2007. 05. 03.


HITRŐL HITRE

Napról napra a győzelemig

KENNETH COPELAND ÉS GLORIA COPELAND
 

kcm1.jpg (12813 bytes)

ÁPRILIS

 

Április 1.

 

 


KENNETH

Kiáltsa az életed: az én Istenem uralkodik!

Azt mondja a balgatag az ő szívében: Nincs Isten. Megromlottak, utálatosságot cselekedtek; nincs, aki jót cselekedjék.

– Zsoltárok 14: 1

 

 

 

Általában nem jutna eszünkbe, hogy ez a vers ránk is vonatkozhat. Végül is hívők vagyunk! Soha nem mondanánk, hogy nincs Isten.

De mélyebben át kellene gondolnunk. Az igaz, hogy a szánkon soha nem jönne ki ilyen… de mi a helyzet a cselekedeteinkkel?

Nem mondjuk-e ezt, amikor itt-ott elkövetünk egy kis bűnt, és azt gondoljuk, nem számít? Megnézünk egy erkölcstelen filmet, pletykálkodunk a pásztorról, figyelmen kívül hagyva Isten parancsolatát?

 Nem mondjuk-e a cselekedeteinkkel, hogy nincs Isten?

A Zsoltárok 14: 1 ezt a romlottsággal kapcsolja össze. Akár felismerjük, akár nem, minél többször teszünk így, annál romlottabbá válunk.

Ne kövesd el azt a bolond hibát, hogy nyilvánosan az Uradnak vallod Jézust, de titokban, valamilyen apró tetteddel megtagadod Őt. Bölcsen tégy mindent, hogy a szíved és az életed is azt kiáltsa: „Az én Istenem uralkodik!”

Igei olvasmány:  Zsoltárok 14: 1-7, 15: 1-5

 

Április 2.

 

 


KENNETH

Micsoda jövő!

És vele együtt feltámasztatott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban: Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének túláradó gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.

– Efézus 2: 6-7[1]

 

 

 

Egész életemben azt hallottam, hogy Isten azért váltott meg minket, hogy amikor Hozzá költözünk, az örökkévalóságot azzal tölthessük, hogy szeretjük és dicsérjük Őt. De ez nem így van.

Nagyon jól hangzik, de csak emberi elképzelés. Isten nem önző. Éppen ellenkezőleg! Ő a legfőbb adakozó. Ő az, aki a legjobban szeret. Soha nem az vezeti, hogy valamit kapjon cserébe.

Akkor miért váltott meg minket? Isten Igéje szerint azért, hogy a következendő időkben megmutathassa nekünk az Ő kegyelmének túláradó gazdagságát.

Gondold el! Isten azzal fogja tölteni az örökkévalóságot, hogy neked és nekem megmutassa a kegyelmének gazdagságát.

Ezért küldte Jézust a világra. Annyira szerette a világot, hogy az egyetlen Fiát adta. Azért adta Jézust, hogy ne Ő legyen az egyetlen fia. Azért küldte Jézust, hogy több fia legyen, akit szerethet, és akinek adhat – és Isten azt tervezi, hogy örökké ezt teszi majd.

A létező legdicsőségesebb jövő előtt állsz. De ne várj addig, amíg az Úrhoz költözöl, hogy élvezd ezt a jövőt! Már most elkezdheted! Az Ige szerint már most a mennyekben ülsz!
Igei olvasmány:  Efézus 2: 1-8

 

Április 3.

 

 


KENNETH

Újjászületve!

Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

– János 3: 3

 

 

 

Újjászületni. Tudod, mire gondolt Jézus, amikor ezt mondta Nikodémusnak? A szövetségre. Arról beszélt, mit jelent szövetségben lenni Istennel.

Elmondom, amire, úgy hiszem, Jézus itt gondolt. Képzelj el egy csecsemőt, aki egy egyedülálló anyától született. Senki nem tudja, ki az apja, és senki nem is akarja tudni. Ezt a kisbabát senki nem akarja. Nem tartozik senkihez.

Most képzeld magad elé a lehető legjobb családot. Egy istenszerető családot. A férjnek jó állása van. Áldottak anyagilag, szeretik az embereket, és adakoznak. Beleszeretnek ebbe a csecsemőbe, és nemsokára örökbe fogadják.

Mi történt? A csecsemő újjászületett. Új szülei vannak. Azáltal, hogy örökbe fogadták, örökös lett. Miért? Nem azért, amit tett. A szülők nem azt mondták: „Nézd meg azt a kisbabát. Döbbenetes, mi mindent tett értünk. Vitathatatlanul kiérdemelte a szeretetünket és a megbecsülésünket.”

Nem. Ő egy csecsemő. Nem tudott semmit tenni, amivel kiérdemelhette volna az új életét. Ez a házaspár — a szívük szeretetéből — irgalmasságot gyakorolt vele. Amivel a szülők rendelkeznek, az már az övé is. Amikor gyümölcslével kínálják, nem utasítja vissza mondván: „Én olyan alázatos és méltatlan vagyok. Adjatok csak vizet.”

Persze, hogy nem így tesz. A kisbaba a család tagjaként viselkedik – és nem csupán családtagként, de a legjobb helyzetben lévő családtagként.  

Erről beszélt Jézus, amikor azt mondta: „Szükség néktek újonnan születnetek.” Egy új kegyeltségi kapcsolatról beszélt. Új családról. Új hatalomról. Új erőről.

Ha méltatlannak érzed magad Isten áldásaira, amiket neked készített, gondolkodj el ezen. Elmélkedj rajta, és ahelyett, hogy a szükségeid miatt aggódnál és küszködnél, menj be bátran az Atya tróntermébe szükség idején, hogy segítséget kapj.

Fedezd fel, mit jelent valóban a Mindenható Isten vérszövetségi gyermekének lenni, akinek olyan bátyja van, mint Jézus. Fedezd fel, mit jelent az, hogy újjá vagy születve!
Igei olvasmány:  János 3: 1-8

 

Április 4.

 

 


GLORIA

Légy hűséges

… akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek, akik azonban engem megutálnak, megutáltatnak.

– 1Sámuel 2: 30

 

 

 

Isten megtiszteli azokat, akik tisztelik Őt. Soha nem felejti el a hűségnek azokat a magjait, amiket elvetettél, megsokszorozza, és az áldás aratásával viszonozza őket.  És a Malakiás 3:17 szerint: És az enyémek lesznek, mondja a seregek Ura, azon a napon, amikor felékesítem magamat, és kímélni fogom őket, ahogy az ember kényezteti a saját fiát, aki szolgálja őt.

Örökké. Gondolkodj el ezen egy pillanatra. Azáltal, hogy megtiszteled Istent az életeddel és a szavaiddal, belépsz az áldás birodalmába, aminek a felfedezéséhez szó szerint az örökkévalóság szükséges.

Az örökkévalóság szemszögéből tekintve, nagyon éretlen hozzáállásra vall, mérgelődni Istenre, amiért az átmeneti, látható dolgok nem pontosan az általad elképzelt módon és időzítés szerint alakulnak. Az Isten iránt való hűséged ugyanis mindenek előtt való, és hogy az Ő királyságát kell először keresned – akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a dolgok nem jó irányba haladnak. A Biblia szerint, ha ezt teszed, akkor minden más megadatik neked.

Isten soha nem felejt. Nem felejti el, hogy a harc hevében, amikor mások feladták, mert úgy gondolták, ez a „hit-dolog” nem működik, te megtisztelted Őt azzal, hogy szilárdan álltál, és az Ő ígéreteit szóltad.

Ezért ma tökéld el a szívedben, hogy hűséges leszel Istenhez minden szavaddal. Határozd el egyszer és mindenkorra, hogy semmi nem lehet olyan fontos az életedben, mint az iránta való tiszteleted. Mindig tiszteld Istent, és szóld a hit szavait.

Ez ebben az életedben is szabadulást hoz, és biztos lehetsz benne, hogy az örökkévalóságban is örömödre szolgál majd, hogy megtetted.

Igei olvasmány:  Zsoltárok 61

 

Április 5.

 

 


KENNETH

Szükségünk van egymásra

Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

– János 17: 21

 

 

 

Itt az ideje, hogy mi, hívők belépjünk abba az egységbe, amiért Jézus imádkozott a János 17: 21-ben. Itt az ideje, hogy egymás mellé álljunk, amikor minden rendben van, és amikor nincs. Itt az ideje, hogy felismerjük: szükségünk van egymásra.

