2007. 03. 06.

HITRŐL HITRE

Napról napra a győzelemig

KENNETH COPELAND ÉS GLORIA COPELAND
 

kcm1.jpg (12813 bytes)

FEBRUÁR

Február 1.

 

 


KENNETH

A kijelentés „köve” a fegyvered

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem.

– Zsoltárok 23: 1-2

 

 

 

Gondolkodtál már azon, hogyan válhatott Dávid pásztorfiúból Isten szíve szerint való emberré? Szellemben olyan erőssé, hogy Isten Izrael királyává választotta? Én gondolkodtam ezen.

Meg is kérdeztem Istentől, és megmutatta nekem, hogy Dávid a fenti kijelentés által vált szellemi „nagyágyúvá”. Órákat töltött azzal, hogy Isten dolgain gondolkodott, és úgy kapta ezt a kijelentést. El tudom képzelni azt a napot, amikor a 23. zsoltárt írta. Üldögélt, dicsérte Istent, és az Ő jóságáról gondolkodott. Egyszerűen közösségben volt Vele, amikor az Úr kenete rászállt, és Dávid így szólt: „Az Úr az én pásztorom!”

Eszébe jutott a nyáj, amelyet gyermekkorában terelgetett. „A halállal is szembenéztem azért a nyájért. Zöld legelőkre vittem őket, a hűs, tiszta, mély és békés vizekhez.” Tovább elmélkedett ezen, és teljesen fellelkesült. „Amikor oroszlán vagy medve jött, Isten asztalt készített nekem az ellenségeim előtt! Győzelmet adott! Az én Istenem harcol értem! Az Úr az én Pásztorom! Nem szűkölködöm!”

A kijelentés olyan erősen tört fel benne, hogy az ördög nem tudta elvenni tőle. Ezért amikor Góliát bolondot akart csinálni Izraelből, Dávid utána ment. Góliáttól mindenki megijedt, csak Dávid nem, mert neki volt egy kijelentése: „Bár a halál árnyékának völgyében járok, nem félek a gonosztól, mert az én Istenem velem van.” Ez a kijelentés tette Dávidot képessé arra, hogy azt mondja: „a Seregek Urának nevében jövök ellened,” és hogy egy kővel leterítse az óriást.

Az ördög el akar pusztítani téged? Tedd azt, amit Dávid. Elmélkedj Istenről és az Ő Igéjéről. Énekelj dicséretet a Királyodnak. Légy Vele közösségben, amíg kijelentést nem kapsz arról, hogy ki Ő, és fellelkesülsz. Aztán mondd meg az ördögnek: „Nem fogsz megölni! Az Úr az én Pásztorom!” Hajítsd felé a kijelentett tudás kövét, és ezzel minden alkalommal le fogod teríteni.

Igei olvasmány:  Zsoltárok 23

 

Február 2.

 

 


GLORIA

Köszönöm, Uram

Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által tihozzátok.

– 1 Thesszalonika 5: 18

 

 

 

Figyeld meg, ez az igevers arra tanít minket, hogy mindenben – és nem mindenért – adjunk hálát. Amikor tragédia történik, vagy kísértés ér bennünket, akkor azt ne köszönjük meg Istennek. Nem Tőle származik. Ő az, aki kiutat ad belőle. És ezért kell hálát adnunk!

Ha elolvasod a négy Evangéliumot, látni fogod, hogy Jézus soha nem adott hálát a betegségekért vagy a halálért, hanem Isten erejével legyőzte őket. Azért adj hálát Istennek, amiért Jézus adott: nem a sátán munkáiért, hanem azért a győzelemért, amit Isten adott neked ezek fölött.

Igei olvasmány:  Ján. 11: 1-48

 

Február 3.

 

 


KENNETH

Lépj ki a bűn árnyékából

Másnap látá János Jézust hozzá menni, és monda: Ímé, az Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit!

– János 1:29

 

 

 

Jézus azért jött, hogy elvegye a bűneinket. Érted, mit jelent ez? Azt jelenti: Isten Jézus vére által teljesen eltörölte a bűn erejét, hogy te, mint újjászületett hívő, úgy élhess, mintha az soha nem is létezett volna. Egyszer s mindenkorra kiléphetsz a bűn árnyéka alól.

De meg kell értened, hogy ez még nem garantálja a bűntelen életet. Előfordulhat, hogy megbotlasz, és bűnbe esel. Viszont ígéretet kaptál Istentől – és erre Jézus vére a garancia –, hogy ha megvallod a bűnödet, akkor Ő hű és igaz, hogy megbocsásson, és megtisztítson minden hamisságtól.

Nem kell annak a bűnnek az árnyékában élned egy percig sem, ha van annyi sütnivalód, hogy megtérsz, és elfogadod Isten bocsánatát.

”Ó, Copeland testvér, de olyan rosszul érzem magam emiatt a dolog miatt!”

Nem számít, hogyan érzed magad miatta. Tedd meg hittel. Tanulj meg gyors lenni a megtérésre. Aztán állj fel, és nevess az ördög képébe.

Emlékszem egy ilyen esetre. Csúnya hibát követtem el, és aznap este prédikálnom kellett. Olyan bűntudatom volt, hogy azt mondtam az Úrnak, nem fogok prédikálni. „Uram, szerezned kell egy másik prédikátort ma estére, mert én nem megyek el az összejövetelre.”

Hirtelen a Szellem szólt a bensőmben: „Megvallottad azt a bűnt előttem, Kenneth?”

”Igen.”

”A vért, ami megszentelt téged, tisztátalannak tartod?”

”Ó, Istenem, nem!” — válaszoltam.

”Pedig ezt teszed,” — mondta. „A szavamat adtam, hogy ha megvallod előttem a bűnödet, akkor nem csupán megbocsátok, de meg is tisztítalak attól a bűntől, és a feledés tengerébe vetem. Nem szép, hogy újra felemlegeted.”

Én mondom, azon nyomban elfelejtettem azt a dolgot, bemasíroztam az összejövetelre, aztán két és fél órát prédikáltam Isten megbocsátásáról!

Ne hagyd, hogy a bűntudat és a méltatlanság érzése megraboljon Jézus vérének erejétől. Térj meg, és lépj ki hittel a bűn árnyékából Isten megbocsátásának csodálatos világosságába!

Igei olvasmány:  János 1: 1-34

 

Február 4.

 

 


GLORIA

Krisztus békessége vezessen

És a Krisztusnak békessége (harmónia a lélekben) uralkodjék a ti szívetekben (irányítson, vezessen, mindig ez legyen a döntőbíró) – így döntsetek el és rendezzetek le egyszer és mindenkorra minden kérdést, ami felmerül az elmétekben… és háládatosak legyetek – mindig dicsérjétek Istent.

– Kolossé 3: 15[1]

 

 

 

Ha valamit tenni szeretnél, és kéred Istentől, mutassa meg, hogy az a dolog az akaratában van-e vagy sem, akkor Krisztus békessége legyen az iránymutatód. Ez segíteni fog eldönteni a kérdést. Ha belefogsz abba a bizonyos dologba, és azt érzékeled, hogy nincsen békességed felőle, akkor ne folytasd.

De ne felejtsd el, hogy nagyon kell figyelned a Szent Szellemnek erre a belső vezetése, erre a békességérzetre vagy éppen nyugtalanságra. A Szent Szellem nem fog kirángatni reggel az ágyból, hogy megmondja, mit kell tenned. Elsődlegesen – ahogy a Biblia nevezi – belső bizonyság által szól hozzád.

Figyelned kell! Nem lehetsz állandóan a világ dolgaival elfoglalva. Időt és figyelmet kell szánnod Istenre.

