Istent nem érdeklik a mi anyagi szükségleteink, ez a vers olyan szövegkörnyezetben van, amely materiális, pénzügyi dolgokkal foglalkozik. Olvasd el, és meg fogod látni, hogy a filippibeliek pénzt gyűjtöttek és más adományokat, és elküldték keresztényeknek. Pál azt mondta nekik: “Mivel adtatok másoknak és segítettetek rajtuk, ezért az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket.” Pál tehát anyagiakról, pénzügyekről beszél itt.
Ezek szerint nagy bátorsággal imádkozhatunk pénzügyeinkért, hogy eleget tudjunk tenni kötelezettségeinknek! Hogy minden szükségünk be legyen töltve Isten akarata szerint! 

Május 4
A föld javai

Ha hajlandók és engedelmesek lesztek, e föld javaival éltek.     — Ésaiás 1,19.
Istennek az az akarata, hogy ha hajlandó és engedelmes vagy, akkor neked mindenből a legjobb legyen. (Ha engedetlenségben jársz, akkor természetesen nem élvezheted Isten javait.)
Isten nem zsugori, nem szűkmarkú. Nem azért helyezte mindezeket a javakat e világba, hogy az ördög és az ő bandája élvezzék. Sokan úgy gondolják, ha keresztény vagy, soha sem lehet semmid. Azt hiszik, hogy szegényen és nélkülözve kell végigmennünk az életen.
Jézus azonban azt mondta: “Ha azért ti gonosz [természetes ember] létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?!” (Mát. 7,11)
Annyira akar nekünk Isten jó ajándékokat adni! Azt akarja, hogy nekünk mindenből a legjobb legyen! Azt akarja, hogy gyarapodjunk és bőségben éljünk, és az élet javaival éljünk! Nekünk azonban együtt kell működnünk vele. 

Május 5
Az Ő gazdagsága

A jó örökséget hagy unokáinak; a bűnös vagyona pedig eltétetik az igaz számára.      — Példabeszédek 13,22.
Az Úr egyszer, amikor meglátogatott, és az ágyam mellé ülve másfél órán keresztül beszélt a Szellem vezetéséről, a következőket mondta:
“Az én Szellemem fogja vezetni az én gyermekeimet. A Biblia azt mondja: akiket Isten Szelleme vezérel, azok Isten fiai. (Róm. 8,14) Én vezetni foglak téged, de nemcsak téged, hanem Isten minden gyermekét. Megmutatom majd, hogy mit kezdj a pénzeddel. Meg fogom mutatni, hogyan fektesd be. Igazában, ha hallgatsz rám, gazdaggá teszlek. Én nem ellenzem, hogy a gyermekeim gazdagok legyenek, azt ellenzem, hogy kapzsik legyenek”.
(Lehet valaki kapzsi úgy is, hogy nincs egy fillérje sem.) Az emberek rosszul idézik a Bibliát, amikor azt állítják, hogy az Ige szerint: “Minden rossznak gyökere a pénz.” A Biblia egyáltalán nem ezt mondja. 
Az Ige azt mondja: “Minden rossznak a gyökere a pénz szerelme.” (1Tim. 6,10) Nincs abban semmi rossz, ha van pénzed. Az viszont már baj, ha a pénz ural téged! 

Május 6
A gyógyulás Isten akarata

Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.         — János 6,38.
A betegek meggyógyulása Isten akarata. Mégis, olyan keresztények, akiknek gyógyulásra lenne szükségük, azt mondják: “Lehet, hogy Isten adta ezt a betegséget valamilyen okból.” Tett-e beteggé Jézus valaha bárkit is? Amikor az emberek Jézushoz mentek gyógyulásért, visszautasított-e valaha egyet is, mondván: “Nem, ez nem egyezik az én akaratommal. Szenvedj csak még egy keveset. Várj, amíg igazán elmélyül benned az önsajnálat?”
Nem, egyetlen egyszer sem mondta ezt. Meg akarod ismerni milyen Isten igazán? Nézz Jézusra! Akarod látni Istent, amint munkálkodik? Nézz Jézusra! Tett-e beteggé Jézus valaha is bárkit? Nem! Amerre csak járt, mindenütt jót tett, és gyógyított. (Csel. 10,38) Meg akarod ismerni Isten akaratát? Nézz Jézusra! Jézus Isten cselekvő akarata. Nagy bátorsággal imádkozhatunk tehát a gyógyulásért, tudván, hogy ez Isten akarata! 