Ez így igaz. Nekem éppúgy szükségem van a te hitedre, mint neked az enyémre. Együtt bármivel szembe tudunk nézni, és győztesek lehetünk Jézusban.

Megmondom, miért. A János 3: 34-ben Isten azt mondja, hogy Jézus a Szent Szellemet mérték nélkül kapta. Erőteljesebb volt a pokol minden démonjánál és minden rangfokozatú gonosz szellemnél, a sátánt magát is beleértve. Jézus le tudta győzni az egyesített erejüket.

Most figyelj! Mi az Ő Teste vagyunk. Mindannyian a hit mértékét kaptuk a Róma 12: 1-3 szerint. Ez a mérték elegendő a saját szükségeinket illetően. Itt azonban többről van szó a személyes életünknél.

Meg kell nyernünk a világot! Mi vagyunk az utolsó idők generációja. Szükségünk van minden segítségre. De, hála Istennek, megkaphatunk minden szükséges segítséget!

Hogyan? Úgy, hogy összekapcsolódunk. Az Efézus 4: 13 szerint, amikor összekapcsolódunk a hit egységében, akkor eljutunk „a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére”.

Más szóval, amikor a Krisztus Teste egységbe kerül, akkor a Szent Szellemet mérték nélkül kapjuk meg – pont úgy, mint Jézus! Látunk majd szolgálókat az elhívásuk teljességében szolgálni. Látjuk a Szent Szellemet teljes mértékben megnyilvánulni. Látni fogjuk Jézust olyan teljességben, ahogy még soha nem láttuk.

Akkor megtudja a világ, hogy az Atya küldte Őt.

Lépjünk ebbe az egységbe ma. Törekedjünk minden nap arra, hogy elérhetővé tegyük magunkat Istennek a másokért való imádságban. Kezdd így a napodat: „Szent Szellem, használj engem ma imádságban valakiért. Felajánlom Neked a hitem mértékét.”

Ha egyszer valóban összekapcsolódunk hitben, a pokol minden démona sem lesz képes legyőzni minket. Keresztülmasírozunk rajtuk Jézus teljes erejével, és elhozzuk ennek a korszaknak a dicsőséges végét!

Igei olvasmány:  Efézus 4: 1-16

 

Április 6.

 

 


KENNETH

Ne szomorkodj!

Így térnek meg az Úrnak megváltottai, és ujjongás között Sionba jönnek, és örökös öröm fejükön; vigasságot és örömöt találnak, eltűnik a fájdalom és sóhaj [szomorúság]!

– Ésaiás 51: 11

 

 

 

Tudtad, hogy meg vagy váltva a fájdalom és szomorúság átkától a Jézus Krisztus vére által? Épp úgy nem kell eltűrnöd őket, mint a bűnt vagy a betegséget.

Édesanyám 1988 augusztusában költözött haza az Úrhoz, és Isten hónapokkal előtte elkezdett engem a szomorúságról és a fájdalomról tanítani. Minden alkalommal, amikor megmutatott valamit ezzel kapcsolatban, gyakorlatba ültettem. (Mindig ezt kell tenned, ha Isten tanít valamire. Kezdd el most gyakorolni, és mire szükség lesz rá, már tudsz benne járni!)

Tehát nyolc és fél hónappal azelőtt, hogy édesanyám hazaköltözött az Úrhoz, elkezdtem ellenállni a szomorúságnak. Elhatároztam, hogy „nem bánkódom”. Az ördög azonnal támadást intézett az érzelmeim ellen.

De én azt mondtam: „Nem, ezt nem fogadom el. Hatalmat gyakorlok az ilyen érzések fölött Jézus nevében. A testemet odaszántam az Úrnak kedves áldozatul, ezért csakis az Ő örömét fogadom el.” Majd elkezdtem az Igét szólni, és hangosan dicsérni Istent.

Volt három nehéz napom, amíg így ellenálltam, aztán azok a nyomasztó szellemek elmentek.

Azt mondom neked: ellen kell állnod a szomorúságnak és a fájdalomnak. Nem tartozik hozzád. Nem a Mennyei Atyádtól származik. Lehet, hogy egész éjszaka járkálni fogsz. De ne aggodalmaskodva és siránkozva járkálj, hanem az Igét szóld, amíg az a nyomasztó szellem eltávozik, és az Úr öröme érkezik hozzád.

Emlékeztesd magad arra, hogy ki vagy. Te az vagy, aki vigasságot és örömöt találsz. Te az vagy, akitől a fájdalom és szomorúság elmenekül. Te az Úr megváltottja vagy!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 97

 

Április 7.

 

 


GLORIA

A feltámadás élete

A hétnek első napján pedig kora reggel a sírhoz mentek, vivén az elkészített fűszerszámokat, és némely más asszonyok is velük. És a követ a sírról elhengerítve találták. És mikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét.

– Lukács 24: 1-3

 

 

 

Igazán itt az ideje, hogy abbahagyjuk a holtak között keresni az élőt. Itt az ideje, hogy abbahagyjuk a bűn, betegség, kudarc temetőjében való bolyongást, és belépjünk a feltámadás életébe!

Mint feltámadott teremtmény, te nem a véletlen műve vagy. Az életed nem csupán események és körülmények laza láncolata. Istennek meghatározott terve van a számodra.

Talán azt tervezi, hogy te légy a század legnagyobb gyógyító szolgálója. Vagy talán nagyszerű prédikátorrá akar tenni. Lehet, hogy olyan kijelentést készített számodra, amivel az egész világot meg tudod áldani. De soha nem fogod megtudni, mi van a tarsolyában, ha nem figyelsz Rá.

Ezért dolgozik az ördög olyan keményen, hogy az élet problémái kössék le a figyelmedet. Ezért próbálja elterelni a figyelmedet Isten élő Igéjéről. Nem akarja, hogy tudd: Téged Jézus feltámadott élete tölt be. Mert az ördögöt megrémíti ennek a lehetősége.

Miért? Mert ha egyszer igazán megérted, hogy Isten élete van benned, akkor azt teszed, amit Jézus. Betegekre veted a kezedet és meggyógyulnak. Démonokat űzöl ki. Hirdeted az Evangéliumot minden teremtésnek.

Röviden: pontosan az leszel, akinek Isten tervezett. A Krisztus Teste leszel a földön.

Ne hagyd, hogy a sátán fogva tartson a tegnapi bűn és kudarc temetőjében. Nem vagy többé halott. Jézussal együtt feltámadtál. Gyere ki a sírból, és kezdd el élni a feltámadás életét!

Igei olvasmány:  Apostolok Cselekedetei 17: 16-34

 

Április 8.

 

 


KENNETH

A helyes út

Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.

– 5 Mózes 30: 19

 

 

 

„Isten el fog kapni azért a dologért!” Az emberek folyvást ilyesmivel viccelődnek. Valamiért azt hiszik, hogy Isten fájdalommal és büntetéssel sújt minket, valahányszor bűnt követünk el. De ez egyszerűen nem igaz. A bűnnek van halálos zsoldja, de azt nem Isten osztja.

A Biblia azt mondja, hogy évezredek óta működésben van egy átok. És ennek az oka az ördög, nem pedig Isten. Isten figyelmeztetette az embert az 5 Mózes 30: 19-ben. Miután részletesen elmondta, milyen áldások szállnak azokra, akik követik Őt, és milyen szenvedés jut azoknak, akik elkülönülnek Tőle, azt mondta: „az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot: válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod.”

Valahogy úgy képzeld el, hogy létezik egy Átokfalva nevű hely, és Isten figyelmeztetett minket, hogy ne járjunk az odavezető úton. De szabadságot ígért nekünk, és megengedte, hogy eldöntsük, melyik úton akarunk járni. Ha Átokfalva felé megyünk, és nem térünk le arról az útról, akkor ott fogunk kilyukadni. Azért van ez, mert Isten odaküldött? Nem! Megmondta nekünk, hogy ne menjünk oda.

Amit fontos megértenünk: legyünk az út bármelyik pontján, vagy éppen Átokfalva közepén – Isten kiszabadít onnan. Kivisz onnan. Megszabadít a betegségekből, a szenvedélyekből, vagy bármiből, ami fogva tart minket.