A viszálykodásra úgyszintén ügyelj. Ha elégedetlen és zaklatott vagy bizonyos dolgok miatt, akkor nehezen fogod meghallani a Szent Szellem csendes útmutatását. Ezért figyelj oda a fenti igevers végén található utasításra: „háládatosak legyetek… mindig dicsérjétek Istent”. A szíved legyen hálaadásra kész. Így sokkal könnyebben meghallod majd a Szent Szellem vezetését.

Igei olvasmány:  Zsoltárok 95: 1-7

 

Február 5.

 

 


KENNETH

Különleges védelem

A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson.

– János 10: 10

 

 

 

Ha azt nézzük, hogy az ördög mennyire gyűlöli az embert, és milyen elszánt arra, hogy elpusztítsa, nem csoda, hogy ilyen sok tragédia és katasztrófa történik a világban. Valójában meglepő, hogy nem történik több!

Egyszer megkérdeztem erről az Urat, és azt mondta, hogy a sötétség birodalmának sok időre van szüksége, hogy nagy katasztrófákat előkészítsen. Vegyük például a repülőipart. Rendkívül ellenőrzött iparág, és nagyon komolyan betartják a szabályokat, mert a repülésben a biztonság elsődleges fontosságú. Egy ilyen szigorúan ellenőrzött rendszer esetében az ördögnek nagyon meg kell dolgoznia azért, hogy katasztrófát tudjon okozni.

Nem tud csak úgy bármikor jönni, és felforgatni a dolgokat. Ha megtehetné, akkor még ma leszedne minden repülőgépet az égről. De nem tudja megtenni.

Miért? Mert meg van kötve. A Biblia szerint az ember számára ismert módszerekre van korlátozva.  Bizonyos feltételeket meg kell teremtenie természetes szinten, ha kezet akar rád emelni. Ehhez embereket kell használnia.

De hála Istennek, mi nem vagyunk az ember számára ismert dolgokra korlátozva. Mi szabadon használhatjuk azt, ami Isten számára ismert! A harcot különleges fegyverekkel vívjuk. Mit jelent ez? Azt, hogy az ördögöt szépen összekötözöd, berakod egy zsákba, és bekötöd a zsák száját.

Az ördög nem tud neked ártani, csak ha helyet adsz neki. Nem tud egyszerűen besétálni az életedbe, és lopni, pusztítani, csak akkor, ha bűnbe, kétségbe, tudatlanságba és engedetlenségbe tud vinni téged. Ha tehát bajt okozott neked, akkor kérd a Szent Szellemet, hogy mutassa meg, hol engedted be ezeket. Aztán térj meg, és szabadulj meg tőlük.

Ha ezt megtetted, akkor vedd elő az Istentől kapott fegyvereidet, és két kézzel lőj az ellenségre. Vedd elő az Igét. Imádkozz. Használd a hitedet, és kötözd meg vele az ördögöt. Használd Isten különleges, rendkívüli erejét, hogy megkötözd az ördögöt, és akkor nem tud ártani neked.

Igei olvasmány:  Efézus 6: 10-18

 

Február 6.

 

 


GLORIA

A legfelső hatalom az életedben

Én, az Úr, meg nem változom.

– Malakiás 3:6

 

 

 

A világ rendszere bizonytalan. A bizonytalanság kétségbeesett szavai hangzanak minden nap a rádióból, a televízióból, az újságokból. Úgy tűnik, minden zavaros körülöttünk.

De, dicsőség Istennek, ha te hívő vagy, akkor van valami, amire támaszkodhatsz: Isten soha nem változó Igéjére!

Isten mércéje nem kettős. Nem mond mást holnap, mint ma. Isten tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

Ha az Igét teszed meg legfelső hatalomnak az életedben, akkor szilárd leszel, amikor körülötted minden összeomlik. Ha az életed dolgait a szerint rendezed el, amit Isten mond, akkor bizakodó és bátor leszel, amikor mások összezavarodottak, és nyugodt leszel, amikor mások feszültek. Győztes leszel, amikor mások kudarcot szenvednek!

Mit jelent az, hogy Isten Igéjét tesszük meg a legfelső hatalomnak az életünkben? A következőt jelenti: azt hiszed el, amit Ő mond, és nem azt, amit az emberek. Azt hiszed el, amit Ő mond, és nem azt, amit a sátán. Azt hiszed el, amit Ő mond, és nem azt, amit a körülményeid mondanak.

Határozd el a szívedben, hogy ezt ma megteszed. Tökéld el magadat, hogy hitben jársz és nem látásban. Félelem nélkül kötelezd el magad Isten Igéje iránt, és akkor nem lesz semmi ezen a bizonytalan világon, ami megrendíthetné a biztonságodat.

Igei olvasmány:  Zsoltárok 9: 1-10

 

Február 7.

 

 


KENNETH

Inkább adj hálát Istennek

Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.

– Róma 12: 18

 

 

 

Amikor még fiatal keresztény voltam, képtelen voltam bárkivel is békességben élni! Valahányszor kinyitottam a számat, mondtam valami csúnyát. Folyton megbántottam azokat, akik közel álltak hozzám. Egész pontosan, velük durvábban beszéltem, mint másokkal.

Gloria vezetési stílusát olyan sokszor kritizáltam, hogy alig volt hajlandó mellettem vezetni. Annyit kritizáltam a gyerekeimet, hogy kezdtek kerülni. Nem akartam érzéketlen lenni, de nem tudtam megállni. Megszoktam, hogy gorombán szólok, és nem tudtam, hogyan lehetne ezen változtatni.

Aztán rátaláltam az Efézus 5:4-re, ami így szól: „[Ne legyen közöttetek] undokság, vagy bolond beszéd, vagy trágárság, melyek nem illenek: hanem inkább hálaadás.” Ahogy  olvastam, rájöttem, hogy az eddigiek helyett a hálaadás szavait kell szólnom. Az megoldja a problémát. Végül is, nem tudok egyszerre undok lenni, és hálát adni Istennek. Nem tudom kritizálni a körülöttem lévőket, ha hálás vagyok értük.

Azonnal el is határoztam, hogy elkezdem működtetni ezt az alapelvet.  Egyik nap éppen a fiam szobájába tartottam, hogy jól elverjem valamiért, és felismertem hogy ez a régi viselkedésem. Egyszerűen megálltam, és azt mondtam magamnak: „Az Ige szerint az ilyen viselkedés nem helyénvaló, ezért most megállok, és hálát adok Istennek.” Miután egy-két percig dicsértem az Urat, már nem is voltam olyan mérges.

Ha te is megszoktad, hogy gorombán beszélsz, akkor kezdd el megváltoztatni ezt a mai napon. Amikor valaki keresztbe tesz neked a munkahelyeden, az iskolában, vagy bárhol, és kísértést érzel arra, hogy gorombán szólj hozzá, állj meg! Szánj rá néhány percet, hogy dicsérd Istent, és hálát adj Neki. Ha egyszer elkezdesz azon gondolkozni, hogy Isten milyen jó, akkor azokat a goromba, dühös szavakat ki sem akarod mondani.

Ahelyett, hogy megsebeznéd a szavaiddal az embereket, gyakorold Isten dicséretét. Így könnyű lesz békességben élni másokkal!

Igei olvasmány:  Efézus 4: 26-32, 5: 1-4

 

Február 8.

 

 


KENNETH

Örömmel add a tizedet

Mikor pedig bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül… Akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből… és menj oda a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy ott lakozzék az Ő neve.

– 5Mózes 26: 1-2

 

 

 

Tizedfizetés. A legtöbb keresztény nem túl lelkes tőle. Pedig annak kellene lenniük, és azok is lennének, ha megértenék, hogyan kell helyesen tenni.