Május 7
Ne Istent hibáztasd

…Aki engem látott, látta az Atyát…Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat.              — János 14,9. 10.
A földet a mai napig irányító törvények közül sok akkor lépett életbe, amikor Ádám bűnbeesett és az átok rátelepedett a földre. Mivel az emberek ezt nem értik, Istent vádolják azzal, hogy baleseteket, betegségeket, szeretteik halálát, pusztító viharokat, katasztrófákat, földrengéseket, árvizeket, stb. okoz. Még a biztosítási szakmai nyelv is ‘istencsapás’-nak nevezi ezeket. De nem Isten cselekedetei ezek! Az ördög cselekedetei!
Jézus azért lépett túl a természeti törvényeken, hogy megáldja az embereket. A Bibliában nincs arra példa, hogy Jézus viharokkal sújtotta volna az embereket. Ellenkezőleg. Azt látjuk, hogy lecsendesítette a viharokat. Így hát nem Isten volt az, aki küldte a viharokat. Jézus nem dorgálta volna meg, ha Isten küldi! Viszont azokat, amiket az ördög idézett elő, bizony megdorgálta!
Amikor Jézust látod munkálkodni, akkor Istent látod munkálkodni. Az a kép, amit Jézus adott az Atyáról, és az a kijelentése: “…aki engem látott, látta az Atyát…” (Ján. 14,9), lehetetlenné teszi, hogy elfogadjuk azt a tanítás, miszerint a betegségek és a testi bajok Istentől vannak. Isten tulajdon természete cáfolja az ilyen elképzelést! 

Május 8
Ez volt a cél

…Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.      — 1János 3,8.
A koreai háború idején olvastam egy ismert újságíró cikkét. Azt írta: “Én nem állítom, hogy keresztény vagyok, de nem vagyok ateista, és agnosztikus sem. Az ateista azt mondja, hogy nincs Isten. Az agnosztikus azt mondja, lehet, hogy van Isten; ő nem tudja. Én hiszem, hogy van Isten, és nem hiszem, hogy minden csak úgy véletlenül jött létre. Az tart vissza attól, hogy keresztény legyek, amit a prédikátorok hirdetnek. Ők ugyanis azt mondják, hogy Isten irányít mindent. Nos, ha valóban így van, akkor eléggé összezavarta a dolgokat.”
Majd utalt a háborúkra, gyermekek halálára, a szegénységre, a betegségre és más dolgokra, amelyek sújtják a világot. Azt írta: “Én hiszem, hogy létezik valahol egy magasabb rendű lény, és mindaz, amit Ő teremtett szép és jó volt. Azt azonban nem tudom elhinni, hogy ezek a tragikus dolgok Isten munkái lennének.”
Nem, ezeket a dolgokat a bűnbeesés hozta magával, amikor a sátán lett ennek a világnak az istene. (2Kor. 4,4) A Biblia továbbá azt tanítja, hogy amikor végül a sátán el lesz távolítva a földről, semmi nem lesz itt, ami fájdalmat okoz vagy pusztít. Nyilvánvalónak kellene lennie, honnan jön minden fájdalom és pusztítás. Ha Istentől jönnének a gonosz dolgok, akkor még a sátán eltávolítása után is szenvednünk kellene, mert Isten akkor is itt lesz a földön. Tudjuk, hogy a gonoszság nem Istentől származik. 

Május 9
A betegségek forrása

Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán meg-kötözött, ímé, tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombatnapon?       — Lukács 13,16.
A Biblia egy fokozatos, előre haladó kijelentés. Csak az Újszövetségben kapjuk meg a teljes világosságot, értjük meg a teljes igazságot és a teljes kijelentést. Az Újszövetségben Jézus világosan tanította, hogy a betegség az ördögtől van, és nem Istentől.
A Lukács 13-ban látjuk, amint Jézus bemegy a zsinagógába szombat napján. Egy asszonyt talált ott, akinek a teste mereven össze volt görnyedve. Nem tudott felegyenesedni. Talán krónikus izületi gyulladása volt. Jézus magához hívta, és azt mondta: “Asszony, feloldattál a te betegségedből!” Azután Jézus rátette a kezét, és rögvest felegyenesedett. A zsinagóga vezetője, hasonlóan néhány mai egyház vezetőjéhez, haragra gerjedt emiatt!
Majd, ahogy fel van jegyezve ebben a szövegben, Jézus megvilágosította azt a tényt, hogy a sátán a betegségek szerzője. Jézus három megvilágosodást adó kijelentést tett: (1) Az asszonyt fel kell oldozni; nem szabad megkötözöttségben tartani; meg kell szabadulnia ettől a testi bajtól. (2) A sátán volt az, aki megkötözte őt, és nem Isten. (3) Azért kellett feloldani, mert a szövetséghez tartozott, Ábrahám leánya volt. 

Május 10
A gyógyítás jó

A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.           — Apostolok Cselekedetei 10,38.
Ki kente fel a Názáreti Jézust? Isten! Jézus pedig azt mondta: “…az Atya, aki énbennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat.” (Ján. 14,10) Hogyan tudta Isten megcselekedni ezeket Jézuson keresztül? Úgy, hogy felkente Jézust Szent Szellemmel és gyógyító erővel. Mit tett Jézus azzal a kenettel, amivel Isten felkente Őt? Szertejárt és jót tett! Mi volt az a jó, amit Jézus tett? A gyógyítás!
Ily módon, valójában Isten gyógyította az embereket, amikor Jézus gyógyította őket, mert Isten volt az, aki felkente Jézust. Isten az, aki gyógyít! Isten senkit sem betegít meg! Kiket gyógyított meg Jézus? Mindazokat, akik az ördög hatalma alatt voltak. Mindazokat! Mindazok, akik meggyógyultak Jézus szolgálata során, az ördög elnyomása alatt voltak. (Ez nem jelenti azt, hogy mindegyikükben egy gonosz szellem lett volna, de azt igen, hogy az ördög áll minden betegség mögött.) Mégis, ahogy hallunk némelyeket beszélni — még szolgálókat is — azt akarják elhitetni velünk, hogy Isten és az ördög szerepet cseréltek az elmúlt kétezer év alatt; Isten az, aki betegséget helyez az emberekre, az ördög pedig meggyógyítja őket. Ez azonban képtelenség! Az ördög most is ugyanaz az ördög, mint ami volt. Isten pedig ugyanaz az Isten! 