Ha rájössz, hogy a rossz úton vagy, és pusztulást látsz magad előtt, csak térj meg, és lépj rá a jó útra. Csak kötelezd el magad Jézusnak, és Ő megszabadít téged, bármi is tartson fogva. Kezdheted ezzel az imával: „Úr Jézus, a rossz utat választottam, kérlek, bocsáss meg. Ma az életet választom azzal, hogy a Te utad mellett döntök. Kérlek, szabadíts meg ebből a kötelékből, és tölts be a Szent Szellemeddel. Köszönöm, Uram!”

Ne felejtsd el: nem számít, mit tettél, Isten nem megbüntetni akar érte, hanem meg akar bocsátani. Nem arcul csapni akar, hanem meg akar menteni és felemelni. Bízz meg Benne, és hagyd, hogy mától az élet útján vezessen!

Igei olvasmány:  5 Mózes 30

 

Április 9.

 

 


KENNETH

Hagyd magad mögött a múltat

De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

– Filippi 3: 13

 

 

 

Kudarc és csalódás. Fájdalmak a múltból, amik mintha soha nem akarnának elmúlni. A legtöbben tudjuk, milyen ezektől szenvedni, de kevesen tudjuk, mit tegyünk velük. Ezért csak tovább sántikálunk, remélve, hogy egyszer valami csoda folytán begyógyulnak azok a sebek.

De ez soha nem történik így. Az idő múlásával sokan egyre rosszabb állapotba kerülnek. Azért, mert ha ahelyett hogy magunk mögött hagynánk a fájdalmas kudarcokat, azokban élünk, valóságosabbá válnak a számunkra, mint Isten ígéretei. A kudarcokra összpontosítunk, amíg depressziósak nem leszünk, és nem tudunk tovább menni, mert attól félünk, hogy akkor újra elbukunk.

Én sokszor kerültem ebbe a csapdába. Aztán egy depressziós napon az Úr így szólt a bensőmben:

”Kenneth, az a problémád, hogy a múlton gondolkozol a jövő helyett. Ne tedd! A hitetlenség a múltra tekint, és azt mondja: ’Látod, ez nem sikerülhet.’ De a hit a jövőre tekint, és azt mondja: ’Ez sikerülhet, és Isten ígéretei szerint, már sikerült!’ A hit a múltbeli kudarcokat maga mögött hagyva kilép, mert a győzelem már megvan.”

Ha a depresszió miatt szellemi mélyrepülésben találod magad, kitörhetsz belőle, mihelyst leveszed a szemedet a múltról, és a jövőre tekintesz – arra a jövőre, amit Jézus Krisztus garantált neked hatalmas és drága ígéretei révén az Igében.

Feledkezz el a múltbeli kudarcokról! Isten is ezt tette. (Zsidó 8: 12) És ha Ő nem emlékszik rájuk, neked miért kellene?

A Biblia szerint Isten kegyelme minden reggel megújul. Ha tehát a szaván fogod Istent, akkor minden reggel egy vadonatúj világra ébredhetsz. Az életedet egyáltalán nem fogja hátráltatni a múlt.

Szóval tedd meg! Helyettesítsd a tegnapi hibákról való gondolatokat a jövődről szóló igei ígéretekkel. Ahogy megteszed, a levertség helyébe remény lép. A szellemi fájdalmak, amik olyan sokáig megbénítottak, hirtelen eltűnnek. Ahelyett, hogy magad mögé tekintenél, és azt mondanád: „Ez nem megy”, nézz előre, és mondd: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít!”

Igei olvasmány:  Filippi 3: 1-14

 

Április 10.

 

 


KENNETH

Táplálkozz az Igével!

Fiam, az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. Ne távozzanak el a te szemeidtől.

– Példabeszédek 4: 20-21

 

 

 

Ha már Isten Igéje a legfelső hatalom az életedben, akkor az első lépés az ellenség támadásai felett való győzelemhez az, hogy az Igéhez fordulsz, és megragadod Isten ígéreteit a helyzeteddel kapcsolatban.

Figyeled: azt mondtam, fordulj az Igéhez. Jó az Igéről megemlékezni. De ez ne helyettesítse azt, hogy az Igét nap, mint nap a szemed előtt tartod.

Gondold csak meg: egy éhes ember soha nem lakik jól attól, hogy a krumpli ízére gondol. Még akkor sem, ha tökéletesen emlékszik rá. Ugyanez a helyzet Isten Igéjével. Fontos az emlékezetünkben tartani, de az is fontos, hogy a szellemünket tápláljuk vele. Erő van abban, ha a szemünk előtt tartjuk az Igét, és ha hallgatjuk. Így kerül a szívedbe, és így tudsz élni általa.

Ezért ma ne csak gondolkodj az Igén, hanem olvasd. Keresd meg a jelenlegi helyzetedre utaló ígéreteket. Táplálkozz velük, és erősödj meg!

Igei olvasmány:  5 Mózes 6: 1-9

 

Április 11.

 

 


GLORIA

Nincs vége, amíg nincs vége

Akinek (az ördögnek) álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga fog tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká tenni.

– 1Péter 5: 9-10

 

 

 

Nem számít, milyen régóta élsz hitből, és nem számít, milyen sokat tanultál már a hitről, előfordulhat, hogy meghátrálsz. Talán valami nem úgy alakul, ahogyan elvártad.

Ha így történik, emlékeztesd magad: ezek a mélypontok csak átmenetiek. Lehet, hogy elvesztettél egy csatát, de nem fogod elveszíteni a háborút. Csak kelj fel, és menj neki újra.

„De, nem értem,” — mondod. — „Minden tőlem telhetőt megtettem. Abban az igazságban jártam, amiben tudtam, hogy járnom kell. Miért nem győztem?”

Azért, mert volt valami, amit nem tudtál! Nem szabad túlságosan megdöbbenned azon, hogy nem mindent tudsz a szellemi birodalomról. Ken és én több mint húsz éve vagyunk a szolgálatban. Rengeteg időt töltöttünk az Igében. Mégis úgy tűnik, hogy minél többet tanulunk, annál nyilvánvalóbb, hogy mennyi mindent nem tudunk.

Ezért ha egy helyzetben úgy tűnik, hogy nem győzedelmeskedünk, akkor több bölcsességet kell kérnünk Istentől. Ha elolvasod a 2Sámuel 21-et, láthatod, hogy Dávid királynak is ezt kellett tennie. Országa három éve szenvedett az éhínségtől, és Dávid egyszerűen nem értette, miért, ezért megkérdezte az Úrtól. Az Úr azt mondta, hogy Saul tette miatt van éhínség! Nem döbbenetes? Saul évek óta halott volt, mégis amit elindított a szellemi birodalomban, az még mindig hatással volt az országra.

Dávid akár fel is adhatta volna a dolgot, amikor a megvallás és az ima nem hozta ki őket az éhínségből, de nem adta fel. Több bölcsességet kért Istentől. Az átmeneti visszaesést arra használta, hogy több bölcsességet nyerjen Istentől.

Kövesd a példáját! Hagyj fel azzal, hogy az átmeneti visszaesések miatt megadod magad. Ne engedd, hogy ezek kiüssenek. Amíg ugyanis nincs vége, addig nincs vége. És a Biblia szerint a végén győztes leszel. Ezért csak állj meg szilárdan a hitedben. Garantált a győzelem.

Igei olvasmány:  2 Sámuel 21: 1-6

 

Április 12.

 

 


GLORIA

A dicséret fegyvere

Dicsérlek, Uram, teljes szívemből, hirdetem minden csodatételedet. Örülök és örvendezek Tebenned, zengedezem oh, Magasságos, a Te nevedet; Hogy az én ellenségeim meghátráltak, elbuktak és elvesztek a Te orcád előtt.

– Zsoltárok 9: 1-3

 

 

 

Soha ne becsüld alá a dicséret fontosságát. Ez az egyik legerőteljesebb szellemi fegyvered.

A dicséret több mint egy kedves dal vagy néhány felemelő mondat Istenről. A dicséret elvégez valamit. Magának Istennek a jelenlétét árasztja ki – és Isten jelenlétében az ellenségeid elmenekülnek. A betegségnek nincsen maradása a testedben. A szegénységnek nincsen maradása a házadban.

Még a fizikai fáradtságnak is mennie kell, amikor valódi, örömmel teljes dicsérettel találkozik. Tapasztalatból tudom. Évekkel ezelőtt, amikor elkezdtem vezetni a Gyógyulás Iskoláját, komoly harcot vívtam a fáradtsággal. Az alkalmakon órákon keresztül szolgáltam és imádkoztam a betegekért, és néha a végére fizikailag annyira legyengültem, hogy nem volt erőm még az összejövetel lezárására sem.