Az igei tizedfizetés felgerjeszti a hitünket. Isten erejét aktiválja az életünkben, ha hálával, örömmel tesszük, és hittel elvárjuk, hogy Ő bőségesen betölti a szükségeinket.

Az 5Mózes 26:8-9-ben Isten pontos útmutatást adott a zsidóknak, hogy mit kell mondaniuk, amikor a tizeded elviszik Neki. Arra utasította őket, hogy emlékezzenek meg arról, hogy Ő hozta ki őket az egyiptomi fogságból, és mondják ezt:

”Kihozott minket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel és csodákkal; És behozott minket e helyre, és adta nékünk ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet.”

Mi köze van ennek hozzád és hozzám? Értünk is ugyanezt tette Isten! Kihozott bennünket a rabságból és a szegénységből az ő bőségével áradó életébe.

Tehát, amikor odaadod az Úrnak a tizededet, akkor kövesd a zsidók példáját. Legyen ez az örvendezés ideje. Gondolkodj el ilyenkor azokon a csodálatos dolgokon, amiket Jézus Krisztus tett érted.

Köszönd meg Neki, hogy megszabadított a sötétség és a félelem földjéről, és bevitt a bőség földjére, amit megígért neked. Köszönd meg Neki, hogy ez a kegyelem, öröm, békesség és bővölködés földje.

Hittel add az Úrnak a tizedet, várva, hogy a föld bőséges áldásai rád áradjanak. Hamar megtapasztalod, hogy a tizedfizetés az egyik legizgalmasabb dolog, amit tehetsz.

Igei olvasmány:  5 Mózes 26

 

Február 9.

 

 


KENNETH

A közbenjárás szolgálata

Boldogok, akik sírnak: mert ők megvigasztaltatnak.

– Máté 5:4

 

 

 

Tudod, miről beszélt igazából Jézus, amikor ezt mondta? A közbenjárók sírásáról beszélt. Arról a vigasztalásról tanított, amit akkor kap a közbenjáró, amikor a Szent Szellem bizonyosságot ad neki arról, hogy keresztülimádkozta az adott dolgot. 

Keresztülimádkozni azt jelenti, hogy „áttörni az akadályokat, amelyek megállították Isten munkálkodását mások életében.” Azt jelenti, hogy a szellemi fegyvereiddel hátrálásra kényszeríted a sötétség erőit valaki körül.

Nagyon nagy szükség van olyan hívőkre, akik hajlandók ezt megtenni. Olyan közbenjárókra van szükség, akik Isten elé járulnak, kinyúlnak a kegyelméért és könyörületéért a bűnösök, betegek, e világ kivetettjei iránt. Olyan imaharcosokra van szükség, akik kitartanak, amíg bizonyosságot nem kapnak a szellemükben, hogy minden akadály eltávozott, és minden kötés eltűnt. 

Isten ilyen közbenjárókat keres – és vannak dolgok, amik nem fognak megtörténni a földön, amíg nem talál ilyeneket. Vannak áldások és Isten mozdulásai, amelyek addig nem nyilvánulnak meg, amíg valaki meg nem szüli azokat imádságban. 

Még az Úr Jézus Krisztust is a közbenjáró ima hozta le a földre. Emlékszel Simonra és Annára? Mindketten közbenjárók, Isten imaharcosai voltak. Éveket töltöttek szellemi sírással, amikor a Messiás eljöveteléért imádkoztak. De amikor végeztek, megtapasztalták a Szent Szellem vigasztalását. Amikor meglátták a csecsemő Jézust a templomban, felismerték Őt, és örvendeztek. 

Ha azon gondolkozol, hogy vajon téged is elhívott-e Isten közbenjárásra, akkor valószínűleg igen. Isten mindenhol hívja a hívőket, hogy megtapasztalják ezt a különleges sírást és vigasztalást, amit csak a közbenjárók ismernek. Arra hív, hogy tedd le az életedet másokért imában.

Valahol a világon valakinek szüksége van arra, hogy keresztülimádkozd őket. Tölts egy kis időt imában a mai napon!


Igei olvasmány:  Lukács 2:1-38

 

Február 10.

 

 


KENNETH

Fúrj egy lyukat a gáton

Felmenének azért [Izrael] Baál-Perásimba, és ott Dávid őket [a filiszteusokat] megveré, és mondá Dávid: Az Isten eloszlatá az én ellenségeimet az én kezem által, mint a vizeknek oszlását; azért nevezék azt a helyet Baál-Perásimnak (az áttörés Istene).

–  1Krónika 14: 11

 

 

 

Mint a vizeknek oszlása (kitörése). Szeretem ezt a kifejezést! Olyan erőteljesen és pontosan festi le az áttörést.

Emlékszel arra a történetre, amikor egy kisfiú lyukat látott a gáton, és az ujjával betömte? Tudta, hogy a kis lyukon keresztül kiszabaduló víz ereje egyre jobban kitágítaná a lyukat. És ahogy a gát engedne a nyomásnak, a szivárgásból árvíz lenne.

Ahogy hitben kinyújtod a kezedet, várd, hogy Isten eloszlatja az ellenségeidet, mint Dávid esetében is. Úgy jön az áttörésed, ahogy a víz előtör a gát mögül!

Fúrj egy kis lyukat a problémák falán, és semmiféle ördögi gát nem fog visszatartani téged. Fúrj egy kis rést a hiteddel és Isten Igéjével.

Majd tágítsd ki azt a lyukat úgy, hogy nap, mint nap megvallod a hitedet. Ne hagyd abba! Mert Isten ereje mögötted van, mint egy szellemi óceán. Minden egyes alkalommal, amikor a hit szavát szólod, a víz átszivárog a gáton. Minél többet szólod a hitedet, és minél többet imádkozol, annál nagyobb lesz a lyuk.

Kezdd el most az áttörésedet. Mondd ezt: „Úr Jézus, örvendezem, hogy Te az áttörésem Istene vagy. Köszönöm, hogy a Te erőd söpör végig az életemen. Tudom, hogy nincs olyan probléma, ami ellene tudna állni. A szegénység nem tud ellenállni neki. A családi problémák nem tudnak ellenállni neki. Az ördög semmivel nem tudja megakadályozni a győzelmemet. Dicsérlek ezért Téged MOST! Ámen!”

Imádkozz így. Hidd ezt el. Nem telik el sok idő, és Isten ereje előtör, és eltöröl minden akadályt, ami az útjába kerül!

Igei olvasmány:  1Krónika 14: 8-17

 

Február 11.

 

 


GLORIA

Feljebb, mint kérjük, vagy elgondoljuk

Hálát adok az én Istenemnek, hogy mindnyájatoknál többet szólok nyelveken.

– 1Korinthus 14: 18

 

 

 

Kevés bibliai dolog körül csaptak az emberek olyan nagy hűhót, mint a nyelveken szólás. Gyülekezetek szakadtak szét, és sokakat üldöztek, vagy megöltek emiatt.

Ki áll e mögött? Maga a sátán. Annyira meg van rémülve amiatt, hogy tudunk nyelveken imádkozni, hogy állandóan el akarja lopni tőlünk üldözések és viszálykodás révén.

A sátán tudja (még ha mi nem is), hogy a nyelveken való ima az egyetlen mód arra, hogy a megértésünkön túlhaladva imádkozzunk. Ezt az eszközt Isten adta nekünk, hogy belelássunk a Szellem gondolataiba.

Amikor nyelveken imádkozunk, „mozgásba hozzuk” a Szent Szellemet a bensőnkben, és Ő tanít minket, világosságot ad nekünk. Ha látni akarod, hogy mi mindent tud elvégezni a nyelvek imája, figyeld meg Pál apostolt. Ő azt mondta, többet imádkozik nyelveken, mint az egész korinthusi gyülekezet, és ő írta az Újszövetség nagy részét!