Május 11
Szállj szembe a betegséggel

És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek… Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben… betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak. — Márk 16,15. 17. 18.
Álljunk meg és vizsgáljunk meg itt valamit. Mit mondott Jézus, hogy a betegek közül kikre tegyük rá a kezünket? Jézus csak azt mondta: “betegekre” — ez a rendelkezés. Ha Isten lenne a betegség szerzője — ha Isten sújtaná betegséggel és testi bajokkal az embereket — és ha az lenne az akarata, hogy bizonyos emberek betegek legyenek, — akkor ez a kijelentés zavart okozhatna. Mert ebben Jézus felhatalmazott minket a kézrátételre MINDEN beteget illetően: hogy tegyük a kezünket MINDEN beteg-re. Ha nem Isten lenne az, aki gyógyít, Jézusnak valami ilyesmit kellett volna mondania: “Tegyétek a kezeteket azokra, akiket Isten meg akar gyógyítani, és azok meg fognak gyógyulni. Akik számára pedig nem ez Isten akarata — nem fognak meggyógyulni.”
De ez nem így van! Isten megbízta az Egyházat, hogy szálljon szembe a betegséggel — ez a rendelkezése! 

Május 12
Valaki

Beteg-é valaki [akárki] köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében. És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.                 — Jakab 5,14. 15.
— Beteg-é valaki köztetek?
Kik között? Az Egyház (a gyülekezet) tagjai között!
Ezek szerint biztosra vehetjük, hogy Istennek az az akarata, hogy ha “valaki” beteg az Egyházban, meggyógyítsa őt! Az pedig biztos, hogy nem Isten akarata, hogy “valaki” is beteg legyen az Egyházban! — Hagin testvér, valamiről azért megfeledkeztél —, mondta egyszer valaki.
— Miről feledkeztem meg? — A Biblia azt mondja: ha Vele együtt szenvedünk, akkor Vele együtt fogunk uralkodni. — Nem, én nem feledkeztem meg erről — magyaráztam. — Olvassuk el újra: “…ha ugyan VELE EGYÜTT szenvedünk…” (Róm. 8,17) De mit kell elszenvednünk: a tüdőgyulladást? A rákot? A tuberkulózist? Nem! Jézus nem szenvedett ilyesmitől.
Mit kellett Jézusnak elszenvednie? Az üldöztetést. És ebben neked is lesz részed, ha helyesen élsz. Különösen akkor, ha az isteni gyógyítást, a Szellem ajándékait és a hitet prédikálod. Már több mint hatvan éve üldöztetéseket szenvedek, de betegségtől és gyengeségtől még nem szenvedtem. 

Május 13
A megdorgálás

Hogy azt [az Egyházat] megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az Ige által.    — Efézus 5,26.
— Te megfeledkeztél valamiről — mondta valaki egyszer.
— Miről feledkeztem meg?
— Arról, hogy a Zsidókhoz írt levélben az áll: …mert akit szeret az Úr, megdorgálja…” (Zsid. 12,6)
— Nem, nem feledkeztem meg erről. Ez a vers valóban ott van, de nem azt mondja, hogy: akit szeret az Úr, megbetegíti.
Az emberek sajátos módon értelmeznek bizonyos verseket. A ‘megdorgál’-nak fordított görög szó jelentése, gyereket nevel, tanít. Te is neveled a gyermekeidet, iskolába járatod őket. Mondtad azonban valaha is a tanárainak: “Ha Johnny nem tanul rendesen, verje ki a szemét”, vagy: “Ha Johnny engedetlenkedik, törje el a lábát”, vagy: “Sújtsa rák akkor”. Nem, te nem így fegyelmezed, és nem így neveled a gyermekedet! És Isten sem így teszi! 

Május 14
Minden jó adomány

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincsen változás, vagy változásnak árnyéka.         — Jakab 1,17.
Mi a jó?
Az Apostolok Cselekedetei 10,38 szerint Jézus szerte járt, jót tett és gyógyított. A gyógyulás jó! A betegség nem jó. Minden gyógyulás az Atyától jön. Egyetlen betegség sem jön az Atyától.
Először is, honnan szerezné be azokat a betegségeket a számodra? Semmi ilyesmi nincs a mennyben. Az ördögtől kellene kölcsön vennie! (Nem adhatsz valakinek olyasmit, ami neked nincs.) A Biblia azt mondja, hogy a mennyben nincs betegség. Ezért a betegség nem jöhet a mennyből.
Mi az, ami valóban a mennyből száll alá?
Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék! 