Aztán egyszerre felfedeztem a dicséret erejét. Éppen befejeztem az imádkozást a gyógyító sorokban állókért, és mint mindig, kimerült voltam. De pihenés helyett a Szent Szellem arra indított, hogy örvendezzek az Úrban. Így is tettem. Elkezdtem dicsérni az Urat teljes szívemből, elmémből és testemből. Tudod, mi történt? A fáradtság elmúlt. Isten jelenléte erőt adott!

Legközelebb, amikor az ördög ki akar fárasztani, próbálja csökkenteni a hatékonyságodat, elvenni a gazdagságodat és győzelmedet, ami Jézus Krisztusban megillet, fordíts neki hátat. Használd ezt az erőteljes fegyvert. Emeld fel a kezedet, a hangodat és a szívedet Istenhez. Dicsérd Őt!

Igei olvasmány:  2Krónika 20: 1-22

 

Április 13.

 

 


KENNETH

Hagyd magad mögött a fájdalmat

A szeretet… nem sértődékeny vagy ingerlékeny, nem haragtartó; nem tartja számon az ellene elkövetett gonoszságot; nem veszi figyelembe az ellene elkövetett gonoszságot.

– 1Korinthus 13: 5

 

 

 

Előfordult már, hogy próbáltál valakinek megbocsátani, de úgy érezted, egyszerűen képtelen vagy rá? Sírtál, imádkoztál és kérted Isten segítségét, de az elutasítás miatti régi érzelmek csak nem akartak elhagyni.

Vess véget az ilyen kudarcoknak azzal, hogy hitből – nem pedig az érzéseid alapján – bocsátasz meg. Az igazi megbocsátásnak semmi köze nincs ahhoz, hogy mit érzel. Akaratlagos cselekedet, aminek az Isten iránti engedelmességünk és az Őbenne való hitünk az alapja.

Ez azt jelenti, hogy ha egyszer megbocsátottál valakinek, akkor úgy kell tekintened, hogy örökre megbocsátottál neki! Amikor a régi érzések előtörnek benned, és a sátán arról próbál meggyőzni, hogy nem is bocsátottál meg igazán, állj ellen neki. Mondd ezt: „Nem, én már megbocsátottam az illetőnek hitből. Nem foglalkozom a régi érzésekkel.”

Az 1János 1: 9 alapján hidd el, hogy Isten megbocsátott, megtisztított a megnembocsátás bűnétől és minden ezzel kapcsolatos hamisságtól, és nem is emlékszik az elkövetett gonoszságra!

Ismerős, ugye, a szöveg: „lehet, hogy megbocsátok, de soha nem felejtek”? Ez egy másodosztályú megbocsátás, amivel egy hívő soha nem lehet megelégedve. Természetfölötti módon kell megbocsátanod: „miképpen az Isten is megbocsátott néktek a Krisztusban”. (Efézus 4: 32)

Úgy kell megbocsátanod, ahogy Isten teszi. Örökre és feltétel nélkül el kell feledkezned arról a vétekről, mintha soha nem történt volna közöttetek semmi rossz. Nem csak meg kell bocsátanod, de szándékosan el is kell felejtened az ellened elkövetett gonoszságot.

Ahogy ezt megteszed, valami természetfölötti történik benned. A fájdalom, amit egykor az incidens okozott, eltűnik. Isten ereje elmossa a hatását, és magad mögött tudod hagyni egyszer és mindenkorra.

Ne légy „érzelmi könyvelő”, aki gondosan feljegyez minden rosszat, amit elkövettek ellene. Tanulj meg megbocsátani és elfelejteni. Egy teljesen új, áldással teljes világ fog kitárulni a számodra.

Igei olvasmány:  Lukács 6: 27-37

 

Április 14.

 

 


KENNETH

Isten működési módszere

Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

– Zsidó 11: 3

 

 

 

Isten szavakat használ a teremtéshez. A szavával teremtette a világot. Csak pillants bele az 1Mózes első fejezetébe, és számold meg, hányszor szerepel ott, hogy: „monda Isten”. „És monda Isten: Legyen világosság: és lett világosság… És monda Isten: Legyen mennyezet… És monda Isten: Gyűljenek egybe az ég alatt való vizek egy helyre… És monda Isten: Hajtson a föld zsenge füvet…”

Isten nem tesz semmit másként, mint úgy, hogy kimondja. Ez az Ő működési módszere. És ha okos vagy, ezt a módszert alkalmazod. Isten szavait szólod, addig, amíg alakot öltenek és valóságba jönnek az életedben.

”Hát, Copeland testvér, én ezt próbáltam, de nem működött. Négyszer megvallottam, hogy az Ő sebeiben meggyógyultam, és nem történt semmi.”

Isten az Éden kertjében beszél először Jézus eljöveteléről. A 2Mózesben megint szól róla. Mózes negyedik és ötödik könyvében szintén. Ésaiás és a többi próféta könyvében is mondja nemegyszer. Az egész Ószövetségben újra és újra szól Jézus eljöveteléről.

Aztán János körülbelül négyezer évvel később született könyvében azt olvassuk: „Az Ige testté lett, és lakozék miközöttünk.”

Tehát ha már négyszer megvallottad, hogy meggyógyultál, és semmi nem történt, ne aggódj. Csak valld meg továbbra is! Talán úgy gondolod, hogy túl sok időbe telik, amíg valóságba jön, de garantálom, hogy nem fog négyezer évig tartani.

Akarsz Isten erejében működni? Akkor használd az Ő működési módszerét. Szóld az Ő szavait, és egy áldással teljes életet teremtenek neked!

Igei olvasmány:  1Mózes 1

 

Április 15.

 

 


KENNETH

Éld a szeretet életét

Aki pedig megtartja az Ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy Őbenne vagyunk; Aki azt mondja, hogy Őbenne marad, annak úgy kell járnia, amint Ő járt.

– 1János 2: 5-6

 

 

 

Semmi – abszolút semmi – nincs, ami fontosabb lenne, mint megtanulni szeretni. Minél jobban tökéletesíted magad a szeretetben, annál többet teljesítesz be Isten tökéletes akaratából az életedben. Ez azért van, mert minden más szellemi erő a szeretet alapján működik. A Biblia azt tanítja, hogy a hit is szeretet által működik. És az imáinkra szinte lehetetlen választ kapnunk, ha kilépünk a szeretetből, nem bocsátunk meg, vagy viszálykodunk a testvéreinkkel.

Szeretet nélkül az adakozás sem működik, a nyelvek imája és a prófétálás sem. A hit kudarcot vall, és a megértés gyümölcstelen. Minden igazság, amit Isten Igéjéből tanulunk, szeretet által működik. Semmi hasznod nem lesz belőlük, ha nem éled az isteni fajta szeretet életét.

Az 1Korinthus 13: 4-8 tökéletes képet fest a szeretet viselkedéséről. A szeretet türelmes és kedves. Nem irigykedik, és nem fuvalkodik fel, nem cselekszik gorombán vagy önzőn, és nem sértődékeny. A szeretet „mindent elfedez, mindent elhisz, mindent remél, mindent eltűr.”

Nagy feladatnak tűnik, nemde? Mégse ess kétségbe. Te egy szeretet-teremtmény vagy. Isten a szellemedet a szeretet képére teremtette újra. És az Ő szeretet-szellemét küldte el, hogy benned éljen, és megtanítson arra, hogyan szeress úgy, mint Ő. Tudod élni a szeretet életét. Miért is ne kezdenéd el ma?

Igei olvasmány:  1Korinthus 13: 1-13

 

Április 16.

 

 


KENNETH

Foglaljatok el új területet

Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

– Máté 18: 19

 

 

 

Mi, hívők, egy hódító sereg tagjai vagyunk, és folyamatosan új területet foglalunk el Isten királysága számára. Így van, ugyebár?

Nos, igen, így kellene lennie. De úgy tűnik, éppen amikor a sereg elérné a hegytetőt, és előretörhetne, a sátán előrántja a fegyverét – a VISZÁLYKODÁST – és minden irányba szétszéleszti a hívőket.

Mi a válasz erre a stratégiára? Egy még erőteljesebb támadás. Használjuk az egyik legnagyobb erőforrásunkat, amit az Úr Jézus adott nekünk: a közös akarattal elmondott imát!