Vagy az első gyülekezet Jeruzsálemben. Nem volt Újszövetségük, amit olvashattak volna. Nem tudtak odalapozni az efézusi levélhez, hogy megnézzék, mi Isten terve az életükre nézve.

Egyszerűen addig imádkoztak nyelveken, amíg kijelentést nem kaptak Istentől. Nem volt más módszerük. És ezzel felforgatták az egész világot.

Néhány évvel ezelőtt Isten arra indított engem, hogy naponta egy órát imádkozzak nyelveken. Miután ezt elkezdtem, találkoztam olyan keresztényekkel, akiknek Isten ugyanezt mutatta. Az egész világon arra vezeti a hívőket, hogy töltsenek időt a Szellemben való imádsággal.

Ha még nem kötelezted el magad, hogy minden nap imádkozol nyelveken, akkor most tedd meg. Tégy félre minden ellenvetést és zűrzavart, amit a sátán okozott ebben, és mondd ezt: „Uram, megteszem. Nem érdekel, mit mond a sátán. Nem érdekel, mit mondanak mások. Tudom, hogy olyan jó terveid vannak az életemre nézve, amiket az értelmem fel sem tud fogni – olyan dolgok, amelyek afölött vannak, mint amit kérnék, vagy el tudnék képzelni. És a Szellemben való ima által meghallom ezeket.”

Ne foglalkozz az ellenség piszkálódásaival. „Csatlakozz rá” Isten elméjére. Szóld az Ő bölcsességét. Imádkozz ma Szellemben!

Igei olvasmány:  Ésaiás 28: 9-12

 

Február 12.

 

 


GLORIA

Ha elfáradtál az aggodalmaskodásban

Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti általunk.

– 2Korinthus 2: 14

 

 

 

Miközben a hit harcát harcolod, emlékezz erre: a küzdelem az elmédben zajlik. Amin gondolkozol, az fogja irányítani az életedet. Elmélkedhetsz Isten Igéjén, vagy a sátán hazugságain.

A döntés a tiéd.

Ha azt akarod, hogy Isten Igéje uralkodjon az életedben, akkor határozd el, hogy ellenállsz a sátánnak, amikor kétséget akar beléd ültetni. Ne add meg magad a körülmények nyomásának, amit az utadba hoz. Tökéld el, hogy nem adod meg magad. Állj a sarkadra, és tarts ki Isten ígéretei mellett.

Amikor Isten akaratával ellentétes gondolatok közelítenek, rontsd le azokat. És mindenekelőtt ne aggodalmaskodj. Ilyenkor a sátán gondolatain elmélkedsz.

Ha felismered, hogy aggodalmaskodsz, állítsd le azonnal, és helyettesítsd a nyugtalan, félelemmel és kétséggel teljes gondolatokat az Igével.

Biztos lehetsz benne, a sátán állandóan mondogatni fogja neked, hogy reménytelen a helyzeted. Állandóan el akarja adni neked a kétségeket, a kudarcot, és megpróbál elkedvetleníteni. De ha nem veszed meg a portékáját, akkor nem lesz jutaléka! Ha nem hiszed el a hazugságait, akkor nem jönnek valóságba az életedben.

Isten megígérte, hogy mindig győzelemre vezet a Krisztusban. Garantálta neked a győzelmet minden nehézség felett, amivel ma szembenézel. Határozd el, hogy győztes leszel, és mindenhova elviszed a Krisztusban való győzelem hírét!

Igei olvasmány:  Filippi 4: 1-9

 

Február 13.

 

 


KENNETH

Ki tudod nyitni azt az ajtót

Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

– Máté 7: 7

 

 

 

Mennyi ideje vagy egy látszólag leküzdhetetlen probléma miatt sarokba szorítva? Sokan évekig próbálnak kitörni az anyagi kötésekből, de mindig újabb és újabb adósságokba keverednek. Mások kitartóan próbálják jobbá tenni a házasságukat, de minden erőfeszítésük ellenére évről évre romlik a helyzetük. Megint mások a félelem, depresszió, kábítószer-függőség vagy valamilyen betegség ellen harcolnak.

Mélyen a szívükben mindannyian tudjuk, hogy biztosan van válasz a problémákra. De gyakran a megoldás elérhetetlennek tűnik – mintha egy bezárt ajtó mögött lenne.

Valamit azonban tudnod kell: KI TUDOD NYITNI AZT AZ AJTÓT! Maga Jézus adta oda neked a kulcsokat.

Lehet, hogy olyan helyzettel nézel szembe, ami teljesen reménytelennek tűnik, Istennek azonban egész kulcscsomója van, amivel bármilyen nehézség megoldható. Azokkal a kulcsokkal ki lehet nyitni az ajtókat szellemi, fizikai, anyagi és érzelmi értelemben egyaránt. Nem számít, milyen erősen próbál csapdába ejteni téged a sátán – ha a megfelelő kulcs van a kezedben, megtalálod a kiutat.

Isten Igéje tele van a királyság alapelveinek kulcsaival – ezekkel a kulcsokkal elzárhatod a sátán működését, és kiszabadíthatod magad a karmai közül. Istennél van olyan kulcs, amivel bármit ki tudsz nyitni, amit a sátán elzárt. Olyan kulcs is van nála, amivel olyan erősen le tudod lakatolni a sátánt, hogy meg sem tud mozdulni.

Emlékezz erre: akármilyen sötét is egy helyzet, és akármilyen ravaszul megtervezték is a sötétség erői, van olyan királyság-kulcs, ami megoldást nyújt a királyság erejével.

Van válasz a helyzetedre. Keresd meg. Ha kerested valahol az Igében, és nem találtad meg, akkor nézz meg egy másik fejezetet vagy verset. Kutasd addig, amíg megtalálod a választ. Kopogj minden ajtón, amíg meg nem találod azt, amelyik kinyílik.

Igei olvasmány:  Zsoltárok 63

 

Február 14.

 

 


KENNETH

A szeretet a motor

Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért.

– János 15: 12-13

 

 

 

Szeretet. Ez az első és legfontosabb parancsolat, amit Jézus adott nekünk, mégis nagyon sok hívő figyelmen kívül hagyja.

Olyan hívőkről beszélek, akik rengeteg igeverset tudnak idézni, 35-40-szer szólják Jézus nevét egy nap, és mégis érzéketlenek a családjuk vagy barátaik szükségei iránt. Annyira elfoglaltak „Isten szolgálatával”, hogy nincs idejük az emberek felé szolgálni. Viszálykodás kíséri őket.

Lehet, hogy 45 éve újjászülettél, és egész nap nyelveken imádkozol, mégis, ha viszálykodás van a szívedben, akkor nem gyakorolod Jézus szeretet parancsolatát, és a szellemi dolgok bolondságok neked.

Amikor ilyen állapotban vagy, Jézus neve nem működik számodra. A hit nem működik számodra, mert a Biblia szerint a hit szeretet által működik. A Szellem egyetlen ajándéka sem fog megnyilvánulni az életedben, mert nem jársz szeretetben. Az 1Korinthus 13 mondja ezt.

Meg akarod tapasztalni Isten hatalmas erejét az életedben? Akkor kezdj el engedelmeskedni a szeretet parancsolatának. Kezdd el szeretni a körülötted lévőket.

A szeretet a motor. Isten ereje nem működik nélküle az életedben. Ezért nem látjuk sokszor Isten erejét megnyilvánulni a Krisztus Testében. A mai naptól kezdve ezt megváltoztathatjuk. Törekedhetünk arra, hogy Isten Igéje gazdagon lakozzék bennünk. Eltökélhetjük a szívünkben, hogy megtartjuk Jézus parancsolatait, és bátorsággal, hatalommal szóljuk az Ő nevét. És ami a legfontosabb: szeressük egymást.