Május 15
Mi a helyzet Jóbbal?

Azután eltávolítá Isten Jóbról a csapást [‘az Úr megszabadította Jóbot fogságából’ — ang. ford.], miután imádkozott vala az ő barátaiért, és kétszeresen visszaadá az Úr Jóbnak mindazt, amije volt.  — Jób 42,10.
De azt elfelejtetted, Hagin testvér, hogy Isten tette Jóbot beteggé — mondta valaki. — Nem, nem Ő tette — hanem az ördög. — Na igen, de Isten adott neki engedélyt rá! De nem Isten rendelte el Jób nyomorúságát. Isten meg fogja engedni neked, hogy akár kirabolj egy benzinkutat (szabad akaratod van), de nem fogja elrendelni, hogy megtedd. Isten csak egy értelemben adott “engedélyt” az ördögnek. Ha te megengeded a sátánnak, hogy megtámadjon téged, akkor ezt Isten is meg fogja engedni, mert a sátán e világ istene (2Kor. 4,4), te pedig az ő területén élsz. Maga Jób nyitott ajtót az ördögnek a félelmeivel. Jób azt mondta: “Mert amitől remegve remegtem, az jöve rám…” (Jób 3,25) Sok Biblia-kutató megegyezik abban, hogy Jób egész története mindössze egy kilenc–tizennyolc hónapos időszakot ölel fel. Láthatjuk, hogy végül Isten megszabadította Jóbot a fogságából. Amikor tehát Jób beteg volt, az ördög fogságában volt. Amikor szegénységben volt, az ördög fogságában volt. Isten azonban megszabadította Jóbot fogságából! Kétszeresen adta vissza neki mindazt, amije volt. Ez a jellemző Isten munkájára! 

Május 16
Mi a helyzet Pál tövisével?

Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, akiket meghagytok közülük, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, amelyen lakoztok.     — 4Mózes 33,55.
— Úgy látszik, te valamire nem emlékszel, Hagin testvér — Pál beteg volt egész életében. — Nem, én nem emlékszem erre. — Tövis adatott a testébe. — Hol olvastad a Bibliában, hogy a tövis a testben betegséget jelent? — Sehol!
Tanulmányozd az Igéket. Lásd meg, hogyan használja a Biblia ezt a kifejezést. Az Ószövetségben Isten azt mondta Izraelnek: “Ha nem ölitek meg azokat, akik a Kánaán földjén laknak, amikor elfoglaljátok a földet, tövisekké lesznek oldalaitokban. Gyötörni fognak titeket.” (4Móz. 33,55. Józs. 23,13. Bír. 2,3)
Pál pontosan elmondja, hogy mi volt a tövis: “…a sátán angyala, hogy gyötörjön engem…” (2Kor. 12,7) Ahová csak ment prédikálni, ez a gonosz szellem előtte ment, és a nyomában volt, és mindent, amit csak tudott megpróbált összezavarni. (Pál azt nem parancsolhatta meg a gonosz szellemnek, hogy hagyja el a földet, mert az ördögnek joga van addig itt lenni, amíg Ádám bérleti joga le nem jár.)
Így a betegséget és a testi bajt nem lehet elválasztani a sátántól — ő okozza ezeket. Jézus úgy viszonyult a betegséghez, hogy rendíthetetlenül hadat üzent a sátánnak. 

Május 17
Az Úr a te gyógyítód

…Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt, és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád [az eredeti héber szöveg szerint: ‘engedek reád jönni’] ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam [‘megengedtem, hogy reájuk jöjjenek’], mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. — 2Mózes 15,26.
Amikor Izrael átkelt a Vörös tengeren és elindult az ígéret földjére, az Úr szólta ezeket a szavakat hozzájuk és kijelentette magát, mint Jehova Raffa, ami annyit jelent: “Én vagyok az Úr, a te Gyógyítód, vagy: Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged.” Isten nem helyezett betegséget sem Izraelre sem pedig az egyiptomiakra. E világ istene, a sátán az, aki megbetegíti az embereket. Jehova kijelenti, hogy Ő a Gyógyító. F. F. Bosworth Krisztus a Gyógyító című könyvében azt írja: “Ez a név [Jehova Raffa] azért adatott, hogy kijelentse nekünk: a gyógyulás a mi megváltási előjogunk…Tényként kell elfogadnunk, hogy a legelső szövetség, amit Isten megkötött a Vörös tengeren való átkelés után, amely annyira világos előképe a mi megváltásunknak, a gyógyítás szövetsége volt, és ekkor történt, hogy Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint a mi Gyógyítónk, az első megváltói és szövetségi név, a Jehova Raffa által. Én vagyok az Úr, aki meggyógyít téged. Ez nemcsak egy ígéret, ez egy törvény és egy rendelés.” 