Jézus azt mondta, hogy ha ketten közülünk egy akaraton leszünk bármi felől, amit kérünk, megadatik nekünk! Ez az állítás olyan erőteljes, hogy az emberek nehezen tudják elhinni. Ha elhinnék, akkor minden sarkon keresztényeket látnál egy akaraton imádkozni.

Keress valakit ezen a héten, akivel egy akaraton lehetsz imában. Bizonyosodj meg róla, hogy amiért imádkoztok, Isten Igéjén alapul. Lehet, hogy minden másról eltérő véleményen vagytok, de az Ige felől lehettek egyetértésben.

Arról is bizonyosodj meg, hogy az egyetértésetek teljes – szellemi, lelki, testi. Rontsátok le az érveléseket, teóriákat és elképzeléseket, amelyek ellentétesek az Igével. Ejts foglyul minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Figyelj a gondolataidra és a szavaidra.

A testedet is hozd összhangba az imátokkal, azokat szóld, amikben egyetértettetek. Cselekedj úgy, mintha már megkaptátok volna a választ. Ne kérd újra Istentől, hanem köszönd meg Neki. Maradjatok egyetértésben, és foglaljatok el új területet az Úrnak!

Igei olvasmány:  Apostolok Cselekedetei 4: 1-31

 

Április 17.

 

 

 

KENNETH

Ne sértődj meg

Aki szereti az ő atyjafiát, az a világosságban marad, és nincs benne botránkozásra való (vagy: nem botlik meg).

– 1János 2: 10

 

 

 

Ha kudarcot szenvedsz, vagy bűnbe esel, vizsgáld meg magad, hogy állsz a szeretettel. Ülj le az Úrral, és kérd meg, hogy mutassa meg, nem kerültél-e viszálykodásba valakivel, vagy nem sértődtél-e meg. Ha igen, akkor az ördög csapdába tud ejteni.

Számtalanszor találkoztam ezzel. Prédikáltam egy bizonyos dologról, és valaki megharagudott rám miatta. Úgy gondolta, tévedek, és hirtelen felindulásában elviharzott – majd az első adandó alkalommal bajba került.

Márk 4: 17 szerint az ördög arra használja az ilyen sérelmeket, hogy az Igét kilopja a szívünkből. Ellentéteket gerjeszt köztünk. Aztán képes kiszívni belőlünk az Igét, mint ahogy a vizet leeresztik a kádban.

Soha ne engedd, hogy ez megtörténjen. Ha egy prédikátortól vagy más hívőtől olyat hallasz, ami kihoz a sodrodból, és észreveszed, hogy megsértődtél, mondd ezt: „Nem, ezt nem engedem. Nem fogod az Igét kilopni a szívemből, hazug ördög.” Aztán hajts térdet az Úr előtt, és térj meg.

Kutasd az Igét, és figyelj a Szellemre a bensődben, hogy megtudd, mit kell tenned. Ha még mindig úgy érzed, hogy nincs igaza az illetőnek, imádkozz érte.

Ne felejtsd el, a sértődés soha nem Istentől származik. Ő azt mondja, hogy gyökerezzünk meg és vegyünk alapot a szeretetben. Tehát utasítsd vissza a sértettséget. Add oda magadat a másikért szeretetben és imában. Így sikerrel veszed az akadályokat abban a helyzetben, és nem botlasz meg.

Igei olvasmány:  1János 2: 1-11

 

Április 18.

 

 


KENNETH

Tárd ki az ajtót

És leülvén Jézus a templomperselynek átellenében, nézi vala, hogy a sokaság miként vet pénzt a perselybe. És egy szegény özvegyasszony is odajövén, két fillért… vet bele. Akkor előszólítván tanítványait, monda nékik… ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogynem mint a többi.

– Márk 12: 41-43

 

 

 

Próbáltad már valaha Isten figyelmét megragadni? Ez ugyanis lehetséges. Van egyfajta bátorság, egyfajta hit az adakozásban, ami minden alkalommal magára vonja Isten figyelmét. Láthatjuk a Márk 12-ben.

Olvasd el a fejezetet, és képzeld el a szituációt, amiről szó van benne. Jézus a perselynél ült, és figyelte az embereket, amint beletették az adományaikat. Volt ott, ugye, egy-két álszent gazdag elöljáró, akiknek látványos viselkedése, suhogó köntöse megragadta Jézus figyelmét.

Eközben jelent meg ez a szegény özvegyasszony, és ő is bedobta az adományát. Magam előtt látom, és hallom, amint azt mondja magában: „Az örökkévaló Istenre, elegem van ebből a szegénységből. Elegem van a nincstelenségből. Lehet, hogy most egy szegény özvegyasszony vagyok, de ennek is egykettőre vége. Tönkrement özvegyasszony lenne belőlem, hacsak Isten nem tesz valamit – mert mindenemet Neki adtam!”

És valóban! Odaadta az utolsó fillérjét is.

Tudod, mi történt? Felfigyelt rá Jézus.  —„Figyeljen ide mindenki. Mondok valamit erről az asszonyról.” — És elkezdett prédikálni.

Jézust figyelmét nem csak az ragadta meg, hogy az asszony adott, hanem az, ahogyan adott: hitből, nem pedig félelemből. Nem állt meg összeszámolni, mije nincsen, és nem mondta azt: „na, ha ezt megteszem, holnap nem lesz mit ennem”. Csak bátran elvetette, amije volt, és várta, hogy Isten cserébe gondoskodik róla.

A mi hozzáállásunknak ugyanilyennek kell lennie. Az adományainkat bizalommal kell az Úr elé vinnünk, bátran kell odaadnunk az Ő szolgálatára, várva cserébe az Ő áldásait.

Ha van most valamilyen szükséged, akkor ragadd meg Isten figyelmét azzal, hogy olyan bátorsággal adsz, mint az özvegyasszony. Tárd ki a házad ajtaját, és add mindenedet Jézusnak. Tudasd Istennel, hogy Ő a te forrásod. Nem telik bele sok idő, és Isten bősége fog rád áradni!

Igei olvasmány:  Márk 12: 28-44

 

Április 19.

 

 


KENNETH

Örvendezzetek

Mindazáltal mostanra nézve is intelek titeket, hogy jó reménységben legyetek (örvendezzetek[2]).

– Apostolok Cselekedetei 27: 22

 

 

 

Mit teszel, amikor egy igazán veszélyes helyzetben találod magad?

Ha olyan vagy, mint én egykor, bizonyára kétségbeesetten kiáltasz fel Istenhez. Egyik délután, amikor siránkoztam Istenhez valami miatt, megállított, és azt mondta: „Kenneth, tudtad, hogy nem hallom meg, amikor a gyermekeim kétségbeesésükben kiáltanak fel?”

”Tényleg?” mondtam. „Azt hittem, meghallod.”

”Nem. A bűnös ember kétségbeesett imáját meghallom, mert nem tud máshogy imádkozni. De ha egyszer újjászülettél, fiam, akkor hitben kell felkiáltanod. A hit-kiáltást hallom meg.”

Mi a hit-kiáltás? Az, hogy a nem létező dolgokat meglévőként szólítjuk elő. (Róma 4: 17) Ezt jelenti a következő bibliai mondat: „Mondja a gyenge is, erős vagyok”. (Jóel 3: 10)

Pál apostol tudta, hogyan kiáltson fel Istenhez hitben. Ezért intette az Apostolok Cselekedetei 27-ben a recsegő-ropogó, süllyedő hajó legénységét, hogy örvendezzenek. Azt mondta nekik, hogy cselekedjenek hittel. El tudod képzelni, mit gondoltak a tengerészek, amikor ezt hallották? „Figyelitek a bolond prédikátort? Süllyed a hajó, és azt mondja, örvendezzünk. Mindent kidobtunk a fedélzetről, és azt mondja, örvendezzünk!”

Lehet, hogy te is éppen úgy érzed most magad, mint azok a tengerészek. Talán úgy érzed, süllyed a hajód. Talán szeretnél kétségbeesésedben felkiáltani. De ne ezt tedd. Inkább tedd azt, amit Pál ajánl, örvendezz!