Ha ezt megtesszük, akkor valóban meg fog nyilvánulni Isten ereje az életünkben.

Igei olvasmány:  1Korinthus 13: 1-8

 

Február 15.

 

 


KENNETH

Isten elfogadott téged

És monda néki a fia: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened; és nem vagyok immár méltó, hogy a te fiadnak hívattassam! Az atyja pedig monda az ő szolgáinak: Hozzátok ki a legszebb ruhát, és adjátok fel rá; és húzzatok gyűrűt a kezére, és sarut a lábaira! …Mert ez az én fiam… elveszett, és megtaláltatott.

– Lukács 15: 21-22, 24

 

 

 

Elfogadtatni magad másokkal. Folyvást úgy érzed, erre kell törekedned, igaz? A munkahelyeden, a barátaid között, és még otthon is azon dolgozol, hogy elnyerd azt az elismerést, amire szükséged van. Arra törekszel, hogy meggyőzd az embereket arról, hogy megérdemled a fizetést, a barátságot és a szeretetet.

Van ebből kiút?

Jobb, ha elhiszed: van! Kegyelemnek nevezik. Meg nem érdemelt kegyeltség és elfogadás. Csak egyetlen helyen találod meg – Isten szívében.

Isten kegyelmét a tékozló fiú története ábrázolja legjobban. Manapság kevés emberre van olyan hatással a történet, mint azokra a zsidókra, akiknek Jézus elmesélte. Tudod, az ő mércéjük szerint a tékozló fiú a létező egyik legaljasabb tettet követte el. Nem csupán kihasználta az atyját, és eltékozolta az örökségét, de elhagyta Izraelt, és egy idegennel kötött szövetséget – aki ráadásul disznókat tenyésztett! Ennél lejjebb már nem is süllyedhetett volna.

A szemükben a fiú lázadása olyan komoly volt, hogy az atyja nem tehetett mást, mint hogy kitagadja.

De ő nem ezt tette! Tárt karokkal fogadta bűnbánó fiát. Kegyelemmel – ki nem érdemelt kegyeltséggel, jóindulattal – fordult feléje, és ennek forrása nem a fiú viselkedése, hanem az atya szeretete volt.

Legközelebb, amikor azon kapod magad, hogy megpróbálsz helyrehozni valamit Isten előtt, és azon dolgozol, hogy elnyerd a jóindulatát, akkor engedd, hogy a tékozló fiú története szabaddá tegyen. Emlékeztessen ez a történet arra, hogy a mennyei Atyád tárt karokkal fogad téged. A megigazultság palástját adta rád, pecsétgyűrűjét húzta a kezedre, és a fiúság saruját húzta a lábadra!

Méltatlannak érzed magad minderre? Isten nem a te méltó voltodra alapozta a kapcsolatát veled, hanem az irántad való szeretetére. Nem kell azon erőlködnöd, hogy elfogadjon téged. Ő már elfogadott.

Igei olvasmány:  Lukács 15: 11-32

 

Február 16.

 

 


KENNETH

Elrejtett kincs

A magvető az Igét hinti.

– Márk 4: 14

 

 

 

Egy kincs van elrejtve benned, ami megváltoztathatja a világot. Egy kincs, ami megváltoztathatja egy ember sorsát, a mennybe tudja juttatni, és megmentheti a pokoltól. Egy kincs, ami az emberek szegénységét gazdagságra tudja fordítani, betegségüket egészségre, szomorúságukat örömre.

Benned van Istennek mindennél erőteljesebb Igéje.

Ne tartsd meg magadnak. Ültesd el mindenütt, amerre csak jársz! Vesd el azok szívébe, akikkel találkozol. Oszd meg másokkal, amikor csak lehet.

”De nem tudom, hogyan!” — mondod.

Akkor kezdd el megtanulni. A következő három lépés segíteni fog ebben.

Első: hozz egy döntést. Határozd el az elmédben és a szívedben, hogy megosztod másokkal az Igét, bármi is legyen! Szögezd le most rögtön, hogy ez a legfontosabb dolog, amit valaha is tenni fogsz. Kötelezd el magad erre. Ha ezt megtetted, a többi már könnyű lesz.

Második: készítsd fel magad. Minden nap tölts időt az Igén való elmélkedéssel. Engedd, hogy a Szent Szellem szolgáljon feléd, így könnyebb lesz mások felé szolgálni. Érzékeny leszel a Szent Szellemre, és meg fogod hallani a hangját. Segíteni fog abban, hogy mit mondj az egyes helyzetekben.

Harmadik: maradj hitben. Ha megosztottad valakivel az Igét, bízd Istenre az eredményt. Isten Igéje nem tér vissza üresen. Még akkor is, ha úgy tűnik, hogy az illető közömbös maradt, és nem volt rá hatással a hallott Ige, maradj hitben. A hited által élő marad benne az Ige, és végül átformálja a szívét.

Egy kincs van elrejtve benned, ami megváltoztathatja a világot. Mihez kezdesz ma vele?

Igei olvasmány:  2Korinthus 4: 1-7

 

 

Február 17.

 

 


KENNETH

Üdv az élvonalban

Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak.

– Máté 5:11-12

 

 

 

Amikor üldöztetés ér, ne üldögélj és sírdogálj miatta. Ne pazarold önsajnálatra az idődet. Nem azért ér üldöztetés, mert a sátán a te piszkálásodban leli örömét, hanem azért, mert veszélyt jelentesz számára. Mert a szívedbe rejtetted az Igét, és tudja, hogy ha nem képes onnan kilopni, akkor bajt okozol neki, és tehetetlen lesz ezzel szemben.

Ezért örvendezz! Ha komoly üldözetésben van részed, az azt jelenti, hogy bejutottál az élvonalba. Azt jelenti, hogy az ördög olyan komolyan vesz téged, hogy a legjobb játékosait küldi, hogy kiüssenek a nyeregből!

Azok a játékosok, akik eljutnak a Superbowlig[2], nem próbálnak onnan kikerülni, ugye? Nem mondják, „Öregem, bárcsak ne kellene részt vennem a Superbowlban. Azok a srácok a legnagyobb, legjobb játékosok az egész országban. Talán lebetegszem, és nem kell játszanom.” Nem! Örülnek a lehetőségnek. „Hadd menjek!” mondják. „Egész életemben azért küzdöttem, hogy bekerüljek, ezért most megmutatom, hogy én vagyok a legjobb!”

Neked is ilyennek kell lenned, amikor a sátán kihívást intéz feléd. Örömmel kell fogadnod a kihívást, tudva, hogy győztesként jössz ki belőle. Elvégre, Istennel sikerülni fog. Ő soha nem áll meg azon gondolkozni, hogy vajon van-e erőforrása ahhoz, hogy kihozzon téged a problémákból. Ő tudja, hogy bármit le tud győzni, amivel a sátán ellened jön.

Tehát, amikor üldözés ér, bízz Istenben, és örvendezz, tudva, hogy bejutottál az élvonalba!

Igei olvasmány:  1Péter 4: 12-19

 

Február 18.

 

 


KENNETH

Bűnös vagy megigazult?

Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr. Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat. … És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

– Zsidó 10: 16-17

 

 

 

A Biblia szerint a törvény alatt minden évben fel kellett áldozni egy állatot a bűnök elfedezésére. Ezt az „elfedez” szót az egész Ószövetségben olvashatjuk.

Mondok valami izgalmasat: az Újszövetségben sehol nem szerepel. Egy másik görög szó használatos arra, amit Jézus tett értünk a kereszten. Ez a szó az „eltörlés”.