Május 18
Szövetségi áldás

És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom tiközületek a betegséget. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem.         — 2Mózes 23,25. 26.
Amíg Izrael a szövetségben járt, nem volt beteg közöttük. Nincs feljegyezve, hogy valaki is idő előtt meghalt volna, amíg betartották a szövetséget. Nem haltak meg se csecsemők, se fiatalok, se középkorúak. Mivel a betegséget az Úr eltávolította közülük, egész életüket betegségek nélkül élték le, azután egyszerűen csak átaludtak a halálba. Amikor eljött az eltávozásuk ideje, rátették kezüket gyermekeikre, áldást mondtak felettük, lefeküdtek, kilehelték a szellemüket és hazaköltöztek.
Mi közünk lehet nekünk ehhez? Isten ugyanaz az Isten most, mint aki akkor volt! A Biblia azt mondja, hogy Ő nem változik. Isten ellene volt a bűnnek az ó szövetségben, és ellene van az új szövetségben is. Isten ellene volt a betegségnek az ó szövetségben — és ellene van az új szövetségben. Isten gondoskodott a gyógyulásról az ó szövetségben — és gondoskodott az új szövetségben is. 

Május 19
Hosszú élettel

A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő, vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő…                 — Zsoltárok 90,10.Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom néki az én szabadításomat.                  — Zsoltárok 91,16.
Ha Jézus vár még a visszajövetelével, örömmel közölhetem veled, hogy én igencsak hosszú életű leszek. És én tudni fogom, mikor jött el a hazamenetelem. Mindenkitől el fogok köszönni, és mielőtt elmegyek innen, felnézek oda és azt mondom: “Eljött az idő, drága szeretteim — és én most elmegyek. Úgy akarlak itt hagyni benneteket, hogy mindnyájan örvendezzetek és boldogok legyetek, mert én most odamegyek.”
— Na de Hagin testvér, ezt az ember nem tudhatja előre. — Dehogynem! Megkaphatod azt, amiről Isten azt mondta, hogy a tiéd lehet. Nekünk jobb szövetségünk van, mint Izraelnek volt. Ha Istennek az volt a terve Izraellel — akik szolgák voltak, nem pedig fiak, és akik nem olyan jó szövetség alatt éltek, mint mi — hogy teljes életidejüket leéljék betegség nélkül, akkor milyen terve lehet Istennek velünk, a fiaival! Ha Isten nem akarta, hogy a szolgái betegek legyenek, nem hiszem, hogy azt akarná, hogy a fiai betegek legyenek!
Én hiszem, hogy az a terve Istennek, a mi Atyánknak, hogy egy hívő se legyen soha beteg, és minden hívő élje le teljes életidejét, ha Jézus vár még a visszajövetelével, Jézusban aludjon el. 

Május 20
Az én javamra

És [Isten] szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat; teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Áldottabb leszel minden népnél; nem lesz közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő. És távol tart az Úr tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz betegségét, amelyeket ismersz; nem veti [nem engedi vetni] azokat tereád… — 5Mózes 7,13–15.
“És (Isten) szeretni fog téged…” Szeret téged! Szeret téged! És betegséget helyez rád? És azt cselekszi, hogy csecsemőkorodban meghalj? És azt cselekszi, hogy halva szüless meg, vagy betegen és nyomorékon?
Nem! Nem! Nem! Nem ezt mondják a szent Írások!
— De ez ránk már nem vonatkozik, Hagin testvér.
Biztos vagy ebben? Az első Korinthusi levél az Újszövetségben van, ugye? Nézzük meg az 1Korinthus 10,11-et, hogy megtudjuk, az isteni egészség hozzánk tartozik-e: “Mindezek pedig példaképpen [előkép gyanánt] estek rajtuk [Izraelen]; megírattak pedig [Kiknek írattak meg — a zsidóknak? Nem!] a MI tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett.”
Dicsőség az Úrnak! Az 5Mózes 7,13–15 az én javamra írattak meg. Az én tanulságomra íratott meg! 

Május 21
Társörökösök

Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak…         — Róma 8,16. 17.
Gondolod, hogy azok az emberek, akik az ó szövetség alatt éltek nagyobb áldásokban részesülhettek, mint azok, akik az Úr Jézus Krisztus egyházában vannak? Gondolod, hogy azok az emberek, akik az ó szövetség alatt éltek részesedhettek az anyagi áldásokból, jól és egészségesen élhettek, az egyház tagjai azonban nem? Gondolod, hogy az Egyháznak, Krisztus Testének, Isten Fia Testének, a Szerelmes Fiú Testének szegénységtől sújtottan, lesoványodva, az éhségtől meggyötörve, betegen és szenvedések közepette kellene végigküszködnie az életét, miközben ezt énekli: “Koldusként vándorlok itt, hőségen és fagyon át…”? Felejtsük el végre az ilyen gondolatokat!
A Biblia kijelenti, hogy Krisztus örököstársai vagyunk! Isten fiai! Isten gyermekei! Isten királyságában! Nem koldusok vagyunk! Új teremtmények vagyunk. Áldottabbak mindenkinél. 