Kiálts fel Istenhez, és mondd: „Uram, nem esek pánikba. Nem esek kétségbe. Örvendezek, mert az Igéd azt mondja, megszabadítasz ebből a helyzetből!” (Zsoltárok 34: 19)

Kezdj örvendezni! Ehhez talán nagyobb elhatározásra van szükség, mint bármihez, amit eddig tettél, de Isten erőt ad, hogy meg tudd tenni. Erőt ad neked, hogy örvendezni tudj a leggonoszabb sötétség kellős közepén.

Ahelyett, hogy kétségbeesetten felkiáltanál Istenhez, állj meg hitben. Énekelj, örvendezz, és dicsérd Istent a szabadításért. Légy jó reménységben – és biztos lehetsz benne, hogy Isten épségben kivezet a viharból!

Igei olvasmány:  Filippi 4: 4-9

 

Április 20.

 

 


GLORIA

Élj természetfölötti módon

És monda az Úr Mózesnek: Mit kiáltasz hozzám?... Te pedig emeld fel a te pálcádat és nyújtsd ki kezedet a tengerre és válaszd azt kétfelé, hogy Izrael fiai szárazon menjenek át a tenger közepén.

– 2 Mózes 14: 15-16

 

 

 

Ha gyakorta vagy Isten társaságában, egy idő múlva olyan dolgokra kezdesz vágyakozni, amik a világ számára természetfölöttinek tűnnek. Betegekre akarod tenni a kezedet, hogy meggyógyuljanak. Ki akarod űzni a démonokat. Problémahegyeket akarsz a tengerbe vetni.

Mi több, meg is tudod tenni, ha akarod!

Hogyan? Nem úgy, hogy hirtelen nekiugrasz, és természetfeletti dolgokat „próbálsz” tenni, hanem úgy, hogy engedelmeskedsz Istennek – egyszerre egy lépést téve. Vagyis megteszed azt, amihez már erőt kaptál Tőle.

Így történt Mózessel is. Nem volt ereje arra, hogy kettéválassza a Vörös-tengert. De ahhoz volt ereje, hogy kinyújtsa a pálcáját fölötte. És amikor megtette az Úr parancsának engedelmeskedve, a Szent Szellem elvégezte a többit.

Ugyanígy lesz veled is. Amikor megteszed a te részedet, a Szent Szellem megteszi az Övét, és természetfeletti dolgok történnek körülötted.

Mi a te részed? Táplálkozz az Igével. Imádkozz Szellemben. Figyelj arra, amit Isten Szelleme mond neked. Ahogy megteszed azt, amire indít, és Tőle veszel vezetést, olyan természetesen fogsz áradni a természetfölöttiben, mint a madár a levegőben.

Nem küszködsz, nem erőlködsz, és nem próbálod „kettéválasztani a tengert”. Egyszerűen megbízol az Úrban, kinyújtod a pálcádat… és látod a csodákat kibontakozni.

Igei olvasmány:  2 Mózes 14

 

Április 21.

 

 


GLORIA

Isten a menedékünk

Te vagy menedékem; Te mentesz meg a veszedelemtől; végy körül engem a szabadulás örömével!

– Zsoltárok 3: 7

 

 

 

Úgy tűnik, manapság minden sarkon nehézségbe ütközünk. Ha nem a hanyatló gazdaságról van szó, akkor egy hanyatló üzletről, házasságról vagy egészségi állapotról. Mégis a látszólag erőnkön felüli problémák közepette, Isten ígérete áll, Ő megszabadít bennünket.

Ha azt akarod, hogy Istened legyen a szükségedben, engedned kell, hogy Isten legyen a szívedben. Isten megtiszteli azokat, akik tisztelik Őt. Ha problémával nézel szembe, ne kezdj el siránkozni, és könyörögni Hozzá, hogy mentsen meg. Tiszteld meg Őt azzal, hogy az Igéhez fordulsz, és megteszed, amit mond.

Kezdheted is, a Zsoltárok 34-nél. Azt mondja például, hogy keresd Istent (4. vers). Ahogy keresed Istent, Ő megszabadít attól, ami fenyeget téged.

Azt is mondja, hogy kiálts fel az Úrhoz, megment téged MINDEN bajodból. (6. vers)

Továbbá azt is olvasod, hogy féld az Urat. A 11-14. versben megtudod, hogyan: tartózkodj a gonosz és megtévesztő beszédtől; távozz el a gonosztól, és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.

Ne felejtsd el: ha azt akarod, hogy Isten az Istened legyen a nehézség idején, engedd, hogy Isten legyen a szívedben. Mihelyst megteszed, az egész menny a te szabadulásodon fog munkálkodni – és a győzelmed garantált!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 34

 


Április 22.

 

 


KENNETH

Ő valóban törődik veled

Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.

– 1Péter 5: 7

 

 

 

Tudod, milyen egy olyan nagy problémával szembesülni, hogy egyenesen felelőtlenségnek tűnik nem aggódni miatta? Konkrétan talán semmit nem tudsz tenni, de úgy érzed, az a minimum, hogy törődsz a dologgal. Végül is, valakinek foglalkoznia kell vele! És úgy tűnik, senki más nem jelentkezik a feladatra.

Emlékszem egy esetre, amikor pontosan így éreztem magam. Rustonban (Louisiana) tartottam egy összejövetel-sorozatot. Kiderült, hogy a költségvetésünkben 800 dolláros hiány mutatkozik – és akkoriban 800 dollár akár kilencmillió is lehetett volna! Az ördög megtámadott, azt mondta, hogy senki nem foglalkozik velem, illetve a szolgálatommal, egyedül kell szembenéznem a problémával.

De ahelyett, hogy bedőltem volna ennek, fogtam a Bibliámat, és minden egyes igevershez odalapoztam, ami garantálta nekem, hogy Isten betölti a szükségeimet. Ezután a kiadásaink gondját átadtam Istenek. Megígértem, hogy a Szent Szellem segítségével többet nem gondolkodom ezen a problémán.

Nem volt egyszerű megtartani. Nagyon aggodalmaskodtam volna! Kimentem a motel udvarára, és járkáltam az úszómedence körül. Valahányszor eszembe jutott a hiány, azt mondtam hangosan: „Nem, én a költségvetés gondját átadtam az Úrnak, nem fogok őrlődni rajta. A hiány be van töltve.”

Közben egy autó érkezett a motel elé, és a sofőr elkezdett dudálni. Megpróbáltam figyelmen kívül hagyni, mert nem szeretem, ha megzavarnak imádkozás közben, de az illető kidugta a fejét az ablakon, és odakiáltott: „Jöjjön ide!” Olyan hatalommal mondta, hogy engedelmeskedtem.

„Copeland testvér”, — mondta — „elnézést, hogy zavarom, de elköteleztem magam valahova, és el fogok késni az esti összejövetelről. Nem szeretnék lemaradni az adakozásról, ezért jöttem most ide.” Majd átadott nekem egy csekket. Amikor visszamentem a szobámba, megnéztem a csekket: 500 dollárra szólt. Az esti összejövetelen összegyűlt adományt hozzátéve fedezték a hiányt.

Szeretnéd, hogy az emberek üldözzenek téged, hogy betölthessék a szükségeidet? Akkor legközelebb, amikor szembenézel egy problémával, add át Istennek. Engedd, hogy Ő foglalkozzon vele. Ő jelentkezett a feladatra, és megbízhatsz benne, hogy jól fogja elvégezni. Végül is, Isten valóban törődik veled.

Igei olvasmány:  Zsoltárok 37: 1-11

 

Április 23.

 

 


GLORIA

Állj ellen az ördögnek

Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

– Jakab 4: 7

 

 

 

Ha eddig Istenhez könyörögtél, hogy űzze el az ördögöt az életedből, akkor HAGYD ABBA! A Biblia szerint neked kell legyőznöd az ördögöt.

Hogyan? Úgy, hogy ellenállsz neki. Fellázadsz ellene, amikor megpróbál rávenni valamire, és ehelyett azt teszed, amit Isten mond! Amikor a sátán valamilyen hazugságot mond neked, akkor mondj ellent neki Isten Igéjével. Állj ellen neki. A fenti igevers szerint, ha ezt megteszed, félelmében elmenekül tőled.

Ez azt jelenti, hogy amerre csak mész hitben járva, az ördögnek ellenállva, a sötétség mindig hátrébb szorul.

Tehát, kezdd el visszaszorítani a sötétséget! Meg tudod tenni! Isten élete van benned. Maga Jézus él benned. Ahova mész, oda megy Ő is. Minden probléma, amivel szembetalálod magad, minden gonosz szellem, ami megpróbálja befolyásolni az életedet, ISTENNEL száll szembe.