Tudod, mit jelent ez? Azt, hogy nincsen többé bűnprobléma. Jézus megoldotta!

Amikor elfogadtad Uradnak, akkor Ő nem csupán elfedezte a bűneidet, hanem megigazított téged, a Szent Szellem által újjáteremtett, és most mint igaz állsz Isten előtt, mintha a bűn soha nem is létezett volna.

Sok hívő nem érti ezt a csodálatos igazságot. Te hogy vagy ezzel? Te bűntudatban élsz? Bűnösnek látod magad, vagy Jézus vérével megtisztított embernek?

”Végül is, Copeland testvér, én csak egy öreg bűnös vagyok, aki kegyelemből üdvösséget nyert.”

Nem, ez nem igaz. Öreg bűnös voltál, de a kegyelem örökre Isten igazságává tett téged. Most már az Ő alkotása vagy, teremtetvén a Krisztus Jézusban! Ami Istent illeti, a múltad el van felejtve. Meghalt a kereszten.

Gondolkozz el ezen. Hassa át a tudatodat, és kelj fel bátran, fogadd el a bűntől való szabadságot, ami a Krisztus Jézusban a tiéd. Fogadd el a megigazulást, amit csak Isten Báránya tud megadni.

Igei olvasmány:  Zsidó 9: 11-26

 

Február 19.

 

 


KENNETH

Tedd az Igét első helyre

Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet; ne felejtkezzél el, se el ne hajolj az én számnak beszédétől. Ne hagyd el azt, és megtart téged; szeresd azt, és megőriz téged.

– Példabeszédek 4: 5-6

 

 

 

Manapság Isten egyre több olyan embert nevel fel, akik éhesek. Éhesek arra, hogy mélyebben megismerjék az Urat. Éhesek arra, hogy Őt szolgálják – a szószékről, vagy távoli helyeken, otthon, munkahelyeken és bárhol, ahova csak Isten küldi őket.

Olyan emberek, akik egyszerűen nem érik be azzal, hogy azon az úton járjanak, ahol a legkisebb ellenállást találják, és így elhajókázzanak a mennybe. Nem. Eltökéltek, hogy megfutják a pályájukat… hogy elnyerjék a jutalmukat, ahogy Pál apostol mondta. Szellemileg szólva, a kiválóság felé vezető úton járnak.

Te is közéjük tartozol-e?

Ha igen, akkor öt egyszerű szót szeretnék megosztani veled, ami szerintem lehetővé teszi, hogy nyertesként fusd meg a pályádat:

Tedd az Igét első helyre.

Akár az a célod, hogy kitűnő evangélista légy, akár első osztályú mérnök az Úr szolgálatában, az Isten Igéjéből származó bölcsesség az, ami célba juttat.

Jézus ezt így fogalmazta meg: „Keressétek először Istennek országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek” (Máté 6, 33)

Tégy meg bármit, ami szükséges ahhoz, hogy teljesen átitasd magad Isten Igéjével. Használj ki minden percet, olvasd, tanulmányozd, hallgasd az Igét, és elmélkedj rajta.

Tudom, hogy nem lesz könnyű, de ha minőségi döntést hoztál, hogy elérj valamit Jézus Krisztus szolgálatában, és eltökélted, hogy komolyan veszed a nagy küldetést, akkor szorgalmasnak kell lenned. Tedd az Igét első helyre, és akkor biztosan dicsőséges győzelmek előtt állsz.

Igei olvasmány:  Példabeszédek 4: 1-18

 

Február 20.

 

 


KENNETH

Öröm – egy nagyon valóságos erő

Az Úrnak öröme a ti erősségtek.

– Nehémiás 8: 10

 

 

 

Az öröm nem egy meleg, boldogító érzés, amit néha-néha megtapasztalsz, amikor jól mennek a dolgaid. Sokkal több ennél. Az öröm az egyik leghatékonyabb szellemi erő a világon.

Olvasd el újra a Nehémiás 8: 10-et, és elmondom, miért van ez így. Ha kivennéd ebből a versből azt, hogy „az Úr”, akkor azt fogod látni, hogy a vers szerint az öröm: erő. A két szó felcserélhető.

Ezért kulcsfontosságú az öröm. Nem élhetsz hitben, ha nem vagy erős az Úrban, és amikor az Úr meg akar téged erősíteni, az örömöt használja ehhez!

Az öröm nem csupán elmebeli állapot. Nem mulandó érzés. Az öröm nagyon valóságos erő, aminek a sátán nem tud ellenállni. Ahogy a félelem megadja magát a hitnek, úgy az elbátortalanodás is meg kell, hogy adja magát az örömnek.

Mivel az öröm a Szent Szellem egyik gyümölcse, már benned van. De fejlesztened kell, meg kell vallanod, és az örömnek kell téged vezérelnie, ha meg akarod tapasztalni az erejét.

Bármilyen helyzettel nézel is szembe, teljes lehetsz örömmel. Erős lehetsz az Úrban.   Igénybe veheted a Szent Szellem ellátását, ami benned van, és győztes leszel.

Örvendezz!

Igei olvasmány:  Zsoltárok 18: 28-50

 

Február 21.

 

 


GLORIA

Az Úr dicsőségét szemlélvén

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által.

– Róma 12: 2

 

 

 

A bensődben tökéletes vagy – Jézus képére lettél újjáteremtve. De lehet, hogy kívülről nézvést elég messze állsz ettől a tökéletességtől. Létezik-e erre megoldás? Igen! A titok az elme megújításában rejlik.

A Róma 12: 2 szerint, ha megújítod az elmédet, akkor „elváltozol”. Az „elváltozás”, görögül metamorfózis, az Igében két másik helyen is előfordul.

Az egyik, amikor Jézus Mózessel és Illéssel beszél a hegyen, és elváltozik. A másik pedig a 2Korinthus 3: 18-ban. Így szól ez a vers: „Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre az Úrnak Szellemétől.”

Elváltozás. Erőteljes, izgalmas kifejezés, ami leírja, mi történik veled, ha időt töltesz azzal, hogy az Urat „szemléled” az Igében és imában. Ha időt töltesz az elméd megújításával, a külső lényed átalakul, épp úgy, ahogy a hernyóból pillangó válik. Ahelyett, hogy a világ képére változnál el, az újjászületett szellemedhez kezdesz hasonlóvá válni, ami megigazulásban és valóságos szentségben teremtetett.

Szánj időt arra, hogy elvonulj a világtól Isten Igéjét tanulmányozni. Elmélkedj rajta, és hagyd, hogy belülről kifelé megváltoztasson. Változz el az elméd megújulása által, és engedd szabadon a gyönyörű szellemi pillangót, ami benned él!

Igei olvasmány:  2Korinthus 3: 6-18

 

Február 22.

 

 


GLORIA

Légy hajlandó várni

Aki megőrzi száját és nyelvét, megtartja életét a nyomorúságtól.

– Példabeszédek 1: 23

 

 

 

Egyszerűen nincs más út. Ha áldott életet akarunk élni, akkor a szavainkat összhangba kell hoznunk Isten szavaival. Nem csak néhány órára vagy néhány napra, hanem állandó jelleggel.

Ha már próbáltad, tudod, hogy nem könnyű. Ahogy telik az idő, és úgy tűnik, a körülményeid soha nem akarnak jobbra fordulni, nem könnyű kitartóan Isten Igéjét szólni. De ezt kell tenned, ha aratásra vágysz.

Amikor Kenneth a gyarapodásról kezdett prédikálni, az én cipőm talpa lyukas volt. De tudtuk, hogy a pénzügyi problémáink nem változtatják meg Isten Igéjét. Tudtuk, hogy a gyarapodás ígéretei igazak, akkor is, ha mi még nem birtokoljuk. Ezért, még ha olykor bolondnak éreztük is magunkat, továbbra is arról beszéltünk, hogy Isten bőségesen betölti a szükségeinket.