Május 22
Isten bélyege

És kihozá őket ezüsttel és arannyal, és nemzetségeikben nem volt egy beteg sem.      — Zsoltárok 105,37.
Istennek az volt a terve — az Írásokból láthatjuk — hogy minden, ami Izraellel kapcsolatos, magán viselje a bőség és a siker bélyegét. Továbbá, a betegségnek és a gyengeségnek nem volt helye közöttük.
És ennek így kell lennie az Egyházban is. Mindennek, ami a Krisztus Testével, az Újszövetség Egyházával kapcsolatos, magán kell viselnie a jólét, a siker, a gyógyulás, a bőséges ellátás és az egészség bélyegét.
Amit Isten Izraellel kapcsolatban mondott, azt az Egyházra is vonatkoztatta. A Róma 1,16 azt mondja: “Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére…”
Scofield megjegyzi, hogy az ‘üdvösség’-nek fordított görög és héber szavak magukba foglalják a szabadítás, a biztonság, a megőrzés, a gyógyulás és az egészség (épség) fogalmát.
A Jézus Krisztus evangéliuma akkor nem más, mint Isten ereje a szabadulásra. Isten ereje a biztonságra és a megtartásra. Isten ereje a gyógyulásra és az egészségre.  

Május 23
A megbocsátás és a gyógyulás

Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. — Zsoltárok 103,3.
A betegség akkor sújtotta Izrael gyermekeit, amikor nem engedelmeskedtek a törvénynek. Az engedetlenségükre való bűnbocsánat a betegségeikből való meggyógyulásukat jelentette.
A bajok akkor jöttek Izrael gyermekeire, amikor bűneikkel kivonták magukat a szövetség oltalma alól. (Zsolt. 107,11. 12. 17.)
Amikor azonban “az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket. Kibocsátá az Ő Igéjét és meggyógyítá őket, és megmenté őket a pusztulástól.” (Zsolt. 107,19. 20.) Nekünk oltalmunk van a mi jobb szövetségünk alatt, de megeshet, hogy kivonjuk magunkat a szövetség oltalma alól. Mivel ismertem Isten Igéjének igazságát az isteni egészséggel és gyógyulással kapcsolatban, a betegség tünetei csak akkor értek el, amikor kikerültem Isten oltalma alól.
Ez nem azt jelenti, hogy loptam, vagy hazudtam volna, csupán nem engedelmeskedtem Istennek úgy, ahogy kellett volna. (Nem úgy szolgáltam, ahogy Isten mondta, hogy szolgáljak.) Ennek következtében kikerültem a szövetség oltalma alól, és megnyitottam magamat az ellenség támadásainak. Ezért meg kellett térnem, vissza kellett térnem a helyes útra. Abban a pillanatban, ahogy megtettem, a testem meggyógyult.  

Május 24
Csak a mi betegségeinket

Ő megvetett volt, és elhagyták az emberek; fájdalmak férfia és betegség ismerője; és mint, aki elrejti az arcát tőlünk, utált volt, mi pedig nem becsültük meg Őt. Pedig Ő csak a mi betegségeinket viselte Önmagán, és a mi fájdalmainkat hordozta: mi pedig valóban azt hittük, hogy Isten ostorozza, vereti és kínozza. Őt azonban a mi törvényszegéseink miatt sebezték meg, a mi bűneink miatt lett összezúzva sebekkel: a mi békességünk büntetése volt Őrajta; és az Ő sebein keresztül adatott meg nekünk a gyógyulás.        — Ésaiás 53,3–5. (Leeser ford.)
Bátran ki akarom jelenteni, hogy az nem Isten, a mi Atyánk akarata, hogy rákban és más szörnyű betegségekben szenvedjünk, amelyek fájdalmat és gyötrelmet hoznak ránk. Isten akarata az, hogy mi meggyógyuljunk! Honnan tudom ezt? Onnan, hogy Isten az új szövetségben gondoskodott a gyógyulásunkról. Az Ésaiás 53 élénk képet fest az eljövendő Messiásról. Ez a fejezet foglalkozik a betegség és a bűn problémájával, amelyekkel ma az Egyház szembekerül. Isten megváltása az ember testére éppúgy vonatkozott, ahogy a szellemére és a lelkére is. Isten a vétkeinket és bűneinket Jézusra helyezte — és Jézus elvitte azokat. Isten a mi gyengeségeinket és betegségeinket Jézusra helyezte — Jézus pedig elhordozta azokat. Miért? Azért, hogy mi szabadok legyünk! 

Május 25
Ő vette el… és Ő hordozta

Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.                       — Máté 8,17.
A mai szövegünkben Máté idézi az Ésaiás 53-at. Amikor először megértettem, hogy valójában mit jelent ez a vers, igen örvendeztem. Mert amikor olvastam, ki tudtam hangsúlyozni azt a szót, hogy ‘mi’. Jézus vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta a mi betegségünket. A ‘mi’ rám is vonatkozik, én is beletartozom! Ő vette el az én erőtlenségemet és Ő hordozta az én betegségemet!
Amikor tudatára ébredtem ennek, úgy éreztem magam, mint az az elveszettnek hitt nő, Londonban a második világháború alatt, aki hirtelen előkerült. Szomszédai nem látták a légópincékben az ellenséges bombatámadások alatt, ezért azt hitték, hogy meghalt vagy elhagyta a várost. Amikor néhány nappal később valaki találkozott vele az utcán, és megkérdezte tőle, hogy hol volt, azt válaszolta, hogy sehova sem ment. — Na de mit csinált a bombázások alatt — kérdezték tőle. — Feküdtem az ágyamban, és aludtam. —Nem félt? — Nem, mivel olvastam a Bibliában, hogy Isten nem szunnyad és nem is alszik, úgy döntöttem, semmi szükség rá, hogy mindketten ébren legyünk!” Mivel maga Krisztus vette el a mi erőtlenségünket és Ő hordozta a mi betegségünket, semmi szükség rá, hogy mi is hordozzuk. Jézus azért hordozta el azokat, hogy mi szabadok lehessünk! 