Annyit kell tenned, hogy ezt tudatosítod magadban. Kezdd el úgy élni az életedet, hogy minden pillanatban tisztában vagy azzal, hogy Isten világossága benned van. Isten Igéje benned van. Isten Szelleme a bensődben él.

Élj annak tudatában, hogy Jézus, az Isten Fia, benned él. Aztán figyeld csak, hogyan menekül el tőled az ördög!

Igei olvasmány:  Efézus 6: 10-18

 

Április 24.

 

 


GLORIA

Belülről kifelé

Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.

– 2 Korinthus 3: 18

 

 

 

Gondoltál-e már arra, hogy az ember Isten egyetlen olyan teremtménye, akinek ruhát kell hordania? Minden más teremtmény a saját „ruháját” hordja. Egyiknek bunda, másiknak toll, pikkely vagy irha borítja a testét. Ezeket maguk növesztik belülről kifelé.

Nem sokan foglalkoznak vele, de kezdetben az ember is így öltözködött. Isten képére teremtetett, és ha megnézed az Ezékiel 8:2-t, látni fogod, hogy Isten „derekának alakjától fogva lefelé tűz volt, és derekától fogva fölfelé mint a fényesség, mint az izzó érc.” Ez a tűz az Ő dicsősége, ami a lényéből belülről sugárzott ki.

Teremtésekor az ember is ilyen volt. Isten dicsősége borította be, ami a bensőjéből sugárzott ki. Ezért egészen addig nem zavarta, hogy meztelen, amíg bűnt nem követett el, és ez a dicsőség el nem távozott tőle.

Tragikus nap volt, amikor az ember elvesztette a dicsőség „ruháját”. De szeretném tudtodra adni, hogy nem veszett el örökre. Isten Igéje szerint visszaszerezhetjük.

Amikor a hitedet Jézus vérébe helyezted, és újjászülettél, Isten dicsősége újra a bensődbe költözött. Lehet, hogy most nagyon el van rejtve, de hidd el, ott van!

A Biblia azt is mondja, hogy amint szemléljük az Úr arcát az Ige tanulmányozása és a Vele való közösség által, amint megújítjuk az elménket, és megértjük, kik vagyunk a Krisztusban, úgy kívül is elváltozunk az Ő képére. Ahogy megtanulod meghallani az Ő hangját, és engedelmeskedni neki, úgy fogod tükrözni kívülről is a benned lévő dicsőséget. Lépésről lépésre a benső lényed megnyilvánul kívül is!

Reggelenként ahelyett, hogy a ruhásszekrényedet vizsgálnád, tölts egy kis időt azzal, hogy Jézust és az Ő Igéjét „szemléled”. Engedd, hogy a jelenléte dicsőségbe öltözessen téged. Ha az Ő dicsősége ragyog rajtad, bármit viselsz is, nagyon jól fogsz kinézni!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 8

 

Április 25.

 

 


KENNETH

Eső jön

Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban.

– Jóel 2: 23

 

 

 

Szellemi áradás közeledik. Isten megígérte. Megígérte a Szent Szellem erejének olyan kiáradását, ami elhozza a legnagyobb aratást, a legtöbb üdvösséget, amit valaha láttunk.

Évek óta olvasunk erről az Igében, és évek óta hallunk prédikációkat. Olyan sokat néztünk már a mennybe erre az aratásra várván, hogy megmerevedett a szellemi nyakunk. Van bennünk egy kép, miszerint Isten valami nagy mennyei kancsóból kiönti a Szent Szellemét.

De az a helyzet, hogy rossz irányba nézünk!

Azok az edények, amikből Isten kiárasztja az erejét, itt vannak a földön. Jézus így szólt erről: „Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből.”

A várva várt idők végi kiáradás, az élő víznek folyamai, a hívőkből törnek elő. A bennünk lévő Szent Szellem lesz a forrása minden jelnek és csodának, amiről a próféták szóltak. És amikor buzgók leszünk a közbenjárás imájában, ez az erő elkezd áradni.

A Zakariás 10: 1 azt mondja: „Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.”

Az imáink, a közbenjárásunk fogja megindítani Isten Szellemének óriási kiáradását. Ahogy összekapcsolódunk, és élő víznek folyamai törnek elő belőlünk, szellemi erő árad ki itt a földön.

Imádkozzunk tehát a Szent Szellem kiáradásáért. Járjunk közbe a kiáradásért. Az imaéletünkben elsődleges legyen a szellemi erő hatalmas kiáradásának fontossága.

Dicsőség Istennek, az esőfelhők már gyülekeznek!

Igei olvasmány:  Jóel 2: 23-32

 

Április 26.

 

 


GLORIA

Légy türelmes

Hogy ne legyetek restek, hanem követői azoknak, akik hit és békességes tűrés által öröklik az ígéreteket.

– Zsidó 6: 12

 

 

 

Hitben jársz. Hiszed, hogy Isten betölti a szükségeidet. De mi a teendő, ha alig látsz eredményt, és azon a ponton vagy, hogy feladod?

Légy türelmes!

Manapság nem sok szó esik a türelemről. Ha azonban kapni szeretnénk valamit Istentől, éppen olyan fontos, mint a hit.

A türelemben változtatja sikerré a kudarcot.

A türelem megalapozza és megtartja a hitet, amíg az eredmény meg nem nyilvánul. Miután elmélkedtél Isten ígéretein, és a szellemedbe ültetted őket, a türelem kitartásra biztat. A türelem erő. A türelemnek bátorsága van visszautasítani a sátán hazugságát, miszerint az Ige nem működik neked. A türelem tudja, hogy Isten Igéje soha nem vall kudarcot. A türelem nem hátrál meg félelemből, hanem hitben előremegy, amíg a válasz meg nem jön.

Ha úgy látod, hogy lassan születik meg a hited eredménye, ne add fel! Továbbra is az Igét tedd az első helyre, légy türelmes, és megkapod, amit Isten ígért!

Igei olvasmány:  Zsidó 10: 32-39

 

Április 27.

 

 


KENNETH

Az engedelmesség nem jelentéktelen dolog

Aki pedig hallgatja, de nem tartja meg, hasonló ahhoz az emberhez, aki csak a földön építette házát fundamentum nélkül: amelybe beleütközvén a folyóvíz, azonnal összeomlott; és nagy lett annak a háznak romlása.

– Lukács 6: 49

 

 

 

Vannak olyan időszakok az életedben, amikor úgy tűnik, minden istentiszteleten, és minden ima, vagy igeolvasás alatt kijelentést kapsz Istentől? Nekem vannak. Szellemi értelemben minden nagyszerűen megy. Magasabban szárnyalok, mint a Himalája. És akkor hirtelen mintha elvágták volna. Szellemileg kezdek kiszáradni.

Bár ugyanúgy imádkozom, és ugyanannyit olvasom az Igét, mégsem jutok előre. Szellemi értelemben kiszáradtam.

Sokáig nem értettem, miért van ez. Nem volt bűn az életemben – erről gondoskodtam. Imádkoztam, elmélkedtem az Igén, megvallottam és megcselekedtem, mégsem láttam eredményét. Nem jutottam sehova. Álltam a tükör előtt, újra és újra megvallottam a hitemet, de csupán annyi történt, hogy kiment a hangom!

Ha veled is történt már ilyen, tanácsolhatok valamit? Gondolj vissza az elmúlt időszakra, és keresd meg, mi volt az utolsó dolog, amit Isten kért tőled, és nem tetted meg – aztán tedd meg!

Valószínűleg nem nagy dologról van szó, látszólag apróságról. De hidd el nekem, a kis engedetlenségek éppúgy leállítják a Szellem áradását, mint a nagyok.

A legtöbben nem ismerjük fel ezt. Térdre borulunk, és azt mondjuk: Ó, Uram, elmegyek Kínába szolgálni Téged. Elmegyek Afrikába. Vagy Oroszországba. De amikor Isten azt mondja, menjünk át a szomszédba, azt nem vesszük komolyan.

Ezt nem tudom megtenni. A szomszéd nem kedvel engem. Különben is olyan akarok lenni, mint Schambach testvér, és olyan nagy sátorban akarok prédikálni, mint ő.