Később felismertem, hogy az Ige akkor működésbe lépett az érdekünkben, amikor elhittük, kimondtuk, és annak alapján irányítottuk az életünket. A termés abban a pillanatban elkezdett növekedni, amikor az első magokat elvetettük. Csak idő kellett ahhoz, hogy kibújjanak a földből.

Sokan nem tartanak ki eddig. Elkezdenek vetni, és ha nem látnak azonnali eredményeket, amikor a bankszámlájukon megfogyatkozik a pénz, és fizetni kell az albérletet, akkor elbátortalanodnak, és a kudarc, a szükség szavait kezdik el szólni. A saját szavaikkal rántják ki a termést a földből, ezért soha nem élvezik a gyümölcsét.

Legközelebb, amikor hitben kinyúlsz akár anyagi dologért, akár másért, emlékeztesd magad erre. A legelején határozd el, hogy nem engeded, hogy a várakozás elbátortalanítson. Ragaszkodj ehhez, amíg Isten Igéje megnyilvánul az életedben. Légy türelmes, és a szavaid legyenek összhangban az Igével. Az aratásod ideje eljön!

Igei olvasmány:  Példabeszédek 18: 4-8, 20-21

 

Február 23.

 

 


KENNETH

Ne állj meg a kapunál

Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk.

– Zsidó 4: 16

 

 

 

Amikor elfogadtad Jézust életed Urának, az egyik privilégium, amit kaptál, az, hogy jogodban áll bármikor Isten trónja elé járulni. Gondold csak meg! Jogod van bátran Isten elé menni, és kérni Tőle bármit, amire csak szükséged van.

Bár a Biblia világosan tanítja ezt, sokan mégsem járulnak bátran Isten elé. Azt gondolják: „Én nem mehetek oda Istenhez. Megállok itt kint, majd kiáltok, és remélem, meghall engem.” Régen én is így gondolkoztam.

Emlékszem egy esetre, amikor imádkoztam, könyörögtem, a menny kapuin dörömböltem szellemi ébredésért esedezve. Egy kis idő múlva az Úr megkérdezte: „Mit csinálsz?”.

„A menny kapuin dörömbölök, ébredésért imádkozom” — válaszoltam.

”Kenneth, mekkora a városom?” — kérdezte.

”Azt tudom, amit a Biblia mond: körülbelül 1500 mérföld széles, és 1500 mérföld magas.”

”Akkor miért dörömbölsz a kapukon? Ha azt vesszük, hogy a trónom a város közepén van, akkor te 750 mérföldre vagy! Különben is, a kapuk nincsenek bezárva. Miért nem hagyod abba a dörömbölést, és jössz be egyszerűen?”

Miután bocsánatot kértem, amiért a tradicionális imádkozási formát gondolkodás nélkül átvettem, eszembe jutott, hogy az Ige azt mondja, járuljunk bátran Isten trónjához. Azóta is így teszek.

Szükséged van valamire Istentől? Ne vesztegesd arra az idődet, hogy a kapukon kívül álldogálj. Jézus által helyet kaptál Isten tróntermében. Lépj csak be. Az ajtó mindig nyitva áll előtted.

Igei olvasmány:    Zsidó 4: 14-16, 5:1-9

 

Február 24.

 

 


KENNETH

Békesség az otthonunkban

Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van.

– Jakab 3: 16

 

 

 

Észrevetted, hogy otthon a legkönnyebb én-központúnak lenni? Valami arra késztet bennünket, hogy másokkal kedvesen viselkedjünk, de a családunk körében meg vagyunk kísértve, hogy több önzést engedjünk meg magunknak – mintha ott nem számítana annyira.

Mielőtt keresztény lettem, udvariasabb és kedvesebb voltam a barátaimhoz, mint a saját családomhoz. Követelőzőbb voltam és kevésbé engedékeny a hozzám legközelebb állók iránt, mint mások iránt.

Miután elfogadtam Jézust életem Urának, felismertem, hogy ennek meg kell változnia.

Gloria és én kezdtük megérteni az Igéből, milyen fontos az összhang a családunkban. Megtanultuk, hogy ha meg akarjuk tapasztalni az életünkben a közös akarat erejét (lásd a Máté 18: 19-et), akkor nem engedhetjük meg a viszálykodást egymás között.

A viszálykodás rést üt a hit pajzsán, megakadályozza az ima eredményességét, és a bensődbe hívja a sátánt és a csapatát. Megbénítja Isten erejét az életedben.

Ne engedd meg, hogy az ellenség a saját bejárati ajtódnál megállítson azáltal, hogy utat engedsz a viszálykodásnak az otthonodban. Ha így teszel, máshol sem jelentesz veszélyt számára.

Hozd működésbe az összhang erejét a családodban.

Tökéld ezt el!

Igei olvasmány:  Filippi 2: 1-13

 

Február 25.

 

 


KENNETH

Tied a választás

Válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok.

– Józsué 24: 15

 

 

 

Isten Igéje mellett dönteni folyamatos kihívást jelent. Nem olyan dolog, amit egyszer teszünk meg az életünkben. Ez egy folyamat: újra és újra, minden helyzetben úgy döntünk, hogy elhisszük és megcselekedjük Isten Igéjét.

Mindenkinek így kellene tennie. Én évekkel ezelőtt eldöntöttem, hogy Jézust választom. Azóta minden nap Őmellette kellett döntenem a különböző helyzetekben. Uramnak és Megváltómnak választottam. Gyógyítómnak választottam. A pénzügyeim őrének választottam. Az otthonom fejének választottam. A szolgálatom fejének választottam. És most is minden pillanatban Őt kell választanom.

Néha nehéz a döntés, de Isten megígérte, hogy soha nem lesz túl nehéz. Az 1Korinthus 10: 13-ban azt mondja: „Nem egyéb, mint emberi kísértés esett rajtatok; de hű az Isten, aki nem hagyja, hogy azon felül legyetek megkísértve, mint amit elszenvedhettek.” Az Úr azt mondja: nem engedi, hogy olyan kísértésnek légy kitéve, amit nem tudsz legyőzni. Minden kísértésből kiutat mutat. MINDIG meggyőződik arról, hogy van választásod.

Nem úgy történik, hogy az ördög megkísért téged, amíg Isten éppen nincs ott, és nem tudja, mi történik veled. Isten Szelleme állandóan veled van, és mindig biztosítja számodra a győzelmet. Más szóval, Isten még a legnagyobb kísértésekben is biztosítja a fegyvereket és az erőt, amivel győztes lehetsz. Mindig lehetővé teszi számodra, hogy az életet válaszd.

Tehát dönts úgy, hogy szeretetben jársz. Válaszd a hit útját. Dönts úgy, hogy az Ige által élsz. Jézus az Út! Válaszd Őt!

Igei olvasmány:  Józsué 24: 14-24

 

Február 26.

 

 


KENNETH

Isten túláradó szeretete

És reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.

– 5 Mózes 28: 2

 

 

 

Sokan alig várnak Istentől valamit az anyagiak terén. Bíznak abban, hogy Isten öltözteti és táplálja őket, de abban már nem bíznak, hogy nagyon jól öltözteti és táplálja őket!

Valamiért azt képzelik, hogy Isten egy zsugori öregúr, aki nem sokkal többet áldoz rájuk, mint hogy valamelyest öltözteti őket, és egy kis babot mindig tesz a tányérjukra. De Jézus nem ezt mondta. A Máté 6-ban azt halljuk Tőle, hogy Isten jobban öltöztet bennünket, mint Salamont. Ez az egy állítás bebizonyítja, hogy Isten többet akar tenni értünk az alapvető szükségeink betöltésénél. Bőségesen meg akar áldani bennünket. Tapasztalatból tudom.