Május 26
Az Ő sebeivel

Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel gyógyultatok meg.              — 1Péter 2,24.
Néhány évvel ezelőtt egyszer arra ébredtem, hogy súlyos tünetek kínozzák a szívemet és a mellkasomat. Ismertem az ilyen tüneteket, mivel tinédzserként ágyhoz voltam kötve és lemondtak rólam az orvosok. Azt mondták, bele fogok halni a szívbetegségbe.
Az ördög azt mondta az elmémnek: “Meg fogsz halni. Most biztos nem kapod meg a gyógyulásodat.” Fejemre húztam a takarót és elkezdtem nevetni. Nem volt kedvem nevetni, de azért mégiscsak nevettem, úgy tíz percig. Végül az ördög megkérdezte, hogy min nevetek.
“Rajtad nevetek”— mondtam. “Azt mondtad, hogy nem kapom meg a gyógyulásomat. Ha-ha-ha ördög úr. Én nem várom, hogy megkapjam a gyógyulásomat! Jézus már megszerezte nekem! Ha nem tudnál olvasni, én majd idézem neked az 1Péter 2,24-et. És idéztem neki.
Miután idéztem az első szakaszt: “akinek sebeivel gyógyultatok meg”, azt mondtam: ha pedig meggyógyultunk, akkor én is meggyógyultam! Már nem kell megkapnom, Jézus már megszerezte! Mivel pedig Jézus nekem szerezte meg, én igényt tartok rá, elfogadom és kijelentem, és megvan nekem. Te meg csak szedd össze a tüneteidet és takarodj ki innen, ördög úr!” El is ment! 

Május 27
Biztonságos utazás

Azután monda nékik azon a napon, amint este lett: Menjünk át a túlsó partra. — Márk 4,35.
Jézus beszállt a hajóba a tanítványaival együtt és azt mondta: “Menjünk át a túlsó partra.” És ezzel el volt intézve! Nem azt mondta: “Menjünk el félútig és süllyedjünk el.” Ezért, amikor vihar támadt és Jézus tanítványai megrémültek, Ő megdorgálta őket, mondván: “Hogy van az, hogy nincs hitetek?”
A teljes-evangéliumi üzletemberek egyik összejövetelén, egy asszony megkért, hogy imádkozzam érte. Azt mondta: — Egy idegroncs vagyok, valósággal halálra rémülök, ha repülővel kell utaznom. A félelem megbetegít. Bár nagyon szeretnék, mégsem jövök el több ilyen összejövetelre, annyira félek a repüléstől.
— Nem kell félned — válaszoltam. — Tulajdonképpen még imádkoznod sem kell ezzel kapcsolatban. Annyit kell tenned, hogy amikor beszállsz a repülőgépbe, azt mondod: Menjünk át Los Angelesbe, vagy Chicagoba, vagy, ahová éppen mész. A repülőgép pedig nem zuhanhat le. Utána már nyugodtan teheted azt, amit Jézus: elalhatsz, tudván, hogy a repülőgép oda fog érni, mivel te hittel szóltál.
Később láttam ezt az asszonyt még néhány összejövetelen. Azt mondta nekem: — Ez pont úgy működik, ahogy állítottad. Beszállok a repülőgépbe, és azt mondom: Menjünk át a túlsó partra. Majd hátradőlök, pihenek és dicsérem az Urat. Most már valóban élvezem a repülést. 

Május 28
Nem érhet baleset

Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket.  — Zsoltárok 34,7.
1952 májusában, feleségemmel és gyermekeimmel együtt egy sátoros összejövetelre utaztunk Új Mexikóba.
Amikor anyám értesült az útitervemről, azt mondta: —Vigyázzatok az úton! Olyan sok a közúti baleset. Amikor úton vagytok, én egész éjjel ébren vagyok és imádkozom, hogy szerencsésen odaérjetek. Közben meg folyton azt lesem, mikor szólal meg a telefon és közlik velem, hogy baleset ért benneteket. De tudom, hogy te is végigimádkozod az utat.
— Nem, sohasem — válaszoltam.
— Most meg mi ütött beléd, fiam? — kérdezte.
— Semmi, csak az Ige — mondtam. — Jézus már kijelentette: “…Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled.” (Zsid. 13,5) Ezért, amikor úton vagyok, nem kell könyörögnöm, hogy Jézus velem legyen. Mielőtt elutazom, mindig azt mondom: “Mennyei Atyám, én olyan hálás vagyok a te Igédért. Úgy örülök, hogy Jézus velem van, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem bennem vannak.”
Aztán énekelve és örvendezve útra kelek. Isten már megmondta nekem a 91-es Zsoltárban, hogy nem illet engem a veszedelem. Ennek a résznek a svéd fordítása meg így szól: “Semmilyen baleset nem érhet téged!”  