Ha ilyesmit mondtál, térj meg, menj vissza oda, ahol letértél az útról, és tedd meg, amire Isten indított. Mostantól kezdve ne felejtsd el a következőt: nem számít, milyen jelentéktelennek tűnik az, amit Isten kér tőled, az engedelmesség a fontos! Az egyszerű, engedelmes cselekedetek fogják a szellemi házadat megtartani… különben összeomlik. A sok kis dolog összessége mutatja meg azt az irányt, amerre az életünknek haladnia kell.

Igei olvasmány:  Lukács 16: 1-10

 

Április 28.

 

 


GLORIA

Kövesd az álmodat

Mózes pedig monda az Istennek: Kicsoda vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz és kihozzam az Izrael fiait Egyiptomból? És felele: Én veled leszek!

– 2 Mózes 3: 11-12

 

 

 

Kaptál valaha a Szent Szellemtől olyan álmot, hogy valami valóban nagy dolgot teszel Jézusért? Például olyan gazdag vagy, hogy finanszírozni tudsz egy országos méretű ébredést? Vagy, hogy emberek ezreit vezeted az Úrhoz?

Alkalmasint volt már ilyen álmod egyszer, de talán feladtad. Lehet, hogy úgy vélted: „Ó, én ezt nem tudom megtenni. Olyan sokáig tartott legyőzöttségben a sátán, hogy minimális az önbecsülésem.”

Ha ez így van, szolgálhatok egy jó hírrel. Ha hiszel Istenben, az alacsony önbecsülés sem tarthat vissza a sikertől. Lapozz a 2Mózesre, és meglátod, hogy ezt valaki be is bizonyította. A neve Mózes.

Mózesnek nem volt túl jó képe önmagáról. Pályafutása elején elkövetett egy óriási hibát. Ez a hiba a pusztaságba száműzte, ahol negyven évig másnak a nyáját őrizte.

Valaha arról álmodott, hogy megszabadítja Isten népét, de feladta ezt az álmot. Belenyugodott, hogy kudarcot vallott… hogy vesztes!

Isten azonban nem így gondolta. Amikor meglátogatta Mózest a pusztaságban, nem kérdezte tőle, mit tud felmutatni. Nem firtatta a sötét múltját. Annyit mondott neki, hogy menjen el a fáraóhoz, és mondja meg neki: engedje el Isten népét.

Mózes azonban még mindig az önmagáról alkotott szerény képpel küszködött: „Ki vagyok én, hogy a fáraó elé menjek?”

Tudod, mit válaszolt Isten? Egyszerűen ennyit: „Én veled leszek!”

Nem számított, ki Mózes. Egyedül az számított, hogy az élő Isten volt vele. Ugyanígy van veled is most. Nem szükséges a karrier ahhoz, hogy válaszolj Isten hívására. Nincs szükség szellemi hőstettek sorára. Egyes egyedül az Úr jelenlétére van szükséged.

Gondolj erre legközelebb, amikor az ördög azt mondja, hogy vesztes vagy, és hogy soha nem leszel képes megtenni, amit Isten a szívedbe helyezett. Tedd a helyére. Mondd meg neki, hogy nem számít, ki vagy, mert az élő Isten van veled.

Aztán légy bátor, és kövesd az álmodat!

Igei olvasmány:  2 Mózes 3: 1-14

 

Április 29.

 

 


GLORIA

Ne hagyd, hogy az ördög keresztbe tegyen neked

Mikor [az ördög] hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

– János 8: 44

 

 

 

Sokaknak azért nehéz elhinni Isten ígéreteit, mert a fizikai világban annyi mindent láttak, ami ellentmond ezeknek. Láttak hűséges tizedfizetőket tönkre menni. Láttak beteg keresztényeket, akik nem tudták elfogadni a gyógyulásukat.

Pontosabban: csak gondolják, hogy látták ezeket a dolgokat. Ugyanis egy megtévesztő működik itt a világban. Egy megtévesztő, aki ugyanazzal foglalatoskodik az Éden kertje óta: elhiteti az emberekkel, hogy Isten Igéje nem igaz.

És mivel évezredek óta ezzel foglalkozik, igazán jól érti a dolgát. Gondolj erre legközelebb, amikor megpróbálja úgy láttatni a dolgokat, mintha Isten Igéje nem működne, amikor el akarja hitetni veled, hogy minden reményed elveszett. Mondd ezt: „Nem foglalkozom a láthatókkal. Hiszem az Igét, és nem vagyok hajlandó kételkedni benne.”

Megmondom, hogyan értem ezt. Ismered azt a bűvészmutatványt, hogy valaki bemászik egy dobozba, majd úgy tűnik, mintha a bűvész kettévágná? A saját két szemünkkel láthatjuk. Az illető lábfeje kilóg a doboz egyik végéből, a feje meg a másikból, és a dobozt egész egyszerűen kettévágják. Aztán a bűvész összetolja a két dobozt, és a látszólag két részre szakadt fickó egy darabban ugrik ki a dobozból.

Mondd meg nekem, elhitted-e egy pillanatig is, hogy a bűvész tényleg félbevágta az embert? Természetesen nem! Tudtad, hogy egy trükköt, egy megtévesztést látsz. Talán nem tudtad, hogyan csinálják. Nem tudtad megmagyarázni a dolgot. De tudtad, hogy nem lehetséges valakit kettévágni, majd összeragasztani, ezért nem hittél a szemednek.

Isten Igéjéhez is így kell hozzáállnod. Meg kell tanulnod annyira megbízni benne, hogy amikor a sátán az Igének látszólag ellentmondó tényeket mutat a természetes világban, azt tudd mondani: „Igen, láttam, de nem vagyok olyan bolond, hogy el is higgyem. Ragaszkodom az Igéhez.”

Ha ezt teszed, a hazugság atyja soha nem lesz képes keresztbe tenni neked!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 119: 89-104

 

Április 30.

 

 


GLORIA

Légy jókedvű adakozó

Ki-ki [úgy adjon,] amint eltökélte az elméjében és szívében, nem vonakodva, szomorúságból, vagy kényszerűségből; mert a jókedvű adakozót szereti (abban leli örömét, mindenek felett értékeli, és nem hagyja el] az Isten.

– 2Korinthus 9: 7[3]

 

 

 

Vannak, akik azt mondják: akkor is adnod kell, ha nehezedre esik. Nehogy elhidd! Isten nem akar szívfájdalommal adott ajándékot. Örömmel adott ajándékokat akar! Sőt, egyedül az ilyeneknek örül.

Ezért csatolta a bővölködésről szóló ígéretét az örömmel való adakozás parancsolatához. A kettő ugyanis összefügg.

Jókedvű, hittel teljes adakozás – ez a kulcs nyitja meg Isten kincsesházát. Láttál már így adakozni? Én igen. Soha nem fogom elfelejteni. Egy összejövetel-sorozaton az adakozás spontán, természetfeletti ünnepléssé vált. Kenneth azt énekelte: „Vesd a kenyeredet a víz színére,” és az emberek előretáncoltak a sorok között, hogy elhozzák az adományukat. Csodálatos volt az az öröm.

Hatalmas gyógyulások és csodák történtek. De leginkább az tűnt fel nekem, hogy az emberek milyen nagy örömmel hozták az adományukat Istennek. Nem kényszerűségből, szívfájdalommal adtak, hanem örömmel.

Ezt az „áldozattal járó” adakozást nem Isten találta ki. Inkább szeretné, hogy adj neki tíz dollárt ilyen örömmel, mint húszat vonakodva. A 2Korinthus 8: 11-12-ben Pál arra buzdítja a korinthusi gyülekezetet, hogy buzgón adjanak. Buzgóság. Ezt szeretné Isten!

Ha eddig nem így adakoztál, akkor határozd el szilárdan, hogy mostantól kezdve így teszed. Kérj bocsánatot az Úrtól, amiért vonakodva adakoztál. Aztán tölts komolyan időt Istennel és az Igéjével az imaszobádban, hogy amikor legközelebb adsz, hajlandó szívvel tudj adni.

Felejtsd el az „adakozás fájdalmát”. Legyél jókedvű, készséges adakozó, és hidd el, bővölködni fogsz az áldásokban!

Igei olvasmány:  2Korinthus 9: 6-15

 

 

Forrás: Kenneth Copeland Ministries www.kcm.org

 [1] A King Kames-féle bibliafordítás alapján

[2] A King James-féle bibliafordítás alapján

[3] Az Amplified Bible, bővített bibliafordítás alapján