Néhány évvel ezelőtt arra mentem haza, hogy két drága autó parkol a kocsifelhajtón. Olyanok adták nekem, akiket az Úr megáldott a szolgálatomon keresztül.

Meg voltam döbbenve. „Uram,” — mondtam, — „nincs szükségem ezekre az autókra. Nem kértem ezeket Tőled, és nem is gyakoroltam a hitemet ebben. Miért kaptam?”

Akkor az Úr szólt a bensőmben: „Olvastad azokat az igeverseket Mózes ötödik könyvében, amik azt mondják, hogy az áldások megteljesednek azokon, akik hallgatnak a szavamra?”

”Igen,” — válaszoltam.

”Fiam,” — mondta, — „éppen most teljesednek meg rajtad az áldások.”

Azt mondom, hogy Isten az élvezetemre adta nekem azokat a drága autókat? Igen. Pontosan ezt mondom.

Az 1Timótheus 6: 17 így hangzik: „[Isten] gazdagon megad nekünk mindent a mi élvezetünkre[3] Az Atyának nagy örömére szolgál, ha megáldhatja a gyermekeit. Ha rólunk van szó, Isten rendkívül bőkezű. De ez ne aggasszon téged. Megengedheti magának.

Hallgass a szavára, és nagyon hamar megteljesednek rajtad az áldások.

Igei olvasmány:  1Királyok 10: 1-24

 

Február 27.

 

 


GLORIA

A legjobb még hátra van

Megjelentetett pedig most a [Isten kegyelme] a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztusnak megjelenése által, aki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az Evangélium által.

– 2 Timótheus 1: 10

 

 

 

Gondolkodtál már azon, hogy milyen lesz, amikor a tested meghal, és a mennybe mész? Nos, az Ige szerint, amikor eljön ennek az ideje, a hús-vér tested meg fog halni, de te semmit nem érzel majd. Egyszerűen leteszed ezt a földi „köpenyt”, és egy jobb helyre költözöl.

Hívők, akik meghaltak és visszajöttek, azt mondják, nem érezték azt, hogy valamit elvesztettek volna. Az elméjük működött, megvolt a karjuk és a lábuk, de nem test voltak, hanem szellem. Valaki azt mondta, akkor érzékelte csak, hogy nem a testében van, amikor megpróbált megfogni valamit. A keze egyszerűen átment azon a tárgyon. Az illető szellem volt, nem test.

Pál apostol szerint, ha nem a testben vagyunk, akkor Istennel vagyunk. (2Korinthus 5: 1) Ezért amikor Isten hazahív téged, egyszerűen elhagyod a hústestedet, és az Úrhoz költözöl örökre.

Ez viszont érdekes. Isten nem úgy tekint a régi, elhagyott testünkre, mint ami meghalt. Azt mondja, elaludt. Miért? Mert tudja, hogy miként az alvás átmeneti állapot, úgy a test halála is az. Eltervezett egy napot, amikor az alvó testünk felébred, dicsőségben feltámad, mint Jézus.

Hallelúja! Eljön a nap, amikor nem csak a szellemünk győzedelmeskedik a halál fölött, hanem a fizikai testünk is!

A halál nem a véget jelenti. Csupán azt jelenti, hogy egy jobb helyre költözünk!

Igei olvasmány:  2Korinthus 5: 1-9

 

Február 28.

 

 


GLORIA

A Szent Szellem vezet téged

Mondom pedig, Szellem szerint járjatok, és akkor a testnek kívánságát nem viszitek véghez.

–  Galata 5: 16[4]

 

 

 

Szellemben járni. Ez a kulcs a test legyőzéséhez. Ha a benned lakozó Szent Szellem hangját követed, akkor nem az irányít, amit a tested próbál rád kényszeríteni.

Ahogy hallgatsz az írott Igére és a Szent Szellem hangjára, úgy folyamatosan apró kiigazításokat teszel az életedben annak alapján, amit Ő mond neked. Ezek az apró kiigazítások megakadályozzák, hogy a sötétség uralkodjon fölötted.

Isten tudja, mire van szükséged. Látja a jövődet, és látja a csapdákat, amit a sátán készített neked. Ezért kövesd a Szent Szellem vezetését. Ő nem engedi, hogy beleess a csapdákba, és győzelemre vezet téged.

Igei olvasmány:  1Korinthus 10: 1-14

 

Február 29.

 

 


KENNETH

Az Ő tanítványa vagy

Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat a dolgokat cselekszem, amelyek néki kedvesek.

– János 8:29

 

 

 

 

Jézus hitből élt. Tudtad? Úgy tűnik, nem mindenki ismerte ezt fel. Sokan gondolják, hogy mivel Ő Isten Fia volt, csak úgy végiglebegett az életen valami misztikus, természetfölötti erővel, amivel mi soha nem rendelkezhetünk.

 

De Jézus maga mondta, hogy az Atya nem hagyta Őt egyedül, és hogy mindig azt cselekszi, ami az Atyának kedves.


Jézus hitben járt – és Ő is úgy kapta a hitet, ahogy mi. „A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által” (Róma 10:17).


Szerinted honnan tudta Jézus édesanyja, hogy azt kell mondania a kánai menyegző vezetőinek, hogy tegyenek meg mindent, amit Jézus mond? (Lásd János 2:1-1.) Honnan tudta, hogy Jézus meg tudja oldani a hiány problémáját?


A Biblia szerint a kánai menyegző idejében Jézus még nem tett csodát – vagyis a normál természeti törvények felfüggesztésének csodáját. De mindig is hitben élt. Már fiatal korában, 12 évesen hitben élt, amikor azt mondta: „Nekem az Atyám dolgaival kell foglalkoznom.”


Évről évre növekedett a hitben, épp úgy, ahogy fizikailag növekedett. Nem hitóriásnak született. Fejlődnie kellett, ahogy nekünk is. Azt mondta: „Amint az Atya tanított engem, úgy szólok” (János 8:28).


Jézust tanítani kellett. Hogyan? A Szent Szellem által, az írott Igéből!

A Lukács 4:16 szerint, amikor Jézus Názáretbe jött, „beméne szokása szerint a zsinagógába, és felálla olvasni.”


Jézus bibliaolvasó volt! Ez volt a szokása. Tanulmányozta azt, elmélkedett rajta. Időt töltött Isten Igéjében. Prédikálta Isten Igéjét. Ismerte az igazságot, és az igazság szabaddá tette!


Most még inkább fontos, mint eddig bármikor, hogy te és én Jézus nyomdokaiban járjunk. Egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak, hogy félredobjuk a bibliánkat, és a jelek, csodák után futkossunk.


Nem! A mennyei Atyánknak szüksége van arra, hogy felnövekedjünk Őbenne. Szüksége van olyan emberekre, akik meg mernek állni az Igén, és kifejlesztik a hitüket. És ahelyett, hogy a mások kezei által tett csodákat keresnék, ők lesznek azok, akiknek a kezei által csodák történnek. Barátom, ez a legizgalmasabb dolog, ami csak lehet! És ezekben a napokban élünk!


Vesd bele magad az Igébe! Elmélkedj rajta! Aztán menj ki, és élj hitben! Jézus is ezt tette, és te az Ő tanítványa vagy.

 

Igei olvasmány:  János 2:1–11

 

Forrás: Kenneth Copeland Ministries www.kcm.org[1] Az Amplified Bible alapján

[2] Az amerikai futballbajnokság döntője, a legnagyobb sportesemény az USA-ban

[3] A King James Biblia alapján

[4] A King James-féle fordítás alapján