Május 29
Az élet törvénye

Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.                         — Róma 8,2.
Dr. John G. Lake misszionáriusként ment el Afrikába 1908-ban. Azon a vidéken, ahol élt, bubópestis tört ki. Emberek százai haltak meg. Ő gondozta a betegeket és temette el a halottakat. Végül az angolok küldtek egy segélyhajót gyógyszerekkel, és egy orvosi alakulatot. Az orvosok felkérették Lake-t a hajóra, és megkérdezték tőle: — Mit használt Ön eddig, hogy megvédje magát?” Uraim — felelte Lake —, én hiszem, hogy az Élet Szellemének törvénye Krisztus Jézusban megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Ameddig én az élet ezen törvényének a világosságában járok, egy baktérium sem fogja rám akasztani magát. — Jobb lenne, ha a mi megelőző gyógyszereinket használná — győzködték az orvosok. — Nem — mondta Lake —, de úgy vélem, önök szívesen elvégeznének egy kísérletet velem. Vegyenek mintát abból a habból, ami kijön az áldozatok tüdejéből a halál bekövetkezte után, és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Azt fogják látni, hogy rengeteg baktérium marad még életben egy ideig az ember elhalálozása után. Azt a habot tegyék a kezembe és vizsgálják meg a mikroszkóp alatt. Ahelyett, hogy életben maradnának, a baktériumok azonnal el fognak pusztulni.” Az orvosok elvégezték a kísérletet, és amit Lake mondott, igaznak bizonyult. Amikor az orvosok azon morfondíroztak, hogy vajon mi okozhatta ezt, Lake azt mondta: “Ez az Élet Szellemének a törvénye a Krisztus Jézusban.”  

Május 30
Több, mint győztesek

De mindezekben győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett.          — Róma 8,37.
Ha Isten Igéje csak azt mondta volna, hogy győztesek vagyunk, az már elég lett volna — de itt ez áll: több, mint győztesek vagyunk Jézus Krisztus által. Ahelyett, hogy azt mondod: “én vesztes vagyok”, kelj fel és mond azt, amit a Biblia mond rólad. Mondd ki: “Én győztes vagyok!”
Lehet, hogy nem úgy tűnik, mintha győztes lennél, de ha megvallod, mert ezt látod Isten Igéjében, megvallásod megteremti ennek a valóságát az életedben. Előbb-utóbb azzá válsz, amit megvallasz magadról!
Nem fogsz félni semmilyen körülménytől, ha megteszed a helyes megvallást. Nem fogsz félni semmilyen betegségtől se, ha megteszed a helyes megvallást. Nem fogsz félni semmilyen helyzettől, ha megteszed a helyes megvallást. Félelmek nélkül fogsz szembenézni az élettel, mint győztes!  

Május 31
Munkálkodik énbennem

Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést jókedvéből.            — Filippi 2,13.
Ennek a versnek egy másik fordítása így szól: “Mert Isten az, aki munkálkodik bennetek…”
Szeretem egyberakni a Filippi 2,13-at az 1János 4,4-el: “nagyobb Ő, aki bennetek van… [ez pedig rám vonatkozik]”
— Maga Isten van bennem.
Mit tesz Isten énbennem? Ő bennem munkálkodik. Min munkálkodik Isten? Az Ő akaratán, hogy azt véghez vigye az Ő jókedvéből. Miben leli Isten az Ő jókedvét?
Abban, ha nekem megvan mindenem, amiről Isten Igéje azt mondja, hogy nekem meglehet, és abban, ha én mindent megteszek, amiről Isten Igéje azt mondja, hogy megtehetem. Ő képessé tesz engem erre!
Isten bennem van, és az én szellemem örvendezik. A szívem örül, hogy felszabadíthatom Istent magamban. Én megengedhetem, hogy Istennek elsőbbsége legyen bennem, és így még nagyobb mértékben foghatom munkára Istent az életemben. Hogyan tudom ezt megtenni?
Először is azáltal, hogy hiszem a szívemben, hogy Isten ott van bent, és hogy az Ő Igéje igaz. Majd bátran megvallhatom, hogy ez így van, mert addig nem fogom élvezni annak a valóságát, amit hiszek, és amiről az Ige kijelenti, hogy az enyém, amíg meg nem vallom a számmal. A Biblia azt tanítja, hogy “…szívvel hiszünk … szájjal teszünk pedig megvallást…” (Róm. 10,10)
 

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK! 

Az itt közölt idézet nem tartalmazza a napi megvallásokat.

A keresztény élet nélkülözhetetlen részét képező imákat a könyvben találod meg. 

(A könyv magyar nyelvű kiadója: Krisztus Szeretete Egyház, 2001.)